BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP " HẠCH TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA NỘI ĐỊA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM & DV CỰU KIM SƠN " DOC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP " HẠCH TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA NỘI ĐỊA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM & DV CỰU KIM SƠN " DOC":

Hạch tóan kế tóan tiêu thụ hàng hóa nội địa và xác định kết quả kinh doanh tại Cty Cựu Kim Sơn - 1 doc

HẠCH TÓAN KẾ TÓAN TIÊU THỤ HÀNG HÓA NỘI ĐỊA VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CTY CỰU KIM SƠN - 1 DOC

LỜI MỞ ĐẦU Trong sự nghiệp đổi mới của đất nước ta hiện nay, sự thay đổi về cơ chế quản lý kinh tế đòi hỏi nền kinh tế quốc gia phải tiếp tục đổi mới một cách hoàn thiện, nhằm tạo sự ổn định môi trường kinh tế, hệ thống pháp luật tài chính lành mạnh, các quan hệ hoạt động tài chính với tư cách là công cụ quản lý tài chính. Kế toán là một lĩnh vực gắn liền với hoạt động tài chính, đảm bảo tổ chức thông tin cho việc ra quyết định kinh tế có hiệu quả. Vì vậy, kế toán không những đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với hoạt động tài chính của Nhà nước mà ngày càng quyết định tổ chức chặt chẽ, trở thành công cụ quản lý kinh tế quan trọng đặt biệt hữu hiệu đối với hoạt động tài chính của doang nghiệp. Sự đổi mới từ cơ chế cũ sang cơ chế mới, sự hình thành và phát triển của nền kinh tế thị trường đã đưa các doanh nghiệp sang một nhịp độ hoạt động mới nhằm nhanh chóng thích nghi với thị trường kinh doanh mới, nền kinh tế thị trường đã đưa ra nhiều cơ hội đồng thời cũng tạo nhiều thử thách cho các doanh nghiệp đứng vững trên thị trường và tự loại bỏ nhau khi không có khả năng thích ứng với nền kinh tế thị trường nước ta càng ngày vững mạnh. Trong công tác kế toán, hạch toán quá trình tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh chiếm một vị trí quan trọng bởi đó là khoản cuối cùng của quá trình sản xuất kinh doanh, là mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp.Quá trình tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh quyết định vị thế của doanh nghiệp trên thị trường, đồng thời thể hiện trình độ tổ chức, năng lực quản lý, chiến lược kinh doanh đúng đắn của doanh nghiệp. Xuất phát từ nhận thức đó, cùng với kiến thức tiếp thu tại trường và quá trình thực tế nên em đã chọn đề tài: “Hạch toán kế toán tiêu thụ hàng hóa nội địa và xác định kết quả Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com kinh doanh” tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Cựu Kim Sơn làm chuyên đề báo cáo thực tập tốt nghiệp cho mình. Nội dung báo cáo gồm 3 phần cơ bản sau:  Phần 1: Cơ sở lý luận của chuyên đề.  Phần 2:Thực trạng hoạt động kinh doanh hàng tư liệu tiêu dùng và công tác hạch
Xem thêm

10 Đọc thêm

Các giải pháp tăng cường kiểm soát hoạt động cho vay tại Ngân hàng công thương tỉnh Hà Tây

CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁTHOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI NGÂN HÀNGCÔNG THƯƠNG TỈNH HÀ TÂY31

- Đất và nhà ở: có giá trị kinh tế, giấy tờ sử dụng và sở hữu đầy đủ theo quyđịnh của pháp luật;- Phương tiện giao thông vận tải như: ô tô, xe máy, tầu thuyền (có đăng ký,bảo hiểm);- Kim loại quý, đá quý;Nh ng tr ng h p không c cho vayữ ườ ợ đượ- Th nh viên H i ng qu n tr , Ban ki m soát, T ng giám c (Giám c),à ộ đồ ị ể ổ đố đốPhó T ng giám c (Phó Giám c) c a t ch c tín d ng;ổ đố đố ủ ổ ứ - Ng i th m nh, xét duy t cho vay;ườ ẩ đị ệ- B , m , v , ch ng, con c a th nh viên H i ng qu n tr , Ban ki m soát,ố ẹ ợ ồ ủ à ộ đồ ị ểT ng giám c (Giám c), Phó T ng giám c (Phó giám c). ổ đố đố ổ đố đốGi i h n cho vayớ ạT ng d n cho vay i v i m t khách h ng không c v t quá 15%ổ ư ợ đố ớ ộ à đượ ượv n t có c a t ch c tín d ng.ố ự ủ ổ ứ ụQuy nh nh ng nhu c u không c cho vay:đị ữ ầ đượ- mua s m các t i s n v các chi phí hình th nh nên t i s n m phápĐể ắ à à à à àlu t ng n c m mua bán, chuy n nh ng.ậ ă ấ ể ượ- Thanh toán các chi phí cho vi c th c hi n các giao d ch v áp ng nhuệ ự ệ ị à đ ức u t i chính c a các giao d ch m pháp lu t c m. ầ à ủ ị à ậ ấ
Xem thêm

16 Đọc thêm

Tài liệu Mẫu đơn xin chứng nhận đủ điều kiện sản xuất/kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp pdf

TÀI LIỆU MẪU ĐƠN XIN CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT/KINH DOANH GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP PDF

CĂN CỨ V ÀO QUY CH Ế QUẢN LÝ GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP; CĂN CỨ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, KỸ THUẬT CỦA ĐƠN VỊ, CHÚNG TÔI LÀM ĐƠN NÀY ĐỀ NGHỊ SỞ NÔNG NGHI ỆP V À PTNT TH ẨM ĐỊ[r]

2 Đọc thêm

Trắc nghiệm sự điện ly pptx

TRẮC NGHIỆM SỰ ĐIỆN LY PPTX

3COOH COOC OO +H + −3CH COO. Đ đi n liộ ệ α c a CHủ3COOH s bi n đ i nh th nào khi nh vài gi t dung d ch HCl vào dung d ch axit axetic ?ẽ ế ổ ư ế ỏ ọ ị ịA. Tăng. B. Gi mả . C. Không thay đ i.ổ D. Không xác đ nh đ c.ị ượCâu 9: N ng đ mol c a ion Hồ ộ ủ+ trong dung d ch CHị3COOH 0,1M là 0,0013M. Đ đi n li ộ ệα c a axitủ CH3COOH làA. 1,35%. B. 1,3%. C. 0,135%. D. 0,65%.Câu 10: Trong các mu i sau: BaClố2

2 Đọc thêm

LUẬN VĂN HOÀN THIỆN VIỆC THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN

LUẬN VĂN HOÀN THIỆN VIỆC THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN

thời đánh giá khả năng cần thiết có sự có mặt của chuyên gia để đánh giá tàisản kiểm kê.Thực hiện kiểm kê: phải đợc thực hiện theo đúng yêu cầu và ghi chép đầyđủ từng mã cân hoặc lô hàng... Phiếu mã cân hay phiếu kiểm kê chính lànhững bằng chứng kiểm toán kiểm toán viên thu đợc trong quá trình kiểm kê.Kết thúc kiểm kê: kiểm toán viên lập biên bản trong đó nêu rõ chênh lệch,các nguyên nhân và xử lý cụ thể. Biên bản cần đợc đính kèm phiếu kiểm kê(mã cân) và bảng kê chênh lệch về kết quả kiểm kê.Phơng pháp kiểm kê cung cấp loại bằng chứng kiểm toán gọi là kiểu mẫubằng chứng vật chất.u điểm của phơng pháp này là cung cấp bằng chứng có độ tin cậy cao nhấtvì kiểm kê là quá trình xác minh sự hiện hữu của tài sản, mang tính kháchquan. Kỹ thuật này đợc thực hiện đơn giản.Nhợc điểm: phơng pháp này cũng có những hạn chế nhất định, đó là:- Đối với một số tài sản cố định nh đất đai, nhà xởng, máy móc thiết bị...kỹ thuật kiểm kê chỉ cho phép xác minh sự hiện hữu của tài sản, không cho- 14 -biết quyền sở hữu của đơn vị đối với tài sản đó, tức là mặc dù tài sản là hiệnhữu nhng có thể đó chỉ là tài sản thuê ngoài, hay đã đem thế chấp, ...- Đối với hàng hoá, nguyên vật liệu tồn kho, kiểm tra vật chất chỉ cho biếtsự tồn tại thực tế về số lợng, còn chất lợng, tình trạng kỹ thuật, phơng phápđánh giá đúng hay sai, hợp lý hay không thì cha thể hiện.Vì những hạn chế trên, kiểm tra vật chất cần đợc đi tiến hành cùng các kỹthuật khác nhằm xác minh quyền sở hữu và giá trị của tài sản đó.1.2 - Phơng pháp lấy xác nhậnLấy xác nhận là quá trình thu thập thông tin do bên thứ ba độc lập cungcấp để xác minh tính chính xác của thông tin mà kiểm toán viên nghi vấn. Cácđối tợng mà kiểm toán viên thờng gửi th xác nhận đợc khái quát trong Bảng
Xem thêm

99 Đọc thêm

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤVÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI PHÒNG KINH DOANH CTY SX XNK XE ĐẠP XE MÁY HN

MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIÊU THỤVÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM TẠI PHÒNG KINH DOANH CTY SX XNK XE ĐẠP XE MÁY HN

chỉ tiêu kế toán phải đảm bảo tính thống nhất về phạm vi và phương pháp tính. Tuy vậy, mọi vấn đề đều có tính chất hai mặt của nó. Bên cạnh những ưu điểm đã đạt được, công tác quản lý, công tác kế toán của công ty vẫn còn một số những tồn tại nhất định.* Những tồn tại: Trước xu thế hội nhập và phát triển, để bắt kịp với tiến độ phát triển khôngphải là một việc làm dễ dàng đối với mọi doanh nghiệp, do nhiều những nhân tố khách quan và cả chủ quan, công tác hạch toán tại xí nghiệp vẫn con những vấn đề chưa thực sự hợp lý, cụ thể:Tại phòng kế toán của công ty đã có sử dụng máy vi tính, song công tác hạch toán chủ yếu là tổng hợp các bộ phận. Công việc hạch toán thực sự vất vả lại chủ yếu tại các Phòng hạch toán độc lập , nhất là tại phòng kinh doanh xe đạp lại chỉ được làm thủ công bằng tay. Do vậy tại công ty nói chung và phòng kinh doanh xe đạp nói riêng chưa tận dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để làm giảm bớt khối lượng công việc của kế toán viên.Về công tác tổ chức hạch toán tại công ty như trên nói là tương đối hoàn thiện, tuy nhiên việc hạch toán khâu này còn phụ thuộc nhiều vào khâu khác điển hình là khâu hạch toán giá thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm còn phụ thuộc rất lớn vào tiến độ của kế toán giá thành. Bên cạnh đó, việc tổ chức kế toán còn bị dồnvào cuối tháng, cuối kỳ hạch toán, công việc hạch toán không được dải đều trong tháng dẫn đến tình trạng công việc ứ đọng sang tháng sau mới làm hết.2. Nhận xét quá trình hạch toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ tại Phòng kinh doanh xe đạp, công ty SX-XNK xe đạp xe máyHN Tiêu thụ là giai đoạn cuối cùng của quá trình sản xuất kinh doanh. Thông qua tiêu thụ, giá trị và giá trị sử dụng của thành phẩm được thực hiện, đơn vị kinh doanh thu hồi vốn bỏ ra. Cũng chính trong giai đoạn này bộ phận giá trị mới được sáng tạo trong khâu sản xuất được thực hiện và biểu hiện dưới hình thức lợi nhuận.Đẩy nhanh quá trình tiêu thụ sẽ góp phần tăng nhanh tốc độ luân chuyển vốn nói riêng và hiệu quả sử dụng vốn nói chung, đồng thời góp phần thoả mãn nhu cầu tiêu dùng của xã hội. Nhận thức tầm quan trọng của khâu tiêu thụ và xác định kết
Xem thêm

18 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG NGUYÊN LÝ MAC LENIN 2

ĐỀ CƯƠNG NGUYÊN LÝ MAC LENIN 2

+ có lợi ích cơ bản đối lập vs g/c tư sản, có tinh thần c/m triệt để, có ý thức tổ chức kỉluật cao+ lợi ích của g/c công nhân thống nhất vs nông dân và đại đa số nhân dân lao động+ sản xuất lớn, tập trung => giai cấp công nhân đoàn kết vs nhau, đc trang bị nhiềukiến thức mới về văn hóa cơ bản, khoa học công nghệ-Địa vị về chính trị xã hội+ g/c công nhân có tính tiên phong c/m:Đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiếnTrang bị lý luận c/m khoa học – chủ nghĩa MácLuôn đi đầu trong mọi phong trào đấu tranh c/m+ có tinh thần c/m triệt để vì g/c công nhân có lợi ích đối lập vs g/c tư sản và họ là giaicấp bị bóc lột nên họ nhận ra 1 điều muốn giải phóng mình thì phải giải phóng xã hội khỏiCNTB. Trong quá trình xây dựng CNXH ko gắn vs tư hữu nên g/c công nhân kiên địnhtrong chống áp bức bóc lột, xóa bỏ tư hữu+ có ý thức tổ chức kỉ luật: do nền sản xuất đại công nghiệp và lối sống đô thị tập trungđã tạo nên tính tổ chức vì kỉ luật cao. Khi g/c công nhân phát triển thành 1 lực lượngchính trị vững mạnh có tổ chức, lý luận c/m dẫn đg+ mang bản chất quốc tế: do g/c tư sản bóc lột trên phạm vi toàn thế giới cùng vs quátrình phân công lao dộng xã hội phát triển khiến nền sản xuất phụ tuộc lẫn nhau trênphạm vi stoàn thế giới vì vậy g/c công nhân mang bản chất quốc tế. Đồng thời phong tràocông nhân ko diễn ra đơn lẻ từng doanh nghiệp, từng quốc gia mà nó gắn vs phong tràocông nhân quốc tếCâu 8: Mục tiêu động lực và nội dung của c/m CNXH* Mục tiêu:- Giải phóng xã hội, giải phóng con ng. Đây là mục tiêu mang tính nhân văn cao cả. Muốnthực hiện dc mục tiêu này phải thực hiện hóa quâ từng bước đi, từng chặn đg+ bước đi 1: giai cấp công nhân phải đờn kết vs nhân dân lao động thực hiện lật đổ
Xem thêm

14 Đọc thêm

skkn một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện tốt văn hóa công sở thông qua họat động giao tiếp trong trường học hiện nay

SKKN MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN TỐT VĂN HÓA CÔNG SỞ THÔNG QUA HỌAT ĐỘNG GIAO TIẾP TRONG TRƯỜNG HỌC HIỆN NAY

hiện vấn đề trên. Vì vậy, với “Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện tốt văn hóa công sở thông qua hoạt động giao tiếp trong trường học hiện nay” để xây dựng nên những con người trong thời kỳ hội nhập nhưng vẫn luôn giữ được nếp sống văn minh, văn hóa, bản sắc dân tộc là nơi đáng tin cậy để thực hiện sứ mệnh trồng người hôm nay. Đây, chính là điểm mới của sáng kiến kinh nghiệm này. 2. Phần nội dung: 2.1 Thực trạng của giao tiếp và giao tiếp trong trường học hiện nay : Sự hình thành và phát triển của xã hội loài người từ trước đến nay là nhờ quá trình giao tiếp với nhau. Như vậy giao tiếp đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống, sinh hoạt, công tác và học tập của mỗi chúng ta. Nhờ giao tiếp được diễn ra giúp cho việc thiết lập nên các mối quan hệ với mọi ng ười, giúp chúng ta nhận biết mình phải làm gì ? làm như thế nào? Làm bằng phương tiện gì? Trong điều kiện ra sao? Cũng như phải tiếp xúc với ai? ở đâu? nhằm để làm gì? Và bằng cách nào để có thể tiến hành giải quyết được các nhiệm vụ giao tiếp một cách tối ưu. Trong thực tế cuộc sống hằng ngày, trong công tác, trong giảng dạy và học tập cũng còn tuỳ thuộc vào điều kiện hoàn cảnh cụ thể về tâm trạng vui, buồn trong quan hệ giao tiếp mà thể hiện giao tiếp nhẹ nhàng, lịch sự, văn minh và có văn hoá ho ặc ngược lại. Mục đích giao tiếp của giáo viên là cung cấp kiến thức cho học sinh do đó giáo viên phải thông qua cơ quan phát âm của mình cũng như các cơ quan khác để truyền tải những gì mình định nói, giáo viên phải sử dụng ngôn ngữ, tiếng nói, chữ viết cũng như các hình thức nghe nhìn hoặc các học cụ khác để truyền tải các kiến thức, ý tưởng Bên cạnh đó, với tư cách là người nhận học sinh sẽ nghe, suy diễn,
Xem thêm

15 Đọc thêm

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ QUẢN LÝ CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG SUẤT CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH MAY" pot

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ QUẢN LÝ CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG SUẤT CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH MAY POT

Science & Technology Development, Vol 12, No.01 - 2009 Trang 60 Bản quyền thuộc ĐHQG-HCM NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ QUẢN LÝ CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG SUẤT CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH MAY Trần Thị Kim Loan, Bùi Nguyên Hùng Trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM TÓM TẮT: Hiện nay, trong môi trường cạnh tranh hòa nhập và toàn cầu hóa về kinh tế, năng suất là yếu tố quyết định sự phát triển kinh tế của một quốc gia, một ngành và trong từng doanh nghiệp. Đặc biệt, đối với các nước đang phát triển, năng suất lao động được coi là yếu tố quan trọng nhất. Trên thế giới đã có một số nghiên cứu về năng suất và các yếu tố tác động đến nó trên các góc độ và quan điểm khác nhau. Tuy nhiên, đa số các nghiên cứu trước đây đều tập trung ở các nước phát triển với những điều kiện rất khác biệt so với các nước đang phát triển như Việt Nam. Mặt khác, trong các nghiên cứu thực nghiệm trước đây, các tác giả đã đưa ra danh sách những yếu tố ảnh hưởng đến năng suất doanh nghiệp dựa vào kết quả của các nghiên cứu trước đó mà chưa đưa ra một mô hình lý thuyết. Bài viết này sẽ trình bày ba nội dung. Phần một, nghiên cứu lý thuyết có liên quan, trên cơ sở đó đề xuất một mô hình lý thuyết, nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất doanh nghiệp. Phần hai, trình bày kết quả nghiên cứu định tính về các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất đối với các doanh nghiệp ngành dệt may ở Thành phố Hồ Chí Minh và cuối cùng đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo để kiểm định mô hình lý thuyết. 1.GIỚI THIỆU Hiện nay, trong môi trường cạnh tranh hòa nhập và toàn cầu hóa về kinh tế, năng suất là yếu tố quyết định sự phát triển kinh tế của một quốc gia, một ngành và trong
Xem thêm

11 Đọc thêm

Tài liệu Long hổ phong vân - tập 60 docx

TÀI LIỆU LONG HỔ PHONG VÂN - TẬP 60 DOCX

phóng túng, ngang dọc ngược xuôi như tại hạ đâu ? Sự tự do chỉ là phần thưởng của những kẻ bần cùng và kiếp sống nghèo hèn là cái kiếp thoát ly mọi ràng buộc của lề lối của một xã hội của lễ nghi một chế độ. Bỗng có tiếng cười vang tiếp theo là một câu buông ra với giọng sang sảng: -Hay ! Hãy uống rượu trong chén, đừng nghó việc thân sơ ! Chí lý thay ! Nhưng, người ơi ! Thỏ rừng hết, chó săn chết, chim vắng bay, cung bẻ gảy ! Cái câu đó, xem ra còn chí lý hơn ! Một mùi hương thoang thoảng quyện trong không gian, theo gió cuốn vào lều. Long Hổ Phong Vân Cổ Long Typed by NDT http://hello.to/kimdung 537Một giai nhân xuất hiện, như từ cung trời đột nhiên đáp xuống. oOo Vương Phi ! Con người quanh năm suốt tháng, ốm bệnh nằm tòch mòch trên chiếc giường. Con người như chẳng còn tha thiết đến những lạc thú cỏi đời, âm thầm đếm ngày trôi qua, chờ khi về cỏi vô ưu ! Giờ đây, con người đó xuất hiện với tràng cười, với câu nói, có oai khí phi phàm! Trên mặt, có vuông sa che kín, vì sa mỏng, nên cái kín đó phần nào hở, qua lượt sa, gương mặt đẹp hiện mờ mờ, chẳng những không mất vẻ đẹp kinh hồn, mà còn ảo huyền đến hấp dẫn cực độ. Vương Phi xuất hiện đột ngột, Quy Tư Vương kinh ngạc, song thấy mặt vợ đẹp, lại hân hoan. Lão như quên đi bệnh trạng của bà, lão như không lưu ý đến sự di chuyển nhẹ nhàng và nhanh chóng của vương phi khi đến đây, lão vội rời ghế, bước tới nghinh đón:
Xem thêm

10 Đọc thêm

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI XÃ MƯỜNG KIM, HUYỆN THAN UYÊN, TỈNH LAI CHÂU

CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI XÃ MƯỜNG KIM, HUYỆN THAN UYÊN, TỈNH LAI CHÂU

MỤC LỤC PHẦN A: LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài. 1 2. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 2 3. Mục tiêu 3 4. Nhiệm vụ: 3 5. Phương pháp nghiên cứu 3 6. Bố cục báo cáo 4 PHẦN B NỘI DUNG CHƯƠNG 1 KHÁI QUÁT VỀ UBND XÃ SƠN HÀ, HUYỆN NHO QUAN, TỈNH NINH BÌNH 5 1.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội của xã Sơn Hà 5 1.1.1. Điều kiện tự nhiên .5 1.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội. 5 1.2. Tìm hiểu về UBND xã Sơn Hà, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. 6 1.2.1. Hệ thống văn bản của cơ quan đơn vị 6 1.2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của UBND xã Sơn Hà 6 1.2.3. Đội ngũ nhân sự của cơ quan đơn vị. 7 1.2.4. Cơ sở vật chất, tài chính của UBND xã Sơn Hà. 8 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI UBND XÃ SƠN HÀ, HUYỆN NHO QUAN, TỈNH NINH BÌNH 10 2.1. Cơ sở lý luận về cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa. 10 2.1.1. Cải cách thủ tục hành chính. 10 2.1.2. Cơ chế một cửa 15 2.2. Thực trạng cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND xã Sơn Hà, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. 18 2.2.1. Căn cứ pháp lý để tổ chức Bộ phận “một cửa” tại UBND xã Sơn Hà 18 2.2.2 Tổ chức và hoạt động của Bộ phận “một cửa” tại UBND xã Sơn Hà 19 2.2.3. Quy trình thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” 20 2.2.5. Đánh giá việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND xã Sơn Hà. 25 CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI UBND XÃ SƠN HÀ 29 3.1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp Ủy Đảng và lãnh đạo địa phương 29 3.2. Hoàn thiện thể chế pháp lý gắn liền với đơn giản hóa các thủ tục hành chính, xóa bỏ những thủ tục rườm rà. 30 3.3. Đầu tư cơ sở vật chất gắn liền với ứng dụng công nghệ thông tin 31 3.4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. 32 3.5. Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức 32 3.6. Xây dựng văn hóa công sở 34 3.7. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức về cải cách hành chính cho CB, CC và tổ chức, công dân. 35 KẾT LUẬN 37
Xem thêm

87 Đọc thêm

xử lý nước thải dệt nhuộm

XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM

GVHD: ThS. Trương Thanh Tâm Kỹ thuật môi trường SVTH: Huỳnh Đức Kỳ - Lớp hóa Dầu K31- ĐH Quy Nhơn Trang 1 Đề tài XỬ LÝ CHẤT THẢI TỪ NHÀ MÁY DỆT NHUỘM A. Đặt vấn đề : Trong thời đại công nghiệp cùng với sự phát triển kinh tế kéo theo sự ảnh hưởng tới môi trường và hiện nay vấn đề ô nhiễm nguồn nước cũng là một mối quan tâm lớn của xã hội. Nó bao gồm việc xử lí nước thải không đúng quy định, mưa acid từ nito oxit do quá trình đốt cháy nhiên liệu hóa thạch, các chất thải công nghiệp… Các nguồn ô nhiễm nước khác nhau có chứa những hỗn hợp độc hại từ các chất ô nhiễm hữa cơ vô cơ, thêm vào đó là các kim loại nặng có tác động xấu đến môi trường, đời sống thủy sinh và con người (theo điều tra có khoảng 25% dân số thế giới bị mắc một số bệnh có liên quan đến vấn đề ô nhiễm nguồn nước). Một số chất ô nhiễm hữu cơ có nguồn gốc từ thuốc nhuộm tổng hợp (trong một số ngành công nghiệp dệt may, da, sơn, in ấn…). Căn cứ vào nhu cầu toàn thế giới ước tính có hơn 100.000 tấn thuốc nhuộm đã được thương mại hoá và hơn 70.000.000 tấn được sản xuất hàng năm. Trong quá trình nhuộm thì có đến 12-15% tổng lượng thuốc nhuộm không phản ứng gắn màu, thất thoát theo nước thải sau nhuộm. Theo quy định của EU hiện nay, thuốc nhuộm tổng hợp dựa trên benzindine, 3, 3’-dimethoxybenzidine và 3, 3’-dimethylbenzidine đã được phân loại là chất gây ung thư, vì thế nó đang là một vấn đề nhức nhối cho xã hội và đòi hỏi phải có một phương pháp hiệu quả để loại bỏ những độc tính đó. Có nhiều phương pháp xử lý khác nhau nhưng chung quy lai đều sử dụng quá trình oxi hóa nâng cao (Advanced oxidation processes : AOPs) nhằm oxy hóa hoàn toàn các hợp chất hữu cơ của thuốc nhuộm thành CO2
Xem thêm

8 Đọc thêm

BAI25_8_TIEU HOA O KHOANG MIENG

BAI25_8_TIEU HOA O KHOANG MIENG

- CÒN NHỮNG LOẠI THỨC ĂN NÀO CHƯA ĐƯỢC - CÒN NHỮNG LOẠI THỨC ĂN NÀO CHƯA ĐƯỢC TRANG 12 TRANG 13 - PH N X NU T L PH N X KH PH N X NU T L PH N X KH Ả Ả Ạ Ạ Ố À Ố À Ả Ả Ạ Ạ Ụ Ụ NG I U NG I [r]

14 Đọc thêm

TEST4

TEST4

TRANG 1 Buứi ngoùc Sụn b Bùi Ngọc Sơn bó tay lúc đc lúc không Ng-ợc đời quá..ực ực Ng-ợc ng-ợc quã ngãng Ng-ợc Chữ quã quáng.[r]

1 Đọc thêm

TEST5

TEST5

TRANG 1 Buứi ngoùc Sụn b Bùi Ngọc Sơn bó tay lúc đc lúc không Ng-ợc đời quá..ực ực Ng-ợc ng-ợc quã ngãng Ng-ợc Chữ quã quáng.[r]

1 Đọc thêm

TEST6

TEST6

TRANG 1 Buứi ngoùc Sụn b Bùi Ngọc Sơn bó tay lúc đc lúc không Ng-ợc đời quá..ực ực Ng-ợc ng-ợc quã ngãng Ng-ợc Chữ quã quáng.[r]

1 Đọc thêm

TEST2

TEST2

TRANG 1 Buứi ngoùc Sụn b Bùi Ngọc Sơn bó tay lúc đc lúc không Ng-ợc đời quá..ực ực.[r]

1 Đọc thêm

Đề thi HSG lớp 2 năm 2013 tỉnh Phú Yên môn Toán ppt

ĐỀ THI HSG LỚP 2 NĂM 2013 TỈNH PHÚ YÊN MÔN TOÁN PPT

Bài 2: ( 3 điểm) Tìm X , Y a/ Y – 36 = 27 b/ X + 32 = 18 + 45 Trường TH số 2 Sơn Thành Đông Huyện Tây Hòa - Tỉnh Phú Yên Họ và tên:………………………………………………………. Lớp:………………………………………… …… SỐ BÁO DANH ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN CẤP TRƯỜNG MÔN: TOÁN LỚP 2 Thời gian: 60 phút GIÁM THỊ SỐ PHÁCH SỐ THỨ TỰ

3 Đọc thêm

Đởm lạc kết thạch - đởm lạc cảm nhiễm (sỏi đường mật và viêm đường dẫn mật) (Kỳ 4) pot

ĐỞM LẠC KẾT THẠCH ĐỞM LẠC CẢM NHIỄM SỎI ĐƯỜNG MẬT VÀ VIÊM ĐƯỜNG DẪN MẬT KỲ 4 323

Đởm lạc kết thạch - đởm lạc cảm nhiễm (sỏi đường mật và viêm đường dẫn mật) (Kỳ 4) 3.2.3. Thể nhiệt độc phiên xí (nhiệt độc nhiễu loạn xâm chiếm). Tương đương với thời kỳ sỏi đường mật có viêm nhiễm đường mật hóa mủ, cản trở đường mật cấp tính. Thể bệnh này thường do thấp nhiệt nội uẩn mà phát triển thành; cũng có thể do can uất khí trệ phát triển tới. Vì vậy, trong pháp trị phải chú ý tới cả hai nhóm: vừa trừ thấp nhiệt, vừa hành khí trệ. Ngoài ra, còn có thể do hoả độc tích thịnh mà thành hao thương tân dịch, huyết bại, nhục kiệt hoặc chính bất năng thắng tà hoặc đặc điểm của dương khí hư thoát. - Triệu chứng: đau liên tục kịch liệt vùng bụng trên bên phải, hạ sườn nổi u cục bĩ tức, bụng co cứng đầy, cự án; vàng da nặng; tiểu tiện ít sắc đỏ, đại tiện bí kết; thần hôn, loạn ngôn; rêu lưỡi vàng khô hoặc vàng đen, chất lưỡi hồng giáng; mạch huyền sác hoặc tế sác; thậm chí có thể thấy tứ chi quyết lạnh, đại hãn lâm li, tinh thần uỷ mị, mạch vi muốn tuyệt hoặc triệu chứng nguy kịch là mạch trầm tế vô lực. - Phương pháp điều trị: thanh doanh lương huyết giải độc, thông hạ bài thạch phù chính - trừ tà, hồi dương cứu thoát. - Phương thuốc thường dùng: thanh nhiệt lương huyết thông hạ. Dùng “đởm đạo bài thạch thang 2” hợp phương “tê giác địa hoàng thang”. Nếu cần hồi dương cứu thoát thì dùng “sâm phụ thang” hoặc “sinh mạch tán”. 3.3. Thuốc nghiệm phương (phương thuốc kinh nghiệm). + Đau sườn : Nhân trần 30 - 60g Hương phụ 6g Ngạnh mễ 100g Đường trắng vừa đủ. + Bụng đau: - Hoắc hương 9g, hoàng liên 6g, sinh khương 6g. Tất cả sắc nước, ngày uống 2 lần.
Xem thêm

5 Đọc thêm

Quá trình hình thành giáo trình mô hình hóa hoạt động kinh doanh phân công công việc và quyền hạn trong phòng kế toán p2 ppsx

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH GIÁO TRÌNH MÔ HÌNH HÓA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC VÀ QUYỀN HẠN TRONG PHÒNG KẾ TOÁN P2 PPSX

Phần Định khoản 4.5. Xem và in báo cáo tài sản cố định Sau khi cập nhật các chứng từ liên quan đến tài sản cố định, phần mềm sẽ tự động xử lý và đưa ra các báo cáo về tài sản cố định. Khi xem các báo cáo, người sử dụng phải chọn các tham số cần thiết.  Danh sách tài sản cố định - Chọn tham số báo cáo như: khoảng thời gian, loại tài sản. - Xem báo cáo: Kế toán tài sản cố định 108 Bản quyền của MISA JSC  Sổ tài sản cố định - Chọn tham số báo cáo như: khoảng thời gian, loại tài sản. - Xem báo cáo:
Xem thêm

5 Đọc thêm

Cùng chủ đề