LESSON PLAN (GRADE 11 – ADVANCED) PERIOD 116 POT

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "LESSON PLAN (GRADE 11 – ADVANCED) PERIOD 116 POT":

Lesson Plan (grade 11 – advanced) Period 116 pot

LESSON PLAN (GRADE 11 – ADVANCED) PERIOD 116 POT

Lesson Plan (grade 11 – advanced) Period 116: Preparation date : 3/4/2011 Unit 14 : Lesson : writing I. Aims : - By the end of the lesson, the students are able to write a report on a trip or vacation. - By the end of the lesson, the students are able to use different tenses in a report. II. Lexical items : - float - temple III. Structures : - It was our first to Asia and we loved it very much IV. Teaching aids: - textbook - handouts - Sheets of paper - chalk and board V. Techniques : - writing-based VI. Procedures : State/time Teacher’s and students’ activities Blackboard Materials 1. warm-up (7’) Games: Name the place - put Ss into small groups, A and B - show SS two pictures of two famous places of
Xem thêm

7 Đọc thêm

116 5

116 5

BÀI GIẢNG NGN Chương 5: Dòch vụ trong NGN - 116 - CHƯƠNG 5: DỊCH VỤ TRONG MẠNG NGN ----WX---- I. GIỚI THIỆU Sự cạnh tranh gay gắt trong lónh vực mạng thông tin cũng như mạng viễn thông đang diễn ra trong những năm gần đây. Khi sự cạnh tranh gia tăng, điều đặc biệt quan trọng đối với các công ty là xác đònh vò trí thích hợp để mang lại thuận lợi cho bản thân mình, và để chuẩn bò cho môi trường truyền thông mới đang nổi lên. Trong môi trường này, sự hòa nhập, liên kết và cạnh tranh của các thành viên mới tham gia vào thò trường phải hoạt động tích cực để tìm ra phương thức mới, nhằm giữ và thu hút hầu hết các khách hàng có tiềm năng. Các nhà cung cấp dòch vụ hiện nay đang cố gắng tìm ra lối đi riêng cho mình để tạo ra sự khác biệt với các nhà cung cấp khác, chẳng hạn như tìm kiếm phương thức mới để đóng nhãn và đóng gói dòch vụ, thực hiện giảm các chi phí hoạt động,… Mạng thế hệ mới NGN là bước kế tiếp của thế giới viễn thông, có thể được hiểu là mạng dựa trên công nghệ chuyển mạch gói, nơi mà các chuyển mạch và các phần tử truyền thông (như các bộ đònh tuyến, các bộ chuyển mạch và gateway) được phân biệt một cách luận lý và vật lý theo khả năng điều khiển thông minh dòch vụ hoặc cuộc gọi. Khả năng điều khiển thông minh này thường hỗ trợ cho tất cả các loại dòch vụ trên mạng truyền thông, từ dòch vụ thoại cơ bản (Basic Voice Telephony Services) cho đến các dòch vụ dữ liệu, hình ảnh, đa phương tiện, băng rộng tiên tiến (Advanced Broadband), và các ứng dụng quản lý (Management Application).
Xem thêm

18 Đọc thêm

IDIOMS LESSON 116

IDIOMS LESSON 116

LESSON#116: Take A Power, Keep Your Powder Dry.TEXT: (TRANG) : Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE kỳ trước, chúng tôi có đem đến quý vị 2 thành ngữ trong đó có từ Powder, nghĩa là những gì tán nhuyễn thành bột, phấn thoa mặt hay là thuốc súng. Trong bài học hôm To Take a Powder và To Keep Your Powder Dry. Chúng tôi xin nhắc lại 2 thành ngữ mới này là To Take a Powder và To Keep Your Powder Dry. Thành ngữ thứ nhất, To Take a Powder, gồm toàn những từ mà quý vị biết rồi và có nghĩa là vội vã chạy khỏi một nơi nào vì mình muốn như vậy, hay vì một người nào đó ra lệnh cho mình phải rời khỏi nơi đó. Không ai biết thành ngữ này xuất xứ từ đâu, nhưng có giả thuyết cho rằng Powder ở đây dùng để chỉ một loại thuốc xổ mạnh, khiến cho ai uống thuốc này phải vội vã đi ra ngoài vì thuốc có công hiệu rất nhanh. Trong thí dụ thứ nhất, To Take a Powder là một hành động tự nguyện của một ông giám đốc ngân hàng vì ông này gặp khó khăn. Anh Don Benson kể lại chuyện ông giám đốc này đánh cắp 2 triệu đô la của khách hàng. Xin mời quý vị nghe: AMERICAN VOICE: (DON BENSON): When the police came to arrest him, they found his house empty. He'd already taken a powder and left the country with the money. Now they are looking for him in Europe and South America. TEXT: (TRANG): Chuyện gì xảy ra cho ông giám đốc này? Khi cảnh sát đến bắt ông ta, họ thấy nhà ông ta trống không. Ông ta đã trốn mất, mang theo tiền bạc và rời khỏi nước. Bây giờ cảnh sát đang lùng kiếm ông ta ở Âu châu và Nam Mỹ. Một vài từ mới cần biết là: To Arrest, đánh vần là A-R-R-E-S-T, nghĩa là bắt giữ; và Empty, đánh vần là E-M-P-T-Y, nghĩa là trống rỗng. Bây giờ mời quý vị nghe lại thí dụ này: AMERICAN VOICE: (DON): When the police came to arrest him, they found his house empty. He'd already taken a powder and left the country with the money. Now they are looking for him in Europe and South America. TEXT: (TRANG): Viên giám đốc vừa kể đã tự ý trốn ra khỏi nước vì sợ bị bắt vào tù. Tuy nhiên, trong thí dụ sau đây, một ông trưởng văn phòng ra lệnh cho một nguời bán hàng đi ra khỏi nơi đó và đừng quấy rầy ông ta nữa. Đây xin mời quý vị nghe: AMERICAN VOICE: (DON): Look, I've told you five times. We have all the office equipment we need. I'll say it once more. I don't want your stuff. You've wasted enough of my time already. Now
Xem thêm

3 Đọc thêm

116 bài đọc,học và luyện tiếng Nga

116 BÀI ĐỌC,HỌC VÀ LUYỆN TIẾNG NGA

116 bài đọc,học và luyện tiếng Nga 116 bài đọc,học và luyện tiếng Nga 116 bài đọc,học và luyện tiếng Nga 116 bài đọc,học và luyện tiếng Nga 116 bài đọc,học và luyện tiếng Nga 116 bài đọc,học và luyện tiếng Nga 116 bài đọc,học và luyện tiếng Nga 116 bài đọc,học và luyện tiếng Nga 116 bài đọc,học và luyện tiếng Nga 116 bài đọc,học và luyện tiếng Nga 116 bài đọc,học và luyện tiếng Nga 116 bài đọc,học và luyện tiếng Nga 116 bài đọc,học và luyện tiếng Nga 116 bài đọc,học và luyện tiếng Nga
Xem thêm

186 Đọc thêm

tiet 116 mua xuan nho nho

TIẾT 116 MÙA XUÂN NHO NHỎ

thắm 3. Tỏc phmBi th c vit vo thi gian no ?Sỏng tỏc: thỏng 11 nm 1980.- Đất n ớc còn nhiều khó khăn- Nhà thơ đang nằm trên gi ờng bệnh Tôi luôn có cái ám ảnh của một ng ời đau bệnh hiểmnghèo, rằng không biết mình sẽ nằm xuống vào lúc nào, n m xuống để rồi không dậy đ ợc nữa. Lúc đó để lại bao nhiêu chuyện dở dang, trong đó có những tác phẩm Khi có điều kiện, ng ời cảm thấy thoải mái đôi chút là tôi liền ngồi vào bàn. Tôi tự nhủ: Phải sống những ngày tháng cuối có ích để khi mất đi mỡnh vẫn có thể làm vi c đến giờ chót . 4.Thể thơ:Văn bản thuộc thể thơ mấy tiếng ?5 tiếng5.Bố cục :Bài thơ được chia làm mấy phần?4 phần Phần 1: 6 câu đầuPhần 2:10 câu tiếp theo Phần 3: 8 câu tiếp Phần 4: còn lại Nêu nội dung chính của mỗi đoạn ?-> Mùa xuân của thiên nhiên ->Mùa xuân đất nước - > Ước nguyện của nhà thơ
Xem thêm

19 Đọc thêm

Tài liệu Grammar for everyone part 2 docx

TÀI LIỆU GRAMMAR FOR EVERYONE PART 2 DOCX

Commands 77Exclamations 77 11 The apostrophe 80Contractions 80Possession 81Avoiding confusion 82 12 Commas 84The comma separates 85A comma before the word ‘and’ 86 13 Inverted commas 89 14 Subject and predicate 92Abbreviations 95 15 Objects – direct and indirect 97The direct object 97The indirect object 100I or me? 101The complement 103 16 More about verbs 108Subjects matching verbs 109Transitive and intransitive verbs 111Active and passive voice 113 17 Participles 116Present participles 116Past participles 117Adjectival participles and gerunds 118 18 Perfect tenses 122The present perfect tense 122The past perfect tense 122The future perfect tense 123 19 More about adjectives and adverbs 128Numeral adjectives 128
Xem thêm

7 Đọc thêm

116COMPUTER ARITHMETIC

116COMPUTER ARITHMETIC

11/16Computer ArithmeticDivision••••More complex than multiplicationNegative numbers are really bad!Based on long division(for more detail, reference to Computer Organization and Architecture, WilliamStalling)Floating-Point RepresentationPrinciplesWe can represent a real number in the form±S × B±EThis number can be stored in a binary word with three fields:12/16Computer Arithmetic• Sign: plus or minus

16 Đọc thêm

116 AGROUCHO MARX

116 AGROUCHO MARX

TRANG 2 GROUCHO MARX COMPILED JUAN CARLOS DAVID 2 mǺlǺtri dȢȜstǺs Ǻz tǩ dȢȜstǺs wǢt mǺlǺtri mjuəzǺk Ǻz tǩ mjuəzǺk | ǩ blæk kæt krǢsǺŋ jǤə pǡəθ sǺDZnǺfaǺz ðǩt ði ænǺmlʜ Ǻz DZǩȚǺŋ sȜmweǩ | ð[r]

2 Đọc thêm

Tiết 116: Mùa xuân nho nhỏ

TIẾT 116 MÙA XUÂN NHO NHỎ

TRƯỜNG THCS NGUYỄN THẾ BẢO TỔ: NGỮ VĂN GV: NGUYỄN THỊ THANH THỦY TIẾT 116: MÙA XUÂN NHO NHỎ KIỂM TRA BÀI CŨ

16 Đọc thêm

Tiết 116: Luyện tập chung

TIẾT 116 LUYỆN TẬP CHUNG

Soạn ngày: 6/3Thứ hai ngày 9 tháng 3 năm 2009ToánTiết 116 : Luyện tập chung A . Mục tiêu: Giúp HS :-Hệ thống hoá,củng cố kiến thức về diện tích, thể tích hình hộp chữ nhật & hình lập phơng.-Vận dụng các công thức tính diện tích, thể tích để giải các bài tập có liên quan vớiYC tổng hợp hơn. B. Đồ dùng dạy- học:-Bảng phụ.C. Các hoạt động dạy- học chủ yếu Hoạt động của GV Hoạt động của HS1- Kiểm tra bài cũ : KT quy tắc và công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần & thể tích của của hình hộp chữnhật, hình lập phơng .-4HS lên bảng, HS cả lớp đổi chéoVBTT kiểm tra2-Bài mớia) Giới thiệu :b-HD HS luyện tập *Bài 1: Củng cố về QT tính Stp & V củahình lập phơng.-Gọi HS đọc YC đề bài.-Lu ý HS : Các số đo có cùng đơn vị đo.-YC HS tự làm vào vở.-Chữa bài: +Gọi 2 HS đọc bài làm của mình+HS khác nhận xét
Xem thêm

2 Đọc thêm

THƠ HỮU THỈNH VỚI VIỆC SỬ DỤNG BIỆN PHÁP ĐIỆP TỪ VỰNG VÀ NGỮ PHÁP

THƠ HỮU THỈNH VỚI VIỆC SỬ DỤNG BIỆN PHÁP ĐIỆP TỪ VỰNG VÀ NGỮ PHÁP

TRANG 116 Vietluanvanonline.com _Page 116_ KẾT LUẬN Vận dụng lí thuyết ngôn ngữ về phép lặp từ vựng và lặp ngữ pháp vào việc nghiên cứu hai hiện tượng này trong tập thơ “Từ chiến hào [r]

119 Đọc thêm

TIẾT 116 : MÙA XUÂN NHO NHỎ.

TIẾT 116 : MÙA XUÂN NHO NHỎ.

Giáo viên: Nguyễn Thị Kim Dung Ý nghĩa biểu tượng của hình tượng con cò trong văn bản “Con cò” của Chế Lan Viên là gì ?Hình ảnh người nông dân vất vả, lam lũ.Hình ảnh người phụ nữ vất vả, nhọc nhằn, giàu đức hi sinh.Biểu tượng cho tấm lòng người mẹvà những lời hát ru.Cả 3 ý trên.ABCDSai rồi !Ồ ! Tiếc quá.Bạn thử lần nữa xem !Chúc mừng bạn ! Tiết 116 Tiết 116 : Mùa xuân nho nhỏ ( Thanh Hải ) Các nhóm trình bày kết quả tìm hiểu về tác giả và tác phẩm ở nhà ? I. Đọc – Tìm hiểu chung
Xem thêm

18 Đọc thêm

Tiết 116LUYỆN TẬP pptx

TIẾT 116LUYỆN TẬP PPTX

LUYỆN TẬP I.MỤC TIÊU: Giúp Hs:  Củng cố kĩ năng tìm một thừa số trong phép nhân.  Củng cố kĩ năng giải bài toán có lời văn bằng một phép tính chia.  Củng cố về tên gọi của các thành phần và kết quả trong phép nhân. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:  Viết sẵn nội dung bài tập 3 trên bảng phụ. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU Hoạt động Gv Hoạt động Hs 1. Kiểm tra bài cũ -Gọi 2 hs lên bảng làm bài tập sau. -Gv nhận xét và cho điểm hs. 2. Dạy học bài mới 2.1. Giới thiệu bài 2.2. Hướng dẫn luyện tập Bài 1 -2 hs làm bài trên bảng lớp, cả lớp làm bài ra giấy nháp. Tiết 116 -Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì? -Muốn tìm một thừa số trong phép nhân ta làm như thế nào? -Yêu cầu hs làm bài, sau đó chữa bài
Xem thêm

3 Đọc thêm

Tiết 116: LUYỆN TẬP ppt

TIẾT 116: LUYỆN TẬP PPT

Tiết 116: LUYỆN TẬP I)Mục tiêu: Giúp học sinh - Rèn KN thực hiện phép chia , trường hợp thương có chữ số 0 và giải toán có một , hai phép tính -Tìm thừa số chưa biết của phép nhân II) Đồ dùng dạy – học: - GV: SGK, bảng phụ - HS: SGK, bảng con, phấn, II) Hoạt động dạy –học Nội dung Cách thức tiến hành A) KT bài cũ ( 4’) Đặt tính rồi tính 3224 : 4 , 2819 : 7 B) Bài mới 1. Giới thiệu bài ( 1’) 2. Luyện tập ( 33’) - Bài 1 : Đặt tính rồi tính a. 1608 4 b. 2035 5 008 402 035 407 H: Lên bảng làm bài ( 2 em) Làm ra nháp ( cả lớp) T+H: Nhận xét , chấm điểm T: Giới thiệu bài ( 1’) H: Nêu yêu cầu bài ( 1 em) H: Làm bài trên bảng ( 3 em) - Cả lớp tự làm bài vào vở 0 0
Xem thêm

4 Đọc thêm

Tiết 116:Mùa xuân nho nhỏ

TIẾT 116:MÙA XUÂN NHO NHỎ

NHÀ THƠ THANH HẢI(1930-1980)Tiết : 116Văn bản I - Giới thiệu tác giả văn bản1. Tác giả : Thanh Hải - Phạm Bá Ngoãn(1930-15/12/1980)2. Văn bản :-Quê Thừa Thiên THuế - Huế,hoạt động văn nghệ trong cả hai cuộc kháng chiến, chống Pháp, Mỹ.- Là một trong những cây bút có công xây dựng nền văn học cách mạng Miền Nam từ những ngày đầu.- Mùa xuân nho nhỏ Viết không lâu trước khi nhà thơ qua đời.(11-1980)- Thể hiện niềm yêu mến tha thiết cuộc sống, đất nước và ước nguyện của tác giả.NHÀ THƠ THANH HẢI(1930-1980) II- Tìm hiểu văn bản Mọc gữa dòng sông xanh Một bông hoa tím biếc
Xem thêm

13 Đọc thêm

BÀI TẬP KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 116

BÀI TẬP KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 116

Nhưng thay bằng tiếp tục sử dụng phương pháp tỷ lệ chi phí so với mức chi phí điều trị để phân bổ chi phí thiết bị và phục vụ, chăm sóc, David tham khảo ý kiến nhân viên trong khoa về cá[r]

8 Đọc thêm

GA 11-TIET 115-116

GA 11-TIET 115-116

Tuần 29- Tiết 115-116Ngày ÔN TẬP PHẦN VĂN HỌCA. Mục đích u cầu.- Nắm vững và hệ thống hố kiến thức cơ bản về chương trình Ngữ văn lớp 11, kỳ II- Rèn kĩ năng cảm thụ, phân tích văn học theo từng cấp độ.B. Phương tiện thực hiện- SGK, SGV Ngữ văn 11- Thiết kế bài học- Máy chiếuC. Cách thức tiến hành- Phương pháp đọc hiểu, kết hợp so sánh, phân tích hệ thống câu hỏi ơn tập qua hình thức trao đổi, thảo luận - Tích hợp phân mơn Tiếng Việt, Đọc văn, Làm văn.D. Tiến trình giờ họcI. Ổn định tổ chứcII. Kiểm tra bài cũ: Vở soạnIII. Bài mới.* GV hướng dẫn HS ơn tập theo hệ thống bảng qua câu hỏi SGK.* HS trả lời, GV chuẩn xác kiến thức vào bảng so sánh.u cầu cần đạt* Văn học Việt Nam từ đầu XX đến cách mạng tháng Tám 1945Thơ Văn nghị luận1. Xuất dương lưu biệt (Phan bội Châu), chữ Hán, thể đường luật2. Hầu trời(Tản Đà), Quốc ngữ, thất ngơn trường thiên.3. Vội vàng (Xn Diệu), Quốc ngữ, thơ mới4. Tràng giang(Huy Cận) Quốc ngữ, thơ mới5. Đây thơn Vĩ Dạ (Hàn Mặc Tử) Quốc ngữ, thơ mới6. Tương tư(Nguyễn Bính) Quốc ngữ, thơ mới
Xem thêm

3 Đọc thêm

ĐỀ & ĐÁP ÁN KIỂM TRA THÁNG 11 TOÁN 3

ĐỀ & ĐÁP ÁN KIỂM TRA THÁNG 11 TOÁN 3

PHÒNG GD...................... ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT ( Tháng 11)Trường tiểu học ................ Môn : Toán Thời gian : 40 phútA.TRẮC NGHIỆM1. Tìm x : 28 : 7 = ? a. x = 4 b. x = 5 x = 62. Viết số thích hợp vào chỗ chấm 8 hm = .....ma. 10 m b. 100m c. 1000m3. Mỗi chuyến bay chở được 116 người . Hỏi 3 chuyến bay như thế chở được bao nhiêu người ?a. 346 b. 347 c. 3484. Tính 347 x 2 = ?a. 694 b. 695 c. 6975. Gấp 12 lên 6 lần rồi bớt đi 25a. 50 b.51 c.526.Tính 8 x 3 + 6 a.30 b. 31 c. 32TỰ LUẬN1.Đặt tính rồi tính21 : 3 28 : 4341 x 2 110 x 52 Bài toán Có 3 thùng dầu , mỗi thùng chứa 125 lít người ta đã lấy ra 185 lít dầu từ các thùng đó . Hỏi còn lại bao nhiêu lít ?ĐÁP ÁN TOÁN ( Tháng 11 )A. Trắc nghiệm ( 6 điểm )Khoanh vào đúng mỗi câu đạt 1 điểm
Xem thêm

2 Đọc thêm

BÀI 5 TRANG 116 SGK HÓA HỌC 11

BÀI 5 TRANG 116 SGK HÓA HỌC 11

TRANG 1 HÃY GIẢI THÍCH: Hãy giải thích: a Tại sao không được để các bình chứa xăng, dầu gồm các ankangần lửa, trong khi đó người ta có thể nấu chảy nhựa đường để làm giao thông.. b Không[r]

1 Đọc thêm

BÀI 4 TRANG 116 SGK HÓA HỌC LỚP 11

BÀI 4 TRANG 116 SGK HÓA HỌC LỚP 11

TRANG 1 CÁC HIDROCACBON NO ĐƯỢC DÙNG LÀM NHIÊN LIỆU Các hidrocacbon no được dùng làm nhiên liệu do nguyên nhân nào sau đây?. Hiđrocacbon no có phản ứng thếA[r]

1 Đọc thêm