TIỂU LUẬN: " XÁC ĐỊNH VÀ HẠCH TOÁN CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG TRONG DOANH NGHIỆP” PPS

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "TIỂU LUẬN: " XÁC ĐỊNH VÀ HẠCH TOÁN CÁC KHOẢN DỰ PHÒNG TRONG DOANH NGHIỆP” PPS":

Bài 08 - thiết kế form doc

BÀI 08 - THIẾT KẾ FORM DOC

x p ho c có th b qua.ế ặ ể ỏ5. Step 4 - FinishNh p vào tiêu cho form r i ch n Finish. Ti p n nh pậ đề ồ ọ ế đế ậvào tên form r i ch n Save ghi l i.ồ ọ để ạVí d 2: T o Form t 2 b ng - Form c p nh t danh m cụ ạ ừ ả ậ ậ ụL p (DMLOP)ớ1. B c 0 - B c 5 trên ch n One-To-Many Form Wizard,ướ ướ ở ọch n OKọ2. Step 1 - Select Parent Table Fields: Ch n tr ng cho b ngọ ườ ảcha, r i ch n Next.ồ ọ(Trong ví d này chúng ta dùng 2 b ng là DMKHOA -ụ ảb ng cha, và DMLOP - b ng con).ả ả3. Step 2 - Select Child Table Fields: Ch n tr ng cho b ngọ ườ ảcon, ch n Next ti p t c.ọ để ế ụ4. Step 3 - Relate Tables: Xác nh quan h gi a 2 b ng,đị ệ ữ ảtr ng h p ã thi t l p quan h b n v ng gi a các b ngườ ợ đ ế ậ ệ ề ữ ữ ảthì quan h này s c xác l p ngay (nh hình v ).ệ ẽ đượ ậ ư ẽCh n Next ti p t c.ọ để ế ụ5. Step 4 - Choose Form Style : Ch n ki u Form, Ch n Nextọ ể ọ ti p t c (xem ph n tr c).để ế ụ ầ ướ6. Step 5 - Sort Records: Ch n tr ng s p x p. Ch n Nextọ ườ để ắ ế ọ ti p t c (xem ph n tr c).để ế ụ ầ ướ7. Step 6 - Finish: K t thúc (xem ph n tr c).ế ầ ướ2. T o m i m t FORM s d ng Form Designerạ ớ ộ ử ụCác b c th c hi nướ ự ệ1. M Project c n làm, trong Project Manager ch n Tabở ầ ọDocuments.2. Ch n Formọ3. Ch n Newọ4. Ch n New Form. Khi ó giao di n Form Designer xu tọ đ ệ ấ
Xem thêm

16 Đọc thêm

TÌM HI ỂU BÚT LÔNG NGH ỆTHU ẬT C ỦA NH ẬTB ẢN

TÌM HI ỂU BÚT LÔNG NGH ỆTHU ẬT C ỦA NH ẬTB ẢN

Tìm hi ểu bút lông ngh ệthu ật c ủa Nh ậtB ảnL ễh ội là d ịp để m ọi ng ười bày t ỏước v ọng và c ầu may m ắn. Ng ười Nh ật s ửd ụng bút lông để vi ếtch ữ. V ăn hóa này đã ăn sâu vào đời s ống c ủa h ọtrong nhi ều th ếk ỉ qua. Trong ti ếng Nh ật, ngh ệthu ật vi ết ch ữđẹp được g ọi là “Sho-do”, ngh ĩa là Th ưđạo . Nó kh ởi ngu ồn t ại Trung Qu ốc t ừth ời cổđại . Khác v ới ngh ệthu ật vi ết ch ữc ủa Trung Qu ốc và Hàn Qu ốc, Th ưđạo Nh ật B ản tr ọng ý h ơntr ọng hình. Bút lông là m ột trong nh ững v ật d ụng không th ểthi ếu dùng để vi ết ch ữtrong Th ưđạo .Bút lông là vật dụng rất đơn giản với thành phần cấu tạo gồm ngòi bút và cán bút. Ngòi bút có nhi ềuhình dáng, thường được làm từ lông động vật hoặc những loại sợi mềm nhưng được sử dụng nhi ềunhất là lông động vật. Trong đó, lông hươu và lông cáo từ xưa đã được những người thợ làm bútlông ở Nhật ưa chuộng. Ngoài lông động vật, nguyên liệu làm ngòi bút cũng có ngu ồn gốc t ừ thựcvật như rơm, tre nứa hoặc bả mía. Dựa vào sự khác nhau của nguyên liệu làm ngòi bút và cán bút,người Nhật chia bút lông ra làm 300 loại. Trong hội họa, người ta dùng bút lông cứng để v ẽ đườngnét, bút lông mềm dùng để tô màu.Chữ viết trong Thư đạo không chỉ chứa đựng ý nghĩa tốt đẹp mà còn thể hiện tinh hoa trong từngnét bút. Nhiều thế hệ người Nhật đã cống hiến hết mình cho môn nghệ thuật truy ền thống thanh nhãnày. Trong thành phần cấu tạo của ngòi bút, phần lông sinh mệnh được làm từ lông dê caocấp. Bút lông là một trong số 4 vật dụng trong Văn phòng Tứ Bửu của người xưa, bên cạnh gi ấy,mực và nghiên. Theo nhận định của giới nghiên cứu, bút lông ra đời tại Trung Qu ốc cách nay trên3.000 năm. Bút lông được sử dụng chủ yếu để viết chữ và vẽ tranh. Chữ Hán được du nhập vàoNhật Bản khoảng thế kỉ thứ VI cùng với quá trình truyền bá của đạo Phật. Người Nhật gọi chữ vaymượn từ Trung Quốc là “Kan-ji”, nghĩa là Hán tự. Đây cũng là giai đoạn văn hóa viết chữ đẹp ra đời
Xem thêm

4 Đọc thêm

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨ

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨ

lại do chưa đạt tiêu chuẩn chất lượng l m già ảm uy tín sản phẩm của công ty. Vì vậy công ty cần có các biện pháp nhằm phân trách nhiệm cụ thể cho từng tổ đội v có chà ế độ thưởng phạt phân minh để kiểm tra chặt chẽ chất lượng sản phẩm sản xuất ra. Muốn vậy công ty cần phải:- Giáo dục cho công nhân viên của công ty ý thức tự giác trong việc đảm bảo chất lượng sản phẩm do họ sản xuất ra. áp dụng phương pháp đóng dấu chất lượng sản phẩm, theo phương pháp n y chà ất lượng sản phẩm sẽ được kiểm tra tại từng khâu của quá trình sản xuất. Mỗi công nhân sau khi sản xuất ra sản phẩm thì họ sẽ tự mình kiểm tra chất lượng sản phẩm v à đóng dấu chất lượng lên sản phẩm mình sản xuất ra, các công nhân ở công đoạn sau, khi nhận được bán sản phẩm của công đoạn trước thì cũng phải kiểm tra chất lượng bán sản phẩm v cà ũng phải đóng dấu chất lượng cho các bán sản phẩm đó v sau khi sà ản xuất song cũng phải đóng dấu chất lượng cho sản phẩm của mình trước khi chuyển sang giai đoạn sau. Nếu áp dụng được phương pháp n y thì chà ắc chắn chất lượng sản phẩm của công ty sẽ tăng lên v sau n yà à nếu sản phẩm công ty bán ra sai sót thì chỉ cần dựa theo dấu chất lượng sản phẩm m tìm ra nguyên nhân à để khắc phục.- Khi kiểm tra chất lượng sản phẩm nhập kho nếu phát hiện ra sản phẩm kém chất lượng thị phải loại ngay, tính toán giá trị thiệt hại, chi phí sai hỏng và giá trị phải bỏ đi do không khắc phục được. Từ đó tìm ra nguyên nhân v quyà trách nhiệm cho người có lỗi. Nếu do người sản xuất ra thì phải bồi thường bằng tiền, nều do máy móc thì phải quy trách nhiệm cho người có liên quan.- Khi sản phẩm đã xuất kho đem đi tiêu thụ nếu khách h ng gà ửi trả lại hoặc đòi giảm giá vì lý do chất lượng thì công ty cần xem xét nguyên nhân gây ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm ở khâu sản xuất hay khâu bảo quản để quy trách nhiệm cụ thể.• phải kiểm tra chặt chẽ chất lượng nguyên vật liệu trước khi đưa v o sà ản xuất vì chất lượng nguyên vật liệu ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng sản phẩm sản xuất ra. Cụ thể:- Trước mắt tiến h nh bià ện pháp điều chỉnh ổn định th nh phà ần hoá học của
Xem thêm

19 Đọc thêm

NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ MARKETING XUẤT KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP

NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ MARKETING XUẤT KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP

Nội dung của chính sách giá cả trong marketing xuất khẩu bao gồm: - Xác định giá thành sản xuất - Xác định các điều kiện để định giá bán cho sản phẩm ở từng phân đoạn thị trường - Xác đị[r]

18 Đọc thêm

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " THẾ GIỚI KINH NGHIỆM TRONG CÁC BẢN TIN VÀ XÃ LUẬN TIẾNG VIỆT TỪ GÓC NHÌN NGỮ PHÁP CHỨC NĂNG" docx

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: " THẾ GIỚI KINH NGHIỆM TRONG CÁC BẢN TIN VÀ XÃ LUẬN TIẾNG VIỆT TỪ GÓC NHÌN NGỮ PHÁP CHỨC NĂNG" DOCX

TRANG 1 TH Ế GIỚI KINH NGHIỆM TRONG CÁC B ẢN TIN V À XÃ LU ẬN TI ẾNG VIỆT T Ừ GÓC NHÌN NG Ữ PHÁP C H ỨC NĂNG THE WORLD OF EXPERIENCE IN VIETNAMESE NEWS AND EDITORIALS IN THE VIEW OF FUNC[r]

8 Đọc thêm

Trắc nghiệm sự điện ly pptx

TRẮC NGHIỆM SỰ ĐIỆN LY PPTX

3COOH COOC OO +H + −3CH COO. Đ đi n liộ ệ α c a CHủ3COOH s bi n đ i nh th nào khi nh vài gi t dung d ch HCl vào dung d ch axit axetic ?ẽ ế ổ ư ế ỏ ọ ị ịA. Tăng. B. Gi mả . C. Không thay đ i.ổ D. Không xác đ nh đ c.ị ượCâu 9: N ng đ mol c a ion Hồ ộ ủ+ trong dung d ch CHị3COOH 0,1M là 0,0013M. Đ đi n li ộ ệα c a axitủ CH3COOH làA. 1,35%. B. 1,3%. C. 0,135%. D. 0,65%.Câu 10: Trong các mu i sau: BaClố2

2 Đọc thêm

Hạch Toán Tài Chính Doanh Nghiệp (Phần 2) part 17 pps

HẠCH TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP (PHẦN 2) PART 17 PPS

TRÍCH QU Ỹ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NỘP LÊN ĐƠN VỊ CẤP TRÊN THEO QUY ĐỊNH HOẶC ĐIỀU CHUYỂN ĐI ĐƠN VỊ KHÁC, GHI: TRANG 3 TÀI KHO ẢN 415 QU Ỹ DỰ PH ÒNG TÀI CHÍNH TÀI KHO ẢN NÀY DÙNG ĐỂ PHẢN ÁNH S[r]

9 Đọc thêm

Nâng cao hiệu quả tiếp thị bằng nội dung pot

NÂNG CAO HIỆU QUẢ TIẾP THỊ BẰNG NỘI DUNG

V Ì V ẬY, DOANH NGHI ỆP CẦN NHẬN THỨC ĐƯỢC TẦM QUAN TRỌNG CỦA CHƯƠNG TR ÌNH TI ẾP THỊ NỘI DUNG ĐANG TRANG 2 KHI NHÌN NH ẬN VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TR ÌNH, KHÔNG ÍT CHUYÊN GIA G ẶP NH[r]

4 Đọc thêm

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNHGIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤTCÔNG NGHIỆP

sản phẩm công việc lao vụ dịch vụ đã hoàn thành.Tính toán, xác định giá thành sản phẩm thực chất là việc xác định sựchuyển dịch của các chi phí sản xuất cấu thành trong sản phẩm hoàn thành.Giá thành sản phẩm là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp quan trọng phản ánh chấtlượng, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tình hình sửdụng lao động, vật tư, tiền vốn, việc thực hiện các giải pháp để hạ thấp chi phívà giá thành sản phẩm và có liên quan trực tiếp đến kết quả hoạt động củadoanh nghiệp.1.3.2 Phân loại giá thành sản phẩm :1.3.2.1 Phân loại giá thành theo thời điểm và cơ sở số liệu tính* Giá thành kế hoạch: được tính trên cơ sở chi phí sản xuất kế hoạch vàsản lượng kế hoạch. Giá thành kế hoạch là mục tiêu phấn đấu của doanh nghiệp,là căn cứ để so sánh, phân tích và đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch hạ giáthành của doanh nghiệp.* Giá thành định mức: được tính trên cơ sở các định mức chi phí hiệnhành và tính cho từng đơn vị sản phẩm. Giá thành định mức có tác dụng giúpcho các nhà quản lý đánh giá đúng tình hình sử dụng lao động, tiền vốn, đồngthời để phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các định mức chi phí.* Giá thành thực tế: giá thành thực tế chỉ tính khi quá trình sản xuất, chếtạo sản phẩm đã hoàn thành và được tính trên cơ sở số liệu về chi phí sản xuấtthực tế đã tập hợp được trong kỳ và kết quả hoạt động đã thực hiện.Giá thành thực tế phản ánh kết quả thực hiện các giải pháp quản lý chiphí sản xuất và giá thành sản phẩm, việc thực hiện các định mức, dự toán chiphí và là cơ sở để xác định kết quả lãi, lỗ của doanh nghiệp.1.3.2.2 Phân loại giá thành theo phạm vi tính toán và nội dung chi phí cấu thànhtrong giá thành* Giá thành sản xuất: bao gồm các chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chiphí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung. Giá thành sản xuất gồm:+ Giá thành sản xuất theo biến phí: gồm Biến phí nguyên vật liệu trựctiếp, Biến phí nhân công trực tiếp, Biến phí chi phí sản xuất chung.
Xem thêm

15 Đọc thêm

Chương trình con

CHƯƠNG TRÌNH CON 612

NÓ ĐƯỢ C XÁC ĐỊ NH LÚC ĐỊ NH NGH Ĩ A CH ƯƠ NG TRÌNH CON.[r]

8 Đọc thêm

Tài liệu Mẫu đơn xin chứng nhận đủ điều kiện sản xuất/kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp pdf

TÀI LIỆU MẪU ĐƠN XIN CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT/KINH DOANH GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP PDF

CĂN CỨ V ÀO QUY CH Ế QUẢN LÝ GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP; CĂN CỨ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, KỸ THUẬT CỦA ĐƠN VỊ, CHÚNG TÔI LÀM ĐƠN NÀY ĐỀ NGHỊ SỞ NÔNG NGHI ỆP V À PTNT TH ẨM ĐỊ[r]

2 Đọc thêm

Hạch Toán Tài Chính Doanh Nghiệp part 4 pot

HẠCH TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP PART 4 POT

một cách đáng tin cậy, kế toán căn cứ vào chứng từ phản ánh doanh thu tương ứng với phần công việc đã hoàn thành (không phải hóa đơn) do nhà thầu tự xác 284 định, ghi: Nợ TK 337 - Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. - Căn cứ vào hóa đơn được lập theo tiến độ kế hoạch để phản ánh số tiền khách hàng phải trả theo tiến độ kế hoạch đã ghi trong hợp đồng, ghi: Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng Có TK 337 - Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311). 8.2. Trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán theo giá trị khối lượng thực hiện, khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng được xác định một cách đáng tin cậy và được khách hàng xác nhận, kế toán phải lập hóa đơn trên cơ sở phần công việc đã hoàn thành được khách hàng xác nhận, căn cứ vào hóa đơn, ghi: Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311) Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 8.3. Khoản tiền thưởng thu được từ khách hàng trả phụ thêm cho nhà thầu khi thực hiện hợp đồng đạt hoặc vượt một số chỉ tiêu cụ thể đã được ghi trong hợp đồng, ghi: Nợ TK 131- Phải thu của khách hàng Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311) Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.
Xem thêm

9 Đọc thêm

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤVÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI PHÒNG KINH DOANH CTY SX XNK XE ĐẠP XE MÁY HN

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤVÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI PHÒNG KINH DOANH CTY SX XNK XE ĐẠP XE MÁY HN

YÊU CẦU CỦA VIỆC HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT Để hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm được tốt từ đó mới xác đị[r]

18 Đọc thêm

Giáo án lớp 4: KĨ THUẬT: THÊU LƯỚT VẶN HÌNH HÀNG RÀO ĐƠN GIẢN pdf

GIÁO ÁN LỚP 4: KĨ THUẬT: THÊU LƯỚT VẶN HÌNH HÀNG RÀO ĐƠN GIẢN PDF

-GV T Ổ CH ỨC CHO HS TR Ư NG BÀY S ẢN PH ẨM TH ỰC HÀNH THEO NHÓM -GV NÊU CÁC TIÊU CHU ẨN ĐÁNH GIÁ : +THÊU ĐƯỢC T ỐI THI ỂU LÀ ĐƯỜNG HÀNG RÀO.. +HOÀN THÀNH ĐÚNG TH ỜI GIAN QUI ĐỊNH.[r]

8 Đọc thêm

PowerPoint 2007 toàn tập part 7 pptx

POWERPOINT 2007 TOÀN TẬP PART 7 PPTX

B ẢNG SO SÁNH TÍNH NĂNG CH ÈN BI ỂU ĐỒ CỦA POWERPOINT 2010 V ỚI HAI PHI ÊN B ẢN TRƯỚC TRANG 8 CH ỈNH SỬA BẰNG CÁCH NH ẤN ĐÔI V ÀO ĐỐI TƯỢNG CÓ KHÔNG CÓ L ỰA CHỌN HIỆU ỨNG CHỮ TRONG ĐỒ TH[r]

11 Đọc thêm

KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY CỔ PHẦN 473

KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU Ở CÔNG TY CỔ PHẦN 473

 _Tính giá vốn nguyên vật liệu theo giá hạch toán_ Đối với các doanh nghiệp có quy mô lớn, khối lượng, chủng loại NVL nhiều thì tình hình nhập xuất diễn ra rất thường xuyên, việc xác đị[r]

108 Đọc thêm

Trái phiếu và phương pháp kế toán nghiệp vụ phát hành pot

TRÁI PHIẾU VÀ PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ PHÁT HÀNH POT

Tùy theo mức độ tiếp cận chi tiết mà việc xác lập ảnh hưởng của yếu tố không chắc chắn trong các mô hình kế toán quản trị có thể được thực hiện theo một trong 2 phương thức sau: - Xác đị[r]

2 Đọc thêm

Công nhận lại nguồn giống (đối với giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm); mã số hồ sơ 019397 docx

CÔNG NHẬN LẠI NGUỒN GIỐNG (ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY CÔNG NGHIỆP VÀ CÂY ĂN QUẢ LÂU NĂM); MÃ SỐ HỒ SƠ 019397 DOCX

TRANG 1 CÔNG NH ẬN LẠI NGUỒN GIỐNG ĐỐI VỚI GIỐNG CÂY CÔNG NGHI ỆP VÀ CÂY ĂN QUẢ LÂU NĂM ; MÃ S Ố HỒ SƠ 019397 A TRÌNH TỰ THỰC HIỆN: + Trước khi Giấy chứng nhận nguồn giống hết hạn 03 thá[r]

5 Đọc thêm

ĐỀ TÀI " VẢI VỤN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3 TP. ĐÀ NẴNG THỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP " potx

ĐỀ TÀI " VẢI VỤN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3 TP. ĐÀ NẴNG THỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP " POTX

BÊN C ẠNH NHỮNG LỢI ÍCH VỀ KINH TẾ - XÃ H ỘI M À NGÀNH D ỆT MAY MANG LẠI TH Ì TRONG QUY TRÌNH S ẢN XUẤT, CÁC XƯỞNG MAY C ÒN TH ẢI RA MỘT KHỐI LƯỢNG LỚN CHẤT THẢI RẮN CÔNG NGHI ỆP CTRCN V[r]

12 Đọc thêm

Bài giảng TỔ CHỨC SẢN XUẤT CƠ KHÍ - Phần 8 ppsx

BÀI GIẢNG TỔ CHỨC SẢN XUẤT CƠ KHÍ PHẦN 8 PPSX

- Ứng dụng các hình thức tổ chức lắp ráp tiên tiến. - Tổ chức lao động và phục vụ chỗ làm việc hợp lý. - Sử dụng đồ gá và dụng cụ lắp ráp chuyên dùng bằng truyền động hơi ép, dầu ép và điện. 20.4. Một số tính toán khi thiết kế phân xưởng lắp ráp. Khi thiết kế phân xưởng lắp ráp cần xác định các thông số chủ yếu sau: - Diện tích phân xưởng bằng tổng diện tích các chỗ làm việc và diện tích phụ. - Số lượng công nhân sản xuất của phân xưởng. - Số lượng công nhân phụ của phân xưởng (ví dụ như công nhân điều khiển cần cẩu, công nhân lái xe nâng hạ…) - Sau khi có đầy đủ số liệu cần thiết kế mặt bằng bố trí thiết bị lắp ráp. Việc bố trí mặt bằng này được thực hiện tương ứng với dạng sản xuất và hình thức tổ chức lắp ráp. Khi bố trí mặt bằng phân xưởng lắp ráp phải: đảm bảo quãng đường đi ngắn nhất từ phân xưởng cơ khí đến phân xưởng lắp ráp và sử dụng tối đa khả năng vận chuyển đối tượng lắp ráp bằng băng tải treo. Ngoài ra, mặt bằng phân xưởng phải đảm bảo tính thẳng dòng của luồng hàng (di chuyển theo đường thẳng). 20.5. Đặc điểm của tổ chức sản xuất dây chuyền trong phân xưởng lắp ráp. Lắp ráp theo dây chuyền cũng có thể được thực hiện trong điều kiện sản xuất hàng loạt nhỏ. Trong các phân xưởng lắp ráp có thể ứng dụng nhiều loại dây chuyền khác nhau. Chọn phương án này hay phương án khác phụ thuộc vào dạng sản xuất, đặc điểm của quy trình công nghệ, mức độ cơ khí hóa và tự động hóa sản xuất. Ví dụ, khi lắp ráp các sản phẩm lớn cần áp dụng phương án cố định. Băng tải được sử dụng trong các phân xưởng cơ khí có hai loại: băng tải làm việc (thực hiện quá trình lắp ráp trên băng tải) và băng tải phân phối (được dùng để di chuyển đối tượng lắp ráp đến vị trí xác định). Khi lắp ráp theo dây chuyền cần xác định nhịp r.  =Ф
Xem thêm

12 Đọc thêm

Cùng chủ đề