CẤU TẠO ACID NUCLEIC POTX

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "CẤU TẠO ACID NUCLEIC POTX":

 Thành tế bào

THÀNH TẾ BÀO

Ta thấy đơn phân murien lặp đi lặp lại nhiều lần có tỉ lệ phân tử Gram như sau:N-acetilglucozamin:acid N-acetilmuramic:L.ala:D.glu:acid diamin:L.ala=1:1:1:1:1:1Đây chính là nét đ85c trưng của thành tế bào vi khuẩn.Sự khác biệt về thành tế bào vi khuẩn và vi sinh vật cổ ở vị trí acid N-acetilmuramic trong thành phần vi khuẩn được thay thế bằng hợp chất acid-N acetil talozaminuronic trong thành các vi sinh vật cổ. Đối với nhóm vi khuẩn tiêu giảm thành tế bào(Mycoplasmatales,Mollicutes,tenericutes)Người ta không tìm thấy các chất murein, những vi khuẩn này không có thành rắn chắc cho nên chúng có thể biến đổi hình dạng, phần lớn chúng là cơ thể đa hình như các dạng đổi hình dạng, phần lớn chúng là cơ thể đa hình như các dạng PPLO,Mycoplasma( vi khuẩn nhỏ nhất có thể nuôi cấy trong môi trường), trong màng thường có sterol chống chịu áp suất thẩm thấu.Trong thành tế bào vi khuẩn còn có một loại hợp chất đặc biệt đó là acid tecoid, hợp chất này thấy nhiều ở vi khuẩn Gram+(có thể chiếm tới 50% trọng lượng khô của thành), ở vi khuản Gram- hiện chưa tìm thấy hợp chất này. Acid teicoic liên kết với acid muramic qua mạng phosphodieste. Acid teicoid có hai loại là ribiteicoic và gluxerin teicoicCác thành phần cấu tạo bổ sung bên ngoài lớp murein có một vai trò quan trọng về tính kháng nguyên của vi khuẩn. ở Staphylococus các hợp chất acid teicoic cùng với thành phần poliholosid(các đường phức) là những yếu tố quyết định kháng nguyên của tụ cầu khuẩn. Ở các vi khuẩn khác, các chất protein quyết địnhbản chất kháng nguyên”o”, kháng nguyên “M”…trong đó protein Mla2 một loại kháng nguyên quan trọng về miễn dịch học và bệnh học. Phầ lớn các vi khuẩn thuộc họ entero bacteriacea, như salmonella có hai loại kháng nguyên chủ yếu lá “O” và “H”Mặt dù cấu trúc của thành tế bào (bao gồm cả lớp S) rất phức tạp như đã trình bày, nhưng ở thành tế bào vi khuẩn có một lớp chất đặc trưng là glucopeptid. Những cơ thể không có hợp chất này thì không thể gọi là vi khuẩn.Thành tế bào là một chỉ tiêu sinh hóa quan trọng dùng trong phân loại loài và giốngViệc phân tích aa dạng L có thể thực hiện dễ dàng nhờ dùng HCl6N, đun nóng 15ph
Xem thêm

4 Đọc thêm

CẤU TẠO.

CẤU TẠO.

Cấu tạo & hoạt động của bộ vi sai Bộ vi sai là một thiết bị dùng để chia mô men xoắn của động cơ thành hai đường, cho phép hai bên bánh xe quay với hai tốc độ khác nhau. Chúng ta có thể tìm thấy bộ vi sai ở tất cả các xe hơi và xe tải hiện đại, và đặc biệt ở các xe bốn bánh chủ động hoàn toàn. Bộ vi sai trên xe có ba nhiệm vụ chính sau:- Truyền mô men của động cơ tới các bánh xe.- Đóng vai trò là cơ cấu giảm tốc cuối cùng trước khi mô men xoắn truyền tới các bánh xe.- Truyền mô men tới bánh xe trong khi cho phép chúng quay với tốc độ khác nhau.Qua bài viết này chúng ta sẽ biết tại sao chiếc xe của bạn lại cần bộ vi sai và sau đó hãy cùng nghiên cứu về nguyên lý làm việc của nó cũng như tìm hiểu về một số loại vi sai ô tô hiện nay.Xin mời trỏ chuột vào các đèn tín hiệu để xem sự khác nhau của các bán kính quay vòng giữa các bánh xeCấu tạoHệ thống truyền lực truyền công suất của động cơ đến các bánh xe. Người ta thường chia nó thành các loại sau đây: FF (Động cơ ở phía trước – Xe dẫn động bánh trước)Lực dẫn động từ động cơ truyền qua bộ vi sai của hộp số ngang đến các bán trục, các bánh xe và các lốp ở bên trái và bên phải. FR (Động cơ ở phía trước – Xe dẫn động bánh sau)Lực dẫn động từ động cơ truyền từ hộp số rồi qua trục các đăng và bộ vi sai đến bán trục (hoặc cầu xe), cầu xe, các bánh xe và các lốp ở bên trái và bên phải.Bộ vi sai tiếp tục tăng mômen quay đã truyền qua hộp số dọc và phân phối lực dẫn động tới các bán trục bên trái và bên phải. Ngoài ra, chính truyền lực vi sai tạo ra sự chênh lệch về tốc độ quay giữa bánh xe phía trong và bánh xe phía ngoài khi xe quay vòng và làm cho xe chạy êm trên những đường cong. 1. Truyền lực cuối cùngTruyền lực cuối cùng giảm số vòng quay từ hộp số ngang (dọc) để tăng mômen quay. Truyền lực cuối cùng của xe FR tăng mômen quay khi xe chuyển hướng. 2. Truyền lực vi saiTruyền lực vi sai tạo ra tốc độ quay chênh lệch giữa hai bánh xe khi xe chạy trên các đường vòng. 3. Bộ vi sai của loại xe FFBộ vi sai dùng trong các xe FF có động cơ lắp ngang được gắn liền với hộp truyền lực. Người ta lắp cụm vi sai ở giữa vỏ hộp số ngang và vỏ hộp truyền lực.
Xem thêm

7 Đọc thêm

CẤU TẠO VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CPU

CẤU TẠO VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CPU

ý Bộ nhớ Cache : Là bộ nhớ ñặt trong khuôn của CPU, giúp cho CPU không phải chờ dữ liệu từ RAM, vì vậy tốc ñộ xử lý tăng lên. Bạn ñưa trỏ chuột vào ñể xem chú thích Sơ ñồ cấu tạo bên trong của CPU Page 2 of GIAO TRINH PHẦN CỨNG MÁY TÍNH1/20/200http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp 2 . Nguyên lý hoạt ñộng của CPU CPU hoạt ñộng hoàn toàn phụ thuộc vào các mã lệnh , mã lệnh là tín hiệu số dạng 0,1 ñã ñược dịch ra từ các câu lệnh lập trình , như vậy CPU sẽ không làm gì cả nếu không có các câu lệnh hướng dẫn . Khi ta chạy một chương trình, dữ liệu của chương trình ñó ñược nạp lên RAM, kết hợp với các ñiều khiển của người dùng, dữ liệu ñược cập nhật từ RAM lên CPU ñể xử lý, trước tiên nó tải lên bộ nhớ Cache, CPU sẽ thao tác với dữ liệu trong bộ nhớ Cache và kết quả xử lý cũng ñưa tạm về Cache trước khi ñưa xuống RAM. Trong lúc xử lý thì thanh ghi là bộ nhớ làm việc trực tiếp với khối ALU, ALU là khối thực hiện toàn bộ các phép tính toán logic, kết quả xử lý cũng chứa vào thanh ghi sau ñó chuyển ra bộ nhớ Cache rồi chuyển xuống bộ nhớ RAM
Xem thêm

5 Đọc thêm

BÁO CÁO TIỂU LUẬN CAO HỌC CẤU TẠO TẾ BÀO VI KHUẨN

BÁO CÁO TIỂU LUẬN CAO HỌC CẤU TẠO TẾ BÀO VI KHUẨN

cấu tạo tế bào vi khuẩn. cấu tạo tế bào vi khuẩn. cấu tạo tế bào vi khuẩn. cấu tạo tế bào vi khuẩn. cấu tạo tế bào vi khuẩn. cấu tạo tế bào vi khuẩn. cấu tạo tế bào vi khuẩn. cấu tạo tế bào vi khuẩn. cấu tạo tế bào vi khuẩn. cấu tạo tế bào vi khuẩn. cấu tạo tế bào vi khuẩn. cấu tạo tế bào vi khuẩn. cấu tạo tế bào vi khuẩn. cấu tạo tế bào vi khuẩn. cấu tạo tế bào vi khuẩn. cấu tạo tế bào vi khuẩn. cấu tạo tế bào vi khuẩn

89 Đọc thêm

TỪ VÀ CẤU TẠO CỦA TỪ TIẾNG VIỆT

TỪ VÀ CẤU TẠO CỦA TỪ TIẾNG VIỆT

Bài 1- tiết 3Bài 1- tiết 3từ và cấu tạo của từ tiếng việttừ và cấu tạo của từ tiếng việtII. Phân loại từ.II. Phân loại từ.3. 3. Ghi nhớGhi nhớ (SGK/14): (SGK/14):- Tiếng là đơn vị cấu tạo nên từ.- Tiếng là đơn vị cấu tạo nên từ.- Từ chỉ gồm một tiếng là- Từ chỉ gồm một tiếng là từ đơntừ đơn. Từ gồm hai hoặc nhiều . Từ gồm hai hoặc nhiều tiếng là tiếng là từ phứctừ phức..- Những từ phức được tạo ra bằng cách ghép các tiếng có - Những từ phức được tạo ra bằng cách ghép các tiếng có
Xem thêm

18 Đọc thêm

BÀI TẬP VỀ CẤU TẠO TỪ TRONG TIẾNG ANH NÂNG CAO

BÀI TẬP VỀ CẤU TẠO TỪ TRONG TIẾNG ANH NÂNG CAO

BÀI TẬP VỀ CẤU TẠO TỪ TRONG TIẾNG ANH NÂNG CAOBÀI TẬP VỀ CẤU TẠO TỪ TRONG TIẾNG ANH NÂNG CAOBÀI TẬP VỀ CẤU TẠO TỪ TRONG TIẾNG ANH NÂNG CAOBÀI TẬP VỀ CẤU TẠO TỪ TRONG TIẾNG ANH NÂNG CAOBÀI TẬP VỀ CẤU TẠO TỪ TRONG TIẾNG ANH NÂNG CAOBÀI TẬP VỀ CẤU TẠO TỪ TRONG TIẾNG ANH NÂNG CAOBÀI TẬP VỀ CẤU TẠO TỪ TRONG TIẾNG ANH NÂNG CAOBÀI TẬP VỀ CẤU TẠO TỪ TRONG TIẾNG ANH NÂNG CAO

19 Đọc thêm

VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG CÂY

VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG CÂY

CẤU TẠO CỦA MẠCH GỖ CẤU TẠO CỦA MẠCH RÂY HÃY NÊU CẤU TẠO CỦA DÒNG MẠCH GỖ,CẤU TẠO CỦA DÒNG MẠCH RÂY ĐỂ THẤY SỰ PHÙ HỢP GIỮA CẤU TẠO TRANG 13 THÀNH PHẦN CỦA DỊCH MẠCH RÂY THÀNH PHẦN CỦA D[r]

19 Đọc thêm

BÀI 2 VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG CÂY

BÀI 2 VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG CÂY

CẤU TẠO CỦA MẠCH GỖ CẤU TẠO CỦA MẠCH RÂY HÃY NÊU CẤU TẠO CỦA DÒNG MẠCH GỖ,CẤU TẠO CỦA DÒNG MẠCH RÂY ĐỂ THẤY SỰ PHÙ HỢP GIỮA CẤU TẠO TRANG 12 THÀNH PHẦN CỦA DỊCH MẠCH RÂY THÀNH PHẦN CỦA D[r]

19 Đọc thêm

CẤU TẠO VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CPU

CẤU TẠO VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CPU

PARTION MAGIC Cấu tạo và hoạt ñộng của CPU Nội dung : Sơ ñồ cấu tạo và nguyên lý hoạt ñộng của CPU, Các thông số cần quan tâm khi mua CPU, sự khác nhau giữa Pentium và Celeron . 1. Sơ ñồ cấu tạo của CPU CPU có 3 khối chính ñó là ALU ( Arithmetic Logic Unit ) : ðơn vị số học logic : Khối này thực Page 1 of GIAO TRINH PHẦN CỨNG MÁY TÍNH1/20/200http://www.hocnghe.com.vn/Phancung/Phancung.asp TIỆN ÍCH GHOSTLAN - INTERNETDowload G.TrìnhPHẦN S / CHỮAhiện các phép tính số học và logic cơ bản trên cơ sở các dữ liệu . Control Unit : Khối này chuyên tạo ra các lệnh ñiều khiển như ñiều khiển ghi hay ñọc v v .. Registers : Các thanh ghi : Nơi chứa các lệnh trước và sau khi xử l
Xem thêm

5 Đọc thêm

KHÁM PHÁ CẤU TẠO CỦA USB

KHÁM PHÁ CẤU TẠO CỦA USB

UFD (USB Flash Disk) là một loại thiết bị nhớ ngoài, lưu trữ kiểu tĩnh điện. Về nguyên lý cơ sở nếu phân tích sẽ mất khoảng 100 trang A4, tôi xin phép không nói tới. Chỉ đưa ra những vấn đề sơ bộ về cấu tạo và xử lý hư hỏng. Cấu tạo : Có 3 phần : 1. Chân cắm UFD: Là chân cắm theo chuẩn USB. Đời cũ là USB 1.0, đời mới là USB 2.0. Nếu trên UFD của bạn ghi USB2.0 có nghĩa là nó giao tiếp với PC theo chuẩn truyền thông USB2.0. Các hệ điều hành từ Win2000 trở lên đã hỗ trợ chuẩn truyền thông USB2.0 nên khi cắm vào PC, sẽ nhận ngay thiết bị và ta được thông báo USB mass storage ... Các hệ điều hành Win 95/97/98 chỉ hỗ trợ USB 1.0 nên khi cắm các UFD đời mới sẽ không nhận, phải cài drriver (đi kèm thiết bị hoặc kiếm trên Net) như tất cả các phần cứng khác . Chân cắm bao gồm (xem hình) 2. IC điều khiển giao tiếp PC và ghi đọc bộ nhớ. Thực hiện các nhiệm vụ sau : - Giải mã trang dữ liệu từ PC (frame data) - Chuyển đổi dữ liệu thành các bit. - Gán địa chỉ hàng/cột (Row/Column) cho các bít dữ liệu. - Đặt trạng thái EN (Enable) cho chip nhớ. - Ghi dữ liệu vào EPPROM. Để thực hiện các tác vụ điều khiển thfi IC này đựoc nạp một chương trình, gọi là phần dẻo (firmware). Quá trình đọc thì ngược lại. 3. Chip nhớ (có dạng EPPROM)
Xem thêm

2 Đọc thêm

Cấu tạo mặt cầu, lan can và đường người đi

CẤU TẠO MẶT CẦU, LAN CAN VÀ ĐƯỜNG NGƯỜI ĐI

Cấu tạo mặt cầu, lan can và đường người đi. Cấu tạo mặt cầu, lan can và đường người đi. Cấu tạo mặt cầu, lan can và đường người đi. Cấu tạo mặt cầu, lan can và đường người đi. Cấu tạo mặt cầu, lan can và đường người đi. Cấu tạo mặt cầu, lan can và đường người đi. Cấu tạo mặt cầu, lan can và đường người đi. Cấu tạo mặt cầu, lan can và đường người đi. Cấu tạo mặt cầu, lan can và đường người đi. Cấu tạo mặt cầu, lan can và đường người đi.
Xem thêm

5 Đọc thêm

BÁO CÁO TIỂU LUẬN CẤU TẠO TẾ BÀO VÀ ĐẶC TÍNH SINH LÝ, SINH SẢN CỦA NẤM MEN

BÁO CÁO TIỂU LUẬN CẤU TẠO TẾ BÀO VÀ ĐẶC TÍNH SINH LÝ, SINH SẢN CỦA NẤM MEN

cấu tạo tế bào và đặc tính sinh lý, sinh sản của nấm men. cấu tạo tế bào và đặc tính sinh lý, sinh sản của nấm men. cấu tạo tế bào và đặc tính sinh lý, sinh sản của nấm men. cấu tạo tế bào và đặc tính sinh lý, sinh sản của nấm men. cấu tạo tế bào và đặc tính sinh lý, sinh sản của nấm men. cấu tạo tế bào và đặc tính sinh lý, sinh sản của nấm men. cấu tạo tế bào và đặc tính sinh lý, sinh sản của nấm men

32 Đọc thêm

Hình ảnh môn cấu tạo ô tô

HÌNH ẢNH MÔN CẤU TẠO Ô TÔ

Bộ giáo dục và đào tạo Trờng đại học giao thông vận tải Bộ MÔN CƠ kHí ô tô Hình ảnh môn cấu tạo ô tô Hình ảnh môn cấu tạo ô tô Hình ảnh môn cấu tạo ô tô Hình ảnh môn cấu tạo ô tô Hình ảnh môn cấu tạo ô tô

132 Đọc thêm

CẤU TẠO NGUYÊN TỬ

CẤU TẠO NGUYÊN TỬ

CẤU TẠO NGUYÊN TỬ Mô hình sơ khaiMô hình nguyên tử là một nội dung của lý thuyết nguyên tử, nó phát biểu rằng nguyên tử được tạo thành từ các phần tử nhỏ hơn được gọi là các hạt hạ nguyên tử. Khái niệm nguyên tử được Democritus đưa ra từ khoảng 450 TCN. Tuy nhiên, các nhà khoa học cổ Hy Lạp không dựa trên các phương pháp thực nghiệm để xây dựng các lý thuyết mà dựa trên siêu hình học. Chính vì thế mà từ khi Democritus đưa ra khái niệm đó cho đến tận thế kỷ thứ 18 thì người ta mới có những bước tiến bộ đáng kể trong việc phát triển lý thuyết về nguyên tử. Trong hoá học, dựa trên định luật về bảo toàn khối lượng và định luật tỷ lệ các chất trong các phản ứng hoá học, vào năm 1808, John Dalton (1766-1844) đã đưa ra lý thuyết nguyên tử của mình để giải thích các định luật trên. Lý thuyết của ông dựa trên năm giả thuyết. Giả thuyết thứ nhất phát biểu rằng tất cả vật chất đều được tạo thành từ các nguyên tử. Giả thuyết thứ hai là các nguyên tử của cùng một nguyên tố sẽ có cùng một cấu trúc và tính chất. Giả thuyết thứ ba là các nguyên tử không thể bị phân chia, không thể được sinh ra hoặc mất đi. Giả thuyết thứ tư là các nguyên tử của các nguyên tố khác nhau kết hợp với nhau để tạo ra các hợp chất. Giả thuyết thứ năm là trong các phản ứng hoá học, các nguyên tử có thể kết hợp, phân tách hoặc tái sắp xếp lại. Lý thuyết của Dalton không chỉ giải thích các định luật trên mà còn là cơ sở để xây dựng các lý thuyết khác về nguyên tử sau này.Cả Democritus và John Dalton đều cho rằng nguyên tử không có cấu trúc, tức là nguyên tử không được tạo thành từ các phần tử nhỏ hơn, chính vì thế người ta thường gọi các mô hình đó là mô hình sơ khai về nguyên tử. Cùng với sự
Xem thêm

9 Đọc thêm

Cấu tạo chất

CẤU TẠO CHẤT

Baứi 19 : Caực chaỏt caỏu taùo nhử theỏ naứo ? I. Các chất có được cấu tạo từ các chất riêng biệt không ?+ Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt gọi là nguyên tử - phân tử. Nguyên tử và phân tử nhỏ bé như thế nào ?Giữa các hạt phân tử có khoảng cách hay không ?C1 : Hãy lấy 50cm3 cát đổ vào 50cm3 ngô rồi lắc nhẹ xem có được 100cm3 hỗn hợp ngô và cát không ? Hãy giải thich tại sao ?Trả Lời : Ta không thu được 100cm3 hỗn hợp vì có khoảng cách giữa các hạt ngô và các hạt cát, đã xen vào những khoảûng cách này làm cho thể tích của hỗn hợp nhỏ hơn tổng thể tích của ngô và cát. Để giải thích hiện tượng đề bàiGiữa các nguyên tử và phân tử có khoảng cách.
Xem thêm

6 Đọc thêm

Cau tao nguyen tu

CẤU TẠO NGUYÊN TỬ

CHUYÊN ĐỀ CẤU TẠO NGUYÊN TỬCreated By Thoriyp3 MÔ HÌNH CẤU TẠO NGUYÊN TỬProtonnơtronelectron CÁC THÍ NGHIỆM•Tia âm cực•Cấu tạo nguyên tử THÀNH PHẦN CẤU TẠO NGUYÊN TỬThµnh phÇn nguyªn töKhèi l­îng §iÖn tÝchElectronme=9,1094.10-31 kg (0,55.10-3 u)qe

5 Đọc thêm

Cấu tạo cơ cấu

CẤU TẠO CƠ CẤU

KhâuKhâuccốốđđịịnhnhđưđượợccggọọiillààgigiáá --PhânPhânloloạạiicơcơccấấuu: : tươngtươngttựựnhưnhưđđốốiivvớớiichuchuỗỗiiđđộộngng --BBậậccttựựdo btddo btd ccủủaacơcơccấấuulàlàssốốthôngthô[r]

14 Đọc thêm

Cấu tạo và nguyên lý biến áp

CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ BIẾN ÁP

Cấu tạo và nguyên lý biến áp, bài giảng về máy biến áp, nguyên lý và cấu tạo của biến áp Cấu tạo và nguyên lý biến áp, bài giảng về máy biến áp, nguyên lý và cấu tạo của biến áp Cấu tạo và nguyên lý biến áp, bài giảng về máy biến áp, nguyên lý và cấu tạo của biến áp

36 Đọc thêm

CẤU TẠO VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ CẤU CHUYỂN SỐ

CẤU TẠO VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ CẤU CHUYỂN SỐ

Cấu tạo & Hoạt động của cơ cấu chuyển số Chúng ta cùng tìm hiểu thêm một bộ phận nữa của hộp số thường đó là cơ cấu chuyển số 1. Cấu tạoTrục cần chuyển và chọn số được đặt ở các góc bên phải của các trục càng chuyển số ở phía trên của vỏ hộp số. Người ta áp dụng cơ cấu tránh ăn khớp hai số (kép) và cơ cấu tránh gài nhầm số lùi. Người ta cũng áp dụng cơ cấu khoá chuyển số và cơ cấu khoá số lùi trên trục càng gạt số.2. Cơ cấu tránh ăn khớp képCơ cấu này để tránh khả năng gài hai số cùng một lúc. Khi đồng thời dịch chuyển hai càng gạt số, chúng sẽ ăn khớp trong khi chọn và các bánh răng bị gài hai số. Kết quả là các bánh răng không quay được, xe như là bị phanh lại, và các lốp bị khoá cứng lại gây ra tình trạng rất nguy hiểm. Một bu lông được bố trí để ngăn không cho tấm khoá càng gạt số quay làm cho trục cần chuyển và chọn số chỉ trượt đi theo chiều được chọn 3. Vận hành của cơ cấu tránh ăn khớp képTấm khoá càng gạt số luôn luôn cài vào hai trong số ba khe ở đầu càng gạt số và khoá tất cả các càng gạt số, trừ bánh răng phải sử dụng. Chẳng hạn như khi đặt cần chuyển số vào bánh răng số 1 hoặc số 2, tấm khoá càng gạt số và cần chuyển số bên trong No.1 dịch chuyển sang bên phải như trình bầy ở sơ đồ bên trái. Tấm khoá càng gạt số ngăn không cho các đầu càng gạt số 3/số 4 và số 5/số lùi dịch chuyển, do đó chỉ có đầu càng gạt số 1/số 2 có thể dịch chuyển. 4. Cơ cấu tránh gài nhầm số lùiNếu cài hộp số sang số lùi trong khi xe đang chạy, có thể làm vỡ ly hợp và hộp số ngang kiểu thường và đồng thời khoá cứng các lốp xe, gây ra tình trạng rất nguy hiểm. Do đó, người ta bố trí cơ cấu này để người lái buộc phải chuyển về vị trí số không trước khi gài số lùi. 5. Hoạt động của cơ cấu tránh gài nhầm số lùi(1) Khi chọn sốKhi dịch chuyển cần chuyển số đến vị trí chọn số 5/ số lùi (vị trí số không nằm giữa số 5 và số lùi), cần chuyển trong số 2 sẽ dịch chuyển theo chiều “số 5/ số lùi” làm quay chốt chặn số lùi theo chiều biểu hiện bằng mũi tên A.
Xem thêm

7 Đọc thêm

CẤU TẠO ĐẠI NÃO

CẤU TẠO ĐẠI NÃO

Ngày nay số lượng lao động trí óc ngày càng tăng nên con người đã tạo ra những bước chuyền biến cả về lượng lẫn chất làm cho xã hội ngày càng phát triển, trong khi đó số người lao động c[r]

3 Đọc thêm