NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CẮT LỚP VI TÍNH CỦA CÁC U LÀNH TÍNH XOANG HÀM VÀ ĐỐI CHIẾU VỚI PHẪU THUẬT

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CẮT LỚP VI TÍNH CỦA CÁC U LÀNH TÍNH XOANG HÀM VÀ ĐỐI CHIẾU VỚI PHẪU THUẬT":

Tài liệu Chương 3 : Hợp kim giản đồ pha doc

TÀI LIỆU CHƯƠNG 3 : HỢP KIM GIẢN ĐỒ PHA DOC

> rlỗ hổng d.d.d.d. Các đặc nh của dung dị ch rắnCác đặc nh của dung dị ch rắnCác đặc nh của dung dị ch rắnCác đặc nh của dung dị ch rắn Có kiể u mạ ng tinh thể của kim loạ i dung môi có đặ c trng cơ, lý, hóa nh của kim loại nề n: 1) Mạ ng tinh thể , đơn giả n và xí t chặ t (A1, A2...) của kim loạ i với liê n kế t kim loạ i 2) Cơ nh giống kim loạ i cơ sở: thay thế xen kẽ a-thay thế b-xen kẽ ban đầ u 38 . dẻ o, có giả m đi 1 chút song vẫ n đủ cao, dễ biế n dạ ng dẻ o, cá biệ t tă ng độ dẻ o: Cu(Zn) với 30%Zn còn dẻ o hơn cả Cu chi tiế t dậ p sâ u, đồ dá t = latông . tăng độ bề n, độ cứng, khả nă ng chị u tải hơn hẳ n kim loạ i nguyê n chất . nồng độ chấ t tan cà ng lớn dẻ o cà ng giả m, bề n cà ng tă ng. Quá lớn gâ y ra giòn, dễ bị gã y, vỡ chọn nồng độ thí ch hợp. 3) Dẫ n nhiệ t, dẫ n điệ n tốt nhng ké m hơn kim loạ i nguyê n chấ t, thay đổi nh chống ă n mòn. Dung dị ch rắ n là pha cơ bả n chiế m tới 90% thậ m chí 100% trong vậ t liệ u kế t cấ u. 3.1.3.3.1.3.3.1.3.3.1.3. Pha trung gianPha trung gianPha trung gian
Xem thêm

11 Đọc thêm

TÀI LIỆU VẬT LIỆU HỌC_CHƯƠNG 3 PPTX

TÀI LIỆU VẬT LIỆU HỌC_CHƯƠNG 3 PPTX

> rlỗ hổng d.d.d.d. Các đặc nh của dung dị ch rắnCác đặc nh của dung dị ch rắnCác đặc nh của dung dị ch rắnCác đặc nh của dung dị ch rắn Có kiể u mạ ng tinh thể của kim loạ i dung môi có đặ c trng cơ, lý, hóa nh của kim loại nề n: 1) Mạ ng tinh thể , đơn giả n và xí t chặ t (A1, A2...) của kim loạ i với liê n kế t kim loạ i 2) Cơ nh giống kim loạ i cơ sở: thay thế xen kẽ a-thay thế b-xen kẽ ban đầ u 38 . dẻ o, có giả m đi 1 chút song vẫ n đủ cao, dễ biế n dạ ng dẻ o, cá biệ t tă ng độ dẻ o: Cu(Zn) với 30%Zn còn dẻ o hơn cả Cu chi tiế t dậ p sâ u, đồ dá t = latông . tăng độ bề n, độ cứng, khả nă ng chị u tải hơn hẳ n kim loạ i nguyê n chất . nồng độ chấ t tan cà ng lớn dẻ o cà ng giả m, bề n cà ng tă ng. Quá lớn gâ y ra giòn, dễ bị gã y, vỡ chọn nồng độ thí ch hợp. 3) Dẫ n nhiệ t, dẫ n điệ n tốt nhng ké m hơn kim loạ i nguyê n chấ t, thay đổi nh chống ă n mòn. Dung dị ch rắ n là pha cơ bả n chiế m tới 90% thậ m chí 100% trong vậ t liệ u kế t cấ u. 3.1.3.3.1.3.3.1.3.3.1.3. Pha trung gianPha trung gianPha trung gian
Xem thêm

11 Đọc thêm

Tài liệu chương 3 : hợp kim và gian đồ pha doc

TÀI LIỆU CHƯƠNG 3 : HỢP KIM VÀ GIAN ĐỒ PHA DOC

- phân loại phân loạ i phân loạ i phân loạ i Đ/n:Đ/n:Đ/n:Đ/n: là hợp kim trong đó 1 hay nhiề u nguyê n tố hoà tan và o mạ ng tinh thể của kim loạ i chiế m đa số đ ợc gọi là nề n. Dung môi chiế m đa số, nguyê n tố chiế m tỷ lệ í t hơn là chấ t tan. Đ/đ i ể m:Đ/đ i ể m:Đ/đ i ể m:Đ/đ i ể m: kiể u mạ ng của dung môi, nồng độ chấ t tan có thể thay đổi trong một phạ m vi mà không là m mấ t đi sự đồng nhấ t đó. Dung dị ch rắ n là của B trong A: A(B), mạ ng của A. Trạng thá i không câ n bằng (3) = không ổn đị nh: thờng gặ p: khi tôicơ nh (bề n, cứng) cao hơn, xu hớng(1&2) Trạ ng thá i giả ổn đị nh (2) muốn sang (1) phả i thắ ng G ổn đị nh (1). d.d.d.d. Phân loại các tơng tácPhân loại các tơng tácPhân loại các tơng tác
Xem thêm

11 Đọc thêm

TÀI LIỆU HỢP KIM VÀ BIẾN ĐỔI TỔ CHỨC_CHƯƠNG 3 PPTX

TÀI LIỆU HỢP KIM VÀ BIẾN ĐỔI TỔ CHỨC_CHƯƠNG 3 PPTX

> rlỗ hổng d.d.d.d. Các đặc nh của dung dị ch rắnCác đặc nh của dung dị ch rắnCác đặc nh của dung dị ch rắnCác đặc nh của dung dị ch rắn Có kiể u mạ ng tinh thể của kim loạ i dung môi có đặ c trng cơ, lý, hóa nh của kim loại nề n: 1) Mạ ng tinh thể , đơn giả n và xí t chặ t (A1, A2...) của kim loạ i với liê n kế t kim loạ i 2) Cơ nh giống kim loạ i cơ sở: thay thế xen kẽ a-thay thế b-xen kẽ ban đầ u 38 . dẻ o, có giả m đi 1 chút song vẫ n đủ cao, dễ biế n dạ ng dẻ o, cá biệ t tă ng độ dẻ o: Cu(Zn) với 30%Zn còn dẻ o hơn cả Cu chi tiế t dậ p sâ u, đồ dá t = latông . tăng độ bề n, độ cứng, khả nă ng chị u tải hơn hẳ n kim loạ i nguyê n chất . nồng độ chấ t tan cà ng lớn dẻ o cà ng giả m, bề n cà ng tă ng. Quá lớn gâ y ra giòn, dễ bị gã y, vỡ chọn nồng độ thí ch hợp. 3) Dẫ n nhiệ t, dẫ n điệ n tốt nhng ké m hơn kim loạ i nguyê n chấ t, thay đổi nh chống ă n mòn. Dung dị ch rắ n là pha cơ bả n chiế m tới 90% thậ m chí 100% trong vậ t liệ u kế t cấ u. 3.1.3.3.1.3.3.1.3.3.1.3. Pha trung gianPha trung gianPha trung gian
Xem thêm

11 Đọc thêm

Bai 7+8 Lop 10

BAI 7+8 LOP 10

* Khác nhau:- Ngôn ngữ máy là ngôn ngữ duy nhất mà máy tính có thể hiểu đợc vàthực hiện.- Ngôn ngữ bậc cao là ngôn ngữ gần với ngôn ngữ tự nhiên, có tính độclập cao, ít phụ thuộc vào loại máy. Muốn máy hiểu đợc ngôn ngữ nàycần phải chuyển đổi nó sang ngôn ngữ máy.3. Nội dung:Nội dung Hoạt động của GV và HS tGV: Đặt vấn đề: Muốn giải một bài toáncần có thuật toán và chơng trình, vậy khigiải xong bài toán đó ta thu đợc cái gì?Có phải lại là một bài toán khác? Để trảlời câu hỏi này, ta đi vào bài tiếp theo:Bài 7: Phần mềm máy tínhBài 7: Phần mềm máy tính* Khái niệm: Phần mềm máy tínhlà sản phẩm thu đợc hiện sau khithực hiện giải bài toán. Phần mềmbao gồm chơng trình, cách tổ chứcdữ liệu và tài liệu.* Đặc điểm: Chơng trình có thểgiải bài toán với nhiều bộ dữ liệukhác nhau.GV: Vậy phần mềm máy tính chính làkết quả khi thực hiện giải bài toán.Trong các sản phẩm phần mềm thì lạiđợc phân thành nhiều loại nh sau:1. Phần mềm hệ thốngLà phần mềm nằm thờng trực trongmáy để cung cấp các dịch vụ theo
Xem thêm

6 Đọc thêm

ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CẮT LỚP VI TÍNH Ở BỆNH NHÂN UNGTHƯ PHỔI NGUYÊN PHÁT ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN PHẠMNGỌC THẠCH

ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CẮT LỚP VI TÍNH Ở BỆNH NHÂN UNGTHƯ PHỔI NGUYÊN PHÁT ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN PHẠMNGỌC THẠCH

CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌCĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CẮT LỚP VI TÍNH Ở BỆNH NHÂN UNGTHƯ PHỔI NGUYÊN PHÁT ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN PHẠMNGỌC THẠCHVõ Duy Ân1, Nguyễn Thanh Lễ2, Nguyễn Văn Chương3TÓM TẮTMục tiêu: Mô tả đặc điểm hình ảnh cắt lớp vi tính của ung thư phổiPhương pháp: Nghiên cứu hồi cứu trên 79 bệnh nhân ung thư phổi được điềutrị tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch.Kết quả: Chụp CLVT trên 79 bệnh nhân ung thư phổi (52 nam, 27 nữ). Đườngbờ tua gai chiếm đa số 55,7%; đa cung 25,3%; tròn đều 19,1%. Kích thước khối u cm 21,5%; 3-5 cm 34,2%; > 5 cm 44,3%. Tỷ lệ bệnh nhân có hạch trung thất là 29,1%;hủy xương 2,5%; bắt thuốc mạnh 60,8%.Kết luận: Hình ảnh đường bờ tua gai và đa cung, hạch trung thất hoặc có tổnthương hủy xương trên chụp cắt lớp vi tính lồng ngực là những dấu hiệu có giá trị trongchẩn đoán ung thư phổi.Từ khoá: ung thu phổi, hạch trung thất, bờ tua gai.IMAGERY CHARACTERISTICS OF COMPUTERIZEDTOMOGRAPHY OF PRIMARY LUNG CANCER PATIENTS TREATED ATPHAM NGOC THACH HOSPITALABSTRACTObjective: Describe the characteristics of computerized tomography images oflung cancer.Bệnh viện Phạm Ngọc ThạchBệnh viện Vĩnh Long, 3 Phân Hiệu Phía Nam HVQYNgười phản hồi (Corresponding): Võ Duy Ân (chuong@live.com)Ngày nhận bài: 15/4/2019, ngày phản biện: 28/4/2019Ngày bài báo được đăng: 30/6/20191
Xem thêm

Đọc thêm

DE HSG CAC TINH (CO DU DAP AN)

DE HSG CAC TINH CO DU DAP AN

2 2 222 22 21 1 1 18 4 4 4x x x x xx x x x + + + + + = + ữ ữ ữ ữ Bài 3: (2điểm)1. Căn bậc hai của 64 có thể viết dới dạng nh sau: 64 6 4= +Hỏi có tồn tại hay không các số có hai chữ số có thể viết căn bậc hai của chúng dớidạng nh trên và là một số nguyên? Hãy chỉ ra toàn bộ các số đó.2. Tìm số d trong phép chia của biểu thức ( ) ( ) ( ) ( )2 4 6 8 2008x x x x+ + + + + cho đa thức210 21x x+ +.Bài 4: (4 điểm)Cho tam giác ABC vuông tại A (AC > AB), đờng cao AH (HBC). Trên tia HC lấyđiểm D sao cho HD = HA. Đờng vuông góc với BC tại D cắt AC tại E.1. Chứng minh rằng hai tam giác BEC và ADC đồng dạng. Tính độ dài đoạn BE theom AB=
Xem thêm

14 Đọc thêm

BÀI DỊCH TẠI SAO NHỮNG NỖ LỰC THAY ĐỔI THẤT BẠI

BÀI DỊCH TẠI SAO NHỮNG NỖ LỰC THAY ĐỔI THẤT BẠI

công ty. Thứ nhất là sự cố gắng để chỉ dẫn mọi người cách tiếp cận, hành vi, thái độ sẽ giúp cải thiện hiệu quả công việc. Con người tự động tạo nên những kết nối, họ đôi khi cũng tạo nên những liên kết không chính xác. Lấy ví dụ, vì kết quả được cải thiện trong khi Harry là ông chủ uy tín, người ta gắn hầu hết những phong cách riêng của ông vào những kết quả đó thay vì thấy được họ đã tự mình làm tăng dịch vụ khách hàng và năng suất chỉ là phương tiện. Giúp mọi người nhận thấy sự gắn kết đòi hỏi phải có giao tiếp. Thật vậy, một công ty nghiêm khắc, và thưởng những khoảng tiền lớn. Thời gian luôn được dành ra trong những cuộc họp quản trị để thảo luận vấn đề tại sao hiệu quả công việc gia tăng. Tờ báo của công ty chạy tít một bài báo chỉ ra những thay đổi đã làm tăng doanh thu như thế nào. Nhân tố thứ hai là dành đủ thời gian để đảm bảo rằng thế hệ tiếp theo của ban quản trị thật sự làm theo cách tiếp cận mới. Nếu những yêu cầu thăng tiến không thay đổi, sự đổi mới hiếm khi kéo dài. Một quyết định người kế nhiệm tệ hại của những người quản trị cấp cao của công ty có thể hủy hoại cả thế kỷ làm việc chăm chỉ. Những quyết định người kế vị sai lầm có thể xảy ra khi ban giám đốc không phải là thành phần không thể thiếu của những nỗ lực đổi mới. Trong ít nhất 3 trường hợp tôi đã thấy, thủ lĩnh của thay đổi là một chuyên viên đã nghỉ hưu, và dù người kế nhiệm của ông ta không phải là người chống đối đi nữa, anh ta vẫn không phải là thủ lĩnh của thay đổi. Vì ban lãnh đạo không hiểu sự thay đổi trong bất kỳ chi tiết nào, họ không thể thấy những lựa chọn của họ là không phù hợp. Người nhân viên đã nghỉ hưu trong một trường hợp đã cố gắng nhưng không thành công khi nói với ban quản trị đưa vào một người ít kinh nghiệm hơn nhưng thấm nhuần sự thay đổi tốt hơn. Trong 2 trường hợp khác, giám đốc điều hành đã không phản đối lựa chọn của ban quản trị, bởi vì họ cảm thấy thay đổi không thể không thực hiện bởi những người kế nhiệm của họ. Họ đã sai. Trong vòng 2 năm, những dấu hiệu đổi mới từ từ biến mất trong cả 2 công ty. … [Type text] 18
Xem thêm

18 Đọc thêm

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ BỘ MÔN TOÁN docx

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ BỘ MÔN TOÁN DOCX

1ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ BỘ MÔN TOÁN – TKKT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC TOÁN CAO CẤP C1 1. Tên môn học: TOÁN CAO CẤP C1. 2. Số tín chỉ: 3 3. Trình độ Môn học được giảng dạy trong học kì đầu tiên cho sinh viên năm thứ 1 4. Phân bổ thời gian Lý thuyết và bài tập: 45 tiết 5. Điều kiện tiên quyết: Không có, chỉ cần sinh viên thi đại học khối A, D1 6. Mục tiêu môn học Trang bị cho Sinh viên các kiến thức và kỹ năng cơ bản về phép tính vi tích phân hàm một biến, phép tính vi phân hàm nhiều biến: ● Các phép tính về giới hạn, đạo hàm, tích phân của hàm một biến. ● Các phép tính về giới hạn, đạo hàm và cực trị của hàm nhiều biến. Giới thiệu cho Sinh viên một số ứng dụng của môn học trong Kinh tế và một số kĩnh vực khác: ● Hàm cầu, hàm cung, hàm doanh thu, hàm sản xuất, hàm chi phí, hàm tiêu thụ, hàm lãi. ● Sơ lược về phân tích cân bằng và điểm hòa vốn. ● Khái niệm về biên tế, hàm co giãn, … 7. Mô tả vắn tắt nội dung môn học Các kiến thức và kỹ năng cơ bản về phép tính vi tích phân hàm một biến, phép tính vi tích
Xem thêm

6 Đọc thêm

So sánh đặc điểm hình ảnh cắt lớp vi tính u phổi lao và ung thư phổi

So sánh đặc điểm hình ảnh cắt lớp vi tính u phổi lao và ung thư phổi

Mục tiêu: Mô tả và so sánh đặc điểm hình ảnh cắt lớp vi tính của u phổi lao và ung thư phổi Phương pháp: Nghiên cứu tiền cứu 63 bệnh nhân u phổi lao và 64 bệnh nhân ung thư phổi, tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch sinh thiết phổi xuyên thành ngực dưới hướng dẫn của chụp cắt lớp vi tính.

Đọc thêm

Tài liệu tham khảo mẫu biểu kế toán doanh nghiệp ppt

TÀI LIỆU THAM KHẢO MẪU BIỂU KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP PPT

cắt a (lượng chạy dao s), chiều rộng cắt b (chiều sâu cắt t) đến nhiệt độ cắt? Côngthức kinh nghiệm để tính nhiệt cắt ?32) Đặc điểm làm việc của dao và các nguyên nhân gây mài mòn dao?33) Trình bày các dạng mài mòn dao và ảnh hưởng của các dạng mài mòn này đếnquá trình cắt gọt?34) Qui luật mài mòn dao? Tuổi bền dao là gì? Phân biệt tuổi bền và tuổi thọ dao?35) Trình bày ảnh hưởng của vận tốc cắt v, chiều dày cắt a (lượng chạy dao s),chiều rộng cắt b (chiều sâu cắt t) đến tuổi bền dao ?36) Trình bày cách tính toán tốc độ cắt điều chỉnh máy khi gia công?37) Xác định tuổi bền kinh tế của dao?38) Xác định tuổi bền năng suất của dao?39) Chất lượng bề mặt gia công là gì? Các nguyên nhân gây nên độ nhấp nhô trênbề mặt chi tiết gia công ? Các thông số chính để đo độ nhám bề mặt?40) Trình bày ảnh hưởng của các yếu tố: vật liệu gia công, tốc độ cắt v, lượng chạydao s, góc nghiêng chính φ, bán kính mũi dao R đến độ nhám bề mặt?41) Hiện tượng hóa bền và hiện tượng ứng suất dư trên lớp bề mặt đã gia công?Nguyên nhân gây ra các hiện tượng này?42) Chứng minh trình tự hợp lý khi chọn chế độ cắt kinh tế khi gia công thô là t  s v ? Nêu cụ thể (tóm tắt) cách xác định t, s, v khi tiện thô ?43) Trình bày những điểm khác biệt về chọn chế độ cắt khi mài thô so với khi tiệnthô?44) Việc chọn chế độ cắt khi gia công tinh khác biệt như thế nào so với khi gia côngthô? Nêu rỏ các điểm cần chú ý trong từng bước khi chọn chế độ cắt khi gia côngtinh?II. PHẦN 2: CÁC PHƯƠNG PHÁP CẮT GỌT KIM LOẠI & DỤNG CỤ1) Trình bày về việc tính toán lựa chọn kích thước thân dao tiện?2) Các chuyển động khi bào, xọc? Đặc điểm của dao bào, dao xọc.3) Mũi khoan có bao nhiêu lưỡi cắt ? Kể ra các lưỡi cắt này? Trình bày đặc điểmcủa góc trước γ và góc sau α của mũi khoan rãnh xoắn. Các đặc điểm này do đâumà có ? Ta có thể làm thay đổi các đặc điểm này hay không ?, nếu được thì bằng
Xem thêm

6 Đọc thêm

Luyen tu và cau - Tu chi hoat dong trang thai

LUYEN TU VÀ CAU - TU CHI HOAT DONG TRANG THAI

Nhi t li t chào m ng các th y ệ ệ ừ ầgiáo, cô giáo v d H i ề ự ộgi ng ảN m h c 2009-2010ă ọM«n luyÖn tõ vµ c©u líp 2 baychạybơiTừ chỉ hoạt động Thứ n¨m, ngày 15 tháng 10 năm 2009Luyện từ và câuTừ chỉ hoạt động, trạng tháiDấu phẩyBài 1: Tìm các từ chỉ hoạt động, trạng thái của loài vật và sự vật trong những câu sau:a, Con trâu ăn cỏ.b, Đàn bò uống nước dưới sông.c, Mặt trời tỏa ánh nắng rực rỡ. Bài 2: Chọn từ trong ngoặc đơn thích hợp với mỗi chỗ trống:( giơ, đuổi,chạy,luồn )
Xem thêm

14 Đọc thêm

ĐỊNH NGHĨA TÍCH PHÂN LÀ GÌ

ĐỊNH NGHĨA TÍCH PHÂN LÀ GÌ

Grobner, N. Hofreiter, A. Erdelyi, L. Lewin, Y. L. Luke, W. Magnus, A. Apelblat, F. Oberhettinger, I. S.Gradshteyn, H. Exton, H. M. Srivastava, A. P. Prudnikov, Ya. A. Brychkov, và O. I. Marichev.Vào năm 1969, R. H. Risch đã đóng góp một phát triển vượt bậc cho các thuật toán tính tích phân vô định bằng côngtrình của ông về lý thuyết tổng quát và ứng dụng trong tích phân các hàm cơ bản. Phương pháp đã chưa thể được ứngdụng ngay cho mọi hàm cơ bản vì cốt lõi của phương pháp là giải một phương trình vi phân khá khó. Những pháttriển tiếp nối của nhiều nhà toán học khác đã giúp giải được phương trình vi phân này cho nhiều dạng hàm cơ bảnkhác nhau, ngày càng hoàn thiện phương pháp của Risch. Trong những năm 1980 đã có những tiến bộ mở rộngphương pháp này cho cả các hàm không cơ bản đặc biệt.Từ thập niên 1990 trở lại đây, các thuật toán để tính biểu thức tích phân vô định được chuyển giao sang và tối ưu hoácho tính toán bằng máy tính điện tử. Máy tính đã giúp loại bỏ sai sót con người, tạo nên khả năng tính hàng nghìntích phân mới chưa bao giờ xuất hiện trong các bảng tra cứu. Một số phần mềm máy tính thương mại có khả năngtính biểu thức tích phân hiện nay là Mathematica, Maple,...Thuật ngữ và kí phápĐối với trường hợp đơn giản nhất, tích phân của một hàm số thực f(x) trên x, được viết là:Với:• ∫ là "sự tích phân"• f(x) gọi là biểu thức dưới dấu tích phân• dx biểu diễn việc tích phân trên x. dx được gọi là biến của tích phân. Trong topo toán học, việc biểu diễn chínhxác là dx được tách ra khỏi hàm được tích phân (integrand) bằng một dấu cách.• Ta có thể thay đổi biểu thức f(x)dx bằng biểu thức f(t)dt hoặc bất kỳ một đối số nào như f(y)dy, f(u)du dưới dấutích phân.2Tích phân3
Xem thêm

Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010-2011 Môn: TOÁN - Khối: 11 TRƯỜNG THPT TAM GIANG doc

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010-2011 MÔN: TOÁN - KHỐI: 11 TRƯỜNG THPT TAM GIANG DOC

3 3n nA P nC  . 2/. Trên một giá sách tham khảo môn toán khối 11 của thư viện trường A đựng 15 quyển sách tham khảo môn toán đại số lớp 11 và 10 quyển sách tham khảo môn toán hình học lớp 11. Một học sinh lớp 11 của trường muốn chọn ngẫu nhiên đồng thời ba quyển sách từ giá sách trên. Tính xác suất để bạn học sinh đó chọn được hai quyển sách đại số và một quyển sách hình học. Câu 3 (2,5 điểm): Cho hình tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là các điểm trên các cạnh BC, CD sao cho BM=MC và CN=14CD. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. 1/. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng: (ABD) và (AMN). 2/. Tìm giao điểm của đường thẳng NG với mặt phẳng (ABD). PHẦN RIÊNG (3,0 điểm) Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc phần B) A. Theo chương trình Chuẩn Câu 1 (1 điểm): Giải phương trình: sinx + cosx = 1 + cosxsinx. Câu 2 (1 điểm): Gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất hai lần. Tính xác suất sao cho tổng số chấm trong hai lần gieo là số chẵn. Câu 3 (1 điểm): Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng d có phương trình tổng quát: 4x + 3y - 5 = 0. Hãy viết phương trình tổng quát của đường thẳng d’ là ảnh của đường thẳng d qua phép tịnh tiến theo vectơ (2; 1)v r
Xem thêm

1 Đọc thêm

U XƯƠNG LÀNH TÍNH 11 pdf

U XƯƠNG LÀNH TÍNH 11 PDF

xương đùi và khớp hángMô tả: 1 khuyết sáng bờ đều rõ cấu trúc đồng nhất nằm ở đầu trên xương đùi, có phản ứng màng xươngKĩ thuật, bộ phận: X Quang thường quy xương bàn tay tráiMô tả: khối tăng sáng gây biến dạng xương bàn ngón 5, bờ đều rõ liên tục, có hình đặc xương.∆:u lành xương bàn ngón 5Kĩ thuật, bộ phận: A( Xquang thường quy);B1( Xquang thẳng 1/3 trên x.cẳng chân); B2( cắt lớp vi tính qua x.cẳng chân)Mô tả:A: đặc xương lồi ra ngoài cấu trúc đồng nhất bờ đều liên tục có khuyết sáng nhỏ bên trong, không có phản ứng màng xương, không xâm lấn mô mềm B1 : đặc xương lồi vào trong cấu trúc đồng nhất bờ rõ B2 : hình ảnh tăng tỷ trọng …Chẩn đoán: u xương dạng xươngKỹ thuật,bộ phận:X-quang thường quy 1/3 trên xương cánh tay tư thế
Xem thêm

14 Đọc thêm

Tài liệu Phải để trẻ “bẩn” một tí mới tốt ppt

TÀI LIỆU PHẢI ĐỂ TRẺ “BẨN” MỘT TÍ MỚI TỐT PPT

Phải để trẻ “bẩn” một mới tốt Thực tế, một số nghiên cứu cho thấy, phải để trẻ “bẩn” một mới tốt. Còn việc lạm dụng hóa chất để chăm sóc và giữ cho mọi thứ xung quanh trẻ được sạch sẽ lại khiến trẻ có nguy cơ phải sống trong môi trường ô nhiễm. Khi tiếp xúc môi trường nhiều sẽ làm cơ thể sản sinh ra các kháng thể tăng sức chịu đựng cao hơn. Kháng thể này được ví như liều văcxin tự nhiên giúp trẻ đáp ứng, thích nghi với môi trường sống. Hãy cho trẻ tiếp xúc nhiều với môi trường tự nhiên để tăng thêm sức đề kháng Trẻ nông thôn khoẻ hơn trẻ thành phố? Các bậc cha mẹ luôn tránh cho con mọi tiếp xúc mà họ cho rằng mất vệ sinh. Ngoài ra, nhiều người còn sử dụng các loại kem dưỡng, sữa tắm gội, kem hay gel dưỡng da, tăng cường độ ẩm, nước hoa, hay các loại phấn sáp để con luôn thơm tho, sạch sẽ. Thực tế, một số nghiên cứu cho thấy, phải để trẻ “bẩn” một mới tốt. Còn việc lạm dụng hóa chất để chăm sóc và giữ cho mọi thứ xung quanh trẻ được sạch sẽ lại khiến trẻ có nguy cơ phải sống trong môi trường ô nhiễm. Theo Ths Phạm Đức Phúc, Phòng nghiên cứu các nhiễm trùng đường ruột, Khoa Vi khuẩn, Viện Vệ sinh Dịch tễ T.Ư, để tuyên truyền nên cho trẻ sống bẩn là điều phi khoa học. Nhưng ở một góc độ khác từ thực tế cho thấy, nếu trẻ được tiếp xúc với môi trường, cuộc sống nhiều hơn cũng có lợi. Ví dụ, trẻ nông thôn uống nước lã có thể không bị đau bụng, còn trẻ thành phố chỉ cần nhấp miệng đã đau quằn. Hay trẻ nông thôn sống “lăn lóc” khắp nhà, điều kiện vệ sinh không sạch lắm sẽ lại ít ốm đau hơn trẻ thành phố được chăm bẵm sạch sẽ quá mức, chỉ cần ra gió, chơi bẩn đã ốm. Những điều trên chưa được khoa học chứng minh bằng các chỉ số như sự thay đổi cơ thể, có đối tượng so sánh và thời gian cụ thể. Tuy nhiên, ở góc độ dân gian người ta giả định đó là sự tăng sức đề kháng. Tức là khi tiếp xúc môi trường nhiều sẽ làm cơ thể sản sinh ra các kháng thể tăng sức chịu đựng cao hơn. Kháng thể này được ví như liều văcxin tự nhiên giúp trẻ đáp ứng, thích nghi với môi trường sống. Tuy nhiên, giả định này cũng có thể chưa hoàn toàn đúng. Có thể lật lại rằng liệu có hay chăng do cha mẹ ở nông thôn chưa nhận thức được bệnh của trẻ và không
Xem thêm

3 Đọc thêm

HỌC MS EXCEL 2013 BÀI 39: HÀM MEDIAN

HỌC MS EXCEL 2013 BÀI 39: HÀM MEDIAN

Học MS Excel 2013 bài 39: Hàm MEDIANHàm MEDIAN trong Excel chỉ ra số trung vị của dãy số đã cho, sử dụng hàmnày để tính trung vị rất đơn giản thế nhưng không phải ai cũng hiểu hết ýnghĩa và cách sử dụng hàm này. Hãy theo dõi bài viết dưới đây để biết cáchlàm nhé.Trung bình vị là số nằm giữa một dãy các số hay nói cách khác là số mà một nửacác số trong dãy lớn hơn nó và một nửa các số còn lại trong dãy nhỏ hơn nó.CÁCH DÙNG HÀM MEDIAN TRONG EXCEL - VÍ DỤ MINH HỌACú pháp: MEDIAN (Number1; [Number2];…)Trong đó:- Number1 là bắt buộc.- Number2,… là tùy chọn.Number1, number2… tạo thành một dãy các số cần tính trung bình vị, và có thể cótừ 1 đến 255 số.Các đối số phải ở dạng số học, nếu có chứa text, giá trị logic, ô trống sẽ bị bỏ quatrừ các ô chứa giá trị là zero (0).VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phíVí dụ minh họa: Cho bảng điểm của một số học sinh, hãy tính trung bình vị điểmsố của các học sinh đó.Sử dụng công thức ở ô C10 là: MEDIAN (D4;D5;D6;D7;D8) hoặc MEDIAN(D4:D8).Ta được kết quả:Thật đơn giản để sử dụng hàm MEDIAN tính trung bình vị của dãy số phải khôngnào? Bài viết trên đã giúp bạn hiểu rõ thêm ý nghĩa và cách sử dụng hàm này.
Xem thêm

2 Đọc thêm

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI KIẾM TÍ ĐIỂM

GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI KIẾM TÍ ĐIỂM

. Sắp xếp các hạt nhân này theo thứ tự tính bền vững giảm dần là:A. X, Y, Z. B. Z, X, Y. C. Y, Z, X. D. Y, X, Z.Giải: coi AY = 1, 4,2·X==⇒ZAA. Mặt khác ∆EZ < ∆EX < ∆EY ZXYAEεεεε>>⇒∆=, ⇒Đáp án D. Câu 6: Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 20cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình u

3 Đọc thêm

Địa lý lớp 10 Bài 29 pdf

ĐỊA LÝ LỚP 10 BÀI 29 PDF

: Bài 29: địa lý ngành chăn nuôiI- Mục tiêu:Sau bài học, học sinh cần:- Biết được vai trò, đặc điểm của ngành chăn nuôi - Hiểu được tình hình phân bố các ngành chăn nuôi quan trọng trên thế giới, lý giải được nguyên nhân phát triển.- Biết được vai trò và xu hướng phát triển của ngành nuôi trồng thủy sản.- Xác định được trên bản đồ thế giới những vùng và quốc gia chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản chủ yếu.- Xây dựng và phân tích biểu đồ, lược đồ về đặc điểm của chăn nuôi và địa lý các ngành chăn nuôi.- Nhận thức được lý do ngành chăn nuôi ở Việt Nam và địa phương còn mất cân đối với trồng trọt.- ủng hộ chủ trương, chính sách phát triển chăn nuôi của Đảng và nnsII- Thiết bị dạy học:III- Phương pháp giảng dạy:- Đàm thoại gợi mở- Thảo luận theo nhómIV- Tiến trình dạy học:1- ổn định lớp.2- Bài cũ.3- Giáo viên giới thiệu bài mới.Hoạt động của giáo viên và học sinh
Xem thêm

6 Đọc thêm

benzen và ankylbenzen

BENZEN VÀ ANKYLBENZEN

3 +Chuẩn bị của học sinh:+Đọc trước bài benzen và đồng đẳng ben zenIII.Các hoạt động dạy học1.Ổn định lớp:Kiểm tra sĩ số,nắm tình hình lớp học2.Kiểm tra bài cũ.3.Nội dung bài mới.Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinhHoạt động 1:GV:cho học sinh nghiên cứu phần mở đầu và cho biết:+hiđrocacbon thơm là gì?+hiđrocacbon thơm chia làm mấy loại?GV:Nhận xét câu trả lời của HS và bổ xung.Hoạt động 2:Đồng đẳng,đồng phân,danhpháp,công thức cấu tạo.GV:Benzen có công thức phân tử là C6H6,là chất đầu dãy đồng đắng của benzenGV:Hãy viết tiếp dãy đồng đẳng của benzen?từ đó suy ra công thức phân tử chung của dãy đồng đẳng?GV:Yêu cầu học sinh dựa vào SGK tìm hiểu công thức cấu tạo thu gọn của một số hiđrocacbon thơm đầu dãy đồng đẳng benzen ở bảng 7.1( SGK-151) và rút ra nhận xét về các loại đồng phân của dãy
Xem thêm

9 Đọc thêm

Cùng chủ đề