KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010 2011 MÔN THI TIẾNG ANH ĐỀ SỐ 01 PPSX

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010 2011 MÔN THI TIẾNG ANH ĐỀ SỐ 01 PPSX":

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II Năm học 2010 – 2011 Môn thi : Tiếng Anh ppsx

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2010 – 2011 MÔN THI : TIẾNG ANH PPSX

1 ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II Năm học 20102011 Môn thi : Tiếng Anh Lớp 12 CT Chuẩn &Nâng cao Thời gian : 60 phút (không kể phát đề) (Đề gồm Phần Tự luận & Trắc nghiệm, 4 trang) Chữ ký Giám khảo Điểm Số phách Số thứ tự Học sinh làm bài thi ngay vào phần chừa trống của đề thi TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN: (2ms) Writing Skill: Finish the second sentence so that it has the same meaning as the first one. (2ms) 1. The weather is warm and I feel good. The warmer ______________________________________________________ 2. Mary said: “I work for a big company.” Mary said that _____________________________________________________ 3. You can buy toothpaste at the drugstore. Toothpaste ________________________________________________________ 4. You should keep the flowers in a warm sunny place. The flowers _______________________________________________________
Xem thêm

5 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II Năm học 2010 – 2011 Môn thi : Tiếng Anh pot

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2010 – 2011 MÔN THI : TIẾNG ANH POT

1 ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II Năm học 20102011 Môn thi : Tiếng Anh Lớp 12 CT Chuẩn &Nâng cao Thời gian : 60 phút (không kể phát đề) (Đề gồm Phần Tự luận & Trắc nghiệm, 4 trang) Chữ ký Giám khảo Điểm Số phách Số thứ tự Học sinh làm bài thi ngay vào phần chừa trống của đề thi TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN: (2ms) Writing Skill: Finish the second sentence so that it has the same meaning as the first one. (2ms) 1. The weather is warm and I feel good. The warmer ______________________________________________________ 2. Mary said: “I work for a big company.” Mary said that _____________________________________________________ 3. You can buy toothpaste at the drugstore. Toothpaste ________________________________________________________ 4. You should keep the flowers in a warm sunny place. The flowers _______________________________________________________
Xem thêm

5 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II Năm học 2010 – 2011 Môn thi : Tiếng Anh Lớp 12 CT pptx

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2010 – 2011 MÔN THI : TIẾNG ANH LỚP 12 CT PPTX

1 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG THÁP ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II Năm học 20102011 Môn thi : Tiếng Anh Lớp 12 CT Chuẩn &Nâng cao Thời gian : 60 phút (không kể phát đề) (Đề gồm Phần Tự luận & Trắc nghiệm, 4 trang) Chữ ký Giám khảo Điểm Số phách Số thứ tự Học sinh làm bài thi ngay vào phần chừa trống của đề thi TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN: (2ms) Writing Skill: Finish the second sentence so that it has the same meaning as the first one. (2ms) 1. The weather is warm and I feel good. The warmer ______________________________________________________ 2. Mary said: “I work for a big company.” Mary said that _____________________________________________________ 3. You can buy toothpaste at the drugstore. Toothpaste ________________________________________________________ 4. You should keep the flowers in a warm sunny place.
Xem thêm

5 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I Năm học 2010 – 2011 Môn: TIẾNG ANH – Lớp 12 pdf

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010 – 2011 MÔN: TIẾNG ANH – LỚP 12 PDF

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I Năm học 20102011 Môn: TIẾNG ANH – Lớp 12 Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in each of the following questions Question 1: A. shifts B. works C. groups D. hands Question 2: A. head B. clean C. beat D. teach Question 3: A. thumb B. think C. themselves D. thorough Question 4: A. confided B. obliged C. determined D. agreed Question 5: A. signal B. slightly C. polite D. excited Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. Question 6: Yesterday she …………… to go to the cinema with me. A. promised B. promise C. promises D. promising Question 7: Tell her friends ………… her at lunch time. A. not phone B. not to phone C. don’t phone D. to not phone Question 8: My uncle is a famous photographer. He ………….thousands of pictures since 1990. A. takes B. taken C. took D. has taken Question 9: Unless the noise from my neighbours stops, I will ………… the exams. A. felt B. fell C. fail D. feel Question 10: Her parents gave her …………………because she was the top student in her class. A. a prize B. a price C. a present D. a gift Question 11: The American are much more …………. than the Indians and the Chinese with physical attractiveness when choosing a wife or a husband. A. satisfied B. responsible C. concerned D. delighted Question 12: A majority of the Indian students agree that a woman has to …………… more in the marriage than a man. A. sacrifice B. attend C. contribute D. control Question 13: In many parts of the world, it is customary for people to shake hands upon meeting as a
Xem thêm

4 Đọc thêm

ĐỀ THI HỌC KỲ I GDCD 7 (2010-2011) CÓ ĐÁP ÁN

ĐỀ THI HỌC KỲ I GDCD 7 (2010-2011) CÓ ĐÁP ÁN

0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đCâu 2 Câu 3Câu 4*Đoản kết, tương trợ : Là sự thông cảm, chia sẽvà việc làm cụ thểgiúp nhau khi gặp khó khăn*Nếu em là Thuỷ em sẽ giúp trung ghi lại bài, thăm hỏi đông viên bạn Gia đình văn hoá : Là gia đình hoà thuận, hạnh phúc tiến bộ, thực hiện kế hoạc hoá gia đình, đoàn kết xóm giềng và làm tốt nghĩa vụcông dân*Tham gia xây dựng gia đình văn hoá : là học sinh cần phải -Chăm ngoan, học giỏi vâng lời thầy cô giào, kính trọng, giúp đỡ ông bà, cha mẹ thương yêu anh chị em .-Không đua đòi ăn chơi, không làm điều tổn hại đến danh dự gia đình *Tự tin : Là tin tưởng vào khả năng của bản thâ, chủ động trong mọi việc, dám tự quyết định và hành động một cách chắc chắ, không hoang mang dao động .*Những biểu hiện tínhtự tin : -Không lệ thuộc, dựa dẩm vào người khác… -Tự quyết định công việc của mình*Hướng rèn luyện tính tự tin : -Phải chủ động, tự giác trong học tập và tích cực tham gia các hoạt động tập thể -Cần khắc phục tính rụt rè, tự ti, dựa dẩm, ba phải 1đ
Xem thêm

3 Đọc thêm

ĐỀ THI HKII T.Việt - Lớp 1

ĐỀ THI HKII T.VIỆT - LỚP 1

HỌ VÀ TÊN HS:……………………………………….LỚP 1… ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II –NĂM HỌC : 2009 -2010MÔN : Tiếng Việt - Lớp 1Giám thị Giám khảo Điểm đọc Điểm viết TB Tiếng Việt Nhận xét của Giáo viênI.Em hãy đọc bài tập đọc sau và làm theo yêu cầu:Cây bàngNgay giữa sân trường, sừng sững một cây bàng.Mùa đông cây vươn dài những cành khẳng khiu, trụi lá. Xuân sang, cànhtrên cành dưới chi chit những lộc non mơn mởn. Hè về, những tán lá xanh umche mát một khoảng sân trường. Thu đến, từng chum quả chin vàng trong kẽlá.Theo Hữu Tưởng* Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng trong các câu sau:1. Bài tập đọc trên tác giả nhắc đến cây gì? (1 điểm)a. Cây khế b. Cây bàng2. Xuân sang, cành trên cành dưới như thế nào? (1 điểm)a. Chi chit những lộc non mơn mởn b. Trụi lá.3. Quả bàng trong bài chín có màu gì? (1 điểm)a. Màu xanh b. Màu vàng* Điền vào chỗ trống theo yêu cầu:1. Tìm tiếng trong bài có vần ang ………………………………………. (1 điểm).2. Điền vần : ăn hay ăng? (1 điểm)Mẹ mang ch…… ra phơi n……… *Đọc toàn bài trong thời gian 1 phút. (5 điểm)II. Viết (làm bài vào giấy ô li).1.Chính tả: GV đọc cho HS viết 3 từ và 1 câu (3 điểm).2.Tập chép: GV chép vào bảng phụ treo lên cho HS nhìn chép (7 điểm).
Xem thêm

2 Đọc thêm

bộ đề HKI-toán 8-THCS Chợ Mới Băc Kạn

BỘ ĐỀ HKI-TOÁN 8-THCS CHỢ MỚI BĂC KẠN

TRNG THCS TT CH MIGV: Hong Thu Hin KIM TRA HC K IMễN: TON 8Nm hc 2010-2011(Thi gian lm bi 90') Ma trn Ni dungNhn bit Thụng hiu Vn dngTN TL TN TL TN TLPhộp nhõn v phộp chia a thc.C1a, C2 2,5C1b 13,5Phõn thc i s C4a 1C3b,C4b2C3a 1 4T giỏc, cỏc t giỏc c bit.C5b, 1C5a1,5 2,5

1 Đọc thêm

Kiểm Tra Học Kỳ I Năm học 2010-2011 - Mã đề 489 ppt

KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010-2011 - MÃ ĐỀ 489 PPT

HKI – 12 NC 1 UBNDTINH TIEN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỜ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Kiểm Tra Học Kỳ I - Năm học 2010-2011 Môn ANH VĂN Lớp 12 hệ Nâng Cao Thời gian làm bài:60 phút, không kể thời gian giao đề ( đề thi gồm 04 trang ) Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 1 to 5: Laurence Sterne was an Irishman who spent the greater part of his life as a clergyman in England.The following extract is about a journey of his through France. One evening, being away from any town, he was glad to see a house, a short distance from the road. It was a little farmhouse surrounded with a vineyard and a cornfield. It was about eight in the evening when I got to the house. The family consisted of an old gray-headed man and his wife with five or six sons and sons-in-law, and their several wives, and a group of cheerful children. They were all sitting together to their evening meal. The old man rose up to meet me, and with a respecful cordiality invited me to sit down at the table. So I sat down at once like a son of the family. And to invest myself in the character of a son as quickly as I could, I instantly borrowed the old man’s knife, and, taking a loaf, cut myself a heavy portion. And, as I did so, I saw a testimony in every eye, not only of an honest welcome, but of a welcome mixed with thanks that I had not seemed to doubt it. When supper was over, the old man gave a knock on the table with the handle of his knife, to bid them prepare for the dance. The moment the signal was given, the women and
Xem thêm

4 Đọc thêm

lich kiem tra HKI [1].10.doc

LICH KIEM TRA HKI [1].10

UBND THỊ TRẤN THỨ 11 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTrường THCS Thò trấn thứ 11 Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc Số : 02 /TB.KTHKIITHÔNG BÁO( V/v kiểm tra học kỳ I và sơ kết năm học: 2010- 2011)- Căn cứ vào biên chế năm học : 2010- 2011 của Bộ Giáo Dục và Đào tạo.- Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học của Phòng Giáo Dục & Đào Tạocủa nhà trường và lòch kiểm tra học kỳ I của Phòng Giáo Dục & Đào Tạo .- Nay nhà trường xây dựng kế hoạch kiểm tra học kỳ I và sơ kết năm học nhưsau :I - Đề kiểm tra, coi kiểm tra, chấm bài kiểm tra HK I :1 - Nội dung đề kiểm tra và hình thức đề kiểm tra : Đề kiểm tra các môn sẽ có cácyêu cầu kiểm tra những kiến thức cơ bản, khả năng vận dụng và kỹ năng thực hành củahọc sinh trong phạm vi môn học được qui đònh trong kế hoạch dạy học. Căn cứ vào hướngdẫn số 130 của Sở Giáo Dục & Đào và công văn số 287 của Phòng Giáo Dục &Đào Tạotạo áp dụng cho năm học 2010-2011: Giáo viên dạy môn nào ra đề môn đó ( hoặc do nhàtrường phân công ra theo từng bộ môn cho phù hợp ) Đối với mơn tiếng Anh hình thức trắcnghiệm 4 lựa chọn a,b,c,d tỷ lệ số câu hỏi này trong đề kiểm tra chiếm 50% và xáo trộn cấuhỏi để đảm bảo 2 HS ngồi gần nhau khơng giống nhau. Các môn khác hình thức tự luận.Các môn ra đề đều phải có ma trận và đáp án kèm theo. gửi cho nhà trường để tổ duyệt đềcủa nhà trường xem xét tổng hợp ra đề chung cho các bộ môn ở từng khối lớp ; Chươngtrình ra đề thi từ tuần lễ 1 đến tuần lễ 18 của năm học ; Giáo viên nộp đề thi chậm nhất làngày 2/12/10. Đề ra đánh máy vi tính rõ ràng ( nộp qua thư mục USB)…2- Lòch kiểm tra học kỳ I năm học : 2010 - 2011 các môn như sau : Khối 6+9 kiểm tra buổi sáng ; 7+8 buổi chiều Ngày ,tháng nămMôn Thời gian Giờ bắt đầu làm bàiSáng 13/12 /10
Xem thêm

4 Đọc thêm

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG BỘ MÔN SINH HỌC 10-11

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG BỘ MÔN SINH HỌC 10-11

THCS Gio An, Phòng GD&ĐT Gio LinhCụm Tháng 02/2011Một số vấn đề hay và khótrong Sinh học lớp 94THCS Thành Cổ TX Quảng Trị, Phòng GD&ĐT Quảng TrịTỉnh Tháng 3/2011Đổi mới kiểm tra đánh giá kếtquả học tập môn Sinh học củaHS ở trường THCSCác chuyên đề ngoài thực hiện một tiết dạy còn thực hiện thêm chuyên đề bổ sung, gửi thôngbáo chuyên đề kèm theo giáo án bài dạy về chuyên viên phụ trách 15 ngày trước khi thực hiện chuyênđề, gửi giáo án đã góp ý sau khi thực hiện chuyên đề 05 ngày. 2. Phụ trách địa bàn và chuyên đề:* Đông Hà - Cam lộ : Cô Trần Ngọc Anh , Cô Lê Thị Xuân.* Gio Linh - Vĩnh Linh: Thầy Trần Cảnh Dũng và Thầy Nguyễn Định* Hướng Hoá - Đakrông: Cô Ngô Thị Xuân Sương và Thầy Nguyễn Văn Tiềm.2* Triệu Phong - Hải Lăng - Quảng Trị: Thầy Nguyễn Thuận, Cô Phan Thị Thảo, Thầy NguyễnDuy Phương.* Lưu ý: Tất cả các đề thi soạn trên file Word, cở chữ 13, font Times New Roman, đặt tênfile “ tên trường- tên đề- (học kỳ)- năm”(VD THPTĐha-KT-HKI-10 ) gửi về chuyên viên phụtrách bộ môn qua đường email (nếu chuyển bằng cách khác thì phải có đĩa CD chứa file soạnthảo).Trên đây là KHBM môn Sinh học, đề nghị các thành viên trong HĐBM và các giáo viên dạymôn Sinh học thực hiện nghiêm túc; nếu có gì cần trao đổi xin liên hệ với chuyên viên phụ trách bộ môn (DĐ:0915011486- 0532200486, email: betrangqt@gmail.com hoặc ĐT phòng GDTrH: 053 853 016).
Xem thêm

3 Đọc thêm

Đề thi kiểm tra học ky I (2010-2011) môn Công nghệ

ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KY I (2010-2011) MÔN CÔNG NGHỆ

Sở GD&ĐT Thanh Hóa ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KỲ ITrường THPT Nga Sơn Năm học 2010-2011 Môn :Công Nghệ Thời gian: 45 phútCâu 1.Vẽ và giải thích sơ đồ sản xuất hạt giống ở cây trồng thụ phấn chéo?Câu 2.Hãy trình bày:Nguyên nhân,tính chất,biện pháp cải tạo và sử dụng đấtxói mòn mạnh trơ sỏi đá?Câu 3.Nếu gia đình anh(chị) có một thửa ruộng bị nhiễm phèn,hãy:a)Trình bày tính chất,đăc điểm,biện pháp cải tạo loại đất này?b)Vẽ và giải thích phương trình bón vôi cho đất phèn?
Xem thêm

1 Đọc thêm

Đề cương HKI(10-11)

ĐỀ CƯƠNG HKI(10-11)

Trường THCS Phạm Ngũ Lão – Ninh Hòa Định hướng đề cương HKI năm học 20102011 Môn Toán 9 GV soạn: Nguyễn Tấn ĐịnhĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VÀ THI HỌC KỲ 1I/ Đại số: A/ Lý thuyết : Chương I và chương II : Ôn tập câu hỏi trong chương và các công thức . B/ Bài tập : Dạng 1 : Với giá trị nào của x thì các biểu thức sau có nghĩa : 1/ 1 2x− 2/35x − 3/ 4 – 6x+ 73 2x−− Dạng 2: Rút gọn , tính giá trị biểu thức Bài 1: Tính: a) (2+ 3- 5) b) 2 - - + c) 5+ + d) - + 3 + e) 0,1 + 2+ 0,4 f) (- 2+ ) + ĐS: a) -224 b) 25 - 7 c) 3 d) 15- e) 3,4 f) 21Bài 2: Rút gọn: a/ 1 33 148 2 75 5 12 311− − + b/ ( 28 2 3 7) 7 48− + +
Xem thêm

2 Đọc thêm

De thi kiem tra HK I vat li 7

DE THI KIEM TRA HK I VAT LI 7

UBND HUYỆN QUỲ HỢP ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG KỲ I Phòng GD&ĐT Năm học: 2010 - 2011 Môn: Vật Lý - Lớp: 7 Thời gian làm bài 45 phút ( Không kể thời gian giao nhận đề)Đề ra:Câu 1: 3đ a/ Em hãy nêu định luật truyền thẳng ánh sáng b/ Ưng dụng định luật truyền thẳng ánh sáng hãy giải thích hiện tượng Nhật thực toàn phần, nhật thực một phần. Hiện tượng Nguyệt thực.Câu 2: 3đ Cho một gương phẳng MN, em hãy trình bày cách vẽ tia phản xạ IR của tia tới SI đến gương, hợp với gương một góc α trong hai trường hợp sau: a/ Khi 00 < α < 900 b/ Khi α = 900Câu 3: 2đ Các nguồn âm có chung đặc điểm gì?Câu 4: 2đ Hãy chỉ ra bộ phận dao động phát ra âm trong những nhạc cụ sau: Đàn ghita, kèn lá, sáo, trống.------------------------------ Hết ------------------------------
Xem thêm

1 Đọc thêm

Đề thi HK1 - Quyển 1

ĐỀ THI HK1 - QUYỂN 1

PHÒNG GD&ĐT LẬP THẠCHTrường TH Xuân HoàĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ INăm học: 2009 -2010Môn: TIN HỌCĐỀ SỐ 1Câu 1: Điền Đ vào ô vuông đầu câu đúng nghĩa và S vào ô vuông đầu câu sai nghĩa dưới đây.a. Máy tính giúp em học làm toán, học vẽ b. Có nhiều loại máy tính khác nhauc. Máy tính giúp em liên lạc với bạn bèd. Em không thể chơi trò chơi trên máy tính Câu 2: Em hãy điền từ thích hợp vào chỗ chấm để được câu hoàn chỉnh:a. Khu vực chính của bàn phím có ……… hàng. Hàng phím cơ sở là hàng phím thứ ……… từ dưới lên. Hai phím có gai là: ……… và ………b. Chuột gồm ……… nút.c. Có ………… dạng thông tin đã học.d. Máy vi tính gồm …… bộ phận chính.Câu 3: Chọn đáp án đúng nhất:a. Khi xem phim hoạt hình, em nhận được thông tin dạng:A. Hình ảnh B. Âm thanh C. Cả A và B D. Văn bảnb. Truyện tranh cho em thông tin dạng:A. Âm thanh B. Hình ảnh C. Văn bản D.Cả B và Cc. Tiếng hát cho em thông tin dạng:A. Hình ảnh B. Âm thanh C. Văn bản D. Cả 3 đều said. Đi chơi trại hè, em nhận được thông tin dạng:A. Hình ảnh B. Âm thanh C. Văn bản D. Cả 3 ý trênCâu 4: Chọn đáp án đúng.Hàng phím cơ sở gồm các phím:a) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 c) Z, X, C, V, B, N, Mb) Q, W, E, R, T, Y, U, I, O, P d) A, S, D, F, G, H, J, K, LCâu 5: Điền vào chỗ trống ( ) để có câu trả lời đúng
Xem thêm

3 Đọc thêm

ĐỀ THI HỌC KỲ I GDCD 8 (2010-2011)

ĐỀ THI HỌC KỲ I GDCD 8 (2010-2011)

PGD- ĐT: CẦU KÈ ĐỀ THI HỌC KỲ I-NH:2010-2011TRƯỜNG THCS THÔNG HOÀ MÔN:GDCD-LỚP 8 Câu 4: (2,5 điểm)Thế nào là biết tôn trọng người khác ? Nêu 2 viêc làm của bản thân em thể hiện tôn trọng người khác ? Cầu 2: (2,5 điểm)a/ Pháp luật là gì ?b/ Bản nội quy của nhà trường ,những quy định cùa một cơ quan có thể coi làpháp luật được không ? tại sao ?Câu 3 (2,5 điểm)Tình bạn trong sáng lành mạnh có những đặc điểm gì ? Em sẽ làm gì ở vào mỗi tình huống sau:-Có người rủ em hút thuốc lá ?-bạn em phê bình em ?Câu 4:(2,5 điểm)a/ Pháp luật nước ta có quy định gì về quyền và nghĩa vụ của con, cháu đối với cha mẹ, ông bà ?b/Sơn sinh ra trong một gia đình giàu cóvà là con một nên bố mẹ rất chiều chuộng va thoả mãn mọi đòi hỏi của. Sơn đua đòi ăn chơi,hút thuốc lá rồi bị nghiện ma tuý….Theo em, ai là người có lỗi trong việc này ? Vì sao ?…..Hết….. HƯỚNG DẨN CHẤM BÀI THI HỌC KỲ INĂM HỌC:2010-2011MÔN:GDCD - LỚP 8 CÂU NỘI DUNG ĐIỂMCâu 1Câu 2
Xem thêm

2 Đọc thêm

de cuong on thi hk1

DE CUONG ON THI HK1

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HỌC KỲ Inăm học 2010-2011MÔN: CÔNG NGHỆ KHỐI 1OI.Tóm tắt nội dung:Khảo nghiệm giống cây trồngGiống cây trồng trong sản xuất nông, lâm nghiệpỨng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào trong nhân giống cây trồng nông, lâm nghiệpSản xuất giống cây trồng nông, lâm nghiệpMột số tính chất cơ bản của đất trồngSử dụng và bảo vệ đất nông, lâm nghiệpBiện pháp cải tạo và sử dụng một số loại đất trồng chủ yếuSử dụng và sản xuất phân bónĐặc điểm, tính chất, kỹ thuật sử dụng một số loại phân bón thường dùng Ứng dụng công nghệ vi sinh để sản xuất phân bón.Bảo vệ cây trồngĐiều kiện phát sinh, phát triển của sâu, bệnh hại cây trồngPhòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồngII.Một số câu hỏi tham khảo:1. Vì sao phải khảo nghiệm giống cây trồng trước khi đưa giống mới vào sản xuất?2. Vẽ và giải thích sơ đồ quy trình sản xuất giống ở cây trồng tự thụ phấn?3.Nuôi cấy mô tế bào là gì? Cơ sở khoa học của nuôi cấy mô tế bào? Trình bày ý nghĩa và quy trình nuôi cấy mô tế bào?4. Keo đất có cấu tạo như thế nào? Từ đó cho biết đất có những tính chất cơ bản gì?
Xem thêm

3 Đọc thêm

Đề KT 8 tuần ki I Mã 01

ĐỀ KT 8 TUẦN KI I MÃ 01

S GD&T NAM NHTRNG THPT TRC NINH B NM HC 2010-2011KIM TRA CHT LNG GIA HC K I MễN : VT LY - LP 10 Thi gian lm bi : 45 phỳt ( kim tra ny co 02 trang )I/ Trắc nghiệm (6 điểm)Câu 1: Nếu lấy vật làm mốc là con thuyền đang trôi trên một dòng sông thẳng thì vật nào sau đây đợc coi là chuyển động : A: Ngời ngồi trên thuyền B: Bèo trôi trên sông cùng vận tốc với thuyền C: Bờ sông D: Con thuyền Câu 2: Phát biểu nào sau đây đúng nhất khi nói về vận tốc của chuyển động thẳng đều: A: Vận tốc có độ lớn không đổi theo thời gian C: Véc tơ vận tốc có hớng không đổi B: Tại mọi thời điểm véc tơ vận tốc nh nhau D: Vận tốc luôn có giá trị dơngCâu 3: Trong công thức tính vận tốc của chuyển động thẳng chậm dần đều: v=v0+at thì : A: a luôn cùng dấu với v B: a luôn âm C: v luôn âm D: a luôn ngợc dấu với v Câu 4: Một xe ô tô chuyển động nhanh dần đều. Sau 1 phút, vận tốc tăng từ 18km/h đến 72km/h. Gia tốc của xe là: A: 0,25m/s2 B: 2,5m/s
Xem thêm

3 Đọc thêm

Bài soạn Hsg li

BÀI SOẠN HSG LI

Sở giáo dục và đào tạo Kì thi chọn học sinh giỏi lớp 12 THPt cấp tỉnh Phú Thọ năm học 2010-2011 Môn vật lýThời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đềĐề thi có 01 trangCâu 1: (4 điểm)Trên mặt bàn nhẵn có một xe goòng mang hai tải trọng lợng lần lợt là 2m và m đợc nối với nhau bằng sợi dây không dãn, Fkhối lợng không đáng kể, thông qua ròng ròng cố định, nhẹ,khôngma sát (Hình 1). Hệ số ma sát nghỉ đồng thời là hệ số ma sát trợt mgiữa xe goòng và tải trọng bằng à. Kéo tải trọng 2m bằng một lựcF nằm ngang.a) Tính theo m, g và à lực Fm nhỏ nhất để xe goòng bắt đầuchuyển động.b) Lực F lớn hơn Fm. Tính theo F, m, g, à gia tốc của xe goòng. Hình 1Câu 2: (4 điểm)Nối cực âm các pin lý tởng có suất điện động lần lợt 3V, 6V, 9V với nhau, còn cực dơng để tự do(cách mắc nh vậy gọi là mắc hình sao. Ba điện trở 100
Xem thêm

2 Đọc thêm

Gián án BÁO CÁO SƠ KẾT HKI 2010

GIÁN ÁN BÁO CÁO SƠ KẾT HKI 2010

môi trờng giáo dục lành mạnh, duy trì sĩ số học sinh...Ban giám hiệu, các đoàn thể nhà trờng phối hợp với đoàn thể địa phơng, hội cha mẹ HS giúp đỡ động viên học sinh nghèo khó tiếp tục đi học. 2.2. Nâng cao chất lợng giáo dục, đổi mới PPGD Tăng cờng công tác quản lý chuyên môn; Trớc hết tổ chức dạy đúng, dạy đủ chơng trình không cắn xén. Yêu cầu mỗi CBGV phải luôn trau dồi, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, lĩnh hội kiến thức mới. Tích cực đổi mới phơng pháp giảng dạy, nâng cao chất lợng giáo dục toàn diện. Thực hiện khoán chất lợng đến giáo viên theo lớp; gắn liền với đánh giá xếp loại CBGV hàng tháng, học kỳ, năm học. Tổ chức nghiêm túc các kỳ thi để đánh giá đúng thực chất chất lợng học sinh. 2.3. Công tác quản lý các khoản thu :Nhà trờng không tổ chức thu các khoản thu ngoài qui định. 2.4. Các biện pháp củng cố và nâng cao chất lợng PCGD TH ĐĐT - Phân công giáo viên điều tra cập nhật số trẻ trong độ tuổi kịp thời chính xác. - Trờng phối hợp các Đoàn thể địa phơng đến từng nhà động viên các em, những em có hoàn cảnh khó khăn giúp đỡ bằng cơ sở vật chất nh sách vở, đồ dùng học tập, quần áo, miễn giảm các khoản tiền đóng góp.- Thờng xuyên tham mu với địa phơng đa tiêu chí về công tác PC tới khu dân c, các tổ chức ở địa phơng. 2.5. Chỉ đạo XD, giữ vững trờng chuẩn, th viện chuẩn Quốc gia.+ Tích cực tham mu với địa phơng, Ban đại diện HCMHS XD bổ sung hoàn thiện CSVC theo tiêu chí của trờng chuẩn Quốc gia Giai đoạn 1, kiểm tra công nhận lại chuẩn sau 5 năm.+ Giữ vững Th viện đạt chuẩn Th viện Tiên tiến, tổ chức tốt các hoạt động của th viện 2.6. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý : Quản lý cán bộ giáo viên và học sinh trên mạng VN School. Hằng ngày lên mạng Internet, các trang thông tin điện tử nhận công văn của Bộ, của sở và Phòng Giáo dục và ĐT để kịp thời triển khai thực hiện. Đồng thời thực hiện chế độ gửi báo cáo qua Email theo các địa chỉ của Phòng GD&ĐT yêu cầu.
Xem thêm

10 Đọc thêm

de cuong on thi hoa 12 hk 1

DE CUONG ON THI HOA 12 HK 1

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮKTRƯỜNG THPT DTNT N’TRANG LƠNG NĂM HỌC 2010-2011ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ IMÔN HÓA LỚP 121/ Chương 1: ESTE-LIPIT- Nắm được khái niệm este, este đơn chức, este no đơn chức; tên gọi và công thức một số este, VD: este có mùi dứa chín, este có mùi thơm của chuối chín; t/chh và điều chế este- Nắm được khái niệm &t/chh của lipit, chất béo; khái niệm và PP điều chế xà phòng và chất tẩy rửa tổng hợp- Biết vận dụng để làm bài tập dạng lý thuyết và tính toán.- BT SGK: 1,2,3,4,5,6 (tr.7); 1,2,3,4,5 (Tr.11, 12); 2,3,5 (tr.15,16); 1,2,3,4,5,6,7,8 (tr.18)- BT SBT: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.9, 1.11,(tr.3,4); 1.18, 1.19, 1.23 (tr. 6,7) (tr.3,4); 1.30 (tr.9).2/ Chương 2: Cacbohiđrat- Khái niệm, công thức cacbohiđrat: Cn(H2O)m ; khái niệm, công thức, tên gọi, cấu tạo, t/cvl, t/chh của glucozơ, fructozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ.- Lưu ý các dạng bài tập ở phần này:+ Dạng bài nhận biết: SGK: 1,2,5 (tr.25) & 1,3 (tr.36, 37), 2(tr.37)+ Dạng bài về khái niệm: SGK: 1, 2, 5 (tr33, 34) + Tính toán liên quan đến hiệu suất p/ư: SGK: 4,5 (tr37); 2.34 (SBT tr15)+ Lập CTPT: SGK: 6(tr.37)+ Sơ đồ chuyển hóa: SBT: 2.23 (tr.13)+Bài trong SBT: 2.1,2.2,2.3,2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.10 (tr. 10, 11); 2,16->2,25 (tr.12,13); 2.30->2.35 (tr. 14, 15).3/ Chương 3: Amin, amino axit và protein
Xem thêm

2 Đọc thêm

Cùng chủ đề