15 KINH NGHIỆM TẬP THỂ HÌNH CHIA SẺ CÙNG MỌI NGƯỜI PPTX

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "15 KINH NGHIỆM TẬP THỂ HÌNH CHIA SẺ CÙNG MỌI NGƯỜI PPTX":

MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI H À31

MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY BÁNH KẸO HẢI H À31

đối tượng m nó hà ướng tới, phù hợp với thời điểm mùa vụ trong năm, thể hiện phong cách riêng của Hải H .à- Về nguyên vật liệu: Công ty chủ động tìm kiếm nguồn h ng trongà nước nhằm thay thế h ng nhà ập khẩu. Thường xuyên quan tâm đến giá cả điều chỉnh cho phù hợp, tìm các nguồn nguyên liệu cho phù hợp để thay thế. Phấn đấu giảm giá th nh tà ăng sức cạnh tranh của sản phẩm.- Về thị trường: Công ty quan tâm mở rộng thị trường cả chiều rộng lẫn chiều sâu, duy trì ổn định gần 200 đại lý đã có, phát triển v mà ở rộng thêm 50 đại lý mới ở các tỉnh th nh trong cà ả nước, đặc biệt l thà ị trường miền Nam, phấn đấu nâng doanh thu của tất cả các đại lý bình quân đạt 10%/năm, phủ sóng đồng đều các loại sản phẩm ở tất cả các vùng trên thị trường. Ngo i khách h ng tià à ềm năng trong nước, Công ty chú trọng hướng tới thị trường nước ngo i. Tà ừng bước tiếp cận, giới thiệu sản phẩm, tạo đ choà những năm tới thực hiện tốt nhiệm vụ xuất khẩu, mua thêm các phương tiện vận tải mới để phục vụ khách h ng.à3.2. Tăng cường nghiên cứu v dà ự báo thị trường.3.2.1. Mục đích v vai trò.àHiện nay, trong điều kiện của nền kinh tế thị trường với sự cạnh tranh gay gắt, doanh nghiệp luôn phải chủ động trong sản xuất kinh doanh. Họ sản xuất v cung à ứng sản phẩm của mình ra thị trường phải được thị trường chấp nhận. Nếu sản phẩm của Doanh nghiệp không đáp ứng được hay không phù hợp với nhu cầu của thị trưòng thì sản phẩm dù tốt đến đâu cũng không tiêu thụ được. Mặt khác việc đưa sản phẩm mới ra thị trường m thià ếu sự nghiên cứu dự báo, phân tích thị trường sẽ hết sức nguy hiểm, nó có thể đưa Doanh nghiệp đến chỗ phá sản. Do vậy công tác nghiên cứu thị trường trở nên vô cùng quan trọng v không thà thiếu trong hoạt động tiêu thụ sản phẩm của Doanh nghiệp, nó giúp hoạt động tiêu thụ trở nên dễ d ng hà ơn.Trong cơ chế mới đòi hỏi Công ty phải tiếp tục cọ sát nhiều hơn đối với thị trường, nắm bắt được thông tin của thị trường sản phẩm. Đặc biệt l cácà thông tin về nhu cầu, thị hiếu của khác h ng và ề chất lượng, kiểu dáng, mẫu
Xem thêm

18 Đọc thêm

QUAN NI ỆM V Ề12 CON GIÁP C ỦA NG ƯỜINH ẬT VÀ NG ƯỜI VI ỆT

QUAN NI ỆM V Ề12 CON GIÁP C ỦA NG ƯỜINH ẬT VÀ NG ƯỜI VI ỆT

quảng giao, trí nhớ tốt. Đường nhân duyên không lấy gì làm may mắn. Gặp tu ổi chu ột hoặc tuổirồng thì tốt, gặp tuổi lợn, rắn thì kém may mắn, gặp tuổi hổ thì đại hoạ.Quan điểm của người Việt: Người tuổi Thân thường là một nhân tài có tính cách thất th ường. H ọ rấttài ba và khéo léo trong các vụ giao dịch tiền bạc. Người tuổi này thường rất vui vẻ, khéo tay, tò mòvà nhiều sáng kiến, nhưng họ lại nói quá nhiều nên dễ bị người khác xem th ường và khinh ghét.Khuyết điểm của họ nằm trong tính khí thất thường và không nhất quán. Gi ờ Thân bắt đầu từ 3 giờđến 5 giờ chiều.Tuổi dậuQuan điểm của người Nhật: Tuổi bận rộn, lo toan, tham công tiếc việc, việc gì cũng mu ốn làm màdễ bi quan, thất vọng. Thích hoạt động xã hội. Tự tin nhưng lại ít tin người. Luôn luôn tỏ ra vi ễnvông, kỳ cục. Tiêu pha hoang tàn nhưng cũng có sao nói vậy. Họ hợp ng ười tu ổi trâu, rắn, rồng.Tránh tuổi gà, chuột, chó. Kỵ nhất là tuổi mèo.Quan điểm của người Việt: Năm Dậu tượng trưng cho một giai đoạn hoạt động lao động cần cùsiêng năng vì gà phải bận rộn từ sáng đến tối. Cái mào của nó là một dấu hi ệu của s ự c ực kỳ thôngminh và một trí tuệ bác học. Người sinh vào năm Dậu được xem là người có t ư duy sâu sắc. Đồngthời, Gà được coi là sự bảo vệ chống lại lửa. Người sinh vào năm Dậu thường kiếm sống nh ờ kinhdoanh nhỏ, làm ăn cần cù như “một chú gà bươi đất tìm sâu”. Giờ Dậu bắt đầu từ 5 giờ đến 7 giờtối.Tuổi tuấtQuan điểm của người Nhật: Là biểu hiện tập trung mọi phẩm chất tốt của con người. Ngay thẳng,chân thành, biết mình, biết người, có đức tin và cao độ tin cậy cao. Đại lượng, không vụ l ợi, tu ổi chóít giao du, sống kín đáo, bướng bỉnh và thẳng thắng, giỏi quản lý, gi ỏi hoạt động xã h ội. H ọ h ợpngười tuổi chó, tuổi mèo,ngựa; không hợp tuổi trâu, gà; kỵ nhất là tuổi rồng, dê.Quan điểm của người Việt: Năm Tuất cho biết một tương lai thịnh vượng. Trên khắp thế gi ới, chóđược dùng để giữ nhà chống lại những kẻ xâm nhập. Những cặp chó đá thường được đặt hai bêncổng làng để bảo vệ. Năm Tuất được tin là năm rất an toàn. Giờ Tuất bắt đầu từ 7 giờ đến 9 giờđêm, lúc này những người dân ở vùng nông thôn Việt Nam thường đi ngủ và giao nhà cửa lại cho
Xem thêm

6 Đọc thêm

BAI THUYET TRINH CÔNG TY TNHH MTV MỚI

BAI THUYET TRINH CÔNG TY TNHH MTV MỚI

tr ng h p rút m t ph n ho c toàn b v n ườ ợ ộ ầ ặ ộ ốtr ng h p rút m t ph n ho c toàn b v n ườ ợ ộ ầ ặ ộ ốđã góp ra kh i công ty d i hình th c khác thì ỏ ướ ứđã góp ra kh i công ty d i hình th c khác thì ỏ ướ ứph i liên đ i ch u trách nhi m v các kho n ả ớ ị ệ ề ảph i liên đ i ch u trách nhi m v các kho n ả ớ ị ệ ề ản và nghĩa v tài s n khác c a công ty.ợ ụ ả ủn và nghĩa v tài s n khác c a công ty.ợ ụ ả ủTr ng h p chuy n nh ng m t ph n v n ườ ợ ượ ộ ầ ốTr ng h p chuy n nh ng m t ph n v n ườ ợ ượ ộ ầ ốđi u l cho t ch c ho c cá nhân khác, công ề ệ ổ ứ ặđi u l cho t ch c ho c cá nhân khác, công ề ệ ổ ứ ặty ph i đăng ký chuy n đ i thành công ty trách ả ổty ph i đăng ký chuy n đ i thành công ty trách ả ổnhi m h u h n hai thành viên tr lên trong ệ ữ ạ ởnhi m h u h n hai thành viên tr lên trong ệ ữ ạ ởth i h n m i lăm ngày, k t ngày chuy n ờ ạ ườ ừ ểth i h n m i lăm ngày, k t ngày chuy n ờ ạ ườ ừ ểnh ng.ượnh ng.ượ2. Ch s h u công ty không đ c rút l i ủ ở ữ ượ ợ2. Ch s h u công ty không đ c rút l i ủ ở ữ ượ ợnhu n khi công ty không thanh toán đ các ậ ủnhu n khi công ty không thanh toán đ các ậ ủkho n n và các nghĩa v tài s n khác đ n ả ợ ụ ả ếkho n n và các nghĩa v tài s n khác đ n ả ợ ụ ả ếh n.ạh n.ạ
Xem thêm

15 Đọc thêm

MẪU QUYẾT ĐỊNH Về việc cho trẻ em Việt Nam làm con nuôi nước ngoài docx

MẪU QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO TRẺ EM VIỆT NAM LÀM CON NUÔI NƯỚC NGOÀI DOCX

K Ể T Ừ NGÀY GIAO NH ẬN CON NUÔI, NG ƯỜI NH ẬN CON NUÔI VÀ TR Ẻ EM ĐƯỢC NH ẬN LÀM CON NUÔI CÓ TÊN TRÊN CÓ ĐẦY ĐỦ CÁC QUY ỀN VÀ NGH ĨA V Ụ GI ỮA CHA, M Ẹ VÀ CON THEO QUY ĐỊNH C ỦA PHÁP LU[r]

3 Đọc thêm

TẬP ĐỌC CON SẺ

TẬP ĐỌC CON SẺ

Trên đường đi, con chó thấy gì? Theo em, nó định làm gì?Theo em, nó định làm gì? Hình dáng của chú sẻ non được tác giả miêu tả như thế nào?- Con sÎ non mÐp vµng ãng, trªn ®Çu cã mét nhóm l«ng t¬.

18 Đọc thêm

GIA ĐÌNH LỚP 2

GIA ĐÌNH LỚP 2

TRANG 14 GIA ĐÈNH MAI TRANG 15 ĐẠI DIỆN NHÓM TRÌNH BÀY NH NG NGỮ ƯỜI TRONG GIA ĐỠNH MAI THƯỜNG LÀM NH NG NGỮ ƯỜI TRONG GIA ĐỠNH MAI THƯỜNG LÀM GỠ VÀO LỲC NGH NG I ?Ỉ Ơ GỠ VÀO LỲC NGH NG [r]

29 Đọc thêm

PHÂN TÍCH CÔNG NGHỆ MARKETING BÁN LẺ TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI CẦU GIẤY

PHÂN TÍCH CÔNG NGHỆ MARKETING BÁN LẺ TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI CẦU GIẤY1 1

- Tổ chức nguồn hàng cơ cấu mặt hàng đa dạng, phong phú tạo điều kiện tốt nhất ho người tiêu dùng, tăng nhanh doanh số bán, phát triển quan hệ bạn hàng.Nâng cao trình độ và chất lượng đội ngũ cán bộ công nhân viên, mậu dịch viên bán hàng.1.4. Kết cấu bộ máy, tổ chức hiện tại của Công tyĐể hoà nhập với sự phát triển chung của ngành, Công ty Thương mại Cầu Giấy đã không ngừng hoàn thiện tổ chức bộ máy của đơn vị để thực hiện chức năng quản trị kinh doanh tạo điều kiện cho công ty tồn tại và phát triển . Chính vì vậy trong những năm gần đây công ty đã lựa chọn một mô hình tổ chức quản trị và phương án kinh doanh tối ưu nhất đồng thời quy định rõ chức năng nhiệm vụ, phương thức hoạt động của từng bộ phận trong tổ chức của Công ty. Cơ cấu bộ máy tổ chức của Công tyBAN GIÁM ĐỐCPhòng kế toán t i và ụPhòng tổ chức, h nh chính, thanh tra, bà ảo vệCHTM Cầu GiấyCHTM Cổ NhuếCHTM Số 1CHTM Số 4CHTM Láng ThượngCHTM Số 2CHTM Nông LâmCHTM Mai DịchCHTM NhổnCHTM Đại MỗBiểu hình 6: Sơ đồ tổ chức của Công ty:Công ty thực hiện theo chế độ một thủ trưởng, đứng đầu là Giám đốc Công ty do UBND thành phố Hà Nội bổ nhiệm Giám đốc Công ty là người điều hành mọi hoạt động kinh doanh của Công ty, người chiu trách nhiệm cao nhất trước pháp luật, trước chính quyền địa phương và tập thể người lao động trong Công ty .
Xem thêm

27 Đọc thêm

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " PHÂN TÍCH KINH NGHIỆM TRONG VĂN BẢN TIẾNG VIỆT THEO QUAN ĐIỂM NGỮ PHÁP CHỨC NĂNG" doc

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC PHÂN TÍCH KINH NGHIỆM TRONG VĂN BẢN TIẾNG VIỆT THEO QUAN ĐIỂM NGỮ PHÁP CHỨC NĂNG DOC

sở hữu thể TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 1(36).2010 163 4. Kết luận Cách tổ chức và trình bày kinh nghiệm trong văn bản biến chuyển rất linh động và phức tạp. Khi tiến hành phân tích cần thiết phải chia văn bản thành các đơn vị kinh nghiệm trên cú và khảo sát cấu trúc chuyển tác theo nhiều tầng bậc. Phân tích kinh nghiệm trong văn bản giúp hiểu được chức năng của ngôn ngữ trong việc mô tả kinh nghiệm về thế giới, đưa ra những lựa chọn khả thi trên bình diện ngữ nghĩa để trình bày mô hình kinh nghiệm và chỉ rõ sự hiện thực hóa các lựa chọn ngữ nghĩa này bằng các cấu trúc ngữ pháp sẵn có. Bài viết không ngoài mục đích mở rộng đường hướng ngữ pháp chức năng – kinh nghiệm; bấy lâu tập trung ở cụm từ, cú hay câu; sang một cấp bậc cao hơn – văn bản. Đây là bước khởi đầu cho những phân tích kinh nghiệm đi sâu vào các loại văn bản gắn với những phong cách nhất định như nghệ thuật, báo chí, hành chính,… Những khảo sát như thế sẽ giúp khám phá và lý giải tiềm năng mô tả kinh nghiệm của ngôn ngữ, sự lựa chọn các mô hình kinh nghiệm và hứa hẹn nhiều phát hiện lý thú. TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bloor, Thomas & Bloor, Meriel (1995). The Functional Analysis of English: A Hallidayan approach. London: Edward Arnold [2] Cao Xuân Hạo (2004). Tiếng Việt: Sơ thảo ngữ pháp chức năng. Nhà Xuất bản Giáo dục [3] Diệp Quang Ban (2004). Ngữ pháp Tiếng Việt. Nhà Xuất bản Giáo dục [4] Diệp Quang Ban (2006). Ngữ pháp Tiếng Việt tập hai. Nhà Xuất bản Giáo dục [5] Diệp Quang Ban (2007). Giáo trình ngữ pháp Tiếng Việt theo định hướng ngữ pháp chức năng, Tập hai: Phần câu. Nhà Xuất bản Giáo dục
Xem thêm

8 Đọc thêm

TO CHUC CAC NGAY HOI

TO CHUC CAC NGAY HOI

Hà ,huyện Hà Quảng , tỉnh Cao Bằng-Ngày3/3/1951Đội đợc gọi tên là Đội thiếu nhi tháng Tám Đến ngày 4/11/1956 đội đợc đổi tên là Đội TNTP -Ngày 30/10/ 1970, sau ngày Bác Hồ đã đi xa , theo nguyện vọng của thiếu nhi cả n-ớc, Ban chấp hànhTrung ơng Đảng đã ra nghi quyết trao cho Đội đợc mang tên Bác Hồ kính yêu.Từ đó đến nay Đội đợc mang tên Đội TNTP Hồ Chí Minh Câu6: Thế nào là một phụ trách Sao giỏi? Bạn hãy hát bài:Ai yêu nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh Hiểu kĩ về lứa tuổi NĐNắm đợc quy định về tổ chức Sao NĐThực hiện đúng, linh hoạt các bớc tiến hành nội dung một buổi sinh hoạt SaoCó năng khiếu tổ chức hoat động múa hát, trò chơi, nặn,vẽ, cắt, dánCâu7: Bạn hãy nêu chủ đề của năm học 2008-2009 Bạn hăy hát bài:Em yêu trờng emVâng lời Bác Hồ dạyThân thiện và yêu thơngCùng giúp bạn đến trờng Thắp sáng những ớc mơ.Câu8: Bác Hồ gửi th căn dặn các cháu thiếu niên nhi đồng vào dịp nào? Bạn hăy hát bài:Hoa thơm dâng BácBác Hồ gửi th và căn dặn các cháu TNNĐ vào dịp kỉ niệm20 năm ngày thành lập Đội 15/51961. Bác đã căn dặn các cháu 5 điều:12345Từ đó đến nay5 điều Bác dăn đã trở thành 5 điều Bác Hồ dạy các cháu TNNĐCâu9: Bạn hãy nêu các tiêu chuẩn để đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồcấp Liên đội? Bạn hăy hát bài:Sao của em
Xem thêm

21 Đọc thêm

Luận văn:MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG GÓP PHẦN CAO KHẢ NĂNG THẮNG THẦU CỦA CÔNG TY XÂY LẮP VẬT TƯ KỸ THUẬT TEMACO docx

LUẬN VĂN:MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG GÓP PHẦN CAO KHẢ NĂNG THẮNG THẦU CỦA CÔNG TY XÂY LẮP VẬT TƯ KỸ THUẬT TEMACO DOCX

được giám đốc công ty thông qua mới biến thành mệnh lệnh được truyền đạt từ trên xuống dưới theo tuyến đã quy định. Chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng bộ phận cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty như sau: - Giám đốc công ty: là người lãnh đạo cao nhất, quán xuyến tất cả công việc của công ty.Giám đốc công ty là người chịu trách nhiệm trước Tổng công ty về việc thực hiện kế hoạch được giao và điều hành chung mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. - Phó giám đốc: có 2 phó giám đốc. + Phó giám đốc kỹ thuật : phụ trách về lĩnh vực thi công cơ giới. + Phó giám đốc xây dựng: giúp giám đốc công ty về lĩnh vực xây dựng. * phòng kinh tế – kế hoạch - kỹ thuật :Đứng đầu phòng kinh tế – kế hoạch – kỹ thuật là trưởng phòng. Phòng có chức năng sau: - Tham mưu giúp việc cho giám đốc xí nghiệp về công tác kỹ thuật thi công, chất lượng, tiến độ an toàn các công trình từ khâu khởi công đến hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. - Lập hồ sơ đấu thầu, tham dự thầu xây lắp các công trình. 19 - Lập biện pháp tiến độ thi công, biện pháp an toàn lao động trước khi khởi công xây dựng công trình. - Lập kế hoạch vật tư chi tiết cho từng công trình. Kiểm tra chất lượng vật tư. - Tổ chức nghiệm thu, lập hồ sơ, tài liệu kỹ thuật đầy đủ, kịp thời làm quyết toán công trình đảm bảo mọi yêu cầu về nguyên tắc quản lý đầu tư xây dựng cơ bản . - lập kế hoạch ngắn hạn và dài hạn, báo cáo về Tổng công ty triển khai thực hiện kế hoạch trong nội bộ công ty, nắm bắt và khai thác các thông tin trên thị trường, lập dự toán thầu các công trình, thu hồi vốn và thanh quyết toán công trình, lập định mức, tính lương. * Phòng tài vụ: Đứng đầu là kế toán trưởng. Phòng tài vụ có chức năng sau:
Xem thêm

60 Đọc thêm

Tài liệu Bai_14-_Ve_con_vat_quen_thuoc_lop 3

TÀI LIỆU BAI_14-_VE_CON_VAT_QUEN_THUOC_LOP 3

Tr­êng tiÓu häc lôc s¬n Ki m tra ®å ểdïng Ki m tra ®å ểdïng Trò chơi:Ghi nhớ con vật- Các em quan sát tranh trong vòng 15 giây và nhớ lại tên các con vật có trên tranh-Mỗi nhóm một bạn lên bảng ghi lại tất cả các con vật vừa ghi nhớ được.-Mỗi con vật tương ứng với 1 điểm-Nhóm nào ghi được nhiều thì nhóm đó thắng cuộc. c¸c em ghi con vËt võa ghi nhí ®­îc lªn b¶ngc¸c em ghi con vËt võa ghi nhí ®­îc lªn b¶ng Mĩ thuậtBài 14: Vẽ theo mẫu

25 Đọc thêm

XÂY DỰNG GIA ĐÌNH LUYỆN TẬP TDTT GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC CỦA TDTT CHO MỌI NGƯỜI Ở VIỆT NAM

XÂY DỰNG GIA ĐÌNH LUYỆN TẬP TDTT GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC CỦA TDTT CHO MỌI NGƯỜI Ở VIỆT NAM

đá nhỏ gắn vào một bức tường hành lang được xây dựng tại Sheffield, và đó cũng là bức tường thương mại đầu tiên. Và kể từ đó Don Robinson đã phá triển rơng rãi tại các trường Đại Học ở nước Anh bộ mơn Climbing Wall. Bức tường nhân tạo ngồi trời tại trường Đại học Bath, Anh. Climbing wall là một mơn thể thao mạo hiểm mang tính chất giải trí. Một dãy núi nhân tạo được tạo ra từ những phiến gỗ lớn hoặc từ những bức tường bằng bê tơng. Trên bức tường đó được gắn các Climbing Holds (phiến đá) ở các vị trí khác nhau để giúp cho người tham gia chơi có thể dùng tay và chân của mình bám giữ và leo lên đến đỉnh. Bức tường nhân tạo được xây dựng với các độ khó khác nhau làm người tham gia chơi ln tạo được cảm giác hứng thú mới mẻ. Ở mơn thể thao mạo hiểm này mọi người được trang bị các thiết bị bảo hộ giúp trong q trình chơi diễn ra an tồn và sn sẻ. Climbing wall được chia làm 2 loại: - Speed Climbing (Leo tốc độ): Bức tường nhân tạo được dựng lên với địa hình khá đơn giản, độ khó vừa phải. Người tham gia sẽ leo với tốc độ tối đa mà mình có thể đạt được để leo lên tới đỉnh. Người thắng cuộc là người có tổng số thời gian leo lên đỉnh ít nhất. - Boulder Climbing (Leo kỹ năng): Địa hình của Boulder Climbing rất phức tạp, độ khó tới cực điểm vì các Climbing Holds (phiến đá)
Xem thêm

13 Đọc thêm

Ý TƯỞNG CHO MẠNG XÃ HỘI

Ý TƯỞNG CHO MẠNG XÃ HỘI

Ý TƯỞNG CHO MẠNG XÃ HỘIKết nối Giúp liên kết tới những người cùng sở thích, học cùng lớp, cùng khóa….• Chia sẻ  Ebook , Nhạc, Film, Ảnh : cho phép upload file lên, mọi người xem, download,  Địa chỉ web hay: nơi chia sẻ những web mà thành viên tích góp được, khi vào trang của một thành viên nào đó, sẽ hiển thị các địa chỉ web mà người đó có được. (mycity) comment, thông báo link này cho các friend• Blog• Chat• Gửi mail• Forum • Kết bạn:  thêm bạn vào friend list (mycity) Tìm bạn theo khóa, lớp … (facebook)• Tạo nhóm : học tập (giống google group) cùng sở thích, hoăc các đặc điểm khác:. Có không gian riêng cho nhóm để mọi thành viên trong group cùng đóng góp tin bài,tài liệu, hình ảnh …• Rao vặt: một nơi chung để mọi thành viên lên để  rao bán đồ dùng, bán ram, màn hình,  giới thiệu việc làm,…  giới thiệu phòng trọ, cần tìm người ở ghép• Giới thiệu:  Các bài viết về phần mềm, thủ thuật máy tính, laptop, di động, game, công ty Địa điểm hay (quán ăn, nước rẻ, tiệm bán quà lưu niệm độc đáo, chỗ học tiếng anh tốt, du lịch),: sử dụng một bản đồ đường đi như google (hoặc bản đồ tự xây dựng, chỉ ở dạng đơn giản, mỗi con đường là một đường thẳng) để đánh dấu những địa điểm đó• Thông tin : nhận thông tin từ các kênh khác nhau Rss của khoa, trường: thông tin, tin bài của trường, khoa, nếu tích hợp được
Xem thêm

2 Đọc thêm

giáo án tập đọc lớp 4 CON sẻ

GIÁO ÁN TẬP ĐỌC LỚP 4 CON SẺ

Giáo án này em soạn rất chi tiết. Giáo án được soạn theo chương trình tiểu học hiện hành. Mong mọi người ủng hộ và góp ý cho em để em có thể hoàn thiện giáo án của mình cũng như hoạt động dạy học của mình được tốt hơn.

5 Đọc thêm

bai lien ket ion-thi GVG

BAI LIEN KET ION-THI GVG

Ấ TRANG 13 III/ TINH TH Ể III/ TINH TH Ể ION ION 1/ TINH TH NACL Ể TRANG 14 NA + CL MOÂ HÈNH TINH THEÅ NATRI MOÂ HÈNH TINH THEÅ NATRI CLORUA TRANG 15 - CÁC ION NA - CÁC ION NA ++ VÀ CL V[r]

17 Đọc thêm

Ẩn màn hình khởi động của Word, Excel và Power Point 2010 docx

ẨN MÀN HÌNH KHỞI ĐỘNG CỦA WORD, EXCEL VÀ POWER POINT 2010 DOCX

Một số ể có thể tắt nh làm the ORD ải chuột và opy và past C:PROGRAM hởi động ứ ố thủ thuật t đi màn hì o các bước ào màn hìn te dường d M FILES X8 ứng dụng O nhỏ dưới đ ình khởi đ c như[r]

8 Đọc thêm

Ẩn màn hình khởi động của Word, Excel và Power Point 2010 pdf

ẨN MÀN HÌNH KHỞI ĐỘNG CỦA WORD EXCEL VÀ POWER POINT 2010

Một số ể có thể tắt nh làm the ORD ải chuột và opy và past C:PROGRAM hởi động ứ ố thủ thuật t đi màn hì o các bước ào màn hìn te dường d M FILES X8 ứng dụng O nhỏ dưới đ ình khởi đ c như[r]

8 Đọc thêm

tập đọc Con sẻ

TẬP ĐỌC CON SẺ

chạy trước tôi. Chợt nó dừng chân và bắt đầu bò, tuồng như đánh hơi thấy vật gì. Tôi nhìn dọc lối đi và thấy một con sẻ non mép vàng óng, trên đầu có một nhúm lông tơ. Nó rơi từ trên tổ xuống. Con chó chậm rãi lại gần. Bỗng từ trên cây cao gần đó, một con sẻ già có bộ ức đen nhánh lao xuống như hòn đá rơi trước mõm con chó. Lông sẻ già dựng ngược, miệng rít lên tuyệt vọng và thảm thiết. Nó nhảy hai ba bước về phía cái mõm há rộng đầy răng của con chó. Sẻ già lao đến cứu con, lấy thân mình phủ kín sẻ con. Giọng nó yếu ớt nhưng hung dữ và khản đặc. Trước mắt nó, con chó như một con quỷ khổng lồ. Nó sẽ hi sinh. Nhưng một sức mạnh vô hình vẫn cuốn nó xuống đất. Con chó của tôi dừng lại và lùi … Dường như nó hiểu rằng trước mặt nó có một sức mạnh. Tôi vội lên tiếng gọi con chó đang bối rối ấy tránh ra xa, lòng đầy thán phục. Vâng, lòng tôi đầy thán phục, xin bạn đừng cười. Tôi kính cẩn nghiêng mình trước con chim sẻ bé bỏng dũng cảm kia, trước tình yêu của nó. Theo Tuốc-ghê-nhép
Xem thêm

22 Đọc thêm

7 cách vượt qua nỗi sợ diễn thuyết doc

7 CÁCH VƯỢT QUA NỖI SỢ DIỄN THUYẾT

7 cách vượt qua nỗi sợ diễn thuyết Không phải tất cả mọi người đều được thiên phú khả năng diễn thuyết trước đám đông, nhưng rõ ràng, trình bày tự tin một vấn đề là công cụ vô cùng hữu dụng cho sự nghiệp của bạn. Tất nhiên, việc bạn lo lắng, thậm chí sợ hãi khi phải thuyết trình là điều đương nhiên, nhưng thành tựu đạt được từ đó lại rất là điều rất đáng để bạn cố gắng, nỗ lực. Đó là quan điểm của chuyên gia Sherri Thomas, tác giả cuốn sách “5 bước để trở thành một biểu tượng cá nhân quyền lực”. Theo bà Thomas, “Việc là một người diễn thuyết giỏi sẽ giúp gây dựng uy tín, ảnh hưởng và mở ra rất nhiều cơ hội khác nhau trong sự nghiệp của bạn”. Có nhiều cách để vượt qua nỗi sợ phải nói trước công chúng. Và nếu bạn đang thực sự mong muốn tìm kiếm thêm sự tự tin trước khi diễn thuyết trước mọi người, đây sẽ là 7 phương cách để bạn tham khảo: Bắt đầu từ những cái nhỏ Hẳn nhiên bạn không thể có được bài diễn thuyết hoàn hảo kéo dài tới 40 phút ngay trong lần thử đầu tiên. Vì vậy, hãy cố gắng luyện tập từng chút một để đạt tới trình độ đó. Bạn có thể tự tạo cơ hội luyện tập cho mình thông qua các hoạt động cần phải nói trước công chúng. Bất kể chuyện bạn tham gia phát biểu trong một cuộc họp tổ, họp xóm hay chỉ là một cuộc thảo luận ở phòng, việc quen phải đứng nói trước mọi người sẽ giảm bớt dần áp lực căng thẳng với bạn. Cảm giác trải qua một bài tập ngắn như thế cũng sẽ dần gây dựng trong bạn sự tự tin với những hoạt động dài hơi hơn sau này. Chấp nhận những sai sót có thể Khi phải diễn thuyết trước mọi người, bạn hãy để mình thật thoải mái. Hầu hết những người đang nghe bạn đều có nhiều lựa chọn và họ hiểu vấn đề hơn là bạn nghĩ. Sự ấp úng và những sai sót về mặt kỹ thuật là một phần không thể tránh khỏi. Hãy dùng khiếu hài hước
Xem thêm

4 Đọc thêm

Mô phỏng động học cơ cấu phân phối khí động cơ IFA trên Catia P2 potx

MÔ PHỎNG ĐỘNG HỌC CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ ĐỘNG CƠ IFA TRÊN CATIA P2 POTX

2.4. Các chi tiết, cụm chi tiết chính trong cơ cấu phân phối khí: 2.4.1. Trục cam: Nhiệm vụ của trục cam là dẫn động và điều khiển việc đóng mở xupáp hút và thải đúng theo chu kì hoạt động của động cơ. Hình 2-6 Kết cấu trục cam. 1 – Đầu trục cam; 2 – Cổ trục cam; 3 – Các vấu cam; 4 – Cam lệch tâm bơm xăng; 5 – Bánh răng dẫn động bơm dầu bôi trơn. Trên trục cam có các vấu cam hút và xả cho mỗi xilanh. Thời điểm đóng mở xupáp phụ thuộc vào biên dạng cam. Trục cam bao gồm các phần cam thải, cam nạp và các cổ trục. Ngoài ra trên một số động cơ trên trục cam còn có vấu cam dẫn động bơm xăng, bơm cao áp vv…Hình dạng và vị trí của cam phối khí quyết định bởi thứ tự làm việc, góc độ phối khí và số kì của động cơ. Cam có thể được chế tạo liền trục hoặc có thể làm rời từng cái rồi lắp trên trục bằng then hoặc đai ốc. Vật liệu chế tạo trục cam thường là thép hợp kim có thành phần cacbon thấp như thép 15X, 15MH, 12XH hoặc thép cacbon có thành phần trung bình như thép 40 hoặc thép 45. Các mặt ma sát của trục cam (mặt làm việc của trục cam, của ổ trục, của mặt đầu trục cam…) đều thấm than và tôi cứng. + Cổ trục cam: Có hai loại đủ cổ và thiếu cổ. Nếu số cổ trục là Z và số xilanh là i thì: Số cổ loại đủ cổ là Z = (i + 1) thường dùng ở động cơ điêzen. Số cổ loại trốn cổ Z = (i/2 + 1) thường dùng ở động cơ xăng. Các cổ phải mài bóng, bề mặt có độ cứng đạt 50 ÷ 60 HRC. Nếu trục cam lắp luồn thì kích thước cổ phải còn lớn hơn các phần khác của trục cam. Đôi khi để dễ lắp người ta làm đường kính các cổ khác nhau, cổ có đường kính nhỏ nhất ở phía cuối trục. Các ổ trục cam được ép trên thân máy đều là ống thép có tráng hợp kim chịu mài mòn như ba bít, hợp kim đồng chì, hợp kim nhôm. Nếu trục cam lắp theo kiểu đặt, phải dùng ổ hai nửa, một nửa đ
Xem thêm

21 Đọc thêm