BÁO CÁO TỐT NGHIỆP PHẦN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TAỊ CÔNG TY DỆT MAY 29 3 PPS

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "BÁO CÁO TỐT NGHIỆP PHẦN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TAỊ CÔNG TY DỆT MAY 29 3 PPS":

PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG MUA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC VĨNH LONG

PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG MUA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC VĨNH LONG

nhận, hoàn toàn chủ quan ho ặc mang tính chuyên môn.5Và t heo American Society for Quality ( ASQ) thì: Chất lư ợng thểhiện sự vượt trội của hàng hóa và dịch vụ, đặc biệt đạt đến mức độ m àngười ta có thể thỏ a m ãn mọi nhu cầu và làm hài lòng khách hàng.Tó m l ại, c hất lượng được đánh giá qua s ự cảm nhận c ủa khách hàngkhi s ử dụng hàng hoá ho ặc dịch vụ và việc tho ã mãn c ác nhu c ầu và l àmhài lòng khách hàng đ ồng nghĩa với việc được khách hàng công nhận vềchất lượ ng.2.3 Dị ch vụ và c hất l ượng dị ch vụ2.3.1 Định nghĩa dịch vụCó thể nêu ra vài đ ịnh nghĩ a tiêu bi ểu sau đây:Theo Philip Kotler : Dịch vụ l à bất kỳ hoạt động hay lợi ích nào m àchủ thể này cung c ấp cho chủ t hể kia, trong đó đ ối tượng cung c ấp nhấtthiết phải mang tính vô hình và khô ng d ẫn đến quyền sở hữ u một vật nàocả, còn việc sản xuất dịch vụ có thể hoặc khô ng có thể gắn liền với mộtsản phẩm vật chất nào.Theo Hiệp hội m arketing M ỹ ( AM A): Dịch vụ là những hoạt độngcó thể riêng biệt như ng ph ải mang tính vô hình nhằm thoả m ãn nhu cầu,mong m uốn c ủa khác h hàng, t heo đó dịch vụ không nh ất thiết phải sửdụng sản phẩm hữ u hình, nhưng trong mọi trường hợp đều khô ng diễn raquyền sở hữ u một vật nào cả.Như vậy, định nghĩ a này về cơ bản tươ ng đối giống với định nghĩacủa P.Kotler. Việc tìm hiểu đầy đ ủ định nghĩa về dịch vụ, trước hết làđịnh nghĩ a c ủa P.Kotler sẽ giúp doanh nghi ệp và khác h hàng cũng nhưchúng ta th ấy rõ bản c hất của dịch vụ, trách nhiệm và quyền lợi của cácbên chủ t hể trong quan hệ trao đổi dịch vụ.
Xem thêm

99 Đọc thêm

CH ƯƠ NG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGHIỆP VỤ KÊNH PH N PHÂ ỐI SẢN PHẨM DỊCH VỤ PHẦN MỀM TIN HỌC CỦA CÔNG TY KINH DOANH TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG HIỆN NAY

CH ƯƠ NG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGHIỆP VỤ KÊNH PH N PHÂ ỐI SẢN PHẨM DỊCH VỤ PHẦN MỀM TIN HỌC CỦA CÔNG TY KINH DOANH TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG HIỆN NAY

khác nhau , tương ứng với nó l sà ự tiện nghi v phong cách là ịch sự khác nhau. Đó chính l sà ản phẩm mong muốn ) mức sản phẩm n y quyà ết định mức chất lượng dịch vụ m doanh nghià ệp sẽ cung cấp cho khách h ng .à - Sản phẩm tăng lên : Đó l tà ập hợp các sản phẩm dịch vụ phụ thêm cung cấp những lợi ích phụ thêm cho khách h ng à được doanh nghiệp cung ứng. Đây l mà ức quan trọng đòi hỏi doanh nghiệp không ngừng thay đổi dịch vụ: (ví dụ: Khi mua máy điện thoại di động, khách h ng không chà ỉ được cung cấp dịch vụ liên lạc thông tin nhanh chóng, sang trọng, tiện lợi m còn à được cung cấp thêm những dịch vụ bổ sung đó l , các trò chà ơi trên máy, nối mạng liên lạc với các dịch vụ hỗ trợ khác…). Với mức sản phẩm n y chính là à mức góp phần l m cho sà ản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp khác sản phẩm dịch vụ của đối thủ cạnh tranh cùng loại v nó chính l yà à ếu tố để duy trì uy thế cạnh tranh của doanh nghiệp . - Sản phẩm tiềm năng: Đây chính l nhà ững sản phẩm dịch vụ phụ thêm sẽ có trong tương lai cung cấp những lợi ích mới cho khách h ng, sà ở dĩ doanh nghiệp chú ý tới mức sản phẩm tiềm năng vì các dịch vụ rất dễ bị đối thủ cạnh tranh bắt trước, hơn nữa nhu cầu về dịch vụ của khách h ng luônà thay đổi theo thời gian. Đây chính l bí quyà ết th nh công cà ủa doanh nghiệp , nhờ có sự cạnh tranh gay gắt m khái nià ệm các mức sản phẩm dịch vụ trên cũng được hiểu theo nghĩa động (luôn thay đổi).2. Điều kiện v quá trình phát trià ển thị trường sản phẩm dịch vụ phần mềm tin học của nước ta.Ngay từ thời kỳ chống Mỹ cứu nước, Đảng v Nh nà à ước đã có chủ trương vận dụng CNTT trong một số lĩnh vực. Bước sang thời kỳ đổi mới,chủ trương ấy đã được nhấn mạnh v cà ụ thể hoá trong nhiều nghị quyết của Đảng v CP.àNghị quyết số 26- NQ/TW, ng y 30/3/1991 cà ủa Bộ Chính trị về khoa học v công nghà ệ trong sự nghiệp đổi mới đã nêu:” Tập trung sức phát triển một số ng nh khoa hà ọc công nghệ mũi nhọn như điện tử , tin học …”. Nghị quyết hội nghị lần thứ bảy BCH TW (khoá VII) ng y 30/7/1997 xácà
Xem thêm

18 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP CTY DỆT 8-3

BÁO CÁO THỰC TẬP CTY DỆT 8-3

2Báo cáo tổng hợp- Nâng dần trình độ năng lực thi công có chất lơng và có quy mô công trình lớn hơn.- Trớc dây các đơn vị chia nhỏ để vững chắc, nay đã hình thành một số xí nghiệp chủ công để lmf các công trình lớn, hình thành các địa bàn thị trờng truyền thống của các đơn vị.- Xí nghiệp xây lắp trung tâm có thị trờng trong ngành, nội tỉnh.- Xí nghiệp xây lắp số 9 có thị trờng ngoại tỉnh.- Kinh doanh bất động sản do trung tâm kinh danh nhà đảm nhiệm.- Sản xuất VLXD do xí nghiệp sản xuất xây lắp hoàn thiện thực hiện.4.giai đoạn 1996-2000:Phát huy kết quả đã đạt đợc, mở rộng ngành nghề, toạ bớc đột biến đa Công ty voà thế phát triển vững trắc, lâu dài.-đã mở rộng thị trờng ra các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Hà Bắc, Quảng Ninh, Ninh Bình...Giành lại đợc thị trờng Hà Nội (kể cả trong và ngoài ngành) cả địa ph-ơng và các cơ quan Trung ơng.Đã có những công trình quy mô lớn với sản lợng từ 10:30 tỷ.Các tiến bộ công nghệ, kỹ thuật xây lắp cũng đợc nâng lên một bớc, đáp ứng với qui mô công trình nh:Công trình trung tâm thơng mại Cao Bằng đã đợc bộ xây dựng và công đoàn xây dựng Việt nam tặng huy ch-ơngvàng chất lợng sản phẩm.Để có năng lực cạnh tranh Công ty đã tổ chức lạibằng biện pháp nhiều đơn vị nhỏ thành các đơn vị lớngồm:3 xí nghiệp xây lắp:Có sản lợng hàng năm từ 7-20 tỷ/mỗi XN.Trung tâm kinh doanh nhà:có doanh số bán hàng năm từ 15-20 tỷ.Đã củng cố và hoàn thiện các đơn vị còn lại gồm các đội, xởng có đủ năng lực đáp ứng với nhiệm vụ đợc giao.Đã tổ chức lại bộ máy hành chính, tinh giảm văn phòng từ 45 ngời xuống còn 25 ngời.
Xem thêm

19 Đọc thêm

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH

Ebook.VCU - www.ebookvcu.comB môn Tài Chính Doanh ộNghi pệ1Ch­¬ng 2Ch­¬ng 2 NH NG V N Đ C B N V Ữ Ấ Ề Ơ Ả ỀNH NG V N Đ C B N V Ữ Ấ Ề Ơ Ả ỀTÀI CHÍNHTÀI CHÍNHEbook.VCU - www.ebookvcu.comB môn Tài Chính Doanh ộNghi pệ2Bộ môn Tài Chính Doanh Nghiệp N I DUNG CH NG H CỘ ƯƠ ỌN I DUNG CH NG H CỘ ƯƠ Ọ2.1 Quá trình ra đ i và phát tri n c a tài chínhờ ể ủ2.1 Quá trình ra đ i và phát tri n c a tài chínhờ ể ủ2.2 B n ch t c a tài chính ả ấ ủ2.2 B n ch t c a tài chính ả ấ ủ2.3 Ch c năng c a tài chínhứ ủ2.3 Ch c năng c a tài chínhứ ủ2.4 H th ng tài chínhệ ố2.4 H th ng tài chínhệ ốEbook.VCU - www.ebookvcu.comBộ
Xem thêm

17 Đọc thêm

BÁO CÁO TẠI CTY DỆT 8-3

BÁO CÁO TẠI CTY DỆT 8-3

đã có thể mang lại cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất với chất lợng đảm bảo và giá cả hợp lý. Công ty Tân Quang cũng sẵn sàng hỗ trợ khách hàng để giúp khách hàng có thể đa ra những quyết định một cách đúng đắn và tối u nhất để họ không phải lo lắng nhiều về vấn đề dịch vụ sau bán hàng.4. Cơ cấu tổ chức của công ty:Công ty tổ chức bộ máy quản lý dựa theo mô hình tập trung để ban lãnh đạo có thể nắm bắt tình hình công ty một cách chính xác và thực tế nhất. 4.1- Sơ đồ tổ chức của công ty: Ngoài ra, tuỳ thuộc theo nhu cầu từng phòng ban mà mỗi phòng ban lại chia nhỏ theo từng nhóm hoạt động riêng lẻ. VD: phòng kinh doanh dợc chia thành 3 nhóm: nhóm kinh doanh dự án, nhóm kinh doanh phân phối, và nhóm kinh doanh bán lẻ; còn phòng Kỹ thuật chia thành 2 nhóm chính: kỹ thuật máy tính, và nhóm xử lý, thiết kế phần mềm, . Bên cạnh đó Cty Tân Quang cũng quản lý một hệ thống mạng lới đại lý dày đặc khắp các tỉnh thành, nh:3Ban giám đốcPhòng Kinh DoanhPhòng Hành ChínhPhòng Kế ToánKhoPhòng Kỹ
Xem thêm

19 Đọc thêm

Bài giảng tập đoc Tiếng rao đêm

BÀI GIẢNG TẬP ĐOC TIẾNG RAO ĐÊM

11/23/13 12:29 111/23/13 12:29 2Thứ tư, ngày 20 tháng 01 năm 2010TËp ®äcBµi còTrÝ dòng song toµn Chọn chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất: Ý nghóa của bài Trí dũng song toàn là:A.Ca ngợi Giang Văn Minh là người trí dũng song toàn.B.Ông đã bảo vệ quyền lợi của đất nước.C. Ông đã bảo vệ danh dự của đất nước.D. Cả A,B và C11/23/13 12:29 3Tập đọc Tiếng rao đêmS/30- 31(Nguyeón Leõ Tớn Nhaõn)Th t, ngy 20 thỏng 01 nm 201011/23/13 12:29 4TËp ®äcTiÕng rao ®ªm(Ngun Lª TÝn Nh©n)Lun ®äc T×m hiĨu bµi“B¸nh giß ß ß !”… … … …“Ch¸y ! Ch¸y nhµ !”…TÐ q -ThÊt thÇn - Tung tÝchH: Đám cháy xảy ra lúc nào?H:Người đã dũng cảm cứu em bé là ai?Con người và hành động của anh có gì đặc biệt?
Xem thêm

9 Đọc thêm

Tài liệu tap doc tieng giao dem

TÀI LIỆU TAP DOC TIENG GIAO DEM

11/29/13 22:42 111/29/13 22:42 2Thứ tư, ngày 20 tháng 01 năm 2010TËp ®äcBµi còTrÝ dòng song toµn Chọn chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất: Ý nghóa của bài Trí dũng song toàn là:A.Ca ngợi Giang Văn Minh là người trí dũng song toàn.B.Ông đã bảo vệ quyền lợi của đất nước.C. Ông đã bảo vệ danh dự của đất nước.D. Cả A,B và C11/29/13 22:42 3Tập đọc Tiếng rao đêmS/30- 31(Nguyeón Leõ Tớn Nhaõn)Th t, ngy 20 thỏng 01 nm 201011/29/13 22:42 4TËp ®äcTiÕng rao ®ªm(Ngun Lª TÝn Nh©n)Lun ®äc T×m hiĨu bµi“B¸nh giß ß ß !”… … … …“Ch¸y ! Ch¸y nhµ !”…TÐ q -ThÊt thÇn - Tung tÝchH: Đám cháy xảy ra lúc nào?H:Người đã dũng cảm cứu em bé là ai?Con người và hành động của anh có gì đặc biệt?
Xem thêm

9 Đọc thêm

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 - CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 - CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH

Kế hoạch phát triển trong tương laiĐánh giá của Hội đồng Quản trị vềcác mặt hoạt động của công tyĐánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công tyĐánh giá của HĐQT về hoạt động của BGĐ điều hànhCác kế hoạch, định hướng của HĐQTQuản trị Công tyHội đồng Quản trịBan Kiểm soátCơ cấu cổ đôngGiao dịch, thù lao và khoản lợi ích của HĐQT, BKS và BGĐĐHViệc thực hiện các quy định về quản trị công tyBáo cáo tài chính kiểm toánÝ kiến của kiểm toánBáo cáo tài chínhTHƯ NGỎMột năm đầy cam go nữa lại qua đi, thay mặt Ban lãnh đạo Công ty ALTA tôixin chân thành gửi tới quý cổ đông, quý nhà đầu tư, quý khách hàng cùng toànthể công nhân viên chức lời cảm ơn hợp tác chân thành trong suốt những nămqua; Xin cảm ơn quý cổ đông, quý nhà đầu tư đã đồng hành cùng ALTA trong cảnhững lúc khó khăn nhất; Xin cảm ơn quý khách hàng suốt 25 năm qua đã tincậy và chung thủy với sản phẩm ALTA, Cảm ơn toàn thể công nhân viên chức đãtoàn tâm toàn sức xây dựng công ty, trải qua biết bao thăng trầm vẫn gắn bóvì mục tiêu phát triển ALTA;Chịu chung hoàn cảnh với nền kinh tế nước ta: sản xuất kinh doanh chịu áp
Xem thêm

103 Đọc thêm

CRM có cần thiết với doanh nghiệp nhỏ hay không? pptx

CRM CÓ CẦN THIẾT VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ HAY KHÔNG? PPTX

với những công ty lớn mới có thể mở rộng sản xuất, kinh doanh. Một trong những thế mạnh của các doanh nghiệp nhỏ so với các công ty lớn là các doanh nghiệp nhỏ có thể xây dựng những mối quan hệ cá nhân với từng khách hàng. Nghĩa là khi bạn một bức thư chung đến hàng loạt khách hàng, khách hàng thích họ tên của mình vẫn được viết riêng cho từng bức thư, ví dụ: “Thưa ông Smith”, hơn là viết chung chung: “Thưa ông/bà”. Một hệ thống CRM tốt là một hệ thống có thể làm tốt công việc chăm sóc quan hệ cá nhân với từng khách hàng thật hiệu quả, mà việc gửi thư như trên chỉ là một ví dụ nhỏ. Nhưng doanh nghiệp nhỏ không nhất thiết phải mua một gói phần mềm CRM đắt tiền. Hầu hết những doanh nghiệp nhỏ đã có những phần mềm họ cần, mà không biết rằng phần mềm mình sử dụng cũng cho phép quản lý quan hệ khách hàng. Microsoft Outlook chính là một ví dụ tiêu biểu những phần mềm đó. Microsoft Outlook có rất nhiều đặc tính hữu ích mà nhiều người chưa biết. Phần lớn chúng ta chỉ dùng Microsoft Outlook để email và thiết lập lịch làm việc. Nếu bạn chịu khó tìm tòi, bạn sẽ khám phá phần mềm này cho phép người sử dụng dễ dàng cập nhật thông tin về khách hàng hay khách hàng tiềm năng. Bạn có thể gán và phân loại tất cả những thông tin theo từng khách hàng như email, lịch hẹn, và những hoạt động khác. Các doanh nghiệp nhỏ nếu biết sử dụng những phần mềm đơn giản, hữu ích tương tự Microsoft Outlook như một công cụ CRM, sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian và làm chủ được toàn bộ hoạt động bán hàng và dịch vụ của mình.
Xem thêm

4 Đọc thêm

 MỘT SỐ CON VẬT SỐNG TRONG RỪNG

MỘT SỐ CON VẬT SỐNG TRONG RỪNG

bật về hình dáng của con gấu? cho trẻ bắt trớc dáng đi của con gấuCó nhiều loại gấu nh gấu đen, bắc cực, gấu trúcGấu rất sợ mùa đông nên no có thể ngủ cả mùa đôngCon gấu thích ăn gì?Ngoài gấu ra còn con vật nào thích ăn hoa quả * Con voiCô cho trẻ chọn ô cửa, xem hình và trả lời câu hỏiCác bạn vừa xem đoạn băng hình có hình ảnh con vật nào?Bạn nào có nhận xét về hình dáng của con voi? Trả lời Có chấm ở khắp ngời, biết trèo cây, săn mồi giỏi Hổ, linh cẩu, chó sói, Trong ti vi, vờn thúĐứng xa, không thò tay vào chuồng cũi Con gấu
Xem thêm

19 Đọc thêm

Bài giảng công nghệ phần mềm - Phần 2 Các giai đoạn trong chu trình sống của phần mềm - Chương 12 pdf

BÀI GIẢNG CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM PHẦN 2 CÁC GIAI ĐOẠN TRONG CHU TRÌNH SỐNG CỦA PHẦN MỀM CHƯƠNG 12 PDF

.3 3 3 P PH P H H  ÂN N N T TÍ T Í Í C CH C H H D D D Ò Ò Ò N N N G G G D D D Ữ Ữ Ữ L L L I I I Ệ Ệ Ệ U U U DATA FLOW ANALYSIS - DFA ƒ Thiết kế h−ớng sự kiện, tạo ra các mô-đun với tín[r]

14 Đọc thêm

Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Dệt 10 10

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT 10 10

tuyên truyền, quản lý hệ thống thông tin…• Phòng xây dựng cơ bản: dựa theo kế hoạch của công ty lập phương án vàchỉ đạo của Tổng giám đốc, tổ chức việc tìm kiếm khai thác các nguồn vật tư,nguyên vật liệu hoá chất để phục vụ sản xuất. Thực hiện giới thiệu sản phẩm ở chinhánh, ở các hội chợ triển lãm, tăng cường tiếp thị mở rộng thị trường tiêu thụ ởthành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam…• Phòng gia công: Tổ chức việc phân phối sản phẩm, bán thành phẩm, phụliệu gia công cho các đơn vị gia công. Kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng gia côngtại các đơn vị đảm bảo chất lượng và thời gian theo tiến độ kế hoạch…• Các phân xưởng sản xuất: hoàn thành tốt các kế hoạch sản xuất do công tygiao, tổ chức các mặt quản lý nhằm phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng caochất lượng sản phẩm, tiết kiệm vật tư.Ngô Thị Ngọc Lớp: Quản trị tài chính 9Báo cáo thực tập Trường đại học Bách Khoa Hà NôiPHẦN 2PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT 10/101. Đặc điểm công tác tiêu thụ tại công ty1.1. Đặc điểm sản phẩm và công tác quản lý thành phẩm của công ty1.1.1. Đặc điểm, phân loại thành phẩmThành phẩm của công ty hiện nay chủ yếu là màn tuyn, vải tuyn và rèm củacác loại. Trong đó màn tuyn là mặt hàng chính. Sản phẩm của Công ty không chỉđược khách hàng trong nước tin dùng mà còn xuất khẩu được một khối lượng lớn ranước ngoài. Cho đến nay, thị trường xuất khẩu của công ty chiếm khoảng 98%.Trong những năm qua với sự cố gắng của mình, sản phẩm của công ty đã luôn đượcbình chọn là hàng Việt Nam chất lượng cao với mẫu mã đa dạng và đảm bảo chấtlượng. Nhất là từ năm 2011 thực hiện theo hệ thống quản lý ISO 9001 - 2000, hệthống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 1400, sản phẩm của công ty ngàycàng có uy tín trên thị trường trong nước và thế giới.Thành phẩm của công ty bao gồm các loại:- Thành phẩm tiêu thụ trong nước gồm:o Màn đôi với các kiểu dáng, màu sắc khác nhau và có kích thước là 1.6 m x2m x 2m. Ví dụ: màn đôi trắng có cửa, màn đôi trắng không cửa, màn đôi trắng
Xem thêm

61 Đọc thêm

Những tình huống nghiệp vụ sư phạm - Tình huống 3 ppsx

NHỮNG TÌNH HUỐNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM - TÌNH HUỐNG 3 PPSX

gia đình khó khăn thì khoản tiền đó cũng đáng kể đấy chứ!Cũng có nhiều người cho rằng đây là vấn đề rất nghiêm trọng ở lứa tuổi học trò nên cho dừng ngay tiết học và truy tìm thủ phạm. Trong tình huống mất tiền không rõ ràng như thế liệu bạn có chắc chắn vào khả năng “phá án” của mình? Bạn có nghĩ đến trường hợp sau một thời gian căng thẳng cố gắng đến mấy bạn cũng không thể tìm ra thì tính sao đây? Uy tín của bạn ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng, và cả lớp mất một tiết học, chịu đựng không khí căng thẳng nghi ngờ lẫn nhau mà vấn đề vẫn không được giải quyết. Đành rằng phương án xử lý này có thể nói lên trách nhiệm và sự quan tâm đến các vấn đề trong lớp học của bạn nhưng nó sẽ đẩy bạn vào nhiều tình huống khó xử khác và bạn rất dễ vận dụng những biện pháp “rắn” không cần thiết. Vì bạn nên biết rằng ở lứa tuổi này các em thường rất sợ bị dư luận tập thể lên án, coi thường, thậm chí hắt hủi vì tội trộm cắp tài sản của bạn là tật xấu không thể bỏ qua. Nên mặc dù có thể đã “trót cầm nhầm” nhưng vì bạn đang truy xét đến cùng và rất gay gắt nên em đó sẽ tìm mọi cách để tẩu tán “tang vật” chứ không bao giờ để bạn phát hiện ra.Việc cần làm trước tiên trong tình huống này là bạn phải trấn an em học sinh đó để em không hoảng hốt. Bạn có thể nói: “ rất hiểu sự lo lắng của em nhưng em cứ bình tĩnh, đã có ở đây. Nhưng bây giờ đang là tiết học, chắc em cũng không muốn vì việc riêng của mình mà ảnh hưởng đến tất cả các bạn trong lớp. hứa sau tiết học này sẽ giải quyết giúp em”. Đó cũng có thể coi là “kế hoãn bình” để bạn có thời gian suy nghĩ tìm ra giải pháp tối ưu nhất. Sau đó bạn cố gắng kết thúc bài giảng của mình sớm, dành ra một khoảng thời gian để giải quyết vấn đề. Trước tiên bạn nên khuyên em học sinh đó xem xét lại thật kỹ xem có thật sự là mất tiền không và có thể là mất ở đâu đó sau đấy mới đến lớp. Nếu sau khi em đã xem xét kỹ và khẳng định với bạn rằng đã mất trong lớp học thì vấn đề lại trở nên khá nghiêm trọng rồi đấy! Lúc này bạn cần giữ một thái độ bình tĩnh, ôn tồn để nói chuyện với các em học sinh trong lớp. Bằng những lời lẽ nhẹ nhàng, có sức thuyết phục, bạn “kêu gọi” tinh thần tự giác của các em: “ biết lớp ta từ trước đến nay rất
Xem thêm

3 Đọc thêm

Báo cáo tốt nghiệp: Công tác kế toán tại công ty dệt Hà Nam

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY DỆT HÀ NAM

Bạn đang là sinh viên năm cuối? Bạn đang đau đầu tìm đề tài để làm báo cáo thực tập tốt nghiệp. Bạn hãy thử xem bài báo cáo tốt nghiệp dưới đây có phải là nội dung và tài liệu bạn đang cần tìm. Bài báo cáo tốt nghiệp với đề tài: Công tác kế toán tại công ty dệt Hà Nam Xem thêm các thông tin về Báo cáo tốt nghiệp: Công tác kế toán tại công ty dệt Hà Nam tại đây

37 Đọc thêm

CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP KIM LOẠI NÂNG CAO ÔN THI THPT QUỐC GIA

CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP KIM LOẠI NÂNG CAO ÔN THI THPT QUỐC GIA

C. Không thấy thay đổi gì .D. Có khí mùi trứng thối thoát ra, kết tủa xuất hiện sau đó tan hết.Bài 2: Chất nào sau đây sẽ kết tủa hoàn toàn Al(OH)3 từ dung dịch Na[Al(OH)4]?A. HCl dư.B. NaOH dư.C. CO2.D. NH3.Bài 3: Nhận định nào sau đây sai ?A. Al2O3 là một oxit lưỡng tính.B. Dung dịch phèn chua (NaAl(SO4)2.12H2O) có pH C. Al(OH)3 tan trong dung dịch NH3.D. Al(OH)3 tan trong dung dịch HCl.Bài 4: Để điều chế nhôm người taA. dùng những chất khử như C, CO, H2… để khử Al2O3.B. nhiệt phân Al2O3.C. điện phân Al2O3 nóng chảy.D. điện phân AlCl3 nóng chảy.Bài 5: Trong quá trình sản xuất nhôm trong công nghiệp người ta thường cho Al2O3 vào criolit nóng chảy.Vai trò nào sau đây của criolit là không đúng ?A. tạo ra hỗn hợp có nhiệt độ nóng chảy thấp hơn Al2O3.B. tạo hỗn hợp chất điện li có tỉ khối nhỏ hơn Al nóng chảy.C. tạo chất lỏng có tính dẫn điện tốt hơn Al2O3 nóng chảy.D. khử ion nhôm trong Al2O3 tạo thành Al nóng chảy.Bài 6: Cho 150 ml dung dịch Ba(OH)2 1M vào 250 ml dung dịch Al2(SO4)3 xM được 42,75 gam kết tủa.Thêm tiếp 200 ml dung dịch Ba(OH)2 1M vào hỗn hợp phản ứng thì lượng kết tủa thu được là 94,2375 gam.Giá trị của x làA. 0,25.B. 0,43.C. 0,3.D. 0,45.
Xem thêm

16 Đọc thêm

Phân tích hoạt động tài chính của kế toán của công ty cổ phần dệt 10 10

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT 10 10

Được sự giới thiệu của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, khoa kinh tế và quản lý và sự đồng ý của ban lãnh đạo công ty, sau thời gian thực tập vừa qua em đã hoàn thành bản báo cáo thực tập tốt nghiệp. Nội dung báo cáo bao gồm 3 phần: PHẦN 1: Tổng quan chung về công ty cổ phần Dệt 1010 PHẦN 2: Phân tích: hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Dệt 1010 Đánh giá chung hệ thống tài chính kế toán của công ty cổ phần Dệt 1010 PHẦN 3: Phân tích hoạt động tài chính của – kế toán của Công ty PHẦN 4: Đánh giá chung của hệ thống tài chinh kế toán của Công ty
Xem thêm

61 Đọc thêm

Phương pháp học tập cộng tác pptx

PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP CỘNG TÁC PPTX

thành tích của nhóm. Những giáo viên dạy theo kiểu phân nhóm nhưng lại không đưa ra hướng dẫn chi tiết hoặc mô hình mẫu để thành công sẽ thấy rằng sinh viên sẽ phải vật lộn để có thể có được khởi đầu thật tốt. Dĩ nhiên, một số sinh viên lúc đầu sẽ có thái độ hoài nghi về giá trị làm việc của nhóm hoặc họ cảm thấy tốt hơn là nên nghe giáo viên giảng còn hơn là làm việc nhóm với những sinh viên khác - những người mà họ tin rằng kiến thức cũng ít ỏi như họ. Số khác sẽ cảm thấy họ đã thực sự thành công vì thế không muốn bị vướng víu bởi các sinh viên khác có quá trình học tập hoặc phương pháp làm việc khác nhau. Một sồ thì ngại ngùng và không quen với việc chia sẻ công việc với bạn trong lớp. Để sinh viên hiểu rõ hơn, từ khi bắt đầu lớp học và trong chương trình môn học, giáo viên nên nói rõ phần lớn công việc trong khóa học sẽ là làm việc theo nhóm như thế nào và tại sao làm việc theo nhóm giúp họ đạt được mục đích mà môn học đề ra. Điều này tiếp tục đến khi có thể khắc phục được sự chống đối của sinh. Chỉ cho sinh viên thấy được tầm quan trọng của làm việc theo nhóm và mục tiêu của làm việc theo nhóm là chủ yếu bởi vì sinh viên sẽ hăng hái tham gia vào hoạt động nhóm nếu họ thấy được mối liên quan của việc phân công nhóm với các mục tiêu môn học lớn hơn. Những giáo viên có kinh nghiệm trong việc hướng dẫn lớp học trong các câu hỏi tư duy phức tạp thường không đánh giá cao là các kỹ năng dạy học công phu của họ đã bị mài mòn sau nhiều năm và hầu hết sinh viên rất ít được huấn luyện trong việc hướng dẫn bạn cùng nhóm thông qua các hoạt động như thế. Các kỹ năng giữa các cá nhân và kỹ năng tổ chức cần thiết cho việc quản lý một đề tài của nhóm cần phải được nêu rõ trong bất kỳ bài tập nhóm nào để sinh viên nhận ra tầm quan trọng của những công việc như: nghe, làm rõ phần trình bày, đưa ra phản hồi có giá trị, duy trì thảo luận bài tập, nghiên cứu kỹ các giả định và luận cứ, gợi lên các quan điểm và triển vọng, giải quyết mâu thuẫn, tóm tắt và trình bày các kết quả tìm được (Bosworth, 1994). Nếu trong bài tập nào
Xem thêm

16 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP CÔNG TY TNHH DỆT HÀ NAM

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP CÔNG TY TNHH DỆT HÀ NAM

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP CÔNG TY TNHH DỆT HÀ NAM BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP CÔNG TY TNHH DỆT HÀ NAM BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP CÔNG TY TNHH DỆT HÀ NAM BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP CÔNG TY TNHH DỆT HÀ NAM BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP CÔNG TY TNHH DỆT HÀ NAM BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP CÔNG TY TNHH DỆT HÀ NAM

45 Đọc thêm

Báo cáo thực tập kế toán quản trị với việc lập dự toán và báo cáo chi phí tại công ty dệt may 29:3

BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN QUẢN TRỊ VỚI VIỆC LẬP DỰ TOÁN VÀ BÁO CÁO CHI PHÍ TẠI CÔNG TY DỆT MAY 29:3

Báo cáo thực tập kế toán quản trị với việc lập dự toán và báo cáo chi phí tại công ty dệt may 29:3 Báo cáo thực tập kế toán quản trị với việc lập dự toán và báo cáo chi phí tại công ty dệt may 29:3 Báo cáo thực tập kế toán quản trị với việc lập dự toán và báo cáo chi phí tại công ty dệt may 29:3 Báo cáo thực tập kế toán quản trị với việc lập dự toán và báo cáo chi phí tại công ty dệt may 29:3 Báo cáo thực tập kế toán quản trị với việc lập dự toán và báo cáo chi phí tại công ty dệt may 29:3
Xem thêm

65 Đọc thêm

 NGH Ị LU ẬN XÃ H ỘI V ỀCÂU “G ẦN M ỰC THÌĐE N G ẦN ĐÈ N THÌ SÁNG”

NGH Ị LU ẬN XÃ H ỘI V ỀCÂU “G ẦN M ỰC THÌĐE N G ẦN ĐÈ N THÌ SÁNG”

Đề bài: Ngh lu ận xã h ội v ềcâu “G ần m ực thìđe n, g ần đè n thì sáng” .Bài làmTrong kho tàng tục ngữ, ca dao, dân ca của cha ông ta; mỗi câu, mỗi lời nói đều đúc rút kinh nghiệmsống quý báu cho thế hệ sau học tập. Câu tục ngữ “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” có ý nghĩa răndạy rất lớn đối với mỗi người.Câu tục ngữ này có hai vế đối song song đối lập nhau nhưng lại bổ sung để hoàn thiện ý nghĩa cho nhau.Trong cuộc sống câu tục ngữ này được vận dụng rất nhiều nhằm đưa ra lời khuyên răn, dạy bảo, hướngcon người đến những điều tốt đẹp hơn.“Mực” trong câu tục ngữ này có nghĩa tường minh và nghĩa hàm ngôn. “Mực” theo nghĩa tường minhchính là chỉ màu đen của một loại dung dịch tạo nên nét chữ sau khi viết. Người ta thường dùng mực đểhút vào bút và bắt đầu viết. Nhưng hàm ý sâu xa của nó là chỉ những điều đen tối, xấu xa, không nên dâydưa vào.“Đèn” nghĩa tường minh là vật dụng cần thiết để tạo nên ánh sáng trong mỗi gia đình, nếu thiếu nó thìcăn nhà sẽ trở nên tối tăm. Còn hàm ý của ‘đèn” là ám chỉ những việc tốt đẹp, là chân lý, ánh sáng đángtrân trọng trong xã hội.Cha ông ta rất có dụng ý khi đặt “mực” và “đèn” có ý nghĩa đối lập nhau ở cạnh nhau là nhằm thức tỉnhmỗi chúng ta.Trong cuộc sống có rất nhiều điều tốt đẹp, cần học tập và phát huy nhưng ngược lại đâu đó vẫn cònnhững góc khuất, những điều xấu, những con người xấu có thể khiến chúng ta sa vào bùn lầy. Câu tụcngữ vẽ ra hai viễn cảnh, hai con đường đi. Nếu chúng ta ở gần “mực”- gần điều xấu xa thì chắc chắnchúng ta sẽ bị nhiễm, và tồi tệ hơn nữa chúng ta sẽ biến thành những kẻ xấu. Ngược lại nếu được sốngtrong môi trường gần ‘đèn” thì chúng ta sẽ học hỏi được nhiều điều tốt đẹp, trở thành người tốt giúp íchcho xã hội.Câu tục ngữ nhắc nhở, khuyên răn chúng ta cần biết “chọn bạn mà chơi”, chọn nơi tốt đẹp để sinh sống,chọn điều hay để học. Đừng để những thói hư, tật xấu cám dỗ. Xã hội đầy rẫy những điều xấu, nếuchúng ta không biết cách lựa chọn cách sống, không có lập trường thì rất dễ dàng bị lôi kéo vào đó. Bởi
Xem thêm

2 Đọc thêm

Cùng chủ đề