NGÀY CUỐI TUẦN Ở THÀNH PHỐ CỦA NHỮNG BÃI BIỂN ĐẸP PPTX

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "NGÀY CUỐI TUẦN Ở THÀNH PHỐ CỦA NHỮNG BÃI BIỂN ĐẸP PPTX":

CHƯƠNG III MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH VÀ BỒI THƯỜNG HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG TẠI PJICO

CHƯƠNG III MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH VÀ BỒI THƯỜNG HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG TẠI PJICO

Ch ng III M t s ki n ngh i v i công tác giámươ ộ ế ị đố ớnh v b i th ng h ng hoá xu t nh p kh u v nđị à ồ ườ à ấ ậ ẩ ậchuy n b ng ng t i PJICOể ằ đườ ạI.XU HƯỚNG PH T TRIÁ ỂN THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM H NG HO XUÀ Á ẤTNHẬP KHẨU VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN CỦA VIỆT NAM TRONGTHỜI GIAN TỚI:Trong giai đoạn hiện nay khi m xu hà ướng quốc tế hoá, to n cà ầu hoáđang diễn ra ng y c ng mà à ạnh mẽ, các mối quan hệ kinh tế quốc tế phát triểnvới tốc độ nhanh chóng thì sự phát triển của ng nh bà ảo hiểm cũng không nằmngo i xu thà ế đó .Nhất l à đối với một nước như Việt Nam chúng ta,l mà ộtnước đang trong giai đoạn phát triển vì vậy m xu hà ướng phát triển ngoạithương đang rất mạnh mẽ,được thể hiện trong những năm qua chúng ta đã kýhiệp định thương mại Việt Mỹ ,tham gia v o AFTA v à à đây l nhà ững dấu mốclịch sử quan trọng cho sự phát triển kinh tế của nước ta tạo ra một bước ngoặtlớn cho Việt Nam tham gia v o thà ị trường thế giới.Có thể nói đây l dà ấu hiệuđáng mừng với nền kinh tế nước ta đang trong quá trình hội nhập khu vực vàquốc tế,nhưng mặt khác nó lại mở ra trước mắt các doanh nghiệp Việt Namcác thách thức mới ,đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam không những phải cốgắng m còn phà ải có các chiến lược kinh tế to n dià ện để có thể thích nghiđược với ho n cà ảnh mới.Hiệp định thương mại Việt Mỹ được phê chuẩn đãtạo ra một bước ngoặt lớn trong sự phát triển kinh tế,phá vỡ những chuẩnmực vốn có trước kia.Đây thực sự l bà ước khởi đầu rất quan trọng trong việcphát triển mối quan hệ thương mại ,chính trị giữa các nước với nhau ,giữaViệt Nam v cà ộng đồng thế giới,l bà ước chuẩn bị cho việc Việt Nam tham giav o Tà ổ chức thương mại thế giới WTO trong một tương lai gần.Với những sự kiện trên,có thể thấy trước được sự phát triển mạnh mẽcủa nền kinh tế việt nam cũng như sự phát triển của hoạt động xuất nhập khẩuh ng hoá trong thà ời gian tới .Đây l và ấn đề có ảnh hưởng trực tiếp v quyà ếtđịnh đến sự phát triển của ng nh bà ảo hiểm h ng hoá xuà ất nhập khẩu vậnchuyển bằng đường biển của Việt nam.Theo hiệp định thương mại Việt –Mỹ,các doanh nghiệp bảo hiểm nước ngo i có quyà ền lập công ty liên doanh về
Xem thêm

12 Đọc thêm

Thông báo trung tâm đào tạo tiếng anh Yes

THÔNG BÁO TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TIẾNG ANH YES

Bạn sẽ cảm thấy tiến bộ rõ rệt trong cả bốn kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết, tự tin với tiếng Anh chuẩn mực, và sẵn sàng cho môi trường học tập hay làm việc quốc tế. "Ph ươ ng ph á p h ọ c t ạ i YES! r ấ t ph ù h ợ p v ớ i h ọ c vi ê n Vi ệ t Nam, gi ú p b ạ n l à m quen v ớ i á p l ự c k ỳ thi, nh ư ng kh ô ng qu á c ă ng th ẳ ng. T ô i r ấ t th í ch trang thi ế t b ị v à ph ươ ng ph á p gi ả ng d ạ y hi ệ n đạ i đâ y."
Xem thêm

2 Đọc thêm

Đề Thi Lịch Sử Học Thuyết Kinh Tế 2014 _ CQ 49 AOF

ĐỀ THI LỊCH SỬ HỌC THUYẾT KINH TẾ 2014 _ CQ 49 AOF

C â u 1: Nêu lý thuyết địa tô của A.Smith v à D.Ricardo?Các mác đã kế thừa lý thuyế t này như th ế n à o? C â u 2: Tr ì nh b à y l ý thuy ế t v ề quan h ệ gi ữ a th ị tr ườ ng v à nh à nc c ủ a Keynes v à Samuelson? So s á nh v à gi ả i th í ch s ự gi ố ng v à kh á c nhau c ủ a 2 l ý thuy ế t n à y?

7 Đọc thêm

Công tác đào tạo quản lý doanh nghiệp doc

CÔNG TÁC ĐÀO TẠO QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP DOC

ứng dụng các thủ tục về chất lợng cho toàn bộ quy trình sản xuất sản phẩm/dịch vụ Khoa học quản lý hoạt động kinh doanh 25 Tạo nên sự tin tởng giữa nhà cung ứng và bên mua thông qua việc vận hành một hệ thống đợc xác nhận về chất lợng đựơc cả thế giới công nhận. Rõ ràng, nếu một công ty sản xuất các sản phẩm dịch vụ cho các thị trờng quốc tế không đáp ứng đợc các yêu cầu trên, nó sẽ khó có khả năng cạnh tranh và khó thành công. Sự sống còn của một công ty và tiếp đó là công ăn việc làm của lực lợng lao động trong công ty sẽ phụ thuộc ngày càng nhiều vào khả năng của công ty trong việc đáp ứng các điều kiện nêu trên. Ngày nay ISO 9000 đã đợc coi là tiêu chuẩn quốc gia trên 80 nớc và ngày càng đợc công nhận rộng rãi nh là một trong các yếu tố then chốt nhằm củng cố tính cạnh tranh quốc gia. Tuy nhiờn, vn cũn cú ngi nghi ng v hiu sai v nú. Chỳng ta vn thng nghe thy cỏc t chc ln nh, khu vc t nhõn, cụng cng v phi li nhun núi rng ISO 9000 c thit k dnh cho cỏc cụng ty sn xut ch khụng phi cỏc cụng ty dch v, rng nú quỏ tn kộm v quỏ quan liờu, rng nú khụng ỏp dng cho cỏc doanh nghip nh, m ch l cụng c tip th i vi cụng chỳng, ú l phng tin vụ ớch nhm gim bt cỏc nh cung ứng. Với nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng đối với các sản phẩm và dịch vụ có chất lợng với giá cạnh tranh trên toàn thế giới, thực sự không có một phơng án tuyệt đối nhng đối với các doanh nghiệp, hãy làm cho chất lợng trở thành chiến lợc số một của công ty. Viẹt nam có thể là một trong những quốc gia mà đó ISO9000 có phần bị tụt hậu, nhng nếu chúng ta Việt nam và cạnh tranh với thị trờng quốc tế thì chúng ta phải sử dụng ISO9000 cho hàng sản xuất trong nớc. Quyết định điều này rất dễ dàng tuy nhiên thực hiện nó lại lại là việc khó. Nhng nếu sự sống còn đang bị đe doạ công ty còn biết làm gì nữa đây.
Xem thêm

33 Đọc thêm

So G.Dich va thi truong OTC - p. Nguyen Hoang 6.07 pot

SO G.DICH VA THI TRUONG OTC - P. NGUYEN HOANG 6.07 POT

NH NG L I ỢÍÍCH C A DOANH NGHI P Ủ ỆCH C A DOANH NGHI P Ủ ỆSAU KHI THAM GIA NIÊM Y T/ĐĂNG ẾSAU KHI THAM GIA NIÊM Y T/ĐĂNG ẾKÝ GIAO D CH(ti p)Ị ếKÝ GIAO D CH(ti p)Ị ế5. Quản trị kinh doanh minh bạch theo quy luật thị 5. Quản trị kinh doanh minh bạch theo quy luật thị trườngtrường-Các yêu cầu công bố thông tin buộc DN phải có hệ Các yêu cầu công bố thông tin buộc DN phải có hệ thông thông tin quản lý tốt, giúp BGD điều hành theo thông thông tin quản lý tốt, giúp BGD điều hành theo nguyên tắc quản trị công ty tiên tiếnnguyên tắc quản trị công ty tiên tiến-Bảo vệ được quyền lợi doanh nghiệp và cổ đôngBảo vệ được quyền lợi doanh nghiệp và cổ đôngThs. Ph m Nguy n Hoàng (UBCKNN)ạ ễ 13NH NG L I ỢNH NG L I ỢÍÍCH C A C ĐÔNG SAU Ủ ỔCH C A C ĐÔNG SAU Ủ Ổ
Xem thêm

40 Đọc thêm

MẪU ĐƠN XIN NHẬN TRẺ EM VIỆT NAM LÀM CON NUÔI (Dùng cho trường hợp xin đích danh) docx

MẪU ĐƠN XIN NHẬN TRẺ EM VIỆT NAM LÀM CON NUÔI (DÙNG CHO TRƯỜNG HỢP XIN ĐÍCH DANH) DOCX

ĐỒNG THỜI, CHÚNG TÔI/TÔI CAM KẾT TRONG THỜI HẠN BA NĂM, KỂ TỪ NG ÀY GIAO NH ẬN CON NUÔI, ĐỊNH KỲ 06 THÁNG MỘT LẦN, GỬI THÔNG BÁO VỀ T ÌNH HÌNH PHÁT TRI ỂN CỦA CON NUÔI CÓ K ÈM THEO ẢNH C[r]

4 Đọc thêm

CÁC CHỨNG BỆNH ĐƯỢC XÁC ĐỊNH BỞI CHƯƠNG TRÌNH KHÁM KIỂM TRA TRẺ SƠ SINH CỦA TIỂU BANG NEW YORK

CÁC CHỨNG BỆNH ĐƯỢC XÁC ĐỊNH BỞI CHƯƠNG TRÌNH KHÁM KIỂM TRA TRẺ SƠ SINH CỦA TIỂU BANG NEW YORK

tương lai không?Điều đó tùy theo bệnh. Mt vài bệnh là di truyền và các con thừa bị từ phụ huynh. Nhiều gia đình tìm cố vấn về di truyền đ hiu hơn về cách con bị bệnh và xem xác suất rủi ro cho các con trong tương lai và người khác trong gia đình ra sao. Các bệnh khác, như bệnh giảm tuyn giáp (hypothyroidism) và Sida, không phải là di truyền. Bệnh giảm tuyn giáp có nhiều nguyên nhân. Và Sida là do mt siêu vi khuẩn gây ra, không phải là gen. Tại sao bé cần thử nghiệm Sida?Sida có th truyền từ mt người phụ nữ nhiễm qua em bé của bà ta trước khi em bé ra đời, trong khi sanh hoặc lúc cho bú sữa mẹ. Nu em bé có kháng th Sida, đó có nghĩa là mẹ có siêu vi. Tiu Bang Nữu Ước, đa số các phụ nữ có thai được thử nghiệm Sida trong khi chăm sóc tiền sản. Những ai chưa thử, sẽ được thử nghiệm ngay trước khi chuyn bụng và sanh con. Thử nghiệm trẻ sơ sinh được coi là lưới an toàn cho những ai chưa được thử nghiệm đ, nu bị nhiễm Sida, cả mẹ lẫn em bé có th được giới thiệu đi thử nghiệm và chăm sóc thêm.Tốt nhất là người mẹ nên được cho thuốc đ ngăn truyền nhiễm Sida trong khi mang thai và khi chuyn bụng, và em bé được cho thuốc ngay sau khi sanh. Nu không chữa trị, mt trong bốn em bé có mẹ bị nhiễm Sida sẽ bị nhiễm. Nu có thuốc, nguy cơ em bé bị nhiễm sẽ giảm xuống thành mt trên mười hai em.Kt quả thử nghiệm Sida được giữ kín. Muốn bit thêm thông tin về Sida, gọi số 1-800-541-AIDS (Anh ngữ) hoặc 1-800-233-SIDA (ting Tây Ban Nha).Tôi sẽ phải trả bao nhiêu tiền cho các thử nghiệm này?Không phải trả đồng nào. Phí tổn thử nghiệm được trả bằng quỹ đặc biệt của Tiu Bang Nữu Ước và chính phủ Liên Bang.
Xem thêm

2 Đọc thêm

ĐỀ TÀI: “THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NHÀ Ở ĐÔ THỊ NƯỚC TA” potx

ĐỀ TÀI “THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NHÀ Ở ĐÔ THỊ NƯỚC TA” POTX

Kinh tế và quản lý địa chính (5) Ban hành đồng bộ các cơ chế chính sách, bảo đảm đủ hiệu lực thúc đẩy thị trờng bất động sản nhà ở hoạt động có hiệu quả, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội theo các mục tiêu Công nghiệp hoá-Hiện đại hoá(CNH-HĐH). 3.2.Các giải pháp cụ thể: a. Giải pháp về qui hoạch: Trong hoàn cảnh của nớc ta hiện nay mới bắt đầu sự nghiệp CNH-HĐH nên việc xác định mô hình đô thị thích hợp nào đó là rất khó. Mô hình thích hợp cho đô thị Việt Nam từ nay đến 2010 sẽ rất đa dạng; có đặc tính là một mô hình mở, đa phơng hoá. Tính mở và đa phơng hoá của các đơn vị sẽ là tiền đề cho sự sáng tạo về tổ chức không gian kiến trúc các đơn vị và khu đô thị theo thiết kế của kiến trúc s phù hợp với nhu cầu của xã hội đô thị trong sự phát triển bền vững. Tuỳ theo qui mô và cấp đô thị, việc vận dụng cấu trúc đơn vị cũng sẽ khác nhau. Sự khác nhau này trớc tiên là do qui mô dân số. Nếu nh các khu đô thị lớn nh Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh Việc xây dựng những chung c cao tầng là điều bắt buộc (để có thể đáp ứng nhu cầu ngày càng khan hiếm đất xây dựng) thì tại các đô thị vừa và nhỏ lại cho phép xây dựng những nhà ở thấp tầng vì qui mô xây dựng nhà ở không lớn, loại nhà ở do dân tự xây dựng vẫn chiếm một tỉ lệ cao, không đòi hỏi công nghệ phức tạp và sự khan hiếm đất xây dựng không gay gắt. Quy hoạch các khu dân c phải tính đến khả năng đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Từ đặc điểm lịc sử, trình độ phát triển kinh tế của đô thị nớc ta, nhà ở đô thị có thể đợc xây dựng theo phố hoặc xây dựng các tiểu khu hay nhóm nhà ở đồng bộ với các công trình phúc lợi xã hội. Thực hiện nghiêm ngặt việc quản lý xây dựng mới, cải tạo nhà ở tại các khu phố cũ. Có chơng trình và kế hoạch cải tạo lại các loại nhà ở đã xuống cấp hoặc các khu nhà ở mà môi trờng tối thiểu không dảm bảo .
Xem thêm

29 Đọc thêm

Tài liệu Xử lý tiếng nói - Spoken Language System Architecture docx

TÀI LIỆU XỬ LÝ TIẾNG NÓI - SPOKEN LANGUAGE SYSTEM ARCHITECTURE DOCX

TRANG 1 BÀI 3: BÀI 3: KI Ế N TRÚC H Ệ TH Ố NG NGÔN NG Ữ NÓI KI Ế N TRÚC H Ệ TH Ố NG NGÔN NG Ữ NÓI „ „ XXửử lý ngôn ng lý ngôn ngữữ nói liên quan nói liên quan đếđến các kn các kỹỹ thuật [r]

12 Đọc thêm

Tài liệu Mẫu phiếu ý kiến Sở Tài nguyên Môi trường doc

TÀI LIỆU MẪU PHIẾU Ý KIẾN SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG DOC

THEO ĐỀ NGHỊ CỦA CƠ QUAN LẤY Ý KIẾN TẠI CÔNG VĂN S Ố, NG ÀY 4.[r]

1 Đọc thêm

Tài liệu Mẫu phiếu ý kiến UBND cấp huyện pdf

TÀI LIỆU MẪU PHIẾU Ý KIẾN UBND CẤP HUYỆN PDF

TRANG 1 _MẪU PHIẾU Ý KIẾN UBND CẤP HUYỆN _ UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ UBND HUYỆN ..... THEO ĐỀ NGHỊ CỦA CƠ QUAN LẤY Ý KIẾN TẠI CÔNG VĂN S Ố, NG ÀY 4.[r]

2 Đọc thêm

Những yêu cầu về sử dụng Tiếng Việt

NHỮNG YÊU CẦU VỀ SỬ DỤNG TIẾNG VIỆT

TRANG 3 NHỮNG YÊU CẦU VỀ SỬ DỤNG TIẾNG VIỆT VỀ NG Ữ ÂM V À CHỮ VIẾT VỀ TỪ NG Ữ VỀ NGỮ PHÁP VỀ PHONG CÁCH NGÔN NGỮ SỬ DỤNG ĐÚNG THEO CÁC CHUẨN.[r]

3 Đọc thêm

Bãi biển Anse Lazio ở Seychelles: Vẻ đẹp đầy quyến rũ pot

BÃI BIỂN ANSE LAZIO Ở SEYCHELLES VẺ ĐẸP ĐẦY QUYẾN RŨ

Bãi biển Anse Lazio Seychelles: Vẻ đẹp đầy quyến rũ Tươi đẹp, thanh bình và đầy thơ mộng là những gì du khách có thể cảm nhận được khi đặt chân đến Anse Lazio - một trong những bãi biển đẹp nhất trên đảo Praslin Seychelles. Hằng năm, bãi biển Anse Lazio thu hút hàng trăm nghìn lượt khách quốc tế đến tham quan đảo Praslin, Seychelles.

3 Đọc thêm

bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính case lâm sàng

BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH CASE LÂM SÀNG

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính9-Bệnh nhân: NG. NGỌC L.79tuổi Quê quán: Hà nộiVào viện : 1.2009Lý do vào: Khó thở nặng, sốt, khó khạc đờmBệnh sử: bệnh nhân cói tiền sử ho khạc đờm, khó thở đã ba năm nay vẫntheo dõi và điều trị tại bệnh viện huyện. Trước khi vào cấp cứu tại bệnh việnBạch Mai 3 ngày, bệnh nhân xuất hiện khó thở, sốt không rõ, khó khạcđờm.Tại Bệnh viện huyện đã cho chụp phim phổi nghi ngờ có tràn khíkhoang màng phổi trái. Chọc hút khi được tiến hành với kim catheter ,nhưng bệnh nhân khó thở nhiều hơn nên được chuyển đến Bệnh viện BạchmaiTiền sử: có hút thuốc lào lâu nămKhám khi vào khoa: Bệnh nhân không nằm đầu thấp được.Thể trạng gày, có phù hai chidưới mức độ vừa phải, ấn lõm.Tím môi và đầu chi.Hạch ngoại vikhông sờ thấy Lồng ngực biến dạng, hình thùng, khoang liên sườn giãn. Gõ vang, rìrào phế nang hai phổi rất giảm, có tràn khí dưới da nhiều Tim nhịp nhanh có lúc loạn nhịp, có ngoại tâm thu thất thưa Bụng mềm gan dưới bờ sườn 3 cm, ấn tức.Lách không sờ thấy Không có cổ trướng Không liệt nhưng các cơ teo, trương lực cơ giảm tứ chiCác xét nghiệm Tại khoa cấp cứu bệnh nhân được chụp phổi kiểm tra : phổi xơ nhiều vùngđỉnh và hạ đòn phảiCó hình ảnh tràn khí màng phổi hai bên mức độ nhiều.Bệnh nhân được chọc hút dẫn lưu khi cấp cứu rồi chuyển đến khoa Hô hấpBệnh viện Bạch maiBênh nhân vào khoa trong tình trạng rất nặng, khó thở nhiều, môi tím, chânphù, hai phổi mất rì rào phế nang, gõ vang trong.Có hiện tượng tràn khí dưới
Xem thêm

26 Đọc thêm

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG" potx

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: " CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG" POTX

trong quá trình phát triển kinh tế của thành phố, với khoảng 13 -17% lao động, với số vốn khoảng trên 1/4 tổng số và tạo ra khoảng 1/4 giá trị gia tăng của dịch vụ. Cũng là ngành có hiệu quả tương đối cao, sự phát triển của ngành nay và nếu quản lý tốt sẽ khai thác tốt thế mạnh của địa phương. Hoạt động tài chính ngân hàng là hoạt động có hiệu quả nhất khi mà số lao động chỉ từ 1-2%, vốn không nhiều nhưng tạo ra giá trị gia tăng luôn khoảng 6-7% giá trị gia tăng khu vực. Hoạt động giáo dục có số lao động 10-14 %, vốn chỉ 2-4% nhưng giá trị gia tăng là 4 -6% giá trị gia tăng khu vực. Hoạt động y tế cũng là hoạt động có hiệu quả. Hoạt động khoa học công nghệ quá nhỏ bé, đóng góp không nhiều trong ngành dịch vụ là một hạn chế lớn. Theo cơ cấu đóng vào 1% tăng trưởng hoạt động đóng góp cao và ổn định nhất là thương nghiệp, tiếp tới là tài chính ngân hàng, khách sạn nhà hàng, giáo dục, và ngành đóng góp nhiều nhưng biến động lớn là ngành vận tải kho bãi. Thành phố Đà Nẵng là thành phố lớn của Việt Nam, nhưng nông - lâm nghiệp - thủy sản vẫn có vai trò nhất định. Theo tỷ trọng GDP của nông - lâm nghiệp - thủy sản, ngành thủy sản có tỷ trọng ngày càng tăng, từ 41.61% năm 1997 tăng lên gần 67% năm 2008. Ngành nông nghiệp có tỷ trọng ngày càng giảm, từ hơn 53% giảm xuống còn hơn 29%. Lâm nghiệp chỉ chiếm tỷ trong nhỏ, năm 1997 là hơn 5% chỉ còn 3,84% năm 2008. Theo yếu tố đầu vào, với tỷ trọng lao động trên dưới 80% số lao động khu vực nông nghiệp làm việc trong ngành thủy sản, và số vốn đầ u tư rất khác nhau qua các năm. Ngành nông nghiệp nghĩa hẹp và lâm nghiệp chỉ có số lao động trên dưới 20% tổng số lao động và số vốn giảm dần từ hơn 53% chỉ còn hơn 17% năm 2007. Trong nội bộ khu vực nông nghiệp của Thành phố Đà Nẵng, ngành thủy sản có vai trò ngày càng lớn, trong tương lai đây cũng là ngành cần quan tâm phát triển. Khi Việt Nam đã ra nhập WTO, thuỷ sản sẽ là ngành cho phép thành phố khai thác những tiềm năng và lợi thế từ điều kiện tự nhiên. Còn nông nghiệp và lâm nghiệp cần chuyển dịch theo hướng cung cấp nông sản thực phẩm rau quả cho thành thị. Trong những năm qua, Thành phố Đà Nẵng không ngừng hoàn thiện cơ chế chính sách và môi trường đầu tư tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Số lượng doanh nghiệp tăng lên nhanh chóng và khu vực kinh tế dân TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 1(36).2010
Xem thêm

8 Đọc thêm

SẢN PHỤ KHOA - CÁC BƯỚC THEO DÕI CHUYỂN DẠ docx

SẢN PHỤ KHOA - CÁC BƯỚC THEO DÕI CHUYỂN DẠ DOCX

Giai đoạn 1a : Cứ 1giờ theo õi cơn co 1 lần. Giai đoạn 1b: Cứ 15-30 phút theo õi cơn co 1 lần và phải bắt 3 cơn co liên tục. 4) Theo dõi sự xoá mở Cổ tử cung. Giai đoạn xoá mở Cổ tử cung (Giai đoạn 1 chuyển dạ) được tình từ khi bắt đầu chuyển dạ đến khi Cổ tử cung mở hết. Giai đoạn này gồm 2 giai đoạn nhỏ là: *)Giai đoạn 1a: Còn gọi là giai đoạn tích cực tính từ khi bắt đầu chuyển dạ đến khi Cổ tử cung mở 0,4 cm, giai đoạn này chiếm 2/3 giai đoạn 1. *)Giai đoạn 1b: Còn gọi là giai đoạn tích cực tính từ khi Cổ tử cung mở 0,4cm đến lúc mở chiếm hết 1/3 giai đoạn 1. Cổ tử cung được thăm khám khi nhập để chẩn đoán chuyển dự và xác định mức độ chuyển dạ sau đó được thăm khám khi vỡ ối hoặc khi có chuyển dạ kéo dài. Khi thăm khám cần kết hợp nhận định thêm Cổ tử cung dày hay mỏng. Mềm hay cứng có u cục gì không. 5) Nghe tim thai: Đánh giá tần số và tính chất của tim thai. Tim thai bình thường 120 lần -160 lần/1phút đều rõ. Bất thường khi: TT <120l/ph hoặc >160l/ph hoặc 120-160l/ph nhưng không đều, nghe khó, nghe xa xăm -> cần hồi sức tim thai . Nếu nghe tim thai sau mỗi cơn co để phát hiện thai suy :
Xem thêm

4 Đọc thêm

CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP KIM LOẠI NÂNG CAO ÔN THI THPT QUỐC GIA

CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP KIM LOẠI NÂNG CAO ÔN THI THPT QUỐC GIA

được m gam muối khan. Giá trị của m làA. 70,81.B. 38,28.C. 66,40.D. 72,20.Bài 6: Hoà tan hoàn toàn m gam Fe trong dung dịch HNO3 thấy có 0,3 mol khí NO2 sản phẩm khử duynhất thoát ra, nhỏ tiếp dung dịch HCl vừa đủ vào lại thấy có 0,02 mol khí NO duy nhất bay ra. Cô cạndung dịch sau phản ứng thu được chất rắn có khối lượng là:A. 19,5 g.B. 24,27 g.C. 29,64 g.D. 26,92 g.Bài 7: Hòa tan 14 gam hỗn hợp Cu, Fe3O4 vào dung dịch HCl, sau phản ứng còn dư 2,16 gam hỗn hợpchất rắn và dung dịch X. Cho X tác dụng với AgNO3 dư thu được bao nhiêu gam kết tủa:A. 45,92.B. 12,96.C. 58,88.D. 47,4.Bài 8: Hoàn tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 16,8 gam Fe và 9,6 gam Cu trong dung dịch HNO3 loãng, sau khiphản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch chứa 91,5 gam muối và V lít khí NO (sản phẩm khử duynhất, đktc). Giá trị của V làA. 7,84 lít.B. 23,52 lít.C. 8,96 lít.D. 6,72 lít.Bài 9: Điện phân với điện cực trơ dung dịch chứa 0,3 mol AgNO3 với cường độ dòng điện 2,68 A, trongthời gian t (giờ) thu được dung dịch X (hiệu suất quá trình điện phân là 100%). Cho 22,4 gam bột Fe vàoX thấy thoát ra khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và sau các phản ứng hoàn toàn thu được 34,28 gam chấtrắn. Giá trị của t làA. 1,20.
Xem thêm

16 Đọc thêm

Tài liệu KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU VỀ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA DẦU HẠT LAI (Aleurites moluccana) doc

TÀI LIỆU KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU VỀ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA DẦU HẠT LAI (ALEURITES MOLUCCANA) DOC

dầu có giá trị dinh dưỡng cao vì có tỉ lệ vượt trội axit linoleic, axit thiết yếu cho quá trình trao đổi chất những cơ thể không có khả năng tự tổng hợp được. Axit này được sử dụng để ngăn một số bệnh ung thư, tiểu đường, sơ hóa nang và cơ, sử dụng trong công nghiệp chất tẩy rửa và mỹ phẩm, Axit linoleic ngày càng được sử dụng phổ biến trong những sản phẩm làm đẹp vì những tác dụng của nó đối với da, có khả năng kháng viêm, giảm mụn và cân bằng độ ẩm cho da. Đặc biệt trong thành phần dầu có mặt axit linolenic (hay α-linoleic axit) với hàm lượng cao. Đây là loại axit có giá trị đặc biệt trong dược phẩm, được bổ sung vào chế độ dinh dưỡng để giảm các nguy cơ mắc bệnh tim mạch, kiểm soát lượng cholesterol xấu và triglyceride trong máu, linolenic axit có tính chống oxy hóa, chống xơ vữa động mạch, cao huyết áp, đột quỵ. Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm của Mỹ (US FDA) và cơ quan kiểm soát dược phẩm của cộng đồng Châu Âu (EAEM) từ lâu đã khuyến cáo người dân sử dụng các loại dầu ăn có hàm lượng ba loại axit béo chưa bão hòa là oleic, linoleic và linolenic cao như dầu olive, dầu hạt nho, dầu vừng làm thực phẩm chức năng để ngăn ngừa các bệnh tim mạch. Tổng hàm lượng axit béo bão hòa thấp (palmitic 6 – 11% và stearic 2 –3%), dưới mức quy định của tiêu chuẩn quốc tế cho dầu béo sử dụng làm thực phẩm là 12%, cho thấy dầu hạt Lai là loại dầu có chất lượng tốt. Kết quả xác định các chỉ số hóa lý của dầu hạt Lai được trình bày bảng 3. Bảng 3: Các chỉ số hóa lý của dầu hạt Lai TT Các chỉ số MẫuPL12 Mẫu AS2 Mẫu QH8 Mẫu BB9 Mẫu BS8 1 Tỉ trọng ( d20) 0,9183 0,9020 0,9023 0,9125 0,8976
Xem thêm

7 Đọc thêm

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 - CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 - CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA

Khánh,tỉnh Khánh Hòa .- Cổ phiếu của Công ty đang giao dich trên thị trường UPCOM tại Sở Giao dịch Chứngkhoán Hà Nội với mã chứng khoán là VKD theo Quyết định số 467/QĐ – SGDHN ngày13/08/2009 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Ngày giao dịch chính thức là12/04/2010 với giá trị đăng ký giao dịch là 21.600.000.000 VND, mệnh giá 10.000 VND/cổ phiếu.3- Ngành nghề và địa bàn kinh doanh3.1. Ngành nghề kinh doanh : chủ yếu là sản xuất nước khoáng và các sản phẩm từ nướckhoáng3.2- Địa bàn kinh doanh : chủ yếu trong nước, sản phẩm của Công ty có mặt hầu hếtcác tỉnh, thành phố trong cả nước. Các thị trường chủ lực của Công ty gồm : Khánh Hòa,Đà Nẵng, Dăklăk.4- Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý : Cơ cấu tổ chứccủa công ty được thực hiện theo mô hình công ty cổ phần gồm các bộ phận sau:Đại hội đồng cổ đông: Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất quyết định mọi vấn đề quan trọngcủa Công ty theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. ĐHĐCĐ là cơ quan thông qua chủtrương chính sách đầu tư dài hạn trong việc phát triển Công ty, quyết định cơ cấu vốn, bầu racơ quan quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.Hội đồng quản trị:- Là cơ quan quản lý Công ty có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liênquan đến mục đích quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc ĐHĐCĐ quyết định.- Định hướng các chính sách tồn tại và phát triển để thực hiện các quyết định của Đại hội đồngcổ đông thông qua việc hoạch định chính sách, ra nghị quyết hành động cho từng thời điểmphù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.Ban kiểm soát: Do ĐHĐCĐ bầu, thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh,quản trị và điều hành của Công ty.Ban điều hành: do HĐQT bổ nhiệm , gồm có 01 Giám đốc, 03 Phó Giám đốc,(Phó Giámđốc phụ trách tài chính kiêm Kế toán trưởng). Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm trướcHĐQT, có quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty.Phó Giám đốc và Kế toán trưởng do HĐQT bổ nhiệm theo đề xuất của Giám đốc.
Xem thêm

11 Đọc thêm

Tương tác người - máy (Human - Computer Interaction) ppt

TƯƠNG TÁC NGƯỜI - MÁY (HUMAN - COMPUTER INTERACTION) PPT

Mạng & TTMT, phòng 304, nhà E3z Email: duybt@vnu.edu.vnz Giờ học: Chiềuthứ 2, thứ 4 hàng tuần2pm-5.20pm, phòng 210, 14Cz Website môn học:http://www.fotech.vnu.edu.vn/coursesChọn môn: HCIpdf-office.com This will be removed in registered Program pdf-office.compdf-office.com This will be removed in registered Program pdf-office.com4/11/2005Bùi Thế Duy - Bộ môn Mạng và TTMT3MMụụcctiêutiêumônmônhhọọccz Xây dựng khả năng thiếtkế tốtchonhững hệthống tương tác các mứckỹ thuật, tính năng và

141 Đọc thêm