CÁCH ĐÁNH GIÁ KINH TẾ TƯ BẢN TƯ NHÂN PART 1 DOCX

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "CÁCH ĐÁNH GIÁ KINH TẾ TƯ BẢN TƯ NHÂN PART 1 DOCX":

Quá trình hình thành và phương pháp nắm bắt vai trò thực trạng kinh tế của tư bản tư nhân đánh giá kinh tế tư bàn tư nhân p2 doc

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NẮM BẮT VAI TRÒ THỰC TRẠNG KINH TẾ CỦA TƯ BẢN TƯ NHÂN ĐÁNH GIÁ KINH TẾ TƯ BÀN TƯ NHÂN P2 DOC

VỚI SỰ PHÁT TRIỂN NHANH CHÓNG CỦA KHU VỰC KINH TẾ TƯ BẢN TƯ NHÂN ĐÃ ĐÓNG GÓP rất lớn vào sự phát triển của đát nước, với số vốn huy động lớn trong toàn xã hội, khu vực kinh tế tư bản tư [r]

11 Đọc thêm

Vai trò thực trạng kinh tế của tư bản tư nhân đánh giá kinh tế tư bản tư nhân part2 potx

VAI TRÒ THỰC TRẠNG KINH TẾ CỦA TƯ BẢN TƯ NHÂN ĐÁNH GIÁ KINH TẾ TƯ BẢN TƯ NHÂN PART2 POTX

công nghiệp và xây dựng 31%, dịch vụ khác 22%, nông nghiệp chỉ chiếm 5%. Trình độ sản xuất của khu vực kinh tê t nhân ngày càng tiến bộ , với máy móc trang thiết bị ngày càng hiện đại vì thế sản phẩm sản xuất ra ngày càng nhiều, mẫu mã phong phú và chất lợng dần đợc cải thiện.Tham gia tích cực vào xuất khẩu trực tiếp. Chơng III Thực trạng phát triển kinh tế t bản t nhân hiện nay I. kinh tế t bản t nhân tăng về mặt số lợng. 1. Thời kỳ trớc năm 1986. Đất nớc thống nhất, công cuộc phát triển kinh tế và cải tạo quan hệ sản xuất đợc thực hiện trên phạm vi cả nớc. Kế hoạch 5 năm 1976-1980 ngoài nhiệm vụ khắc phục hậu quả chiến tranh, tiến hành cải tạo kinh tế miền Nam theo mô hình kinh tế miền Bắc. Tiếp tục cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với những ngời sản xuất nhỏ ở miền Bắc, đồng thời triển khai mạnh mẽ ở miền Nam. Nhng kinh tế t bản t nhân vẫn tồn tại, trong công nghiệp vẫn có trên dới 60 vạn ngời sản xuất cá thể năm 1980:50,3vạn; năm 1981: 55,1 vạn; năm 1983:66,6 vạn; năm 1984:64 vạn; năm 1985:59,3 vạn. 21 Số lợng lao động hoạt động trong kinh tế t bản t nhân vẫn chiếm trên 20%tổng số lao động ngành công nghiệp; năm1980: 22,3%;năm1984: 26%; năm 1985:23%;năm 1986: 23,2%. Giá trị sản lợng công nghiệp do khu vực kinh tế t bản t nhân tạo ra hàng năm chiếm trên dới 15% giá trị sản lợng toàn ngành công nghiệp. Những ngời kinh doanh thơng nghiệp những năm 1980cũng ở mức 60 vạn. Năm 1980:63,7 vạn; năm 1985: 63,7 vạn; năm 1986: 56,8 vạn. Những số liệu trên cho thấy sức sống của kinh tế cá thể rất bền bỉ, sự hiện diện của thành phần kinh tế này trong suốt thời gian dà nh một tất yếu khách quan, cần phải biết sử dụng mặt tích cực của nó làm cho dân giàu, nớc mạnh.
Xem thêm

11 Đọc thêm

Cách đánh giá kinh tế tư bản tư nhân part 2 pdf

CÁCH ĐÁNH GIÁ KINH TẾ TƯ BẢN TƯ NHÂN PART 2 PDF

kiêm cận biên (MPS)nhỏ hơn so với tầng lớp có thu nhập cao . Trong những năm gần đây khu vực kinh tế t bản t nhân tăng rất nhanh về mặt số lợng , nhiều doanh nghiệp đợc hình thành vì thế việc sản xuất hàng hoá với nhiều mặt hàng trở nên rất đa dạng và phong phú . Việc tiêu dùng của ngời dân cũng nh của các doanh nghiệp tăng nhanh rõ rệt , doanh nghiệp thì cần sử dụng nhiều nguyên vật liệu cho quá trình sản xuất , ngời tiêu dùng do nhu cầu đời sống ngày càng cao , kèm theo mặt hàng trở nên phong phú đa dạng cho nên mức tiêu dùng của toàn xã hội tăng rất nhanh vì thế xét trên giác độ tổng cầu thì khu vực kinh té t nhân đã đóng vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa. ii. Tạo việc làm và xoá đói gảm nghèo. 1. Tạo việc làm. Từ năm 1996 đến nay , số lao động làm việc trong khu vực kinh tế t bản t nhân chỉ giảm trong năm 1997 , còn lại đều tăng . 14 Thời điểm 31-12-2000 số lợng lao động trong khu vực kinh tế t bản t nhân là 4.643.844 ngời , chiếm 12%tổng số lao động xã hội ,bằng 1,3 lần tổng số việc làm trong khu vực kinh tế nhà nớc .Lao động của hộ kinh doanh cá thể là 3.802.057 ngời , của các doanh nghiệp t nhân là 841.787 ngời . Sự gia tăng của các doanh nghiệp tỷ lệ thuận với sự gia tăng về số lợng lao động phù hợp với trình độ kỹ thuật của lao động , việc sử dụng lao động tại chỗ của khu vực kinh tế t bản t nhân đã giảm bớt khâu giải quyết nơi ăn ở , các điều kiện cơ sở hạ tầng khác nh phơng tiện giao thông , trờng học trạm xá. , tình trạng thất nghiệp dã giảm dần . Trong 5 năm 1996-2000 lao động trong khu vực kinh tế t bản t nhân tăng thêm 778.681 ngời (tăng 20,4%). Trong đó số lao động trong các doang nghiệp t nhân tăng thêm 487.459 ngời (tăng 237,57%); số lao động ở hộ kinh doanh cá thể tăng thêm 292.222 ngời (tăng 8,29%). Số lao động qua thực tế khảo sát ở hộ
Xem thêm

11 Đọc thêm

Sản phẩm dịch vụ mới phone banking, internet banking,SMS banking tại ngân hàng TMCP sài gòn công thương (saigonbank)

SẢN PHẨM DỊCH VỤ MỚI PHONE BANKING, INTERNET BANKING,SMS BANKING TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG (SAIGONBANK)

 Trụ sở chính:2C Phó Đức Chính Quận 1  Là Ngân Hàng thương Mại Cổ Phần Việt Nam đầu tiên được thành lập trong hệ thống Ngân Hàng Cổ Phần tại Việt Nam hiện nay, ra đời ngày 16 tháng 10 năm 1987, trước khi có Luật Công Ty và Pháp lệnh Ngân Hàng với vốn điều lệ ban đầu là 650 triệu đồng và thời gian họat động là 50 năm . Sau 20 năm thành lập, Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Công Thương đã tăng vốn điều lệ từ 650 triệu đồng lên 689,255 tỷ đồng.  Tính đến 31/12/2006, Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Công Thương có quan hệ đại lý với 622 ngân hàng và chi nhánh tại 59 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới. Hiện nay Saigonbank là đại lý thanh toán thẻ Visa, Master Card, JCB, CUP… và là đại lý chuyển tiền kiều hối Moneygram.  Sau 20 năm hoạt động, ngoài việc đưa các sản phẩm dịch vụ ngân hàng có chất lượng, phù hợp với nhu cầu khách hàng, mở rộng mạng lưới hoạt động… với đối tượng khách hàng là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, SGCTNH còn quan tâm và mở rộng các hoạt động đến các đối tượng khách hàng là các cá nhân, công ty liên doanh, doanh nghiệp nước ngoài … hoạt động trong các khu chế xuất, khu công nghiệp, hỗ trợ sự phát triển các ngành nghề nông, lâm, ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các ngành nghề truyền thống tại các địa phương trong cả nước.  Trong thời gian tới, theo xu thế phát triển - hội nhập của hệ thống NH Thương mại Việt Nam vào nền kinh tế khu vực và thế giới, Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Công Thương sẽ liên tục đổi mới hoạt động: cung ứng thêm nhiều sản phẩm dịch vụ, thay đổi phong cách phục vụ, ưu đãi các khách hàng giao dịch thường xuyên, mở rộng mạng lưới hoạt động, hướng tới phục vụ khách hàng bằng những sản phẩm dịch vụ Ngân hàng hiện đại với chất lượng tốt nhất dựa trên nền tảng công nghệ NH tiên tiến … nhằm thực hiện thành công mục tiêu là một trong những Ngân hàng TMCP lớn mạnh hàng đầu trong hệ thống NHTMCP.
Xem thêm

14 Đọc thêm

chính sách tài khóa hay chính sách tiền tệ sẽ hiệu quả hơn đối với sự phát triển kinh tế tại các nước nam á

CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA HAY CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ SẼ HIỆU QUẢ HƠN ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẠI CÁC NƯỚC NAM Á

Phát triển kinh tế tại các nước Nam Á GVHD: PGS.TS Sử Đình Thành Nhóm 6- NH Đêm 2-K22 Trang 1 CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA HAY CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ SẼ HIỆU QUẢ HƠN ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẠI CÁC NƯỚC NAM Á Bài nghiên cứu kiểm định mối tương quan giữa hai loại hình chính sách tài khóa và tiền tệ tại các quốc gia Nam Á: Pakistan, Ấn Độ, Sri Lanka, Bangladesh giai đoạn 1990 – 2007, nghiên cứu một cách thực nghiệm vấn đề đã gây nhiều tranh cãi: liệu chính sách tài khóa hay chính sách tiền tệ sẽ có ảnh hưởng quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế tại bốn quốc gia này. Sử dụng kiểm định nghiệm đơn vị trên số liệu dạng bảng để kiểm tra tính dừng của chuỗi dữ liệu và phương pháp ARDL để kiểm tra các tuyên bố của các nhà kinh tế trọng tiền, các nhà kinh tế thuộc trường pháp Keynes. Kết quả nghiên cứu cho thấy chính sách tiền tệ là một công cụ vô cùng hữu hiệu so với chính sách tài khóa trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đối với các nước Nam Á. 1. Giới thiệu Chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ liên hệ khá chặt chẽ với nhau, có thể sử dụng một cách độc lập hoặc kết hợp với nhau để đạt được những mục tiêu kinh tế nhất định. Mối tương quan giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ đã được nghiên cứu và tìm hiểu rộng rãi. Friedman & Meiselman (1963), Ansari (1996), Reynolds (2000, 2001), Chari, et al (1991,1998), Schmitt & Uribe (2001a), Sapiro & Watson (1988), Blanchard & Perroti (1996), Christiano, et al (1996), Chari & Kehoe (1998), Kim (1997), Chowdhury (1986, 1988), Chowdhury, et al ( 1986), Weeks (1999), Feldstein (2002) và Cardia (1991) đã kiểm định mối tương quan của chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ trên nhiều mẫu nghiên cứu khác nhau. Tuy nhiên, các nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm chưa thể dẫn tới kết luận về mối tương quan chặt chẽ giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ
Xem thêm

18 Đọc thêm

Luận văn: Lý luận về các thành phần kinh tế và tư bản tư nhân ppt

LUẬN VĂN: LÝ LUẬN VỀ CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ VÀ TƯ BẢN TƯ NHÂN PPT

niệm đó, trên thực tế, Đảng và Nhà nước ta đã cố gắng tạo điều kiện về kinh tế và pháp lý thuận lợi để các nhà đầu tư tư nhân yên tâm làm ăn lâu dài thông qua việc xúc tiến mạnh mẽ quá trình lập pháp, tạo cơ sở pháp lý cho sự phát triển kinh tế thị trường nhiều thành phần và kinh tế tư bản tư nhân nói riêng. Năm 1990 ban hành Luật Công ty và Luật doanh nghiệp tư nhân. Hiến pháp 1992 đã ban hành khẳng định vai trò hợp hiến của kinh tế tư bản tư nhân và tư bản tư nhân. Hiến pháp sửa đổi bổ sung 2001 đã nêu " doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế được liên doanh, liên kết với cá nhân, tổ chức kinh tế trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật" và trong 15 năm qua đã liên tục ban hành và hoàn thiện hệ thống luật dân sự, luật kinh tế và kinh doanh. Đạo luật doanh nghiệp đã đi vào cuộc sống rất nhanh tạo ra bước phát triển đột biến của kinh tế tư bản tư nhân . Tuy nhiên, không thể phát triển kinh tế tư bản tư nhân một cách độc lập, không thể vì các khuyết điểm của mô hình phát triển mạnh các doanh nghiệp quốc doanh kể cả trong nông nghiệp và trong mọi lĩnh vực thì tư nhân hoá hoàn toàn khu vực doanh nghiệp quốc doanh. Bởi lẽ, trong một số lĩnh vực doanh nghiệp tư nhân không muốn kinh doanh do lợi nhuận thấp, thời gian thu hồi vốn lâu hoặc họ không thể làm được vì các ngành đó đòi hỏi lượng vốn lớn, trình độ khoa học công nghệ ví dụ như xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng (điện, nước, mạng lưới đường giao thông…) phục vụ cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Do đó, để phát triển được nền kinh tế tổng thể đòi hỏi phải phát triển mạnh khu vực doanh nghiệp quốc doanh để làm đầu tàu cho nền kinh tế,yểm trợ cho các doanh nghiệp nhỏ của khu vực kinh tế tư bản tư nhân . Tuy vậy, khu vực doanh nghiệp Nhà nước chỉ nên tập trung phát triển các ngành mũi nhọn chứ không phải tập trung sản xuất kinh doanh tất cả các mặt hàng thuộc các lĩnh vực khác nhau như trong thời kỳ tập trung quan liêu bao cấp. Trong thời kỳ đó, sự sản xuất dưới sự chỉ đạo chung thống nhất của Nhà nước thông qua các chỉ tiêu và kế hoạch. Chính vì thế dẫn đến sự trì trệ, đói nghèo trong một thời gian tương đối dài sau khi chúng ta giành được độc lập. Để có thể tăng khả năng §Ò ¸n Kinh tÕ chÝnh trÞ sáng tạo cũng như cạnh tranh của các doanh nghiệp Nhà nước, Nhà nước thực hiện chính sách cổ phần hoá các doanh nghiệp Nhà nước chính là đa dạng hoá các hình
Xem thêm

45 Đọc thêm

I TÍNH TẤT YẾU KHÁCH QUAN VÀ LỢI ÍCH CỦA VIỆC MỞ RỘNG QUAN HỆ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI1

I TÍNH TẤT YẾU KHÁCH QUAN VÀ LỢI ÍCH CỦA VIỆC MỞ RỘNG QUAN HỆ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI1

tình, + + tủa Ti “ n ân la £5 HE rz “ li khai thác tối đa lựi thể tuyệt đối và lợi t = _ ca ~ z _ nh LÐ, lm & ^ ấn riêng v củ Vì vậy thị trường của nền kính tế vừa là đầu vào vừa là đầu [r]

6 Đọc thêm

Tài liệu Dự án đầu tư-khái niệm và thuật ngữ_chương 1 pptx

TÀI LIỆU DỰ ÁN ĐẦU TƯ-KHÁI NIỆM VÀ THUẬT NGỮ_CHƯƠNG 1 PPTX

hoặc cải tạo những đối tượng nhất định nhằm đạt được sự tăng trưởngvề số lượng, cải tiến hoặc nâng cao chất lượng của sản phẩm hay dịch vụ nào đó trong một khoảng thời gian xác định. Một dự án có thể xác định theo nhiều cách. Các dự án có thể là do các bộ ngành hữu quan đề xuất , có thể bắt nguồn từ quá trình xây dựng các kế hoạch kinh tế quốc gia hay các doanh nghiệp tư nhân hoặc nhà nước cũng có các dự án đòi hỏi chính phủ phải trợ giúp hoặc phê chuẩn trước khi thực hiện . Khi thực hiện một dự án bao giờ cũng có sự mâu thuẩn tiềm ẩn giữa về lợi ích giữa những người thực hiện dự án và toàn xã hội. Lý do là lợi ích của dự án và các chương trình công cộng chỉ tập trung cho một bộ phận dân chúng. Chẳng hạng như, một đập thủy lợi chỉ giúp ích cho một nhóm hộ nông dân trong vùng ảnh hưởng của đập mà thôi. Nói một cách khác một dự án đầu tư chỉ giúp ích cho một bộ phận cộng đồng nào mà thôi. Những đối tượng do nhận biết lợi ích do dự án mang lại cho mình nên có xu hướng ủng hộ mạnh mẽ. Đồng thời nếu các chi phí của dự án được cung cấp phần lớn bằng tiền ngân sách chung của chính phủ, là kinh phí được phân bố rộng rãi cho toàn xã hội, thì sẽ không có một nhóm người nào thấy mình phải chịu phần lớn gánh nặng chi phí của dự án. Kết quả có thể đoán trước được là những người được hưỡng lợi từ dự án có xu hướng tạo thành một nhóm lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ dự án, trong khi có nhóm người thua thiệt (là những người gánh chịu chi phí dự án) lại quá phân tán và những mất mát cá nhân trong số họ quá nhỏ , nên họ không thể trở thành đối trọng có hiệu quả để chống lại nhóm đối tượng hưởng lợi mang tính tập trung cao. Nói cụ thể 1 dự án có thể chi phí cao 100% trong khi mức lợi ích chỉ là 50% nếu xét trên toàn xã hội, nhưng nếu nhóm hưởng lợi chỉ chiụ 5% mức tổng chi phí của dự án, họ sẽ thấy đó là 1 dự án vô cùng tốt và sẽ gây áp lực mạnh mẽ để dự án được thực hiện. Chính vì vậy mà chúng ta cần sớm có hệ thống thẩm định dự án tốt nhằm bảo vệ tốt lợi ích của cả quốc gia. Tuy nhiên câu chuyện không chỉ dừng tại đó bởi trong thực tế cũng có các áp lực ủng hộ dự án và các chương trình phát sinh từ chính trong bộ máy chính quyền . Các bộ ngành chức năng thường đệ xuất các dự án và việc họ coi trọng các dự án
Xem thêm

23 Đọc thêm

MÔN NHỮNG NLCB CỦA CN MÁC-LÊNIN doc

MÔN NHỮNG NLCB CỦA CN MÁC-LÊNIN DOC

Cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân , thực hiện mục tiêu của CNXH•Tạo điều kiện vật chất cho việc củng cố, tăng cường vai trò kinh tế của Nhà nước.•Tạo điều kiện thuận lợi cho khoa học công nghệ phát triển nhanh đạt trình độ tiên tiến hiện đại.•Tăng cường lực lượng vật chất - kỹ thuật cho quốc phòng, an ninh.1. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng năng suất lao động XH2. Cải thiện đời sống v/c và tinh thần của nhân dân , thực hiện mục tiêu của CNXH3. Tạo đk v/c cho việc củng cố, tăng cường vai trò kinh tế của Nhà nước.4. Tạo đk thuận lợi cho khoa học công nghệ phát triển nhanh đạt trình độ tiên tiến hiện đại 5. Tăng cường lực lượng v/c- kỹ thuật cho quốc phòng, an ninhTHANK YOU!!!
Xem thêm

14 Đọc thêm

TIỂU LUẬN TÍCH TỤ TƯ BẢN VÀ TẬP TRUNG TƯ BẢN

TIỂU LUẬN TÍCH TỤ TƯ BẢN VÀ TẬP TRUNG TƯ BẢN

LỜI MỞ ĐẦUMột quốc gia có nền kinh tế phát triển mạnh mẽ và phồn thịnh, khi màquốc gia đó tập trung mạnh cho quá trình tích lũy tư bản. Tích lũy đãđóng vai trò quan trọng với sự hình thành và phát triển phương thứcsản xuất TBCN.Liên hệ với quốc gia Việt Namta đang trong quá trình hội nhập,phát triển năng động nhất từ trước đến nay vàđãđạt được nhiều thànhtựu quan trọng cả về kinh tế, chính trị, nâng cao vị thếđất nước trênthế giới. Đó là những thành quả rất đáng tự hào mà mỗi chúng ta đềucảm nhận được, là kết quả của sự lựa chọn đúng đắn đường lối pháttriển kinh tế thị trường định hướng XHCN và sự vận dụng sáng tạocác phương pháp, nguyên lý cơ bản của phát triển kinh tế vào điềukiện Việt nam. Với xuất phát điểm thấp, tiềm lực kinh tế rất yếu, tỉ lệtích lũy dưới 10% thu nhập, chúng ta đối mặt với thực tế trình độ kỹthuật, năng suất lao động thấp.Để giữđược nhịp độ phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng cao vàbền vững, một trong những khó khăn lớn nhất đặt ra là phương thứchuy độngvốn. Nguồn vốn có thểđược huy động từ tích lũy trong nướcvà vốn vay nướcngoài. Lý luận và thực tiễn cho thấy tích luỹ và huyđộng vốn từ trong nước làquan trọng nhất, đảm bảo sự bền vững củanền kinh tế và không bị phụ thuộcvào bên ngoài.Như vậy, để có thể đưa đất nước thoát khỏi tình trạng này bảnthân chúng ta cần phải hiểu rõ tích tụ tư bản và tập trung tư bản là gì ?Bên cạnh đó cũng cần phải nắm chắc mối quan hệ giữa tích tụ bảnvà tập trung tư bản cũng như vai trò của tích tụ và tập trung tư bản đối1với sự phát triển của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa từ đó rút ra ý nghĩacủa việc nghiên cứu tích tụ và tập trung tư bản đối với sự phát triển
Xem thêm

10 Đọc thêm

BÀI 14 ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI

BÀI 14 ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI

CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐƯỢC XÁC LẬP TRÊN PHẠM VI THẾ GIỚI MỘT SỐ NƯỚC PHÁT TRIỂN KINH TẾ, CHUYỂN SANG GIAI ĐOẠN ĐẾ QUỐC CHỦ NGHĨA.. SỰ XÂM LƯỢC CỦA THỰC DÂN PHƯƠNG TÂY ĐỐI VỚI CÁC NƯỚC Á, PHI.[r]

28 Đọc thêm

Tài liệu Những điều cần biết về cán cân thanh toán quốc tế doc

TÀI LIỆU NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ DOC

thích hợp để thu hút được nhiều tư bản ngắn hạn từ các thị trường nước ngoài di chuyển đến nước mình, làm tăng thêm phần thu nhập ngoại tệ của cán cân thanh toán, thu hẹp khoản cách về sự thiếu hụt giữa thu và chi trong cán cân thanh toán đó. Trong số những chính sách tiền tệ tín dụng được sử dụng để thu hút tư bản vào, thì chính sách chiết khấu được sử dụng phổ biến hơn. Để thu hút được một lượng tư bản từ thị trường nước ngoài vào nước mình thì Ngân hàng Trung ương sẽ nâng lãi suất chiết khấu, dẫn đến lãi suất tín dụng trên thị trường tăng lên làm kích thích tư bản nước ngoài dịch chuyển vào. Thế nhưng biện pháp này chỉ góp phần tạo ra sự cân bằng cho cán cân thanh toán trong trường hợp bội chi không lớn lắm và cũng chỉ giải quyết nhu cầu tạm thời. Cần lưu ý rằng, biện pháp nâng lãi suất chiết khấu chỉ có hiệu quả khi tình hình kinh tế, chính trị, xã hội...của quốc gia đó tương đối ổn định, tức là ít rủi ro trong đầu tư tín dụng. Phá giá tiền tệ: Từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai đến nay, một số nước tư bản đã sử dụng chính sách phá giá tiền tệ như là một công cụ hữu hiệu, góp phần cân bằng cán cân thanh toán quốc tế và bình ổn tổng giá hối đoái. Phá giá tiền tệ là sự công bố của Nhà nước về sự giảm giá đồng tiền của nước mình so với vàng hay so với một hoặc nhiều đồng tiền nước khác. Phá giá tiền tệ để tạo điều kiện đẩy mạnh xuất khẩu và hạn chế nhập khẩu từ đó cải thiện điều kiện cán cân thanh toán. Nhưng chúng ta cũng cần nhận thấy rằng, phá giá tiền tệ chỉ là một trong những yếu tố có tính chất tiền đề cho việc đẩy mạnh xuất khẩu mà thôi. Còn kết quả hoạt động xuất khẩu còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như năng lực sản xuất, khả năng cạnh tranh... trên thị trường quốc tế. Như vậy, có nhiều biện pháp cải thiện cán cân thanh toán quốc tế,
Xem thêm

4 Đọc thêm

Tài liệu Câu hỏi ôn tập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học pdf

TÀI LIỆU CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC PDF

nguyên thủy xuất hiện kiểu gia đình tập thể, hôn nhân cùng huyết thống, hôn nhân đối ngẫu và hôn nhân cặp đôi là dotrình độ của lực lượng sản xuất còn quá thô sơ thấp kém. Nhưng đến chế độ chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản và xãhội chủ nghĩa thì về hình thức tổ chức, quy mô và kết cấu cũng như tính chất của gia đình cũng có sự khác nhau từ giađình một vợ, một chồng bất bình đẳng sang gia đình một vợ, một chồng ngày càng bình đẳng hơn giữa nam và nữ, giữaTrang 17các thành viên trong gia đình. Tất cả những bước tiến đó của gia đình đều phụ thuộc vào trình độ phát triển kinh tế ở mỗithời đại lịch sử.+ Gia đình là tổ ấm thân yêu, là chiếc nôi nuôi dưỡng cả đời người từ khi còn là trẻ thơ cho đến khi khôn lớn, đếnlúc về già có nơi nương tựa và sau những ngày lao động mệt nhọc là nơi nghỉ ngơi phục hồi sức khỏe, thoải mái tinhthần… Ở đó, hằng ngày diễn ra các quan hệ thiêng liêng sâu đậm giữa vợ chồng, cha con, anh em, những người đồngtâm, đồng cảm, nâng đỡ nhau suốt cả cuộc đời. Có rất nhiều vấn đề, ngoài môi trường gia đình, không ở đâu có thể đápứng và giải quyết có hiệu quả hơn. Chỉ khi nào được sự êm ấm trong gia đình thì mỗi cá nhân mới thực sự yên tâm laođộng và một trong những bất hạnh lớn nhất của con người là lâm vào cảnh vô gia cư, gia đình lục đục, tan nát hoặc cảnhnghèo đói, khốn cùng… Vì vậy, việc xây dựng gia đình mới là một trong những vấn đề quan trọng của sự nghiệp cáchmạng xã hội chủ nghĩa, đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, xã hội tốt thìgia đình càng tốt, gia đình tốt thì xã hội mới tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình. Chính vì muốn xây dựng chủ nghĩa xãhội nên phải chú ý hạt nhân cho tốt”.c.Các chức năng cơ bản của gia đình:+ Chức năng tái sản xuất ra con người, sinh đẻ là một nhu cầu tự nhiên của mỗi người, mỗi gia đình. Nó vừa lànhu cầu phát triển của xã hội, nếu không có hoạt động này thì xã hội loài người sẽ bị diệt vong. Nhưng sinh bao nhiêu làvừa, là đủ. Vấn đề này nó còn tùy thuộc vào trình độ
Xem thêm

24 Đọc thêm

TĐ-Người mẹ hiền

TĐ-NGƯỜI MẸ HIỀN

CH O M NG C C TH Y À Ừ Á ẦGI O,Á CÔ GI OÁThứ hai ngày 18 tháng 10 năm 2010Tập đọcBuổiTiếtThứ hai Thứ ba Thứ Thứ năm Thứ sáuSáng1Tiếng ViệtTiếng Việt Tiếng ViệtTiếng Việt Tiếng Việt2 Toán Toán Toán Toán ToánHOẠT ĐỘNG VUI CHƠI (25 PHÚT)3Thể dục Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng ViệtNghệ thuật4Tiếng ViệtĐạo đức Nghệ thuậtTự nhiên và Xã hộiNghệ thuậtChiều1Nghệ thuậtToánNghệ thuật Ngoại ngữToán

12 Đọc thêm

Lịch sử 8 Bài 3

LỊCH SỬ 8 BÀI 3

• Ở châu Âu: Phong trào cách mạng những năm 1848 ” 1849 + Pháp năm 1848 ” 1849.+ cuộc đấu tranh thống nhất I-ta-li-a năm 1859 ” 1870.+ thống nhất Đức năm 1864″ 1871.+ cải cách nông nô ở Nga tháng 2/1861.2/ Sự xâm lược của tư bản phương Tây đối với các nước Á, Phi:• Nền kinh tế tư bản càng phát triển, nhu cầu thị trường càng tăng nhanh • Châu Á, Châu Phi giàu tài nguyên thiên nhiên có vị trí chiến lược quan trọng, lạc hậu về kinh tế,bảo thủ về chính trị. • Kết quả hầu hết các nước Á, Phi đều trở thành thuộc địa hoặc phụ thuộc của thực dân phương Tây.
Xem thêm

2 Đọc thêm

Lịch sử 10: bài 34 - CÁC NƯỚC TƯ BẢN CHUYỂN SANG GIAI ĐOẠN ĐẾ QUỐC CHỦ NGHĨA docx

LỊCH SỬ 10: BÀI 34 - CÁC NƯỚC TƯ BẢN CHUYỂN SANG GIAI ĐOẠN ĐẾ QUỐC CHỦ NGHĨA DOCX

Vì sao có sự chuyển biến từ chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh sang chủ nghĩa tư bản độc quyền? Các hình thức chủ yếu và bản chất kinh tế của chủ nghĩa tư bản độc quyền là gì?*Chủ nghĩa tư bản độc quyền là giai đoạn phát triển cao của chủ nghĩa tư bản. Nó xuất hiện vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, làsự phát triển tất yếu từ chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh.Đó là vì:Một là, với sự phát triển của khoa học tự nhiên, những phát minh kỹ thuật được áp dụng làm cho lực lượng sản xuất cuối thế kỷ XIX có những bước nhảy vọt như phương pháp luyện kim mới,máy cắt gọt kim loại, những động cơ đốt trong và những phương tiện vận tải mới ra đời. Muốn sử dụng những thành tựu nói trên của khoa học - kỹ thuật, cần có nguồn vốn lớn. Điều này đòi hỏi sự tập trung tư bản và tập trung sản xuất.Hai là, trong cuộc cạnh tranh khốc liệt, tư bản vừa và nhỏ bị phá sản hàng loạt, còn các nhà tư bản lớn thì phát đạt, tư bản được tập trung với quy mô ngày càng lớn.Ba là, khủng hoảng kinh tế của thế giới tư bản chủ nghĩa, đặc biệt là cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1873, càng đẩy nhanh sự tích tụ, tập trung tư bản và tập trung sản xuất.Sự tập trung sản xuất được thực hiện bằng cách thôn tính lẫn nhau giữa những xí nghiệp lớn và nhỏ và bằng cáchtự nguyện thỏa thuận giữa các nhà tư bản.Tích tụ và tập trung sản xuất đến mức độ nào đó tất yếu dẫn đến độc quyền, vì số ít các xí nghiệp lớn dễ thỏa hiệp thống nhất với nhau hơn là nhiều xí nghiệp nhỏ.Mặt khác, sự cạnh tranh giữa các xí nghiệp quy mô lớn sẽ gay gắt hơn, đề ra khuynh hướng thỏahiệp để nắm độc quyền.Mới đầu, các tổ chức độc quyền phát triển trong một số ngành nhất định;sau đó, theo mối liên hệ dây chuyền, nó được mở rộng ra các ngành khác, với các hình thức chủ yếu:+ Các-ten là loại liên minh độc quyền về giá cả, thị trường; các thành viên trong tổ chức độc quyền này vẫn độc lập cả trong sản xuất lẫn lưu thông.+ Xanh-đi-ca là loại tổ chức độc quyền mà các thành viên độc lậpvề mặt sản xuất; ban quản trị đảm nhiệm việc lưu thông.+ Tờ-rớt là tổ chức độc quyền điều hành tập trung. Các hoạt động sản xuất, tiêu thụ sản phẩm đều do một ban quản trị đảm nhiệm. Các nhà tư bản tham gia tờ-rớt mất hết quyền độc lập cả trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.
Xem thêm

9 Đọc thêm

đặc điểm và bản chất chủ nghĩa tư bản hiện đại

ĐẶC ĐIỂM VÀ BẢN CHẤT CHỦ NGHĨA TƯ BẢN HIỆN ĐẠI

học kĩ thuật và quá trình quốc tế hóa ngày càng tăng. Sự chỉ huy, trói buộc của Nhà nước đối với nền kinh tế thị trường không còn phù hợp với nền văn minh trí tuệ và tính cạnh tranh của hàng hóa. Với những lí do trên, vai trò điều tiết nền kinh tế của thị trường ngày càng tăng, do đó quá trình tư nhân hóa diễn ra mạnh mẽ hơn. Vai trò của nhà nước đối với nền kinh tế thị trường chuyển từ trực tiếp sang gián tiếp chủ yếu quản lý ở tầm vĩ mô… 5. Đa dạng hóa và quốc tế hóa hình thức sở hữuHình thức sở hữu trong chủ nghĩa tư bản hiện đại rất đa dạng: Trong doanh nghiệp cổ phần có nhiều chủ sở hữu tư liệu sản xuất góp vốn cổ phần để hưởng lợi tức cổ phần thì: sở hữu của nhà tư bản là chủ yếu, sở hữu của lao động không đáng kể.Ngoài ra, còn các hình thức sở hữu khác như sở hữu trí tuệ, sở hữu công trình khoa học, phát minh…
Xem thêm

29 Đọc thêm

Tài liệu Đầu tư pdf

TÀI LIỆU ĐẦU TƯ PDF

25/11/2010 Nguyen Thi Hong - Foreign Trade University12b. Doanh nghiệp sở hữu tư bảnChi phí khấu haoNếu kí hiệu δ là tỷ lệ khấu hao hàng năm thì chi phí khấu hao làKhoản lãi hoặc lỗ phát sinh khi giá tư bản thay đổi Nếu giá TB tăng lên thì DN sở hữu và cho thuê nhận được khoản lãi vốn và làm giảm chi phí sở hữu tư bản. 25/11/2010 Nguyen Thi Hong - Foreign Trade University13b. Doanh nghiệp sở hữu bảnTổng chi phí sở hữu tư bản trong một năm là: Nếu chia cho mức giá P thì chi phí sở hữu thực tế của TB là: 25/11/2010 Nguyen Thi Hong - Foreign Trade University14b. Doanh nghiệp sở hữu bảnGiả sử sự thay đổi giá của TB giống như sự thay đổi của giá cả hàng hóa khác trong nền kinh tế. Khi đó: Vậy chi phí sở hữu thực tế của tư bản là: 25/11/2010 Nguyen Thi Hong - Foreign
Xem thêm

27 Đọc thêm

Đầu tư docx

ĐẦU TƯ DOCX

1. Lý thuyết tân cổ điển về đầu tư cố định cho kinh doanh Giả sử trong nền KT có 2 loại DN:DN sản xuất: DN này thuê tư bản và LĐ để SX ra sản phẩm.DN sở hữu tư bản: DN này sẽ cho DN sản xuất thuê tư bản. 25/11/2010 Nguyen Thi Hong - Foreign Trade University5a. Doanh nghiệp sản xuất Nếu chi phí (danh nghĩa) thuê tư bản là R và giá bán sản phẩm là P thì chi phí thực tế để thuê một đơn vị tư bản làLợi ích của việc thuê thêm một đơn vị TB là25/11/2010 Nguyen Thi Hong - Foreign Trade University6a. Doanh nghiệp sản xuất Nếu hàm SX là Y = AKαL 1-α thì: =MPK25/11/2010 Nguyen Thi Hong - Foreign Trade University
Xem thêm

27 Đọc thêm

ĐẠo Đức Cách mạng Của Bác Hồ Kính yêu

ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CỦA BÁC HỒ KÍNH YÊU

dàn ra thành trận, luôn luôn lẩn lút trong mình ta. Nó khó thấy, khó biết, nên khó tránh. Nhưng đã biết việc phải thì kiên quyết làm. Có hai con đường ở thế giới, ở trong nước và ở trong mình.Theo con đường ác thì dễ dàng, nhưng lăn xuống hố.Theo con đường thiện thì khó nhọc, nhưng vẻ vang.Quyết tâm là làm được.Cái gì khó bằng làm cách mạng, bằng đánh Tây, bằng cải tạo xã hội? Thế mà ta làm được.Cán bộ có quyết tâm thì cải tạo được mình, được nước nhà, được xã hội.Bài nói tại lớp chỉnh Đảng Trung ương khoá 2, 3-1953 Khiêm tốn là một đạo đức mà mọi người cách mạng phải luôn luôn trau dồi.Chớ kiêu ngạo, phải khiêm tốn, ký tên C.B.Báo Nhân Dân, số 194, từ 13 đến 15-6-1954 Học cái tốt thì khó, ví như người ta leo núi, phải vất vả, khó nhọc mới lên đến đỉnh.Học cái xấu thì dễ, như ở trên đỉnh núi trượt chân một cái là nhào xuống vực sâu.Có thể những người khi kháng chiến thì rất anh dũng, trước bom đạn địch không chịu khuất phục, nhưng đến khi về thành thị lại bị tiền bạc, gái đẹp quyến rũ, mất lập trường, sa vào tội lỗi.Cho nên bom đạn của địch không nguy hiểm bằng "đạn bọc đường" vì nó làm hại mình mà mình không trông thấy.Muốn giữ vững nhân cách, tránh khỏi hủ hoá, thì phải luôn thực hiện 4 chữ mà Bác thường nói. Đó là: Cần, Kiệm, Liêm, Chính.Bài nói chuyện với bộ đội, công an và cán bộ trước khi vào tiếp quản Thủ đô, 5-9-1954 Chính sách của Đảng và Chính phủ là phải hết sức chăm nom đến đời sống của nhân dân. Nếu dân đói, Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân rét là Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân dốt là Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân ốm là Đảng và Chính phủ có lỗi.Vì vậy, cán bộ Đảng và chính quyền từ trên xuống dưới, đều phải hết sức quan tâm đến đời sống của nhân dân. Phải lãnh đạo tổ chức, giáo dục nhân dân tăng gia sản xuất và tiết kiệm. Dân đủ ăn đủ mặc thì những chính sách của Đảng và Chính phủ đưa ra sẽ dễ dàng thực hiện. Nếu dân đói, rét, dốt, bệnh thì chính sách của ta dù có hay mấy cũng không thực hiện được.Bài nói chuyện tại Hội nghị sản xuất cứu đói, 13-6-1955… Phải tránh tư tưởng kiêu ngạo, công thần, tự , tự lợi.
Xem thêm

5 Đọc thêm

Cùng chủ đề