CHƯƠNG 4: OPAMP VÀ ỨNG DỤNG PPTX

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "CHƯƠNG 4: OPAMP VÀ ỨNG DỤNG PPTX":

Chứng từ vận chuyển hàng hóa bằng đường biển ppt

CHỨNG TỪ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG BIỂN

BẰNG ĐƯỜNG BIỂNCHƯƠNG II:NỘI DUNG CÁC CHỨNG TỪ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG BIỂNCHƯƠNG III:QUY TRÌNH CHUNG SỬ DỤNG CHỨNG TỪ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG BIỂN4CH NG I: ƯƠKHÁI QUÁT V CH NG T V N CHUY N HÀNG HÓA Ề Ừ Ậ ỂB NG Đ NG BI NẰ ƯỜ ỂI.1. Khái quát chung về vận tải đường biển I.1.1. Đặc điểm kinh tế kĩ thuật của vận tải đường biển Phục vụ chuyên chở tất cả các loại hàng hoá trong buôn bán quốc tế. Là các tuyến đường giao thông tự nhiên.Năng lực chuyên chở của vận tải đường biển lớn.Ưu điểm:Giá thành thấp.Khả năng vận chuyển khối lượng hàng lớn, công kềnh, hàng nguy hiểm.Chuyên chở ở quảng đường xa mà không cần thời gian giao hàng nhanh.
Xem thêm

58 Đọc thêm

Tài liệu Lý thuyết mạch - Chương 8 pptx

TÀI LIỆU LÝ THUYẾT MẠCH - CHƯƠNG 8 PPTX

TRANG 1 ’ CH ƯƠ NG 8 Đ ÁP Ứ NG T Ầ N S Ố ’ ĐÁP TUYẾN TẦN SỐ ’ DÙNG GIẢN ĐỒ CỰC-ZERO ĐỂ VẼĐÁP TUYẾN TẦN SỐ ’ MẠCH LỌC ’ CỘNG HƯỞNG ’ HỆ SỐ PHẨM ’ TỈ LỆ HÓA HÀM SỐ MẠCH Qui tỉ lệ tổng trở[r]

16 Đọc thêm

Tài liệu Chương 8 Đáp ứng tần số pptx

TÀI LIỆU CHƯƠNG 8 ĐÁP ỨNG TẦN SỐ PPTX

TRANG 1 ’ CH ƯƠ NG 8 Đ ÁP Ứ NG T Ầ N S Ố ’ ĐÁP TUYẾN TẦN SỐ ’ DÙNG GIẢN ĐỒ CỰC-ZERO ĐỂ VẼĐÁP TUYẾN TẦN SỐ ’ MẠCH LỌC ’ CỘNG HƯỞNG ’ HỆ SỐ PHẨM ’ TỈ LỆ HÓA HÀM SỐ MẠCH Qui tỉ lệ tổng trở[r]

16 Đọc thêm

cơ học vật liệu -chương 1 ứng suất

CƠ HỌC VẬT LIỆU CHƯƠNG 1 ỨNG SUẤT

NỘI LỰC Chiế lực F & moment M lên các hệ t c tọa độ ta có CH ƯƠ NG 1: Ứ NG SU Ấ T - Chiếu lực FR & moment MORlên các hệ trục tọa độ, ta có: Nz: lực pháp tuyến, có chiều tác dụng vuông g[r]

15 Đọc thêm

Tài liệu Hệ thống thông tin công nghiệp Chương 4 docx

TÀI LIỆU HỆ THỐNG THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP CHƯƠNG 4 DOCX

4.3 Kiểm soát truy nhập bus© 2005 - HMS4. TDMA TDMA (Time-Division Multiple Access): Phân chia thời gian cố ₫ịnhKhe thời gian (time slot)12 N Theo yªu cÇuChu kú bus (chu kú TDMA) . . .14© 2004, HOÀNG MINH SƠN4.3 Kiểm soát truy nhập bus© 2005 - HMSƯu ₫iểm và nhược ₫iểm Ưu ₫iểm—Tiền ₫ịnh, phù hợp với trao ₫ổi dữ liệu tuần hoàn—Cóthể ₫áp ứng yêu cầu rất ngặt nghèo về tính năng thời gian thực— Không cần kiểm soát tập trung Nhược ₫iểm—Hiệu suất sử dụng ₫ường truyền có thể không cao— Đồng bộ hóa thời gian phức tạp Ứng dụng:—Thường là kết hợp với Master/Slave (ví dụ Profibus-DP V2.0, Interbus) hoặc Token Passing (Foundation Fieldbus H1)—Chủ yếu ở cấp trường15
Xem thêm

24 Đọc thêm

CHƯƠNG 4: THÔNG TIN KHÔNG ĐỐI XỨNG ppt

CHƯƠNG 4: THÔNG TIN KHÔNG ĐỐI XỨNG PPT

1PART II (CONTINUED)CHƯƠNG 4: THÔNG TIN KHÔNG ĐỐIXỨNG1. INTRODUCTION2. ASYMMETRIC INFORMATION IN APRODUCT MARKET AND IN A FACTORMARKET3. APPLICATIONS4. SOLUTIONS FOR ASYMMETRICINFORMATIONI. INTRODUCTION Thông tin: HHCC Thông tin không đối xứngI. INTRODUCTIONThông tin trên các thị trường cạnh tranh Trên các thị trường CTHH, mọi tác nhân đềuđược cung cấp đầy đủ các thông tin về cáchàng hóa trao đổi cũng như về các khía cạnhkhác của thị trường. Vậy đối với các thị trường như dịch vụ y tế,bảo hiểm hay thị trường xe hơi đã qua sửdụng thì tình trạng này như thế nào? Một bác sỹ nắm rõ về các dịch vụ y tế hơnso với những người có nhu cầu về dịch vụ ytế.I. INTRODUCTIONThông tin bất tương xứng Một người mua bảo hiểm sẽ biết rõ hơn vềcác rủi ro hơn so với hãng BH
Xem thêm

12 Đọc thêm

PHÁT TRIỂN NHÃN HIỆU-THƯƠNG HIỆU VIỆT NAM VÀ TIÊU CHUẨN, QUI CHUẨN KỸ THUẬT potx

PHÁT TRIỂN NHÃN HIỆU-THƯƠNG HIỆU VIỆT NAM VÀ TIÊU CHUẨN, QUI CHUẨN KỸ THUẬT POTX

TRANG 5 NHÃN HI Ệ U, NHÃN CH Ứ NG NH Ậ N – TH ƯƠ NG HI Ệ U THƯƠNG HIỆU:VI ỆC NHẬN BIẾT UY TÍN, PHONG CÁCH, HÌNH ẢNH, DẤU HIỆU CHỦ THỂ SỞ HỮU ĐỐI VỚI SẢN PHẨM TRANG 6 KHÍA C Ạ NH TH ƯƠ NG[r]

28 Đọc thêm

Đề tài 2: Vay vốn nước ngoài có thể trở thành gánh nặng nợ ở Việt Nam hiện nay. Qua thực tiễn Việt Nam hãy chứng minh nhận định trên. ppt

ĐỀ TÀI 2 VAY VỐN NƯỚC NGOÀI CÓ THỂ TRỞ THÀNH GÁNH NẶNG NỢ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY QUA THỰC TIỄN VIỆT NAM HÃY CHỨNG MINH NHẬN ĐỊNH TRÊN PPT

Đ tài 2: Vay v n n c ngoài có th ề ố ướ ểĐ tài 2: Vay v n n c ngoài có th ề ố ướ ểtr thành gánh n ng n Vi t Nam ở ặ ợ ở ệtr thành gánh n ng n Vi t Nam ở ặ ợ ở ệhi n nay. Qua th c ti n Vi t Nam hãy ệ ự ễ ệhi n nay. Qua th c ti n Vi t Nam hãy ệ ự ễ ệch ng minh nh n đ nh trên. ậ ịch ng minh nh n đ nh trên. ậ ịTr ng ĐH Th ng M i-l p 1304EFIN0112ườ ươ ạ ớNhóm 6 GV h ng d n: Lê Hà Trangướ ẫLOGOwww.themegallery.comNội dungCơ sở lý thuyết1Thực trạng vay vốn nước ngoài của VN2Gánh nặng nợ trong tương lai3Phương hướng và giải pháp4LOGOwww.themegallery.comCơ sở lý thuyếtKhái niệm vốn vay nước ngoài:Theo Quy chế quản lý vay và trả nợ nước ngoài thì vay nước ngoài là các khoản vay ngắn hạn, trung và dài hạn, có hoặc không trả lãi do Nhà nước, Chính phủ Việt Nam và các tổ chức là
Xem thêm

26 Đọc thêm

Hệ điều hành Linux

HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX

† Boot bằng CD-ROM † Cũng có thểboot bằng đĩa mềm phuongnh@it-hut.edu.vn 15 PHÂN CH ƯƠ NG Đ Ĩ A C Ứ NG CHO LINUX † LINUX cần ít nhất 2 bảng partition „ Một dành cho các tệp của HĐH „ Bản[r]

48 Đọc thêm

Tổng quan về thẻ thanh toán

TỔNG QUAN VỀ THẺ THANH TOÁN

Ch ươ ng 1: T ổ ng quan v ề th ẻ thanh toán ......................................................................................3 Ch ươ ng 2: Phân lo ạ i th ẻ thanh toán .............................................................................................6 1. Theo công ngh ệ s ả n xu ấ t th ẻ ................................................................................................6 2. Theo ph ạ m vi lãnh th ổ s ử d ụ ng th ẻ ......................................................................................6 3. Theo ngu ồn tài chính đả m b ả o cho vi ệ c s ử d ụ ng th ẻ ............................................................6 4. Theo ch ủ th ể phát hành ........................................................................................................7 5. Theo hình th ứ c liên k ế t phát hành ........................................................................................7 6. S ử d ụ ng k ế t h ợ p trong tên g ọ i s ả n ph ẩ m th ẻ .........................................................................8 Ch ươ ng 3: Tìm hi ể u v ề mã BIN t ạ i Vi ệ t Nam .............................................................................9 Ch ươ ng 4: Các t ổ ch ứ c th ẻ qu ố c t ế ............................................................................................ 11 Ch ươ ng 5: Các t ổ ch ứ c chuy ể n m ạ ch th ẻ c ủ a Vi ệ t Nam ............................................................ 18 Ch ươ ng 6: M ộ t s ố giao d ị ch c ơ b ả n trên ATMPOS .................................................................. 23 Ch ươ ng 7: Nh ậ n d ạ ng r ủ i ro v ề s ử d ụ ng th ẻ ngân hàng .............................................................. 25 Ch ươ ng 8: M ộ t s ố v ị trí làm vi ệ c trong l ĩnh vự c th ẻ ................................................................... 27 A. M ả ng kinh doanh th ẻ ........................................................................................................ 27 B. M ả ng nghi ệ p v ụ phát hành, thanh toán, tra soát. ................................................................ 31 C. M ả ng nghi ệ p v ụ qu ả n lý r ủ i ro và x ử lý tranh ch ấ p............................................................ 33 D. M ả ng nghi ệ p v ụ v ậ n hành h ệ th ố ng .................................................................................. 34 E. M ả ng công vi ệc liên quan đế n th ẻ tín d ụ ng qu ố c t ế ........................................................... 37 Ch ươ ng 9: M ột số kiến thức nâng cao về thẻ ............................................................................. 39 1. Chu ẩn bảo mật PCI DSS .................................................................................................... 39 2. Ch ươ ng trình 3D Secure .................................................................................................... 40 3. Nguyên t ắc bảo vệ thẻ thanh toán ...................................................................................... 41 4. M ười sáu mẹo hạn chế gian lận thẻ tín dụng ...................................................................... 42
Xem thêm

44 Đọc thêm

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH DOANH & CÁCH VIẾT LUẬN ÁN TỐT NGHIỆP PHẦN 2 doc

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH DOANH & CÁCH VIẾT LUẬN ÁN TỐT NGHIỆP PHẦN 2 DOC

– Có sự năng động TRANG 5 CH ƯƠ NG 9: Đ O L ƯỜ NG TRONG NGHIÊN C Ứ U KINH DOANH • PHÂN TÍCH THỐNG KÊ CHO TỪNG LOẠI THƯỚC ĐO LOẠI THƯỚC ĐO PHÉP TÍNH SỐ HỌC THỐNG KÊ MÔ TẢ Định danh Phép đ[r]

43 Đọc thêm

Tài liệu ĐÁ BIẾN CHẤT (METAMORPHIC ROCK) pdf

TÀI LIỆU ĐÁ BIẾN CHẤT (METAMORPHIC ROCK) PDF

Áp lực độngĐiều kiện nhiệt đ ộĐiều kiện nhiệt đ ộCác chất lỏng có hoạt tính hóa họcCác chất lỏng có hoạt tính hóa họcÁp lựcÁp lựcCompany nameII. Các ph ng th c bi n ch t:ươ ế ấTác dụng tái kết tinhTác dụng tái kết tinhTác dụng tái kết hợpTác dụng tái kết hợpTác dụng trao đổi biến chất Tác dụng trao đổi biến chất Tác dụng cơ họcTác dụng cơ họcCompany nameTác dụng tái kết hợpTác dụng tái kết hợpSự chuyển đổi đồng chất nhiều phaSự chuyển đổi đồng chất nhiều pha
Xem thêm

32 Đọc thêm

Tổng hợp vật liệu tổ hợp trên cơ sở tio2 carbon nano để khử lưu huỳnh sâu phân đoạn do

TỔNG HỢP VẬT LIỆU TỔ HỢP TRÊN CƠ SỞ TIO2 CARBON NANO ĐỂ KHỬ LƯU HUỲNH SÂU PHÂN ĐOẠN DO

PH ƯƠ NG PHÁP NGHIÊN C Ứ U - KÍNH HIỂN VI ÑIỆN TỬ QUÉT SEM, KÍNH HIỂN VI ÑIỆN TỬ TRUYỀN QUA TEM ÑỂ ÑÁNH GIÁ NGUYÊN LIỆU TIO 2 , CARBON NANO TUBE – CNT, VÀ TỔ HỢP XÚC TÁC THU ÑƯỢC; - NHIỄ[r]

26 Đọc thêm

Kinh tế vi mô - 10 nguyên lý của kinh tế học và cách tư duy như một nhà kinh tế ppt

KINH TẾ VI MÔ - 10 NGUYÊN LÝ CỦA KINH TẾ HỌC VÀ CÁCH TƯ DUY NHƯ MỘT NHÀ KINH TẾ PPT

DEF0 1 2 3 4 510131516GH06/27/14 13Lê Th ngươĐ NG GI I H N KH NĂNG ƯỜ Ớ Ạ ẢĐ NG GI I H N KH NĂNG ƯỜ Ớ Ạ ẢS N XU TẢ ẤS N XU TẢ Ấ06/27/14 Lê Thương 14Sự khác nhau giữa?SO SÁNH KINH T VI MÔ & ẾSO SÁNH KINH T VI MÔ & ẾKINH T VĨ MÔẾKINH T VĨ MÔẾ06/27/14 Lê Thương 15Kinh tế vi mô ( microeconomics) nghiên cứu hành vi của các thực thể cụ thể trong nền KT như: 1 người tiêu dùng, 1 hãng SX, 1 chính quyền địa phương … và sự tương tác giữa các thực thể nhỏ để hình thành thực thể lớn hơn.Kinh tế vĩ mô ( macroeconomics ) nghiên cứu các vấn đề cụ thể của nền kinh tế như: tăng trưởng, lạm phát,
Xem thêm

19 Đọc thêm

bai on tap hoa 9 hk1

BAI ON TAP HOA 9 HK1

, Al2O3. Hãy sắp xếp 4 chất này thành hai dãy biến hóa (mỗi dãy đều gồm 4 chất) và viết các PTHH t ng ương để thực hiện dãy biến hóa ứđó.- Al  AlCl3  Al(OH)3 Al2O3- AlCl3  Al(OH)3  Al2O3  Al1 2 312 3

25 Đọc thêm

Bài giảng học phần thiết kế lập trình web chương 4 4 GV trần minh hùng

BÀI GIẢNG HỌC PHẦN THIẾT KẾ LẬP TRÌNH WEB CHƯƠNG 4 4 GV TRẦN MINH HÙNG

1) Hiển thị danh sách Customers ở dạng bảng sau:2) Thêm 1 customer3) Sửa đổi thông tin 1 customer4) Xóa 1 customer5/10/201385/10/2013 29Answer 1)protected void Page_Load(object sender, EventArgs e){string strconn = "server=H52PC14;";strconn += "database=Northwind;uid=sa;pwd=;"; SqlConnection conn=new SqlConnection(strconn);string sql="SELECT EmployeeID,FirstName FROM Employees";SqlCommand cmd=new SqlCommand(sql,conn);conn.Open();SqlDataReader dr;dr=cmd.ExecuteReader();while(dr.Read()){string text=dr["FirstName"].ToString();string value=dr["EmployeeID"].ToString();drCategory.Items.Add(new ListItem(text,value));}5/10/2013 30Answer 2)string strconn = "server=H52PC14;";strconn += "database=Northwind;uid=sa;pwd=;";SqlConnection conn = new SqlConnection(strconn);//string sql ="select UserID,UserName from Users";
Xem thêm

13 Đọc thêm

Giáo trình nguyên lý kế toán_2 ppt

GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN_2 PPT

PH ƯƠ NG PHÁP ĐỐ I Ứ NG TÀI KHO Ả N Đối ứng tài khoản là phương pháp thông tin và kiểm tra quá trình vận động của mỗi loại tài sản, nguồn vốn và quá trình kinh doanh theo mối quan hệ biệ[r]

18 Đọc thêm

Tài liệu Nghiên cứu khoa học kinh doanh_ Chương 3 pptx

TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KINH DOANH_ CHƯƠNG 3 PPTX

Võ Văn Lai - ĐH Tôn Đức ThắngPhương pháp nghiên cứu kinh doanh 120/10/2008 Võ Văn Lai 1KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨUTHE RESEARCH PROPOSALChương 3Võ Văn LaiĐH Tôn Đức Thắng20/10/2008 Võ Văn Lai 2Nội dung•Mục tiêu của kế hoạch nghiên cứu•Nguồn tài trợ•Lợi ích đối với nhà nghiên cứu•Các loại đề cương cho kế hoạch nghiên cứu•Cấu trúc đề cương cho kế hoạch nghiên cứu• Đánh giá kế hoạch nghiên cứu•Yêu cầu của một kế hoạch nghiên cứu 20/10/2008 Võ Văn Lai 3Tài liệu tham khảo•Chương 4, text book• Báo cáo D.1, D.3Võ Văn Lai - ĐH Tôn Đức ThắngPhương pháp nghiên cứu kinh doanh 220/10/2008 Võ Văn Lai 4Bài tập và thảo luận•Lập kế hoạch nghiên cứu cho một dự án kinh doanh20/10/2008 Võ Văn Lai 51. Mục tiêu của kế hoạch nghiên cứu• Trình bày câu hỏi nghiên cứu và tầm quan trọng của nó
Xem thêm

8 Đọc thêm

ĐỔI MỚI SINH THÁI TRONG CHUỖI CUNG ỨNG ECO-INNOVATION IN THE SUPPLY CHAIN

ĐỔI MỚI SINH THÁI TRONG CHUỖI CUNG ỨNG ECO-INNOVATION IN THE SUPPLY CHAIN

To understand the importance of life cycle analysis in achieving sustainable performance4.  Xemxét khả năng ứng dụng đổi mới sinh thái trongchuỗi cung ứng ở Việt NamTo consider how Eco-innovation could be applied to supply chain issues in VietnamCDP’s supply chain success stories:ü The Coca-Cola Company works with its bottlers to identifyfinancially beneficial emissions reduction initiatives. From 2004 to2011, Coca-Cola achieved close to US$900 million in savings,predominantly from energy efficiency investments.ü Nike Inc.’s Manufacturing Energy & Carbon Program achieved a6% absolute reduction in CO2e by contract footwear manufacturersfrom 2008 to 2011, against a 20% increase in production.ü PepsiCo’s Tropicana brand worked with farmers to develop carbonneutral fertilizers using orange rinds that are byproduct of orangejuice processing.CDP: Carbon Disclosure ProjectCâu chuyện thành công về chuỗi cung ứngcủa Dự án công khai hóa khí thải Carbon (CDP):ü Công ty Coca-Cola hợp tác với các công ty đóng chai cùng đưara các sáng kiến giảm khí thải nhằm mang lại lợi ích về mặt tàichính. Trong khoảng thời gian từ năm 2004 đến 2011, Coca-Colagiảm được khoảng 900 triệu đô la Mỹ chủ yếu từ các dự án đầutư nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.
Xem thêm

35 Đọc thêm

Tài liệu Bài 4: Triển khai chức năng chất lượng (Quality Function Deployment) doc

TÀI LIỆU BÀI 4: TRIỂN KHAI CHỨC NĂNG CHẤT LƯỢNG (QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT) DOC

cấp thực sự những gì khách hàng muốn. QFD là gì?4–11•Kỹ thuật này được ra đời đầu tiên tại xưởng đóng tàu của Mitsubishi, tại Kobe năm 1972•Năm 1986, được áp dụng lần đầu tiên tại Mỹ (Ford, Xerox)•Sau đó được ứng dụng rộng rãi tại các công ty khác như Hewlett-Packard, Texas Instrument v.v.QFD là gì?4–12• Theo Vasilash (1989): QFD giúp Cung cấp sản phẩm tốt hơn, với chi phí ưu việt hơn¾Thay đổi công nghệ giảm từ 30-50%¾Chu kỳ thiết kế được rút ngứn từ 30-50%¾Chi phí chuẩn bị giảm từ 20-60%¾Yêu cầu bảo hành giảm 20-50%Lợi ích của QFDMôn học: Quản lý Chất lượngBiên soạn: TS. Lê Hiếu Học - Đại học Bách Khoa Hà Nội34–13• Định hướng khách hàng¾ Tạo ra sự chú trọng vào các yêu cầu của khách hàng ¾ Sử dụng thông tin cạnh tranh một cách hiệu quả¾ Ưu tiên các nguồn lực ¾ Xác định các công việc cần thực hiện ¾ Tạo cấu trúc kinh nghiệm/thông tin •Giảm thời gian triển khai ¾ Giảm những thay đổi trong quá trình thiết kế¾ Hạn chế các trục trặc khi giới thiệu sản phẩm
Xem thêm

6 Đọc thêm

Cùng chủ đề