CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP VÀ ĐH-CĐ MÔN HÓA

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP VÀ ĐH-CĐ MÔN HÓA":

Cấu trúc đề thi ĐH-CĐ môn Sinh học năm 2012 doc

CẤU TRÚC ĐỀ THI ĐHCĐ MÔN SINH HỌC NĂM 2012

Cấu trúc đề thi ĐH- môn Sinh học năm 2012 Môn Sinh học Phần riêng Phần Nội dung cơ bản Số câu chung Chuẩn Nâng cao Cơ chế di truyền và biến dị. 9 2 2 Tính qui luật của hiện tượng di truyền. 9 2 2 Di truyền học quần thể. 3 0 0 Ứng dụng di truyền học. 2 1 1 Di truyền học người. 1 1 1 Di truyền học Tổng số 24 6 6 Bằng chứng tiến hóa 1 2 0 Cơ chế tiến hóa 5 2 Tiến hóa Sự phát sinh và phát triển sự sống trên Trái Đất. 2 0 0 Tổng số 8 2 2 Sinh thái học cá thể. 1 0 0 Sinh thái học quần thể. 2 1 0 Quần xã sinh vật. 2 0 1 Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường.
Xem thêm

2 Đọc thêm

Cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT 2009-2010

CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT 2009-2010

Môn Tiếng Anh(đề thi tốt nghiệp THPT)Đề thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh gồm 50 câu trắc nghiệm dành cho tất cả thí sinh, không có phần đề riêng.Lĩnh vực Yếu tố/chi tiết cần kiểm tra Tỉ trọng/ số lượng câu Ngữ âm - Trọng âm - Nguyên âm và phụ âm 5 Ngữ pháp – Từ vựng - Danh từ / đại từ / động từ (thời và hợp thời) / tính từ / từ nối/ v.v… 9 - Cấu trúc câu 6 • Phương thức cấu tạo từ • Chọn từ/ cụm từ/ cụm từ cố định,v.v… 7 Chức năng giao tiếp - Từ / ngữ thể hiện chức năng giao tiếp đơn giản, … (khuyến khích yếu tố văn hóa) 3 Kĩ năng đọc - Điền từ vào chỗ trống: (sử dụng từ/ngữ; nghĩa ngữ pháp; nghĩa ngữ vựng); một bài text khoảng 150 từ. 5 • Đọc hiểu: + số lượng bài text: 1 + Độ dài: khoảng 200 từ Chú ý: ngoài những câu hỏi kiểm tra đọc hiểu, chú trọng từ vựng (cận/nghịch
Xem thêm

2 Đọc thêm

Cấu trúc đề thi tốt nghiệp ĐH CĐ môn Tiếng Anh ppt

CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP ĐH CĐ MÔN TIẾNG ANH PPT

(subordination/ coordination,… ở cấp độ phrase đến clause) Chọn câu/ cấu trúc cận nghĩa 5 Đề thi tuyển sinh ĐH, Đề thi ĐH- môn tiếng Anh gồm 80 câu trắc nghiệm dành cho tất cả thí sinh, không có phần riêng. Lĩnh vực Yếu tố/chi tiết cần kiểm tra Tỉ trọng/ số lượng câu Ngữ âm Trọng âm từ (chính/phụ) - Trường độ âm và phương phức phát âm. 5 Ngữ pháp – Từ vựng - Danh từ/ động từ (thời và hợp thời) /đại từ/ tính từ / trạng từ/ từ nối/ v.v… 7 - Cấu trúc câu 5 - Phương thức cấu tạo từ/sử dụng từ (word choice/usage) 6 - Tổ hợp từ / cụm từ cố định / động từ hai thành phần (phrasal verb) 4
Xem thêm

7 Đọc thêm

Cấu trúc đề thi TA TS ĐHCĐ

CẤU TRÚC ĐỀ THI TA TS ĐHCĐ

Đề thi tuyển sinh ĐH, Đề thi ĐH- môn tiếng Anh gồm 80 câu trắc nghiệm dành cho tất cả thí sinh, khôngcó phần riêng. Lĩnh vực Yếu tố/chi tiết cần kiểm tra Tỉ trọng/ sốlượng câu Ngữ âm Trọng âm từ (chính/phụ) - Trường độ âm và phương phức phát âm. 5Ngữ pháp – Từvựng - Danh từ/ động từ (thời và hợp thời) /đại từ/ tínhtừ / trạng từ/ từ nối/ v.v… 7- Cấu trúc câu 5- Phương thức cấu tạo từ/sử dụng từ (wordchoice/usage) 6- Tổ hợp từ / cụm từ cố định / động từ hai thànhphần (phrasal verb) 4- Từ đồng nghĩa / dị nghĩa 3Chức năng giaotiếp - Từ / ngữ thể hiện chức năng giao tiếp đơn giản,… (khuyến khích yếu tố văn hóa) 5Kĩ năng đọc - Điền từ vào chỗ trống: (sử dụng từ / ngữ; nghĩangữ pháp; nghĩa ngữ vựng); một bài text độ dàikhoảng 200 từ.
Xem thêm

2 Đọc thêm

CẤU TRỀ ĐỀ THI MÔN VẬT LÝ THI TUYỂN SINH ĐH CĐ 2009

CẤU TRỀ ĐỀ THI MÔN VẬT LÝ THI TUYỂN SINH ĐH CĐ 2009

CẤU TRÚC ĐỀ THI MÔN VẬT LÝ THI TUYỂN SINH ĐH, 2009 A. CẤU TRÚC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐH, I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu) Nội dung kiến thức 1. Dao động cơ (7 câu) - Dao động điều hòa - Con lắc lò xo - Con lắc đơn - Năng lượng của con lắc lò xo và con lắc đơn - Dao động tắt dần, dao động duy trì, dao động cưỡng bức - Hiện tượng cộng hưởng - Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre-nen. - Thực hành: Chu kì dao động của con lắc đơn. 2. Sóng cơ (4 câu) - Đại cương về sóng, sự truyền sóng - Sóng âm - Giao thoa sóng - Phản xạ sóng. Sóng dừng 3. Dòng điện xoay chiều (9 câu) - Đại cương về dòng điện xoay chiều - Đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có R, L, C và R, L, C mắc nối tiếp. Cộng hưởng điện. - Công suất dòng điện xoay chiều. Hệ số công suất
Xem thêm

8 Đọc thêm

CAU TRUC DE THI NAM 2008-2009

CAU TRUC DE THI NAM 2008-2009

Cấu trúc đề thi trắc nghiệm môn Hóa họcCấu trúc đề thi trắc nghiệm tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, năm 2008 môn Hóa học do Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT) soạn thảo. Xem chi tiết dưới đây. Cấu trúc đề thi trắc nghiệm tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, năm 2008 môn HÓA HỌC1. Đề thi tốt nghiệp THPT dành cho thí sinh chương trình phân ban (ban Khoa học Tự nhiên, ban Khoa học Xã hội và Nhân văn)Phần chung cho thí sinh 2 ban [33 câu]:- Cacbohiđrat [2)- Amin - Amino axit - Protein [3]- Polime và vật liệu polime [2]- Đại cương về kim loại [4]- Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm [6)- Crom, sắt, đồng; Hoá học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường [4)- Tổng hợp nội dung các kiến thức hoá hữu cơ thuộc chương trình phổ thông [6]- Tổng hợp nội dung các kiến thức hoá vô cơ thuộc chương trình phổ thông [6]Phần dành cho thí sinh chương trình ban Khoa học Tự nhiên [7 câu]:- Xeton- Dãy thế điện cực chuẩn của kim loại- Bạc, vàng, niken, kẽm, thiếc, chì- Phân tích hoá học- Tổng hợp nội dung các kiến thức hoá vô cơ thuộc phần riêngPhần dành cho thí sinh chương trình ban Khoa học Xã hội và Nhân văn [7 câu]:- Ancol - Phenol- Anđehit - Axit cacboxylic- Este - Lipit- Tổng hợp nội dung các kiến thức hoá hữu cơ thuộc phần riêng2- Đề thi tốt nghiệp THPT dành cho thí sinh chương trình không phân ban- Rượu - Phenol - Amin [3]- Anđehit - Axit cacboxylic - Este [4]- Glixerin - Lipit [1]
Xem thêm

4 Đọc thêm

Cách làm bài thi ĐH đạt điểm cao ppsx

CÁCH LÀM BÀI THI ĐH ĐẠT ĐIỂM CAO PPSX

như người ta nghĩ, hãy làm bài tốt nhất có thể. Môn Toán: 60% kiến thức lớp 12; 40% lớp 11 Thầy Nguyễn Vũ Lương, Chủ nhiệm khối chuyên Toán - Tin THPT, ĐH KHTN - ĐHQG Hà Nội cho biết: Qua kỳ thi tốt nghiệp vừa diễn ra có thể thấy với mặt bằng chung như năm nay đề thi môn Toán sẽ dễ hơn đề thi ĐH, năm trước. Nhìn chung nếu đề thi môn Toán ra như năm ngoái là có thể phân loại được thí sinh. Để đối mặt với kiểu đề thi này, thí sinh phải học cẩn thận, tập trung vào chương trình lớp 12, chỉ học những bài cơ bản không cần đi vào toán có “mẹo mực”. Đề thi sẽ có 60% đề thi kiểm tra kiến thức lớp 12, 40%-chương trình lớp 11. Nội dung đề thi không khác năm trước nên thí sinh nên tham khảo đề năm 2006. Môn Vật lý: 50% điểm nằm ở lý thuyết Thầy Nguyễn Cảnh Hòe, Khối THPT chuyên, ĐH KHTN - ĐHQG Hà Nội nói: Đề thi tuyển sinh vào ĐH, môn Vật lý năm nay sẽ khó hơn, kiểm tra kiến thức sẽ trải đều chương trình hơn. Phải là học sinh giỏi mới đạt được điểm 8,9,10. Thí sinh nên chú ý làm bài theo kiểu “vượt qua thử thách”: Câu hỏi dễ làm trước, câu hỏi lý thuyết làm trước, các câu hỏi mang tính bài tập không cần dùng máy tính nên được làm tiếp theo. Câu hỏi nào phải dùng máy tính thì làm sau; câu nào thật khó phải tính toán phức tạp thì làm sau cùng, không nên để xảy ra tình trạng hết giờ rồi mà vẫn còn câu lý thuyết chưa giải quyết. Thí sinh cần nhớ là 50% số điểm nằm ở lý thuyết. Các bạn ở tỉnh xa không có điều kiện mua sách thì xem các đề trắc nghiệm của Bộ GD-ĐT. (Còn nữa) Theo Tiền Phong
Xem thêm

5 Đọc thêm

CẤU TRÚC ĐỀ - HẠN CHẾ ÔN THI TN,ĐH 2010(T.A)

CẤU TRÚC ĐỀ - HẠN CHẾ ÔN THI TN,ĐH 2010(T.A)

Môn Tiếng Anh(Trắc nghiệm)Đề thi tốt nghiệp THPTĐề thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh gồm 50 câu trắc nghiệm dành cho tất cả thí sinh, không có phần đề riêng.Lĩnh vực Yếu tố/chi tiết cần kiểm tra Tỉ trọng/ số lượng câu Ngữ âm - Trọng âm - Nguyên âm và phụ âm 5Ngữ pháp – Từ vựng - Danh từ / đại từ / động từ (thời và hợp thời) / tính từ / từ nối/ v.v… 9- Cấu trúc câu 6Phương thức cấu tạo từ Chọn từ/ cụm từ/ cụm từ cố định,v.v… 7Chức năng giao tiếp - Từ / ngữ thể hiện chức năng giao tiếp đơn giản, … (khuyến khích yếu tố văn hóa) 3Kĩ năng đọc - Điền từ vào chỗ trống: (sử dụng từ/ngữ; nghĩa ngữ pháp; nghĩa ngữ vựng); một bài text khoảng 150 từ. 5Đọc hiểu: + số lượng bài text: 1
Xem thêm

4 Đọc thêm

ĐNH- tổng ôn lí thuyết vật lí 2015

ĐNH- TỔNG ÔN LÍ THUYẾT VẬT LÍ 2015

Tài liệu được biên soạn Thầy Đỗ Ngọc Hà một Giáo viên trẻ tài năng, có kinh nghiệm giảng dạy và ôn luyện thi ĐH, CĐ. Có nhiều học sinh đạt điểm cao trong các kỳ thi ĐH, CĐ. Hiện nay thầy đang là giáo viên luyện thi môn vật lý trên wedsite Hocmai.vn Một học tập nổi tiếng Việt Nam. Tài liệu này rất quý báu cho những bạn ôn thi đại học

55 Đọc thêm

Cách làm hồ sơ đăng ký dự thi ĐH, CĐ năm 2011 và những lưu ý pptx

CÁCH LÀM HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI ĐH, CĐ NĂM 2011 VÀ NHỮNG LƯU Ý PPTX

Cách làm hồ sơ đăng ký dự thi ĐH, năm 2011 và những lưu ý Trình tự làm hồ sơ ĐKDT: - Trả lời được các câu hỏi: Bạn dự định thi khối nào? Ngành nào? Trường nào? - Tra cứu thông tin trong quyển Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, 2010 để biết trường có tổ chức thi hay không, biết mã ngành, mã trường dự thi; mã tỉnh, mã huyện. - Tra cứu danh mục mã trường THPT và tương đương năm 2010, danh mục đơn vị ĐKDT năm 2010 của các sở GD-ĐT để biết mã ban tuyển sinh, mã tỉnh, mã quận/huyện, mã trường THPT, mã đơn vị ĐKDT. - Đọc hướng dẫn ghi phiếu ĐKDT ĐH, năm 2010 (ở mặt sau của phiếu số 2). Và tiến hành làm hồ sơ ĐKDT ĐH, cụ thể như sau: 1. Số phiếu (thí sinh không ghi mục này). 2. Trường đăng ký dự thi. Tên trường: Ký hiệu trường Khối thi Mã ngành. Lưu ý: Nếu các bạn có nguyện vọng học ở trường không tổ chức thi (hoặc hệ của các trường ĐH) thì sau khi ghi xong Mục 2 (tên trường có tổ chức thi) thì không ghi mã ngành, mà phải ghi đủ thông tin ở Mục 3. Ví dụ: Các bạn dự thi khối A và có nguyện vọng 1 học ngành 101 của Trường ĐHDL Văn Lang. Bạn có thể chọn một trường có tổ chức thi để dự thi - ví dụ: Trường ĐH KHTN, khi đó: - Mục 2: ghi tên trường có tổ chức thi (Trường ĐH KHTN - ĐHQG TP.HCM), chính là trường mà thí sinh sẽ dự thi để có kết quả; ghi ký hiệu trường, khối thi, không ghi mã ngành.
Xem thêm

8 Đọc thêm

HƯỚNG DẪN GHI HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2013

HƯỚNG DẪN GHI HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2013

HƯỚNG DẪN GHI HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2013Nhằm giúp thí sinh khỏi sai sót trong khi làm hồ sơ, ảnh hưởng quyền lợi dự thi đạihọc, cao đẳng năm 2013, Tuổi Trẻ Online hướng dẫn thí sinh cách ghi hồ sơ đăng ký dự thi(ĐKDT) đại học (ĐH), cao đẳng () năm 2013 như sau:+ Hồ sơ dự thi ĐH, năm 2013 gồm:- Một túi đựng hồ sơ: Mặt trước ghi các thông tin cần thiết mà thí sinh phải điền đầy đủ,mặt sau là một số lưu ý về làm hồ sơ đăng ký dự thi (đây chính là một phiếu ĐKDT và sẽđược gửi đến trường ĐH, nơi thí sinh ĐKDT).- Phiếu số 1: Mặt trước có nội dung giống mặt trước của túi đựng hồ sơ, mặt sau gồm cácthông tin về tên và ký hiệu các trường đại học, cao đẳng.- Phiếu số 2: Mặt trước của phiếu về cơ bản giống mặt trước của túi đựng hồ sơ, mặt sau làhướng dẫn ghi phiếu đăng ký dự thi.+ Tiến hành làm hồ sơ đăng ký dự thi Đại học và Cao đẳng, cụ thể như sau:1. Số phiếu (thí sinh không ghi mục này) 2. Trường đăng ký dự thiTên trường: ĐH KINH TẾ TP.HCM KSA A D340101Ký hiệu trường Khối thi Mã ngànhTên ngành: Quản trị kinh doanh Chuyên ngành: MaketingLưu ý:• Nếu thí sinh có nguyện vọng 1 học tại Trường ĐH Kinh tế TP.HCM thì Mục 3 để trống.• Nếu thí sinh có nguyện vọng học ở trường không tổ chức thi (hoặc hệ của các trườngĐH) thì sau khi ghi xong Mục 2 (tên trường có tổ chức thi) - không ghi mã ngành, phảighi đủ thông tin ở Mục 3. Ví dụ: Thí sinh dự thi khối A và có nguyện vọng 1 học ngànhD340101 của Trường ĐHDL Văn Lang. Thí sinh có thể chọn một trường có tổ chức thi để
Xem thêm

4 Đọc thêm

Hướng dẫn làm hồ sơ đăng kí dự thi ĐH-CĐ 2010

HƯỚNG DẪN LÀM HỒ SƠ ĐĂNG KÍ DỰ THI ĐH-CĐ 2010

đó) (KV1, KV2-NT, KV2, KV3)12. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (ghi đủ 4 chữ số của năm tốt nghiệp vào ô)13. Nơi nộp hồ sơ ĐKDT: THPT Gia Định, Mã đơn vị ĐKDT 14. Thí sinh dự thi tại Vinh thì ghi V, tại Cần Thơ ghi C, tại Quy Nhơn ghi Q vào ô(nếu không thì để trống 15. Giấy chứng minh số: (Ghi mỗi số vào 1 ô) 16. Gửi giấy báo dự thi, giấy chứng nhận kết quả thi, phiếu báo điểm cho ai, theo địa chỉ nào? Lê Anh Thi, 20/B25 đường 3/2, P.12, Q.10, TP.HCM. Điện thoại liên hệ (nếu có) 08.30229817.- Tiếp theo, để hoàn tất hồ sơ, thí sinh cần ghi rõ ngày tháng năm làm hồ sơ, ký tên, dán ảnh 4x6 và có xác nhận của trường (nếu đang là HS, SV) hoặc của công an xã/phường (đối với thí sinh tự do đang cư trú tại địa phương). Cách ghi tương tự đối với phiếu số 1 và phiếu số 2. Hồ sơ hoàn tất gồm:• Túi đựng hồ sơ có dán ảnh và đóng dấu giáp lai, phiếu số 1 và phiếu số 2 (đã điền đủ thông tin).• 2 ảnh chân dung cỡ 4x6 kiểu chứng minh thư mới chụp trong vòng 6 tháng (có ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh, mã tỉnh/huyện và mã đơn vị ĐKDT vào mặt sau tấm ảnh), 2 ảnh này để trong một phong bì nhỏ.• Ba phong bì có dán tem và ghi rõ tên, địa chỉ người nhận (địa chỉ này nên giống với mục 16).• Bản sao các giấy chứng nhận hợp pháp nếu là đối tượng ưu tiên (con liệt sĩ, con thương binh ).• Đối với thí sinh có NV1 học tại các trường ĐH, không tổ chức thi hoặc hệ của các trường ĐH hoặc trường thuộc các ĐH, hồ sơ có thêm 1 bản photocopy mặt trước phiếu ĐKDT số 1 (không được đồ hay ghi thêm gì vào bản photocopy này). Bản photocopy này sẽ được các sở GD-ĐT chuyển cho các trường không tổ chức thi cùng với ảnh và địa chỉ đã dán tem sẵn của thí sinh để các trường này có đầy đủ thông tin của thí sinh như những trường tổ chức thi.
Xem thêm

4 Đọc thêm

ÔN TẬP LƯỢNG GIÁC ÔN THI ĐẠI HỌC

ÔN TẬP LƯỢNG GIÁC ÔN THI ĐẠI HỌC

đây là tài liệu tập hợp các dạng lượng giác hay và điển hình hỗ trợ cho các bạn học tập trong quá trình ôn thi ĐH-CĐ. Chúc các bạn học tốt!

23 Đọc thêm

Đề và hướng dẫn giải thi thử đại học và cao đẳng môn Hóa pptx

ĐỀ VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI THI THỬ ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG MÔN HÓA PPTX

¬ + →→Đề và hướng dẫn giải thi thử ĐH môn hóa học Câu 9: Hoà tan hoàn toàn 10,65 gam hỗn hợp A gồm 2 oxit của kim loại kiềm và kiềm thổ bằng dung dịch HCl, sau đó cô cạn và điện phân hoàn toàn hỗn hợp muối khan thì thu được m gam hỗn hợp B gồm 2 kim loại ở catot và 3,36 lit khí (đktc) ở anot. Trị số của m là:A. 8,25. B. 5,325. C. 5,28. D. 5,235.Đề và hướng dẫn giải thi thử ĐH môn hóa học Câu 9: Hoà tan hoàn toàn 10,65 gam hỗn hợp A gồm 2 oxit của kim loại kiềm và kiềm thổ bằng dung dịch HCl, sau đó cô cạn và điện phân hoàn toàn hỗn hợp muối khan thì thu được m gam hỗn hợp B gồm 2 kim loại ở catot và 3,36 lit khí (đktc) ở anot. Trị số của m là:A. 8,25. B. 5,325. C. 5,28. D. 5,235.Bài giải Số mol nguyên tử oxi trong oxit bằng số mol phân tử clo thoát ra ở anốt vì có cùng số mol điện tích âm.m = 10,65 – 16.(3,36/22,4) = 8,25. Đáp án A. Đề và hướng dẫn giải thi thử ĐH môn hóa học Câu 10: Chia 16,5 gam hỗn hợp gồm 1 kim loại kiềm và 1 kim loại kiềm thổ ra 2 phần bằng nhau. Phần 1 trộn thêm 1,37 gam kim loại Ba thì thu được hỗn hợp có % số mol Ba là 23,07%. Phần 2 cho tác dụng với H2O dư thì thu được 3,36 lit khí (đktc). Hai kim loại là:A. Na và Ca. B. Li và Ba. C. K và Ba. D. Na và MgĐề và hướng dẫn giải thi thử ĐH môn hóa học Câu 10 (tt)
Xem thêm

109 Đọc thêm

Vài đề thi thử môn TOÁN ĐH( có lời giải chi tiết)

VÀI ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN ĐH( CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT)

x2+2y2+5z22PHẦN RIÊNG (3 điểm): Thí sinh chỉ làm một trong hai phần A hoặc BA. Theo chương trình chuẩnCâu 6A. (2 điểm)a) Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Đề-các vuông góc Oxy, cho hình thoi ABCD ngoại tiếp đườngtròn (I ) : (x −5)2+(y −6)2=325. Biết rằng các đường thẳng AC và AB lần lượt đi qua các điểm M(7;8)và N (6;9). Tìm tọa độ các đỉnh của hình thoi ABCD.b) Trong không gian với hệ tọa độ vuông góc Ox yz cho các điểm B(0;1;0) và N(2;−1;2). Viết phươngtrình mặt phẳng (P) đi qua các điểm B,N đồng thời cắt các tia Ox,Oz tại A,C sao cho diện tích tamgiác ABC đạt giá trị nhỏ nhất.Câu 7A. (1 điểm) Giải hệ phương trình:log5(
Xem thêm

80 Đọc thêm

Đề thi trắc nghiệm Tài chính công ty đa quốc gia (tiếng anh)

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA (TIẾNG ANH)

Đề thi trắc nghiệm Tài chính công ty đa quốc gia (tiếng anh) Đề thi Tài chính công ty đa quốc gia cho các trường ĐH CĐ Đề thi Tài chính công ty đa quốc gia (tiếng anh) Đề thi Tài chính công ty đa quốc gia cho các trường ĐH CĐ Đề thi Tài chính công ty đa quốc gia (tiếng anh) Đề thi Tài chính công ty đa quốc gia cho các trường ĐH CĐ Đề thi Tài chính công ty đa quốc gia (tiếng anh) Đề thi Tài chính công ty đa quốc gia cho các trường ĐH CĐ Đề thi Tài chính công ty đa quốc gia (tiếng anh) Đề thi Tài chính công ty đa quốc gia cho các trường ĐH CĐ Đề thi Tài chính công ty đa quốc gia (tiếng anh) Đề thi Tài chính công ty đa quốc gia cho các trường ĐH CĐ Đề thi Tài chính công ty đa quốc gia (tiếng anh) Đề thi Tài chính công ty đa quốc gia cho các trường ĐH CĐ Đề thi Tài chính công ty đa quốc gia (tiếng anh) Đề thi Tài chính công ty đa quốc gia cho các trường ĐH CĐ Đề thi Tài chính công ty đa quốc gia (tiếng anh) Đề thi Tài chính công ty đa quốc gia cho các trường ĐH CĐ Đề thi Tài chính công ty đa quốc gia (tiếng anh) Đề thi Tài chính công ty đa quốc gia cho các trường ĐH CĐ Đề thi Tài chính công ty đa quốc gia (tiếng anh) Đề thi Tài chính công ty đa quốc gia cho các trường ĐH CĐ Đề thi Tài chính công ty đa quốc gia (tiếng anh) Đề thi Tài chính công ty đa quốc gia cho các trường ĐH CĐ Đề thi Tài chính công ty đa quốc gia (tiếng anh) Đề thi Tài chính công ty đa quốc gia cho các trường ĐH CĐ Đề thi Tài chính công ty đa quốc gia (tiếng anh) Đề thi Tài chính công ty đa quốc gia cho các trường ĐH CĐ Đề thi Tài chính công ty đa quốc gia (tiếng anh) Đề thi Tài chính công ty đa quốc gia cho các trường ĐH CĐ Đề thi Tài chính công ty đa quốc gia (tiếng anh) Đề thi Tài chính công ty đa quốc gia cho các trường ĐH CĐ Đề thi Tài chính công ty đa quốc gia (tiếng anh) Đề thi Tài chính công ty đa quốc gia cho các trường ĐH CĐ Đề thi Tài chính công ty đa quốc gia (tiếng anh) Đề thi Tài chính công ty đa quốc gia cho các trường ĐH CĐ
Xem thêm

13 Đọc thêm

"Khủng hoảng văn, sử" - lỗi của... Internet? doc

KHỦNG HOẢNG VĂN SỬ LỖI CỦA INTERNET

"Khủng hoảng văn, sử" - lỗi của Internet? Những câu văn, sử "bị Error" Lỗi "đồ họa": Theo PGS.TS Phạm Xanh, Chủ nhiệm bộ môn Lịch sử Việt Nam (ĐH KHXH & NV), những bài điểm 0 hoặc là để giấy trắng phau, hoặc là vẽ voi, vẽ gà. Có thí sinh nhẫn nại ngồi chép lại đề thi hoặc viết tên các hãng ôtô, xe máy kín đặc bốn trang giấy! Lỗi "copy và paste": Đây là câu có trong hầu hết những bài thi lịch sử: "Mâu thuẫn Nhật - Pháp giống như một cái "ung nhọt" chỉ cần một cái chạm khẽ là bung ra". Theo người viết bài được biết, tài liệu ôn thi nói chung đều dùng cách ví von này khi miêu tả về mâu thuẫn giữa Nhật và Pháp trước ngày Nhật đảo chính Pháp. Lỗi "coi bài thi là forum": Thay vì trình bày kiến thức thì một thí sinh đã viết vào bài thi thế này : "Nhà em vốn rất nghèo, em học hành chăm chỉ lắm, bỗng nhà em vụt khá giả, có nhà cao cửa rộng, em bị cuốn vào cơn lốc cuộc đời. Tạm biệt thầy cô nhé, năm sau em sẽ cố gắng để trở thành một học trò tử tế" Lỗi "hệ thống": 50% số bài thi có dẫn trận Vạn Tường ngày 18/5/1965, quân địch có 9.000, ta diệt 900; địch huy động 6 tàu đổ bộ, 105 xe tăng, xe bọc thép, 170 máy bay chỉ để đánh vào một thôn (!). Đã có nhiều người bắt bẻ: Chỉ riêng chỗ đậu xe, chỗ cho máy bay tránh nhau đã không có đủ chứ đừng nói đến chuyện đánh đấm! Vậy mà sách giáo khoa đã viết như thế. Lỗi "sao lưu dữ liệu": Đề Văn yêu cầu phân tích nhân vật Hộ trong Đời thừa của Nam Cao thì có thí sinh lại đi phân tích nhân vật Độ trong tác phẩm Đôi mắt ! Không những thế còn chua thêm mấy câu bình: "Con người ta mới có đôi mắt", "Mỗi người có hai con mắt, một con mắt sinh học và một con mắt tâm linh". Lỗi "chính tả - spelling": "Dòng thơ bên kia sông Đuống của Hoàng Cầm lãng mạng ơi là lãng mạng", "Nguyễn Khoa Điềm sáng tạo ra âm hưởng chữ tình trính chị để xây nên một Mặt đường khát vọng hoành tráng", "Cuộc sống mà Nam Cao không bàng quang" Từ những bài thi có lỗi chính tả kiểu này khiến có người thắc mắc: tại sao học thí sinh đó lại được tốt nghiệp THPT và cũng đi
Xem thêm

4 Đọc thêm

Bí quyết thi trắc nghiệm môn Lý đạt điểm cao pps

BÍ QUYẾT THI TRẮC NGHIỆM MÔN LÝ ĐẠT ĐIỂM CAO

Bí quyết thi trắc nghiệm môn Lý đạt điểm cao Một trong những yêu cầu căn bản của đề thi ĐH, được Bộ GD&ĐT quy định là không ra đề thi ngoài chương trình và vượt chương trình trung học. Đề thi tuyển sinh ĐH, phải đạt được các yêu cầu kiểm tra những kiến thức cơ bản, khả năng vận dụng và kỹ năng thực hành của thí sinh trong phạm vi chương trình trung học hiện hành, chủ yếu là chương trình lớp 12, phù hợp với quy định về điều chỉnh nội dung học tập cấp trung học. Bám sát chương trình trung học (theo từng bộ môn), đề thi ĐH, có nhiều câu để kiểm tra bao quát chương trình trung học, chủ yếu là chương trình lớp 12, bảo đảm cân đối giữa các phần trong chương trình, đúng các quy định về điều chỉnh nội dung môn học. Thống nhất các ký hiệu, thuật ngữ theo quy định hiện hành. Cùng với nội dung phải bảo đảm tính khoa học, chính xác, chặt chẽ. Lời văn, câu chữ phải rõ ràng, không có sai sót, đề thi phải đạt yêu cầu phân loại được trình độ học lực của thí sinh và phù hợp với thời gian quy định cho mỗi môn thi. Đề thi cũng sẽ không ra vào những phần đã được giảm tải, cắt bỏ, hoặc đã chuyển sang phần đọc thêm (phần chữ nhỏ, các phần đã ghi trong văn bản quy định về điều chỉnh chương trình). Không ra đề thi vào những phần, những ý còn đang tranh luận về mặt khoa học hoặc có nhiều cách giải. Không ra đề thi quá khó, quá phức tạp. Kỳ tuyển sinh ĐH, năm nay, các trường, ngành không thuộc diện
Xem thêm

5 Đọc thêm

Những điều cần biết về tuyển sinh Đại học, Cao đẳng 2014 - NXB Giáo dục Việt Nam

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 2014 - NXB GIÁO DỤC VIỆT NAM

ối xét tuyển; mức điểm nhận hồ sơ đăng kí xột tuyển; vựng tuyển; thời gian cụng bố điểm trúng tuyển; - Hồ sơ đăng kí xét tuyển nộp cho trường theo đường bưu điện chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên hoặc nộp trực tiếp tại các trường (Hồ sơ gồm: Giấy chứng nhận kết quả thi có đóng dấu đỏ của trường + lệ phí xét tuyển + một phong bỡ đó dỏn sẵn tem và ghi rừ địa chỉ liên lạc của thí sinh). - Hồ sơ, thời gian nộp hồ sơ, quy trỡnh đăng kí xét tuyển vào các trường hoặc ngành của trường tổ chức tuyển sinh riờng được quy định tại đề án tự chủ tuyển sinh của trường. - Thí sinh đó dự thi ngành năng khiếu, nếu môn văn hoá thi theo đề thi chung, được tham gia xét tuyển vào chính ngành đó của các trường có nhu cầu xét tuyển, trong vùng tuyển của trường. 9. Phỳc khảo và khiếu nại - Nếu thấy kết quả thi các môn văn hoá không tương xứng với bài làm và đáp án, thang điểm đó cụng bố cụng khai, thớ sinh nộp đơn phúc khảo kèm theo lệ phí cho trường trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày trường công bố điểm thi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, các trường công bố kết quả phúc khảo cho thí sinh. - Mọi thắc mắc và đơn thư khiếu nại, tố cáo của thí sinh liên quan đến tuyển sinh ĐH, đều gửi trực tiếp cho các trường và do các trường xử lí theo thẩm quyền. 10. Nhập học - Thớ sinh trỳng tuyển phải đến nhập học theo đúng yêu cầu ghi trong Giấy triệu tập trúng tuyển của trường. Đến chậm 15 ngày trở lên (kể từ ngày ghi trong giấy triệu tập trúng tuyển), nếu không có lí do chính đáng, coi như
Xem thêm

20 Đọc thêm

Tra ĐIỂM THI CĐ - ĐH -2010

TRA ĐIỂM THI CĐ - ĐH -2010

Tra ĐIỂM THI - ĐH -2010 ĐIỂM THI - ĐH Chọn trường: ĐH An GiangĐH Bách Khoa (Thuộc ĐH Đà Nẵng)ĐH Công Nghệ (ĐH QGHN)ĐH Đà LạtĐH Dân Lập Hải PhòngĐH Giao thông vận tảiĐH Giao thông vận tải (Cơ sở II - phía Nam)ĐH Hàng HảiĐH Hoa SenĐH Hồng BàngĐH Hồng ĐứcĐH Hùng Vương(Phú Thọ)ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH QGHN)ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐG QGHN)ĐH Kiến Trúc TP HCMĐH Kinh Tế (ĐHQGHN)ĐH Kinh tế (Thuộc ĐH Đà Nẵng )ĐH Kinh Tế Quốc DânĐH Kỹ thuật Y tế Hải DươngĐH Lạc HồngĐH Lâm nghiệpĐH Lâm nghiệp - Cơ sở phía NamĐH Ngoại thương Hà NộiĐH Nông nghiệp Hà NộiĐH PHẠM VĂN ĐỒNGĐH Phòng cháy Chữa cháy (cơ sở phía Bắc)ĐH Phòng cháy Chữa cháy (cơ sở phía Nam)ĐH Phú YênĐH Quảng NamĐH Quốc Tế (ĐH QG Tp HCM)ĐH Quy NhơnĐH Sư phạm Đồng ThápĐH Sư phạm Kỹ Thuật Tp HCMĐH Sư Phạm( thuộc ĐH Đà Nẵng)ĐH Tài chính - MarketingĐH Tây NguyênĐH Thăng LongĐH Thương MạiĐH Thủy LợiĐH Thủy Lợi CS2ĐH Tiền GiangĐH Trà VinhĐH Văn hóa TP HCMĐH Y Tế Công CộngĐH Y Thái BìnhHV Chính sách và Phát triểnHV Kỹ thuật Quân Sự (Dân sự)Khoa Luật (ĐH QGHN)Khoa Sư Phạm (ĐH QGHN)Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại KonTum, vv Chọn tỉnh : Bình ThuậnCần thơĐồng ThápHà TĩnhHải PhòngLào CaiNinh BìnhQuảng NinhTp HCMVĩnh Long, vv Họ tên hoặc SBD : "Anh , Chị gõ vào " Đã Có HƠN 100 trường có điểm ĐH Hà Nội mới có điểm ĐH Y khoa HàNôi MỚI CÓ ĐIỂM
Xem thêm

4 Đọc thêm