ÔN TẬP CHƯƠNG TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "ÔN TẬP CHƯƠNG TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG":

GIÁO TRÌNH AN TOÀN LAO ĐỘNG CHƯƠNG 2 TỔ CHỨC CÔNG TÁC AN TOÀN LAO ĐỘNG

GIÁO TRÌNH AN TOÀN LAO ĐỘNG CHƯƠNG 2 TỔ CHỨC CÔNG TÁC AN TOÀN LAO ĐỘNG

TRANG 1 CH CH ƯƠ ƯƠ NG II: NG II: T T Ổ Ổ CH CH Ứ Ứ C CÔNG TÁC AN TOÀN LAO C CÔNG TÁC AN TOÀN LAO CH CH ƯƠ ƯƠ NG II: NG II: T TRANG 2 • QUYỀN HẠN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG •[r]

14 Đọc thêm

Tài liệu Bộ môn"Quản trị chiến lược" phần 8 doc

TÀI LIỆU BỘ MÔN"QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC" PHẦN 8 DOC

MÔ TH Ứ C KI Ể M TRA & Đ ÁNH GIÁ CH ƯƠ NG TRÌNH MKT TM Đ T _M_ _Ụ_ _C_ _Đ_ _ÍCH:_ - Biến chương trình e-marketing thành những thành tố có thể đo lường được kết quả Æ phương pháp BẢNG ĐIỂ[r]

33 Đọc thêm

cơ học vật liệu -chương 1 ứng suất

CƠ HỌC VẬT LIỆU CHƯƠNG 1 ỨNG SUẤT

NỘI LỰC Chiế lực F & moment M lên các hệ t c tọa độ ta có CH ƯƠ NG 1: Ứ NG SU Ấ T - Chiếu lực FR & moment MORlên các hệ trục tọa độ, ta có: Nz: lực pháp tuyến, có chiều tác dụng vuông g[r]

15 Đọc thêm

Tài liệu ĐÁ BIẾN CHẤT (METAMORPHIC ROCK) pdf

TÀI LIỆU ĐÁ BIẾN CHẤT (METAMORPHIC ROCK) PDF

Áp lực độngĐiều kiện nhiệt đ ộĐiều kiện nhiệt đ ộCác chất lỏng có hoạt tính hóa họcCác chất lỏng có hoạt tính hóa họcÁp lựcÁp lựcCompany nameII. Các ph ng th c bi n ch t:ươ ế ấTác dụng tái kết tinhTác dụng tái kết tinhTác dụng tái kết hợpTác dụng tái kết hợpTác dụng trao đổi biến chất Tác dụng trao đổi biến chất Tác dụng cơ họcTác dụng cơ họcCompany nameTác dụng tái kết hợpTác dụng tái kết hợpSự chuyển đổi đồng chất nhiều phaSự chuyển đổi đồng chất nhiều pha
Xem thêm

32 Đọc thêm

Tài liệu Bài 4: Triển khai chức năng chất lượng (Quality Function Deployment) doc

TÀI LIỆU BÀI 4: TRIỂN KHAI CHỨC NĂNG CHẤT LƯỢNG (QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT) DOC

TRỌNG SỐ CỦA CÁC ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT ∑MỨC ĐỘ QUAN TRỌNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI ĐẶC TÍNH KHÁCH HÀNG X TRỌNG SỐ QUAN HỆ TƯƠNG ỨNG TRONG BẢNG E = 4–27 PH ƯƠ NG PHÁP QFD • CÁCH TH Ứ C XÂY D Ự [r]

6 Đọc thêm

Giáo trình nguyên lý kế toán_2 ppt

GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN_2 PPT

PH ƯƠ NG PHÁP ĐỐ I Ứ NG TÀI KHO Ả N Đối ứng tài khoản là phương pháp thông tin và kiểm tra quá trình vận động của mỗi loại tài sản, nguồn vốn và quá trình kinh doanh theo mối quan hệ biệ[r]

18 Đọc thêm

Tài liệu Nghiên cứu khoa học kinh doanh_ Chương 3 pptx

TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KINH DOANH_ CHƯƠNG 3 PPTX

CÁC LO Ạ I ĐỀ C ƯƠ NG CHO K Ế HO Ạ CH NGHIÊN C Ứ U PHÂN LOẠI THEO MỨC ĐỘPHỨC TẠP: • Nghiên cứu thăm dò điều tra _exploratory_ được sửdụng cho hầu hết các đề cương đơn giản • Nghiên cứu q[r]

8 Đọc thêm

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp Xây dựng phần mềm hỗ trợ học tiếng Anh CNTT pptx

TÀI LIỆU ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG PHẦN MỀM HỖ TRỢ HỌC TIẾNG ANH CNTT PPTX

Giống với các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng khác, một kiểu trong C# cũng định nghĩa bằng từ khoá CLASS LỚP còn thể hiện của lớp được gọi là ĐỐI TƯỢNG OBJECT.. PH ƯƠ NG TH Ứ C Các hà[r]

50 Đọc thêm

Đề tài 2: Vay vốn nước ngoài có thể trở thành gánh nặng nợ ở Việt Nam hiện nay. Qua thực tiễn Việt Nam hãy chứng minh nhận định trên. ppt

ĐỀ TÀI 2 VAY VỐN NƯỚC NGOÀI CÓ THỂ TRỞ THÀNH GÁNH NẶNG NỢ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY QUA THỰC TIỄN VIỆT NAM HÃY CHỨNG MINH NHẬN ĐỊNH TRÊN PPT

Đ tài 2: Vay v n n c ngoài có th ề ố ướ ểĐ tài 2: Vay v n n c ngoài có th ề ố ướ ểtr thành gánh n ng n Vi t Nam ở ặ ợ ở ệtr thành gánh n ng n Vi t Nam ở ặ ợ ở ệhi n nay. Qua th c ti n Vi t Nam hãy ệ ự ễ ệhi n nay. Qua th c ti n Vi t Nam hãy ệ ự ễ ệch ng minh nh n đ nh trên. ậ ịch ng minh nh n đ nh trên. ậ ịTr ng ĐH Th ng M i-l p 1304EFIN0112ườ ươ ạ ớNhóm 6 GV h ng d n: Lê Hà Trangướ ẫLOGOwww.themegallery.comNội dungCơ sở lý thuyết1Thực trạng vay vốn nước ngoài của VN2Gánh nặng nợ trong tương lai3Phương hướng và giải pháp4LOGOwww.themegallery.comCơ sở lý thuyếtKhái niệm vốn vay nước ngoài:Theo Quy chế quản lý vay và trả nợ nước ngoài thì vay nước ngoài là các khoản vay ngắn hạn, trung và dài hạn, có hoặc không trả lãi do Nhà nước, Chính phủ Việt Nam và các tổ chức là
Xem thêm

26 Đọc thêm

Tổng hợp vật liệu tổ hợp trên cơ sở tio2 carbon nano để khử lưu huỳnh sâu phân đoạn do

TỔNG HỢP VẬT LIỆU TỔ HỢP TRÊN CƠ SỞ TIO2 CARBON NANO ĐỂ KHỬ LƯU HUỲNH SÂU PHÂN ĐOẠN DO

PH ƯƠ NG PHÁP NGHIÊN C Ứ U - KÍNH HIỂN VI ÑIỆN TỬ QUÉT SEM, KÍNH HIỂN VI ÑIỆN TỬ TRUYỀN QUA TEM ÑỂ ÑÁNH GIÁ NGUYÊN LIỆU TIO 2 , CARBON NANO TUBE – CNT, VÀ TỔ HỢP XÚC TÁC THU ÑƯỢC; - NHIỄ[r]

26 Đọc thêm

Kinh tế vi mô - 10 nguyên lý của kinh tế học và cách tư duy như một nhà kinh tế ppt

KINH TẾ VI MÔ - 10 NGUYÊN LÝ CỦA KINH TẾ HỌC VÀ CÁCH TƯ DUY NHƯ MỘT NHÀ KINH TẾ PPT

CON NG I RA QUY T ƯỜ ẾCON NG I RA QUY T ƯỜ ẾĐ NHỊĐ NHỊ ??? ???06/27/14 Lê Thương 51 234 CON NG I T NG TÁCƯỜ ƯƠCON NG I T NG TÁCƯỜ ƯƠ??????06/27/14 Lê Thương 6 Thương mại đem lại lợi ích cho mọi người. Thị trường luôn là phương thức tốt để tổ chức hoạt động kinh tế. Chính phủ có thể cải thiện được những trục trặc của thị trường (đôi khi)567S V N HÀNH C A T NG TH Ự Ậ Ủ Ổ ỂS V N HÀNH C A T NG TH Ự Ậ Ủ Ổ Ể

19 Đọc thêm

Bài giảng cách dùng VBA cho PowerPoint - 1 doc

BÀI GIẢNG CÁCH DÙNG VBA CHO POWERPOINT - 1 DOC

TRANG 7 ĐỐ I T ƯỢ NG PRESENTATION • CÁC PH ƯƠ NG TH Ứ C .ApplyTemplate Tên tệp: Áp đặt một thiết kế mẫu .Close: Đóng trình diễn .NewWindow: Mở cửa sổ mới cho trình diễn .Save: Lưu trình [r]

11 Đọc thêm

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH DOANH & CÁCH VIẾT LUẬN ÁN TỐT NGHIỆP PHẦN 2 doc

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH DOANH & CÁCH VIẾT LUẬN ÁN TỐT NGHIỆP PHẦN 2 DOC

– Có sự năng động TRANG 5 CH ƯƠ NG 9: Đ O L ƯỜ NG TRONG NGHIÊN C Ứ U KINH DOANH • PHÂN TÍCH THỐNG KÊ CHO TỪNG LOẠI THƯỚC ĐO LOẠI THƯỚC ĐO PHÉP TÍNH SỐ HỌC THỐNG KÊ MÔ TẢ Định danh Phép đ[r]

43 Đọc thêm

CHƯƠNG 4: THÔNG TIN KHÔNG ĐỐI XỨNG ppt

CHƯƠNG 4: THÔNG TIN KHÔNG ĐỐI XỨNG PPT

INTRODUCTION THÔNG TIN B Ấ T T ƯƠ NG X Ứ NG TRANG 2  Người chủcủa chiếc xeđã qua sửdụng sẽ biết rõ vềtình trạng của xe hơn so với người mua tiềm năng ASYMMETRIC INFORMATION IN MARKETS [r]

12 Đọc thêm

slide quản trị chất lượng

SLIDE QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG

CÁC PH ƯƠ NG TH Ứ C QTCL KIỂM SỐT CHẤT LƯỢNG TỒN DIỆN TQC LÀ MỘT HỆTHỐNG CĨ HIỆU QUẢ ĐỂNHẤT THỂHỐ CÁC NỖLỰC THIẾT LẬP, DUY TRÌ VÀ CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG TRONG MỘT TỔCHỨC SAO CHO CÁC HOẠT độ[r]

11 Đọc thêm

chương 8 kiếm tra và đánh giá chương trình marketing thương mại

CHƯƠNG 8 KIẾM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH MARKETING THƯƠNG MẠI

MÔ TH Ứ C KI Ể M TRA & Đ ÁNH GIÁ CH ƯƠ NG TRÌNH MKT TM Đ T _M_ _Ụ_ _C_ _Đ_ _ÍCH:_ - Biến chương trình e-marketing thành những thành tố có thể đo lường được kết quả Æ phương pháp BẢNG ĐIỂ[r]

33 Đọc thêm

PHÁT TRIỂN NHÃN HIỆU-THƯƠNG HIỆU VIỆT NAM VÀ TIÊU CHUẨN, QUI CHUẨN KỸ THUẬT potx

PHÁT TRIỂN NHÃN HIỆU-THƯƠNG HIỆU VIỆT NAM VÀ TIÊU CHUẨN, QUI CHUẨN KỸ THUẬT POTX

TRANG 5 NHÃN HI Ệ U, NHÃN CH Ứ NG NH Ậ N – TH ƯƠ NG HI Ệ U THƯƠNG HIỆU:VI ỆC NHẬN BIẾT UY TÍN, PHONG CÁCH, HÌNH ẢNH, DẤU HIỆU CHỦ THỂ SỞ HỮU ĐỐI VỚI SẢN PHẨM TRANG 6 KHÍA C Ạ NH TH ƯƠ NG[r]

28 Đọc thêm

Đề thi HSG khu vực Bắc Bộ năm 2012 Môn Hóa 11 pptx

ĐỀ THI HSG KHU VỰC BẮC BỘ NĂM 2012 MÔN HÓA 11 PPTX

2/Pt đủ lớn để quá trình điện phân H+ và nước tại catot không xảy ra. Câu 4: (2,5 điểm) 1. Tiến hành chuẩn độ dung dịch CH3COOH (0,15M) bằng dung dịch NaOH (0,10M), người ta lấy 10 ml mẫu cho vào bình tam giác và thêm 2-3 giọt dung dịch chất chỉ thị sau đó nhỏ từ từ từng giọt dung dịch NaOH từ buret và lắc đều đến khi chỉ thị chuyển màu. Cho pK(CH3COOH) = 4,76. a. Tính pH tại điểm tương đương của phép chuẩn độ. b. Tính thể tích dung dịch NaOH đã thêm nếu sử dụng chất chỉ thị:  Metyl da cam (pT = 4,4).  phenolphtalein (pT = 9,0). 2. Cho phản ứng: 2A(k) + B(k)  C(k) (1) tại 4000C có năng lượng hoạt động hóa học (năng lượng hoạt hóa) là 140 KJ/mol; khi có mặt chất xúc tác, năng lượng hoạt hóa giảm còn 60 KJ/mol. a. So sánh tốc độ phản ứng khi có chất xúc tác với tốc độ phản ứng khi không có chất xúc tác? b. Ở nhiệt độ bao nhiêu (trong điều kiện không có chất xúc tác) tốc độ của (1) bằng tốc độ của
Xem thêm

3 Đọc thêm

BÀI 22: ENZIM VÀ VAI TRÒ CỦA ENZIM

BÀI 22: ENZIM VÀ VAI TRÒ CỦA ENZIM

QUAN HỆ GIỮA NỒNG ĐỘ ENZIM VÀ VẬN TỐC PHẢN ỨNG TRANG 13 ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ CƠ CHẤT ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ CƠ CHẤT Nồng độ cơ chất V ận tố c p h ản ứ ng  TRONG ĐIỀU KIỆN NH TRONG ĐIỀU [r]

21 Đọc thêm

BÀI TẬP VỀ VIẾT PHẢN ỨNG CÂN BẰNG HÓA HỌC

BÀI TẬP VỀ VIẾT PHẢN ỨNG CÂN BẰNG HÓA HỌC

TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌCkhuongvinh_cr@yahoo.comCâu 1 : Để đánh giá mức độ xảy ra nhanh hay chậm của các phản ứng hoá học người ta dùng đại lượng nào dưới đây? A. Nhiệt độ B. Tốc độ phản ứng C. Áp suất D. Thể tích khíCâu 2 : Nhận định nào dưới đây là đúng? A. Khi nhiệt độ tăng thì tốc độ phản ứng tăng B. Khi nhiệt độ tăng thì tốc độ phản ứng giảmC. Khi nhiệt độ giảm thì tốc độ phản ứng tăng D. Sự thay đổi nhiệt độ không ảnh hưởng đến tốc độ p/ứCâu 3 : Nhận định nào dưới đây là đúng?A. Nồng độ chất phản ứng tăng thì V p/ tăng B. Nồng độ chất phản ứng giảm thì V p/ tăngC. Nồng độ chất phản ứng tăng thì V p/ giảm D. Sự thay đổi nồng độ chất p/ không ảnh hưởng đến V p/ứCâu 4 : Một phản ứng hoá học được biểu diễn như sau: Các chất phản ứng Các sản phẩm.Yếu tố nào sau đây không ảnh hướng đến tốc độ phản ứng?A. Chất xúc tác B. Nồng độ các chất phản ứng C. Nồng độ các sản phẩm D. Nhiệt độCâu 5 : Yếu tố nào dưới đây đã được sử dụng để làm tăng tốc độ phản ứng khi rắc men vào tinh bột đã được nấu chín (cơm, ngô, khoai, sắn) để ủ rượu A. Nhiệt độ B. Chất xúc tác C. Nồng độ D. Áp suấtCâu 6 : Cho phản ứng: A (k) + 2B (k) C (k) + D (k) . Khi áp suất của hệ tăng lên 2 lần thì tốc độ phản ứng tăng lên là: A. 9 lần B. 8 lần C. 4 lần D. 6 lầnCâu 7 : Sản xuất amoniac trong công nghiệp dựa trên phản ứng sau: N2(k) + 3H2(k) p, xt 2NH3(k) (∆H<0)Cân bằng hóa học sẽ chuyển dịch về phía tạo ra amoniac nhiều hơn nếu:A. Tăng áp suất chung của hệ B. Tăng nồng độ N
Xem thêm

1 Đọc thêm