HẸP ĐỘNG MẠCH CẢNH VÀ TAI BIẾN MẠCH NÃO

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "HẸP ĐỘNG MẠCH CẢNH VÀ TAI BIẾN MẠCH NÃO ":

Giáo trình phân tích ứng dụng đặc tính kỹ thuật của motur quạt dàn trong hệ số truyền nhiệt p9 potx

GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH ỨNG DỤNG ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA MOTUR QUẠT DÀN TRONG HỆ SỐ TRUYỀN NHIỆT P9 POTX

Phơng pháp nhúng đảm bảo đều hơn, đẹp hơn, thực hiện đơn giản nhng tổn hao lạnh lớn, sau khi nhúng một số lần thì nớc bị nhiễm bẩn nên phải thay thế. Nớc nhúng có nhiệt độ khoảng 3ữ5oC. Phơng pháp phun thực hiện từ nhiều phía, hệ thống điều khiển tự động phải nhịp nhàng giữa các khâu. Tuy nhiên khi phun mặt dới của sản phẩm sẽ không đợc mạ nên phải có biện pháp bổ sung. Do vậy ngời ta thờng sử dụng kết hợp cả 2 phơng pháp trên là vừa nhúng vừa phun. ở vị trí phun sản phẩm chuyển động vòng xuống máng chứa nớc nên cả hai mặt đều đợc mạ băng: mặt trên đợc mạ do phun còn mặt dới đợc mạ nhờ nớc trong máng. Phơng pháp này đảm bảo đều 2 mặt nhng lợng nớc cần thiết không nhiều và mất mát lạnh không đáng kể. - Sau khi làm ớt bề mặt sản phẩm đợc để trong không khí, nớc lấy lạnh từ thực phẩm và kết tinh trên bề mặt thực phẩm tạo thành lớp băng bám chặt bề mặt thực phẩm. Để tăng lớp băng mạ không nên kéo dài thời gian mạ băng, vì nh vậy sẽ bị mất nhiệt mà nên thực hiện nhiều lần, giữa các lần xen kẻ làm lạnh tiếp thực phẩm. - Để mạ đều sản phẩm cần tiến hành mạ nhiều lần, không để cho các lớp thực phẩm tiếp xúc với nhau nhiều. Chiều dày băng mạ ít nhất là 0,3mm. Sau khi mạ băng xong do nhiệt độ sản phẩm tăng nên ngời ta đa vào tái đông lại lần nữa để làm lạnh thực phẩm. 4.1.6.2 Bao gói thực phẩm Để bảo vệ, bảo quản và làm tăng thẩm mỹ thực phẩm, sau cấp đông thực phẩm đợc chuyển sang khâu đóng gói bao bì. Đây là khâu hết sức quan trọng làm tăng giá trị thực phẩm, thu hút khách hàng và quảng bá sản phẩm. Bao bì phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản sau đây: - Phải kín tránh tiếp xúc không khí gây ra ôxi hoá sản phẩm. Mặt
Xem thêm

5 Đọc thêm

PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI MẠ ĐIỆN CỦA DÂY CHUYỀN MẠ CROM NIKEN

PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI MẠ ĐIỆN CỦA DÂY CHUYỀN MẠ CROM NIKEN

2, kim cơng, graphít.... Các hạt này có đờng kính từ 0,5 đến 5àm và chiếm từ 2 đến 10% thể tích dung dịch. Khuấy mạnh trong khi mạ để chúng bám cơ học, hóa học hay điện hóa lên catot rồi lẫn vào lớp mạ.4. Các yếu tố ảnh hởngChất lợng lớp mạ phụ thuộc vào nhiều yếu tố nh : nồng độ dung dịch và tạp chất; các phụ gia bóng, thấm ớt, san bằng; độ pH; nhiệt độ; mật độ dòng điện; hình dạng của vật mạ, của anốt, của bể mạ và chế độ thủy động của dung dịch.II. Thành phần dung dịch và chế độ mạDung dịch mạ giữ vai trò quyết định về tốc độ mạ, chiều dầy tối đa, mặt hàng mạ và chất lợng mạ, vì thế phải dùng loại hóa chất do hãng chuyên sản xuất và cung cấp vật t riêng cho ngành mạ mới đảm bảo đợc các yêu cầu kỹ thuật. Dung dịch mạ thờng là hỗn hợp khá phức tạp gồm ion kim loại mạ, chất điện ly và các loại phụ gia nhằm đảm bảo thu đợc lớp mạ có chất lợng và tính chất mong muốn.1. Ion kim loại mạ. Trong dung dịch chúng tồn tại ở dạng ion đơn hydrát hóa hoặc ion phức nhng nói chung ion kim loại mạ đều có nồng độ lớn (1 3 mol/l). Lý do là để tăng giá trị của dòng điện giới hạn Dgh, tạo điều kiện nâng cao hơn dải mật độ dòng điện thích hợp Dc cho lớp mạ tốt. Dung dịch đơn thờng dùng để mạ với tốc độ cao cho vật liệu có hình thù đơn giản, còn dung dịch phức dùng cho trờng hợp cần có khả năng phân bố cao để mạ cho vật có hình thù phức tạp.2. Chất điện ly.Nhiều chất điện ly đợc đa vào dung dịch với nồng độ cao để tăng độ dẫn điện cho dung dịch mạ. Các chất này cũng có thể kiêm thêm vai trò chất đệm, -4-không chế pH luôn ổn định cho dù hydrô và ôxy thoát ra làm thay đổi độ axít ở sát
Xem thêm

42 Đọc thêm

Giáo trình hướng dẫn phân tích đặc tính kỹ thuật của bộ cánh khuấy trong hệ số truyền nhiệt p9 docx

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN PHÂN TÍCH ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA BỘ CÁNH KHUẤY TRONG HỆ SỐ TRUYỀN NHIỆT P9 DOCX

Phơng pháp nhúng đảm bảo đều hơn, đẹp hơn, thực hiện đơn giản nhng tổn hao lạnh lớn, sau khi nhúng một số lần thì nớc bị nhiễm bẩn nên phải thay thế. Nớc nhúng có nhiệt độ khoảng 3ữ5oC. Phơng pháp phun thực hiện từ nhiều phía, hệ thống điều khiển tự động phải nhịp nhàng giữa các khâu. Tuy nhiên khi phun mặt dới của sản phẩm sẽ không đợc mạ nên phải có biện pháp bổ sung. Do vậy ngời ta thờng sử dụng kết hợp cả 2 phơng pháp trên là vừa nhúng vừa phun. ở vị trí phun sản phẩm chuyển động vòng xuống máng chứa nớc nên cả hai mặt đều đợc mạ băng: mặt trên đợc mạ do phun còn mặt dới đợc mạ nhờ nớc trong máng. Phơng pháp này đảm bảo đều 2 mặt nhng lợng nớc cần thiết không nhiều và mất mát lạnh không đáng kể. - Sau khi làm ớt bề mặt sản phẩm đợc để trong không khí, nớc lấy lạnh từ thực phẩm và kết tinh trên bề mặt thực phẩm tạo thành lớp băng bám chặt bề mặt thực phẩm. Để tăng lớp băng mạ không nên kéo dài thời gian mạ băng, vì nh vậy sẽ bị mất nhiệt mà nên thực hiện nhiều lần, giữa các lần xen kẻ làm lạnh tiếp thực phẩm. - Để mạ đều sản phẩm cần tiến hành mạ nhiều lần, không để cho các lớp thực phẩm tiếp xúc với nhau nhiều. Chiều dày băng mạ ít nhất là 0,3mm. Sau khi mạ băng xong do nhiệt độ sản phẩm tăng nên ngời ta đa vào tái đông lại lần nữa để làm lạnh thực phẩm. 4.1.6.2 Bao gói thực phẩm Để bảo vệ, bảo quản và làm tăng thẩm mỹ thực phẩm, sau cấp đông thực phẩm đợc chuyển sang khâu đóng gói bao bì. Đây là khâu hết sức quan trọng làm tăng giá trị thực phẩm, thu hút khách hàng và quảng bá sản phẩm. Bao bì phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản sau đây: - Phải kín tránh tiếp xúc không khí gây ra ôxi hoá sản phẩm. Mặt
Xem thêm

5 Đọc thêm

Đồ án môn sản xuất sạch hơn Phân tích tài chính trong việc phòng ngừa ô nhiễm ở nhà máy xi mạ-công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Thanh Luân

ĐỒ ÁN MÔN SẢN XUẤT SẠCH HƠN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TRONG VIỆC PHÒNG NGỪA Ô NHIỄM Ở NHÀ MÁY XI MẠ-CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI THANH LUÂN

, HCl,…Vì vậy cần thiết phải xây dựng hệ thống thông gió đểbảo vệ sức khoẻ cho người lao động.5.3. Tuần hoàn axit11 Trong công đoạn tẩy rửa hay tẩy bằng axit có PH rất thấp.Chúng ta có thể tuầnhoàn lượng axit này để rửa kim loại cần mạ. Như vậy chúng ta sẽ tiết kiệm đượcmột lượng axit ãit đáng kể5.4.Thay thế thiết bị Chúng ta sẽ thay đổi thiết bị để đem lại năng suất cao và han chế sử dụngnhiên liệu cũng như hạn chế việc ô nhiễm môi trường. Cụ thể là thay thế kiểu rửasản phẩm thông thường của nhà máy bằng thiết bị máy phun nước áp lực cao. Vớithiết bị này công suất sẽ cao hơn và lượng nước sử dụng giảm đi rất nhiều, dẫn đếnlựợng nước thải ra sẽ ít đi 5. 5 Xây dựng quy trình xử lý nước thải tập trung Nước thải được thu gom về trạm xử lý nước thải. Việc xử lý khá phức tạp vìnước thải có PH thấp, chất dầu mỡ, và đặc biệt là hàm lượng kim loại nặng. Ngườita thường nâng PH, sau đó là giai đoạn oxy hóa để chuyển hóa Cr6+ thành Cr3+ . sauđó cho kết tủa và lắng, lọc cát- than hoạt tính để hấp thụ kim loại nặng. Trong quytrình xi mạ có nhiều công đoạn, mỗi công đoạn thải ra nước thải có thành phần, tínhchất khác nhau. Vì vậy việc thu gom tập trung để xử lý sẽ làm tăng chi phí xử lýthay vì xử lý riêng từng công đoạn5.6 Thay đổi quy trình công nghệ: Việc thay đổi quy trình công nghệ là một giải pháp tốt về mặt kỹ thuật. Việcthay đổi quy trình công nghệ làm giảm lượng thải cũng như lượng thất thoát rangoài, giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường. Nhưng tính khả thi không có vìviệc thay đổi quy trình tốn rất nhiều kinh phí cho việc thay đổi thiết bị, xây dựng lại
Xem thêm

21 Đọc thêm

KỸ THUẬT GIEO MẠ PHỦ NILON VÀ CHĂM SÓC MẠ TRÀ LÚA XUÂN MUỘN pot

KỸ THUẬT GIEO MẠ PHỦ NILON VÀ CHĂM SÓC MẠ TRÀ LÚA XUÂN MUỘN POT

bừa kỹ, sạch cỏ dại, chủ động tưới tiêu; Nên chọn các vùng khuất gió mùa Đông Bắc. Yêu cầu làm tập trung để tiện cho công tác quản lý và chăm sóc. - Đối với mạ sân: Làm mạ trên sân xi măng, sân gạch, trên nền đất cứng. Yêu cầu nơi làm mạ phải khuất gió, đủ ánh sáng, khi làm mạ dùng đất bùn ao hoặc bùn ruộng (không lấy bùn ở những nơi yếm khí, ao tù) trộn đều với các loại phân bón và rải dày từ 2 - 3 cm, tạo thành luống rộng từ 1 - 1,2m. Khi gieo mạ đập nhẹ cho mộng chìm. * Phân bón: Chủ yếu là bón lót trước khi gieo, gồm: Phân hữu cơ hoai mục, lân super. - Lượng phân bón cho 1 sào (500m2) là: Phân chuồng hoai mục 300 - 500kg + phân lân super 15 - 20kg. - Khi mạ có lá thật, sử dụng các chất kích thích sinh trưởng như Komic, KH,… để tạo điều kiện cho mạ phát triển nhanh. Trong điều kiện thời tiết nhiệt độ dưới 160C tuyệt đối không được sử dụng phân đạm bón cho mạ. * Chống rét cho mạ: Thời điểm gieo mạ bổ sung này thời tiết tiếp tục rét đậm, rét hại. Vì vậy, nhất thiết phải dùng nilon trong suốt che phủ (không sử dụng nilon màu) để chống rét. Luống mạ 1,0 - 1,2 m, (tuỳ theo khổ rộng nilon) dùng tre, nứa tạo vòm, độ cao của vòm giàn che từ 35 - 40 cm. và phủ kín bằng nilon để giữ ấm cho mạ. Lượng nilon cần cho 1 sào mạ: 9 -10 kg. - Luyện mạ trước khi cấy: Khi thời tiết ấm và mạ đã có lá thật, tiến hành luyện mạ bằng cách mở nilon ở 2 đầu luống để
Xem thêm

3 Đọc thêm

Sinh học 9 - Tiết 28: THỰC HÀNH: Quan sát thường biến pot

SINH HỌC 9 - TIẾT 28: THỰC HÀNH: QUAN SÁT THƯỜNG BIẾN POT

mọc ở vị trí khác nhau ở vị trí thứ nhất thuộc thế hệ nào? H?: Các cây lúa được gieo từ hạt của 2 cây trên có khác nhau không? Rút ra nhận xét H?: Tại sao cây mạ ở ven bờ phát triển hơn cây mạ trong ruộng GV: yêu cầu HS phân biệt đột biến và thường biến + 2 cây mạ thuộc thế hệ thứ nhất (biến dị và đời cá thể) + Con của chúng giống nhau (biến dị không di truyền được) + Do điều kiện dinh dưỡng khác nhau * Hoạt động 3: Nhận biết ảnh hưởng của môi trường đối với tính trạng số lượng và tính trạng chát lượng GV yêu cầu HS quan sát ảnh 2, luống rau của cùng 1 giống nhưng có điều kiện chăm sóc khác nhau H?: Hình dạng của 2 cây có khác nhau không? H?: Kích thước thân lá khác nhau - HS nêu được + Hình dạng giống nhau (tính trạng chất lượng) + Chăm sóc tốt củ to, thân lá to + ít chăm soc chủ nhỏ * nhận xét như thế nào> rút ra kết luận - tính trạng chất lượng phụ thuộc vào
Xem thêm

4 Đọc thêm

QUÁ TRÌNH XI MẠ VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI XI MẠ

QUÁ TRÌNH XI MẠ VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI XI MẠ

4 Bộ lọc dầu thải Rắn 125 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 1206 Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải Lỏng 3607 Bao bì mềm thải bị nhiễm các chất thải nguy hại Rắn 468 Bao bì cứng thải bằng kim loại Rắn 909 Bao bì cứng thải bằng nhựa Rắn 4410 Giẻ lau bị nhiễm các thành phần nguy hại Rắn 84011Thiết bị thải có các bộ phận chứa các thành phần nguy hạiRắn 4812 Pin, acquy thải Rắn 18013 Giấy thải không nhiễm thành phần nguy hại Rắn 21600014 Nhựa thải không nhiễm thành phần nguy hại Rắn 2400015 Kim loại thải không nhiễm thành phần nguy hại Rắn 3720016 Chất thải sinh hoạt Rắn 42000III.2.1 Line quay BARRELChức năng của dây chuyền mạ này là dùng để mạ những ghim kẹp sau khi đã được cắt uốn ởphân xưởng trước.12Báo cáo thực tập tốt nghiệpHình 5. Line mạ quayQuy trình sản xuất:Nhận vật tư  Kiểm tra đầu vào  Xác nhận trước khi sản xuất  Bỏ vật từ vào thùng mạ Bắt đầu mạ  Rửa axit  Rửa nước  Tẩy dầu nóng  Rửa nước  Rửa nước Điện giải cuối  Rửa nước  Trung hòa  Rửa nước  Mạ đồng (nếu có)  Mạ Niken Thu hồi  Rửa nước  Lấy sản phẩm ra khỏi thùng mạ  Thụ động lần 1 Rửa nước Thụ động lần 2  Làm ráo nước  Sấy khô  Làm nguội  Kiểm tra chất lượng củasản phẩm đã mạ  Đóng gói  Bảo quản tạm thời  Nhập kho vật tư.Nguyên liệu sẽ được nhận từ kho thông qua việc xác nhận mã vật tư, số lượng theo phiếu. Sau
Xem thêm

37 Đọc thêm

Các phương thức làm mạ ppt

CÁC PHƯƠNG THỨC LÀM MẠ

Các phương thức làm mạ Tùy điều kiện đất đai và thời tiết, có thể làm mạ bằng nhiều phương pháp khác nhau: Mạ dược: Là hình thức phổ biến nhất. Ruộng mạ được giữ nước, làm đất kỹ, trang phẳng rồi lên luống, gieo hạt đã nảy mầm, giữ ẩm thời kỳ đầu sau đó mới tưới nước cho đến lúc cấy. Mạ sân (mạ nền): Những năm rét nhiều ở vụ xuân, mạ dược thường chết gây thiêu mạ, phảI khắc phục bằng làm mạ sân (Thường là vụ xuân muộn). Xuất phát từ kinh nghiệm làm mạ Dapog của Philippin. Làm đất khô trước khi gieo, lót giấy PE hoặc lá chuối, rải một lớp đất bột mỏng rồi gieo hạt, tưới ẩm. Mạ Dapog gieo dày (2-2,5 Kg/m2), tuổi mạ 10-15 ngày. Có thể cải tiến phương pháp này bằng cách trước khi gieo mầm, rảI một lớp bùn mỏng lên sân hay lên nền đất cứng ở bờ mương, ven đường. Nếu đất xấu có thể trộn thêm phân chuồng mục đã ủ với lân. Gieo hạt đã xử lí, ngâm ủ. Mật độ gieo từ 1,0-1,5 kg/m2 . Tưới giữ ẩm, che nilon tránh gió lạnh. Khi mạ 2,5-3 lá là nhổ cấy được. Khi lấy mạ bứng cả mảng. Khi cấy tách thành các khóm nhỏ. Mạ sân bén rễ nhanh, không thua kém mạ dược. Mạ khô (mạ đồi, mạ nương): Làm đất khô, gieo sâu 2-3 cm (hoặc chọc lỗ bỏ hạt) dùng cào, bừa răng lấp hạt. . . ở đồng bằng, làm đất nhỏ lên luống, gieo hạt, lấp một lớp đất bột mỏng và tưới ẩm. Loại mạ này, sau cấy bén rễ nhanh, mọc khỏe. Mạ nổi (mạ bè): Phổ biến ở vùng đất trũng không làm được mạ dược (mạ nước). Lấy rơm cỏ kết thành bè rộng 1-1,2 m, nổi lên 3-5 cm, dùng đất sét, bùn loãng rải lên rồi gieo mầm.
Xem thêm

2 Đọc thêm

MẠ BẠC

MẠ BẠC

IIIQuy trình mạ2. Xử lý sau khi mạPhương pháp chống sự biến màu bạcXử lý sau khi mạThụ động điện hóaThu hồi bạc trong dung dịch mạ hỏngPhương pháp chống sự biến màu bạc- Chi tiết bạc trong quá trình vận chuyển hoặc dự trữ khi tiếp xúc những chất ăn mòn như SO 2, H2S, Cl …trong không khí, bạc biến màu rất nhanh do tạo thành bạc clorua, bạc sunfua, bạc sunfat …, làm mất độ bóng,dần dần biến thành màu vàng nhạt → xanh tím → nâu đen.- Sự biến màu của bạc có quan hệ với nhiều nhân tố như độ tinh khiết của bạc môi trường xung quanh lớpmạ bạc như nhiệt độ, độ ẩm, nồng độ các chất ăn mòn….- Sự biến màu bạc không những ảnh hưởng đến bề mặt còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình năng hàn, độdẫn điện của lớp mạ.Dù áp dụng phương pháp chống sự biến màu nào cần phải đạt yêu cầu sau đây:- Có khả năng chống biến màu nhất định.- Có tính năng hàn.- Có điện trở tiếp xúc nhỏ.Phương pháp thụ động hóaCông nghệ thụ động hóa muối cromat như trong bảng sau.Quy trình công nghệ cụ thể tạo màng như sau:
Xem thêm

27 Đọc thêm

Giảm thời gian sinh trưởng lúa mùa pptx

GIẢM THỜI GIAN SINH TRƯỞNG LÚA MÙA PPTX

Giảm thời gian sinh trưởng lúa mùa Muốn cho lúa mùa nhanh bén rễ hồi xanh, không bị bệnh nghẹt rễ, không bị ngộ độc thuốc trừ cỏ, đẻ nhánh sớm, nhanh thu hoạch nông dân cần chú ý một số kinh nghiệm chọn giống lúa gieo cấy và chăm sóc sau. Chọn các giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn dưới 105 ngày như các giống: Lúa Nhật, P6 đột biến, TBR36, N87, VS1, QR1, KD18… đạt tiêu chuẩn giống tốt. Chăm sóc dược mạ tốt, đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, mạ phải đủ tuổi, không quá già. Mạ dược dày xúc tuổi mạ 12-15 ngày, mạ ném tuổi mạ 7-10 ngày. Nên chọn phương pháp gieo mạ ném trên khay nhựa, lúa cấy bảo tồn được bộ rễ không bị “chột”, rút ngắn được 5-7 ngày thời gian sinh trưởng so với các phương pháp gieo mạ dược, gieo mạ trên nền đất cứng. Tốt hơn nữa là sạ lúa bằng giàn kéo tay, đây là tiến bộ kỹ thuật cần nhân rộng, rút ngắn thời gian sinh trưởng cho lúa, đỡ công lao động, năng suất cao.
Xem thêm

3 Đọc thêm

MỘT SỐ BỆNH TIM BẨM SINH doc

MỘT SỐ BỆNH TIM BẨM SINH

cắt và khâu bịt ống động mạch qua đường mở ngực: thường mổ qua đường mở ngực trái sau-bên ở liên sườn IV. Tiến hành phẫu tích ống động mạch, cắt ngang ống và khâu bịt lại hai đầu (một đầu phía động mạch phổi và một đầu phía động mạch chủ) bằng các mối khâu vắt Bịt tắc ống động mạch bằng kỹ thuật đặt thông mạch máu (catheterization): thường đặt thông mạch máu qua đường động mạch đùi và tĩnh mạch đùi, đưa ống thông (catheter) đến lỗ của ống động mạch, tiến hành bịt tắc ống động mạch bằng các vật liệu được thiết kế đặc biệt cho thủ thuật này.VI. Hẹp động mạch chủ ( Coarctation of the Aorta:COARC ): 1. Đại cương: Hẹp động mạch chủ là một bệnh bẩm sinh, có thể gặp hẹp ở các vị trí khác nhau, nhưng thường gặp nhất là Hẹp eo động mạch chủ (vùng tương ứng với dây chằng chủ-phổi, sau chỗ tách ra của động mạch dưới đòn trái).2. Sinh lý bệnh: + Máu bị ứ lại trên chỗ hẹp nên làm tăng áp lực máu các động mạch ở chi trên và sọ não nhưng lại thiếu máu phần dưới của cơ thể. + Tim trái phải tăng sức bóp nên thường bị tăng gánh và phì đại.3. Triệu chứng chẩn đoán: + Cơ thể phát triển không cân đối: phần trên (hai chi trên, cổ ) to khoẻ trong khi đó phần dưới cơ thể (mông,hai chi dưới ) lại nhỏ và mảnh khảnh. Huyết áp ở tay cao trong khi đó huyết áp ở chân giảm (bình thường huyết áp tâm thu ở chân cao hơn ở tay khoảng 10-20 mmHg). + Có thể nghe thấy tiếng thổi tâm thu ở cạnh bờ trái cột sống vùng đốt sống ngực thứ tư và thứ năm. + Điện tim: thường có tăng gánh thất trái. + X.quang: - Hình bờ dưới xương sườn có khe lõm hình chữ V do các động mạch liên sườn bị giãn rộng Hình thất trái giãn to. + Siêu âm: có thể xác định được hình hẹp eo động mạch chủ (nhất là dùng đầu dò đưa vào thực quản để chụp siêu âm động mạch chủ). + Chụp động mạch chủ cản quang: xác định chính xác Hẹp động mạch chủ cũng như tình trạng tuần hoàn bên của nó.4. Điều trị ngoại khoa: + Chỉ định: mọi bệnh nhân có thể chịu đựng được cuộc mổ thì đều nên chỉ định điều trị ngoại khoa. + Phương pháp mổ: - Nối bắc cầu (by pass) qua chỗ hẹp: thường dùng một đoạn mạch máu nhân tạo để nối bắc cầu giữa phần trên và phần dưới của chỗ hẹp. - Vá mạch máu: cắt dọc thành động mạch ở chỗ hẹp và dùng một mảnh vật liệu nhân tạo vá vào để làm rộng lòng động mạch ra. - Khâu nối tận-tận hai đầu động mạch
Xem thêm

11 Đọc thêm

quy trình mạ vàng - quy trình phân tích bể mạ

QUY TRÌNH MẠ VÀNG - QUY TRÌNH PHÂN TÍCH BỂ MẠ

xu hướng tăng cao. Cho nên phải thay thế một bộ phận anot vàng thành anot không hòa tan. Bạch kim là anot không hòa tan tốt nhất, cũng có thể sử dụng thép không gỉ.Khi dung dịch có Na+, dẫn đến thụ động anot, dung dịch có màu nâu. Dung dịch mạ vàng xyanua chỉ sử dụng KCN mà không dùng NaCNCho vào dung dịch mạ lượng thích hợp chất xyanua coban, có thể nâng cao độ cứng 80%, nâng cao gấp đôi độ mài mòn 1. MẠ VÀNG DUNG DỊCH XYANUAPhân tích hợp chất xyanuaVai tròLà chất tạo phức, sự tồn tại của KCN tự do thích hợp làm dung dịch ổn định, lớp mạ kết tinh mịn, anot hòa tan tốtHàm lượng thấp thì dung dịch không ổn định, lớp mạ thô, độ bóng không tốt1. MẠ VÀNG DUNG DỊCH XYANUAHút 5ml mẫu cho vào erlen 250ml + 50ml H2O cất, thêm 2ml KI 10%Chuẩn bằng dung dịch AgNO
Xem thêm

22 Đọc thêm

đồ án thiết kế xưởng mạ kền

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ XƯỞNG MẠ KỀN

Phương pháp mạ điện cũng đã có một lịch sử khá lâu, khoảng trên 200 năm. Kể từ năm 1805 do nhà bác học Luigi V. Brugnatelli khai sinh ra đến nay, ngành mạ điện cũng đã trải qua biết bao thăng trầm lịch sử. Trong suốt 30 năm đầu, kĩ thuật mạ điện chỉ có thể nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Nhưng cho đến khi máy phát điện ra đời thì kĩ thuật mạ điện đã bước sang một kỷ nguyên mới. Các sản phẩm mạ mang tính thương mại ra đời và phát triển rực rỡ, bởi ý nghĩa vô cùng to lớn của lớp mạ.Mạ vừa có tính trang trí, lại vừa có tính bảo vệ.Mật độ dòng điện tăng lên, năng suất lao động tăng, quá trình mạ được tự động hóa từ một phần đến hoàn toàn. Những dung dịch cùng với các phụ gia mới làm cho lớp mạ đạt chất lượng tốt hơn. Các lớp mạ được nghiên cứu phát triển để thỏa mãn cả yêu cầu chống ăn mòn lẫn trang trí, làm đẹp... Kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, người ta còn nghiên cứu thành công kĩ thuật mạ crom cứng, mạ đa lớp...
Xem thêm

72 Đọc thêm

THIẾT kế máy sạ MỘNG mạ sử DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP TRỒNG lúa nước

THIẾT KẾ MÁY SẠ MỘNG MẠ SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP TRỒNG LÚA NƯỚC

TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 2(25).2008 THIẾT KẾ MÁY SẠ MỘNG MẠ SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP TRỒNG LÚA NƯỚC DESIGN RICE SPROUT SOWING MACHINE USED IN WET RICE CULTIVATION AGRICULTURE NGUYỄN VĂN YẾN Đại học Đà Nẵng NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN TÓM TẮT Trong nông nghiệp trồng lúa nước, khâu gieo sạ ảnh hưởng đến sự phát triển của cây lúa cũng như năng suất cây trồng. Bài báo này giới thiệu một mẫu máy sạ mộng mạ, đảm bảo kỹ thuật gieo sạ có lợi cho sự phát triển của cây lúa và tăng năng suất lao động. ABSTRACT In wet rice cultivation agriculture, sowing step affects rice development as well as crop productivity. This paper presents a model of rice sprout sowing machine which satisfy sowing technique advantageous to rice development and increasing labor productivity. 1. Đặt vấn đề Nghề trồng lúa nước đã có ở Việt Nam từ rất lâu. Ngày xưa, nông dân trồng lúa nước theo cách thức: thóc giống được ngâm ủ thành mộng mạ, gieo mộng mạ trên ruộng bùn, sau khoảng 20 ngày khi tuổi mạ 2,5 đến 3 lá, thì nhổ mạ lên và đem cấy xuống ruộng nước. Thời gian từ khi cấy lúa đến khi thu hoạch khá dài, khoảng trên 120 ngày. Ngày nay, nông dân nước ta chủ yếu trồng các giống
Xem thêm

6 Đọc thêm

Ngành xi mạ doc

NGÀNH XI MẠ DOC

Thay đổi quy trình công nghệ;•Thu hồi kim loại nặng;•Quản lý nội vi tốt: thường xuyên bảo trì máy móc, thiết bị, kiểm tra đường ống, tránh hiện tượng rò rĩ hóa chất. Đồng thời nâng cao nhận thức của cán bộ, công nhân viên nhà máy.4.3 Xây dựng hệ thống xử lý khí thải:•Trong nhà máy xi mạ có chứa nhiều hóa chất xi mạ độc hại có mùi như CuCN, các axit H2SO4, HCl,…Vì vậy cần thiết phải xây dựng hệ thống xử lý khí thải để bảo vệ sức khoẻ cho người lao động.•Các tác nhân gây ô nhiễm không khí ở nhà máy chỉ tập trung vào 3 dạng chính: hơi acid, hơi kiềm và hơi kim loại, do đó có thể tập trung các nguồn thải này dẫn ra khỏi khu vực sản xuất và tiến hành xử lý trên cùng một thiết bị: Thiết bị rửa khí dạng hấp thụ. 25
Xem thêm

29 Đọc thêm

Báo cáo khoa học: Tổng hợp màng cứng CrN bằng phương pháp phún xạ mạ ion (SIP) ppt

BÁO CÁO KHOA HỌC: TỔNG HỢP MÀNG CỨNG CRN BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÚN XẠ MẠ ION (SIP) PPT

TẠP CHÍ PHÁT TRIỂN KH&CN, TẬP 10, SỐ 05 - 2007 Trang 13 TỔNG HỢP MÀNG CỨNG CrN BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÚN XẠ MẠ ION (SIP) Đinh Thị Mộng Cầm, Nguyễn Hữu Chí, Lê Khắc Bình, Trần Tuấn, Nguyễn Thị Hải Yến, Trần Quang Trung Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG – HCM (Bài nhận ngày 09 tháng 11 năm 2006, hoàn chỉnh sửa chữa ngày 26 tháng 05 năm 2007) TÓM TẮT: Màng CrN được dùng làm lớp phủ bảo vệ bề mặt vật liệu do có những tính chất đặc biệt như: độ cứng cao, nhiệt độ làm việc lớn, độ chống mài mòn và tính trơ hoá học cao. Màng CrN được tổng hợp trên đế inox bằng phương pháp phún xạ mạ ion với áp suất khoảng 9.10-3torr. Màng thu được có cấu trúc tinh thể tốt với định hướng chủ yếu theo mặt (111) song song với bề mặt mẫu. Cấu trúc tinh thể và độ bám dính của màng phụ thuộc vào nồng độ khí N2 và thế hiệu dịch trên đế. Màng có độ chống ăn mòn cao khi ngâm trong hai môi trường giả (môi trường acetat và môi trường mồ hôi). I. GIỚI THIỆU Ngày nay, màng cứng đang được các phòng thí nghiệm trên thế giới quan tâm nghiên cứu, bởi một số tính chất đặc biệt như: độ cứng cao, nhiệt độ làm việc lớn, chống mài mòn và tính trơ hoá học cao[1-12]. Trong các loại màng cứng thường gặp như CrN, TiN, TiCN, màng CrN ngày càng phổ biến và trở thành vật liệu công nghệ quan trọng do có độ cứng khá cao (độ cứng Vickers có thể lên đến 2000 HV), chịu được sự gia công nhiệt trên 700 oC [13-15], chống mài mòn, ăn mòn cao đặc biệt đối với Cl, F và có độ bám dính tốt trên đế inox[16],[17], đồng thời màng CrN ít giòn hơn các loại màng cứng khác nên nó phù hợp hơn trong việc bảo vệ bề mặt các vật liệu mềm (hợp kim Al, inox) [1],[17],[18]. Với những đặc tính nổi bật đó, màng CrN được ứng dụng dùng làm lớp phủ bảo vệ bề mặt dụng cụ cắt gọt, mũi khoan, các bộ phận máy
Xem thêm

8 Đọc thêm

Đề tài ngành xi mạ

ĐỀ TÀI NGÀNH XI MẠ

hoạt động bề mặtNước thải axit, cặn thải kim loại gây ô nhiễm môi trường, hơi axit, khí hydro dễ gây các bệnh đường hô hấpTẩy dầu mỡ bằng dung môi hữu cơCác chất dầu mỡ, dung môi, hơi dung môi,cặn kim loạiLà các chất dễ cháy, nổ, bay hơi gây độc đối với công nhânTẩy rỉ hóa học Dung dịch axit, muối kim loại nặng Nước thải có PH thấp, gây ăn mòn, các kim loại nặng gây độcMạ kẽm Nước có PH cao, chứa nhiều kẽm, muối kẽm, muối xianua, Nước thải có chứa nhiều kẽm, xianua gây ô nhiễm môi trườngMạ Niken Muối Niken, muối florua, axit boric, axit sunfuric, khí độc thoát ra từ bể mạNước thải chứa kim loại nặng gây ô nhiễm môi trườngKhí độc ảnh hưởng đến sức khỏeMạ Crom Axit sunfuric, axit cromic Nước thải có chứa cromat rất độc cho người và động vật. Cromat là chất gây ung thư da, ung thư phổiMạ đồng Nước thải có chứa muối vô cơ cao,muối đồng, muối amoni, xianuaNước thải chứa độc tố xianua đồng gây ô nhiễm nguồn nướcMuối đồng, muối xianuca gây ngộ độc cấp tính cho người công nhân làm việc trực tiếp16173. Hệ thống quản lý chất thải nguy hại ngành xi mạ:
Xem thêm

29 Đọc thêm

THUẬT NGỮ HÀNG HẢI G

THUẬT NGỮ HÀNG HẢI G

   THUËT NG÷ Kü THUËT ANH - VIÖT   G - GGalley Nhà bếpGalvanization (Sự) mạ kẽmGalvanize, to Mạ kẽmGalvanized annealed copper wire Dây đồng mạ kẽmGalvanized steel wire Dây thép mạ kẽmGalvanizing (Việc) mạ kẽmGang control Điều khiển nhómGangway Lối đi, cầu điGangway ladder Cầu thang của cầu điGangway port Cửa của cầu điGap Khoảng tống, khe hở (hàn)Gap length Độ rộng khe hởGas Khí (ga)Gas burner Thiết bị, dầu đốt khíGas cock Van khíGas compressor Máy nén khí (ga)Gas concentration Tập trung khí (ga)Gas - cut edge Mép cắt bằng khí đốtGas cutting Cắt bằng khí đốtGas cylinder Chai, bình khí (ga)Gas dangerous space Khu vực nguy hiểm khí (ga)Gas detection Phát hiện khí (ga)Gas detection equipment Thiết bị dò, phát hiện khí (ga)Gas detection system Hệ thống dò, phát hiện khí (ga)Gas detecter Thiết bị dò, phát hiện khí (ga)Gas detecter probe Đầu dò, phát hiện khí (ga)Gas detecter read-out location Vị trí theo dõi, quan sát thiết bị dò khí (ga)Gas detecter record Ghi lưu kết quả của thiết bị dò khí (ga)Gas discharge Xả khí (ga)
Xem thêm

5 Đọc thêm

Nghiên cứu công nghệ mạ hoá học tạo lớp phủ compozit Ni-hạt phân tán (Al2O3,PTFE)

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ MẠ HOÁ HỌC TẠO LỚP PHỦ COMPOZIT NI-HẠT PHÂN TÁN (AL2O3,PTFE)

MỞ ĐẦU Mạ hoá học NiP lần đầu tiên được nghiên cứu bởi Brenner và Riddell vào những năm 1940. Vào thời kỳ đầu, dung dịch mạ này rất dễ bị phân huỷ và hình thức lớp mạ xấu, do vậy không thể dùng vào mục đích bảo vệ hoặc trang trí được. Tuy nhiên không lâu sau đó, với sự đầu tư nghiên cứu, lớp mạ này không ngừng được cải tiến như: tốc độ mạ tăng, dung dịch ổn định, lớp mạ có độ cứng cao, chống mài mòn, chống ăn mòn… Cho tới nay lớp mạ hóa học NiP được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau như mạ cho các trục máy in, trên các chi tiết của bộ chế hoà khí trong động cơ, mạ trên các trục, cánh máy nén, đầu piston trong lĩnh vực vũ trụ; mạ ở các kíp nổ và nòng súng trong lĩnh vực quân sự… Mặc dù lớp mạ hoá học NiP có nhiều ư u điểm, song để đáp ứng tính năng kỹ thuật ngày càng cao đòi hỏi lớp mạ cần phải được cải thiện thêm. Mạ compozit chính là một trong những biện pháp hữu hiệu để cải thiện tính chất lớp mạ. Trong quá trình mạ compozit, các hạt trơ được đưa vào trong dung dịch mạ và các hạt trơ này sẽ được đồng kết tủa vào trong lớp mạ NiP. Lớp mạ compozit thu được v ới pha phân tán là các hạt trơ và pha liên tục là hợp kim NiP sẽ kết hợp được ưu điểm của cả hai loại vật liệu nói trên. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi cho vào lớp mạ NiP các hạt có độ cứng cao (như kim cương, SiC) sẽ làm tăng độ cứng và tăng khả năng chịu mài mòn cho lớp mạ. Khi pha thêm hạt BN sẽ có tác dụng tăng cường tính bôi trơn và tính chống bám dính cho lớp mạ… Do tính m ới và có khả năng ứng dụng cao mà lớp mạ hoá học NiP compozit hiện đang thu hút được rất nhiều sự quan tâm nghiên cứu của các nhà khoa học trên thế giới. Hiện nay sản phẩm của mạ NiP compozit hóa học cũng đã được thương mại hóa trên thị trường thế giới, nhưng ở trong nước mạ hoá học NiP compozit chỉ ở mức độ nghiên cứu rất nhỏ lẻ. Hơn nữ a, quá trình chế tạo lớp mạ compozit là khá phức tạp, đòi hỏi cần phải có những nghiên cứu toàn diện, có tính hệ thống để có thể đạt được kết quả như mong muốn. Với mục đích nghiên cứu, ứng dụng lớp mạ NiP compozit ở Việt Nam qua đó để phát triển sâu thêm lý thuyết về quá trình hình thành lớp mạ, tác giả đã lựa chọn đề tài "Nghiên cứu công nghệ mạ hoá học tạo lớp phủ compozit hệ Ni/hạt phân tán ( Al , PTFE )" . . 2 O 3
Xem thêm

120 Đọc thêm

BAI SO 2 - BTL XSTK docx

BAI SO 2 - BTL XSTK DOCX

5. Trong một thí nghiệm khoa học người ta nghiên cứu độ dày của lớp mạ kền khi dùng ba loại bể mạ khác nhau. Sau một thời gian mạ, người ta đo độ dày của lớp mạ nhận được ở các bể:Độ dày lớp mạ kền Số lần đo ở bể mạA B C4 - 8 32 51 688 - 12 123 108 8012 - 16 10 26 2616 - 20 41 24 2820 - 24 19 20 28với mức ý nghóa α = 0,05, hãy kiểm đònh giả thiết: độ dày lớp mạ sau khoảng thời gian nói trên không phụ thuộc loại bể mạ được dùng.
Xem thêm

2 Đọc thêm