CHO TAM GIÁC ABC CÂN TẠI A, KẺ BH VUÔNG GÓC VỚI AC (H THUỘC AC), KẺ CK VUÔNG GÓC VỚI AB (K THUỘC BC). CHỨNG MINH AH = AK

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Cho tam giác ABC cân tại A, kẻ BH vuông góc với AC (H thuộc AC), kẻ CK vuông góc với AB (K thuộc BC)...":

Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
Người đăng: Minh Phượng Ngày: 14112017
Khi nào một đường thẳng vuông góc với mặt phẳng? Trong thực tế, hình ảnh của sợi dây dọi vuông góc với nền nhà cho ta khái niệm về sự vuông góc của đường thẳng và mặt phẳng. Tech12h sẽ tóm tắt kiến thức cần nhớ và hướng dẫn[r]

Đọc thêm

2-TOÁN -7A1,3-ĐỢT-4

2-TOÁN -7A1,3-ĐỢT-4

c, Kẻ HD vuông góc với ABD thuộc AB, kẻ HE vuông góc với AC E thuộc AC.Chứng minh tam giác HDE cân.. BÀI 4: Cho tam giác ABC cân tại A có đường cao AH.[r]

2 Đọc thêm

HỆ THỨC LƯỢNG VÀ TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC TRONG TAM GIÁC VUÔNG- VÕ TRƯỜNG HẢI- FULL- BẢN ĐẸP – XUCTU

HỆ THỨC LƯỢNG VÀ TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC TRONG TAM GIÁC VUÔNG- VÕ TRƯỜNG HẢI- FULL- BẢN ĐẸP – XUCTU

1. Cho tam giác ABC có AB>AC, kẻ trung tuyến AM và đường cao AH. a) Chứng minh AC vuông góc với BD. b) Tính diện tích hình thang.. 1.Cho tam giác ABC vuông cân tại A, trung tuyến BD. [r]

Đọc thêm

BÀI TẬP ÔN TẬP HÌNH HỌC CHƯƠNG 2- TOÁN 7- FULL – XUCTU

BÀI TẬP ÔN TẬP HÌNH HỌC CHƯƠNG 2- TOÁN 7- FULL – XUCTU

Bài 4. Cho tam giác ABC cân tại A. Trên cạnh BC lấy điểm D sao cho BD = BA. Kẻ AH vuông góc với BC, kẻ DK vuông góc với AC.. Từ M vẽ đường thẳng vuông góc với AD tại H, đường thẳng n[r]

Đọc thêm

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2010 - 2011

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2010 - 2011

b.cho tam giác ABC cân tại A.M là điểm di động trên cạnh BCM khác B,C.Kẻ MH,MK vuông góc với AB,AC, lần lượt tại H,K.Chứng minh rằng:tổng MH+MK không phô thuéc vµo vÞ trÝ ®iÓm M trªn c¹n[r]

1 Đọc thêm

BỘ ĐỀ ÔN THI LỚP 10 MÔN TOÁN

BỘ ĐỀ ÔN THI LỚP 10 MÔN TOÁN

Từ trung điểm M của cạnh AC kẻ ME vuông góc với BC E thuộc BC, đường thẳng ME cắt đường thẳng d tại H và cắt đường thẳng AB tại K.. Chứng minh: ∆AMK = ∆CMH, từ đó suy ra tứ giác AKCH là [r]

16 Đọc thêm

TUYEN SINH LOP 10 KONTUM 09-10 (DE CHUNG VA CHUYEN)

TUYEN SINH LOP 10 KONTUM 09 10 DE CHUNG VA CHUYEN

CHO TAM GIÁC ABC NỘI TIẾP ĐƯỜNG TRÒN TÂM O VÀ MỘT ĐIỂM M TRÊN CUNG AC KHÔNG CHỨA ĐIỂM B, kẻ MH vuông góc với AC, MK vuông góc với BC H thuộc AC, K thuộc BC.. Gọi P, Q tương ứng là trung [r]

2 Đọc thêm

TUYEN SINH LOP 10 KONTUM 09-10 (TOAN CHUNG VA CHUYEN)

TUYEN SINH LOP 10 KONTUM 09 10 TOAN CHUNG VA CHUYEN

CHO TAM GIÁC ABC NỘI TIẾP ĐƯỜNG TRÒN TÂM O VÀ MỘT ĐIỂM M TRÊN CUNG AC KHÔNG CHỨA ĐIỂM B, kẻ MH vuông góc với AC, MK vuông góc với BC H thuộc AC, K thuộc BC.. Gọi P, Q tương ứng là trung [r]

2 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TOÁN LỚP 7 ÔN THI HỌC KỲ

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TOÁN LỚP 7 ÔN THI HỌC KỲ

F là giao điểm của AB và DE. Vẽ AH vuông góc với BC tại H. Chứng minh rằng hai tam giác AHC và DHC bằng nhau. Cho tam giác ABC cân tại A, vẽ trung tuyến AM. Từ M kẻ ME vuông góc với[r]

Đọc thêm

TUYỂN SINH LỚP 10 TỈNH KONTUM 09-10

TUYỂN SINH LỚP 10 TỈNH KONTUM 09 10

CHO TAM GIÁC ABC NỘI TIẾP ĐƯỜNG TRÒN TÂM O VÀ MỘT ĐIỂM M TRÊN CUNG AC KHÔNG CHỨA ĐIỂM B, kẻ MH vuông góc với AC, MK vuông góc với BC H thuộc AC, K thuộc BC.. Gọi P, Q tương ứng là trung [r]

2 Đọc thêm

Hình học 7 Bài toán về tam giác vuông

Hình học 7 Bài toán về tam giác vuông

Câu 1. Cho tam giác ABC vuông tại A. Kẻ tia phân giác trong BD của góc , D thuộc AC. Gọi E là hình chiếu vuông góc của D trên BC. BD cắt AE tại H, tia ED và BA cắt nhau tại F.
1) Chứng minh rằng và .
2) Chứng minh rằng và H là trung điểm AE.
3) So sánh AD và CD.
4) Chứng minh rằng và tam giá[r]

Đọc thêm

HÌNH 7 TIẾT 40

HÌNH 7 TIẾT 40

CHỨNG MINH RẰNG: _ _VUÔNG GÓC VỚI BC.. KẺ AH CHO TAM GIÁC ABC CÂN TẠI A.[r]

8 Đọc thêm

QUAN HỆ VUÔNG GÓC

QUAN HỆ VUÔNG GÓC

TRên đường thẳng vuông góc với mp ABCD tại H lấy một điểm S khác với H.. CMR: a AC vuông góc với SHK b CK vuông góc với DH và Ck vuông góc với SD 5.[r]

2 Đọc thêm

DAP AN ON TAP MON TOAN 9 DOT 3

DAP AN ON TAP MON TOAN 9 DOT 3

Gọi I là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác FCDE... Lấy K thuộc cung nhỏ AC, kẻ HK vuông góc AB tại H.[r]

7 Đọc thêm

74 De + H Dan giai BD HSG Toan 8

74 DE + H DAN GIAI BD HSG TOAN 8

Gọi E, F lần lợt là chân đờng vuông góc kẻ từ C đến các đờng thẳng AB và AD; Gọi G là chân đ-ờng vuông góc kẻ từ B đến AC, 1 Chứng minh tam giác CBG đồng dạng với tam giác ACF.. 2Cho tam[r]

32 Đọc thêm

ÔN TẬP CÁC MÔN LẦN 2

ÔN TẬP CÁC MÔN LẦN 2

Bài 6. Gọi M là trung điểm của BC. Chứng minh E, M, F thẳng hàng.. Trên cạnh BC lấy điểm K sao cho BK = BA. Cho tam giác ABC cân tại A. Tính MB và AM.. c) Kẻ MK vuông góc với AB tại K và[r]

4 Đọc thêm

PBT-TOÁN-9-TUẦN-19

PBT-TOÁN-9-TUẦN-19

Lấy điểm K thuộc đoạn thẳng AC, kẻ KH vuông góc với AB tại H.. Chứng minh 4 điểm B, C, K, H cùng thuộc một đường tròn.[r]

1 Đọc thêm

Tài liệu De kiem tra HK II toan lop 7(1)

TÀI LIỆU DE KIEM TRA HK II TOAN LOP 7(1)

b/ Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu.. b/Tính độ dài IC c/Kẻ IH vuông góc AC H thuộc AC, kẻ IK vuông góc BC K thuộc BC.[r]

2 Đọc thêm

TOÁN 7 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÈ MÔN TOÁN 7

TOÁN 7 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÈ MÔN TOÁN 7

a) BD là đường trung trực của AE. Vẽ AH vuông góc với BC tại H. Chứng minh rằng hai tam giác AHC và DHC bằng nhau. Cho tam giác ABC cân tại A, vẽ trung tuyến AM. Từ M kẻ ME vuông góc v[r]

Đọc thêm

BÀI TẬP VỀ TAM GIÁC CÂN

BÀI TẬP VỀ TAM GIÁC CÂN

c) Từ C kẻ đường vuông góc với AC , từ B kẻ đường vuông góc với AN chúng cắt nhau tại O. Chứng tỏ Ao là đường trung trực của BC.. Trên tia đối tia AC lấy điểm D sao cho DA=AC. Chứng mi[r]

12 Đọc thêm