KHÁM PHÁ ĐÔNG TIMOR

Tìm thấy 3,889 tài liệu liên quan tới tiêu đề "KHÁM PHÁ ĐÔNG TIMOR ":

Quan niệm thơ của nhóm Xuân Thu nhã tập _1 pptx

QUAN NIỆM THƠ CỦA NHÓM XUÂN THU NHÃ TẬP _1 PPTX

vẹn cái lượng và cái phẩm nói trên kia. “Tiêu chuẩn về hình thức thơ là tính - cách - độc - nhất” (Thơ) Điều này đòi hỏi mỗi bài thơ là một sáng tạo mới, độc đáo, có tính “duy nhất”. Hình ảnh, ngôn từ, nhạc tính, kết cấu tất cả được tổ chức chặt chẽ để biến một bài thơ thành một sinh thể. Điều này dẫn đến kết quả là khi “đọc xong “bài thơ”, ta bị y nguyên những câu, những tiếng của toàn bài chi phối. Hình thể, cùng lúc với hồn, sống mãi trong ta (lưỡng tính của thơ). Và ta không thể di dịch một âm thanh, một hình ảnh mà không phản bội và tàn phá” (Thơ). Nếu tách rời quan niệm này ra khỏi hoàn cảnh lịch sử – cụ thể của nó, sẽ rất dễ kết luận rằng đấy là những “tuyên ngôn” cực đoan và phiến diện. Thực tế cho đến thời điểm Xuân thu nhã tập xuất hiện (thậm chí cả sau đó nữa), chiếm vị trí thống soái trên thi đàn Thơ mới vẫn là khuynh hướng sáng tác lãng mạn chủ nghĩa, với sự đề cao cái tôi cảm xúc, chú trọng lối thể hiện trực tiếp, cách nói “giãi bày”, “trút xả”, dẫn đến hậu quả là lộ ý, rậm lời (mà Xuân Diệu là một trường hợp tiêu biểu). Thế nên những tuyên ngôn kể trên trước hết là một “phản ứng” thẩm mĩ cần thiết, nhằm thay đổi những cách nghĩ, cách viết đã kịp trở thành khuôn sáo, thành những công thức mới của thời đại. Do đó, sự cực đoan hay thái quá trong cách nói cũng là điều có thể hiểu - nó nhằm mục đích tạo nên “cú sốc” để nhanh chóng thay đổi nhận thức ở người đọc. Mặt khác, bản thân quan niệm này cũng có những đóng góp tích cực của nó. Thực ra, “cô đọng”, “hàm súc” hay “trực giác”, “tiềm thức” “thuần tuý” chỉ là những cách nói nhằm nhấn mạnh về “tính thơ”, “tính nghệ thuật”, tức về cái bản chất phổ quát của thơ (từng được đề cập khá phổ biến trong quan niệm thơ cổ điển phương Đông và cũng như trong quan niệm của các nhà tượng trưng chủ nghĩa phương Tây). Việc đề cao tính tượng trưng, sự ám gợi trong thơ, nhấn mạnh vai trò biểu tượng, nhạc tính, coi trọng những tìm tòi về hình thức thơ , thực chất cũng đồng nghĩa với việc phải gia tăng chất trí tuệ và tư tưởng (theo nghĩa triết học chứ không phải theo nghĩa chính trị) trong thơ buộc người sáng tạo phải đối mặt với nhiều thử thách hơn, hành trình tiếp nhận của người đọc, vì thế cũng sẽ gian nan và vất vả hơn. Nhưng mặt khác, nó cũng sẽ giúp thơ trở thành “một sản phẩm trí tuệ cao cấp” và hành trình sáng tạo cũng như tiếp nhận sẽ được đền bù bằng những khoái cảm tinh thần xứng đáng. Dĩ nhiên, đấy là một cách quan niệm. Nhưng dù ta đồng thuận hay không, đấy vẫn là một quan niệm có khả năng gợi mở nhiều suy nghĩ về thơ và hoạt
Xem thêm

5 Đọc thêm

QUẢN TRỊ DÒNG TIỀN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỰC PHẨM VIỆT NAM

QUẢN TRỊ DÒNG TIỀN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỰC PHẨM VIỆT NAM

ứng nhu cầu chi trả đầy đủ của dòng tiền ở mức thấp, vốn lưu động của một số DN13nhỏ hơn 0, khả năng tạo tiền thấp biểu hiện là các doanh nghiệp này bị chiếm dụngvốn lớn hơn chiếm dụng vốn (Phải thu > Phải trả).(2) Nguyên nhân: Có hai nhóm nguyên nhân cơ bản sau.Nguyên nhân chủ quan: chi phí nơ ̣ và cơ cấ u vốn chưa hơ ̣p lý, lựa chọn kỹthuâ ̣t quản tri dọ ̀ ng tiề n chưa đồng bộ và đầy đủ, khả năng dự báo dòng tiền hạnchế, chưa thực sự xây dựng mô hiǹ h ngân quỹ tối ưu, quy mô sản xuất chưa hợplý, chưa thực sự có nhà quản trị tài chính chuyên trách, nhà quản trị tài chính chưathực sự quan tâm tới quản trị dòng tiền, các dịch vụ phái sinh, phòng ngừa rủi ro tỷgiá chưa được lựa chọn, chính sách tín dụng thương mại chưa linh hoạt chưa gắnkết trực tiếp với điều kiện thị trường thay đổi.Nguyên nhân khách quan: chính sách lãi suất của Nhà nước thay đổi và lãisuất trên thi ̣trường tài chính biế n đô ̣ng ma ̣nh, chu kỳ kinh tế tác đô ̣ng tới hoa ̣t đô ̣ngcủa doanh nghiệp, kéo theo đó quản trị dòng tiền sẽ thuận lợi hoặc khó khăn hơnứng với chu kỳ kinh tế, rủi ro tỷ giá hối đoái và chính sách tỷ giá hối đoái không tạothuận lợi DN xuất khẩu, các sản phẩm dịch vụ từ thị trường tài chính và định chế tàichính còn hạn chế, công cụ giao dịch của tiń du ̣ng thương ma ̣i chưa phát triển, ởViê ̣t Nam chấ t lươ ̣ng báo cáo tài chính đă ̣cbiê ̣t là báo cáo lưu chuyể n tiề n tê ̣ chưacao, dịch vụ hỗ trợ quản trị công nợ chưa phát triển thể hiện qua việc thành lập vàhoạt động của các công ty mua bán nợ và của các trung tâm trọng tài thương mại.Kết luận chƣơng 3Trên cơ sở lý luận về quản trị dòng tiền, xác định các nhân tố ảnh hưởngtới quản trị dòng tiền của DN và kết quả khảo sát, phỏng vấn sâu để phân tíchthực trạng quản trị dòng tiền của các DN CBTPNY, có thể thấy mặc dù các
Xem thêm

25 Đọc thêm

BÀI 1 VỊ TRÍ KHOÁNG SẢN CHÂU Á

BÀI 1 VỊ TRÍ KHOÁNG SẢN CHÂU Á

PhÇn IPhÇn IThiªn nhiªn con ng­Thiªn nhiªn con ng­êi ë c¸c ch©u lôcêi ë c¸c ch©u lôc XI. XI. Ch©u ¸Ch©u ¸Bµi1: vÞ trÝ ®Þa lÝ, ®Þa Bµi1: vÞ trÝ ®Þa lÝ, ®Þa h×nh vµ kho¸ng s¶n h×nh vµ kho¸ng s¶n ch©u ¸ch©u ¸ I. vị trí địa lí và kích thước của I. vị trí địa lí và kích thước của cchâuhâu á á

8 Đọc thêm

Kh ám phá cùng Windows- P1 pdf

KH ÁM PHÁ CÙNG WINDOWS- P1 PDF

Kh ám phá cùng Windows Có ba cách một máy tính Mac và một PC có thể sử dụng cùng một ổ đĩa. Có ba cách khá thú vị để chia sẻ một ổ cứng giữa các máy tính Mac và PC cho việc backup và lưu trữ chung: Bạn có thể trao đổi ổ USB giữa chúng; có thể sử dụng thiết bị lưu trữ mạng (NAS) (chẳng hạn như Time Capsule của Apple); và cũng có thể sử dụng tính năng chia sẻ file để backup dữ liệu trên hệ thống vào một ổ đĩa ngoài được gắn với một hệ thống khác. Trao đổi qua USB Các máy tính Mac và PC đều có các cổng USB mà từ đó bạn có thể kết nối với các ổ di động. Tuy nhiên chỉ có một vấn đề mắc phải đó là việc định dạng. Nếu ổ ngoài được định dạng cho Mac (sử dụng HFS Extended hoặc một biến thể khác), Windows sẽ không nhận ra nó. Tuy nhiên chúng ta có thể khắc phục nhược điểm này bằng cách cài đặt phần mềm MacDrive 8 $50 của Mediafour trên hệ thống Windows; phần mềm này sẽ cho phép Windows sử dụng ổ đĩa được định dạng bởi Mac. Nếu ổ cứng được định dạng theo định dạng NTSF của Windows, và mount nó trên desktop khi bạn cắm với Mac, bạn vẫn không thể copy các file từ nó. Lý do là vì OS X có thể đọc các ổ đĩa có định dạng NTFS nhưng nó không thể ghi vào chúng. Chúng ta có thể khắc phục vấn đề này bằng cách
Xem thêm

5 Đọc thêm

Kh ám phá cùng Windows- P4 pptx

KH ÁM PHÁ CÙNG WINDOWS- P4 PPTX

CHIA SẺ CÁC FILE CỦA MAC Việc cấu hình Mac để cho phép người dùng Windows có thể truy cập vào thư mục của nó khác xa so với việc thực hiện nhiệm vụ như vậy cho người dùng Mac: Bạn cần ph[r]

5 Đọc thêm

CÔNG TÁC QUẢN LÝ CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN ĐÔNG ĐÔ – BQP (TT)

CÔNG TÁC QUẢN LÝ CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN ĐÔNG ĐÔ – BQP (TT)

Công tác quản lý cung ứng nguyên vật liệu tại công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng phát triển đông đô – BQP (tt)Công tác quản lý cung ứng nguyên vật liệu tại công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng phát triển đông đô – BQP (tt)Công tác quản lý cung ứng nguyên vật liệu tại công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng phát triển đông đô – BQP (tt)Công tác quản lý cung ứng nguyên vật liệu tại công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng phát triển đông đô – BQP (tt)Công tác quản lý cung ứng nguyên vật liệu tại công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng phát triển đông đô – BQP (tt)Công tác quản lý cung ứng nguyên vật liệu tại công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng phát triển đông đô – BQP (tt)Công tác quản lý cung ứng nguyên vật liệu tại công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng phát triển đông đô – BQP (tt)Công tác quản lý cung ứng nguyên vật liệu tại công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng phát triển đông đô – BQP (tt)Công tác quản lý cung ứng nguyên vật liệu tại công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng phát triển đông đô – BQP (tt)Công tác quản lý cung ứng nguyên vật liệu tại công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng phát triển đông đô – BQP (tt)Công tác quản lý cung ứng nguyên vật liệu tại công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng phát triển đông đô – BQP (tt)Công tác quản lý cung ứng nguyên vật liệu tại công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng phát triển đông đô – BQP (tt)Công tác quản lý cung ứng nguyên vật liệu tại công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng phát triển đông đô – BQP (tt)Công tác quản lý cung ứng nguyên vật liệu tại công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng phát triển đông đô – BQP (tt)
Xem thêm

Đọc thêm

ĐIỀU KIỆN TN CỦA KHU VỰC NAM Á

ĐIỀU KIỆN TN CỦA KHU VỰC NAM Á

+ S n nguyên Đêcăng v i hai rìa đ c nâng cao thành hai r ng núi Gát ơ ớ ượ ặ+ S n nguyên Đêcăng v i hai rìa đ c nâng cao thành hai r ng núi Gát ơ ớ ượ ặĐông và Gát TâyĐông và Gát Tây..2/Khí h u-sông ngòi và c nh quan t nhiênậ ả ự2/Khí h u-sông ngòi và c nh quan t nhiênậ ả ự : :•a/Khí h u :ậa/Khí h u :ậ • - - Nam Á có khí h u nhi t đ i gió mùa đi n hình , là khu v c m a ậ ệ ớ ể ự ưNam Á có khí h u nhi t đ i gió mùa đi n hình , là khu v c m a ậ ệ ớ ể ự ưnhi u nh t trên th gi iề ấ ế ớnhi u nh t trên th gi iề ấ ế ớ
Xem thêm

25 Đọc thêm

Địa 8 T12_ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN CỦA KHU VỰC NAM Á

ĐỊA 8 T12 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN CỦA KHU VỰC NAM Á

+ Đ ng b ng n H ng .ồ ằ Ấ ằ+ Đ ng b ng n H ng .ồ ằ Ấ ằ• + S n nguyên Đêcăng v i hai rìa đ c nâng cao thành hai r ng núi Gát Đông ơ ớ ượ ặ+ S n nguyên Đêcăng v i hai rìa đ c nâng cao thành hai r ng núi Gát Đông ơ ớ ượ ặvà Gát Tâyvà Gát Tây..2/Khí h u-sông ngòi và c nh quan t nhiênậ ả ự2/Khí h u-sông ngòi và c nh quan t nhiênậ ả ự : :•a/Khí h u :ậa/Khí h u :ậ • - - Nam Á có khí h u nhi t đ i gió mùa đi n hình , là khu v c m a nhi u ậ ệ ớ ể ự ư ềNam Á có khí h u nhi t đ i gió mùa đi n hình , là khu v c m a nhi u ậ ệ ớ ể ự ư ề
Xem thêm

25 Đọc thêm

sách 100 đề thi thử Đại học môn toán 2014

SÁCH 100 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN 2014

_Á1,0ÁĐIỂM_ .ÁTRONGÁMẶTÁPHẲNGÁVỚIÁHỆÁTRỤCÁTOẠÁĐỘÁ OXY ,ÁCHOÁHỚNHÁBỚNHÁHỎNH _ABCD_Á CỤ _A 2;0_ _Á_ _Á_ _, B 3;0_Á VỎÁDIỆNÁTỢCHÁBẰNGÁ _4_ .ÁBIẾTÁRẰNGÁÁGIAOÁĐIỂMÁCỦAÁHAIÁĐƯỜNGÁCHỜOÁ _AC[r]

625 Đọc thêm

Phân tích các chỉ số CAMELS của ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á

PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ CAMELS CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT Á

Phân tích các chỉ số CAMELS của ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á Phân tích các chỉ số CAMELS của ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á Phân tích các chỉ số CAMELS của ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á Phân tích các chỉ số CAMELS của ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á Phân tích các chỉ số CAMELS của ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á Phân tích các chỉ số CAMELS của ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á Phân tích các chỉ số CAMELS của ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á
Xem thêm

21 Đọc thêm

Báo cáo thực tập tổng hợp tại tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị

Báo cáo thực tập tổng hợp tại tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị

Báo cáo Thực tập tổng hợp tại tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thịBáo cáo Thực tập tổng hợp tại tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thịBáo cáo Thực tập tổng hợp tại tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thịBáo cáo Thực tập tổng hợp tại tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thịBáo cáo Thực tập tổng hợp tại tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thịBáo cáo Thực tập tổng hợp tại tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thịBáo cáo Thực tập tổng hợp tại tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thịBáo cáo Thực tập tổng hợp tại tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thịBáo cáo Thực tập tổng hợp tại tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thịBáo cáo Thực tập tổng hợp tại tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thịBáo cáo Thực tập tổng hợp tại tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thịBáo cáo Thực tập tổng hợp tại tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị
Xem thêm

Đọc thêm

Ngân hàng câu hỏi Quản lý nhà nước về đô thị

NGÂN HÀNG CÂU HỎI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐÔ THỊ

Ngân hàng câu hỏi Quản lý nhà nước về đô thịNgân hàng câu hỏi Quản lý nhà nước về đô thịNgân hàng câu hỏi Quản lý nhà Ngân hàng câu hỏi Quản lý nhà nước về đô thịnước về đô thịNgân hàng câu hỏi Quản lý nhNgân hàng câu hỏi Quản lý nhà nước về đô thịà nước về đô thị

13 Đọc thêm

Xử lý ảnh về tông màu tươi và nổi bật- P3 pps

XỬ LÝ ẢNH VỀ TÔNG MÀU TƯƠI VÀ NỔI BẬT- P3 PPS

Tiếp tục xữ lí phần màu vàng , đỏ của vách tường rào và chùm lá : Dùng Hue/saturation chọn Reds và Yellow : Mặt model bị biến dạng wa xanh !!! Ko sao, ta sẽ dùng brush mềm để tẩy bỏ phần màu đè lên Model Ok . ta thấy phần vàng còn xót lại trên chùm lá !! Giải quyết nó luôn Dùng Selective Color mục Reds và Yellow: Model bị ám màu và dùng Brush mềm tẩy tiếp Ta Đc như thế này và ta sẽ chỉnh cho những vùng còn Green ( khoanh vùng ) thành Cyan

5 Đọc thêm

QUẢN LÝ NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG TMCP BIDV CHI NHÁNH ĐÔNG ĐÔ (KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP)

QUẢN LÝ NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG TMCP BIDV CHI NHÁNH ĐÔNG ĐÔ (KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP)

Quản lý nợ xấu tại ngân hàng TMCP BIDV chi nhánh Đông Đô (Khóa luận tốt nghiệp)Quản lý nợ xấu tại ngân hàng TMCP BIDV chi nhánh Đông Đô (Khóa luận tốt nghiệp)Quản lý nợ xấu tại ngân hàng TMCP BIDV chi nhánh Đông Đô (Khóa luận tốt nghiệp)Quản lý nợ xấu tại ngân hàng TMCP BIDV chi nhánh Đông Đô (Khóa luận tốt nghiệp)Quản lý nợ xấu tại ngân hàng TMCP BIDV chi nhánh Đông Đô (Khóa luận tốt nghiệp)Quản lý nợ xấu tại ngân hàng TMCP BIDV chi nhánh Đông Đô (Khóa luận tốt nghiệp)Quản lý nợ xấu tại ngân hàng TMCP BIDV chi nhánh Đông Đô (Khóa luận tốt nghiệp)Quản lý nợ xấu tại ngân hàng TMCP BIDV chi nhánh Đông Đô (Khóa luận tốt nghiệp)Quản lý nợ xấu tại ngân hàng TMCP BIDV chi nhánh Đông Đô (Khóa luận tốt nghiệp)Quản lý nợ xấu tại ngân hàng TMCP BIDV chi nhánh Đông Đô (Khóa luận tốt nghiệp)Quản lý nợ xấu tại ngân hàng TMCP BIDV chi nhánh Đông Đô (Khóa luận tốt nghiệp)Quản lý nợ xấu tại ngân hàng TMCP BIDV chi nhánh Đông Đô (Khóa luận tốt nghiệp)Quản lý nợ xấu tại ngân hàng TMCP BIDV chi nhánh Đông Đô (Khóa luận tốt nghiệp)Quản lý nợ xấu tại ngân hàng TMCP BIDV chi nhánh Đông Đô (Khóa luận tốt nghiệp)
Xem thêm

Đọc thêm

Âm nhạc lớp 5 tuần 1 đến 28

ÂM NHẠC LỚP 5 TUẦN 1 ĐẾN 28

_Giáo viên cho học sinh luyện tập cao độ: + Giáo viên quy định học sinh đọc các nốt Đô-Rê-Mi-Son và đọc ngược lại , rồi đàn cho học sinh đọc hòa theo : Đô rê mi son mi rê đô _Giáo viên c[r]

76 Đọc thêm

Tay Son danh tan quan Thanh khoa.ppt

TAY SON DANH TAN QUAN THANH KHOA.PPT

_ _QUANG TRUNG ĐÃ DÙNG LỰC LƯỢNG GÌ ĐỂ HẠ ĐỒN NGỌC HỒI _ _QUANG TRUNG ĐÃ DÙNG LỰC LƯỢNG GÌ ĐỂ HẠ ĐỒN NGỌC HỒI _ _TRÌNH BÀY BẢN ĐỒ_ TRANG 20 ĐÔ Đ ỐC L ONG ĐÔ Đ ỐC L ONG ĐÔ Đ ỐC B ẢO ĐÔ Đ [r]

35 Đọc thêm

Chương 3: Động viên ppt

CHƯƠNG 3 ĐỘNG VIÊN PPT

Ý nghĩa của các trách nhiệm TRANG 14 LY LY Ù Ù THUYE THUYE Á Á T HAI NHÂN TO T HAI NHÂN TO Á Á Frederick Herzberg Frederick Herzberg Các nhân tố nội tại là liên quan đến sự thoả mãn với [r]

32 Đọc thêm

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH NHỰA COMPOSITE VIỆT Á

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH NHỰA COMPOSITE VIỆT Á

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH NHỰA COMPOSITE VIỆT ÁCông ty TNHH Nhựa Composite Việt Á là một thành viên của Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư thương mại Việt Á (tên viết tắt Tập đoàn Việt Á) - một tên tuổi lớn trong lĩnh vực điện và công nghiệp tại Việt Nam, hoạt động trên nhiều lĩnh vực như: điện - điện tử, xây dựng - nhà thầu EPC điện và xây dựng công nghiệp, chất dẻo - hóa chất - nhiên liệu sinh học, cơ khí - công nghiệp nặng, chế biến khoáng sản, nông lâm thuỷ sản và thực phẩm phục vụ công nghiệp... Được chính thức thành lập và tiến hành kinh doanh độc lập vào cuối năm 2003 nhưng công ty đã có quá trình phát triển khá lâu dài.1.1 Giai đoạn trước 2004Công ty là một bộ phận của Công ty TNHH Thương mại Việt Á - tiền thân của Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư thương mại công nghiệp Việt Á. Công ty TNHH Thương mại Việt Á được thành lập vào ngày 20 tháng 10 năm 1995, văn phòng thuê tại 37 Láng Hạ với diện tích 25m2, tổng số nhân sự 5 người. Lúc này nguồn vốn còn hạn chế nên Công ty chỉ đảm nhận vai trò là nhà phân phối độc quyền cho Công ty 3M, Seoul Cable, ABB Industry Sinhgapore và ABB Italy. Những năm tiếp theo, hoạt động kinh doanh của Việt Á có khả quan hơn do Công ty từng bước thiết lập được thị trường, phát triển các mặt hàng thiết bị điện mà chủ yếu là thiết bị đóng cắt trung hạ thế, phụ kiện đường dây và trạm phục vụ cho thi công các đường dây và trạm từ hạ thế đến 110 kV trên địa bàn các tỉnh phía Bắc. Tuy nhiên, trước bối cảnh khó khăn của cuộc khủng hoảng tài chính khu vực, sự cạnh tranh gay gắt về thị trường tiêu thụ sản phẩm trong nước và đặc biệt là thiếu nguồn vốn để phát triển sản xuất, lãnh đạo Công ty đã điều chỉnh kế hoạch, mạnh dạn liên kết với những tập đoàn kinh doanh lớn của nước ngoài để đầu tư nguồn vốn, chế tạo những sản phẩm có chất lượng, đồng thời, mở rộng địa bàn hoạt động tại khu vực miền Trung và các tỉnh, thành phố phía Nam. Với sự nhanh nhạy nắm bắt nhu cầu của khách hàng, điển hình là nhận thấy thị trường trong nước đang rất cần các thiết bị thi công các công trình điện, phục vụ cho các địa phương phát triển kinh tế, Công ty đã mở rộng loại hình kinh doanh sang lĩnh vực sản xuất. Năm 1998, công ty bắt đầu thuê nhà xưởng tại 262 Nguyễn Huy Tưởng và bắt đầu lắp ráp các loại tủ bảng điện hạ thế và hộp công tơ..., trong đó hộp công tơ
Xem thêm

4 Đọc thêm

Để bếp sạch và không ám mùi thức ăn docx

ĐỂ BẾP SẠCH VÀ KHÔNG ÁM MÙI THỨC ĂN DOCX

Để bếp sạch và không ám mùi thức ăn Bạn đã biết cách để gian bếp luôn sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh và không ám mùi thức ăn chưa? Chỉ vài ngày nấu nướng, gian bếp nhà bạn đã “đầy ắp” mùi dầu mỡ, mùi thực phẩm cùng những vết cáu bẩn của mắm muối, dầu mỡ bám vào bếp ga, bồn rửa chén… Với những vật dụng sẵn có trong nhà, trong vài phút, bạn có thể “hô biến” gian bếp ám khói thành một không gian thoáng đãng, sạch sẽ. Khử mùi - Khi ăn chanh, cam, quýt, bưởi…, bạn hãy giữ lại vỏ, rồi đun sôi chúng cho tinh dầu trong vỏ trái cây bốc lên. Bạn cũng có thể phơi khô chúng, sau đó đốt những miếng vỏ này trên lửa. Gian bếp nhà bạn sẽ hết ngay những mùi khó chịu. - Nếu góc bếp ẩm thấp và có mùi lạ, hãy cắt củ hành ra làm đôi, sau đó đặt vào một cái đĩa và để ngay nơi ẩm thấp. Hôm sau, mùi hôi sẽ không còn mà nhà bếp của bạn cũng không hề có mùi hành. Nếu góc bếp ẩm thấp và có mùi lạ, hãy cắt củ hành ra làm đôi, sau đó đặt vào một cái đĩa và để ngay nơi ẩm thấp (Ảnh minh họa) - Rang một ít cà phê hạt rồi tán nhỏ, đặt vào góc bếp. Bạn cũng có thể dùng bã cà phê đã pha, để vào góc bếp để khử mùi hôi. - Lấy một ít dấm ăn, đun nóng cho dấm bốc hơi, mùi hôi trong nhà bếp sẽ không còn. - Đốt nến thơm cũng là cách bạn khử đi mùi hôi trong nhà bếp. - Để khử mùi thức ăn trong dầu đã qua sử dụng, hãy đun nóng dầu và thả vào đó vài lát gừng tươi. Tẩy rửa - Dầu baby oil (dầu massage và dưỡng ẩm của trẻ em) có thể giúp bạn bảo vệ và làm bóng đẹp mặt bàn nấu bếp bằng đá. Sản phẩm này giúp che đi các vết xước và đẩy nhanh quá trình tối màu tự nhiên của bề mặt đá. - Để vệ sinh bồn rửa, hãy hòa nước chanh và muối thành một hỗn hợp đặc giống
Xem thêm

4 Đọc thêm

Giải pháp phát triển hoạt động bao thanh toán tại ngân hàng TMCP á châu

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BAO THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU

Giải pháp phát triển hoạt động bao thanh toán tại Ngân hàng TMCP Á ChâuGiải pháp phát triển hoạt động bao thanh toán tại Ngân hàng TMCP Á ChâuGiải pháp phát triển hoạt động bao thanh toán tại Ngân hàng TMCP Á ChâuGiải pháp phát triển hoạt động bao thanh toán tại Ngân hàng TMCP Á ChâuGiải pháp phát triển hoạt động bao thanh toán tại Ngân hàng TMCP Á ChâuGiải pháp phát triển hoạt động bao thanh toán tại Ngân hàng TMCP Á ChâuGiải pháp phát triển hoạt động bao thanh toán tại Ngân hàng TMCP Á ChâuGiải pháp phát triển hoạt động bao thanh toán tại Ngân hàng TMCP Á ChâuGiải pháp phát triển hoạt động bao thanh toán tại Ngân hàng TMCP Á ChâuGiải pháp phát triển hoạt động bao thanh toán tại Ngân hàng TMCP Á ChâuGiải pháp phát triển hoạt động bao thanh toán tại Ngân hàng TMCP Á ChâuGiải pháp phát triển hoạt động bao thanh toán tại Ngân hàng TMCP Á ChâuGiải pháp phát triển hoạt động bao thanh toán tại Ngân hàng TMCP Á ChâuGiải pháp phát triển hoạt động bao thanh toán tại Ngân hàng TMCP Á ChâuGiải pháp phát triển hoạt động bao thanh toán tại Ngân hàng TMCP Á ChâuGiải pháp phát triển hoạt động bao thanh toán tại Ngân hàng TMCP Á ChâuGiải pháp phát triển hoạt động bao thanh toán tại Ngân hàng TMCP Á ChâuGiải pháp phát triển hoạt động bao thanh toán tại Ngân hàng TMCP Á ChâuGiải pháp phát triển hoạt động bao thanh toán tại Ngân hàng TMCP Á ChâuGiải pháp phát triển hoạt động bao thanh toán tại Ngân hàng TMCP Á ChâuGiải pháp phát triển hoạt động bao thanh toán tại Ngân hàng TMCP Á ChâuGiải pháp phát triển hoạt động bao thanh toán tại Ngân hàng TMCP Á ChâuGiải pháp phát triển hoạt động bao thanh toán tại Ngân hàng TMCP Á ChâuGiải pháp phát triển hoạt động bao thanh toán tại Ngân hàng TMCP Á ChâuGiải pháp phát triển hoạt động bao thanh toán tại Ngân hàng TMCP Á ChâuGiải pháp phát triển hoạt động bao thanh toán tại Ngân hàng TMCP Á ChâuGiải pháp phát triển hoạt động bao thanh toán tại Ngân hàng TMCP Á ChâuGiải pháp phát triển hoạt động bao thanh toán tại Ngân hàng TMCP Á Châu
Xem thêm

83 Đọc thêm