7 KỲ QUAN KIẾN TRÚC ĐÁNG CHIÊM NGƯỠNG NHẤT NĂM

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "7 KỲ QUAN KIẾN TRÚC ĐÁNG CHIÊM NGƯỠNG NHẤT NĂM ":

Tiểu luận kỹ thuật nuôi hươu sao

TIỂU LUẬN KỸ THUẬT NUÔI HƯƠU SAO

Ch h u đ c m i có s ng và thay s ng hàng năm. C p ỉ ươ ự ớ ừ ừ ặs ng đ u tiên xu t hi n vào lúc m t năm tu i. C p s ng này ừ ầ ấ ệ ộ ổ ặ ừkhông phân nhánh, dài 16 - 23 cm, th ng g i là c p s ng “chìa ườ ọ ặ ừvôi” hay “chóc”.10/29/11 mylove.shuyen@yahoo.com.vn 10K THU T CHĂN NUÔI H U SAOỸ Ậ ƯƠKích th c ướLo iạChi u dài ềthânChi u dài ềđuôiChi u dài ềbàn chân sauChi u dài taiềH u cáiươ 60,5 6,4 21,2 7,7H u đ cươ ự 58,4 5,7 21,6 7,910/29/11 mylove.shuyen@yahoo.com.vn 11NHUNG H U SAOƯƠ10/29/11 mylove.shuyen@yahoo.com.vn 12K THU T CHĂN NUÔI H U SAOỸ Ậ ƯƠII. Ch n gi ng và ph i gi ng.ọ ố ố ố1. Ch n gi ng.ọ ốCh n gi ngọ ố đây là khâu quan tr ng nh t quy t đ nh ọ ấ ế ịs thành công c a chăn nuôi h u: ự ủ ươ Ch n gi ng h u sao đ c: ọ ố ươ ự  H u đ c gi ng ph i có chi u cao vai t 90 cm ươ ự ố ả ề ừ
Xem thêm

58 Đọc thêm

Em - êm

EM - ÊM

 $%  Luyn vit Häc vÇnTh năm ngy 3 thng 12 năm 2009  ! "# $ % &'( ' )* +&!,- ./ 0.$  Häc vÇn B i 63:a12&3456727889! 

14 Đọc thêm

Tạ Văn Phụng và cuộc khởi binh chống Nguyễn (1861-1865)_2 ppsx

TẠ VĂN PHỤNG VÀ CUỘC KHỞI BINH CHỐNG NGUYỄN (1861-1865)_2 PPSX

từ. Theo ý chúng tôi, Pháp không có chủ trương như thế, họ chưa ngó đến Bắc Kỳ bởi họ chưa thanh toán được hết đất đai ở Nam Kỳ mà thôi (tr. 148). [4] Việt sử tân biên, tr. 148-149. Quốc triều sử toát yếu chép đoàn thuyền chiến của Tạ Văn Phụng bị bão đến hai lần. Một tướng thân cận của Tạ Văn Phụng tên là Độ (không rõ họ) cũng đã chết trong cuộc hành quân này (tr. 409). [5] Cùng quan điểm này có nhóm tác giả sách Đại cương lịch sử Việt Nam. Trích: Cuộc nổi loạn của Tạ Văn Phụng do thực dân Pháp giật dây thông qua ban tày của các gián điệp đội lốt thầy tu, cốt để triều đình Huế bối rối vì phải lo đối phó với phong trào ngoài Bắc mà sơ hở và nhượng bộ chúng trong Nam (Đinh Xuân Lâm-Nguyễn Văn Khánh-Nguyễn Đình Lễ, Đại cương lịch sử Việt Nam (tập 2). Nhà xuất bản Giáo Dục, 2006, tr.30). [6] Theo tài liệu này thì cố đạo Trường không phải là người Việt, mà là linh mục Le Grand de Liraye. Sau (ngày 14 tháng 10 năm 1866), cũng chính ông là người đã cùng đi với Paulin Vial với tư cách là thông ngôn ra Huế để bức bách vua Tự Đức nhượng luôn ba tỉnh miền Tây Nam Kỳ cho Pháp. [7] Lược theo sách Võ Duy Dương với Đồng Tháp Mười do Nguyễn Hữu Hiếu chủ biên. Nhà xuất bản Trẻ và Tạp chí Xưa & Nay hợp tác ấn hành. [8] Theo Vũ Ngự Chiêu, Các Vua Cuối Nhà Nguyễn (1883-1945), Tập 1, Houston, 1999, tr. 147. [9] Charlie Nguyễn, Hồ sơ tội ác Việt Nam trong lịch sử mất nước hồi thế kỷ 19 (bản điện tử). Giải thích một số địa danh có ở trong bài: -Quảng Yên là một tỉnh cũ ở phía đông Bắc Bộ, được thành lập năm
Xem thêm

8 Đọc thêm

Tài liệu Chương trinh giảng dạy Kinh tế FULBRIGHT tại Đại học Kinh tế TPHCM ( Với sự hợp tác của Trường Harva ppt

TÀI LIỆU CHƯƠNG TRINH GIẢNG DẠY KINH TẾ FULBRIGHT TẠI ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM ( VỚI SỰ HỢP TÁC CỦA TRƯỜNG HARVA PPT

tư, chi tiêu chính phủ, thuế, cung-cầu tiền, lãi suất, tỷ giá), các biến động kinh tế ngắn hạn và tăng trưởng dài hạn.Các phương pháp định lượngMơn học trình bày những phương pháp phổ biến để ước lượng quan hệ kinh tế giữa những biến số quan sát được và kiểm định giả thuyết về các mối quan hệ này. Học viên được tiếp cận với các phương pháp thống kê và kinh tế lượng, nhưng cũng nắm được các giới hạn của chúng. Mục tiêu của mơn học là giúp học viên trở thành những người sử dụng các thơng tin thống kê một cách thơng minh và hiệu quả.Công cụ phân tích và kiến thức nền tảngNăm thứ nhấtHọc kỳ Thu11 Chương Trình Giảng Dạy Kinh Tế Fulbright www.fetp.edu.vnChính sách phát triểnMơn học tổng kết lại những chun đề chính trong kinh tế phát triển và khám phá những vấn đề mới nổi như vai trò của sự thay đổi thể chế trong tiến trình tăng trưởng. Thảo luận những chủ đề liên quan đến tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo, bất bình đẳng, sự bền vững mơi trường và chính sách xã hội. Ngồi ra, mơn học còn có những chủ đề đặc biệt như phát triển kinh tế ở Trung Quốc và so sánh phát triển kinh tế trong khu vực Đơng Á.Phân tích tài chínhMơn học giúp học viên nắm bắt những lý thuyết tài chính căn bản và cách ứng dụng trong thực tiễn thơng qua các nghiên cứu tình huống. Các nội dung chính bao gồm phân tích báo cáo tài chính, giá trị về thời gian của tiền tệ, chi phí vốn, dự tốn đầu tư, cơ cấu vốn và định giá doanh nghiệp.Kinh tế học khu vực cơng Mơn học thảo luận một số chun đề nâng cao trong kinh tế học vi mơ ứng dụng trong chính sách cơng. Nội dung mơn học bao gồm vai trò và qui mơ của khu vực cơng, chính sách huy động nguồn lực nhà nước và chi tiêu của nhà nước. Trọng tâm nghiên cứu là những lựa chọn chính sách quan trọng cho
Xem thêm

36 Đọc thêm

ĐA DẠNG DI TRUYỀN CÁC GIỐNG XOÀI (MANGIFERA SP.) BẰNG KỸ THUẬT SINH HỌC PHÂN TỬ doc

ĐA DẠNG DI TRUYỀN CÁC GIỐNG XOÀI (MANGIFERA SP.) BẰNG KỸ THUẬT SINH HỌC PHÂN TỬ DOC

và kiểu gen khác nhau. Xoài Thanh Ca có thể là tổ tiên của nhiều giống xoài phổ biến đương đại như xoài Tượng, Thơm, Cát Chu. Các giống xoài ăn xanh Thái Lan có kiểu hình, kiểu gen riêng khác với các giống xoài Việt Nam. Riêng giống xoài Manduongcao có gen nào đó giống xoài Tượng. Xoài Yên Châu ở miền Tây Bắc Việt Nam lại có cùng nguồn gốc với xoài Úc Kensington Pride, xoài Bôm, hai giống xoài đồng dạng có nguồn gốc từ Mã Lai, Châu Đại Dương. Rất tiếc trong phân tích AFLP không có sử dụng các giống này để so sánh kết quả. Từ khóa: AFLP, dấu phân tử, đa dạng di truyền, ITS, Xoài 1 ĐẶT VẤN ĐỀ Cây xoài (Mangifera indica L.) là cây ăn trái quan trọng ở Việt Nam, sản lượng 409.300 tấn/năm (2007). Diện tích canh tác xoài ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) 34.400 ha, sản lượng đạt 268.000 tấn chiếm 65,52 % sản lượng của Việt nam (Bộ NN PT Nông thôn, 2007). Tại ĐBSCL, tập đoàn giống cây xoài rất phong phú và đa dạng. Nhưng kiến thức về tập đoàn giống này còn ít và các giống cây xoài chưa được nghiên cứu đầy đủ (Vũ Công Hậu, 2000; Tôn Thất Trình, 2000). Thường tên giống được sử dụng tùy tiện theo tên người bán giống và vùng bán giống. Một số nhà khoa học ở ĐBSCL đã bắt đầu nghiên cứu về hình thái, đa dạng di truyền các giống xoài ở ĐBSCL (Huỳnh Trường Huê et al., 2008; Quảng Ngọc Vàng và Võ Công Thành, 2005). Ngày nay, các dấu phân tử góp phần quan trọng trong công tác phân loại thực vật. Kỹ thuật AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism) được hiểu là sự đa dạng của các đoạn DNA được nhân lên có định hướng sau khi bị cắt bởi 2 enzym giới hạn. Kỹ thuật AFLP là một công cụ rất hữu ích để xác nhận nhiều loci của đa hình DNA mà không cần phải biết trước thông tin về trình tự DNA của chúng. Kỹ thuật ITS (Internal Transcribed Spacer) Baldwin et al. (1995) cho rằng ITS gồm ITS1 và ITS2 là công cụ rất hữu ích cho việc xác định nguồn gốc phát sinh và tiến hoá của các loài thực vật hạ
Xem thêm

11 Đọc thêm

NẠN ĐÓI ẤT DẬU NĂM 1945

NẠN ĐÓI ẤT DẬU NĂM 1945

giết người, lấy nhiều của cải thóc lúa của dân lành, mà mãi không ai trừdiệt được. Một hôm, người ta đuổi bắt tên cướp, và nhờ mưu của một linhmục quàn trị trong vùng, phải dùng đến cách giăng và chụp lưới mới bắtđược tên cướp đang tìm cách trốn thoát này, giải giao cho chính quyềnđịa phương nghiêm trị làm gương, trừ hậu họa cho dân làng.Cũng về cái nạn trộm cướp, tìm cách hôi của năm Ất Dậu này, CụNguyễn Hữu Huỳnh trong buổi sáng nói chuyện về ký ức Nạn đói1945 tại Việt Nam, chung quanh chén trà sớm với một số bô lão,23ngày 4/1/2005 tại Nhà thờ Thánh Tâm, Dayton, Ohio, cụ năm nay đã78 tuổi, kể lại một điều mắt thấy tai nghe về một chi tiết thưong tâmmà nực cười :“Tại một gia đình “có của ăn của để” ở một làng quê vùng Kẻ Sông, tỉnhHà Nam, Bắc Kỳ, người dân làng không bị đói ăn, nhưng hầu hết nhữngngười đói ăn từ phía Nam, tức là vùng Vinh, Bùi Chu, Phát Diệm, …theo ký ức của cụ hiện nay, đi ăn xin và cứ thế tiến dần ra phía Bắc, hyvọng kiếm được của ăn, rồi chết đói ở đó. Họ đào bới ăn tất cả những thứcủ quả nào còn có thể ăn cho đầy bụng, củ chuối, bắp chuối, củ khoai, củráy, …. Có người ăn nhiều quá lại bị “bội thực”[4] lăn quay ra chết “no”!Khi không còn gì nữa thì nhưng người còn chút sức tàn đi theo những tayanh chị đi cướp hay lấy trộm trong cót thóc của những người còn chútcủa cải. Một cảnh đau lòng là nhiều người có của phải canh ngày đêm đểnền nhà kho khỏi bị đào ngạch cướp thóc đựng trong lẫm.Người ta có những “sáng kiến rất dân quê và độc đáo” là dùng đến nhữngchiếc “bừa ruộng” để chộp những tay mạo hiểm đào bên dưới cót thóc đểkiếm ăn như người ta săn chuột. Nhưng thay vì những thứ cạm bẫychuyên môn để bắt chuột, họ dùng “bừa ruộng”để chặn cổ những tay nàobạo gan đào lỗ dưới đất, chui vào chung quanh cót quây tròn, dựng cao,
Xem thêm

34 Đọc thêm

Bai 28 - Nhung ngoi sao xa xoi

BAI 28 - NHUNG NGOI SAO XA XOI

+ Là nhà văn có sở trường viết về truyện ngắn. Nêu những hiểu biết cơ bản của em về nhà văn Lê Minh Khuê.Tác phẩm ra đời trong hoàn cảnh nào ? - Tác phẩm: - Đây là tác phẩm đầu tiên trong sự nghiệp cầm bút của Lê Minh Khuê ( 1971), được in trong Tạp chí “ Tác phẩm mới” và cả trong tuyển tập “ The art of the short story” ( nghệ thuật truyện thế giới). Em hiểu thế nào gọi là : cao điểm, trọng điểm ?C- Từ khó:+ Cao điểm: Chỗ cao hơn mặt đất như gò, đồi núi hoặc trên nóc công trình kiến trúc cao. + Trọng điểm: Điểm, nơi được xác định là có vai trò quan trọng so với những điểm, nơi khác. 3- Kể tóm tắt đoạn trích: - Ba cô gái thanh niên xung phong ( Thao, Phương Định , Nho) biên chế thành một tổ trinh sát mặt đường tại một trọng điểm trên tuyến đường Trường Sơn (559) trong thời kì chống Mĩ. Tổ trưởng là Thao, lớn tuổi hơn một chút so với Nho và Định Nhiệm vụ của họ là quan sát địch ném bom, đo khối lượng đất đá phải san lấp do bom đạn địch gây ra, đánh dấu vị trí các quả bom chưa nổ và phá bom.Cuộc sống và chiến đấu của ba cô gái trẻ nơi trọng điểm, giữa chiến
Xem thêm

20 Đọc thêm

Tài liệu Thiết kế villa ven biển potx

TÀI LIỆU THIẾT KẾ VILLA VEN BIỂN POTX

Thiết kế villa ven biển Gia đình tôi dự kiến xây một ngôi nhà thứ 2 trên đất 14x22m ven biển Nha Trang dành cho việc nghỉ ngơi lâu dài cho các thành viên trong gia đình. Tôi rất thích kiến trúc hiện đại như mô hình ở một số resort nước ngoài. Gia đình gồm hai vợ chồng cùng sinh năm 1975, hai con gái sinh năm 2002 và 2008. Xin được tư vấn thiết kế cho mô hình mong muốn với các nhu cầu như trên. Xin trân trọng cảm ơn ! Trả lời Biệt thự ven biển được các gia chủ rất quan tâm tới các tiện nghi sử dụng về không gian, dịch vụ, văn hóa hưởng thụ. Về thiết kế, hình khối khỏe khoắn, cây xanh và vật liệu cần nghiên cứu phù hợp với khí hậu ven biển trong hơi nước có nhiều muối. Với điều kiện về diện tích và tài chính, biệt thự ven biển thường được chủ đầu tư coi trọng không gia sinh hoạt cao cấp (nghe nhạc, xem phim, bể bơi, massage, xông hơi, bar, đọc sách). Khu chăm sóc sức khỏe ngày càng được chú ý. Bộ ba massage – xông hơi – bể bơi tạo thành một tổ hợp khép kín. Về diện tích cho từng không gian thì phòng ngủ min không dưới 18m2, khách - bếp – ăn liên thông với nhau tạo thành một đại không gian. Biệt thự của bạn nằm trong khu quy hoạch dự án nên bạn cũng cần lưu ý tới các tiêu chuẩn chung của dự án đưa ra. Ví dụ như số tầng thường không nên quá cao (1,5 đến 2,5 tầng được lựa chọn nhiều, chiều cao tối đa 12m); màu sắc mặt tiền,
Xem thêm

6 Đọc thêm

10 nước có năng lực cạnh tranh cao nhất thế giới

10 NƯỚC CÓ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CAO NHẤT THẾ GIỚI

4- Thuỵ Sĩ GDP bình quân đầu người: 38.131 USDTăng trưởng GDP: 3,1% Năm nay Thuỵ Sĩ đã tăng 2 bậc so với năm ngoái về năng lực cạnh tranh và 10 bậc so với năm 2004. Đây là nước có tỷ lệ thặng dư tài khoản vãng lãi lớn thứ 3 thế giới (16,8% GDP), tỷ lệ thất nghiệp thấp (3,6%), và chất lượng cuộc sống cao nhất trong các nền kinh tế được khảo sát. Thuỵ sĩ đứng đầu thế giới trong lĩnh vực tài chính và khả năng ngôn ngữ, đứng đầu về xếp hạng tín dụng, và đứng thứ hai về chi tiêu cho y tế. Điểm yếu của Thuỵ Sĩ là sức mua thấp, phí sinh hoạt cao. 5- Luxembourg GDP bình quân đầu người: 77.187 USDTăng trưởng GDP: 5,2% Luxembourg nằm giữa Pháp, Bỉ và Đức, được biết đến với thế mạnh về hệ thống tài chính và luật pháp. Điểm mạnh của nước này là tỷ lệ người tốt nghiệp đại học/cao đẳng cao (37% trong độ tuổi 25-34), tỷ lệ học sinh-giáo viên cao (9:1 ở bậc trung học), và số người sử dụng Internet cao (75% dân số). Điểm yếu của Luxembourg là tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đầu người chưa cao, cơ cấu kinh tế kém đa dạng và ít vốn đầu tư cho ngành viễn thông. 6- Đan Mạch GDP bình quân đầu người: 36.265 USDTăng trưởng GDP: 1,8%
Xem thêm

7 Đọc thêm

Người xung quanh nói gì về bạn? pdf

NGƯỜI XUNG QUANH NÓI GÌ VỀ BẠN 1

Kết quả: Đa số là câu a: Bạn là người hào hiệp và có trái tim rộng mở. Đó là những gì người khác nhận xét về bạn khi nói chuyện và tiếp xúc. Cách bạn lắng nghe cùng với giọng nói mềm mại, êm ái là cách bạn phản ứng nhiệt tình trong các cuộc đàm thoại. Bạn là người biết quan tâm đến người khác, thư giãn và không bao giờ rụt rè trong việc giao tiếp, làm quen với những người mới. Đa số là câu b: Bất kỳ lúc nào trong giao tiếp, đối tác cũng nhận thấy ở bạn nét duyên dáng, sáng sủa, thông minh và một chút hài hước. Phong cách nói chuyện gần gũi, phong thái tự nhiên, đặc biệt là khiếu hài hước của bạn làm họ cảm thấy thoải mái khi trò chuyện. Đa số là câu c: Trong mắt mọi người, bạn là người nhiệt tình, hăng hái và sôi nổi. Những công việc ngồi một chỗ khiến bạn không thể nào chịu nổi. Những cử chỉ trong giao tiếp của bạn cũng bộc lộ sự hăng hái và nhiệt tình. Ngoài ra, bạn còn là người thích phiêu lưu và sẵn sàng đối diện với thử thách.
Xem thêm

3 Đọc thêm

BÀI 11. TIẾNG HÁT BẠN BÈ MÌNH

BÀI 11. TIẾNG HÁT BẠN BÈ MÌNH

Kiểm tra bài cũ:Quan sát hình ảnh và trả lời câu hỏiHai hình ảnh trên làm các em liên tưởng đến bài hátnào?Em hãy hát và biểu diễn bài hát: “Chị Ong Nâu vàem bé”?Thứ năm ngày 12 tháng 03 năm 2015Âm nhạc:Tiết 27:Học hát bài: Tiếng hát bạn bè mìnhNhạc và lời: Lê Hoàng MinhGiới thiệu tác giả, tác phẩmNghệ sĩ- nhạc sĩ Lê Hoàng Minh sinh năm 1979tại Việt Nam. Năm 13 tuổi anh theo gia đình sangđịnh cư tại nước Úc và bắt đầu yêu thích cây đànguita rồi được các thầy dạy guita hàng đầu củanước Úc giảng dạy. Anh đã tốt nghiệp thạc sĩ mônđộc tấu đàn guita với số điểm cao nhất, hiện nayanh đang giảng dạy môn guita tại một trường đạihọc ở nước Úc. Với cây đàn guita anh đã đi trình diễn khắp cácnước ở Châu Âu và Châu Á, mặc dù sống xa quêhương nhưng anh vẫn luôn hướng về cội nguồn.
Xem thêm

16 Đọc thêm

Chương 7 CHIẾN LƯỢC ĐỊNH GIÁ pdf

CHƯƠNG 7 CHIẾN LƯỢC ĐỊNH GIÁ PDF

1Chương 7CHIẾN LƯỢC ĐỊNH GIÁ2Mục tiêuTầm quan trọng của giá trong Mar-mixMột số yếu tố ảnh hưởng đến giáMột số chiến lược định giáQuy trình định giá cho một SP mới.3Một số vấn đề- Khái niệmGiá là số lượng tiền tệ cần thiết mà kháchhàng phải bỏ ra để có được một SP với mộtmức chất lượng nhất định, vào một thờiđiểm nhất định và ở một nơi nhất định.4Một số vấn đề- Vai tròGiá cả là biến số duy nhất trong Mar – mixmang lại thu nhập.Những thay đổi của biến số giá tạo ra nhữngphản ứng nhanh nhất đối với người tiêudùng, đối thủ cạnh tranh.5Các nhân tố tác độngBên trong Mục tiêu Marcủa DN Chiến lược Mar
Xem thêm

39 Đọc thêm

Tài liệu Phân tích vĩ mô thị trường Australia từ đó đưa ra phương thức thâm nhập docx

TÀI LIỆU PHÂN TÍCH VĨ MÔ THỊ TRƯỜNG AUSTRALIA TỪ ĐÓ ĐƯA RA PHƯƠNG THỨC THÂM NHẬP DOCX

Thất nghiệp4,3% (Q2 2007) Các ngành chínhmỏ, công nghiệp và thiết bị vận tải, chế biến thức ăn, hóa chất, thép Kinh tếXuất khẩu 117 tỉ USD (2006 ước tính)Mặt hàng XK than đá, vàng, thịt, lông, ôxít nhôm, quặng sắt, mì, máy móc và thiết bị vận tảiĐối tác XK Nhật Bản 20,3%, Trung Quốc 11,5%, Hàn Quốc 7,9%, Hoa Kỳ 6,7%, New Zealand 6,5%,Ấn Độ 5% (2005)Nhập khẩu 127,7 tỉ USD (2006 ước tính)Mặt hàng NK máy móc và trang bị vận tải, máy tính và thiết bị văn phòng, trang thiết bị viễn thông; dầu thô và dầu chế biếnĐối tác NK Hoa Kỳ 13,9%, Trung Quốc 13,7%, Nhật Bản11%, Singapore 5,6%, Đức 5,6% (2005) Thương mạiHệ thống pháp luật dựa trên hệ thống pháp luật phổ thông của Anh, Ngành tư pháp cũng có 2 cấp liên bang và tiểu bang.Luật Pháp luậtCấu trúc bộ máy nhà nước Liên bang ÚcLậpKiểu nhà nước: nhà nước Liên bang Úc.Hình thức nhà nước: quân chủ lập hiến Bộ máy nhà nước
Xem thêm

34 Đọc thêm

KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC VÀ KIỂU DỮ LIỆU TỰ ĐỊNH NGHĨA TRONG C - CHƯƠNG 10 pps

KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC VÀ KIỂU DỮ LIỆU TỰ ĐỊNH NGHĨA TRONG C - CHƯƠNG 10 PPS

Giảng viên: Nguyễn Đức HoàngBộ môn Điều Khiển Tự ĐộngKhoa Điện – Điện TửĐại Học Bách Khoa Tp.HCMEmail: ndhoang@hcmut.edu.vnMÔN HỌCMÔN HỌCNội dung môn học (10 Nội dung môn học (10 chương)chương)(14 tuần = 28 tiết LT + 14 tiết BT)(14 tuần = 28 tiết LT + 14 tiết BT)Chương 1: Ôn lại các kiến thức cơ bản về máy tínhChương 2: Các kiểu dữ liệu và thao tácChương 3: Giới thiệu ngôn ngữ lập trình CChương 4: Các thành phần cơ bản và kiểu dữ liệu của CChương 5: Các lệnh điều khiển và vòng lặpChương 6: HàmChương 7: Lớp lưu trữ của biến - Sự chuyển kiểuChương 8: MảngChương 9: PointerChương 10: Kiểu dữ liệu có cấu trúc và kiểu tự định nghĩaTài liệu tham khảoTài liệu tham khảoTài liệu: Tài liệu: Tin Học 2Tin Học 2
Xem thêm

18 Đọc thêm

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Start with “lead” or “hook” • Đưa thông tin quan trg q ọọng nhg ất lên trên • Kếết thúc bt t úc bằằng cách mô tg các ô tảả tóm tó tắt lại sự kiện • Quy tQuy tắắc KISS: Ngc KISS: Ngắắn gn[r]

11 Đọc thêm

Nguồn gốc dân tộc Việt Nam và Ðịa đàng phương Ðông – Phần 2 docx

NGUỒN GỐC DÂN TỘC VIỆT NAM VÀ ÐỊA ĐÀNG PHƯƠNG ÐÔNG – PHẦN 2 DOCX

Tôi nghĩ không phải dụng cụ đá tìm được ở Úc Châu là từ Hoà Bình mà ra, vì tuổi di tích Úc già hơn, bởi niên đại sớm nhất của văn hoá Hoà Bình, theo khảo cổ học Việt Nam, là 18 ngàn năm [r]

14 Đọc thêm

Tiểu luận tìm hiểu về cảm biến siêu âm ến SRF05 tài liệu, ebook, giáo trình

Tiểu luận tìm hiểu về cảm biến siêu âm ến SRF05 tài liệu, ebook, giáo trình

Tiểu luận tìm hiểu về cảm biến siêu âm ến SRF05 tài liệu, ebook, giáo trình Tiểu luận tìm hiểu về cảm biến siêu âm ến SRF05 tài liệu, ebook, giáo trình Tiểu luận tìm hiểu về cảm biến siêu âm ến SRF05 tài liệu, ebook, giáo trình Tiểu luận tìm hiểu về cảm biến siêu âm ến SRF05 tài liệu, ebook, giáo trình Tiểu luận tìm hiểu về cảm biến siêu âm ến SRF05 tài liệu, ebook, giáo trình

Đọc thêm

VĂN HÓA ẨM THỰC THÁI NGUYÊN

VĂN HÓA ẨM THỰC THÁI NGUYÊN

Trám đen Hà ChâuTrám đen là cây thân mộc, có thể sống trên một trăm năm, ra hoa vàotháng hai, quả chín vào tháng 7. Hà Châu là xã nổi tiếng với nghề trồngtrám, hơn 2/3 diện tích của xã là để trồng loài cây này. Từ trám có thểchế biến thành nhiều món ăn khác nhau như: kho thịt, xôi trám đen, gỏitrám.Họ và Tên: Đặng Trần Hoàn KiếmLớp: CA2008.07Chè Tân CươngLà vùng chè nổi tiếng nhất cả nước, Thái Nguyên nói chung cũng nhưTân Cương nói riêng đều rất tự hào về điều này. Nhờ thổ nhưỡng và khíhậu thuận lợi nên đâu đâu trên mảnh đất Thái Nguyên cây chè cũng rấtphát triển, búp chè xanh tươi, mập khỏe. Khi pha nước màu vàng tươihấp dẫn, hương thơm rất đặc biệt và vị chát rất ngon không lẫn vào đâu.Họ và Tên: Đặng Trần Hoàn KiếmLớp: CA2008.07Tương nếp Úc KỳĐặc sản tương nếp được làm từ hạt lúa nếp Thầu dầu, một nguyên liệu
Xem thêm

10 Đọc thêm

ĐỀ THI HỌC KỲ 1 TIẾNG ANH 7

ĐỀ THI HỌC KỲ 1 TIẾNG ANH 7

ĐỀ THI HỌC KỲ 1 TIẾNG ANH 7ĐỀ THI HỌC KỲ 1 TIẾNG ANH 7ĐỀ THI HỌC KỲ 1 TIẾNG ANH 7ĐỀ THI HỌC KỲ 1 TIẾNG ANH 7ĐỀ THI HỌC KỲ 1 TIẾNG ANH 7ĐỀ THI HỌC KỲ 1 TIẾNG ANH 7ĐỀ THI HỌC KỲ 1 TIẾNG ANH 7ĐỀ THI HỌC KỲ 1 TIẾNG ANH 7ĐỀ THI HỌC KỲ 1 TIẾNG ANH 7ĐỀ THI HỌC KỲ 1 TIẾNG ANH 7ĐỀ THI HỌC KỲ 1 TIẾNG ANH 7ĐỀ THI HỌC KỲ 1 TIẾNG ANH 7ĐỀ THI HỌC KỲ 1 TIẾNG ANH 7ĐỀ THI HỌC KỲ 1 TIẾNG ANH 7ĐỀ THI HỌC KỲ 1 TIẾNG ANH 7ĐỀ THI HỌC KỲ 1 TIẾNG ANH 7ĐỀ THI HỌC KỲ 1 TIẾNG ANH 7ĐỀ THI HỌC KỲ 1 TIẾNG ANH 7ĐỀ THI HỌC KỲ 1 TIẾNG ANH 7
Xem thêm

Đọc thêm

Cùng chủ đề