BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: “NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỘNG GDP CỦA THỊ XÃ TAM KỲ QUA BA NĂM 2000 - 2002 “ PDF

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: “NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỘNG GDP CỦA THỊ XÃ TAM KỲ QUA BA NĂM 2000 - 2002 “ PDF":

Tín dụng trung và dài hạn tại Sở Giao dịch ngân hàng BIDV - 4 pptx

TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG BIDV - 4 PPTX

Vốn dầu tư trung và dài hạn của ngân hàng chủ yếu tập trung cho các dự án mua máy móc thiết bị kỹ thuật, công nghệ tiên tiến hiện đại, xây dựng cơ sở sản xuất, phát Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.comtriển các ngành công nghiệp mới có tính chất quyết định cơ cấu phát triển kinh tế, tập trung các chương trình trọng điểm của nhà nước, tông công ty, các doanh nghiệp nhà nước, giúp các doanh nghiệp phát huy vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc doanh. Sau đây chúng ta khái quát một số điểm nổi bật trong hoạt động tín dụng trung và dài hạn của sở I trong ba năm qua: * Năm 2000: Đây là năm có nhiều diễn biến khó khăn cho nền kinh tế trong nước và kinh tế thế giới nói chung, vì vây hoạt động của ngành ngân hàng có phần chậm lại, nhiều vụ bê bối kinh tế liên quan đến tín dụng ngân hàng xây ra làm họat động tín dụng rất khó khăn. Tuy nhiên sở I ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam vẫn phát huy tốt truyền thống và có mức tăng trưởng khá cao. Dư nợ tín dụng đạt 10.004 tỷ đồng trong đó cho vay trung và dài hạn là 4.945 tỷ đồng, vay ngắn hạn đạt 3.261 tỷ đồng, cho vay uỷ thác tài trợ phát triển là 1.798 tỷ. Trong năm này ngân hàng cũng tập trung đầu tư cho 26 dự án, tài trợ cho hoạt động XNK đạt 200 tỷ đồng . Trong hoạt động tín dụng của mình ngân hàng tập trung đầu tư cho các ngành kinh tế mũi nhọn, các dự án trọng điểm của nền kinh tế: + Chương trình VLXD chiếm 31% vào khỏang 2.543 tỷ đồng . + Chương trình dệt may chiếm chiếm 2,54% khoảng 197 tỷ đồng. + Chương trình điện lực chiếm khoảng 24,8% chiếm 2.035 tỷ đồng. + Chương trình mía đường chiếm 3,24% khoảng 266 tỷ đồng. Và một số chương trình khác. * Năm 2001: Năm 2001 tiếp tục đánh dấu những thành công của ngân hàng trong hoạt động tín dụng, đặc biệt là tín dụng trung và dài hạn, trong năm này dư nợ tín dụng nói chung (gồm tín dụng ngắn, trung và dài và cho vay uỷ thác) đều tăng, dư nợ tín dụng là 11.812 tỷ đồng bằng 118,07% so với năm 2000, trong đó tín dụng ngắn hạn là 4.038 tỷ Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.comđồng bằng123,82% so với tín dụng năm trước, tín dụng trung và dài hạn tăng với mức độ lớn, số dư là 5.861 tỷ đồng bằng 118,52% so với năm 2000, tín dụng uỷ thác trong
Xem thêm

10 Đọc thêm

CH ƯƠ NG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGHIỆP VỤ KÊNH PH N PHÂ ỐI SẢN PHẨM DỊCH VỤ PHẦN MỀM TIN HỌC CỦA CÔNG TY KINH DOANH TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG HIỆN NAY

CH ƯƠ NG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGHIỆP VỤ KÊNH PH N PHÂ ỐI SẢN PHẨM DỊCH VỤ PHẦN MỀM TIN HỌC CỦA CÔNG TY KINH DOANH TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG HIỆN NAY

khác nhau , tương ứng với nó l sà ự tiện nghi v phong cách là ịch sự khác nhau. Đó chính l sà ản phẩm mong muốn ) mức sản phẩm n y quyà ết định mức chất lượng dịch vụ m doanh nghià ệp sẽ cung cấp cho khách h ng .à - Sản phẩm tăng lên : Đó l tà ập hợp các sản phẩm dịch vụ phụ thêm cung cấp những lợi ích phụ thêm cho khách h ng à được doanh nghiệp cung ứng. Đây l mà ức quan trọng đòi hỏi doanh nghiệp không ngừng thay đổi dịch vụ: (ví dụ: Khi mua máy điện thoại di động, khách h ng không chà ỉ được cung cấp dịch vụ liên lạc thông tin nhanh chóng, sang trọng, tiện lợi m còn à được cung cấp thêm những dịch vụ bổ sung đó l , các trò chà ơi trên máy, nối mạng liên lạc với các dịch vụ hỗ trợ khác…). Với mức sản phẩm n y chính là à mức góp phần l m cho sà ản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp khác sản phẩm dịch vụ của đối thủ cạnh tranh cùng loại v nó chính l yà à ếu tố để duy trì uy thế cạnh tranh của doanh nghiệp . - Sản phẩm tiềm năng: Đây chính l nhà ững sản phẩm dịch vụ phụ thêm sẽ có trong tương lai cung cấp những lợi ích mới cho khách h ng, sà ở dĩ doanh nghiệp chú ý tới mức sản phẩm tiềm năng vì các dịch vụ rất dễ bị đối thủ cạnh tranh bắt trước, hơn nữa nhu cầu về dịch vụ của khách h ng luônà thay đổi theo thời gian. Đây chính l bí quyà ết th nh công cà ủa doanh nghiệp , nhờ có sự cạnh tranh gay gắt m khái nià ệm các mức sản phẩm dịch vụ trên cũng được hiểu theo nghĩa động (luôn thay đổi).2. Điều kiện v quá trình phát trià ển thị trường sản phẩm dịch vụ phần mềm tin học của nước ta.Ngay từ thời kỳ chống Mỹ cứu nước, Đảng v Nh nà à ước đã có chủ trương vận dụng CNTT trong một số lĩnh vực. Bước sang thời kỳ đổi mới,chủ trương ấy đã được nhấn mạnh v cà ụ thể hoá trong nhiều nghị quyết của Đảng v CP.àNghị quyết số 26- NQ/TW, ng y 30/3/1991 cà ủa Bộ Chính trị về khoa học v công nghà ệ trong sự nghiệp đổi mới đã nêu:” Tập trung sức phát triển một số ng nh khoa hà ọc công nghệ mũi nhọn như điện tử , tin học …”. Nghị quyết hội nghị lần thứ bảy BCH TW (khoá VII) ng y 30/7/1997 xácà
Xem thêm

18 Đọc thêm

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH TRẠM GỐC ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG MẶT ĐẤT CÔNG CỘNG ppsx

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH TRẠM GỐC ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG MẶT ĐẤT CÔNG CỘNG PPSX

_ NƠI CẤP NGÀY CẤP CÓ GIÁ TRỊ ĐẾN : : : TRANG 2 M ẶT SAU: GHI T ÊN CÁC DOANH NGHI ỆP CÓ TRẠM GỐC LẮP ĐẶT C ÙNG V Ị TRÍ V À CÁC THÔNG S Ố K Ỹ THUẬT CƠ BẢN CỦA TỪNG TRẠM GỐC THÔNG SỐ KỸ TH[r]

2 Đọc thêm

THỬ NGHIỆM VÀ CÀI ĐẶT IPV6 TRÊN WINDOWS 98 VÀ WINDOWS200041

THỬ NGHIỆM VÀ CÀI ĐẶT IPV6 TRÊN WINDOWS 98 VÀ WINDOWS200041

nguy cơ cạn kiệt tên miền. Cho đến thời điểm này, Việt Na chưa có hoạt động thúc đẩy ứng dụng IP6 và chưa được phân bổ vùng địa chỉ IPv6 từ Quốc tế. Hiện tại chỉ có VNPT và NetNam đã tham gia đề tài “triển khai thử nghiệm mạng IPv6 ở Việt Nam và kết nối mạng IPv6 Quốc tế”. VNPT cũng là đơn vị đầu tiên yêu cầu địa chỉ IPv6 và cũng là doang nghiệp duy nhất đủ tiêu chuẩn cấp phát địa chỉ IPv6. Theo các chuyên gia thì vấn đề đặt ra đối với Việt Nam hiện nay là phải xác định bài toán liệu có đủ sức đểphát triển các loại dịch vụ và ứng dụng mới đi theo nền tảng ứng dụng IPv6hay không?- Hiện trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) cũng đã thực hiện một số hoạt động nghiên cứu về công nghệ và chính sách IPv6 của khu vực và Quốc tế.- VNNIC đang xem xét phương án triển khai thiết lập mạng thử nghiệm IPv6 công cộng có thể dựa trên cơ sở hạ tầng có sẵn. theo đề nghị của VNNIC, cân phải có chính sách khuyến khích phát triển công nghệ phần cứng, phần mềm và ứng dụng IPv6. Ngoài ra, VNNIC còn đề nghị cần đầu tư cho nghiên cứu phát triển các ứng dụng IPv6. Bên cạnh đó, Chính phủ cần phải có chiến lược lâu dài phát triển IPv6 để bắt kịp sự phát triển của công nghệ. Theo một quan chức của Bô bưu chính Viễn thông trong chiến lược BCVT đến năm 2010 cũng đã đề cập đến việc phát triển địa chỉ tên miền IPv6. Vì vậy ngay từ bây giờ Bộ cũng sẽ phải xem xét để có chủ chương, chính sách đối với vấn dề phát triển IPv6 ở Việt Nam. Gi¸o viªn híng dÉn : Th.S Hµ M¹nh §µo44Trung t©m ph¸t triÓn CNTT-§HQG TP. Hå chÝ minhTrung t©m ®µo t¹o c«ng nghÖ cao B¸ch KhoaGi¸o viªn híng dÉn : Th.S Hµ M¹nh §µo
Xem thêm

5 Đọc thêm

Luận văn tốt nghiệp-chính sách công nghiệp của việt nam trong chiến lược phát triển kinh tế hiện nay part6 pdf

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP-CHÍNH SÁCH CÔNG NGHIỆP CỦA VIỆT NAM TRONG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ HIỆN NAY PART6 PDF

68ngày càng cao tuy nhiên chỉ tập trung vào một số lĩnh vực công nghiệp quan trọng của nền kinh tế như năng lượng, dầu khí, cơ khí, điện tử, hoá chất, dệt may, chế biến thực phẩm… Hiện nay, khu vực FDI chiếm 100% về khai thác dầu thô, 70% về sản xuất, sửa chữa xe có động cơ, 49% điện tận dụng, trên 50% về thép, 14% lượng hoá chất của cả nước. 3.1.3. Hình thành các khu công nghiệp, khu chế xuất Năm 1991, khu chế xuất đầu tiên và năm 1994, khu công nghiệp đầu tiên được thành lập. Đến hết quý 1/2003 có 76 khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao đang hoạt động (trong đó có 72 khu công nghiệp, 3 khu chế xuất, 1 khu công nghệ cao). Tính từ năm 1992 đến tháng 3/2003 đã có 2319 dự án đầu tư còn hiệu lực trong đó có 1235 dự án có vốn đầu tư nước ngoài ( tống số vốn đăng ký là 9.868 triệu USD) và có 1084 dự án đầu tư trong nước (tổng số vốn đăng ký là 55.900 tỷ đồng). Các dự án đầu tư nước ngoài vào khu công nghiệp , khu chế xuất chủ yếu là các dự án công nghiệp nhẹ như dệt ,sợi may mặc … và công nghiệp thực phẩm là các dự án thu hút nhiều lao động và có tỉ lệ xuất khẩu cao (với năng lực sản xuất hàng xuất khẩu của các doanh nghiệp trong các KCN chiếm trên 50% so với toàn bộ khu vực FDI); còn các dự án về công nghiệp nặng chủ yếu tập trung vào việc lắp ráp các sản phẩm về điện, điện tử, các ngành công nghiệp nặng khác như vật liệu xây dựng, hoá chất, cơ khí, điện vẫn ít được đầu tư. Cùng với việc thu hút đầu tư trực tiếp thương mại nước ngoài, hoạt động của các KCN trong thời gian qua đã góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp, góp phần tăng GDP, hình thành các trung tâm công nghiệp gắn liền với phát triển đô thị, tạo bước chuyển dịch cơ cấu theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp
Xem thêm

12 Đọc thêm

Phân tích báo cáo tài chính ngân hàng Kỹ thương Việt Nam - 8 potx

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG KỸ THƯƠNG VIỆT NAM - 8 POTX

nghĩ ngay đến việc điều phối nguồn tiền ưư tiên thanh toán các khoản nợ dài hạn đến hạn trả hoặc trả trước hạn để giảm chi phí lãi vay, sau đó điều tiết vốn cho họat động kinh doanh chính để giảm các khoản vay ngắn hạn. Hệ số dòng tiền vào từ hoạt động tài chính so với tổng dòng tiền vào. Trong năm 2001 tỷ lệ này ở Techcombank là 2,5% và năm 2002 là 0,91%. Cũng như đầu tư, dòng tiền vào từ hoạt động tài chính chiếm một tỷ trong tương đối nhỏ trong tổng dòng tiền vào của ngân hàng, và có sự sụt giảm trong năm 2002 do trong năm 2002 khoản tăng vốn điều lệ chỉ đạt 15,16 tỷ đồng. Ngân hàng có thể xem xét một vài yếu tố để đẩy cao tỷ trọng của dòng tiền thu được từ hoạt động này trong tổng dòng tiền vào của ngân hàng. Nếu lưu chuyển từ hoạt động kinh doanh không đủ cho hoạt động đầu tư thì ngân hàng buộc phải điều phối dòng tiền từ hoạt động tài chính. Đó có thể là đồng nghĩa với việc một khoản vay sẽ tăng lên, phát hành thêm cổ phiếu hay là sự sụt giảm hoặc có thể là ngưng chi trả cổ tức. Do vậy việc quan tâm đến tỷ trong của khoản mục này cũng như khoản mục đầu tư là việc làm sẽ mang lại hiệu quả hoạt động cao hơn cho ngân hàng bên cạnh việc vẫn duy trì tỷ trọng cao của dòng tiền vào từ họat động kinh doanh trong tổng dòng tiền vào của ngân hàng. 3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện vịệc công tác phân tích BCTC tại Techcombank. 3.2.1. Đối với các cơ quan quản lý Nhà nước. Thứ nhất Tiếp tục hoàn thiện môi trường luật pháp, tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động kinh doanh ngân hàng. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Trong những năm qua, với sự ban hành hàng lọat các đạo luật và quy chế trên mọi lĩnh vực đã tạo ra tiền đề pháp lý thiết yếu cho việc thành lập và triển khai các họat động của các chủ thể theo cơ chế thị trường. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn không ít các tồn tại gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các NHTM như tính không đầy đủ, không cụ thể, không rõ ràng trong một số quy định và thực tế có những quy định chỉ mang tính chất hình thức như quy định về tỷ lệ khả năng chi trả hay như các quy định trong hệ số Cook của NHNN Việt nam. Điều này đã tạo ra không ít những khó khăn,
Xem thêm

14 Đọc thêm

PHẦN I NHỮNG CĂN CỨ KHOA HỌC VỀ CÔNG TÁC TIÊU THỤ

PHẦN I NHỮNG CĂN CỨ KHOA HỌC VỀ CÔNG TÁC TIÊU THỤ

Tái sản xuất h ng hoá bao gà ồm các khâu: sản xuất, phân phối, trao đổi và tiêu dùng. Thị trường l khâu tà ất yếu của sản xuất h ng hoá. Thà trường chỉ mất đi khi sản xuất h ng hoá không còn. Nhà ư vậy, không nên v không thà ể coi phạm trù thị trường chỉ gắn với nền kinh tế tư bản chủ nghĩa. Thị trường là chiếc cầu nối giữa sản xuất v tiêu dùng. Thà trường l mà ục tiêu của quá trình sản xuất h ng hoá. Thà trường l khâu quan trà ọng nhất của quá trình sản xuất h ng hoá.àThị trường không chỉ l nà ơi diễn ra các hoạt động mua bán, nó còn thể hiện các quan hệ h ng hoá tià ền tệ. Do đó, thị trường còn được coi l môià trường kinh doanh, l khách quan. Tà ừng cơ sở sản xuất kinh doanh không có khả năng l m thay à đổi thị trường m ngà ược lại họ phải tiếp cận để thích ứng vơí thị trường. Thị trường l "tà ấm gương để các doanh nghiệp nhận biết nhu cầu xã hội v à để đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của chính bản thân mình. Thị trường l thà ước đo khách quan của mọi cơ sở sản xuất kinh doanh.Ngo i ra, thà trường còn l cà ăn cứ, đối tượng của kế hoạch hoá. Cơ chế thị trường l cà ơ sở quản lý của nền kinh tế h ng hoá. Thà trường l công cà ụ bổ xung cho các công cụ điều tiết vĩ mô của nh nà ước. Thị trường l môià trường kinh doanh, l nà ơi nh nà ước tác động v o quá trình kinh doanh cà ủa cơ sở.3. Chức năng của thị trường tiêu thụ sản phẩm.a. Chức năng thừa nhận:H ng hoá à được sản xuất ra, người sản xuất phải bán nó, việc bán h ngà hoá được thực hiện thông qua chức năng thừa nhận của thị trường. Thị trường thừa nhận chính l ngà ười mua chấp nhận có nghĩa l và ề cơ bản quá trình tái sản xuất xã hội của h ng hoá à được thực hiện vì tiêu dùng sản phẩm v cácà chi phí tiêu dùng cũng được khẳng định khi h ng hoá à được bán ra.Thị trường thừa nhận: Tổng khối lượng h ng à đưa ra thị trường, cơ cấu của cung v cà ầu, quan hệ cung cầu đối với từng h ng hoá, chuyà ển giá trị sử dụng v giá trà cá biệt th nh giá trà sử dụng v giá trà xã hội, thừa nhận hoạt động buôn bán...
Xem thêm

17 Đọc thêm

NHỮNG CĂN CỨ KHOA HỌC VỀ CÔNG TÁC TIÊU THỤ

NHỮNG CĂN CỨ KHOA HỌC VỀ CÔNG TÁC TIÊU THỤ

Tái sản xuất h ng hoá bao gà ồm các khâu: sản xuất, phân phối, trao đổi và tiêu dùng. Thị trường l khâu tà ất yếu của sản xuất h ng hoá. Thà trường chỉ mất đi khi sản xuất h ng hoá không còn. Nhà ư vậy, không nên v không thà ể coi phạm trù thị trường chỉ gắn với nền kinh tế tư bản chủ nghĩa. Thị trường là chiếc cầu nối giữa sản xuất v tiêu dùng. Thà trường l mà ục tiêu của quá trình sản xuất h ng hoá. Thà trường l khâu quan trà ọng nhất của quá trình sản xuất h ng hoá.àThị trường không chỉ l nà ơi diễn ra các hoạt động mua bán, nó còn thể hiện các quan hệ h ng hoá tià ền tệ. Do đó, thị trường còn được coi l môià trường kinh doanh, l khách quan. Tà ừng cơ sở sản xuất kinh doanh không có khả năng l m thay à đổi thị trường m ngà ược lại họ phải tiếp cận để thích ứng vơí thị trường. Thị trường l "tà ấm gương để các doanh nghiệp nhận biết nhu cầu xã hội v à để đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của chính bản thân mình. Thị trường l thà ước đo khách quan của mọi cơ sở sản xuất kinh doanh.Ngo i ra, thà trường còn l cà ăn cứ, đối tượng của kế hoạch hoá. Cơ chế thị trường l cà ơ sở quản lý của nền kinh tế h ng hoá. Thà trường l công cà ụ bổ xung cho các công cụ điều tiết vĩ mô của nh nà ước. Thị trường l môià trường kinh doanh, l nà ơi nh nà ước tác động v o quá trình kinh doanh cà ủa cơ sở.3. Chức năng của thị trường tiêu thụ sản phẩm.a. Chức năng thừa nhận:H ng hoá à được sản xuất ra, người sản xuất phải bán nó, việc bán h ngà hoá được thực hiện thông qua chức năng thừa nhận của thị trường. Thị trường thừa nhận chính l ngà ười mua chấp nhận có nghĩa l và ề cơ bản quá trình tái sản xuất xã hội của h ng hoá à được thực hiện vì tiêu dùng sản phẩm v cácà chi phí tiêu dùng cũng được khẳng định khi h ng hoá à được bán ra.Thị trường thừa nhận: Tổng khối lượng h ng à đưa ra thị trường, cơ cấu của cung v cà ầu, quan hệ cung cầu đối với từng h ng hoá, chuyà ển giá trị sử dụng v giá trà cá biệt th nh giá trà sử dụng v giá trà xã hội, thừa nhận hoạt động buôn bán...
Xem thêm

17 Đọc thêm

Tài liệu Gian nan nghề tư vấn luật ở Nga pdf

TÀI LIỆU GIAN NAN NGHỀ TƯ VẤN LUẬT Ở NGA PDF

Gian nan nghề tư vấn luật ở Nga Thị trường lao động bao giờ cũng có những quy luật riêng của nó. Vài ba năm trở về trước, một lớp các chuyên viên được coi là "đắt giá" tại Nga như luật sư, các nhà kinh tế học, các chuyên viên IT. thì giờ đây nhu cầu của các nhà tuyển dụng về các nghề này đã trở nên bão hòa. Và lại xuất hiện nhiều nghề mới quyến rũ hơn với mức thu nhập cao hơn. Các bậc phụ huynh có con em đã từng theo học nghề luật sư, kinh tế. lại một phen tất tả chạy vạy để lo lót cho chúng học thêm một nghề đang thịnh hành khác. Và cuộc rượt đuổi này cứ kéo dài đến vô cùng, các ứng viên thì với hàng tá bằng cấp hoặc các chứng chỉ xanh đỏ các loại vẫn có nguy cơ không thể kiếm được một việc làm tử tế xứng đáng với những ngày tháng lận đận dùi mài kinh sử. Khoảng ba bốn năm trở lại đây, nhu cầu tuyển dụng luật sư hoặc các chuyên vấn luật chững lại một cách đột ngột. Nếu như khoảng từ 1998-1999 riêng trong lĩnh vực luật và tư vấn luật, cung không thể đáp ứng nổi cầu thì bắt đầu từ 2001 trở đi, cầu đã gần như vượt gấp đôi cung mà các nhà tuyển dụng vẫn đỏng đảnh làm ngơ trước hàng đống các CV nặng ký của các chuyên viên tư vấn luật. Khoảng dăm bảy năm trở về trước, niềm mơ ước cháy bỏng của các nam thanh nữ tú sau khi rời ghế trường PTTH là làm sao để thi đỗ vào các khoa luật hoặc kinh tế. Vào thời điểm đó thì nghề luật sư được coi như là một nghề được trọng vọng nhất, và hầu như tất cả các bậc phụ huynh đều muốn con em mình trở thành luật sư hay các kỹ sư kinh tế. Tuy nhiên, trong cuộc đua hoàn vũ vào khoa luật của bất cứ một trường đạïi học nào, một ứng viên cũng phải chọi với ít nhất 18-20 ứng viên khác. Và để có thêm thu nhập cho các giáo viên, một số trường đại học khoa học tư nhiên cũng tìm mọi cách để xin được giấy phép mở khoa luật và cũng tổ chức thi tuyển rình rang. Tuy nhiên, "ngày vui ngắn chẳng tày gang", ngay đầu năm 1999, nhu cầu tuyển dụng các chuyên viên luật trên thị trường lao động có xu hướng chững lại. Nếu như năm 1998 nhu cầu này chiếm tới 1,4% trên tổng số các nhu cầu việc làm khác thì đến cuối năm 2000, đầu năm 2001 giảm xuống chỉ còn 0,7% Nói như vậy không có nghĩa là không còn nhu cầu tuyển dụng các cử nhân luật. Các nhà tuyển dụng vẫn dành phần ưu ái cho các cử nhân luật các trường MGU, MGIMO, MGIUA. Và các kỳ thi vào khoa luật các trường đại học nói trên vẫn không
Xem thêm

4 Đọc thêm

ĐẶC ĐIỂM TÂM LÝ CỦA GIẢNG VIÊN GIÀ VÀ GIẢNG VIÊN TRẺ

ĐẶC ĐIỂM TÂM LÝ CỦA GIẢNG VIÊN GIÀ VÀ GIẢNG VIÊN TRẺ

cuối. Tâm lý giáo dục học đại học GVHD: ThS. Lê Tuyết Ánh Nhóm 4 Trang 7 2. MỐI QUAN HỆ GIẢNG VIÊN TRẺ- GIẢNG VIÊN GIÀ 2.1. Tích cực  Kinh nghiệm chuyên môn được rèn luyện trong nhiều năm giảng dạy và sự mẫu mực từ trải nghiệm cuộc sống tạo nên uy tín của người giảng viên già, từ đó họ có được sự kính trọng của đồng nghiệp và sinh viên là tấm gương cho người trẻ noi theo.  Bằng uy tín, và sự đóng góp giảng viên già sẽ là những người lãnh đạo, người đứng đầu tốt điều khiển hoạt động của cơ quan hay tổ chức.  Giảng viên trẻ mang trong mình nhiệt huyết, tinh thần ham học hỏi nghiên cứu cao tạo ra trong công việc sự năng động và trẻ trung.  Thế mạnh của các giảng viên trẻ là tập trung nghiên cứu khoa học để thay đổi chính họ và thay đổi sự phát triển của tổ chức.  Giảng viên trẻ sẽ là nguồn lực hỗ trợ về các công nghệ mới, hay nói cách khác thế mạnh của họ là làm chủ công nghệ hiện đại. Sự tiếp thu nhanh chóng của những người trẻ là thế mạnh trong việc tiếp nhận công nghệ hay những dự án mới từ bên ngoài. 2.2. Tiêu cực 2.1.1 Mâu thuẫn về quan niệm sống Do được sinh ra và trải qua những thời kỳ khác nhau, nên lối sống của hai lớp thế hệ này sẽ có những khác nhau nhất định. Đất nước chúng ta chỉ mới giải phóng được 38 năm, và trải qua thời kỳ đổi mới 27 năm nên đa phần những GV già là những người đã trải qua thời kỳ chiến tranh và bao cấp của đất nước. Họ sống trong thời kỳ gian khổ và khó khăn, nên những quan niệm về giá trị đồng tiền, chi phí cho cuộc sống của họ khác với lớp trẻ là những người được sống trong thời bình, được sống trong thời kỳ đất nước đang đi lên. Những giảng viên già thường chắt chiu, để dành cho con cháu đời sau, ngược lại lớp trẻ thường
Xem thêm

13 Đọc thêm

BÁO CÁO TỔNG HỢP VỀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP THĂNG LONG THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO SỨC CẠNH TRANH SẢN PHẨM NÔNG SẢN CỦA VIỆT NAM VÀO THỊ TRƯỜNG MỸ

BÁO CÁO TỔNG HỢP VỀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY DU LỊCH VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP THĂNG LONG THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO SỨC CẠNH TRANH SẢN PHẨM NÔNG SẢN CỦA VIỆT NAM VÀO THỊ TRƯỜNG MỸ

- Kinh doanh lơng thực và chế biến thực phẩm.- Tổ chức hội chợ triển lãm, quảng cáo và dịch vụ xúc tiến thơng mại, tổ chức hội thảo, đào tạo chuyên ngành.- Kinh doanh dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí.Khởi điểm, các doanh nghiệp sát nhập đều là những đơn vị yếu kém, kinh doanh không hiệu quả, làm ăn thua lỗ nặng nề, qui mô hạn hẹp, tổ chức sản xuất kinh doanh mang tính phân tán nên nợ đọng chồng chất, cơ sở vật chất nghèo nàn, không đồng bộ. Khó khăn lớn nhất đối với doanh nghiệp là thiếu vốn lu động trầm trọng, tài chính còn hạn chế nên khả năng tạo bớc phát triển đột phá nhằm nâng cao kết quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh còn hạn chế.Năm 1997,1998 là giai đoạn công ty khôi phục lại cái cũ, tạo đà phát triển. Công ty đổi tên thành: Công ty Du lịch và Th ơng mại tổng hợp Thăng Long theo quyết định số 2998/QĐ - UB của UBND thành phố Hà Nội ngày 28/7/1998 và giữ tên đó cho đến nay. Tháng 9 năm 1998, công ty sát nhập thêm công ty ăn uống dịch vụ Quốc Tử Giám. Và bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau:- Sản xuất kinh doanh và thiết kế các loại bao bì.- Thiết kế, trang trí nội thất cho nhà ở và văn phòng.- Kinh doanh dịch vụ vận chuyển.- Tổ chức hội chợ triển lãm, quảng cáo và dịch vụ xúc tiến thơng mại.2Năm 1999-2002 là khoảng thời gian công ty có nhiều thay đổi, mở hớng sang kinh doanh siêu thị và các dịch vụ khác. Chất lợng các ngành nghề kinh doanh đợc chú ý nâng cao.Năm 2000-2002, công ty bắt đầu phát triển mạnh, có nhiều bớc đột phá. Công ty sát nhập thêm các đơn vị khác: Công ty du lịch Đồng Lợi, Công ty du lịch văn hoá Từ Liêm và Xí nghiệp vận tải khách và du lịch sông Hồng. Công ty bắt đầu liên doanh với các công ty nớc ngoài và mở chi nhánh đi các tỉnh trong cả nớc.
Xem thêm

18 Đọc thêm

Quy trình kỹ thuật theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp

QUY TRÌNH KỸ THUẬT THEO DÕI DIỄN BIẾN RỪNG VÀ ĐẤT LÂM NGHIỆP

1. Máy vi tính và máy in khổ A4 Mỗi hạt kiểm lâm phải được trang bị 01 dàn máy vi tính có cấu hình trung bình trên thị trường hiện nay phản ánh qua hai thông số: Chipset là 2.0 GHz và RAM là 01 GB. Trong máy vi tính được cài đặt phần mềm cơ sở dữ liệu Diễn biến rừng và phần mềm xử lý bản đồ MapInfo. Ngoài ra còn trang bị thêm máy in khổ A4 phục vụ in ấn báo cáo số liệu. 2. Máy định vị GPS Mỗi hạt phải được trang bị 01 máy GPS loại GPSmap 62S hoặc GPSmap 78S của hãng GARMIN Mỹ. Loại máy này có đặc tính là dễ sử dụng, bắt sóng vệ tinh nhanh, lưu được 2000 điểm, 200 lô rừng, phục vụ tốt cho công tác theo dõi diễn biến rừng. 3. Bản đồ Bản đồ hiện trạng rừng cấp tỷ lệ 1/10.000 ở hệ qui chiếu quốc gia VN2000 để đi khoanh vẽ ngoại nghiệp. 4. Máy in A0 và máy quét A0 Máy in A0 để in ấn bản đồ phục vụ đi khoanh vẽ ngoại nghiệp. Máy quét A0 để quét bản đồ phục vụ cập nhật diễn biến rừng nội nghiệp. Để tiện cho công tác theo dõi diễn biến rừng hàng năm, văn phòng chi cục kiêm lâm nên trang bị 2 loại máy này. II. Thu thập thông tin thực địa Phương pháp luận “Lấy bản đồ làm trung tâm trong việc cập nhật diễn biến rừng, cụ thể: Lấy lô rừng trên bản đồ ngoại nghiệp hoặc lô rừng trên bản đồ số từ kết quả đo đạc GPS là gốc cho việc cập nhật diễn biến rừng”. Phương pháp mới Phương pháp cũ 1. Công đoạn ngoại nghiệp không phải
Xem thêm

19 Đọc thêm

Báo cáo khoa học: Ảnh hưởng tích cực từ dự án tín dụng giải quyết việc làm khu vực nông thôn pptx

BÁO CÁO KHOA HỌC: ẢNH HƯỞNG TÍCH CỰC TỪ DỰ ÁN TÍN DỤNG GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM KHU VỰC NÔNG THÔN PPTX

thôn. Đặc biệt, trong thời gian bốn năm gần đây, đợc sự quan tâm của các cơ quan trong tỉnh, nguồn vốn tín dụng này thực sự đã trở thành nhân tố quan trọng, thu hút thêm gần 3000 lao động trong các ngành. Những ngành nghề phụ truyền thống ở nông thôn đợc khôi phục (trồng dâu, nuôi tằm) hay mở rộng (nghề đan lát). Bên cạnh đó, nguồn vốn này cũng giúp nhiều hộ nông dân nâng cao thu nhập thông qua sự lựa chọn cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, thay thế cho những cây trồng, vật nuôi truyền thống. Bài viết này tập trung phân tích một số ảnh hởng tích cực của dự án tín dụng đối với giải quyết việc làm trên địa bàn huyện Phổ Yên, Thái Nguyên. 2. Phơng pháp nghiên cứu Sử dụng các phơng pháp điều tra nhanh nông thôn (RRA), phơng pháp đánh giá có sự tham gia của ngời dân (PRA), phơng pháp điều tra phỏng vấn trực tiếp để thu thập tài liệu. Các đợc lựa chọn để nghiên cứu là Tiên Phong và Đông Cao của huyện Phổ Yên. Tại Tiên Phong, điều tra 32 hộ nông dân có liên quan đến nghề đan lát. Tại Đông Cao, điều tra 31 hộ nông dân có liên quan đến nghề trồng dâu nuôi tằm. Số liệu điều tra từ năm 2000 đến 2003. Việc xử lí, phân tích số liệu đợc tiến hành trên Microsoft Excel. 3. Kết quả nghiên cứu 3.1. Tình hình nguồn vốn tín dụng hỗ trợ giải quyết việc làm 1 Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế NN &PTNT Trong thời gian năm 2000 đến năm 2002, nguồn vốn để giải quyết việc làm của huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên có biến động theo chiều hớng tăng, trong đó phải kể đến sự quan tâm của tỉnh Thái Nguyên đối với Nghị quyết giải quyết việc làm, thông qua cung cấp tín dụng cho dự án này. Lợi ích xã hội đợc tạo ra của dự án là rất lớn, do đó, nó đợc sự quan tâm đáng kể của tỉnh. Ngoài ra, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên
Xem thêm

6 Đọc thêm

Nghiên cứu và xây dựng quy trình canh tác đay sản xuất bột giấy ở Đồng Tháp Mười

NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG QUY TRÌNH CANH TÁC ĐAY SẢN XUẤT BỘT GIẤY Ở ĐỒNG THÁP MƯỜI

Long An là tỉnh thuộc vùng Đồng Tháp Mười, có diện tích đất phèn chiếm 55,47%, là tỉnh có diện tích trồng đay lớn nhất cả nước (năm 2006 diện tích đay của tỉnh Long An chiếm 64,6% diện tích đay cả nước). Song sản xuất đay luôn thiếu ổn định do giá bán đay tăng giảm thất thường. Sản xuất đay nguyên liệu chưa gắn kết chặt chẽ với công nghiệp chế biến và tiêu thụ. Lợi nhuận từ sản xuất đay chưa tạo cho cây đay đủ sức cạnh tranh với cây trồng khác. Trong thời gian qua, người dân trồng đay chủ yếu để lấy tơ dùng trong công nghiệp bao bì. Sản xuất đay lấy tơ có nhược điểm là ngâm ủ đay trong kênh, mương nước bị đen và có mùi thối. Giá đay tơ thường không ổn định, rất bấp bênh, phụ thuộc rất lớn vào thị trường, đặc biệt là thị trường phía Bắc. Thương lái mua đay tơ thường ép giá nông dân trong trường hợp thấy ở địa phương trồng nhiều đay. Chính vì vậy, hiệu quả kinh tế của việc sản xuất đay lấy sợi rất bấp bênh và đầy tính rủi ro. Hiện nay, Nhà nước đã đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bột giấy Phương Nam, với công suất 100.000 tấn bột/năm mà nguyên liệu chính là từ cây đay với tổng nhu cầu sản lượng đay cây tươi 600.000 tấn/năm. Với sản lượng như vậy, cần phải xây dựng vùng nguyên liệu đay phục vụ cho công nghiệp bột giấy khoảng 12.000 -15.000 ha. Tỉnh Long An đã xây dựng vùng nguyên liệu ở các huyện Thạnh Hóa và Mộc Hóa. Một phần diện tích sản xuất lúa Hè Thu kém hiệu quả sẽ được chuyển sang sản xuất đay và chuyển dịch từ sản xuất đay lấy tơ sang đay làm nguyên liệu bột giấy. Tuy nhiên, canh tác đay làm nguyên liệu bột giấy khác với canh tác đay lấy tơ vì cây đay làm bột giấy cần năng suất sinh vật cao, thân thẳng. Hiện tại nông dân trong vùng sản xuất đay làm bột giấy chủ yếu theo kinh nghiệm như sản xuất đay lấy tơ. Chính vì vậy, việc nghiên cứu xây dựng quy trình canh tác đay sản xuất bột giấy phục 2vụ cho vùng nguyên liệu ở Đồng Tháp Mười là rất cần thiết, góp phân nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế của sản xuất đay. Mục tiêu tổng quát Phát triển giống đay cung cấp cho vùng nguyên liệu sản xuất bột giấy ở Đồng
Xem thêm

17 Đọc thêm

7 cách để xây dựng một đội ngũ trung thành doc

7 CÁCH ĐỂ XÂY DỰNG MỘT ĐỘI NGŨ TRUNG THÀNH

không chỉ là thưởng về mặt tài chính mà còn là sự ghi nhận, trao quyền hoặc lãnh đạo. Bởi vậy, cần phải hiểu được mục đích của nhân viên và chắc chắn rằng họ có các công cụ để đạt được mục đích đó. Hãy định ra một số mốc thời gian trong năm để kiểm tra lại và phối hợp với họ nếu cần thiết để đạt được mục tiêu đã đề ra. Phần việc nào họ ưa thích làm nhiều hơn? Điều gì khiến cho công việc của họ thú vị hơn? Theo Tom Barry - Giám đốc điều hành của văn phòng BlessingWhite tại Châu Âu: "Nếu là thời kỳ trước đây thì điều này đồng nghĩa người quản lý không thể đưa ra những phần thưởng khích lệ hoặc chức danh mới, bởi vậy họ tránh hỏi những câu hỏi về mục tiêu hay nguyện vọng cá nhân". Hầu hết các công việc đều có các nhân tố hay tác vụ lặp đi lặp lại, tuy nhiên có thể giúp nhân viên thấm nhuần và thích nghi bằng các dự án cá nhân mà ở đó nhân viên có thể tự do nuôi dưỡng những sở thích hay gặt hái thêm các kỹ năng mới khác giúp ích cho công việc kinh doanh của công ty. Một ví dụ là công ty chuyên bánh k
Xem thêm

9 Đọc thêm

THƯƠNG HIỆU QUỐC TẾ

THƯƠNG HIỆU QUỐC TẾ

Thơng hiệu quốc tế của hai gia đìnhCho tới nay hai thơng hiệu Boh và R.S của Malaysia đã có mặt khắp nơi trên thế giới, từ quê hơng Mum bai tới các nớc Đông Nam A', sang cả Machester, Anh Quốc. Bí [K1]quyết thành đạt Cả Boh và Royal Selangor đều cho rằng: sự trởng thành của các sản phẩm của họ đều dựa trên việc định hớng quảng bá thơng hiệu. "Chúng tôi đều nhận ra rằng sự thực là chúng tôi đang bán thơng hiệu của mình. Để một thơng hiệu có một chỗ đứng và phát triển trên thị trờng thì điều cốt lõi lại vẫn là chất lợng" -bà Caroline Russel -Giám đốc điều hành của Boh đã nói vậy. Boh cho biết công ty đang tăng cờng quảng cáo với mục đích xây dựng một ấn tợng về Boh dù là rất nhỏ trong lòng ngời tiêu dùng. Qua việc phát triển và cũng chính nhờ các nguồn vốn của các đối tác Boh lại có điều kiện quốc tế hoá sản phẩm và mở rộng sản xuất. Tính đến nay Boh đã làm chủ 60% diện tích chè ở Malaysia và kiểm soát hơn một nửa thị trờng chè trong nớc. Cùng với kế sách nh Boh, Royal Selangor nay đã trở thành một xí nghiệp chạm bạc lớn nhất thế giới. Năm 2000 vừa qua R.S đã mở rộng thị trờng xuất khẩu sang 25 nớc. Doanh thu từ các thị trờng ngoài nớc chiếm tới 55%, tăng gấp nhiều lần so với con số 2% hồi năm 1972. Hiện nay R.S có hơn 70 chi nhánh giới thiệu sản phẩm quốc tế và hàng chạm của vàng bạc. Mặc dù nền kinh tế Malaysia bị suy giảm nặng nề sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997, nhng năm 1999 R.S vẫn đợc bầu chọn là thơng hiệu thợng hạng trong khu vực và là thơng hiệu đợc nhiều ngời biết đến nhất ở Malaysia. R.S còn cho biết công ty tiếp tục nghiên cứu xu hớng thị trờng, đổi mới mẫu mã sản phẩm. Theo báo cáo chính thức lợi nhuận ròng năm 2000 của Công ty đạt 9,6 triệu ringgit (khoảng 2,5 triệu USD) Theo một báo cáo điều tra của Hiệp hội Nhãn mác Malaysia thì chỉ tính trong 10 năm trở lại đây thơng hiệu đã đóng góp tới 25% cho giá trị cổ phiếu của Boh và Royal Selangor. Thách thúc của mô hình gia đình Mặc dù đã thành công ngoài sức tởng tợng, trở thành thơng hiệu quốc tế các xởng thủ công, song Boh và R.S đều nhận thấy cái thế cha thực vững chắc của mình. Boh cho biết việc quảng cáo đã giúp Công ty rộng thị trờng thúc đẩy bán sản phẩm. Nhng công ty cha thể so sánh với các "đại thụ" nh chè Lipton nổi tiếng của Unilever. Để giành vị thế xứng đáng trớc các đối thủ quốc tế Boh cần phải huy động một nguồn lực tài chính khổng lồ. Tuy nhiên mô hình gia đình sở hữu lại đang cản trở việc phát mãi cổ phiếu của Công ty.
Xem thêm

2 Đọc thêm

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG NHẬN UỶ THÁC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY TÀI CHÍNH DẦU KHÍ

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG NHẬN UỶ THÁC ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY TÀI CHÍNH DẦU KHÍ

danh mục đầu tư mở rộng trên nhiều lĩnh vực.Còn đối với các sản phẩm đang áp dụng tại PVFC, PVFC cần mở rộng đối tượng khách hàng cũng như tăng tính hấp dẫn đối, hoàn thiện với từng loại hình dịch vụ bằng cách tạo tình thanh khoản cao hơn cho hợp đồng Uỷ thác, tăng tính chuyên nghiệp của chuyên viên Uỷ thác khi nhận Uỷ thác để tạo sự tin tưởng từ phía khách hàng, tư vấn thường xuyên cụ thể cho khách hàng trong quá trình nhận Uỷ thác đầu tưNgoài ra, để tạo điều kiện cho khách hàng dễ dàng chuyển nhượng và cầm cố Hợp đồng Uỷ thác đầu tư, Công ty tài chính Dầu khí nên triển khai việc cấp cho khách hàng Sổ chứng nhận Uỷ thác đầu tư kèm theo Hợp đồng đã ký. Giấy chứng nhận này sẽ có tác dụng như một bản tóm tắt cơ hội Uỷ thác đầu tư của khách hàng, giúp cho khách hàng có căn cứ hợp pháp để cầm cố, chuyển nhượng Hợp đồng mà không cần phải tiến hành nhiều thủ tục phức tạp để chứng minh số vốn Uỷ thác đầu tư của mình1.3.Xây dựng và quản lý danh mục đầu tư có hiệu quảViệc đinh hướng đầu tư đúng đắn của Công ty tài chính Dầu khí là hết sức quan trọng và cần thiết. Nó có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả Uỷ thác đầu tư trong các dự án. Công ty tài chính Dầu khí với rất nhiều hoạt động, nếu không có sự định hướng cụ thể sẽ dẫn đến việc thực hiện đầu tư một cách đại trà, dàn trải, kém hiệu quả. Mặt khác, với việc định hướng ngay từ đầu, kèm theo một danh mục đầu tư đã được lên danh sách từng năm thì hoạt động nhận Uỷ thác đầu tư sẽ được tiến hành trọng tâm, trọng điểm hơn dẫn đến hiệu quả đầu tư cao hơn.Có được một danh mục đầu tư rồi, cùng với việc ban hành một cơ chế đầu tư hợp lý thì Công ty tài chính Dầu khí không những đảm bảo an toàn được nguồn vốn tham gia Uỷ thác đầu tư mà còn làm cho nguồn vốn đó sinh sôi nảy nở. Muốn thực hiện điều đó, cần phải:• Chú trọng thực hiện nhận Uỷ thác đầu tư vào những hợp đồng trong ngành. Với những kinh nghiệm tích luỹ qua các hợp đồng Uỷ thác đầu tư đã tham gia trước đây, công ty sẽ có điều kiện thuận lợi trong việc nghiên cứu, xem xét có nên đầu tư hay không và khi đã quyết định rồi thì phải làm thế nào để quản lý hoạt động đầu tư
Xem thêm

9 Đọc thêm

Báo cáo kết quả công tác 6 tháng dầu năm, phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2015 của Hội Chữ thập đỏ xã

Báo cáo kết quả công tác 6 tháng dầu năm, phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2015 của Hội Chữ thập đỏ xã

Thực hiện Hướng dẫn số 01HDCTĐ ngày 08102014 của Hội Chữ thập đỏ huyện ............ về công tác thông tin, báo cáo; Thực hiện Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Quy chế hoạt động của Ban chấp hành, Thường trực Hội Chữ thập đỏ xã ............ báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2015 như sau: A. KẾT QUẢ CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015 I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH Hoạt động của Hội Chữ thập đỏ xã bước vào năm 2015 với nhiều thuận lợi: Được sự quan tâm của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, tạo điều kiện để Hội hoạt động tốt hơn.
Xem thêm

Đọc thêm

Tài liệu 22B/TC-HQ_ Nhập khẩu hàng hoá (file dữ liệu) pdf

TÀI LIỆU 22B/TC-HQ_ NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ (FILE DỮ LIỆU) PDF

99 C:\Documents and Settings\nxmai\Desktop\Che do BCTK bo nganh\02 Bieu mau ap dung 02.doc 99Biểu số: 22B/TC-HQ Ban hành theo Quyết định số QĐ-TTg ngày của Thủ tớng Chính phủ Ngày nhận báo cáo: 6 tháng: 60 ngày sau kỳ báo cáo Năm: 90 ngày sau kỳ báo cáo Nhập KHẩU HàNG HOá (Báo cáo 6 tháng, năm bằng file dữ liệu) Đơn vị báo cáo: Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) Đơn vị nhận báo cáo: Tổng cục Thống kê K bỏo cỏo (6 thỏng, nm) Mó s hng húa (HS 6 s) n v tớnh Nc nhp khu Lng Tr giỏ (USD) A B C 1 2
Xem thêm

1 Đọc thêm

Quản trị Dự án - Bài 6: Hệ thống QL dự án và báo cáo pptx

QUẢN TRỊ DỰ ÁN - BÀI 6: HỆ THỐNG QL DỰ ÁN VÀ BÁO CÁO PPTX

Đại học Khoa học HuếKhoa Môi TrườngQUẢN TRỊ DỰ ÁN(Bài 6: Hệ thống QL dự án và báo cáo)Giảng viên: Ths.Hoàng Thanh HùngNỘI DUNG1. Các hệ thống quản lý Dự án2. Báo cáo Dự án3. Thủ tục kết thúc Dự án1. Các hệ thống quản lý dự án-Hệ thống hành chính và nhân sự-Hệ thống tài chính-kế toán-Hệ thống lưu trữ thông tin quản lý/hồ sơ-Hệ thống giám sát và đánh giáCác loại Báo cáo trong quản lý dự án1. Báo cáo của cán bộ dự án/tư vấn-Báo cáo thực địa-Báo cáo kết thúc hoạt động -Báo cáo tư vấn kỹ thuật-Báo cáo thu thập thông tin giám sát định kỳ2. Báo cáo cho Ban lãnh đạo-Báo cáo khảo sát ban đầu-Báo cáo định kỳ: báo cáo tháng, báo cáo quý, báo cáo nămCác loại Báo cáo trong QL dự án3. Báo cáo cho nhà tài trợ-Báo cáo tài chính-Báo cáo tiến độ (tóm tắt hoặc tường thuật)Thường được phân theo thời gian/kỳ-Báo cáo hàng năm-Báo cáo giữa kỳ
Xem thêm

7 Đọc thêm

Cùng chủ đề