BẠCH CẦU VÀ TỬ VONG KHI ĐIỀU TRỊ UNG THƯ DOCX

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "BẠCH CẦU VÀ TỬ VONG KHI ĐIỀU TRỊ UNG THƯ DOCX":

BÀI GIẢNG: Giới thiệu Kinh tế - Kinh tế y tế potx

BÀI GIẢNG: GIỚI THIỆU KINH TẾ - KINH TẾ Y TẾ POTX

M t s khái ni m c b nộ ố ệ ơ ảHi u xu t:ệ ấ không có lãng phí, khi ngu n ồl c h n h p, làm đ c nhi u h n v i cùng ự ạ ẹ ượ ề ơ ớl ng v t li uượ ậ ệChi phí c h i: ơ ộ Giá tr c a m t ph ng án ủ ộ ươkhác t t nh t mà ta đã b qua khi l a ch n ố ấ ỏ ự ọph ng án hi n t i nói cách khác là con s ươ ệ ạ ốcho th y s ch n l a trong b i c nh ngu n ấ ự ọ ự ố ả ồl c h n h pự ạ ẹ Lý thuy t l a ch n kinh t t i uế ự ọ ế ố ư•Lý do: Ngu n l c khan hi m trong khi nhu ồ ự ếc u con ng i và xã h i vô h nầ ườ ộ ạ•M c tiêu l a ch nụ ự ọV i nhà s n xu t: t i đa hóa l i nhu nớ ả ấ ố ợ ậV i ng i tiêu dùng: t i đa hóa l i íchớ ườ ố ợV i chính ph : t i đa hóa phúc l i xã h iớ ủ ố ợ ộ Ph ng pháp l a ch nươ ự ọ-2+4Th c ứ
Xem thêm

39 Đọc thêm

nước Đại Việt ta (Nhung THCS An Vĩ)

NƯỚC ĐẠI VIỆT TA (NHUNG THCS AN VĨ)

T Triu inh Lý Trn chi triu to ngó quc,[1]D Hỏn ng Tng Nguyờn nhi cỏc nht phng.Tuy cng nhc thỡ hu bt ng,Nhi ho kit th v thng php.C Lu Cung tham cụng d th bi,Nhi Triu Tit hiu i d xỳc vong.Toa ụ ký cm Hm T quan,ễ Mó hu Bch ng hi.[2]Kờ ch vóng c,Quyt hu minh trng. GV: Nguyễn Thị Nhung Phòng GD - KCTiết 97 Văn bản : Nớcđạiviệtta(Trích: Bình Ngô đại cáo Nguyễn Trãi) Từng nghe:Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân,Quân điếu phạt tr ớc lo trừ bạo.Nh n ớc Đại Việt ta từ tr ớc.Vốn x ng nền văn hiến đã lâu,Núi sông bờ cõi đã chia,Phong tục Bắc Nam cũng khác.Từ Triệu, Đinh, Lí, Trần bao đời xây nền độc lập,Cùng Hán, Đ ờng, Tống, Nguyên, mỗi bên x ng đế một ph ơng.Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau,Song hào kiệt đời nào cũng có. Vậy nên:L u Cung tham công nên thất bại,Triệu Tiết thích lớn phải tiêu vong,Cửa Hàm Tử bắt sống Toa Đô,
Xem thêm

30 Đọc thêm

 Dự án VIET TOWER

DỰ ÁN VIET TOWER

t , đánh giá hi u qu c a d án và đ c bi t quan tr ng trong vi c thuy t ph cư ệ ả ủ ự ặ ệ ọ ệ ế ụ ch đ u t quy t đ nh đ u t và t ch c tín d ng c p v n cho d án. ủ ầ ư ế ư ổ ứ ụ ấ ố ựI. NGHIÊN C U TH TR NG:Ứ ƯỜ1. Nghiên c u, đánh giá th tr ng đ u t :ứ ườ ầ ư Nghiên c u và đánh giá tình hình giá th tr ng văn phòng chi thuê t i Hà N iứ ườ ạ ộ t năm 2009 đ n năm 2011ừ ế .• Năm 2009: Trong Quý I/2009, t i Hà N i, giá chào thuê văn phòng h ng A đã gi mạ ộ ạ ả kho ng 8% so v i th i đi m cu i năm 2008, xu ng còn 49USD/m2, g n b nả ớ ờ ể ố ố ầ ằ g v i m c giá trong Quý I/2008. ớ ứ Bên c nh đó, t l tr ng c a văn phòng h ng Aạ ỷ ệ ố ủ ạ tăng lên m c 2.6%; giá thuê văn phòng h ng B gi m xu ng còn d iở ứ ạ ả ố ướ 33USD/m2 t i th i đi m cu i quý I/2009, gi m 5% so v i cùng kỳ năm ngoái; tạ ờ ể ố ả ớ ỷ l tr ng c a văn phòng h ng B là 19%. Các tòa nhà văn phòng h ng B cũ có t lệ ố ủ ạ ạ ỷ ệ tr ng là 8%. Đây là k t qu mà CBRE công b khi th m đ nh v d án đ u tố ế ả ố ẩ ề ự ầ ư BĐS. Theo Savills Vi t Nam, trong quý IV/2009, t ng l ng cung văn phòng choệ ổ ượ thuê Hà N i đ t h n 600.000m2, tăng kho ng 23% so v i quý III/2009. Trongở ộ ạ ơ ả ớ khi đó, công su t cho thuê ti p t c suy y u và gi m kho ng 2% so v i quýấ ế ụ ế ả ả ớ III/2009. C th , công su t cho thuê văn phòng h ng A gi m 18%; công su t choụ ể ấ ạ ả ấ thuê c a văn phòng h ng B gi m nh m c 1%; công su t cho thuê c a vănủ ạ ả ẹ ở ứ ấ ủ phòng h ng C gi m h n 10% so v i quý III/2009.ạ ả ơ ớ• Năm 2010: Gia thuê văn phong t i ́ ̀ ạ Hà N iộ 2010 gi m so v i năm 2009ả ớ . Theo Công ty nghiên c u B t đ ng s n Savills ứ ấ ộ ả Vi t Namệ , công suât thuê trung binh cua thí ̀ ̉ ̣ 3tr ng văn phong trong quy I đat 85%, tăng nhe khoang 2% so v i quy tr c. Măcườ ̀ ́ ̣ ̣ ̉ ớ ́ ướ ̣ du công suât thuê co nhiêu dâu hiêu lac quan, song, gia thuê văn phong cac hang̀ ́ ́ ̀ ́ ̣ ̣ ́ ̀ ́ ̣ đêu co xu h ng giam 3,6% so v i quy 4 năm 2009. L ng văn phong hang À ́ ướ ̉ ớ ́ ượ ̀ ̣ đ c thuê trong quy môt tăng hâu nh không đang kê, trong khi văn phong hang Bượ ́ ̣ ̀ ư ́ ̉ ̀ ̣ giam t i môt n a. Chi riêng văn phong hang C đat kêt qua tôt nhât. Môt loat cac toả ớ ̣ ử ̉ ̀ ̣ ̣ ́ ̉ ́ ́ ̣ ̣ ́ ̀
Xem thêm

11 Đọc thêm

20 TH Ị TR Ư ỜNG M ỤC TI ÊU

20 TH Ị TR Ư ỜNG M ỤC TI ÊU

ThÞ tr-êng môc tiªu Ngo Quang Thuat Date: 18/08/11 Page 1 of 20 TH TR Ư ỜNG M ỤC TI ÊU Các cuộc gọi ngẫu nhiên Các cuộc gọi ngẫu nhiên là các cuộc điện thoại hay thăm viếng khách hàng tiềm năng mà họ không biết bạn. Mục đích của các cuộc gọi ngẫu nhiên là để thu thập thông tin về tiềm năng của khách hàng, thông tin cho khách hàng tiềm năng biết về lợi ích khi sử dụng sản phẩm hay dịch vụ của bạn và trong rất nhiều trường hợp là để hẹn gặp. Có rất nhiều thử thách khi thực hiện các cuộc gọi ngẫu nhiên bao gồm: hơi run, phải thông qua trợ lý, thư ký hay những người "gác cổng" khác hay tìm ra đúng người cần gọi; tìm ra cách để rao hàng nhanh chóng mà sẽ thúc đẩy quá trình bán hàng. Những lời khuyên dưới đây sẽ giúp bạn vượt qua những thử thách đó: Tránh có những cuộc gọi ngẫu nhiên quá tẻ nhạt Hỏi khách hàng hiện tại về khách hàng tiềm năng và sử dụng tên của khách hàng hiện tại để bắt đầu làm quen khi gọi điện. Để có được khách hàng tiềm năng, hãy tìm cách lấy được những thong tin đó từ những câu chuyện tự nhiên hang ngày với khách hang quen của họ thay vì chỉ đề nghị họ cho tên tuổi và số điện thoại của khách hàng tiềm năng. Ví dụ nếu bạn muốn hỏi ai đó có biết người quan tâm đến việc mua bảo hiểm, họ có thể trả lời là không vì họ không thể nghĩ ra ai tức thời. Nhưng nếu như bạn nói chuyện với người đó về việc sinh con và hỏi liệu bạn của họ cũng đang sinh con, anh ta sẽ nhận ra rằng họ biết rất nhiều người có quan tâm tới kế hoạch cho tương lai...người mà muốn mua bảo hiểm. Lao vào tức thời Bạn sẽ không bao giờ cảm thấy đủ sẵn sàng để thực hiện các cuộc gọi bán hàng, do đó đừng bao giờ chờ đợi khoảnh khắc hoàn hảo. Sự sợ hãi của bạn sẽ không bao giờ tiêu tan và gọi điện đẻ bị từ chối thì bạn không bao giờ mong chờ. Do vậy, thay vì đưa ra các lý do để trì hoãn, hãy làm ngay khi có thể. Hãy thẳng thắn Dù cho bạn gặp thư ký, trợ lý hay chính bản thân khách hàng tiềm năng trên điện thoại, hãy thẳng thắn đề cập lý do bạn gọi điện. Giới thiệu mình và giải thích lý do cuộc gọi. Hãy trung thực và ngắn ngọn. Người ta sẽ bực mình và nghi ngờ nếu bạn không đưa ra lý do tại sao bạn gọi điện. Phải biết được liệu đó có phải thời gian thích hợp để gọi điện không - nếu đúng, hãy đưa thêm thông tin; nếu không, hỏi khách hàng khi
Xem thêm

20 Đọc thêm

Chương1- Công nghệ và vai trò của công nghệ(slide)

CHƯƠNG1- CÔNG NGHỆ VÀ VAI TRÒ CỦA CÔNG NGHỆ(SLIDE)

Qu¶n lý ®æi míi C¤NG NGHÖPGS. TS. NguyÔn V¨n Phóc MỤC ĐÍCH•N m c nh ng khái ni m c b n v qu n tr ắ đượ ữ ệ ơ ả ề ả ịcông ngh v qu n tr i m i công nghệ à ả đổ ớ ệ•Hi u rõ n i dung c a quá trình v các ho t ng ể ộ ủ à ạ độqu n tr v i m i công ngh trong doanh nghi pả à đổ ớ ệ ệ•N m c công tác qu n lý nh n c i v i qu n ắ đượ ả à ướ đố ớ ảtr v i m i công nghị à đổ ớ ệ•N m c cách v n d ng c nh ng ki n th c ắ đượ ậ ụ đượ ữ ế ứã h c v m t s v n b n pháp quy ch y u v đ ọ à ộ ố ă ả ủ ế ềqu n tr v i m i công ngh phân tích nh ng ả à đổ ớ ệ để ữquan h , n i dung c b n trong qu n tr v i m i ệ ộ ơ ả ả à đổ ớcông ngh c a doanh nghi pệ ủ ệ YÊU CẦU•Nghiên c u giáo trình, b i gi ngứ à ả•c các v n b n pháp lýĐọ ă ả•c các t i li u tham kh oĐọ à ệ ả•Liên h th c tệ ự ế
Xem thêm

33 Đọc thêm

đáp án + đề thi lí thuyết tốt nghiệp khóa 2 - quản trị mạng máy tính - mã đề thi qtmmt - lt (30)

ĐÁP ÁN + ĐỀ THI LÍ THUYẾT TỐT NGHIỆP KHÓA 2 - QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH - MÃ ĐỀ THI QTMMT - LT (30)

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 2 (2008 - 2011)NGHỀ: KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNHMÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀMã đề thi: DA SCLRMT - LT30I. PHẦN BẮT BUỘC (7 điểm)Câu 1: (2 điểm)Trình bày quá trình POST trong máy tính. Và các lỗi thường xảy ra trong quá trình POST?Quá trình POST máy tính:- Máy tính được "nuôi" bởi bộ nguồn gọi là nguồn cấp trước - Khi bật công tắc thì nguồn sẽ mở, lúc đó nguồn sẽ chờ đợi mainboard gởi về 1 tín hiệu gọi là tín hiệu PowerGood để xác nhận là bộ nguồn hoạt động tốt.Sau khi được cấp nguồn, công việc đầu tiên CPU đi thực thi là nó sẽ tiến hành đi đọc ROM Bios. Trong Rom Bios sẽ mang một đoạn chương trình và yêu cầu CPU phải tiến hành thực thi đoạn chương trình này để kiểm tra phần cứng máy tính ở mỗi lần khởi động.- Tiếp theo CPU sẽ kiểm tra các thông số của mainboard tại BIOS. Sau đó kiểm tra các bit địa chỉ trên Ram và cuối cùng là card màn hình. Khi Card màn hình đã kiểm tra hoàn tất thì mà hình sẽ hiện lên các dòng thông số về card màn hình, CPU, Ram, và tới các thi t b l u tr ngo i. ế ư ữ à1 đCác lỗi có thể xảy ra trong quá trình POST:CPU thực hiện theo đoạn chương trình kiểm tra phần cứng máy tính trong ROM BIOS, kiểm tra các thiết bị sau:- Khi kiểm tra RAM trong giai đoạn này thì thông thường ta sẽ gặp một số lỗi và tình hình máy như sau: Nếu ta gắn RAM sai Bank thì máy sẽ không lên hình ảnh và không báo lỗi gì cả,
Xem thêm

4 Đọc thêm

NGUYÊN TÁC BÌNH NGÔ&BẢN DỊCH CỦA NGÔ TẤT TỐ

NGUYÊN TÁC BÌNH NGÔ&BẢN DỊCH CỦA NGÔ TẤT TỐ

Bình Ngô đại cáo Nguyễn Trãi Đại thiên hành hoá hoàng thượng nhược viết. Cái văn: Nhân nghĩa chi cử, yếu tại an dân, Điếu phạt chi sư mạc tiên khứ bạo. Duy, ngã Đại Việt chi quốc, Thật vi văn hiến chi bang. Sơn xuyên chi phong vực kí thù, Nam bắc chi phong tục diệc dị. Tự Triệu Đinh Lý Trần chi triệu tạo ngã quốc, Dữ Hán Đường Tống Nguyên nhi các đế nhất phương. Tuy cường nhược thì hữu bất đồng, Nhi hào kiệt thế vị thường phạp. Cố Lưu Cung tham công dĩ thủ bại, Nhi Triệu Tiết hảo đại dĩ xúc vong. Toa Đô kí cầm ư Hàm Tử quan, Ô Mã hựu ế ư Bạch Đằng hải. Kê chư vãng cổ, Quyết hữu minh trưng. Khoảnh nhân Hồ chính chi phiền hà. Chí sử nhân tâm chi oán bạn. Cuồng Minh tứ khích, nhân dĩ độc ngã dân; Ác đảng hoài gian, cánh dĩ mại ngã quốc. Hân thương sinh ư ngược diệm, Hãm xích tử ư hoạ khanh. Khi thiên võng dân, quỷ kế cái thiên vạn trạng; Liên binh kết hấn nẫm ác đãi nhị thập niên. Bại nghĩa thương nhân, càn khôn kỉ hồ dục tức; Trọng khoa hậu liễm, sơn trạch mi hữu kiết di. Khai kim trường tái mạo lam chướng nhi phủ sơn đào sa,
Xem thêm

7 Đọc thêm

TH Ị TR Ư ỜNG M ỤC TI ÊU

TH Ị TR Ư ỜNG M ỤC TI ÊU

ThÞ trêng môc tiªu Ngo Quang ThuatTH TR Ư ỜNG M ỤC TI ÊU Các cuộc gọi ngẫu nhiênCác cuộc gọi ngẫu nhiên là các cuộc điện thoại hay thăm viếng khách hàng tiềm năng mà họ không biết bạn. Mục đích của các cuộc gọi ngẫu nhiên là để thu thập thông tin về tiềm năng của khách hàng, thông tin cho khách hàng tiềm năng biết về lợi ích khi sử dụng sản phẩm hay dịch vụ của bạn và trong rất nhiều trường hợp là để hẹn gặp. Có rất nhiều thử thách khi thực hiện các cuộc gọi ngẫu nhiên bao gồm: hơi run, phải thông qua trợ lý, thư ký hay những người "gác cổng" khác hay tìm ra đúng người cần gọi; tìm ra cách để rao hàng nhanh chóng mà sẽ thúc đẩy quá trình bán hàng.Những lời khuyên dưới đây sẽ giúp bạn vượt qua những thử thách đó:Tránh có những cuộc gọi ngẫu nhiên quá tẻ nhạtHỏi khách hàng hiện tại về khách hàng tiềm năng và sử dụng tên của khách hàng hiện tại để bắt đầu làm quen khi gọi điện. Để có được khách hàng tiềm năng, hãy tìm cách lấy được những thong tin đó từ những câu chuyện tự nhiên hang ngày với khách hang quen của họ thay vì chỉ đề nghị họ cho tên tuổi và số điện thoại của khách hàng tiềm năng. Ví dụ nếu bạn muốn hỏi ai đó có biết người quan tâm đến việc mua bảo hiểm, họ có thể trả lời là không vì họ không thể nghĩ ra ai tức thời. Nhưng nếu như bạn nói chuyện với người đó về việc sinh con và hỏi liệu bạn của họ cũng đang sinh con, anh ta sẽ nhận ra rằng họ biết rất nhiều người có quan tâm tới kế hoạch cho tương lai...người mà muốn mua bảo hiểm.Lao vào tức thờiBạn sẽ không bao giờ cảm thấy đủ sẵn sàng để thực hiện các cuộc gọi bán hàng, do đó đừng bao giờ chờ đợi khoảnh khắc hoàn hảo. Sự sợ hãi của bạn sẽ không bao giờ tiêu tan và gọi điện đẻ bị từ chối thì bạn không bao giờ mong chờ. Do vậy, thay vì đưa ra các lý do để trì hoãn, hãy làm ngay khi có thể.Hãy thẳng thắnDù cho bạn gặp thư ký, trợ lý hay chính bản thân khách hàng tiềm năng trên điện thoại, hãy thẳng thắn đề cập lý do bạn gọi điện. Giới thiệu mình và giải thích lý do cuộc gọi. Hãy trung thực và ngắn ngọn. Người ta sẽ bực mình và nghi ngờ nếu bạn không đưa ra lý do tại sao bạn gọi điện. Phải biết được liệu đó có phải thời gian thích hợp để gọi điện không - nếu đúng, hãy đưa thêm thông tin; nếu không, hỏi khách hàng khi nào là thời gian thích hợp cho bạn gọi lại.Gọi điện nhiều lần
Xem thêm

20 Đọc thêm

K I Ế N N G H Ị Đ Ầ U T Ư

K I Ế N N G H Ị Đ Ầ U T Ư

K I Ế N N G H Đ Ầ U T ƯTrước khi đi vào phần chiến lược đầu tư dành cho các nhà đầu tư, nhóm chúng tôi xin đưa ra một bảng thống kê về những cổ phiếu được phát hành IPO và niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) trong những năm gần đây. Vì số lượng các đợt IPO tại thời gian qua khá là ít nên nó không mang tính đại diện cao khi suy rộng ra toàn bộ thị trường. Khi nhìn vào bảng tổng hợp bên dưới, ta thấy rằng tỷ suất sinh lợi khi nắm giữ những chứng khoán dài hơn 6 tháng đều có tỷ suất sinh lợi âm, chỉ có tỷ suất sinh lợi trong 1 ngày, 1 tháng và 3 tháng là dương. Trong đó thì tỷ suất sinh lợi 1 ngày và 1 tháng là đáng kể, lần lượt là 20% và 30%. Tuy nhiên đây lại là tỷ suất sinh lợi trong khoảng thời gian trung bình là 534 ngày, nếu tính ra thì chỉ đạt lần lượt là 13,7% và 20%/năm. Khi đem so với tỷ suất sinh lợi trong thời gian này ( từ 21/03/1007 cho đến 05/09/2008) thì nó cao hơn tỷ suất sinh lợi của VNIndex (-55%). Một tỷ suất sinh lời khá khiêm tốn khi đầu tư chứng khoán. Nhưng khi xem xét kỹ thì cả ba tỷ suất sinh lợi này dương là do có cổ phiếu của VITACO chi phối. Cổ phiếu của VITACO là cổ phiếu có tỷ suất sinh lời cực kỳ lớn do nó chọn thời điểm IPO vào năm 2007 – năm thị trường chứng khoán tăng nóng, điều này cũng làm cho giá của cổ phiếu VITACO tăng gấp nhiều lần so với giá IPO của nó, dẫn đến tỷ suất sinh lợi tăng đến 616% vào ngày niêm yết. Khi loại bỏ cổ phiếu này ra khỏi danh mục nghiên cứu thì tỷ suất sinh lợi trung bình của thị trường chạy về con số âm. Điều này chứng tỏ rằng tại Việt Nam hầu hết những cổ phiếu khi IPO đều bị định giá cao. Hay nói cách khác là, định giá cao là xu hướng định giá chủ đạo khi IPO tại thị trường chứng khoán Việt Nam. Do đó, chiến lược đầu tư mà nhóm chúng tôi đưa ra là: KHÔNG NÊN THAM GIA VÀO CÁC VỤ IPO.Khi xem xét riêng những cổ phiếu của nhà nước khi thực hiện IPO (chủ yếu là những doanh nghiệp lớn) thì nhóm chúng tôi thấy rằng, tỷ suất sinh lời trung bình của những cổ phiếu đều bị âm. Và thời gian nắm giữ càng dài thì tỷ suất sinh lời càng âm. Điều này cho ta thấy được một thực trạng rằng: những cổ phiếu này đã bị định giá cao. Do đó, chiến lược đầu tư vào những cổ phiếu này là KHÔNG NÊN ĐẦU TƯ.Một điều nữa mà nhóm chúng tôi muốn đề cập đến là tỷ suất sinh lợi của các chứng khoán khi niêm yết vào năm 2007 đều có một tỷ suất sinh lời khá là cao (lên đến 245%). Năm 2007 là thời điểm mà thị trường chứng khoán Việt Nam tăng trưởng nóng, các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường vào thời điểm này đều có mức giá khá là cao. Do đó, nhiều
Xem thêm

3 Đọc thêm

DƯỢC HỌC SỬ - QUÂN TỬ pptx

DƯỢC HỌC SỬ - QUÂN TỬ PPTX

DƯỢC HỌC SỬ QUÂN TỬ Xuất Xứ: Khai Bảo Bản Thảo. Tên Khác: Bịnh cam tử, Đông quân tử (Trung Dược Tài Thủ Sách), Lựu cầu tử (Tây Phương Bản Thảo Thuật), Ngũ lăng tử (Dược Tài Tư Khoa Hối Biên), Quả Giun, Quả Nấc (Dược Điển Việt Nam), Sách tử quả (Nam Đình Thị Dược Vật Chí), Sử quân nhục (Đông Dược Học Thiết Yếu). Tên Khoa Học: Fructus Quisqualis Indica L. Họ khoa học: Họ Bàng (Combretaceae). Mô Tả Cây: Loại dây leo, mọc tựa vào cây khác . Lá mọc đối, đơn, nguyên. Hoa hình ống, mọc thành chùm ở kẽ lá hoặc ngọn cành, dài khoảng 4-10cm. Lúc mới nở hoa mầu trắng sau chuyển thành đỏ phớt tím. Quả khô, hình trái xoan, có 5 sườn lồi, đầu trên nhọn, đầu dưới hơi tròn, khi chín mầu nâu sẫm. Mặt cắt ngang hình sao 5 cánh, giữa có khoang tròn đựng 1 hạt. Hạt hình thoi, vỏ mầu nâu sẫm, mỏng, nhăn nheo, dễ bóc, mùi thơm, vị bùi. Địa lý: Cây mọc hoang ở hầu hết các tỉnh miền Bắc và Trung Việt Nam. Thu Hái: Tháng 9-10 và vào mùa đông, lúc trời khô ráo, hái quả gìa. Lựa loại vỏ cứng nâu đen, nhân trắng, mầu vàng nâu, có nhiều dầu, không vụn nát, không teo, không thối đen là thứ tốt. Quả hơi bầu bầu to thường tốt, quả dài, nhọn, bé thì nhân thường bị teo, sâu ăn là loại xấu. Phơi khô, đập lấy nhân.
Xem thêm

13 Đọc thêm

NGHỊCH LƯU ĐỘC LẬP NGHỊCH LƯU ĐỘC LẬP

NGHỊCH LƯU ĐỘC LẬP NGHỊCH LƯU ĐỘC LẬP

1. Ngỏ ra tần số công nghiệp (nhỏ hơn 400 Hz) không đổi: các bộ nguồn xoay chiều bándẫn sử dụng làm nguồn cho các thiết bị điện thay thế điện lưới.2 Ngỏ ra tần số công nghiệp thay đổi: dùng để điều khiển tốc độ động cơ xoay chiều,luôn có đầu vào là điện lưới nên còn gọi là biến tần.3. Ngỏ ra trung tần hay cao tần:Từ 500 Hz đến 25 KHz khi sử dụng SCR hay cao hơn khidùng transistor là các bộ nguồn cho các công nghệ điện: nung nóng dùng dòng điện cảmứng trong môi trường dẫn điện, hay chuyển thành rung động siêu âm của các vật liệu từgiảo. Đặc trưng của nhóm này là hệ số công suất của tải rất thấp, cần mắc tụ đi ệnsong song nên tải có tính cộng hưởng.NGHỊCH LƯU ĐỘC LẬPll.PHÂN LOẠI NGHỊCH LƯU:1.Nghịch lưu song song và nốì tiếp:Là các dạng nghịch lưu sử dụng SCR chođóng ngắt, có tụ điện ở mạch tải để đảm bảo chuyển mạch. Trong mạchđiện gồm R tải, tự cảm L và điện dung C tạo thành mạch cộng hưởng LCR,làm cho dòng qua SCR giảm về zero và SCR tự tắt. Hình 6.1.1 bao gồm haimạch nghịch lưu song song: (a) là sơ đồ cầu, (b) là sơ đồ ghép bi ến áp; (c)tương ứng với nghịch lưu nối tiếp.
Xem thêm

27 Đọc thêm

Giảm cân ngày hè hiệu quả pdf

GIẢM CÂN NGÀY HÈ HIỆU QUẢ

4. Âm nhạc giúp bạn giảm cân nhanh Âm nhạc kích thích giúp bạn kéo dài thời gian tập luyện, sẽ giảm được chất béo dư thừa nhiều hơn. Tập thể dục và nghe bản nhạc bạn yêu thích, sẽ kích thích, thúc đẩy bạn thực hiện bài tập thể dục dài hơn, như vậy bạn sẽ nhanh chóng đạt được mục đích giảm cân của mình. Nghiên cứu gần đây cho thấy rằng, những người nghe nhạc khi tập thể dục trong 1 năm, sẽ giảm trọng lượng 2 lần so với người không nghe nhạc. 5, Chế độ ăn của vùng Địa Trung Hải Chế độ ăn của vùng Địa Trung Hải là một chế độ ăn uống lành mạnh, đơn giản nhưng vẫn dinh dưỡng. Điều này, đặc biệt nhấn mạnh đến chế độ ăn nhiều rau, trái cây, cá, hải sản, đậu và hạt, ngũ cốc, dầu thực vật dùng để nấu ăn, đặc biệt sử dụng dầu oliu dùng để ăn và nấu, rán. Vì thế, ban càng sớm sử dụng chế độ ăn của vùng Địa Trung Hải càng sớm càng tốt. Tại sao ư? Bạn có thấy phụ nữ Địa Trung Hải có dáng vẻ mảnh mai nhất hành tinh và tuổi thọ cao nhất, cũng như có tỉ lệ thấp nhất về các bệnh mãn tính. Trong khi đó, theo nghiên cứu vấn đề sức khỏe và chế độ ăn uống có mối quan hệ gần gũi với nhau. 6. Trước khi ăn, hãy uống nhiều nước hoặc nước ép rau Trước bữa ăn uống 1 cốc nước lọc hoặc nước ép rau, củ. Uống một cốc nước trước khi ăn, sẽ làm giảm sự thèm ăn của bạn và tăng cảm giác no. Giảm lượng thức ăn vào cơ thể có vai trò quan trọng trong việc
Xem thêm

6 Đọc thêm

ĐỒ ÁN - THIẾT KẾ MẠCH NGUỒN MỘT CHIỀU ỔN ÁP CÓ ĐIỆN ÁP RA THAY ĐỔI (0 ¸ 15V) 3A

ĐỒ ÁN - THIẾT KẾ MẠCH NGUỒN MỘT CHIỀU ỔN ÁP CÓ ĐIỆN ÁP RA THAY ĐỔI (0 ¸ 15V) 3A

IV. ỔN ĐỊNH ĐIỆN ÁP Nhiệm vụ ổn định điện áp (gọi tắt là ổn áp) một chiều ra tải khi điện áp và tần số điện lưới thay đổi, khi tải biến đổi (nhất là đối với bán dẫn) rất thường gặp trong thực tế. Điện trở ra của bộ nguồn cung cấp yêu cầu nhỏ, để hạn chế sự ghép ký sinh giữa các tầng, giữa các thiết bị cùng chung nguồn chỉnh lưu.

32 Đọc thêm

CD 8-TIẾT 16+34 ÔN TẬP

CD 8-TIẾT 16+34 ÔN TẬP

TRANG 1 TRANG 2 _TRƯỜNG THCS LONG THÀNH BẮC_ GV: TR N TH THU OẦ Ị ĐÀ TRANG 3 KHỞI ĐỘNG DU LỊCH QUA MÀN ẢNH NHỎ PHÓNG VIÊN NHỎ TUỔI VỀ ĐÍCH TRANG 4 TRANG 5 TRANG 6 A A ĐÚNG B B SAI CÔNG Ư[r]

27 Đọc thêm

BỆNH CHỐC pdf

BỆNH CHỐC

BỆNH CHỐC I.ĐẠI CƯƠNG-Chốc là bệnh nhiễm khuẩn gây nên do tụ cầu, liên cầu hoặc phối hợp cả TC và LC.-Hay xảy ra ở trẻ < 10 tuổi và người già, vệ sinh kém, giảm sức đề kháng.-Dạng bọng nước do TC, mụn nước do LC.II. TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG1. TTCB: Mụn nước, bọng nước thành mỏng trên nền da mẫn đỏ, hoá mủ nhanh, dập vỡ mau làm vảy tiết màu vàng nâu. Sau 6-10 ngày lành - Vị trí: Quanh hốc tự nhiên, ở mặt quanh mũi, miệng, da đầu, bàn tay, gót chân, không bị ở niêm mạc.2. Cơ năng: Ngứa nhẹ hoặc không, 3. Toàn thân: Thường không sốt, tổn thương sâu lan rộng thì có sốt, đôi khi sưng hạch III.BIẾN CHỨNG:
Xem thêm

32 Đọc thêm

Tài liệu ĐẶC ĐIỂM GIAO TIẾP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ pptx

TÀI LIỆU ĐẶC ĐIỂM GIAO TIẾP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ PPTX

bình lớn hơn ở trường ĐHGTVT (75,56% so với 73%) và tỷ lệ sinh viên đạt mức thấp, trung bình thấp của sinh viên ĐHGTVT cao hơn so với trường CĐSPQT (27% so với 24,44%). Điều này có thể giải thích là do tính chất đặc thù trong hoạt động nghề nghiệp mà sinh viên sư phạm và sinh viên ĐHGTVT hướng tới, một bên có đối tượng trực tiếp là con người còn một bên đối tượng trực tiếp là sự vật (máy móc, cầu đường… ). Yêu cầu của hoạt động nghề nghiệp đòi hỏi sinh viên sư phạm phải tiếp xúc với nhiều đối tượng khác nhau, có vốn hiểu biết, kinh nghiệm sống, thói quen, tính cách, nghề nghiệp… khác nhau. Chính các mối quan hệ này khiến sinh viên sư phạm - những người giáo viên tương lai, phải tích cực, chủ động trong GT và có NCGT cao so với mọi người để tập dượt và 108 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 2(25).2008 109 chuẩn bị cho việc trao đổi kinh nghiệm giảng dạy và giáo dục học sinh, để hiểu đặc điểm tâm lý đối tượng của mình mà lựa chọn phương pháp giảng dạy, giáo dục thích hợp nhằm đem lại hiệu quả cao trong hoạt động sư phạm. Điều này cho thấy sự ảnh hưởng của nghề nghiệp tương lai đối với NCGT của sinh viên trường CĐSPQT. Nếu so sánh giữa các khoa đào tạo thì sinh viên theo học các ngành thuộc các khoa khác nhau có NCGT ở các mức độ như nhau, thể hiện rõ khi sử dụng tiêu chí “Khi-bình phương” để kiểm định ta có2χ=20,01<2αχ= 26,30, có nghĩa là không có sự khác biệt về mức độ nhu cầu giao tiếp của SV các khoa khác nhau. Sự chênh lệch không lớn về tỷ lệ phần trăm ở cùng mức độ NCGT và số điểm trung bình chung đạt được của sinh viên các khoa đào tạo khác nhau đã cho thấy sự khác nhau về lĩnh vực chuyên môn ảnh hưởng
Xem thêm

8 Đọc thêm

HOÀNG VIỆT LONG HƯNG CHÍ

HOÀNG VIỆT LONG HƯNG CHÍ

huyện Triệu phong tỉnh Quảng trị), ñược bọn Tống Phúc Trị, Mạc Cảnh Huống,Nguyễn Ư Dĩ dốc lòng phò tá. Thời gian ñầu, chúa chiêm bao gặp nữ thần mặc áoxanh , rồinhờ thần giúp mưu mà ñánh thắng tướng Mạc là Lập Bạo (tức Lập quậncông). Về sau chúa lại ñược linh phù của Thần mẫu, bèn cho dựng chùa Thiên Mụ(chỉ vị nữ thần tương truyền ñã hiển linh ở xã Hà Khê huyện Hương Trà nói lờitiên tri phù trợ cho chúa Nguyễn Hoàng, chúa bèn dựng chùa thờ Phận, ñặt tên làchùa Thiên Mụ, như lời nữ thần ñã dặn). Sau ñó chúa vâng mệnh vua Lê,kiêm giữchức chấn thủ Quảng Nam, ñược tùy nghi hành sự, chỉ cần giữ lệ cống nạp hàngnăm.Xứ Thuận Hóa nguyên là ñất Chiêm Thành. Khoảng niên hiệu Hưng Long(1293 – 1314), ñời Trần Anh Tông, vua Chiêm Thành là Chế Mân sang cầu hôn,xin nộp ñất Ô, Lý làm sính lễ. Vua Trần gả công chúa Huyền Trân cho Chế Mânñể ñổi lấy Ô, Lý; ñặt làm hai châu Thuận và Hóa. ðến ñời Lê,vua Lê Thánh Tông,ñổi làm Thuận Hóa thừa tuyên. Xứ Quảng Nam xưa cũng là ñất Chiêm Thành.Khoảng niên hiệu Hồng ðức (1470 – 1497) ñời vua Lê Thánh Tông, vua Chiêm làBàn La Trà Toàn ñem quân ra ñánh Thuận Hóa, vua Thánh Tông ñích thân cầmquân ñi ñánh, phá thành Trà Bàn, bắt sống Trà Toàn, lấy ñất ñặt làm Quảng Namthừa tuyên. Phía bắc hai xứ ấy có dãy Hoành sơn và sông Triền Giang hiểm trở(chỉ sông Linh Giang – sông Gianh – chưa rõ Triền Giang là một tên gọi khác hayvăn bản chép nhầm), phía Nam có ñèo Hải Vân và núi Bi sơn chắn ngang. Trongnúi có vàng, ñồng, dưới biển có nhiều ñá, muối. Thật là ñất dụng võ cho bậc anhhùng.Nguyễn Hoàng trấn giữ hai xứ Thuận Quảng, thu phục nhân tài,cắt ñặt chứcviệc, ban ơn huệ ñể cố kết lòng người. Khi Chiêm thành sang xâm lấn biên giới,chúa sai chủ sự Văn Phong ñi ñánh dẹp, lấy ñất ñặt làm phủ Phú Yên, các bọn giặcnúi cướp biển trước sau ñều bị dẹp tan. Rồi chúa thu quân, ra ðông ñô giúp nhà Lê[11]VIỆ
Xem thêm

216 Đọc thêm

DƯỢC HỌC - SƠN TRA doc

DƯỢC HỌC SƠN TRA

DƯỢC HỌC SƠN TRA Xuất xứ: Bản Thảo Diễn Nghĩa Bổ Di. Tên khác: Xích qua tử, Thử tra, Dương cầu (Đường Bản Thảo), Hầu tra (Thế Y Đắc Hiệu phương), Mao tra (Nhật Dụng Bản Thảo), Phàm tử, Hệ mai (Nhĩ Nhã), Đường cầu tử (Bản Thảo Đồ Kinh), Sơn lý quả (Thực Liệu Bản Thảo), Hầu lê, Sơn quả tử, Sơn tra tử, Sơn thường tử, Tiểu nang tử, Mộc đào tử, Địa chi lê, Hòa viên tử, Thị tra tử, Đường cầu tử, Sơn lật hồng quả, Ưởng sơn hồng quả (Hòa Hán Dược Khảo), Ty thế đoạn, Toan táo (Bách Nhất Tuyển phương), Đường lê tử (Toàn Ấu Tâm Giám), Thường cầu, Tra nhục, Mao tra, Sơn lý hồng quả, Sơn tra thán, Tiêu sơn tra, Sao tra nhục, Sinh sơn tra (Trung Quốc Dược Học Đại Từ Điển), Toan mai tử, Sơn lê (Trung Quốc Thụ Mộc Phân Loại Học). Tên khoa học: Docynia doumeri Schneid. Họ khoa học: Họ Hoa hồng (Rosaceae). Mô Tả: Cây cao 6-10m, mang nhiều cành, cành non có nhiều lông. Lá mọc so le, phiến lá hình trứng nhọn. Hoa tự thành tán, có 4-5 hoa màu trắng, 5 lá đài, 5 cánh hoa, bầu có 5 tâm bì. Quả thịt, hình cầu, đường kính 1,5-3cm, có khi to hơn, trên chòm còn vết của đài sót lại. Mọc hoang ở các vùng núi cao ở miền Bắc như Hoàng Liên Sơn, Cao Lạng, Hà Tuyên. Có thể trồng bằng hạt hay chiết cành. Thu hái: Mùa thu lúc quả chín, hái về, cắt ngang khoanh, phơi cho thật khô.
Xem thêm

12 Đọc thêm

A CONTRASTIVE STUDY OF LINGUISTIC FEATURES OF IDIOMS EXPRESSING DISTANCE IN ENGLISH VERSUS VIETNAMESE

A CONTRASTIVE STUDY OF LINGUISTIC FEATURES OF IDIOMS EXPRESSING DISTANCE IN ENGLISH VERSUS VIETNAMESE

TRANG 1 MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING UNIVERSITY OF DANANG NGUY Ễ N TH Ị MINH TH Ư A CONTRASTIVE STUDY A CONTRASTIVE STUDY A CONTRASTIVE STUDY A CONTRASTIVE STUDY OF LINGUISTIC FEAT[r]

13 Đọc thêm

Chương 6 Mô hình hoá use case tự động hoá

CHƯƠNG 6 MÔ HÌNH HOÁ USE CASE TỰ ĐỘNG HOÁ

ATM phải ở trạng thái sẵn sàng cho một khách hàng mới24Phân tích & Thiết kế hệ thống hướng đối tượngMô t use caseảMô t use caseảVí dụ: mô tả use case Ví dụ: mô tả use case Rút tiềnRút tiềnTóm tắt: use case bắt đầu khi khách hàng chọn thực hiện rút tiền từ Tóm tắt: use case bắt đầu khi khách hàng chọn thực hiện rút tiền từ thực đơn chính. Hệ thống sẽ xử lý yêu cầu rút tiền của khách thực đơn chính. Hệ thống sẽ xử lý yêu cầu rút tiền của khách hànghàngDóng sự kiện chính:Dóng sự kiện chính: 1.1.Yêu cầu xác định tài khoảnYêu cầu xác định tài khoản2.2.Yêu cầu nhập số tiền cần rútYêu cầu nhập số tiền cần rút3.
Xem thêm

29 Đọc thêm

Cùng chủ đề