ĐỀ CƯƠNG VI SINH VẬT PHẦN 3

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "ĐỀ CƯƠNG VI SINH VẬT PHẦN 3 ":

Sáng kiến kinh nghiệm: " HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP XÂY DỰNG MỞ BÀI TRONG BÀI VĂN MIÊU TẢ" pdf

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: " HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP XÂY DỰNG MỞ BÀI TRONG BÀI VĂN MIÊU TẢ" PDF

học sinh bài đầu tiên. Và khi học sinh đã nắm được tinh thần các cách mở bài, thì ở những dạng sau, giáo viên chúng ta chỉ cần đưa ra những gợi ý là học sinh đã có thể làm được ngay. - Đối với học sinh : Rất hứng thú khi đặt được một mở bài theo ý mình và có nhiều ý tưởng mới lạ, sáng tạo đến bất ngờ. - Với cách hướng dẫn này, ngồi dạng tả đồ vật như đã giới thiệu, học sinh còn có thể vận dụng cho các dạng văn miêu tả khác như : miêu tả cây cối, tả lồi vật (ở lớp 4), và dạng tả người, tả cảnh (ở chương trình lớp 5). ……………. SKKN Hướng dẫn luyện tập xây dựng mở bài trong bài văn miêu tả Thực hiện : Lê Thúy Hiền Trang 12 * Hạn chế : - Có thể sẽ mất nhiều thời gian cho bài học đầu tiên. - Cần chú ý nếu khơng khéo sẽ lan man, dài dòng, khơng giới thiệu đúng trọng tâm của đối tượng cần miêu tả. III- PHẠM VI ÁP DỤNG VÀ KẾT QUẢ : Về phạm vi áp dụng, như đã trình bày ở trên, chúng ta hồn tồn có thể áp dụng cho chương trình lớp Bốn và lớp
Xem thêm

15 Đọc thêm

Đề Thi Thử Đại Học Toán 2013 - Đề 43 ppt

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC TOÁN 2013 ĐỀ 43 PPT

/ của mặt bên BB/C/C tạo với mặt bên AA/B/B một góc 300. Tính thể tích khối trụ ngoại tiếp khối lăng trụ ABC.A/B/C/ II.PHẦN TỰ CHỌN ( 3 điểm ) Thí sinh chỉ được chọn một trong hai đề của phần đề A hoặc phần đề B A. Theo chương trình chuẩn Câu IV.a ( 2,0 điểm ) Trong không gian Oxyz cho điểm A(3;-2;-2) và mặt phẳng (Q): x + 2y + 3z – 7 = 0. 1.Viết phương trình mặt cầu (S) tâm A và tiếp xúc với mặt phẳng ( Q) 2.Tính tọa độ tiếp điểm H của ( S) và mặt phẳng ( Q) Câu V.a ( 1,0 điểm ) Tìm các giá trị thực của x và y để các số phức 2 5
Xem thêm

6 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN VẬT LÝ 12 - Mã đề thi l28 pptx

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN VẬT LÝ 12 MÃ ĐỀ THI L28 PPTX

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN VẬT LÝ 12 Mã đề thi l28 Họ tên học sinh: Số báo danh: 01. Chọn câu sai trong các câu sau: A. Tia tới gương cầu lồi luôn cho tia phản xạ đối xứng với tia tới qua pháp tuyến tại điểm tới. B. Tia tới đỉnh gương cầu lõm cho tia phản xạ đối xứng với tia tới qua trục chính. C. Tia tới đi qua tiêu điểm chính F của gương cầu lõm cho tia phản xạ song song với trục chính. D. Tia tới song song với trục chính gương cầu lồi cho tia phản xạ đi qua tiêu điểm chính F. 02. Một máy hạ thế có hai cuộn dây gồm 500 vòng và 1000 vòng .Hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp là 100V.Hiệu điện thế hai đầu cuộn sơ cấp là: A. 100V B. 50V C. 500V D. Giá trị khác 03. Chọn phát biểu sai về mạch dao động: A. Tại mọi thời điểm năng lượng điện trường và năng lượng từ trường của mạch là không đổi. B. Trong mạch dao động năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện và năng lượng từ trường tập trung ở cuộn cảm. C. Cường độ dòng điện tức thời qua cuộn cảm và hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu tụ điện biến thiên tuần hoàn cùng tần số. D. Tần số dao động riêng của mạch dao động là w =CL1.
Xem thêm

5 Đọc thêm

Chuyên đề: TÌM SỐ HẠNG TỔNG QUÁT CỦA DÃY TRUY HỒI TUYẾN TÍNH CẤP 2 ĐỂ GIẢI QUYẾT MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ DÃY SỐ

CHUYÊN ĐỀ: TÌM SỐ HẠNG TỔNG QUÁT CỦA DÃY TRUY HỒI TUYẾN TÍNH CẤP 2 ĐỂ GIẢI QUYẾT MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ DÃY SỐ

Trong cụng thc tng quỏt (*), khi chn nhng giỏ tr a v b thớch hp ta cú th a ra toỏn thuc vo trng hp 2 v 3 c núi n trờn. Hoc l bng cỏch bin i nu ta cng cú th a ra c nhng toỏn khỏ hay. Chng hn trong bi trờn: http://baigiangtoanhoc.com Chuyên đề ôn thi học sinh giỏi Quốc gia *) Đặt nn1uv , 0 0 1 11u 1 v 1;u 2 v2     . n n 1n 2 n 1 n n 2n 2 n 1 n n n 11 2 1 1 2 3v vu u u v , n 03 3 v 3v 3v v 2v

10 Đọc thêm

NGÂN HÀNG CÂU HỎI MÔN ĐƯỜNG LỐI CM

NGÂN HÀNG CÂU HỎI MÔN ĐƯỜNG LỐI CM

NGÂN HÀNG CÂU HỎI ÔN TẬPMôn: Đường lối cách mạng của ĐCSVN(Dùng cho sinh viên ngoại thương hệ Đại học và Cao đẳng chính quy)1. Như thế nào là Đường lối cách mạng của ĐCSVN?2. Tại sao nói Đường lối cách mạng của ĐCSVN toàn diện, phong phú trên các lĩnh vực?3. Đối tượng nghiên cứu của môn Đường lối cách mạng của ĐCSVN?4. Đối với người học yêu cầu đặt ra khi nghiên cứu môn Đường lối cách mạng của ĐCSVN là gì?5. Khi nghiên cứu môn Đường lối cách mạng của ĐCSVN chúng ta cần phải sử dụng những phương pháp nghiên cứu cơ bản nào?6. Ý nghĩa của môn Đường lối cách mạng của ĐCSVN đối với sinh viên?7. Hoàn cảnh lịch sử thế giới trong những năm cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX?8. Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX tác động như thế nào đối với chính trị, kinh tế, văn hoá?9. Sự phân hoá giai cấp và mâu thuẫn cơ bản trong lòng xã hội Việt Nam dưới tác động của chính sách khai thác thuộc địa Pháp?10.Nguyên nhân thất bại của các phong tròa yêu nước theo khuynh hướng phong kiến và tư sản Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX?11.Quá trình Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị về tư tưởng, chính trị và tổ chức cho việc thành lập Đảng?12.Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản ở Việt Nam đầu thế kỷ XX phát triển như thế nào?13.Các tổ chức Cộng sản ở Việt Nam đầu thế kỷ XX ra đời như thế nào?14.Nội dung Hội nghị thành lập Đảng?15.Nội dung Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng?16.Phân tích chủ trương tập hợp lực lượng cách mạng trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng và rút ra ý nghĩa?17.Phân tích các yếu tố dẫn đến sự ra đời của ĐCSVN?18.Ý nghĩa ĐCSVN ra đời?1
Xem thêm

7 Đọc thêm

Bài giảng Kiem tra Toan Lop 5-cuoi HKI(ần 3)

BÀI GIẢNG KIEM TRA TOAN LOP 5 CUOI HKI ẦN 3

A. 8,2 B. 80,2 C. 80,02 D. 8,02c) Chữ số 5 trong số 2 450 329 chỉ : A. 5 B. 50 C. 50 000 D. 5 000d/ Lớp em có số học sinh 12 tuổi là 20 bạn, số học sinh 11 tuổi là 12 bạn. Như thế tỉ số phần trăm các bạn 11 tuổi là: A. 12% B. 32% C. 40% D.60%2. Số 5,01 bằng với số (0,5 điểm)A. 5,10 B. 5,010 C. 5,001 D. 5,1013. Tìm 15% của 320 kg là: (0,5 điểm)A. 50kg B. 72kg C. 38kg D. 48kg4. Số thập phân gồm 3 đơn vị, 4 phần mười và 6 phần nghìn được viết là: (0,5 điểm)A. 0,346 B. 3,406 C. 3,46 D. 3,0465. Viết cách đọc các số thập phân sau : (1 điểm)a) 1942,54 :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) 7,012 :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Viết số thập phân gồm có : (0,5 điểm) Ba mươi chín đơn vò, hai phần nghìn :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1Phầ
Xem thêm

2 Đọc thêm

đề kiểm tra cơ học vật rắn lần 3

ĐỀ KIỂM TRA CƠ HỌC VẬT RẮN LẦN 3

http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187vuhoangbg@gmail.com ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN - Đề số 4 1ĐỀ KIỂM TRA - SỐ 3 CƠ HỌC VẬT RẮN THỜI GIAN 60’ Họ và tên:…………………………………….…….Trường: …………………………………… Câu 1: Một vật có trọng lượng 50N được buộc vào đầu một sợi dây nhẹ quấn quanh một ròng rọc đặc có bán kính 0,25m, khối lượng 3kg, lấy g = 9,8m/s2. Ròng rọc có trục quay cố định nằm ngang và đi qua tâm của nó. Người ta thả cho vật rơi từ độ cao 6m xuống đất. Gia tốc của vật và tốc độ của vật ngay trước khi nó chạm đất là A. a = 6m/s2; v = 7,5m/s. B. a = 7,57m/s2; v = 12m/s. C. a = 7,57m/s2; v = 9,53m/s. D. a = 1,57m/s2; v = 4,51m/s. Câu 2: Các ngôi sao được sinh ra từ những khối khí lớn quay chậm và co dần thể tích lại do tác dụng của lực
Xem thêm

5 Đọc thêm

KẾ HOẠCH

KẾ HOẠCH

- Trung học sư phạm 9+3: 16- Trung học sư phạn 9+4: 01- Các lớp khác: 01c/. Lớp, học sinh:Khối LớpSố học sinhGhi húTS Nữ Khmer Nữ (Km) Lưu ban1 6 172 79 21 142 6 165 78 19 103 6 187 93 24 114 5 130 71 21 125 4 123 61 22 14Cộng 27 777 382 107 61 Cụ thể từng điểm:Điểm Khối LớpSố học sinhGhi húTS Nữ Khmer Nữ (Km) Lưu banTrung tâm1 4 128 63 15 112 4 125 60 14 103 3 110 54 17 64 2 67 36 11 55 1 43 18 12 6Cộng 14 473 231 69 38THCSTrung Bình1 1 25 92 1 28 11

17 Đọc thêm

ĐỀ THI THỬ ĐH 2009(SỐ 9)CÓ ĐA

ĐỀ THI THỬ ĐH 2009(SỐ 9)CÓ ĐA

1ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG 2009(Đề số 9)I. PHẦNCHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (GỒM 40 CÂU)Câu 1: Một con lắc lò xo (m = 1kg) dao động điều hòa trên phương ngang. Khi vật có tốc độ v = 10 cm/s thì thế năngbằng 3 động năng. Năng lượng dao động của vật bằng:A. 0,03 J B. 0,00125 J C. 0,04 J D. 0,02 JCâu 2: Cho mạch điện gồm R = 40Ω nối tiếp với cuộn dây (L = 0,636 H; r = 10Ω) và tụ điện có điện dung C thay đổiđược. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 260 V, tần số f = 50 Hz luôn khôngđổi. Biết mạch AB có tính cảm kháng. Để công suất tiêu thụ của mạch AB bằng 200 W thì tụ C có dung khángA. 10 Ω B. 20 Ω C. 80 Ω D. 40 ΩCâu 3: Một con lắc lò xo DĐĐH theo phương thẳng đứng với tần số 4,5 Hz. Trong quá trình dao động, chiều dài lò xobiến đổi từ 40 cm đến 56 cm. Chọn gốc tọa độ tại VTCB, chiều dương hướng lên, lúc t = 0, lò xo có chiều dài 52 cm vàvật đang đi ra xa VTCB. Phương trình dao động của vật làA. x = 16cos(9πt + π/6) cm B. x = 8cos(9πt + 5π/6) cmC. x = 8cos(9πt + 2π/3) cm D. x = 8cos(9πt - π/6) cmCâu 4: Điện năng ở một trạm phát điện được truyền đi với điện áp 2 kV, hiệu suất trong quá trình truyền tải là H = 80%.Biết công suất truyền tải không đổi. Muốn hiệu suất truyền tải đạt 95% thì ta phảiA. Giảm điện áp xuống còn 1 kV B. tăng điện áp lên đến 6 kVC. tăng điện áp lên đến 8 kV D. tăng điện áp lên đến 4 kVCâu 5: Trên mặt thoáng của chất lỏng yên lặng người ta tạo hai nguồn A và B dao động theo phương thẳng đứng vớiphương trình uA = cosωt; uB = 3cos(ωt + π) cm. Coi biên độ sóng không đổi. Một điểm M trên mặt chất lỏng, có hiệuđường đi đến A và B bằng số nguyên lần bước sóng sẽ dao động với biên độ là A. 1 cm B. 3 cm C. 2 cm D. 4 cmCâu 6: Mạch dao động gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 0,4 mH và tụ điện có điện dung C = 64 μF. Biết hiệuđiện thế cực đại giữa hai đầu cuộn dây là 0,3 V. Dòng điện trong mạch có giá trị cực đại làA. 0,15 A B. 0,12 A C. 0,20 A D. 0,25 ACâu 7: Một sóng cơ học truyền dọc theo trục Ox có phương trình u = (20πx - 2000πt) (cm), trong đó x tính bằng mét, t
Xem thêm

4 Đọc thêm

Đề thi Môn: công nghệ 7 pdf

ĐỀ THI MÔN: CÔNG NGHỆ 7 PDF

A9:;<(=:('(("5>%">#?%&;3%&"/(0% *@*+%,S8 (()%#H !H%6<%H1#%49F\* !N%#\]% !(*(1C^\A^ !(*(130CO%C^,R#\_3C^ !(*(1L\`:# !(*(1:#\$ !N%#S8#'<U#;49,-FA9:;<(=:("D%&%,S%a<<VS.1""CX*P,-FSB-N0%7:#FSb43^<%3c%LFA.2("H%("D%&%,"1!*I%"S-^FSd#<9%#2efghfiFSd"^G3#1FSJ:^K^1F+ Cung cÊp thùc phÈm cho con ngêi.+ Cung cÊp nguyªn liÖu cho c«ng nghiÖp, chÕ biÕn xuÊt khÈu.+ Cung cÊp nguyªn liÖu chÕ biÕn thøc ¨n cho vËt nu«i.+ Lµm s¹ch m«i trêngJ"'%I*KI%"?=@$,+,-::B%3#13Y%#H(#'0"50,-20",%#0",#FA1":4^'H
Xem thêm

3 Đọc thêm

ĐẶC điểm NGOẠI HÌNH, SINH TRƯỞNG, SINH sản của 3 GIỐNG gà NHẬP nội (HW, RID và pgi) QUA 3 THẾ hệ NHÂN THUẦN

ĐẶC ĐIỂM NGOẠI HÌNH, SINH TRƯỞNG, SINH SẢN CỦA 3 GIỐNG GÀ NHẬP NỘI (HW, RID VÀ PGI) QUA 3 THẾ HỆ NHÂN THUẦN

21,18 8,26 2,82 27,47 52,10 6,67 43,45 56,65 28,49 21,26 7,80 Các kết quả lấy máu kiểm tra một số chỉ tiêu sinh lý và sinh hóa tuần tuổi 16 cho thấy. Số lượng hồng cầu của gà HW đạt 2,49 triệu/mm3,gà RID đạt 2,71 triệu/mm3 và gà Pgi đạt 2,82 triệu/mm3. Lượng bạch cầu dao động trong khoảng từ 25,6-27,5 nghìn/mm3, tế bào Lympocytes dao động trong khoảng 51,7-52,9%, chỉ tiêu protein tổng số đạt tương tự ở 3 giống với Albumin là 43,4% và Globulin là 56,6%. Kết quả trên phản ánh cả 3 giống gà đều có trạng thái sức khỏe tốt với các chỉ tiêu sinh lý và sinh hóa máu bình thường. PHẠM CÔNG THIẾU. Đặc điểm ngoại hình ,sinh trưởng, sinh sản của 3 giống gà nhập nội 27 Khối lượng cơ thể và lượng thức ăn tiêu thụ Khối lượng cơ thể trong giai đoạn nuôi hậu bị Bảng 7. Khối lượng cơ thể các giống qua 3 thế hệ(g/con) Giống Thế hệ
Xem thêm

8 Đọc thêm

Cấp Giấy phép, năng định cho nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng tàu bay (AMT) ppt

CẤP GIẤY PHÉP, NĂNG ĐỊNH CHO NHÂN VIÊN KỸ THUẬT BẢO DƯỠNG TÀU BAY (AMT) PPT

(i) Có kiến thức chung về các phần chính của môn học; (ii) Mục đích: người làm đơn phải làm quen với các phần chính của môn học; (iii) Người làm đơn phải đưa ra được mô tả tổng quát về môn học, sử dụng các từ ngữ thông dụng và các ví dụ minh họa; (iv) Người làm đơn phải biết sử dụng các khái niệm đặc trưng. (3) Kiến thức yêu cầu đối với chỉ số mức 2 được xác định như sau: (i) Có kiến thức chung về các mặt lý thuyết và thực hành của môn học; (ii) Có khả năng áp dụng kiến thức đã học được; (iii) Mục đích: người làm đơn phải có khả năng hiểu được các nền tảng lý thuyết của môn học; (iv) Người làm đơn phải đưa ra được mô tả tổng quát về môn học, sử dụng các ví dụ minh họa đặc trưng phù hợp; (v) Người làm đơn phải biết sử dụng các công thức toán học trong mối liên hệ với các định luật vật lý để giải thích môn học; (vi) Người làm đơn phải có khả năng đọc và hiểu được đồ họa, bản vẽ và sơ đồ mạch để mô tả môn học; (vii) Người làm đơn phải biết áp dụng các kiến thức đã học một cách thực tế thông qua việc sử dụng các quy trình cụ thể. (4) Kiến thức yêu cầu đối với chỉ số mức 3 được xác định như sau: (i) Có kiến thức chi tiết về các mặt lý thuyết và thực hành của môn học; (ii) Có khả năng tổng hợp và áp dụng các phần riêng rẽ của môn học một cách logic và đầy đủ; (iii) Mục đích: người làm đơn phải có kiến thức lý thuyết của môn học và mối liên hệ tương tác giữa môn học này với các môn học khác; (iv) Người làm đơn phải có khả năng mô tả chi tiết về môn học với việc sử dụng các kiến thức nền tảng của môn học và các ví dụ minh họa cụ thể; (v) Người làm đơn phải biết sử dụng các công thức toán học có
Xem thêm

8 Đọc thêm

Báo cáo khoa học : ĐẶC ĐIỂM NGOẠI HÌNH, SINH TRƯỞNG, SINH SẢN CỦA 3 GIỐNG GÀ NHẬP NỘI (HW, RID và Pgi) QUA 3 THẾ HỆ NHÂN THUẦN pdf

BÁO CÁO KHOA HỌC : ĐẶC ĐIỂM NGOẠI HÌNH, SINH TRƯỞNG, SINH SẢN CỦA 3 GIỐNG GÀ NHẬP NỘI (HW, RID VÀ PGI) QUA 3 THẾ HỆ NHÂN THUẦN PDF

21,18 8,26 2,82 27,47 52,10 6,67 43,45 56,65 28,49 21,26 7,80 Các kết quả lấy máu kiểm tra một số chỉ tiêu sinh lý và sinh hóa tuần tuổi 16 cho thấy. Số lượng hồng cầu của gà HW đạt 2,49 triệu/mm3,gà RID đạt 2,71 triệu/mm3 và gà Pgi đạt 2,82 triệu/mm3. Lượng bạch cầu dao động trong khoảng từ 25,6-27,5 nghìn/mm3, tế bào Lympocytes dao động trong khoảng 51,7-52,9%, chỉ tiêu protein tổng số đạt tương tự ở 3 giống với Albumin là 43,4% và Globulin là 56,6%. Kết quả trên phản ánh cả 3 giống gà đều có trạng thái sức khỏe tốt với các chỉ tiêu sinh lý và sinh hóa máu bình thường. PHẠM CÔNG THIẾU. Đặc điểm ngoại hình ,sinh trưởng, sinh sản của 3 giống gà nhập nội 27 Khối lượng cơ thể và lượng thức ăn tiêu thụ Khối lượng cơ thể trong giai đoạn nuôi hậu bị Bảng 7. Khối lượng cơ thể các giống qua 3 thế hệ(g/con) Giống Thế hệ
Xem thêm

8 Đọc thêm

Tài liệu ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM HỌC : 2011 – 2012 Môn : Vật lý docx

TÀI LIỆU ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2011 – 2012 MÔN VẬT LÝ DOCX

Câu 40. q 1!J1cT,2IJ11076, 6G`Škhông ,AA.G`!IJ1,GB. 1!J1,GC.1&,bIJ1,GD."-T!J1,GII. Phần riêng : Thí sinh chỉ được chọn một trong hai phần ( phần I hoặc phần II ) Phần I. Theo chương trình cơ bản, từ câu 41 đến câu 50Câu 41. ;M"-Tdr?vM$Q1'`1E?V3M1"aA.>r?B.Wr?C.W?l
Xem thêm

7 Đọc thêm

LÝ 9 TIẾT 52 KT: CÓ MA TRẬN

LÝ 9 TIẾT 52 KT: CÓ MA TRẬN

Trờng THCS Đô Lơng Tiết : 52 kiểm traI. Mục tiêu : *Kiến thức : Phạm vi kiểm tra từ bài 40 47. Vận dung các kiến thức trong phạm vi ôn tập đểgiải thích một số hiện tợng và bài tập. *Kỹ năng : Nhanh nhẹn, chính xác *Thái độ : Trung thực. II. Chuẩn bị : Đề kiểm tra. III. ma trận đề kiểm tra : Các cấp độ NT NộidungNhận biết Thông hiểu Vận dụngTổngTNKQ TL TNKQ TL TNKQ TLThấu kính hội tụ1 0,41 0,42 0,8ảnh của vật tạo bởi TKHT1 0,42

2 Đọc thêm

THI HOC KY LY 9

THI HOC KY LY 9

Trờng THCS Đô Lơng Tiết : 52 kiểm traI. Mục tiêu : *Kiến thức : Phạm vi kiểm tra từ bài 40 47. Vận dung các kiến thức trong phạm vi ôn tập đểgiải thích một số hiện tợng và bài tập. *Kỹ năng : Nhanh nhẹn, chính xác *Thái độ : Trung thực. II. Chuẩn bị : Đề kiểm tra. III. ma trận đề kiểm tra : Các cấp độ NT NộidungNhận biết Thông hiểu Vận dụngTổngTNKQ TL TNKQ TL TNKQ TLThấu kính hội tụ1 0,41 0,42 0,8ảnh của vật tạo bởi TKHT1 0,42

2 Đọc thêm

Lý Thái Tổ pptx

LÝ THÁI TỔ PPTX

Long Việt giành được ngôi báu, trở thành vua Lê Trung Tông. Nhưng chỉ được 3 ngày Trung Tông bị em là Lê Long Đĩnh giết hại giành ngôi. Lúc đó các quan đều sợ hãi bỏ chạy, chỉ có Lý Công Uẩn đến ôm xác Trung Tông khóc. Lê Long Đĩnh không những không trị tội mà khen Lý Công Uẩn là người trung nghĩa, tiếp tục trọng dụng ông vào chức cho làm Tứ sương quân phó chỉ huy sứ, rồi sau đó thăng đến chức Tả thân vệ điện tiền chỉ huy sứ. Theo "Ngọc phả các vua triều Lê" ở các di tích cố đô Hoa Lư - Ninh Bình, Lý Công Uẩn hàng năm theo thiền sư Lý Vạn Hạnh vào hầu vua Lê ở thành Hoa Lư, Công Uẩn được vua yêu, cho ở lại kinh thành học tập quân sự. Vua lại gả con gái cả là Lê Thị sinh ra Lý Phật Mã và đặc phong cho Công Uẩn làm Điện tiền cận vệ ở thành Hoa Lư. Dần dần, Công Uẩn thăng lên chức Điện tiền chỉ huy sứ. Chức ấy chỉ dành cho hoàng tộc hoặc quốc thích mới được trao. Chính nhờ vậy mà về sau, Lý Công Uẩn đã đem ngôi vua về cho họ Lý.[7] Lên ngôi Các bộ sử cổ của Việt Nam như như Việt sử lược, Đại Việt sử ký toàn thư và Khâm định Việt sử thông giám cương mục thống nhất chép rằng tháng 10 năm 1009, vua nhà Tiền Lê là Long Đĩnh mất, các con còn nhỏ, quan Điền tiền chỉ huy sứ là Lý Công Uẩn được sự ủng hộ của Chi nội là Đào Cam Mộc cùng thiền sư Vạn Hạnh đã lên ngôi hoàng đế; các quan trong triều đều nhất trí suy tôn[8][9]; thái hậu nhà Tiền Lê (vợ Lê Đại Hành) gọi ông vào cung mời lên ngôi vua[10]. Riêng trong sách Đại Việt sử ký tiền biên, sử gia Ngô Thì Sĩ ghi lại lời nghi vấn về việc Lý Công Uẩn giết Lê Long Đĩnh để đoạt ngôi[11]: “Có người nói Khai Minh vương hung hãn bạo ngược, Lý Thái Tổ rất căm phẫn trước tội ác giết anh cướp ngôi của Khai Minh Vương, nhân lúc Khai Minh Vương bệnh tật, sai người vào đầu độc giết đi rồi giấu kín việc đó, nên sử không được chép, nếu quả như vậy, cũng là đạo Trời hay báo, nên chép phụ vào để làm răn” —Đại Việt sử ký tiền biên - Ngô Thì Sĩ Sách Đại Việt Sử ký Toàn thư cũng chép thái độ của Lý Công Uẩn sau khi nghe Vạn Hạnh khuyên giành lấy ngai vàng, nhưng không nói tới việc giết Lê Long Đĩnh:
Xem thêm

15 Đọc thêm

Đề thi học kì II 2009-2010

ĐỀ THI HỌC KÌ II 2009-2010

2đ 6đTỉ lệ 20 % 20% 60% 100%TRƯỜNG THCS ĐỀ THI HỌC KÌ II CẨM SƠN Năm học 2009-2010Đề 2 Môn : Ngữ văn 7 Thời gian : 90 phút ( không kể thời gian chép đề )Câu 1 : (2điểm) a) Trong văn bản “Đức tính giản dị của Bác Hồ” Phạm Văn Đồng cho ta biết Bác giản dị trong những phương diện nào? b) Em hãy nêu cụ thể các đức tính giản dị ấy ? Câu 2 : (2điểm) a) Trạng ngữ thường đứng vị trí nào trong câu ? b) Hãy thêm vào trạng ngữ thích hợp cho câu sau : “Tôi sẽ là học sinh giỏi nhất lớp” .Câu 3 : (6 điểm ) Em hãy thích câu ca dao : “Bầu ơi thương lấy bí cùng Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.”ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM (đề 2)Câu 1 : (2đ)a)-Bác giản dị ở phương diện: giản dị trong đời sống, trong quan hệ với mọi người, trong lời nói và bài viết. Ở Bác, sự giản dị hòa hợp với đời sống tinh thần phong phú, với tư tưởng và tình cảm cao đẹp.(1đ)b)-Cụ thể như(1đ)+Bữa cơm: Bác khơng để cơm rơi trong khi ăn, thức ăn chỉ vài món đơn giản.
Xem thêm

13 Đọc thêm

Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng tính chất cơ lý của vật liệu xây dựng trong đổ móng công trình p8 doc

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRONG ĐỔ MÓNG CÔNG TRÌNH P8 DOC

Giạo ạn Váût liãûu xáy dỉûng Trang 36 nung, khäng khê nọng lải nung trỉåïc gảch v tiãúp tủc sáúy gảch måïi vo. Nhỉåüc âiãøm ca loải l ny l lỉía khọ âãưu, khọ cå khê hoạ kháu ra vo l. ÅÍ Viãût Nam thỉåìng dng l ì di tỉì 60 ÷ 150m, diãûn têch sỉí dủng ỉåïc 220x105x60mm, gảch äúng cọ kêch thỉåïc hẹp sai säú ∆ldi = ± 5mm, ∆lräüng = ± 3mm, ∆lcao= ± 2mm. àòng phàóng, khäng âỉåüc cong, vãnh, sỉït m, mu pha ûp v âãưu, ti ng quạ 5 vãút nỉït, mäùi g quạ 3 vãút n di 2. Cỉåưu räüng viãn ûch gàõn âäạng bã( chiãưu dy > 2/3 chiãưu räüng ) thç máùu thỉí l müät g âäü nẹn ca gảch tênh theo cäng thỉïc : Hopma , chiãưu di vng l thỉåìng 200m. g cå khê hoạ ráút cao, lonL tuynel: kh nànthỉåìng2 l 3,5 ÷ 5,5m. L gäưm 3 khu: nung trỉåïc, nung, lm ngüi. Thåìi gian nung nhanh
Xem thêm

5 Đọc thêm

Giáo trình hướng dẫn phân tích tính chất cơ lý của vật liệu xây dựng p8 doc

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA VẬT LIỆU XÂY DỰNG P8 DOC

Giạo ạn Váût liãûu xáy dỉûng Trang 36 nung, khäng khê nọng lải nung trỉåïc gảch v tiãúp tủc sáúy gảch måïi vo. Nhỉåüc âiãøm ca loải l ny l lỉía khọ âãưu, khọ cå khê hoạ kháu ra vo l. ÅÍ Viãût Nam thỉåìng dng l ì di tỉì 60 ÷ 150m, diãûn têch sỉí dủng ỉåïc 220x105x60mm, gảch äúng cọ kêch thỉåïc hẹp sai säú ∆ldi = ± 5mm, ∆lräüng = ± 3mm, ∆lcao= ± 2mm. àòng phàóng, khäng âỉåüc cong, vãnh, sỉït m, mu pha ûp v âãưu, ti ng quạ 5 vãút nỉït, mäùi g quạ 3 vãút n di 2. Cỉåưu räüng viãn ûch gàõn âäạng bã( chiãưu dy > 2/3 chiãưu räüng ) thç máùu thỉí l müät g âäü nẹn ca gảch tênh theo cäng thỉïc : Hopma , chiãưu di vng l thỉåìng 200m. g cå khê hoạ ráút cao, lonL tuynel: kh nànthỉåìng2 l 3,5 ÷ 5,5m. L gäưm 3 khu: nung trỉåïc, nung, lm ngüi. Thåìi gian nung nhanh
Xem thêm

5 Đọc thêm

Cùng chủ đề