TÌM HIỂU VỀ POLYSTART TOOL SHAPE HINT PART1 DOCX

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "TÌM HIỂU VỀ POLYSTART TOOL SHAPE HINT PART1 DOCX":

Tài liệu Thương hiệu cá nhân docx

TÀI LIỆU THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN DOCX

Thương hiệu cá nhân - Tại sao không ?SUNDAY, 25. JUNE 2006, 09:16:55NGH Ệ THU Ậ T S Ố NG Thương hiệu cá nhân là gì?Ngày nay, khái niệm thương hiệu không chỉ gắn với sản phẩm mà có thể gắn vời bất kỳ chủ thểnào: tổ chức, địa đanh thậm chí cả con người. Có thể nói, mọi thứ đều có thương hiệu. Chẳng hạn người ta sử dụng từ Lasvegas cho điểm cờ bạc, phố Wall cho trung tâm tài chính, thung lũng Silicon cho các trung tâm phần mềm. Madona cho những phụ nữ gợi tình và bốc lửa Như vậy Lasvegas, phố Wall, Madona đã là những thương hiệu.Cũng giống như thương hiệu hàng hóa, thương hiệu cá nhân là giá trị của một cá nhân giúp phân biệt cá nhân đó với những người khác. Thương hiệu cá nhân không chỉ đơn thuần là gây dựng một hình ảnh ra thế giới bên ngoài mà nó còn là sự tự nhận thức về các điểm mạnh, điểm yếu, kỹ năng, cảm xúc cũng như cách sử dụng các yếu tố đó để tạo nên sự khác biệt cho bản thân và định hướng cho các quyết định của cá nhân đó. Ngày nay, thương hiệu cá nhânđã và đang trở thành một yếu tố thiết yếu để đạt tới một sự thành công chuyên nghiệp.Tại sao phải xây dựng thương hiệu cá nhân?Thương hiệu cá nhân mang lại cho người sở hữu nhiều lợi ích.Hiểu bản thân tốt hơn, giúp tăng sự tự tin và tính khẳng định. Quá trình phát triển thương hiệucá nhân chính là quá trình "truyền bá" những thông điệp, khắng định những giá trị cá nhân của bạn. Xây dựng được một thương hiệu cá nhân thành công cũng đồng nghĩa với việc bạn có mộtcông cụ hữu ích để kiểm soát bản thân mình.Tạo sự khác biệt. Một khi bạn đã tạo dựng được thương hiệu cho riêng mình thì đó chính là một công cụ hữu hiệu giúp phân biệt bạn với đồng nghiệp và các đối thủ cạnh tranh.Mang lại những lợi ích cụ thể trong ngắn hạn cũng như dài hạn (có công việc tốt hơn, ôn định, tăng thu nhập, mở rộng lĩnh vực kinh doanh ). Mục đích cuối cùng của xây dựng thương hiệu doanh nghiệp hay thương hiệu cá nhân cũng đều là sự phát triển bền vững, là lợi nhuận.Khi bạn đã có một thương hiệu nổi tiếng, đương nhiên bạn sẽ có nhiều cơ hội hơn trong lĩnh vực hoạt động của mình. Chẳng hạn, khi cần tư vấn tài chính người ta sẽ tìm đến anh A, muốn có được tư vấn về quản lý người ta sẽ đến gặp chị B Xây dựng thương hiệu cá nhân như thế nào?Bước 1: Xác định thương hiệu riêng
Xem thêm

5 Đọc thêm

Programming HandBook part 151 ppt

PROGRAMMING HANDBOOK PART 151 PPT

Hình 3.1. Biểu đồ phân cấp chức năng Hệ thống cung ứng vật tư Nhận xét: - BĐPCCN mang tính phân cấp từ tổng quát đến chi tiết (rõ ràng, đơn giản, dễ hiểu và dễ sử dụng). - Phương pháp biểu diễn này được sử dụng khá phổ biến. - Với hệ thông tin phức tạp, BĐPCCN vẫn chưa biểu diễn đủ vì không cho ta biết mối liên quan về dữ liệu. Để bổ sung cho khuyết điểm này, cần dùng thêm biểu đồ luồng dữ liệu. b. Biểu đồ luồng dữ liệu (BĐLDL): Cung ứng vật tư Đặt hàng Nhận hàng Đ
Xem thêm

6 Đọc thêm

TÌM HI ỂU BÚT LÔNG NGH ỆTHU ẬT C ỦA NH ẬTB ẢN

TÌM HI ỂU BÚT LÔNG NGH ỆTHU ẬT C ỦA NH ẬTB ẢN

Tìm hi ểu bút lông ngh ệthu ật c ủa Nh ậtB ảnL ễh ội là d ịp để m ọi ng ười bày t ỏước v ọng và c ầu may m ắn. Ng ười Nh ật s ửd ụng bút lông để vi ếtch ữ. V ăn hóa này đã ăn sâu vào đời s ống c ủa h ọtrong nhi ều th ếk ỉ qua. Trong ti ếng Nh ật, ngh ệthu ật vi ết ch ữđẹp được g ọi là “Sho-do”, ngh ĩa là Th ưđạo . Nó kh ởi ngu ồn t ại Trung Qu ốc t ừth ời cổđại . Khác v ới ngh ệthu ật vi ết ch ữc ủa Trung Qu ốc và Hàn Qu ốc, Th ưđạo Nh ật B ản tr ọng ý h ơntr ọng hình. Bút lông là m ột trong nh ững v ật d ụng không th ểthi ếu dùng để vi ết ch ữtrong Th ưđạo .Bút lông là vật dụng rất đơn giản với thành phần cấu tạo gồm ngòi bút và cán bút. Ngòi bút có nhi ềuhình dáng, thường được làm từ lông động vật hoặc những loại sợi mềm nhưng được sử dụng nhi ềunhất là lông động vật. Trong đó, lông hươu và lông cáo từ xưa đã được những người thợ làm bútlông ở Nhật ưa chuộng. Ngoài lông động vật, nguyên liệu làm ngòi bút cũng có ngu ồn gốc t ừ thựcvật như rơm, tre nứa hoặc bả mía. Dựa vào sự khác nhau của nguyên liệu làm ngòi bút và cán bút,người Nhật chia bút lông ra làm 300 loại. Trong hội họa, người ta dùng bút lông cứng để v ẽ đườngnét, bút lông mềm dùng để tô màu.Chữ viết trong Thư đạo không chỉ chứa đựng ý nghĩa tốt đẹp mà còn thể hiện tinh hoa trong từngnét bút. Nhiều thế hệ người Nhật đã cống hiến hết mình cho môn nghệ thuật truy ền thống thanh nhãnày. Trong thành phần cấu tạo của ngòi bút, phần lông sinh mệnh được làm từ lông dê caocấp. Bút lông là một trong số 4 vật dụng trong Văn phòng Tứ Bửu của người xưa, bên cạnh gi ấy,mực và nghiên. Theo nhận định của giới nghiên cứu, bút lông ra đời tại Trung Qu ốc cách nay trên3.000 năm. Bút lông được sử dụng chủ yếu để viết chữ và vẽ tranh. Chữ Hán được du nhập vàoNhật Bản khoảng thế kỉ thứ VI cùng với quá trình truyền bá của đạo Phật. Người Nhật gọi chữ vaymượn từ Trung Quốc là “Kan-ji”, nghĩa là Hán tự. Đây cũng là giai đoạn văn hóa viết chữ đẹp ra đời
Xem thêm

4 Đọc thêm

Bài giảng Tìm hiểu thêm về PowerPoint

BÀI GIẢNG TÌM HIỂU THÊM VỀ POWERPOINT

Tµi liÖu PowerPoint 2003_CNTTNéi dung1. Giới thiệu PowerPoint.2. C¸c thao t¸c cơ bản.3. X©y dựng c¸c slide.4. Đưa th«ng tin lªn slide.5. Tạo hiệu ứng tr×nh diễn.6. Kỹ thuật tr×nh diễn.7. Sử dụng c¸c template.8. In ấn.B i 1. Già ới thiệu PowerPoint1. Khởi động Tại windows, chọn: Start\All Program\Microsoft Office PowerPoint Hoặc ta nhÊn đóp chuột v o bià ểu tượng của chương tr×nh PowerPoint.2. Giao diện MenuThanh StandardFormattingKhung h×nhC¸c trang SlideHộp ghi chó thÝch cho slide3. Thanh công cụ• Thể mở/®ãng thanh công cụ:menu View\Toolbars → chọn tíi thanh c«ng cụ.• Hai thanh công cụ hay sử dụng l thanh Standard v Formatting.à àTrÇn H÷u Quý_0979610007
Xem thêm

3 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU SỰ HẤP PHỤ KIM LOẠI NẶNG BỞI VI KHUẨN BACILLUS SUBTILLUS

NGHIÊN CỨU SỰ HẤP PHỤ KIM LOẠI NẶNG BỞI VI KHUẨN BACILLUS SUBTILLUS

TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH&CN, TẬP 13, SỐ M2 - 2010 Bản quyền thuộc ĐHQG-HCM Trang 19 NGHIÊN CỨU SỰ HẤP PHỤ KIM LOẠI NẶNG BỞI VI KHUẨN BACILLUS SUBTILIS CÓ BIỂU HIỆN POLYHISTIDINE 6X TRÊN BỀ MẶT TẾ BÀO Đặng Vũ Bích Hạnh (1), Trần Linh Thước (2), Đặng Vũ Xuân Huyên (3) (1)Trường Đại học Bách khoa, ĐHQG-HCM (2) Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM (3) Viện Môi trường và Tài nguyên, ĐHQG-HCM (Bài nhận ngày 11 tháng 08 năm 2010, hoàn chỉnh sửa chữa ngày 01 tháng 12 năm 2010) TÓM TẮT: Vi khuẩn Bacillus subtilis có và không có biểu hiện polyhistidine 6x trên bề mặt tế bào và không có biểu hiện ñược nghiên cứu khả năng hấp phụ ion Ni2+ và Cu2+ có mặt trong nước thải với các nồng ñộ ban ñầu từ 2ppm ñến 200ppm, hấp phụ ñạt cân bằng khi tăng pH từ 4-6. Kết quả cho thấy khả năng hấp phụ ion Cu2+ của B. subtilis có gắn 6x His cao hơn B. subtilis không có biểu hiện là 1,33 lần. Đối với trường hợp Ni2+, B. subtilis có gắn 6x His có khả năng hấp phụ cao hơn B. subtilis thông thường là 1,8 lần. Cả hai loại có gắn và không gắn His 6x ñều hấp phụ tuân theo mô hình hấp
Xem thêm

10 Đọc thêm

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC ĐỢT II Môn: Vật Lý - Mã đề 101 ppsx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC ĐỢT II MÔN VẬT LÝ MÃ ĐỀ 101 PPSX

bằng a 4C b 2C c 3C d C 19/ Trong dao động điều hoà của chất điểm, chất điểm đổi chiều chuyển động khi: a lực tác dụng có độ lớn cực tiểu. b lực tác dụng bằng 0. c lực tác dụng có độ lớn cực đại. d lực tác dụng đổi chiều. 20/ Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa của ánh sáng đơn sắc, hai khe hẹp cách nhau 1mm, mặt phẳng chứa hai khe cách màn quan sát 1,5m, khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp là 3,6mm. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm này bằng: a 0,60 µm. b 0,40 µm. c 0,48 µm. d 0,76 µm. 21/ Trong một thí nghiệm về hiện tượng quang điện, khi chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng 400nm vào bề mặt một tấm kim loại, người ta thu được một electron quang điện ó vận tốc ban đầu cực đại V0. Cho electron này đi vào một từ trường đều có cảm ứng từ B = 2.10-5T thì thấy quỹ đạo của nó là đường tròn bán kính 10cm. Vận tốc V0 và công thoát A của kim loại có giá trị là: a V0 = 4,6.105m/s và A = 3,56eV. b V0 = 3,5.106m/s và A = 2,75eV. c V
Xem thêm

8 Đọc thêm

TẬP HỢP – PHẦN TỬ CỦA TẬP HỢP potx

TẬP HỢP – PHẦN TỬ CỦA TẬP HỢP POTX

6 ( Chú ý xem kỷ hình 5 ở bài tập 4 , các phần tử của tập hợp nào thì nằm trong vòng của tập hợp - Học sinh làm ? 1 ; ?2 - Học sinh làm các bài tập 1 ; 2 ; 3 SGK trang 6 - Có thể làm thêm các bài tập từ 1 đến 9 ở sách Bài tập Toán 6 trang 3 và 4 a,b,c là các phần tử của tập hợp B Ký hiệu : 2  A Đọc : 2 thuộc A hay 2 là phần tử của A a  A Đọc a không thuộc A hay a không là phần tử của A  Chú ý : - Các phần tử của một tập hợp được viết trong hai dấu ngoặc { } , cách nhau bỡi dấu “ ; “
Xem thêm

5 Đọc thêm

kiến thức cơ bản về kinh doanh theo mạng

KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ KINH DOANH THEO MẠNG

直销基础知识Kiến thức cơ bản về kinh doanh theo mạng 营销集团教育发展部Bộ phát triển giáo dục - Tập đoànTIANSHI 认识直销 认识直销 HiHiểu biết về kinh doanh theo mạngểu biết về kinh doanh theo mạng理论依据——倍增学Cở sở lý luận - Cấp số nhân 直销鼻祖Khởi nguồn của kinh doanh theo mạng美国Nước Mỹ安利Amway 直销与传统销售模式的区别直销与传统销售模式的区别

18 Đọc thêm

Sinh học 8 - VỆ SINH BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU pptx

SINH HỌC 8 - VỆ SINH BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU PPTX

+ Có những tác nhân nào gây hại cho hệ bài tiết nước tiểu ? ––– GV điều khiển trao đồỉ toàn lớp  Học sinh rút ra kết luận ––– GV nghiên cứu kỹ thông tin . quan sát tranh hình 38 .1 và 39 . 1  hoàn thành phiếu học tập . ––– Gv treo phiếu học tập

5 Đọc thêm

ĐẶC ĐIỂM NGHỆ THUẬT TIỂU THUYẾT CỦA PHÚ ĐỨC

ĐẶC ĐIỂM NGHỆ THUẬT TIỂU THUYẾT CỦA PHÚ ĐỨC

tiên ñó một sự thoáng ñãng trên từng trang viết của ông. Một bứctranh rộng lớn về một miền Nam Bộ mới khai phá.- Không xuất hiện với tần suất cao, thế nhưng kiểu không giansinh hoạt gam ñọng những dằn vặt, ăn năn, bế tắc và cả những toantính cũng ñược Phú Đức sử dụng. Đó là ngôi nhà thờ vắng lặng, conñường, căn nhà, ngôi ñền…Trong những không gian chật chội ấy,tính cách, tâm lý con người ñược thể hiện rất rõ. Nhà văn ñể nhân vậtsống tự nhiên ñúng với bản chất. Một Anh Phong Thiện loay hoayday dứt phía sau cánh của chúa, một Lý Xơ Rây ác ñộc với nhữngtoan tính trấn giữ ngôi ñền…Phú Đức thật sự tài năng và ñiêu luyện trong việc bày bố khônggian trong tác phẩm của mình. Giống như một ñạo diễn thực thụ, PhúFooter Page 23 of 126.Header Page 24 of 126.24Đức ñã tạo ra những thước phim cận cảnh sinh ñộng và có sức cuốnhút trong một lớp không gian luân chuyển liên tục. Đây là một trongnhững ñặc trưng về nghệ thuật sáng tạo tiểu thuyết của Phú Đức.3.4.2. Thời gian nghệ thuật- Trục thời gian trong tiểu thuyết Phú Đức có sự tịnh tiến từ quákhứ ñến tương lai. Chiều thời gian chủ ñạo là thời gian hiện tại.- Vì mang tính chất kể theo dạng trinh thám – võ hiệp nên nhàvăn sử dụng thời gian sự kiện là chủ yếu. Mỗi sự kiện nhà văn ñưa rañều gắn với một dấu mốc thời gian. Dòng chảy thời gian trong tiểuthuyết Phú Đức thường nhanh, gấp rút ítcó thời gian tù ñọng ñể giam
Xem thêm

Đọc thêm

Đề kiểm tra 45phút học kỳ II vật lý 9

ĐỀ KIỂM TRA 45PHÚT HỌC KỲ II VẬT LÝ 9

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT Môn Vật lý : Thời gian 45phút Môn Vật lý : Thời gian 45phút HỌ VÀ TÊN LỚP HỌ VÀ TÊN LỚP Điểm Điểm Lời phê của giáo viênLời phê của giáo viên Đề Đề Câu1:Câu1: a Nêu cấu tạo và hoạt động của máy phát điện xoay chiều ? Máy phát điện xoay chiều dựa trên nguyên tắc nào a Nêu cấu tạo và hoạt động của máy phát điện xoay chiều ? Máy phát điện xoay chiều dựa trên nguyên tắc nào

1 Đọc thêm

Tiểu luận CNH-HĐH nông nghiệp nông thôn P.6 pot

TIỂU LUẬN CNH-HĐH NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN P.6 POT

2.3 Điện khí hoá Nhờ chính sách năng lượng nhằm vào điện năng, trong suốt hơn một thập kỷ qua, chính phủ đầu tư phát triển mạnh một hệ thống các nhà máy thuỷ điện nhiệt điện có tầm cỡ quốc gia, kèm theo nhiêu cơ sở phát điện địa phương và tạo ra nguồn điện năng và năng lượng không chỉ cung cấp cho thành phố, khu công nghiệp, mà còn cung cấp cho vùng nông thôn rộng lớn. Mặt khác, nỗ lực hình thành mạng lưới điện quốc gia phủ khắp đất nước đã đem lại một cơ sở đưa điện về các vùng nông thôn trong cả nước Tuy nhiên, trong những năm gần đây lượng điện cung cấp luôn thiếu hụt, bởi vì nhu câu dùng điện của cả nước ngày càng tăng, trong khi đó lượng điện cung cấp thì không đáp ứng đủ, trong năm vừa rồi do tình trạng hạn hán nắng nóng kéo dài nên nhiều lần hồ thuỷ điện Hòa Bình đã phải hoạt đông dưới mực nước chết. Một vấn đề khó khăn khác là nguy cơ tăng giá điện của ngành điện, điều này sẽ gây ra những khó khăn cho người dân. 2.4 Công nghệ sinh học Thời gian vừa qua việc ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp nước ta đã đạt được nhiều thành công, trước hết là việc tạo ra nhiều giống cây trồng, vật nuôi cũng như trong việc tạo ra nhiều loại phân bón thuốc trừ sâu vi sinh. Những thành tựu của tiến bộ khoa học- kỹ thuật trong nông nghiệp, nhất là trong việc ứng dụng các giống cây trồng, vật nuôi mới đã tạo ra những tiền đề hết sức quan trọng cho bước nhảy vọt về năng suất và chât lượng nông sản. Tại Việt Nam, công nghệ sinh còn rất mới, mặc dù từ năm 1985, chúng ta đã có chương trình nghiên cứu phục vụ cho nông, lâm, ngư nghiệp. Chương trình đã thu được những thành tựu ban
Xem thêm

18 Đọc thêm

Bài 26. DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU MẠCH XOAY CHIỀU CHỈ CÓ ĐIỆN TRỞ THUẦN pot

BÀI 26. DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU MẠCH XOAY CHIỀU CHỈ CÓ ĐIỆN TRỞ THUẦN POT

Bài 26. DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU MẠCH XOAY CHIỀU CHỈ CÓ ĐIỆN TRỞ THUẦN I. Mục tiêu: 1) Kiến thức: - Hiểu được khái niệm dịng điện xoay chiều, điện áp xoay chiều. Bàiết cách xác định độ lệch pha của điện áp và cường độ dịng điện xoay chiều theo Bàiểu thức hoặc theo đồ thị Bàiểu diễn của chúng. - Hiểu được các đặc điểm của đoạn mạch xoay chiều chỉ có điện trở thuần. - Nắm được các giá trị hiệu dụng và cách tính công suất tỏa nhiệt trung bình của dịng điện xoay chiều. 2) Kĩ năng: - Vận dụng được mối liên hệ giữa điện áp và cường độ dịng điện để giải bài toán về mạch xoay chiều chỉ có điện trở thuần. II. Chuẩn bị: 1) GV: chuẩn bị: nguồn điện xoay chiều, một điện trở thuần, một đoạn mạch điện bất kì, dao động kí điện tử hai chùm tia để quan sát đường Bàiểu diễn của cường độ dịng điện và điện áp. 2) HS: Ôn tập kiến thức về hiện tượng cảm ứng điện từ, định luật Ôm cho đoạn mạch có điện trở thuần của dịng điện không đổi. II. Tổ chức các hoạt động dạy học: Hoạt động 1. (10’) Tìm hiểu: SUẤT ĐIỆN ĐỘNG XOAY CHIỀU. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung - GV giới thiệu về nội dung của Bài (SGK trình by) - GV vẽ hình 26.1. Giới thiệu nội dung tìm hiểu bằng cch dng mơ hình my pht điện xoay chiều, thực hiện TN tạo dịng điện xoay chiều cho HS quan sát. - GV nu cu hỏi. H
Xem thêm

7 Đọc thêm

Tiểu luận môn lịch sử văn minh thế giới

TI ỂU LUẬNMÔN LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI

tập thơ ca ngợi tình yêu tặng nàng Lôra, người mà ông yêu suốt đời và trở thành bất tử trong thơ của ông. Tập thơ này được coi là mẫu mực trong thơ trữ tình Ý. Khi nhắc đến tiểu thuyết, trước hết phải kể đến Bôcaxiô (1313-1373), nhà vănÝ được đặt ngang hàng với hai nhà thơ Đante và Pêtơraca và được gọi chung là “ba tác giả lỗi lạc”. Tác phẩm nổi tiếng của ông là tập truyện ngắn mười ngày (decameron). Sau khi văn hóa Phục hưng lan rộng sang các nước Tây Âu khác, ở Pháp và Tây Ban Nha xuất hiện hai nhà văn nổi tiếng, đó là Rabơle và Xécvăngtét Rabơle (Francois Rabelais 1494-1553) lúc còn nhỏ đi tu, sau ra khỏi tu viện học ngành y và khoa học tự nhiên, đã từng làm thầy thuốc. Ông còn tinh thông về các mặt văn học, triết học, pháp luật, thực vật học, kiến trúc. Tác phẩm chủ yếu của ông là tiểu thuyết trào phúng Gácgăngchuya và Păngtagruyen nội dung như sau: Gácgăngchuya là một người khổng lồ. Vừa mới lọt lòng mẹ đã đòi “uống”. Người ta phải lấy sữa của 170.913 con bò cho uống mới đủ. Con của Gácgăngchuya là Păngtagruyen cũng là một người khổng lồ. Anh có một người bạn tên là Panuyếcgiơ. Sau khi đôi bạn này đi đánh thắng giặc ngoại xâm trở về, Panuyếcgiơ có một băn khoăn là có nên lấy vợ hay không. Không ai giải đápđược thắc mắc đó, hai người phải đi đến xứ Cate (Trung Quốc) để hỏi lọ nước thần Chính trong cuộc hành trình ấy họ đã đặt chân đến nhiều sứ xở kỳ lạ như đến hòn đảo của những người chuyên giơ lưng chịu đấm để đòi tiền bồi thường, đếnhòn đảo của loài chim chỉ biết hót và ăn cho béo, lại đến hòn đảo của loài mèo xồm chuyên gia ăn hối lộ Cuối cùng họ đến được ngôi đền “Lọ nước thần” vàđược nghe phán một tiếng “uống!” Về bề ngoài, tác phẩm này có vẻ hoang đường, nhưng nội dung lại nói về những người thực, việc thực trong xã hội lúc bấy giờ, đó là giáo hoàng, giáo sĩ, vua, quan, là cuộc sống lười biếng ăn bám, là những việc làm xấu xa đầy rẫy trong cuộc sống hàng ngày Vì vậy đây là một tác phẩm hiện thực phê phán rất có giá trị.
Xem thêm

9 Đọc thêm

Những chiếc ghế sofa độc đáo lấy cảm hứng từ thiên nhiên ppt

NHỮNG CHIẾC GHẾ SOFA ĐỘC ĐÁO LẤY CẢM HỨNG TỪ THIÊN NHIÊN

TRANG 1 NH ỮNG CHIẾC GHẾ SOFA ĐỘC ĐÁO LẤY C ẢM HỨNG TỪ THI ÊN NHIÊN NH ỮNG CHIẾC SOFA NÀY ĐƯỢC LẤY CẢM HỨNG TỪ THI ÊN NHIÊN V ỚI KI ỂU DÁNG LẠ MẮT VÀ ĐỘC ĐÁO ĐƯỢC THIẾT KẾ BỞI Ý TƯỞNG SÁ[r]

4 Đọc thêm

Công nghệ sản xuất bún tươi

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BÚN TƯƠI

BÀI TI ỂU L UẬN CÔNG NGHỆ CHẾ BI ẾN L ƯƠNG THỰC – BÚN. Bún (Rice Vermicelli) là một dạng thực phẩm dạng sợi , được chế biến từ nguyên liệu giàu amylose là bột gạo tẻ. giới thiệu về nguyên liệu, gao..., kỹ thuật chế biến, thông số kỹ thuật

42 Đọc thêm

Tiểu đường và tai biến mạch máu não

TIỂU ĐƯỜNG VÀ TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO

Tiểu đường và tai biến mạch máu não Trong các biến chứng của bệnh đái tháo đường (ĐTĐ) thì tai biến mạch máu não là một biến chứng nguy hiểm, đe doạ đến tính mạng của người bệnh. Giúp người bệnh kiểm soát bệnh và đề phòng những tai biến có thể xảy ra, chúng tôi xin mời bạn đọc tham khảo bài viết về vấn đề này của GS.TS. Trần Đức Thọ, Chủ tịch Hội Nội tiết - đái tháo đường Việt Nam. Vì sao bệnh nhân ĐTĐ có nguy cơ tai biến mạch máu não Tai biến mạch máu não (TBMMN) là sự rối loạn tuần hoàn não dưới dạng cấp tính, bệnh xuất hiện đột ngột trong vài giây hoặc có thể xuất hiện nhanh trong vài giờ với các triệu chứng như: đau đầu dữ dội, nôn, buồn nôn, liệt chi, mất ngôn ngữ, mất phản xạ, xuất huyết não... Người bệnh có thể bị tử vong nhanh chóng nếu không được cấp cứu kịp thời, nếu qua khỏi thì cũng giảm tuổi thọ nghiêm trọng và suy giảm nhiều chức năng của cơ thể, thậm chí tàn phế. Đối với bệnh nhân ĐTĐ, nhiều trường hợp tử vong do nhồi máu não, đặc biệt là nhồi máu ổ khuyết. Tăng huyết áp (THA) là biểu hiện thường gặp ở bệnh nhân ĐTĐ. THA kinh diễn là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến TBMMN. Tỷ lệ THA ở bệnh nhân ĐTĐ cao gấp 1,5 - 3 lần so với nhóm không bị ĐTĐ. Đối với ĐTĐ týp 1, THA xảy ra sau nhiều năm. Đối với bệnh nhân ĐTĐ týp 2, THA là vấn đề thường gặp, sẽ nghiêm trọng hơn về huyết áp nếu người bệnh có biến chứng ở thận. ĐTĐ làm cho quá trình xơ vữa động mạch diễn ra nhanh hơn ở người bình thường, do vậy hiện tượng những cục huyết khối hình thành trong lòng động mạch hay các mảng xơ vữa làm bít tắc lòng động mạch là nguyên nhân làm cho máu, ôxy không đến nuôi dưỡng được vùng mạch máu đó cung cấp. Đây không chỉ là lý do dẫn đến tắc mạch máu não, phình vỡ mạch máu não mà còn gây ra đau thắt ngực và nhồi máu cơ tim... Hầu hết các bệnh nhân ĐTĐ thường bị nhiễm mỡ máu, có lượng cholesterol trong máu vượt quá khả năng cho phép, nhất là cholesterol có hại làm cho quá trình xơ vữa động mạch càng trở nên trầm trọng hơn, nguy cơ TBMMN
Xem thêm

5 Đọc thêm

Thịt viên kiểu Italy pdf

THỊT VIÊN KIỂU ITALY

Thịt viên kiểu Italy Mức độ: Dễ Chuẩn bị: 10 phút Chế biến: 15 phút Với đôi chút biến tấu bạn có thêm cách làm thịt viên mới ngon miệng cho cả nhà. Nguyên liệu: Cho phần thịt viên:  200g thịt bò xay  200g thịt lợn xay  1 quả trứng, đánh đều  ½ cốc vụn bánh mỳ  1 thìa canh lá kinh giới khô  Ớt bột  1 thìa canh dầu ô liu  Pho mát Cho phần xốt cà chua  1 củ hành tây thái nhỏ  2 tép tỏi băm  1 nhánh cần tây băm  1 củ cà rốt, bỏ vỏ, thái nhỏ  1 quả cà chua thái nhỏ  1 thìa canh dầu ô liu  Muối, tiêu Các bước thực hiện: 1
Xem thêm

2 Đọc thêm

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM SOẠN THẢO VĂN BẢN OpenOffice.org - 2 ppt

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM SOẠN THẢO VĂN BẢN OPENOFFICE.ORG - 2 PPT

Hướng dẫn sử dụng OpenOffice.org Writer - Mở mục chọn Edit → Cut. hoặc - Nhấn nút Cut trên thanh công cụ Standard. hoặc - Nhấn tổ hợp phím nóng Ctrl + X. Văn bản đã chọn sẽ bị cắt đi, chúng sẽ được lưu trong bộ nhớ đệm (Clipboard) của máy tính. Bước 3: Thực hiện lệnh dán văn bản (Paste) như đã giới thiệu ở trên vào vị trí định trước. Cách 2: Bước 1: Lựa chọn khối văn bản cần di chuyển. Bước 2: Dùng chuột kéo rê vùng văn bản đang chọn và thả lên vị trí cần di chuyển đến. Phương pháp này gọi là kéo – thả (drag and drop). 2.1.3 Thiết lập Tab Tab là công cụ được sử dụng rất nhiều trong việc nhập văn bản. Ngoài khả năng dịch chuyển điểm trỏ theo từng bước nhẩy, mục này sẽ giới thiệu cách sử dụng Tab cho việc tạo một văn bản hiển thị dưới dạng các cột. Bài toán đặt ra: hãy tạo bảng dữ liệu như sau: STT Họ và tên Địa chỉ 1 Nguyễn Văn Quang 123, Tây Sơn 2 Hồ Hải Hà 68, Nguyễn Du 3 Dương Quốc Toản 23/10 Nguyễn Trãi 4 Nguyễn Anh Đức 32/7 Nguyễn Trãi Các bước làm như sau: Bước 1: Định nghĩa khoảng cách cho các cột của bảng bởi hộp thoại Tab như sau:
Xem thêm

12 Đọc thêm

Tài liệu Tiểu luận: Phân tích SWOT của công ty Honda ppt

TÀI LIỆU TIỂU LUẬN: PHÂN TÍCH SWOT CỦA CÔNG TY HONDA PPT

yếu tố mới xuất hiện trên thị trường tạo ra cơ hội thuận lợi cho doanh nghiệp hay nói cách khác nó là việc xuất hiện khả năng cung ứng hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng nhằm tăng doanh thu, mở rộng quy mô và khẳng đinh ưu thế trên thị trường. Tuy nhiên thời cơ xuất hiện chưa hẳn đã đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp bởi có rất nhiều đối thủ cạnh tranh. Tuỳ thuộc vào sức cạnh tranh của doanh nghiệp mạnh hay yếu thì mới có thể khai thác những cơ hội thuận lợi trên thị trường. Opportunities thường trả lời cho các câu hỏi: Cơ hội tốt đang ở đâu? Xu hướng đáng quan tâm nào mình đã biết? Cơ hội có thể xuất phát từ sự thay đổi công nghệ và thị trường dù là quốc tế hay trong phạm vi hẹp, từ sự thay đổi trong chính sách của nhà nước có liên quan tới lĩnh vự hoạt động cuat công ty, từ sự thay đổi khuôn mẫu xã hội, cấu trúc dân số hay cấu trúc thời trang , từ các sự kiện diễn ra trong khu vực. Phương thức tìm kiếm hữu ích nhất là rà soát lại các ưu thế của mình và tự đặt câu hỏi liệu các ưu thế ấy có mở ra cơ hội mới nào không. Cũng có thể làm ngược lại, rà soát các yếu điểm của mình và tự đặt câu hỏi liệu có cơ hội nào xuất hiện nếu loại bỏ được chúng. Threats là nguy cơ của doanh nghiệp, là những đe doạ nguy hiểm, bất ngờ xảy ra sẽ gây thiệt hại , tổn thất hoặc mang lại tác động xấu đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như thiệt hại về hàng hoá, tài sản, thu hẹp thị trường và tổn hại đến uy tín thương hiệu. Threats thường trả lời cho các câu hỏi: Những trở ngại đang phải? Các đối thủ cạnh tranh đang làm gì? Những đòi hỏi đặc thù về công việc, về sản phẩm hay dịch vụ có thay đổi gì không? Thay đổi công nghệ có nguy cơ gì với công ty hay không? Có vấn đề gì về nợ quá hạn hay dòng tiền? Liệu có yếu điểm nào đang đe doạ công ty? Các phân tích này thường giúp tìm ra những việc cần phải làm và biến yếu điểm thành triển vọng. Opportunities và Threats là những yếu tố bên ngoài của doanh nghiệp. Quá trình tự do thương mại là thời cơ đem lại cho các doanh nghiệp được tự do kinh doanh, ít gặp rào cản thương mại, tự do mở rộng thị trường mua bán
Xem thêm

16 Đọc thêm