TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP ANH 2011 PPS

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "TÀI LIỆU ÔN THI TỐT NGHIỆP ANH 2011 PPS":

TÀI LIỆU ÔN THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT 2011 pptx

TÀI LIỆU ÔN THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT 2011 PPTX

TÀI LIỆU ÔN THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT 2011 PREPOSITION A:Giới từ đơn(in/at/from/)/Gới từ kép(into/thoughout)/Gới từ phái sinh(along/before) Cụm gới từ(out of/because of/in order to/in front of/in spite of/in stead of) B:-Gới từ đứng trước danh từ hoặc tương đương như danh từ -đại từ đi sau luôn dùng ở tân cách -sau gới từ danh từ số ít phải có mạo từ a/an -sau gới từ dungf danh từ hoặc danh động từ -câu nghi vấn có vấn từ/cấu trúc bị động thì gới từ đứng ở cuối câu I/Preposition of place:(Giới từ chỉ nơi chốn) 1.at :ở (không chuyển động)(at the factory/the window/home/No37 Cotton street/school/stadium/Doson) 2.in : ở trong (không chuyển động)(in Hanoi/inEngland (dùng cho TP,vùng lớn,nước)/in the hand/town/the room/in the rain/in the sun/in good,bad weather/in the North/in the street ) 3.before:trước(before my eyes) 4.opposite:đối diện 5.out of:ở ngoài (the garden ) 6.in front of :trước mặt(in front of the house) 7.on:ở trên (tiếp giáp) (on the table/my head/the wall/the road/horseback ). 8.over:phía trên,khắp ,vượt qua(over the wall/the world.) 9.across:ngang qua,qua,ở bên kia 10.under:dưới (the table/the trees) 11.near/by:gần ,gần xa 12.below:phía,mé dưới(the river below the bridge) 13.close to:sát cánh(live close to the door/my house(stand) 14.between:ở giữa (2 vật,2 người)(between Aand B)15. next to:cạnh(ngay ở trước)(the door/me) 16.among:trong số,trong đám (giữa nhiều vật) 17.behind:sau,nấp sau 18.along:dọc theo(the river/the road/the street) 19.far from:cách xa 20.beside:cạnh(sit beside me/walk beside me) 21.about:khoảng,gần,mang theo 22.around:quanh,vây quanh,xung quanh II/Preposition of motion(Giới từ chuyển động) 1.to:đến ,tới,ra,cho,đưa cho,(hướng về nơi ấn định)(give to /come to/run to ) 2.towards:về phía(không nhất thiết tới nơi)(towards the sun/the city/the church) 3.from:từ (gốc từ 1 nơi)(from TN/a wall/from1to ten) 4.out of:từ, khỏi,rút ra (từ một nơi nào ra)(jump out of the bed/the shop/a book/a play/acup) 5.through:qua (trung gian)(the gate/you/park ) 6.at :chỉ sự cố gắng,chông đối,(look at me/laughat me/throw a stone at the dog)
Xem thêm

3 Đọc thêm

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHI ỆP

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHI ỆP

2.2.1 Các t s thanh kho nỷ ố ả2.2.1.1 T s thanh toán hi n th iỷ ố ệ ờT s thanh toán hi n th i = ỷ ố ệ ờa) Năm 2008 T s thanh toán hi n th iỷ ố ệ ờ = = 3,34Nh n xét:ậ 1 đ ng n ng n h n trong năm 2008 đ c đ m b o b ng 3,34 đ ng tàiồ ợ ắ ạ ượ ả ả ằ ồ s n l u đ ng. T s thanh toán hi n th i c a công ty r t cao, kh năng thanhả ư ộ ỷ ố ệ ờ ủ ấ ả toán các kho n n ng n h n c a công ty b ng các tài s n l u đ ng là r t cao.ả ợ ắ ạ ủ ằ ả ư ộ ấ V i s li u này n u công ty có nhu c u vay v n m r ng s n xu t kinh doanhớ ố ệ ế ầ ố ở ộ ả ấ thì đây là doanh nghi p lý t ng đ các ngân hàng cho vay.ệ ưở ểb) Năm 2009 T s thanh toán hi n th iỷ ố ệ ờ = =3,05Nh n xét:ậ 7Tài s n l u đ ngả ư ộCác kho n n ng n h nả ợ ắ ạ3.143.633.446.000939.887.883.3421.578.088.863.9204.812.700.022.00002,000,000,000,0004,000,000,000,0006,000,000,000,0008,000,000,000,00010,000,000,000,00012,000,000,000,000
Xem thêm

18 Đọc thêm

Đề cương ôn thi quốc gia môn toán mới nhất

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI QUỐC GIA MÔN TOÁN MỚI NHẤT

đề cương ôn thi đại học môn toán đề cương ôn thi tốt nghiệp môn toán đề cương ôn thi tốt nghiệp môn toán lớp 12 đề cương ôn thi tốt nghiệp môn toán 12 đề cương ôn thi tốt nghiệp môn toán năm 2013 đề cương ôn thi tốt nghiệp môn toán 2013 đề cương ôn thi tốt nghiệp môn toán 2012 đề cương ôn thi đại học môn toán năm 2011 đề cương ôn thi cao học môn toán cao cấp chuyen de on thi quoc gia mon toan 2015

49 Đọc thêm

tài llieuj ôn thi tốt nghiệp

TÀI LLIEUJ ÔN THI TỐT NGHIỆP

That morning newspaper rread by over 200,000 people everyday.. That's not my coat.[r]

2 Đọc thêm

BÀI TẬP TOÁN TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP NHIỀU CHUYÊN ĐỀ

BÀI TẬP TOÁN TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP NHIỀU CHUYÊN ĐỀ

đây là tài liệu trắc nhiêm môn toán thứ 2 của minh. tài liêu đã tổng hợp kiến thức của đầy đủ các chuyên đề đã học tại lớp 12, nội dung khá sát với đề thi đánh giá năng lực của đại học quốc gia hà nội, phù hợp cho các bạn ôn thi đại học, ôn thi tốt nghiệp thpt

27 Đọc thêm

TÀI LIÊU ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN ĐỊA LÝ PHẦN VẼ BIỂU ĐỒ

TÀI LIÊU ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN ĐỊA LÝ PHẦN VẼ BIỂU ĐỒ

ôn thi tốt nghiệp môn địa lý hướng dẫn vẽ biểu đồ trong địa lý hướng dẫn làm bài tập vẽ biểu đồ địa lý vẽ biểu đồ Tài liêu ôn thi THPT quốc gia môn địa lý phần vẽ biểu đồ Tài liêu ôn thi THPT quốc gia môn địa lý phần vẽ biểu đồ Tài liêu ôn thi THPT quốc gia môn địa lý phần vẽ biểu đồ Tài liêu ôn thi THPT quốc gia môn địa lý phần vẽ biểu đồ Tài liêu ôn thi THPT quốc gia môn địa lý phần vẽ biểu đồ Tài liêu ôn thi THPT quốc gia môn địa lý phần vẽ biểu đồ Tài liêu ôn thi THPT quốc gia môn địa lý phần vẽ biểu đồ Tài liêu ôn thi THPT quốc gia môn địa lý phần vẽ biểu đồ Tài liêu ôn thi THPT quốc gia môn địa lý phần vẽ biểu đồ Tài liêu ôn thi THPT quốc gia môn địa lý phần vẽ biểu đồ Tài liêu ôn thi THPT quốc gia môn địa lý phần vẽ biểu đồ Tài liêu ôn thi THPT quốc gia môn địa lý phần vẽ biểu đồ Tài liêu ôn thi THPT quốc gia môn địa lý phần vẽ biểu đồ Tài liêu ôn thi THPT quốc gia môn địa lý phần vẽ biểu đồ Tài liêu ôn thi THPT quốc gia môn địa lý phần vẽ biểu đồ Tài liêu ôn thi THPT quốc gia môn địa lý phần vẽ biểu đồ Tài liêu ôn thi THPT quốc gia môn địa lý phần vẽ biểu đồ Tài liêu ôn thi THPT quốc gia môn địa lý phần vẽ biểu đồ Tài liêu ôn thi THPT quốc gia môn địa lý phần vẽ biểu đồ Tài liêu ôn thi THPT quốc gia môn địa lý phần vẽ biểu đồ Tài liêu ôn thi THPT quốc gia môn địa lý phần vẽ biểu đồ Tài liêu ôn thi THPT quốc gia môn địa lý phần vẽ biểu đồ Tài liêu ôn thi THPT quốc gia môn địa lý phần vẽ biểu đồ Tài liêu ôn thi THPT quốc gia môn địa lý phần vẽ biểu đồ vv
Xem thêm

25 Đọc thêm

BÀI tập về câu bị ĐỘNG

BÀI TẬP VỀ CÂU BỊ ĐỘNG

tài liệu anh cho các bạn ôn thi đại học tuy nó chỉ có chuyện về bài tập bị động nhưng mong các bạn sẽ làm tốt nó để tiếp tục ôn luyện với những phần tiếp theo của mình sẽ được nàng khó dần lên mong các bạn ôn tập thật tốt

9 Đọc thêm

6 kỹ thuật tích phân đạt điểm tối đa trong kỳ thi THPT quốc gia

6 KỸ THUẬT TÍCH PHÂN ĐẠT ĐIỂM TỐI ĐA TRONG KỲ THI THPT QUỐC GIA

6 kỹ thuật tích phân đạt điểm tối đa trong kỳ thi THPT quốc gia Tài liện này tập trung phân tích vào 6 kỹ thuật cao cấp trong quá trình làm bài toán tích phân, hướng dẫn các em học sinh chú trọng vào những vấn đề cơ bản và nâng cao. Tài liệu là tâp hợp các kinh nghiệm của tác giả trong nghiên cứu và giảng dạy tích phân. Rất thích với với các em học sinh đang luyện tập, ôn thi hết học kỳ, thi tốt nghệp và thi đại học.

77 Đọc thêm

BÀI TẬP tieng anh lop 7

BÀI TẬP tieng anh lop 7

hay bổ ích tốt cho việc ôn luyện mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2011 - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2011 - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25

CÔNG TY: CP Sông Đà 25Địa chỉ:100 Trường Thi - TP Thanh hoáTel: 0373852248Fax: 0373754720Báo cáo tài chínhQuý 3 năm tài chính 2011Mẫu số: Q-03dDN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPTT - QUÝChỉ tiêuI. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thukhác2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ3. Tiền chi trả cho người lao động4. Tiền chi trả lãi vay5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanhLưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanhII. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sảndài hạn khác2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sảndài hạn khác3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
Xem thêm

10 Đọc thêm

tài liêu ôn thi hamhuuti

TÀI LIÊU ÔN THI HAMHUUTI

Là file hỗ trợ của tài liệu, chỉ chấp nhận định dạng file ZIPRAR (tối đa 32MB). Hãy chắc chắn file đưa lên an toàn. Ví dụ nhập tên file : Quản lý lớp học viết bằng CLà file hỗ trợ của tài liệu, chỉ chấp nhận định dạng file ZIPRAR (tối đa 32MB). Hãy chắc chắn file đưa lên an toàn. Ví dụ nhập tên file : Quản lý lớp học viết bằng C

22 Đọc thêm

Ôn thi giảng viên chính môn tin học

ÔN THI GIẢNG VIÊN CHÍNH MÔN TIN HỌC

Tài liệu hướng dẫn ôn thi lên giảng viên chính phần tin học, trong tài liệu này hệ thống lại những kiên thức tin học cần thiết để các giảng viên có thể ôn tập tốt. Tài liệu hướng dẫn ôn thi lên giảng viên chính phần tin học, trong tài liệu này hệ thống lại những kiên thức tin học cần thiết để các giảng viên có thể ôn tập tốt. Tài liệu hướng dẫn ôn thi lên giảng viên chính phần tin học, trong tài liệu này hệ thống lại những kiên thức tin học cần thiết để các giảng viên có thể ôn tập tốt. Tài liệu hướng dẫn ôn thi lên giảng viên chính phần tin học, trong tài liệu này hệ thống lại những kiên thức tin học cần thiết để các giảng viên có thể ôn tập tốt.
Xem thêm

82 Đọc thêm

Phân tích hiệu quả họat động kinh doanh tại công ty cptm cần thơ

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HỌAT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CPTM CẦN THƠ

1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHI ÊN CỨU. Ngày nay, với xu hướng thị trường ngày càng năng đ ộng các Công ty cũng như doanh nghiệp luôn cạnh tranh với nhau một cách gay gắt để tồn tại v à phát triển. Kể từ khi Việt Nam gia nhập Tổ chức th ương mại thế giới (WTO), các Công ty Việt Nam lại phải đối mặt với những thách thức cũng nh ư cơ hội mới. Điều này đặt ra một câu hỏi l à các Công ty Vi ệt Nam cần phải l àm gì để đạt được hiệu quả kinh doanh. Một công ty có năng lực l à công ty có kết quả hoạt động kinh doanh hiệu quả và lợi nhuận cao, do đó việc phân tích hiệu quả quá trình hoạt động kinh doanh c ủa doanh nghiệp là một vấn đề cần thiết hiện nay. Kết quả phân tích không ch ỉ giúp cho doanh nghi ệp nắm bắt được tình hình hoạt động của công ty mà còn dùng để đánh giá dự án đầu tư, tính toán mức độ thành công trước khi bắt đầu ký kết hợp đồng. Ngoài ra, việc phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh còn là m ột trong những lĩnh vực không chỉ được quan tâm bởi các nhà quản trị mà còn nhiều đối tượng kinh tế khác liên quan đến Công ty và doanh nghi ệp. Dựa trên những chỉ tiêu kế hoạch, doanh nghiệp có thể định tính trước khả năng sinh lời của hoạt động, từ đó phân tích và d ự đoán trước mức độ thành công của kết quả kinh doanh. Qua đó, ho ạt động kinh doanh không ch ỉ là việc đánh giá kết quả mà còn là việc kiểm tra, xem xét trư ớc khi bắt đầu quá trình kinh doanh nh ằm hoạch định chiến lược tối ưu. Để đạt được kết quả cao nhất trong sản xuất kinh doanh, các doanh nghi ệp cần phải xác định phương hướng, mục tiêu trong đầu tư, biện pháp sử dụng các điều kiện vốn có về các nguồn nhân tài, vật lực. Muốn vậy, các doanh nghi ệp cần nắm được các nhân tố ảnh hưởng, mức độ và xu hướng tác động của từng nhân tố đến kết quả kinh doanh. Đi ều này chỉ thực hiện được trên cơ sở của phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh. Từ những cơ sở về phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh trên, em nh ận thấy việc phân tích hi ệu quả kinh doanh đối với Công ty Cổ phần thương mại Cần Thơ là một đề tài phù hợp. Nó góp ph ần giúp cho công ty hi ểu được khả năng hoạt động và hiệu quả của việc kinh doanh, từ đó có kế hoạch định hướng chiến lược kinh doanh tốt nhất trong thời gian tới.
Xem thêm

72 Đọc thêm

Tài liệu VOL2_00_Cover_LimitedDisclosureVersion pdf

TÀI LIỆU VOL2_00_COVER_LIMITEDDISCLOSUREVERSION PDF

Tài liệuôn thi FETài liệu ôn thi cho kỳ thi kỹ sư Công nghệ thông tin cơ bảnTập 2Ôn tập cho phần thi buổi chiềuInformation-Technology Promotion Agency, JapanPhiên bảncông bố có giới hạn

1 Đọc thêm

Các Dạng Bài Tập Dao Động Cơ Nguyễn Thành Long

CÁC DẠNG BÀI TẬP DAO ĐỘNG CƠ NGUYỄN THÀNH LONG

Tài liệu phân loại và phương pháp giải các dạng bài tập dao động cơ do thầy Nguyễn Thành Long biên soạn. Tài liệu này rất tốt dành cho các bạn đang ôn thi đại học. Hi vọng tài liệu này có thể giúp các bạn học và ôn thi thật tốt.

123 Đọc thêm

ÔN THI CÔNG CHỨC THUẾ 2016 CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA

ÔN THI CÔNG CHỨC THUẾ 2016 CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA

ÔN THI CÔNG CHỨC THUẾ 2016 CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA ÔN THI CÔNG CHỨC THUẾ 2016 CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA ÔN THI CÔNG CHỨC THUẾ 2016 CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA ÔN THI CÔNG CHỨC THUẾ 2016 CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA ÔN THI CÔNG CHỨC THUẾ 2016 CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA ÔN THI CÔNG CHỨC THUẾ 2016 CHÍNH SÁCH TÀI KHÓAÔN THI CÔNG CHỨC THUẾ 2016 CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA ÔN THI CÔNG CHỨC THUẾ 2016 CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA

Đọc thêm

ôn thi công chức ngành tài chính 2014

ÔN THI CÔNG CHỨC NGÀNH TÀI CHÍNH 2014

Giúp các bạn ôn thi tốt hơn trong kì thi tuyển công chức sắp tới Giúp các bạn ôn thi tốt hơn trong kì thi tuyển công chức sắp tới Giúp các bạn ôn thi tốt hơn trong kì thi tuyển công chức sắp tới Giúp các bạn ôn thi tốt hơn trong kì thi tuyển công chức sắp tới Giúp các bạn ôn thi tốt hơn trong kì thi tuyển công chức sắp tới

9 Đọc thêm

bài tập toán theo chuyên đề của khóa luyện thi ĐH môn toán 2015 tháng 3

BÀI TẬP TOÁN THEO CHUYÊN ĐỀ CỦA KHÓA LUYỆN THI ĐH MÔN TOÁN 2015 THÁNG 3

đây là tài liệu hay, mới nhất trong năm nay, tài liệu luyện thi của một khóa học uy tín.tài liệu còn tháng 1,2 nữa mình sẽ chia sẽ sau.đây là tài liệ tháng 3 của mình.hãy tải về và học nge.chúc các bạn ôn thi và đạt kết quả tốt trong kì thi sắp tới.good luck to you

54 Đọc thêm

tài liệu ôn thi công chức năm 2017 tổng hợp các môn

TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC NĂM 2017 TỔNG HỢP CÁC MÔN

óa (*) tài liệu ôn thi công chức×mot so tai lieu on thi cong chuc hq nam 2012×tài liệu ôn thi công chức 2014×tài liệu ôn thi công chức thuế năm 2011×tài liệu ôn thi công chức thuế năm 2012×tài liệu ôn thi công chức thuế 2014× mot so tai lieu on thi cong chuc hq nam 2012tài liệu ôn thi công chức thuế năm 2011tài liệu ôn thi công chức thuế năm 2012tài liệu ôn thi công chức thuế năm 2013tài liệu ôn thi công chức năm 2011tài liệu ôn thi công chức hải quan năm 2011tài liệu ôn thi công chức kho bạc năm 2011tài liệu ôn thi công chức năm 2012tài liệu ôn thi công chức năm 2014tai lieu on thi cong chuc nam 2012 nganh ke toan Lưu
Xem thêm

137 Đọc thêm