CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP " CÔNG TÁC BÁN HÀNG TẠI CHI NHÁNH VISSAN ĐÀ NẴNG " DOC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP " CÔNG TÁC BÁN HÀNG TẠI CHI NHÁNH VISSAN ĐÀ NẴNG " DOC":

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã (hợp tác xã lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại huyện khác với huyện đặt trụ sở chính nhưng trong địa bàn tỉnh, Mã số hồ sơ 147970 ppt

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TRỰC THUỘC HỢP TÁC XÃ (HỢP TÁC XÃ LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HUYỆN KHÁC VỚI HUYỆN ĐẶT TRỤ SỞ CHÍNH NHƯNG TRONG ĐỊA BÀN TỈNH, MÃ SỐ HỒ SƠ 147970 PPT

TRANG 1 ĐĂ NG KÝ THÀNH L ẬP CHI NHÁNH, V Ă N PHÒNG ĐẠI DI ỆN TR ỰC THU ỘC H ỢP TÁC XÃ H ỢP TÁC XÃ L ẬP CHI NHÁNH, V Ă N PHÒNG ĐẠI DI ỆN T ẠI HUY ỆN KHÁC V ỚI HUY ỆN ĐẶT TR Ụ S Ở CHÍNH NH[r]

6 Đọc thêm

đề thi lý thuyết-kỹ thuật xây dựng-mã đề thi ktxd-th (34)

ĐỀ THI LÝ THUYẾT-KỸ THUẬT XÂY DỰNG-MÃ ĐỀ THI KTXD-TH (34)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHÓA 3 (2009-2012)NGHỀ: KỸ THUẬT XÂY DỰNGMÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀMã đề thi: KTXD - LT 34Hình thức thi: ViếtThời gian: 180 phút (Không kể thời gian chép/giao đề thi)ĐỀ BÀII. PHẦN BẮT BUỘC: (7.0 điểm)Câu 1: (1.0 điểm):Hãy nêu quy trình thực hiện của công tác xây trụ độc lập tiết diện chữ nhật? Câu 2: (2.0 điểm):Hãy trình bày cấu tạo ván khuôn cột. Các bước gia công lắp dựng ván khuôn cột?Câu 3: (4.0 điểm):Tính khối lượng công tác bê tông các đà sàn ĐS1, ĐS4 (không trừ cột).Tính khối lượng vật liệu, nhân công (không kể hao hụt vật liệu) cho công tác vánkhuôn các cột C1, C2.Tính khối lượng vật liệu, nhân công (không kể hao hụt vật liệu) cho công tác cốtthép các đà sàn ĐS2, ĐS3. Biết: - Ván khuôn đà sàn sử dụng ván khuôn gỗ.- Thép đà sàn và cột sử dụng thép AIII- Định mức cho 100m2 ván khuôn cột (I.1)- Định mức cho 1tấn cốt thép xà dầm, giằng (I.2)Ghi chỳ: p dng nh mc d toỏn phn xõy dng theo thụng t 24 s 1776 doB Xõy dng ban hnh nm 2007.ABCD
Xem thêm

5 Đọc thêm

Hạn chế rủi ro tín dụng tại SeABank

HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI SEABANK

Hạn chế rủi ro tín dụng tại NH TMCP Đông Nam Á-Chi nhánh Đà NẵngLời mở đầuChương I. Ngân hàng thương mại và rủi ro tín dụng trong nền kinh tế thị trườngI. Ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường1. Khái niệm về ngân hàng thương mại2. Các chức năng làm trung gian tín dụng2.1. Chức năng làm trung gian tín dụng2.2. Chức năng làm trung gian thanh toán2.3. Chức năng "tạo tiền"3. Các nghiệp vụ của NHTM3.1. Nghiệp vụ tài sản nợ (nghiệp vụ hình thành nguồn vốn của NHTM)3.2. Nghiệp vụ tài sản có (nghiệp vụ sử dụng vốn của NHTM)II. Hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng của NHTM1. Hoạt động tín dụng của ngân hàng2. Rủi ro tín dụng của NHTM3. Những nguyên nhân chủ yếu gây ra rủi ro tín dụng3.1. Những thông tin không cân xứng, sự lựa chọn đối nghịch và rủi ro đạo đức3.2. Sự điều khiển của "Bàn tay vô hình" - cơ chế thị trường3.4. Nguyên nhân về phía Nhà nướcChương II. Thực trạng chất lượng tín dụng của NH TMCP Đông Nam Á-Chinhánh Đà Nẵng I. Quá trình hình thành, phát triển và cơ cấu tổ chức1. Quá trình hình thành phát triển của SeABank2. Cơ cấu tổ chức của SeABankII. Thực trạng hoạt động tín dụng tại SeABank Đà Nẵng1. Tình ình huy động vốn2. Tình hình cho vay3. Thực trạng chất lượng tín dụng tại SeABank Đà Nẵng3.1. Thành tựu3.2. Rủi ro tín dụng ở ngân hàng SeABank Đà Nẵng
Xem thêm

3 Đọc thêm

đề thi lý thuyết-kỹ thuật xây dựng-mã đề thi ktxd-th (35)

ĐỀ THI LÝ THUYẾT-KỸ THUẬT XÂY DỰNG-MÃ ĐỀ THI KTXD-TH (35)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHÓA 3 (2009-2012)NGHỀ: KỸ THUẬT XÂY DỰNGMÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀMã đề thi: KTXD - LT 35Hình thức thi: ViếtThời gian: 150 phút (Không kể thời gian chép/giao đề thi)ĐỀ BÀI I. PHẦN BẮT BUỘC: (7.0 điểm)Câu 1: (1.0 điểm):Hãy nêu các cách kiểm tra đánh giá chất lượng lớp vữa trát?Câu 2: (2.0 điểm):Hãy trình bày nội dung công tác uốn cốt thép bằng thủ công? Câu 3: (4.0 điểm):Lập bảng thống kê thép các đà kiềng (giằng móng M1, M2) ĐK1, ĐK2 và các cột C1, C2, C3.Tính khối lượng công tác bê tông các đà kiềng (giằng móng M1, M2) ĐK1, ĐK2.Tính khối lượng vật liệu, nhân công (không kể hao hụt vật liệu) cho công tác ván khuôn các đà kiềng (giằng móng M1, M2) ĐK1, ĐK2.1Bit: - Vỏn khuụn sn s dng vỏn khuụn g.- nh mc cho 100m2 vỏn khuụn x dm, ging (I.1)5000 50006000100001AB
Xem thêm

5 Đọc thêm

Tầm quan trọng của kỹ năng giao tiếp docx

TẦM QUAN TRỌNG CỦA KỸ NĂNG GIAO TIẾP DOCX

Phong c ùa thu mang nh ên nhiên Trung Qu ìn qua tâm tr ph ên hiu h và r B phong c àu s ình kh và âm thanh, t ên s hình cho th tr ình hi Ph.. Tâm tr l ình c Cô chu nh ên tâm.[r]

4 Đọc thêm

Nghiên cứu và xây dựng quy trình canh tác đay sản xuất bột giấy ở Đồng Tháp Mười

NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG QUY TRÌNH CANH TÁC ĐAY SẢN XUẤT BỘT GIẤY Ở ĐỒNG THÁP MƯỜI

khoảng 20-25 ngày sau đó vớt lên lột vỏ, lột vỏ xong tiếp tục ngâm khoảng 10 ngày, sau đó đem giặt và phơi khô. - Đay sản xuất bột giấy: Sau khi thu hoạch, đay cây được vận chuyển đến Nhà máy bột giấy Phương Nam bán, công đoạn chế biến bột giấy do nhà máy thực hiện. b) Ảnh hưởng môi trường Theo cách chế biến đay sản xuất bột giấy thì nguồn nước các kênh, rạch sẽ không bị ô nhiễm. Đay là cây trồng không cần nhiều nước như cây lúa, đồng thời cũng thích ứng được trong điều kiện hạn đầu vụ Hè Thu (tháng 4) và ngập cuối vụ (tháng 8). Sự luân canh cơ cấu cây trồng Đay- Lúa sẽ làm giảm áp lực sâu bệnh lên cây trồng vụ trước và cây trồng vụ sau, phần nào giảm áp lực sâu bệnh cho cả lúa, đay. Như vậy, người nông dân giảm bớt sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, do vậy giảm ô nhiễm môi trường và giảm chi phí đầu tư. 3.4.2. Hiệu quả kinh tế - xã hội Bước đầu lợi nhuận của mô hình canh tác đay sản xuất bột giấy tăng hơn của nông dân từ 1.810.000 - 2.980.000 đ/ha. Như vậy, nếu tính hiệu quả của đề tài đem lại cho vùng trồng đay của tỉnh Long An trong năm 2011 từ 6.027.300.000 đ - 9.923.400.000 đ. Tạo ra một vùng nguyên liệu theo ngành hàng đáp ứng yêu cầu về nguyên liệu làm bột giấy để phát huy hiệu quả đầu tư lớn về nhà máy. Tạo được liên kết chặt chẽ giữa người sản xuất - đơn vị tiêu thụ trong chuỗi liên kết để tăng giá trị sản phẩm. Thực hiện chủ trương đa dạng hóa sản xuất của địa phương để nâng cao hiệu quả sản xuất, phát huy và khai thác tiềm năng của vùng. 134. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 4.1. Kết luận
Xem thêm

17 Đọc thêm

Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty Cổ phần Quốc Tế Sơn Hà

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 4 PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ 6 1.1 Bán hàng và các phương thức bán hàng 6 1.1.1Khái niệm 6 1.1.2 Ý nghĩa của việc bán hàng 6 1.1.3 Các phương thức bán hàng và phương thức thanh toán 7 1.2 Kết quả bán hàng và xác định kết quả bán hàng 8 1.3 Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 8 1.4 Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng 9 1.4.1 Kế toán giá vốn hàng bán 9 1.4.1.2 Phương pháp tính trị giá vốn hàng xuất kho theo VAS 02 10 1.4.1.3 Kế toán giá vốn hàng bán 11 1.4.2 Kế toán doanh thu bán hàng 13 1.4.3 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 16 1.4.4 Kế toán chi phí bán hàng 18 1.4.5 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 19 1.5 Các nguyên tắc ghi sổ kế toán 21 PHẦN II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ 25 2.1 Đặc điểm chung của Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà 26 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 26 2.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần quốc tế Sơn Hà 30 2.1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý tại công ty cổ phần quốc tế Sơn Hà 32 2.1.4 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần quốc tế Sơn Hà 33 2.2 Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần quốc tế Sơn Hà 37 2.2.1 Các phương thức bán hàng 37 2.2.2 Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần quốc tế Sơn Hà 38 PHẦN III: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ 61 3.1 Nhận xét về tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần quốc tế Sơn Hà 63 3.1.1 Ưu điểm 63 3.1.2 Nhược điểm 63 3.2 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần quốc tế Sơn Hà 64 3.2.1 Hoàn thiện hạch toán nghiệp vụ bán hàng 64 3.2.2 Một số giải pháp khác 65 3.3 Yêu cầu của việc hoàn thiện 66 KẾT LUẬN 67
Xem thêm

73 Đọc thêm

GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG CHO DU LỊCH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG CHO DU LỊCH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

18kiện....) đến các tạp chí.- Phát triển bộ vật phẩm Danang Fantasticity nhằm nhận diệnthương hiệu du lịch Đà Nẵng và làm quà tặng cho các đại biểu, cácđoàn famtrip, presstrip quốc tế đến Đà Nẵng. Phát triển Thẻ du lịchđiện tử Danang Fantasticity Pass nhằm tạo sự tiện dụng cho du kháchkhi thanh toán các các điểm đến bằng điện tử.- Quảng bá du lịch Đà Nẵng thông qua các sự kiện lớn củathành phố mang tính quốc tế.- Đăng cai tổ chức Hội nghị, Hội thảo về du lịch mang tầm cỡquốc tế.- Tổ chức chương trình giới thiệu du lịch Đà Nẵng tại Hà Nội,Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và các tỉnh Tây Nam Bộ; Thamgia quảng bá du lịch Đà Nẵng tại các Hội chợ trong nước và quốc tếb. Kênh thực hiện- Thông qua Tổng cục Du lịch và các đơn vị kinh doanh dulịch tại các Hội chợ du lịch, Hội chợ về thương mại, các chương trìnhRoadshow trong nước và quốc tế.- Quầy thông tin du lịch, Trung tâm Hỗ trợ du khách một sốtỉnh, thành phố như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh...- Các Hãng hàng không có đường bay trực tiếp đến Đà Nẵngnhư Vietnam Airlines, Jetstar,Vietjet,Silk Air,Korean Air…- Hiệp hội Du lịch, Hội Lữ hành, Hội khách sạn và Câu lạc bộHướng dẫn viên Đà Nẵng.- Các trang điện tử, trang mạng xã hội của du lịch Đà Nẵng,các hãng hàng không và các đơn vị kinh doanh du lịch.- Các công ty lữ hành nước ngoài, các Văn phòng Tổng cục Dulịch các nước, các thành phố có quan hệ hợp tác với Đà Nẵng.- Phối hợp với các cơ quan truyền thông trong nước và quốc tế
Xem thêm

26 Đọc thêm

Bất ngờ với đề thi môn Văn khối D

BẤT NGỜ VỚI ĐỀ THI MÔN VĂN KHỐI D

Nhiều TS thủ đô nhận xét rằng đề thi Văn khối C không quá khó và hài lòng với bài thi của mình.Tại cổng trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, nhiều TS hết 2/3 thời gian đã ra khỏi phòng thi. TS Nguyễn Thị Nghĩa cho biết: “Đề Văn phần chung rất dễ, chỉ có phần riêng 5 điểm là khó hơn vì cả hai đoạn thơ trong bài đều nằm ở chương trình lớp 11 là đoạn thơtrong bài Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử và Tràng Giang của Huy Cận. Dự kiến bài thi của em được khoảng 6 – 7 điểm”. Còn thí sinh Vũ Quỳnh Trang cho hay: “Đề không khó, phần thi chung rất dễ nhưng phần thi riêng em thấy cả 2 câu đều khó. Em chọn câu III.b hỏi về cảm nhận 2 đoạn văn trong 2 tác phẩm Người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân và Ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phủ Ngọc Tường, em làm không được hay lắm”.Cụm thi Cần Thơ: Đề Văn khối D “nhẹ” hơn khối CTheo nhận định của nhiều TS ở khối C và D tại Cần Thơ thì đề Văn ra khá hay, song ở khối C có phần “nặng” hơn.Theo ghi nhận của PV Dân trí, dù đến 10h15 mới hết giờ làm bài (180 phút) nhưng khoảng 9h30 đã có rất nhiều TS thi khối C và D ra ngoài. Tại điểm thi TH Trần Quốc Toản (khối C), Trường Chính trị (khối C), Khu 2-ĐH Cần Thơ (khối D)… đều có TS hoàn thành bài và ra khỏi cổng điểm thi từ 9h30 phút trở đi. Đỉnh điểm là khoảng 9h45, các TS liên tục ra ngoài và các em đều cho biết đã hoàn thành bài thi.Thí sinh thi môn Văn khối C ra ngoài trước khi hết giờ làm bài lúc 9h35 phút tại điểm thi Trường tiểu học Trần Quốc Toản. (Ảnh: Huỳnh Hải)Em Trân (quê Sóc Trăng, thi khối D) đánh giá: “Đề Văn có 3 câu làm trong 180 phút theoem là cũng đủ thời gian. Với câu nghị luận viết bài 600 chữ về “đạo đức giả” và câu lý thuyết cũng có thể có nhiều bạn làm được. Riêng câu 3 yêu cầu cảm nhận 1 đoạn thơ, em nghĩ nhiều bạn cũng sẽ hoàn thành tốt”.Đông đảo phụ huynh chờ con trước điểm thi khối D, khu 2 – ĐH Cần Thơ. (Ảnh: Huỳnh Hải)Trong khi đó, đa số TS thi khối C đánh giá đề Văn dài bởi ra với 2 trang giấy. Một TS thitại điểm Trường Chính trị nói: “Khi phát đề, nhìn đề Văn qua trang 2, lúc đầu em thấy ngán nhưng sau đó bình tĩnh lại em cũng giải quyết được nhưng kết quả thế nào thì còn
Xem thêm

5 Đọc thêm

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị bán hàng ở Công ty Thực phẩm Hà Nội

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị bán hàng ở Công ty Thực phẩm Hà Nội

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị bán hàng ở Công ty Thực phẩm Hà NộiMột số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị bán hàng ở Công ty Thực phẩm Hà NộiMột số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị bán hàng ở Công ty Thực phẩm Hà NộiMột số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị bán hàng ở Công ty Thực phẩm Hà NộiMột số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị bán hàng ở Công ty Thực phẩm Hà NộiMột số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị bán hàng ở Công ty Thực phẩm Hà NộiMột số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị bán hàng ở Công ty Thực phẩm Hà NộiMột số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị bán hàng ở Công ty Thực phẩm Hà NộiMột số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị bán hàng ở Công ty Thực phẩm Hà NộiMột số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị bán hàng ở Công ty Thực phẩm Hà NộiMột số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị bán hàng ở Công ty Thực phẩm Hà NộiMột số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị bán hàng ở Công ty Thực phẩm Hà Nội
Xem thêm

Đọc thêm

Tài liệu Mẫu bản nghiệm thu cơ sở kết quả thực hiện dự án đào tạo - huấn luyện khuyến nông, khuyến ngư ppt

TÀI LIỆU MẪU BẢN NGHIỆM THU CƠ SỞ KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐÀO TẠO - HUẤN LUYỆN KHUYẾN NÔNG, KHUYẾN NGƯ PPT

CỦA B ÊN B, CHÚNG TÔI CÙNG TH ỐNG NHẤT ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG VỚI CÁC NỘI DUNG SAU: II.. CĂN CỨ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CÁC HỌAT ĐỘNG TẬP HUẤN DO B ÊN B TH ỰC HIỆN.[r]

2 Đọc thêm

SOẠN BÀI ÔN TẬP PHẦN TIẾNG VIỆT LỚP 7

SOẠN BÀI ÔN TẬP PHẦN TIẾNG VIỆT LỚP 7

Soạn bài Ôn tập phần tiếng Việt lớp 7Rate this post1. Ở sơ đồ 1, có thể tham khảo các ví dụ:– Từ ghép chính phụ: máy ảnh, máy bơm, máy chữ, máy kéo, máy khâu, máy nổ; cá mè, cá chép, cáthu, cá chim; hoa hồng, hoa lan, hoa huệ; vui tính, vui lòng, vui mắt, vui chân; mát tay, mát dạ; ănảnh, ăn ý; học gạo, học vẹt, học lỏm; bạn họ, bạn đọc; bà nội, bà ngoại; anh cả, anh trai, anh rể…– Từ ghép đẳng lập: đêm ngày, áo quần, nhà cửa, phố phường, trông nom, mua bán, đi lại, tươi sáng,buồn vui, ăn mặc, ăn ở, ăn nói, ăn uống; làng xóm, làng quê; tươi tốt, tươi cười, tươi sống, tươi trẻ,tươi vui…– Từ láy toàn bộ: xa xa, xanh xanh, xinh xinh, hây hây, bầu bầu, gật gật, lắc lắc; tim tím, vàng vàng,trăng trắng, đen đen, hồng hồng, nằng nặng, nhè nhẹ, xâu xấu, be bé, nho nhỏ, cao cao, gầy gầy, tôntốt, đèm đẹp, khang khác…– Từ láy phụ âm đầu: dễ dãi, gượng gạo, mập mạp, múa may, đần độn, run rẩy, gọn gàng, trắng trẻo,hồng hào, ngộ nghĩnh, mềm mại, nõn nà, bầu bĩnh, chiều chuộng, chập chững, hóm hỉnh, mượt mà,bi bô, bập bẹ, nũng nịu, phổng phao, long lanh, tươi tắn; khấp khểnh, gập ghềnh, lập lòe, lấp ló…– Từ láy vần: lò dò, luẩn quẩn, lờ mờ, bắng nhắng, bỡ ngỡ, luống cuống, co ro, lơ thơ, lòa xòa, lẫmchẫm, kè nhè, lon xon, chới với, loạng choạng, lủi thủi, lẩm cẩm, lẩm bẩm, khệ nệ, bẽn lẽn, bối rối…Sơ đồ 2:– Đại từ để trỏ người, sự vật: tôi, tao, tớ, mình; chúng tôi, chúng tao, chúng tớ, chúng mình; mày, mi,chúng mày; nó, hắn, y, thị; chúng nó, họ…– Đại từ để trỏ số lượng: bấy, bấy nhiêu.– Đại từ để trỏ hoạt động, tính chất: vậy, thế.– Đại từ để hỏi về người, sự vật: ai, gì, chi,…– Đại từ để hỏi về số lượng: bao nhiêu, mấy,…– Đại từ để hỏi về họat động, tính chất: sao, thế nào,…2. Có thể lập bảng so sánh:Từ loạiNội dungso sánh
Xem thêm

3 Đọc thêm

Những thực phẩm nên tăng cường khi có phóng xạ ppt

NHỮNG THỰC PHẨM NÊN TĂNG CƯỜNG KHI CÓ PHÓNG XẠ

TRANG 1 NHỮNG THỰC PHẨM NÊN TĂNG CƯỜNG KHI CÓ PHÓNG XẠ THÔNG QUA TÁC D ỤNG THÚC ĐẨY QUÁ TR ÌNH BÀI TI ẾT CHẤT ĐỘC RA KHỎI CƠ THỂ, 5 LOẠI TH ỰC PHẨM DƯỚI ĐÂY SẼ L À S Ự LỰA CHỌN SỐ 1 TRON[r]

4 Đọc thêm

KHAI PHÁ LUẬT KẾT HỢP MỜ ĐA CẤP VÀ ỨNG DỤNG

KHAI PHÁ LUẬT KẾT HỢP MỜ ĐA CẤP VÀ ỨNG DỤNG

khớp với kết quả thực nghiệm đã nghiên cứu ở chương 2.3.4. KẾT LUẬN CHƢƠNG23KẾT LUẬN VÀ HƢỚNG PHÁT TRIỂNKẾT LUẬNViệc khai phá luật kết hợp mờ đa cấp đã được thể hiện trongluận văn một cách cụ thể từ những khái niệm, định nghĩa cho đếnnhững ví dụ minh họa và thuật giải khám phá. Luận văn hướngngười đọc bước đầu từ những khái niệm về khai phá dữ liệu đếnkhai phá luật kết hợp đa cấp.Nắm được mục đích áp dụng lý thuyếttập mờ trong việc rời rạc giá trị số lượng. Ứng dụng tập mờ trongkhai phá dữ liệu.Đề xuất được mô hình và thuật toán khai phá luật kết hợpmờ đa cấp từ dữ liệu định lượng. Xây dựng ví dụ cụ thể để minhchứng cho thuật toán.Phần ứng dụng khai phá luật kết hợp mờ đa cấp trong cơ sởdữ liệu bán hàng siêu thị. Kết quả khai phá được là mối quan hệ cótính định lượng giữa các thuộc tính trong cơ sở dữ liệu ứng dụng.Kết quả này cho phép nhà phân tích thị trường và kinh doanh cóthể có những thông tin về mối quan hệ mua hàng của khách hàngđể có những chiến lược kinh doanh phù hợp.Mặc dù bản thân đã rất nỗ lực và nghiêm túc trong quá trìnhthực hiện đề tài, tuy nhiên luận văn còn gặp một số hạn chế nhưsau:+ Dữ liệu ứng dụng còn hạn chế, chưa thể hiện hết được mụcđích của thuật toán.+ Chương trình cài đặt ứng dụng còn ở dạng Demo sơ sài.
Xem thêm

26 Đọc thêm

Công tác quản trị bán hàng tại công ty Thực phẩm Hà Nội

CÔNG TÁC QUẢN TRỊ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY THỰC PHẨM HÀ NỘI

Công tác quản trị bán hàng tại công ty Thực phẩm Hà NộiCông tác quản trị bán hàng tại công ty Thực phẩm Hà NộiCông tác quản trị bán hàng tại công ty Thực phẩm Hà NộiCông tác quản trị bán hàng tại công ty Thực phẩm Hà NộiCông tác quản trị bán hàng tại công ty Thực phẩm Hà Nội

78 Đọc thêm

công tác quản lý kế toán bán hàng và xác định kết quả tại CN công ty cổ phần sài gòn phụ tùng

CÔNG TÁC QUẢN LÝ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TẠI CN CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN PHỤ TÙNG

ông tác quản lý kế toán bán hàng và xác định kết quả tại CN công ty cổ phần sài gòn phụ tùng ông tác quản lý kế toán bán hàng và xác định kết quả tại CN công ty cổ phần sài gòn phụ tùng ông tác quản lý kế toán bán hàng và xác định kết quả tại CN công ty cổ phần sài gòn phụ tùng công tác quản lý kế toán bán hàng và xác định kết quả tại CN công ty cổ phần sài gòn phụ tùng

91 Đọc thêm

Tài liệu Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Địa Lý 2013 - Phần 1 - Đề 13 docx

TÀI LIỆU ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP ĐỊA LÝ 2013 - PHẦN 1 - ĐỀ 13 DOCX

a.Vẽ biểu đồ kết hợp tốt nhất thể hiện sự phát triển diện tích và sản lượng cà phê nhân của nước ta thời lì 1990- 2005. b.Qua biểu đồ đã vẽ hày nhận xét, giải thích về sự biến động diện tích và sản lượng cà phê nhân của nước ta thời kì trên.(1.5đ) Câu 2.(2điểm) Cho bảng số liệu dưới đây về giá trị sản xuất công nghiệp theo thành phần kinh tế ở Đông Nam Bộ thời kì 1995- 2005.Đơn vị: tỉ đồng Năm/ thành phần kinh tế Tổng số Nhà nước Ngoài nhà nước Có vốn đầu tư nước ngoài 1995 50.508 19.607 9.942 20.959 2005 199.622 48.058 46.738 104.826 a.Tính ra cơ cấu % theo các thành phần kinh tế (0.5đ) b.Nhận xét, giải thích về sự chuyển dịch cơ cấu trên ở Đông Nam Bộ (1.5 SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM Đáp án và biểu điểm TRƯỜNG THTT HUY TẬP MÔN ĐỊA LÝ 12- Ban cơ bản I.Phần lí thuyết giáo khoa (5 điểm) Câu 1.(3điểm) a.Ảnh hưởng của Biển Đông đến tài nguyên thiên nhiên và thiên tai vùng biển nước ta (1.5đ) - Vùng biển nước ta giàu tài nguyên khoáng sản và hải sản(1.75đ) + Tài nguyên khoáng sản (0.75đ): Dầu khí(0.5)oxit, titan và muối (0.25đ) + Tài nguyên hải sản(0.5đ): Sinh vật Biển Đông (0.25đ),trên các đảo và quấn đảo(0.25đ) + Vai trò của tài nguyên biển đối với phát triển kinh tế- xã hội 0.25đ - Thiên tai vùng biển (0.5đ) + Bão (quá trình, tác hại)(0.25đ) + Sạt lở bờ biển, hiện tượng cát bay, cát chảy, sạt lở bờ biển(0.25đ) - Biện pháp sử dụng hợp lí nguồn lợi biển (0.25đ) b.Tăng cường hợp tác với các nước láng giềng và bổn phận của công dân (0.5đ) - Biển Việt Nam giáp với các nước nên tăng cường hợp tác là nhân tố quan trọng để phát triển
Xem thêm

3 Đọc thêm

tiết 12- bài 7

7TIẾT 12 BÀI

TH TH ỰC ỰC TI TI ỄN ỄN C C ŨN ŨN G T G T ẠO ẠO RA CÁ RA CÁ C C TI TI ỀN ỀN ĐỀ ĐỀ V V ẬT ẬT CH CH ẤT ẤT C TRANG 14 C, THỰC TIỄN LÀ MỤC ĐÍCH CỦA NHẬN THỨC C, THỰC TIỄN LÀ MỤC ĐÍCH CỦA NHẬ[r]

18 Đọc thêm

Miễn thuế Tài nguyên đối với nước thiên nhiên dùng vào sản xuất thuỷ điện không đủ điều kiện hoà vào mạng lưới điện quốc gia theo quy định của Luật Điện lực đối với tổ chức, cá nhân do Chi cục thuế quản lý potx

MIỄN THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI NƯỚC THIÊN NHIÊN DÙNG VÀO SẢN XUẤT THUỶ ĐIỆN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOÀ VÀO MẠNG LƯỚI ĐIỆN QUỐC GIA THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐIỆN LỰC ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN DO CHI CỤC THUẾ QUẢN LÝ POTX

TRANG 1 MI ỄN THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI NƯỚC THI ÊN NHIÊN DÙNG VÀO S ẢN XUẤT THUỶ ĐIỆN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN HO À VÀO M ẠNG LƯỚI ĐIỆN QUỐC GIA THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐIỆN L ỰC ĐỐI VỚI TỔ CHỨC[r]

2 Đọc thêm

Để phòng khách căng tràn sức sống pot

ĐỂ PHÒNG KHÁCH CĂNG TRÀN SỨC SỐNG

TRANG 1 ĐỂ PHÒNG KHÁCH CĂNG TRÀN SỨC SỐNG CH Ỉ CẦN TƯỞNG TƯỢNG MỘT CHÚT TH Ì S Ẽ KHÔNG QUÁ KHÓ KHĂN ĐỂ TH ỰC HIỆN, MỘT CHÚT VITAMIN M ÀU S ẮC SẼ KHIẾN PH ÒNG KHÁCH TR Ở N ÊN S ỨC SỐNG V [r]

13 Đọc thêm

Cùng chủ đề