ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐỀ SỐ 17 MÔN THI: TOÁN − GIÁO DỤC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Đề thi thử tốt nghiệp kỳ thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông đề số 17 môn thi: toán − giáo dục trung học phổ thông":

BỘ ĐỀ ÔN THI TN NĂM 2011

BỘ ĐỀ ÔN THI TN NĂM 2011

Vậy H(-1; 2; 3)
1.0
KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THƠNG ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP Mơn thi: TỐN − Giáo dục trung học phổ thơng Đề số 09 Thời gian làm bài: 150 phút, khơng kể thời gian giao đề I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7 điểm)

48 Đọc thêm

Đề toán TN THPT 2010

ĐỀ TOÁN TN THPT 2010

TRANG 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2010 MÔN THI: TOÁN − GIÁO DỤC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG _Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời g[r]

2 Đọc thêm

Bài soạn Đề tham khảo TN Toán số 5

BÀI SOẠN ĐỀ THAM KHẢO TN TOÁN SỐ 5

1) Viết phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB.
2) Viết phương trình tham số của đường thẳng d là hình chiếu vuông góc của đường thẳng AB lên mặt phẳng (Oyz).
Câu 5a (1,0 điểm) Giải phương trình sau trên tập số phức: 4 z 4 + 15 z 2 − = 4 0

2 Đọc thêm

Gián án Đề tham khảo TN Toán số 7

GIÁN ÁN ĐỀ THAM KHẢO TN TOÁN SỐ 7

TRANG 1 _HTTP://DUCTAM_TP.VIOLET.VN/_ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG _MÔN THI: TOÁN – GIÁO DỤC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG_ ĐỀ THI THAM KHẢO Thời gian: 150 phút, kh[r]

2 Đọc thêm

Bài soạn Đề tham khảo TN Toán số 9

BÀI SOẠN ĐỀ THAM KHẢO TN TOÁN SỐ 9

Câu 5a (1 điểm): Cho số phức z x = + 3 i (x R) ∈ . Tính z i − theo x; từ đó xác định tất cả các điểm trong mặt phẳng toạ độ biểu diễn cho các số phức z , biết rằng z i − ≤ 5 .
B.Theo chương trình nâng cao:
Câu 4b (2 điểm): Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho 4 điểm A (1; 1;1); (1; 1; 1); − B − −

2 Đọc thêm

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán có đáp án

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT MÔN TOÁN CÓ ĐÁP ÁN

GIÁM THỊ KHÔNG GIẢI THÍCH GÌ THÊM._ TRANG 4 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Đề thi chính thức KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2006 MÔN THI: toán - TRUNG HỌC PHỔ THÔNG PHÂN BAN _Thời gia[r]

22 Đọc thêm

Tài liệu Đề thi tốt nghiệp môn Toán năm 2009 ppt

TÀI LIỆU ĐỀ THI TỐT NGHIỆP MÔN TOÁN NĂM 2009 PPT

GIÁM THỊ KHÔNG GIẢI THÍCH GÌ THÊM._ TRANG 4 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Đề thi chính thức KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2006 MÔN THI: toán - TRUNG HỌC PHỔ THÔNG PHÂN BAN _Thời gia[r]

22 Đọc thêm

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2010 MÔN TOÁN − GIÁO DỤC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2010 MÔN TOÁN − GIÁO DỤC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

TRANG 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2010 MÔN THI: TOÁN− GIÁO DỤC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG _THỜI GIAN LÀM BÀI: 150 PHÚT, KHÔNG KỂ THỜI GI[r]

5 Đọc thêm

Đáp án và đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2011 môn Toán học - Giáo dục trung học phổ thông doc

ĐÁP ÁN VÀ ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2011 MÔN TOÁN HỌC GIÁO DỤC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG DOC

TRANG 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2011 MÔN THI: TOÁN − GIÁO DỤC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG _Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời g[r]

5 Đọc thêm

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TOÁN NĂM 2010

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TOÁN NĂM 2010

Câu 5.a ( 1,0 điểm ). Cho 2 số phức z 1 = 1 + 2i và z 2 = 2 – 3i. Xác định phần thực và phần ảo của số phức z 1 – 2z 2 .
2. Theo chương trình Nâng cao
Câu 4.b ( 2,0 điểm ). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho đường thẳng ∆ có phương trình

1 Đọc thêm

Đề thi TN THPT 2010_Word

ĐỀ THI TN THPT 2010 WORD

C(0; 0; 3).
11) Viết phương trình mặt phẳng đi qua A và vuông góc với đường thẳng BC. 22) Tìm toạ độ tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện OABC.
Câu 5.a ( 1,0 điểm ) . Cho hai số phức z 1 = 1+2i và z 2 = 2 – 3i. Xác định phần thực và phần ảo của số phức z 1 – 2z 2 .

1 Đọc thêm

Bài giảng Đề tham khảo TN Toán số 4

BÀI GIẢNG ĐỀ THAM KHẢO TN TOÁN SỐ 4

1) Lập phương trình mặt cầu (S) có tâm A và đi qua O.
2) Lập phương trình mặt phẳng qua A và vuông góc với đường thẳng d. Xác định khoảng cách từ A đến đường thẳng d.
Câu 5a (1.0 điểm) Tìm môđun của số phức z với z i i

2 Đọc thêm

Tài liệu Đề thi chính thức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2010 môn Toán - Giáo dục THPT pptx

TÀI LIỆU ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 2010 MÔN TOÁN - GIÁO DỤC THPT PPTX

TRANG 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2010 MÔN THI: TOÁN − GIÁO DỤC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG _Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời g[r]

1 Đọc thêm

de thi hk

DE THI HK

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Môn thi: TOÁN − Giáo dục trung học phổ thông Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề.. 1 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị C của [r]

1 Đọc thêm

De DA Mon Toan THPT 2012

De DA Mon Toan THPT 2012

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2012 Môn Thi : TOÁN - Giáo Dục Trung Học Phổ Thông Thời gian làm bài : 150 phút, không kể thời gian phát đề I.. Tính thể[r]

Đọc thêm

GoiymonToan2012

GoiymonToan2012

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2012 Môn Thi : TOÁN - Giáo Dục Trung Học Phổ Thông Thời gian làm bài : 150 phút, không kể thời gian phát đề I.. Tính thể[r]

Đọc thêm

De thi goi y mon toan ky thi TNTHPT 20112012

De thi goi y mon toan ky thi TNTHPT 20112012

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2012 Môn Thi : TOÁN - Giáo Dục Trung Học Phổ Thông Thời gian làm bài : 150 phút, không kể thời gian phát đề I.. Tính thể[r]

Đọc thêm

gai de TNTHPT toan 2012

gai de TNTHPT toan 2012

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2012 Môn Thi : TOÁN - Giáo Dục Trung Học Phổ Thông Thời gian làm bài : 150 phút, không kể thời gian phát đề I.. Tính thể[r]

Đọc thêm

Dap an tot nghiep THPT Toan 2012

Dap an tot nghiep THPT Toan 2012

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2012 Môn Thi : TOÁN - Giáo Dục Trung Học Phổ Thông Thời gian làm bài : 150 phút, không kể thời gian phát đề I.. Tính thể[r]

Đọc thêm

TNPT 2012toan de va goi y giai

TNPT 2012toan de va goi y giai

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2012 Môn Thi : TOÁN - Giáo Dục Trung Học Phổ Thông Thời gian làm bài : 150 phút, không kể thời gian phát đề I.. Tính thể[r]

Đọc thêm