REMICADE VÀ AZILECT 1) POTX

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "REMICADE VÀ AZILECT 1) POTX":

CCNA-1

CCNA-1

Khái niệm: Tầng vật lý liên quan đến việc truyền các dòng bit giữa các máy bằng kênh truyền thông vật lý, không quan tâm đến ý nghĩa và cấu trúc của chúng. Ngoài ra nó cung cấp các chuẩn về điện, dây cáp, đầu nối, kỹ thuật nối mạch điện, điện áp, tốc độ cáp truyền dẫn, giao diện nối kết và các mức nối kết.Tầng vật lý (Physical layer) là tầng dưới cùng của mô hình OSI cung cấp các đặc trưng điện của các tín hiệu được dùng để khi chuyển dữ liệu trên cáp từ một máy này đến một máy khác của mạng, kỹ thuật nối mạch điện, tốc độ cáp truyền dẫn.Tầng vật lý không qui định một ý nghĩa nào cho các tín hiệu đó ngoài các giá trị nhị phân 0 và 1. Ở các tầng cao hơn của mô hình OSI ý nghĩa của các bit được truyền ở tầng vật lý sẽ được xác định. Khác với các tầng khác, tầng vật lý là không có gói tin riêng và do vậy không có phần đầu (header) chứa thông tin điều khiển, dữ liệu được truyền đi theo dòng bit. Một giao thức tầng vật lý tồn tại giữa các tầng vật lý để quy định về phương thức truyền (đồng bộ, phi đồng bộ), tốc độ truyền.Các giao thức được xây dựng cho tầng vật lý được phân chia thành phân chia thành hai loại giao thức sử dụng phương thức truyền thông dị bộ (asynchronous) và phương thức truyền thông đồng bộ (synchronous). + Phương thức truyền dị bộ: không có một tín hiệu quy định cho sự đồng bộ giữa các bit giữa máy gửi và máy nhận, trong quá trình gửi tín hiệu máy gửi sử dụng các bit đặc biệt START và STOP được dùng để tách các xâu bit biểu diễn các ký tự trong dòng dữ liệu cần truyền đi. Nó cho phép một ký tự được truyền đi bất kỳ lúc nào mà không cần quan tâm đến các tín hiệu đồng bộ trước đó.10+ Phương thức truyền đồng bộ: sử dụng phương thức truyền cần có đồng bộ giữa máy gửi và máy nhận, nó chèn các ký tự đặc biệt như SYN (Synchronization), EOT (End Of Transmission) hay đơn giản hơn, một cái "cờ " (flag) giữa các dữ liệu của máy gửi để báo hiệu cho máy nhận biết được dữ liệu đang đến hoặc đã đến.2.3.2 Tầng liên kết dữ liệu (Data Link)Khái niệm: Tầng liên kết dữ liệu (data link layer) là tầng mà ở đó ý nghĩa được gán cho các bít được truyền trên mạng.
Xem thêm

46 Đọc thêm

QUY ĐỊNH KỸ THUẬT HIỆN CHỈNH BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH QUỐC GIA TỶ LỆ 1: 10.000, 1: 25.000 VÀ 1: 50.000 BẰNG ẢNH VỆ TINH

QUY ĐỊNH KỸ THUẬT HIỆN CHỈNH BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH QUỐC GIA TỶ LỆ 1: 10.000, 1: 25.000 VÀ 1: 50.000 BẰNG ẢNH VỆ TINH

Cách xác định loại ảnh vệ tinh đáp ứng được yêu cầu hiện chỉnh bản đồ địa hình được quy định tại phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này. 2. Ảnh dùng để hiện chỉnh được chụp phải gần với thời điểm hiện chỉnh, không quá 2 năm đối với vùng đồng bằng và không quá 3 năm đối với vùng đồi núi. 3. Ảnh dùng để hiện chỉnh phải có độ tương phản đồng đều và có khả năng phân biệt rõ các đối tượng trên ảnh.Điều 9. Quy định về ghi lý lịch và kiểm tra- nghiệm thu sản phẩm hiện chỉnh1. Mỗi mảnh bản đồ hiện chỉnh phải có lý lịch bản đồ kèm theo. Lý lịch bản đồ được lập ở dạng số theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.2. Kiểm tra- nghiệm thu sản phẩm hiện chỉnh thực hiện theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Các sản phẩm cần kiểm tra- nghiệm thu gồm có:a) Kết quả đo khống chế ảnh;b) Bình đồ ảnh vệ tinh dạng số;c) Kết quả điều vẽ ảnh, kết quả đo vẽ bù (nếu có);d) Bản đồ gốc hiện chỉnh. 4Chương IICÔNG TÁC CHUẨN BỊĐiều 10. Thu thập tư liệu Tư liệu cần thu thập để hiện chỉnh bản đồ địa hình bao gồm:1. Tư liệu bản đồ dùng làm gốc hiện chỉnh.2. Tư liệu ảnh vệ tinh dùng để hiện chỉnh.3. Các loại tư liệu bổ sung, tư liệu hỗ trợ dưới dạng bản đồ, cơ sở dữ liệu GIS, tài liệu văn bản, số liệu thống kê, bảng thành quả của các điểm trắc địa và các điểm địa chính cơ sở. 4. Thiết kế kỹ thuật, báo cáo tổng kết kỹ thuật, lý lịch bản đồ và các tài liệu kỹ thuật khác có liên quan đến bản đồ cần hiện chỉnh.Điều 11. Đánh giá độ chính xác của bản đồ dùng làm gốc hiện chỉnh
Xem thêm

27 Đọc thêm

CHỨC NĂNG VÀ CÁCH SỬ DỤNG TRÒ CHƠI DIALOG I

CHỨC NĂNG VÀ CÁCH SỬ DỤNG TRÒ CHƠI DIALOG I

hình, chảy nhanh, password để chọn lại các màn có password. § Có 1 Button (mũi tên) khi ấn vào dầu sẽ chảy nhanh (nhằm khi ta đặt quá nhiều ống mà dầu chưa chảy kòp ta ấn vào cho dầu chảy nhanh để khỏi mất thời gian chờ dầu chảy qua từng ống). § Có 1 button để đứng hình . Hình 1 : Khung Dialog1 § Thanh Progress(tiến triển) bên dưới khi được tô đầy thì dầu bắt đầu chảy từ ống nguồn. Và 1 thanh Progress ở bên trên sẽ giảm dần thông báo cho người chơi biết còn bao nhiêu nữa thì có thể qua màn kế, nếu thanh này xuống 0 thì sẽ thông báo dòng chữ “Bạn có thể qua màn kế”.
Xem thêm

4 Đọc thêm

ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI SINH HỌC VÀ 1 SỐ Ý KIẾN VỀ PHƯƠNG THỨC NUÔI LOÀI TU HÀI

ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI SINH HỌC VÀ 1 SỐ Ý KIẾN VỀ PHƯƠNG THỨC NUÔI LOÀI TU HÀI

b... Phương thức ăn lọc và sự lựa chọn chất đáy của Tu hài Tu hài có sự lựa chọn chất đáy để sống. Kết quả khảo sát cho thấy.Tu hài chỉ phân bố ở những bãi có nền đáy là cát thô, lẫn sỏi, đá nhỏ. vùng rạn san hô. Chủ yếu là trên nền đáy có cấp hạt trung bình và tương đối lớn (bảng 1). Những bãi có nhiều Tu hài phân bố. loại chất đáy chiếm ưu thế nhất nhất thường có cấp hạt từ 2.5-0,5 mm. tiếp đến là loại l.0-0,5 mm. Hai loại chất đáy này thường chiếm trên 50%. Các
Xem thêm

5 Đọc thêm

CHƯƠNG 1-ACTIVE DIRECTORY DOMAIN

CHƯƠNG 1-ACTIVE DIRECTORY DOMAIN

Windows 2000 ServerWindows 2003 ServerServer LinuxClient Computer runningWindows 2000 ProWindows XP ProWindows VistaActive DirectoryGiáo trình Quản trị mạng Windows Server 2003 Chương 1: Active Directory Domain2. Tree và Forest Một Forest Domain có thể chứa nhiều Tree khác nhau Một Forest có thể có nhiều Organization Units – Ous Tree chịu sự quản lý của Forest.III. TẠO DOMAIN HCMC.COM1. Thiết lập địa chỉ IP cho DNS Trước khi cài đặt Domain Controller, ta phải tiến hành cài đặt địa chỉ IP cho DNS Server vì khai Domain được cài đặt nó yêu cầu địa chỉ DNS để tham chiếu trong quá trình cấu hình.  DNS Server – Domain Name System: Là hệ thống tên miền trên máy tính Server sử dụng để phân giải, chuyển đổi địa chỉ IP thành tên miền dễ nhớ hơn và ngược lại.Các bước tiến hành như sau:Giáo viên biên soạn: Võ Khôi Thọ Trang 3 of 24Nwtradera.msftAsa.nwtradera.msftau.nwtradera.msftTreeNwtradera.msft
Xem thêm

24 Đọc thêm

CÔNG TY HÀ TIÊN 1

CÔNG TY HÀ TIÊN 1

Thông tin cổ phiếu Mã chứng khoán HT1 Vốn hoá TT (VND bn) 1.649,3 Cao nhất 52tuần (VND) 19.600 Thấp nhất 52tuần (VND) 13.400 Số lượng CP (triệu) 109,95 GTGD bq 6T (VND bn) 0,15 Tỷ lệ giao dịch tự do (%) n/a Cổ đông lớn (%) Vicem 65,1 Nguyễn Văn Chuyên 1,7 Golden Bridge Asset 0,2 Chỉ số cơ bản ROE (%) 7,0 Nợ ròng/VCSH (%) 9,1 NTA (VND) 22.425 Khả năng trả lãi vay (x) 16,4 Lợi nhuận năm 2009 ấn tượng Mặc dù HT1 phải trải qua một năm 2009 đầy thử thách do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu nhưng lợi nhuận của Hà Tiên 1 vẫn tăng gấp đôi so với năm 2008, đạt 160,5 tỷ VND dựa trên mức doanh thu tăng 11,1%, đạt 2557,3 tỷ VND. Doanh thu năm 2009 tăng chủ yếu do sản lượng tiêu thụ năm 2009 tăng 205,000 tấn và do các công ty xi măng tăng giá bán trước khi áp
Xem thêm

6 Đọc thêm

 1+1 = NHIỀU HƠN 2

1+1 = NHIỀU HƠN 2

VIỆC PHÁT HUY TRÍ TUỆ TẬP THÊ SẼ KHÔNG HIỆU QUẢ NẾU CHÚNG được gắn với các nhiệm vụ khác: Phát huy trí tuệ tập thê chỉ là một trong nhiều công việc sáng tạo trong công ty, và nó sẽ ít có[r]

9 Đọc thêm

GIÁO TRÌNH GIẢI TÍCH 1

GIÁO TRÌNH GIẢI TÍCH 1

chất của phép toán. Học viên sẽ được nghiên cứu các tính chất của hàm số liên tụcChương 3: ĐẠO HÀM VÀ VI PHÂN3.1 Đạo hàm của hàm số tại một điểm; 3.2 Các quy tắc tính đạo hàm; 3.3 Đạo hàm cấp cao; 3.4 Vi phân của hàm số; 3.5 Các quy tắc tính vi phân; 3.6 Tính bất biến của dạng thức vi phân; 3.7 Ứng dụng vi phân vào tính gần đúng; 3.8 Vi phân cấp cao; 3.9 Các định lý cơ bản của phép tính vi phân; 3.10 Công thức Taylor; 3.11 Các dạng vô định - Quy tắc L’hospital; 3.12 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị các hàm số; Bài tậpNội dung chủ yếu của chương này là khái niệm đạo hàm và cách tính đạo hàm dực vào các tính chất của phép toán. Phần ứng dụng của đạo hàm nhằm đưa ra công cụ hiệu qủa cho việc tính giới hạn hàm số, tính gần đúng và các bài toán cực trị khác.Chương 4: PHÉP TÍNH TÍCH PHÂN4.1 Nguyên hàm và Tích phân bất định; 4.2 Các phương pháp tính tích phân; 4.3 Tích phân các hàm số hữu tỷ; 4.4 Tích phân các hàm số vô tỷ; 4.5 Tích phân các hàm số lượng giác; 4.6 Tích phân xác định; 4.7 Điều kiện khả tích; 4.8 Tính chất của tích phân xác định; 4.9 Công thức Newton- Leibnitz; 4.10 Phương pháp tính tích phân xác định; 4.11 Ứng dụng của tích phân xác định; 4.12 Tích phân suy rộng loại 1; 4.13 Tích phân suy rộng loại 2Ở chương này, sinh viên sẽ được trang bị từng bước để có thể vận dụng các phương pháp, tính được một tích phân xác định thuần túy. Qua đó, họ có thể vận dụng vào giải các bài toán ứng dụng trong hình học. Học viên sẽ được giới thiệu cho tự tìm hiểu về các ứng dụng vật lý, cơ học,…Chương 5: CHUỖI5.1 Khái niệm chung về chuỗi số; 5.2 Chuỗi số dương; 5.3 Chuỗi đan dấu; 5.4 Chuỗi có dấu bất kỳ; 5.5 Khái niệm về dãy hàm và chuỗi hàm; 5.6 Chuỗi hàm hội tụ đều; 5.7 Chuỗi lũy thừa; Bài tập Chương này giới thiệu cho sinh viên một số dạng chuỗi cơ bản. Chương này chủ yếu là rèn luyện kỹ năng thực hành giải toán về chuỗi số, chuỗi hàm.6 tiết5 tiết6 tiết6 tiết7 tiết
Xem thêm

2 Đọc thêm

LUẬN VĂN VỀ BÁN HÀNG 1

LUẬN VĂN VỀ BÁN HÀNG 1

Kích thích về việc bán hàng, về bán hàng, mật độ bao phủ hàng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hành vi mua hàng. Đối tượng chỉ quan tâm đến những loại hàng hóa dễ mua, dễ tìm thấy khi mua. Ngoài ra, phong cách phục vụ của người bán, sự phổ biến của kênh bán hàng cũng ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình quyết định mua của đối tượng.Kích thích từ các chương trình tăng giá trị việc sản xuất sữ dụng các chương trình khuyến mãi, các chương trình dịch vụ kèm theo sau bán hàng cũng có tác động rất tích cực đến hành vi mua hàng của đối tượng. Ngoài ra, các quyết định liên quan đến lựa chọn kênh, thời điểm, thông điệp, hình tượng, mật độ truyền thông đều có ảnh hưởng trực tiếp đến hành vi mua hàng.1.2.3 Phân tích các ảnh hưởng từ môi trường1.2.3.1 Môi trường vĩ môCó rất nhiều các nhân tố thuộc môi trường bên ngoài tác động đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Chúng tạo ra những cơ hội và cả những thách thức cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.Môi trường bên ngoài ảnh hưởng rất lớn đến hành vi mua hàng của đối tượng. Những yếu tố đó ảnh hưởng bao gồm:a.Yếu tố kinh tếYếu tố kinh tế ảnh hưởng đến khoản chi tiêu của đối tượng. Khi kinh tế phát triển thì thu nhập của người dân nói chung cũng được nâng lên, do đó vấn đề tiêu SVTH: Hà Ngọc Hạnh 9 GVHD: Phạm Thị Kim DungChương 1: Cơ sở lý luận về bán hàngdùng sẽ thống thoáng hơn. Ngược lại, nếu kinh tế sụt giảm, đối tượng phải tăng cường khoản tích lũy, để dự phòng, tất yếu dẫn đến khoản chi tiêu sẽ tụt giảm theo. Ngoài ra, yếu tố kinh tế còn ảnh hưởng đến sự tiện lợi khi mua hàng, quyền lựa chọn nhãn hiệu để mua, quyền trả giá khi mua v.v…b.Yếu tố công nghệ Khi trình độ công nghệ không ngừng phát triển tất yếu dẫn đến sự đa dạng các loại hàng hóa, khả năng thỏa mãn nhiều loại nhu cầu trong một sản phẩm, giá cả rẻ hơn, mức độ phức tạp của sản phẩm cao hơn, chu kỳ sống của sản phẩm ngắn
Xem thêm

24 Đọc thêm

NỖI

NỖI

MỤC LỤCMỤC LỤC TRANGDANH MỤC BẢNG BIỂU, DANH MỤC THUẬT NGỮLỜI GIỚI THIỆU.....................................................................................................................................1ĐỊNH DẠNG NỖI SỢ HÃI VÀ TỰ TY TRONG CON NGƯỜI CỦA BẠN.....................................................................................................................................3Những bóng ma kinh hoàng ám ảnh cuộc đời của bạn .....................................................................................................................................4...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Tại sao lại có cảm giác sợ hãi.....................................................................................................................................8Loại bỏ sợ hãi để tự tin.....................................................................................................................................9Nâng cao niềm tin.....................................................................................................................................11Tin vào chính mình.....................................................................................................................................12BIẾN ƯỚC MUỐN VÀ THAM VỌNG CỦA BẠN TRỞ THÀNH SỰ THỰC.....................................................................................................................................17Niềm tin về sự giàu có của bạn
Xem thêm

3 Đọc thêm

1 QUY TRÌNH LÀM 1 WEBSITE

1 QUY TRÌNH LÀM 1 WEBSITE

3.Website analyses 4.SEO & SEA II.Những yếu tố cấu thành và vòng đời 1 kế hoạch thương mại điện tử chi tiết 1. Giai đoạn 1, xây dựng Website (Website development) Website được hiểu là công cụ không thể thiếu, nền tảng cốt lõi và là ảnh của chính công ty bạn hiện diện trên Internet, bản thân Website không tạo nên doanh số cho bạn nhưng chính là cửa vào, là công cụ để hiện thực hóa kế hoạch thương mại điện tử của bạn. Những thứ bạn cần quan tâm khi bắt đầu: A. Xác định mục đích và đối tượng truy cập B. Thiết kế giao diện & Hình ảnh thương hiệu C. Xây dựng sơ đồ site & Kịch bản truy cập và tương tác D. Lựa chọn Domain & Hosting & Email SOLID JOINT STOCK COMPANY Tel: 04.6292.8868 - Email: info@solid.vn - Website: www.solid.vn Address: No. 805, 17T1 Building, Trung Hoa - Nhan Chinh Residence, Ha Noi 3 A. Xác định mục đích và đối tượng truy cập Mục đích:
Xem thêm

16 Đọc thêm

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1

(Website) của Tỉnh uỷ. Xây dựng CSDL đàm thoại phục vụ hội nghị, hội thảo và truy cập từ xa, giảm bớt các cuộc họp tập trung, tiết kiệm chi phí hội họp.- Kiện toàn tổ chức bộ máy chuyên trách CNTT: Trung tâm Công nghệ thông tin của Tỉnh uỷ, biên chế từ 5 đến 7 cán bộ có trình độ chuyên môn đại học chuyên ngành CNTT hoặc điện tử-tin học-viễn thông hệ chính quy trở lên; cấp huyện, thành uỷ đảm trách vai trò trung tâm CNTT của cấp mình với ít nhất 01 cán bộ chuyên trách CNTT trình độ cao đẳng CNTT hệ chính quy trở lên. Từ cấp huyện, thành phố trở lên, đều có cán bộ lãnh đạo được phân công trực tiếp phụ trách công tác thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin theo tinh thần Quyết định số 47-QĐ/TW của Ban Bí thư (khoá IX).- Đảm bảo 100% cán bộ lãnh đạo, chuyên viên nghiên cứu và cán bộ nghiệp vụ của các cấp uỷ từ huyện trở lên đều có máy vi tính và sử dụng máy tính thành thạo để xử lý công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.- Hoàn thành việc xây dựng hệ thống bảo mật thông tin, xác thực chữ ký điện tử trên mạng thông tin diện rộng của Đảng.- Bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống các quy chế, quy trình công tác, các chuẩn thông tin, quy trình tác nghiệp trên các lĩnh vực triển khai ứng dụng CNTT; thay đổi phương pháp làm việc trong hệ thống các cơ quan Đảng, bảo đảm tính thống nhất, an toàn và có hiệu quả.Việc ứng dụng và phát triển CNTT của các cơ quan Đảng đã được triển khai tích cực. Hệ thống mạng thông tin đã được tăng cường. Nhiều cơ quan, đơn vị khối Đảng đã đầu tư mua sắm thiết bị; đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực; xây dựng, phát triển phần mềm, ứng dụng CNTT đạt kết quả. Đến nay đã có 11 phần mềm cơ bản được ứng dụng trong công tác văn phòng cấp uỷ (Quản lý công văn; Thư điện tử; CSDL Văn kiện Đảng; Kế toán Đảng; Quản lý Đảng phí; Giao nhiệm vụ; Xử lý đơn, thư khiếu tố; Bản tin văn phòng; Mục lục hồ sơ lưu trữ)1. Nhiệm vụ của bộ phận chuyên trách1.1- Nhiệm vụ tham mưu:+ Giúp Lãnh đạo Văn phòng tham mưu cho BTV xây dựng và tổ chức thực hiện
Xem thêm

5 Đọc thêm

10 TRUYỆN KỂ LỚP 1

10 TRUYỆN KỂ LỚP 1

này ạ!. S Tử nhảy lên thành giếng. Nhìn xuống, nó thấy dới đáy giếng có một con S Tử khác gờm gờm nhìn nó.4. Tức quá, S Tử gầm lên, nhảy tòm xuống giếng. Vùng vẫy, giãy giụa đợc một lúc thì S Tử chìm nghỉm.Thỏ thích chí nghĩ thầm: Thật đáng đời con vật hung ác. Sau đó nó chạy đi báo tin vui cho tất cả các con thú khác. ý nghĩa câu chuyện: Phải bình tĩnh khi gặp nguy hiểm. Trí thông minh của kẻ yếu có thể thắng sức mạnh của kẻ ngu.Tre ngà1. Ngày xửa ngày xa, có một bà mẹ sinh đợc một ngời con trai. Bà đặt tên là Gióng. Lạ thay Gióng đã ba tuổi mà chẳng nói, chẳng cời, cứ đặt đâu nằm đấy.2. Thuở ấy nớc ta bị giặc xâm chiếm. Vua sai sứ giả đi tìm ngời tài giỏi ra giúp nớc. Nghe loa sứ giả kêu gọi, Gióng bỗng ngồi dậy, tha với mẹ: Mẹ ơi ! Mẹ ra mời sứ giả vào đây cho con !.3. Từ ngày gặp sứ giả, Gióng lớn nhanh nh thổi. Cơm ăn mấy cũng chẳng no; cả làng bèn góp gạo nuôI Gióng. Theo lời Gióng, vua truyền lệnh đúc ngựa sắt, rèn roi sắt, nón và áo giáp sắt khiêng đến cho Gióng. Gióng đứng dậy vơn vai, trở thành một ngời cao lớn lạ thờng.4. Gióng mặc áo giáp sắt, đội nón sắt, cầm roi sắt, nhảy phốc lên lng ngựa sắt. Ngựa hí lên một tiếng dài và phun ra lửa, rồi cùng Gióng phi
Xem thêm

10 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG KIẾN TRÚC MẠNG 1

ĐỀ CƯƠNG KIẾN TRÚC MẠNG 1

ĐỀ CƯƠNG KIẾN TRÚC MẠNG 1(Network Infrastructure)1. Mã môn học: 31010120552. Số đơn vị học trình: 43. Trình độ thuộc khối kiến thức:4. Phân bố thời gian: 30LT+60TH5. Điều kiện tiên quyết:6. Mô tả vắn tắt môn học:Môn học này cung cấp các khái niệm và loại dịch vụ mạng, các tài nguyên và các thông số mạng cơ bản Ngoài ra, môn học này còn nhằm cung cấp cho sinh viên các kỹ năng và kiến thức để cấu hình, quản lý và giải quyết các sự cố về mạng.7. Nhiệm vụ của sinh viên:- Dự lớp: 80%- Bài tập: Làm bài tập tại lớp và bài tập về nhà- Dụng cụ học tập: Lý thuyết: Projector, Thực hành: Phòng mạng, máy ảo cài Vmware- Khác: Không8. Tài liệu học tập:- Đề cương chi tiết môn Kiến trúc mạng 1- Tài liệu hướng dẫn thực hành- Giáo trình kiến trúc mạng 19. Tài liệu tham khảo:[1]MCTS Exam_70_642_configuring_windows_server_2008_network_infrastructure_644510. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:- Dự lớp: Có mặt trên lớp nghe giảng từ 80% tổng số thời gian trở lên- Thảo luận: Thảo luận về chủ đề bài học với giảng viên- Bản thu hoạch: Không- Thuyết trình: Không- Báo cáo: Không- Bài tập lớn: Làm đề tài môn học: tính 30%- Thi kiểm tra thực hành giữa kỳ- Thi kiểm tra thực hành cuối kỳ: điểmthực hành lấy trung bình giữa kỳ và cuối kỳ, tính 20%
Xem thêm

6 Đọc thêm

GIÁO ÁN HÀM SỐ BẬC 1

GIÁO ÁN HÀM SỐ BẬC 1

• Xác định chiều biến thiên và vẽ đồ thị hàm số bậc nhất.• Vẽ được đồ thị hàm số y = b, y = x .• Biết tìm tọa độ giao điểm của 2 đường thẳng có phương trình cho trước.2Phiếu học tập : Câu 1: Cho hàm số y=mx - 2 (d). Hãy ghép mỗi ý ở cột thứ nhất với một ý ở cột thứ hai để được kết quả đúng:Cột thứ 1 Cột thứ 2a) m=0b) m≠0c) m>0d) m<01) (d) là hàm số vừa đồng biến vừa nghịch biến2) (d) là hàm số nghịch biến.3) (d) là hàm số hằng.4) (d) là hàm số đồng biến.5) (d) là hàm số bậc nhất.Câu 2: Chọn phương án đúng:Tọa độ giao điểm của 2 đồ thị:1) y = 3x+5 và y = -1 là: a) không có b) (-2; 1) c) (2; -1) d) (-2; -1)2) y = 3x+1 và y = 3x - 1 là: a) không có b) (-2; 0) c) (2; 0) d) (0; 0)4/ BTVN: 1, 2, 3,4 SGK trang 42.3
Xem thêm

3 Đọc thêm

TƯ DUY HỆ THỐNG PHẦN 1

TƯ DUY HỆ THỐNG PHẦN 1

Tư duy theo tương quan là một cách tư duy có tính tới các hậu quả gián tiếp, mạng lưới các nguyên nhân và hậu quả, chu trình phản hồi và việc phát triển của các cấu trúc như vậy qua thời[r]

10 Đọc thêm

TẠO 1 CHƯƠNG TRÌNH TRONG C++

TẠO 1 CHƯƠNG TRÌNH TRONG C++

Dù vậy, C được phổ biến khá rộng rãi và đã trở thành một công cụ lập trình khá mạnh, được rộng rãi và đã trở thành một công cụ lập trình khá mạnh, được sử dụng như là một ngôn ngữ lập tr[r]

14 Đọc thêm

TONG QUAN VE OFDM_ CHƯƠNG 2

TONG QUAN VE OFDM_ CHƯƠNG 2

băng thông ra nhiều băng con nhỏ hơn sử dụng FDM hay OFDM).• Sử dụng kỹ thuật mã hóa để giảm nhiễu ISI như trong CDMA.2.2.3 Dịch DopplerKhi nguồn tín hiệu và bên thu chuyển động tương đối với nhau, tần số tín hiệu thu không giống bên phía phát. Khi chúng di chuyển cùng chiều (hướng về nhau) thì tần số nhận được lớn hơn tần số tín hiệu phát, và ngược lại khi chúng di chuyển ra xa nhau thì tần số tín hiệu thu được là giảm xuống. Đây gọi là hiệu ứng Doppler.Khoảng tần số thay đổi do hiệu ứng Doppler tùy thuộc vào mối quan hệ chuyển động giữa nguồn phát và nguồn thu và cả tốc độ truyền sóng. Độ dịch Doppler có thể được tính theo công thức:cffoν±≈∆ (2.1) Trong đó f∆là khoảng thay đổi tần số của tần số tín hiệu tại máy thu29Bảng 2.2 Các giá trị trải trễ thông dụngMôi trườngTrải trễChênh lệch quãng đường đi lớn nhất của tín hiệuTrong nhà40ns – 200ns12m – 60mBên ngoài1μs – 20μs300m – 6kmChương 2 Các đặc tính của kênh truyền vô tuyến νlà tốc độ thay đổi khác nhau giữa tần số tín hiệu và máy phát o
Xem thêm

15 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU MARKETING- CHƯƠNG 1

NGHIÊN CỨU MARKETING- CHƯƠNG 1

•Bài tập nhóm: 4 điểm- Nội dung: 2,5 điểm- Trình bày: 1,0 điểm- Trả lời câu hỏi: 0,5 điểm•Giải quyết tình huống cá nhân (thi vấn đáp hoặc điểm chuyên cần): 1 điểm•Làm bài thi (bán trắc nghiệm) cuối kỳ: 5 điểmTÀI LIỆU THAM KHẢOTÀI LIỆU THAM KHẢOTÀI LIỆU THAM KHẢOTÀI LIỆU THAM KHẢO•Marketing Research, David J. Luck, Ronald S. Rubin.Biên dịch PTS. Phan Thăng và Nguyễn văn Hiến. Nhà xuất bản TP. HCM, 1990.•Giáo trình nghiên cứu Marketing, PGS.TS. Nguyễn Viết Lâm. Nhà xuất bản ĐH Kinh tế Quốc dân, 2007•Nghiên cứu Marketing ứng dụng trong kinh doanh, Lưu Thanh Đức Hải - Võ Thị Thanh Lộc. Nhà xuất bản Thống kê, 2000.•Nghiên cứu Marketing khảo hướng ứng dụng, Dương Hữu Hạnh. Nhà xuất bản Thống kê, 2004•Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS, Hoàng Trọng,
Xem thêm

40 Đọc thêm

CTY ĐIỆN LỰC 1

CTY ĐIỆN LỰC 1

cha thật sự chấm dứt ,Đảng ta đã sớm xác định ngành điện là ngành quan trọngvà đã u tiên đàu t vốn để phát triển.Tỷ trọng vốn cho ngành điện chiếm 7,4% tổng vốn đầu t xây dựng nền kinh tế Quốc dân , nhờ vậy công suất ngành điện tăng gấp 3,7 lần.Năm 1971, Cục điện lực đổi tên thành công ty Điện lực miền Bắc và sau đó lấy tên là công ty Điện lực 1 vào năm 1981, trực thuộc Bộ Điện lực sau là Bộ năng lợng .Cùng với yêu cầu đổi mới cơ chế tổ chc quản lý sản xuất của nhà nớc ,năm 1995, song song với việc hình thành Tổng công ty Điện lực Việt Nam (EVN),Sơ Điện lực Hà Nội, các nhà máy phát và truyền tải tách ra khỏi Công ty Điện 1.Công ty Điện lực 1 trở thành đơn vị thành viên của Tổng công ty Điện lực Việt Nam, trực thuộc Bộ công nghiệp , nhiệm vụ chính chỉ còn kinh doanh điện năng , quản lý hệ thống phân phối vận hành an toàn theo phân cấp quản lý.2Gần 50 năm xây dựng và trởng thành với sự tập trung đầu t và cho phép mở rộng hợp tác quốc tế, công ty Điện lực 1 đã khẳng định tầm quan trọng của mình ,phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị kinh tế xã hội . Công ty Điện lực 1 là Doanh nghiệp nhà nớc, thành viên hạch toán độc lập của EVN, nhiệm vụ chính là kinh doanh điện năng trên địa bàn 140.237km vuông , dân số 30.297.047 ngời khu vực phía bắc ( từ Hà Tĩnh trở ra, không bao gồm thành phố Hà Nội và Hải Phòng).Các đơn vị trực thuộc gồm:25 Điện lực tỉnh, thành phố;11đơn vị phụ trợ sản xuất kinh doanh khác với tổng số cán bộ công nhân viên là 17.800 ngời.Công ty Điện lực 1 có trụ sở chính đặt tại 20 phố Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội.II. cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của công ty1. Bộ máy quản lý :-Ban giám đốc:1 giám đốc, 3 phó giám đốc.Giúp việc cho ban giám đốc là 19 phòng ban chức năng , các văn phòng đại diện.-Hội đồng doanh nghiệp .-Các cơ quan t vấn:
Xem thêm

41 Đọc thêm