TỐI ƯU HÓA CÁCH QUẢN LÝ CÁC LAYER VÀ ĐIỀU CHỈNH MOTION PATH9 PPT

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "TỐI ƯU HÓA CÁCH QUẢN LÝ CÁC LAYER VÀ ĐIỀU CHỈNH MOTION PATH9 PPT":

QU ẢN LÝ TH ỜI GIAN

QU ẢN LÝ TH ỜI GIAN

âu đó để th ư giãn ngh ng ơi nhé! Hãy t ập chomình thói quen làm vi ệc ch ăm ch và có k ế ho ạc. B ạn s ẽ thành công h ơn nếu bạn bi ết qu ảnlý th ời gian c ủa mình đấy .Hãy kéo dài 24h m ột ngày thành 48h v ới nh ững công vi ệc đượ c lên k ế ho ạch s ẵn nhé. B ạns ẽ th ấy mình có nhi ề

1 Đọc thêm

BÀI GIẢNG TIN HỌC TRONG QUẢN LÝ XÂY DỰNG CHƯƠNG 9 THS ĐỖ THỊ XUÂN LAN

BÀI GIẢNG TIN HỌC TRONG QUẢN LÝ XÂY DỰNG CHƯƠNG 9 THS ĐỖ THỊ XUÂN LAN

Chương 9 Lý thuyết tồn trữ • Giới thiệu • Bài toán tìm lượng đặt hàng tối ưu khi biết chính xác nhu cầu tiêu thụ • Bài toán tìm lượng đặt hàng tối ưu khi bổ sung g hàn liên tục hàng gy n à • Bài toán đặt hàng có hạ giá BÀI TOÁN T ỒN TR Ữ TÌM LƯỢNG HÀNG ĐẶ T T Ố I Ư U KHI BI Ế T CHÍNH XÁC NHU C ẦU TIÊU TH Ụ 1. Tác gi ả: Ford W Harris Ford W.Harris – 1915 2. Các gi ả thi ết: – Nhu c ầu xác định và khôn g đổi – Th ời gian ch ờ đợi k ể t ừ khi đặt hàng đến khi nh ập hàng là c ố định – M ỗi 1 đợt hàng ch t hàng ch ỉ có 1 l ần nh ập hàng duy nh ấ t – Không có gi ảm giá hàng theo lượng hàng đặ t – Ch ỉ có phí đặt hàng và phí b ảo qu ản hàng là thay đổi theo lượng hàng đặ t Không có trường h ợp giao hàng tr ễ h ạ n ©2010 của Đ ỗ Thị Xuân Lan , GVC. Ths. – Không có trường h ợ p giao hàng tr ễ h ạ n và thi ếu h ụt hàng hóa
Xem thêm

Đọc thêm

CHƯƠNG 16 TỐI ƯU HÓA HÌNH ẢNH TRÊN TRANG WEB

CHƯƠNG 16 TỐI ƯU HÓA HÌNH ẢNH TRÊN TRANG WEB

• Dạng WBNG là dạng chuẩn cho việc tối ưu hoá các hình ảnh đối với các thiết bị di động chẳng hạn như điện thoại di động. Dạng WBMP hỗ trợ màu 1 bit, có nghĩa là những ảnh dạng WBMP chỉ chứa những điểm ảnh màu đen và màu trắng. Chú ý: Để có thông tin về việc sử dụng các dạng PNG và WBNG, xem phần Trợ Giúp của Photoshop. Adobe Photoshop và Adobe ImageReady sẽ cho bạn một phạm vi điều khiển hiệu quả đối với việc nén kích thước tập tin của một ảnh trong khi tối ưu hoá chất lượng ảnh thể hiện trên màn hình. Bạn có thể áp dụng một tập hợp các thiết lập tối ưu cho một tập hợp ảnh, một ảnh rời, một lớp (layer) hay 1 tấm phim chụp (slice). Trong bài học này bạn sẽ tối ưu hoá và lưu các hình ảnh ở dạng JPEG v à GIF. Trong các bài tập tiếp theo sau, bạn sẽ làm việc với một loạt ảnh được thiết kế để sử dụng trên trang web cho các tổ chức du lịch giả tưởng. Photoshop (qua hộp thoại Save for web) và ImageReady (qua bảng Optimize) có nhiều khả năng giống nhau về việc tối ưu hoá hình ảnh. Thí dụ, bạn có thể sử dụng trình ứng dụng để chọn một mảng rộng www.vietphotoshop.com - Dịch bởi Nguyễn Tấn Sĩ 2Chương 16: Tối ưu hoá hình ảnh trên trang web Photoshop CS các dạng tập tin và các xác lập cho phù hợp với các mục tiêu đối với dự án của bạn. Bạn cũng có thể dùng một trong hai chương trình để so sánh những ảnh đặt kế bên nhau có mức độ tối ưu hoá khác nhau của cùng một tập tin. Sử dụng những đặc điểm tối ưu hoá và bảng màu trong Adobe Photoshop và ImageReady, bạn có thể làm tối đa tính trọn vẹn của màu sắc trong khi làm cho kích thước tập tin ảnh giảm tối thiểu. Bắt đầu Bạn sẽ làm phần đầu tiên của bài học này trong Photoshop nhưng đồng thời cũng có thể làm trong
Xem thêm

37 Đọc thêm

TỐI ƯU HOÁ QUÁ TRÌNH CẮT VÀ LỰA CHỌN DỤNG CỤ CẮT VÀ LỰA CHỌN DỤNG CỤ CẮT CHO MÁY CNC

3TỐI ƯU HOÁ QUÁ TRÌNH CẮT VÀ LỰA CHỌN DỤNG CỤ CẮT VÀLỰA CHỌN DỤNG CỤ CẮT CHO MÁY CNC31

ở đây chỉ khảo sát hàm giá thành gia công KK = f (s, v, t)  maxBMCNCTM Trang: 98` Nguyªn c¾ta. Chỉ tiêu về thời gianBao gồm thời gian cơ bản τ0 là thời gian cần thiết để bién đổi phôi thành chi tiết cóhình dạng, kích thước theo yêu cầu. Thời gian τ0 do máy thực hiện và được xácđịnh dựa trên sơ đồ gia công cụ thể.- Thời gian phụ τp bao gồm:+ Thời gian phụ của máy τpm dùng điều chỉnh máy cắt đúng chiều sâu cắt t sau mộtlợt cắt.+ Thời gian phụ của dao τpd là thời gian chi phí cho một lần thay dao bao gồm thờigian tháo dao, mài lại dao và lắp dao vào vị trí làm việc.Tổng thời gian phụ của dao ∑pdτđược tính bằng tích số của thời gian chi phí chomột lần chạy dao với số lần chạy dao:
Xem thêm

32 Đọc thêm

Tài liệu NGUYÊN LÝ CẮT(CHƯƠNG 3) pdf

TÀI LIỆU NGUYÊN LÝ CẮT(CHƯƠNG 3) PDF

thống xử lý nhahHệ thống tự động điều chỉnh chế độ cắttSV Nguyªn c¾tNhư vậy khác với tối ưu hóa tĩnh, ở tối ưu hóa động chế độ gia côngchẳng những được điều chỉnh trước mà còn được tự động điều chỉnh ngay trongquá trình cắt.Tối ưu hóa động giải quyết vấn đề triệt để hơn so với tối ưu hóa tĩnh nhưng cũngphức tạp hơn tối ưu hóa tĩnh rất nhiều vì tối ưu hóa động gần gắn liền với đolường chủ động và điều khiển thích nghi. Tuy nhiên, do tĩnh hiệu quả của nó tốiưu hóa động sẽ được phát triển mạnh mẽ trong thế kỷ 21.3.1.3. Cơ sở kinh tế kỹ thuật của tối ưu hoá.Muốn thực hiện tối ưu hóa quá trình gia công cắt gọt phải dựa trên mốiquan hệ kinh tế - kỹ thuật được thiết lập được xuất phát từ bản chất vạt củaqúa trình cắtcũng như dựa trên tính chất đặc trưng của từng nguyên công. Cácmô hình toán học mô tả mối quan hệ giữa lực cắt, tuổi bền của dụng cụ với cácthông số công nghệ cần tối ưu là cơ sở để thực hiện tối ưu hóa quá trình gia côngcắt gọt.1/ Mô hình lực cắt Lực cắt tại một điểm M trên lưỡi cắt có thể phân tích thành ba thành phầnnhư sau: Từ sơ đồ lựcc ắt đơn vị K được xác định như sau:21.
Xem thêm

31 Đọc thêm

Bài giảng bien dao va quan dao

BÀI GIẢNG BIEN DAO VA QUAN DAO

K ho ch d y h c - Môn a lí - Kh i 4ế ạ ạ ọ Đị ốTUẦN : 31Ngày soạn : 6. 4. 2009Ngày dạy : Địa lí: BIỂN, ĐẢO VÀ QUẦN ĐẢOI. Mục tiêu : Học xong bài này, HS biết : - Ch tr ê n b ản đ ồ Vi ê ệt nam v ị tr í Giải thích được :dân cư tập trung khá đông ở duyênhải miền Trung do có điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt , sản xuất (đất canh tác ,nguồn nước sông , biển)- Trình bày một số nét tiêu biểu về hoạt động sản xuất nông nghiệp -Khai thác các thông tin để giải thích sự phát triển của một số ngành sản xuất nông nghiệp ở đồng bằng duyên hải miền Trung . - II. Đồ dùng dạy học : -Bản đồ dân cư Việt Nam - Tranh ảnh về đồng bằng duyên hải miền Trung Hoạt động dạy học : TG Hoạt động dạy Hoạt động học 5’ 25’ 1’ 10’ 12’ A. Bài cũ :- Dải đồng bằng duyên hải miền trung có đặc điểmgì?- Khí hậu ở đây ra sao ? B. Bài mới :
Xem thêm

2 Đọc thêm

XÁC ĐỊNH ĐIỀU KIỆN TỐI ƯU KEO TỪ PHẨM NHUỘM BASIC RED 46

XÁC ĐỊNH ĐIỀU KIỆN TỐI ƯU KEO TỪ PHẨM NHUỘM BASIC RED 46

gian xử lj tới hiệu suất xử COD, ệt nhuộm. Ảnh hưởng của hàm lượng PAC, pH và thời suất xứ màu đã được khảo sát. Bằng phương pháp Quy hoạch thực nghiệm đã chỉ ra điều kiện tối ưu cho quá trình keo tụ tính theo hàm lượng PAC, pH và thời

6 Đọc thêm

16 TỐI ƯU HOÁ HÌNH ẢNH TRÊN TRANG WEB

16 TỐI ƯU HOÁ HÌNH ẢNH TRÊN TRANG WEB

Chương 16: Tối ưu hoá hình ảnh trên trang web Photoshop CS 4. Chọn công cụ Zoom và phóng lớn để bạn dễ nhìn thấy những vùng nằm trong vùng chọn (khoảng 300%). 5. Chọn công cụ Magic Eraser rồi cẩn thận bấm vào nền màu trắng trong chữ “O”. Các điểm ảnh màu trắng trong chữ “O” được chuyển đổi thành các điểm ảnh trong suốt, tương tự các điểm ảnh trong chữ “A” và “R” trong chữ “Travel” và chữ “O” trong chữ “of” cũng có tác dụng như vậy. 6. Chọn Select > Deselect rồi chọn File > Save. Hoàn tất bảng Color Table Mặc dù người ta ít nghĩ độ trong suốt là một màu, nó không được xem như 1 trong 32 màu trong bảng màu đối với hình ảnh.Điều này có nghĩa là bạn cần lại hình ảnh một lần nữa để tìm ra bất kỳ độ hoà sắc nào không thể chấp nhận được gây ra do sự chuyển dịch sang độ trong suốt. 1. Cuộn hoặc chọn công cụ bàn tay và kéo để xem xét tất cả các vùng của ảnh. Chú ý hiện giờ có độ hoà sắc nặng trong vùng màu xanh xung quanh cây dương. www.vietphotoshop.com - Dịch bởi Nguyễn Tấn Sĩ 27Chương 16: Tối ưu hoá hình ảnh trên trang web Photoshop CS
Xem thêm

11 Đọc thêm

HƯỚNG DẪN TỐI ƯU HÓA CÂU HỎI TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU

HƯỚNG DẪN TỐI ƯU HÓA CÂU HỎI TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU

Khoa HTTT - Đại học CNTT1Bài 8: Tối ưu hóa câu hỏiKhoa HTTT - Đại học CNTT 2Nội dung1. Giới thiệu2. Các nguyên tắc tổng quát để tối ưu hóa câu hỏi 2.1 Biểu thức tương đương2.1.1 Định nghĩa2.1.2 Tính chất của phép kết và phép tích 2.2 Nguyên tắc tổng quát 2.3 Các phép biến đổi tương đương3. Một số kỹ thuật tối ưu hóa câu hỏi bằng ĐSQH 3.1 Kỹ thuật (dãy phép chọn, phép chiếu, hoán vị …) 3.2 Thuật giải tối ưu hoá câu hỏi trongKhoa HTTT - Đại học CNTT 31. Giới thiệu (1)Mục đích:Giảm thời gian xử lý câu hỏi, giảm khối lượng dữ liệu trung gian.Kết hợp giữa các phép tích, phép kết với phép chọn với phép chiếu.Ví dụ:])[):((])[:)((201021
Xem thêm

14 Đọc thêm

Tổn thất phát sinh trong kho thành phẩm và biện pháp giảm thiểu (no.1)

TỔN THẤT PHÁT SINH TRONG KHO THÀNH PHẨM VÀ BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU NO 1

1Tổn thất phát sinh trong kho thành phẩm và biện pháp giảm thiểu (no.1)LỜI MỞ ĐẦULogisctics và chuỗi cung ứng đã theo chân các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong quá trình hội nhập. Thời gian gần đây,logistics Việt nam đã có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng đáng được ghi nhận. Theo Hiệp hội giao nhận kho vận Việt Nam (VIFFAS) có khoảng hơn 800 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics và con số này vẫn đang tăng lên.Việc này chứng tỏ rằng các doanh nghiệp Việt Nam đã quan tâm đến việc tối ưu trong quá trình vận hành bằng cách đưa logistics vào.Thực trạng ngành logistic ở Việt Nam còn rất non trẻ.Việc làm thế nào để đưa logistic vào từng mắt xích trong chuỗi cung ứng trong đó có Kho thành phẩm, là một vấn đề lớn cần được giải quyết. Thực trạng kho thành phẩm ở Việt Nam vẫn chưa được đầu tư thõa đáng nên cần phải có những phương pháp phù hợp để tối ưu về chi phí, công nghệ, nhân lực, chất lượng thành phẩm…Nhóm Kho thành phẩm2Tổn thất phát sinh trong kho thành phẩm và biện pháp giảm thiểu (no.1)A. KHÁI NIỆM, VAI TRÒ VÀ PHÂN LOẠI KHO THÀNH PHẨM:I. Khái niệm kho thành phẩm: Kho là loại hình cơ sở logistics thực hiện việc dự trữ, bảo quản và chuẩn bị hàng hóa nhằm cung ứng cho khách hàng với trình độ dịch vụ cao nhất và chi phí thấp nhất.( Nguồn: tailieu.vn)II. Vai trò kho thành phẩm: - Tập hợp thành phẩm để vận chuyển- Cung cấp thành phẩm- Bảo quản thành phẩm trong quá trình lưu khoIII. Phân loại kho thành phẩm: 1. Phân loại theo đối tượng phục vụ: - Kho định hướng thị trường: là kho đáp ứng yêu cầu của khách hàng trên thị trường. Gẩn các
Xem thêm

14 Đọc thêm

BỐN BƯỚC ĐỂ VIẾT THÔNG CÁO BÁO CHÍ BẰNG CÁCH TỐI ƯU HÓA CÔNG CỤ TÌM KIẾM

BỐN BƯỚC ĐỂ VIẾT THÔNG CÁO BÁO CHÍ BẰNG CÁCH TỐI ƯU HÓA CÔNG CỤ TÌM KIẾM

cư từ lâu chứ không chỉ áp dụng thuế thu nhập cá nhân của người có thu nhập cao như ở Việt Nam). Tuy nhiên, khi đặt vấn đề tại sao không Franchise đối với dịch vụ kiểm toán thì được Ông Marcel R. Portmann, Phó Chủ tịch Hiệp hội Franchise Quốc tế (IFA) trả lời: dịch vụ kiểm toán chịu trách nhiệm độc lập, trực tiếp của cá nhân hành nghề nên không thể nhượng quyền cho người khác được. Tuy nhiên, ở Việt Nam, việc nhượng quyền thương mại đối với dịch vụ kế toán (bao gồm dịch vụ kê khai thuế) là điều chưa từng biết đến. Cho đến nay, pháp luật hiện hành của Việt Nam chỉ mới đề cập đến DN kiểm toán được tham gia làm thành viên (Member) của một tổ chức kế toán, kiểm toán quốc tế và sau khi kết nạp thì thực hiện kiểm toán dưới tên của tổ chức nước ngoài và tên của mình theo quy định của Nghị định số 105/2004/NĐ-CP về kiểm toán độc lập. Việc sử dụng nhãn hiệu hàng hóa của tổ chức nước ngoài mà mình là thành viên thì nhãn này là nhãn hiệu tập thể (Collective mark). Mặt khác, việc cung cấp dịch vụ vừa gắn nhãn hiệu của tổ chức nước ngoài, vừa gắn nhãn hiệu của mình thực chất đây chính là một phần của Franchise. Việc trả phí thành viên tùy theo quy chế thành viên của mỗi tổ chức nước ngoài, chẳng hạn một DN kiểm toán hiện nay phải trả phí tham gia thành viên là 13% doanh thu trong 3 năm đầu. Trong khi đó, phí nhượng quyền cũng không chênh lệch nhiều, chẳng hạn Công ty Liberty Tax Service ở Mỹ chào bán việc nhượng quyền dịch vụ kế toán/thuế với phí bản quyền là 9% trên doanh thu dịch vụ và đồng thời phải trả thêm phí quảng cáo 5% cũng trên doanh thu. Đìêu cần lưu ý khi nhận nhượng quyền trong lĩnh vực kế toán/thuế là: cho dù cách thức tổ chức kinh doanh (quy trình nghiệp vụ …) do Bên nhượng quyền quy định và có quyền kiểm soát và trợ giúp cho Bên nhận quyền trong việc điều hành công việc kinh doanh nhưng các chuẩn mực kế toán/pháp luật thuế phải áp dụng là của Bên nhận quyền chứ không phải chuẩn mực/pháp luật của Bên nhượng quyền.Từ những nội dung trình bày trên đây, khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới thì phương thức kinh doanh nhượng quyền thương mại trong lĩnh vực kế toán cũng cần thiết bổ sung cho phù hợp với thông lệ quốc tế, Bởi vì, Franchise cũng là một phương thức quốc tế hóa chất lượng dịch vụ kế toán./. thutrangcat (Theo Accountingweb và website Hội kế toán TPHCM)
Xem thêm

4 Đọc thêm

BÀI GIẢNG TỐI ƯU HÓA CÂU HỎI

BÀI GIẢNG TỐI ƯU HÓA CÂU HỎI

Khoa HTTT - Đại học CNTT1Bài 8: Tối ưu hóa câu hỏiKhoa HTTT - Đại học CNTT 2Nội dung1. Giới thiệu2. Các nguyên tắc tổng quát để tối ưu hóa câu hỏi 2.1 Biểu thức tương đương2.1.1 Định nghĩa2.1.2 Tính chất của phép kết và phép tích 2.2 Nguyên tắc tổng quát 2.3 Các phép biến đổi tương đương3. Một số kỹ thuật tối ưu hóa câu hỏi bằng ĐSQH 3.1 Kỹ thuật (dãy phép chọn, phép chiếu, hoán vị …) 3.2 Thuật giải tối ưu hoá câu hỏi trongKhoa HTTT - Đại học CNTT 31. Giới thiệu (1)Mục đích:Giảm thời gian xử lý câu hỏi, giảm khối lượng dữ liệu trung gian.Kết hợp giữa các phép tích, phép kết với phép chọn với phép chiếu.Ví dụ:])[):((])[:)((201021
Xem thêm

14 Đọc thêm

TỐI ƯU HÓA THEO THUẬT TOÁN DI TRUYỀN

TỐI ƯU HÓA THEO THUẬT TOÁN DI TRUYỀN

9  Còn loại bậc không nhiều biến có thể kể đến phương pháp tọa độ, phương pháp Rosenbrock, phương pháp Hook-Jeeves, phương pháp tìm kiếm ngẫu nhiên, phương pháp đơn hình Neld-Mead, phương pháp Powell… nhất có mấy phương pháp chính như phương pháp gradien,ược, phân tích quy hoạch động và phương pháp tìm kiếm ngẫu nhiên. 1.3. TỐI ƯU HÓA CỤC BỘ VÀ TỐI ƯU HÓA TOÀN CỤC 1.3.1 Phương pháp truyền thống Phương pháp truyền thống hay còn gọi là phương pháp tối ưu hóa tiêu chuẩn (standard algorithms). Đa số là các phương pháp tối ưu hóa cục bộ. Xem xét sơ qua một vài phương pháp:  Phương pháp liệt kê: Duyệt tất cả các điểm nằm trong vùng khảo sát để tìm ra điểm cực trị của nó. Phương pháp này không thích hợp khi dữ liệu đầu quá lớn lớn tức là không gian tìm kiếm quá lớn.  Phương pháp giải tích: Một số phương pháp dạng này như phương pháp steepest descent, phương pháp Quasi-Newton, phương pháp Gauss-Newton, phương pháp Levenberg-Marquardt … Tìm điểm cực trị bằng cách giải tập các phương trình khi cho Gradient bằng 0. Để xét được Gradient phải tính đạo hàm của hàm số. Điều này không giải quyết được trong trường hợp hàm số không liên tục hoặc không có đạo hàm. Đối với bài toán có điểm yên ngựa thì phương pháp này không còn hiệu quả nữa. 1.3.2 Phương pháp leo đồi Đây là phương pháp nổi tiếng, mở đầu cho việc giải bài toán tối ưu hóa toàn cục. Hầu hết các phương pháp và các thuật toán để giả bài toán tối ưu hóa toàn cục sau này đều dựa trên phương pháp này. Ta tưởng tượng rằng không gian tìm kiếm là một vùng đất gập ghềnh (landscape) với nhiều ngọn đồi cao thấp khác nhau. Trong đó, ngọn đồi cao nhất sẽ có lời giải tốt
Xem thêm

41 Đọc thêm

TỐI ƯU HÓA ĐẠI SỨ THƯƠNG HIỆU

TỐI ƯU HÓA ĐẠI SỨ THƯƠNG HIỆU

Tối ưu hóa đại sứ thương hiệu Đại sứ thương hiệu đem lại lợi ích rất lớn cho doanh nghiệp, mà đặc biệt là các đơn vị mới thành lập. Mời các bạn theo dõi bài "Tối ưu hóa đại sứ thương hiệu" do Kim Quy trình bày. Chuyên gia tiếp thị Patrick Bishop nhấn mạnh: “Công ty mới xuất hiện trên thị trường, nên mọi người chẳng biết bạn là ai, bán gì, chất lượng sản phẩm ra sao, dịch vụ chăm sóc khách hàng có bảo đảm? Nhưng nếu có gương mặt nổi tiếng giới thiệu thì người tiêu dùng sẽ có thiện cảm rõ rệt”. Đại sứ thương hiệu không đóng vai trò quyết định thành bại, nhưng rất quan trọng để kích thích doanh nghiệp phát triển. Tiến Sĩ Melissa St. James thuộc đại học George Washington đã nghiên cứu về đại sứ thương hiệu suốt 5 năm. Chị cho biết: “Hình ảnh người nổi tiếng giúp tăng sự nhận biết của khách hàng đến quảng cáo và giúp quảng cáo dễ đi vào trí nhớ của mọi người hơn”. Làm thế nào tìm đúng đại sứ thương hiệu phù hợp với doanh nghiệp? Làm sao đủ tiền trả cho họ? Sau đây là vài bí quyết cho doanh nghiệp: 1. Xác định loại hình đại sứ thương hiệu. Có nhiều cách để người nổi tiếng đi kèm với thương hiệu doanh nghiệp. Ví dụ như người nổi tiếng dùng thử sản phẩm, dịch vụ rồi phát biểu cảm nhận trong quảng cáo. Có thể trả tiền hoặc không. Hoặc có khi người nổi tiếng đóng phim quảng cáo và nói chính xác những gì doanh nghiệp muốn giới thiệu. Có trường hợp, người nổi tiếng được tặng sản phẩm để dùng trước công chúng, nhưng không hô hào quảng cáo, không nhận tiền công. Hoặc, doanh nghiệp ký hợp đồng sử dụng hình ảnh và tên người nổi tiếng lên sản phẩm…
Xem thêm

6 Đọc thêm

TỐI ƯU HÓA SẢN PHẨM NHƯỢNG QUYỀN

TỐI ƯU HÓA SẢN PHẨM NHƯỢNG QUYỀN

Tối ưu hóa sản phẩm nhượng quyền Zane Tankel, CEO công ty Apple-Metro, điều hành tất cả nhà hàng nướng và bar nhượng quyền Applebee’s tại New York City. Tankel chia sẻ bí quyết mua và kinh doanh sản phẩm nhượng quyền thành công. Mời các bạn theo dõi bài "Tối ưu hóa sản phẩm nhượng quyền" do Bảo Chiêu trình bày. Đắc địa Julia Stewart, CEO công ty mẹ của chuỗi Applebee’s là DineEuity Tankel nhớ lại: “Đặt nhà hàng nướng và bar Applebee’s ở Quảng trường Thời đại là quyết định vô cùng mạo hiểm. Julia Stewart, CEO công ty mẹ của chuỗi Applebee’s là DineEuity, tỏ ra hoài nghi về ý tưởng này. Nhưng, Tankel tin tưởng Quảng trường Thời đại là địa điểm đẹp, tòa nhà hai lầu anh chọn cũng ở vị trí đắc địa… Thực tế đã chứng minh anh đúng: bây giờ, Applebee’s Quảng trường Thời đại thu lãi cao nhất trong chuỗi Applebee’s toàn quốc. Nhập gia tùy tục Theo thông lệ, tất cả các nhà hàng Applebee’s đều mở cửa từ 11 giờ trưa mỗi ngày. Nhưng, do nhà hàng tại Quảng trường Thời đại nằm trong khu vực có nhiều khách sạn, nên anh mở cửa sớm hơn để phục vụ bữa sáng cho du khách và dùng nguyên liệu tươi. Anh kể: “Khi công ty mẹ biết chúng tôi dùng trứng tươi mua từ sáng sớm để chế biến món ăn, thì họ nghĩ như vậy là phí tiền. Tôi đã đáp lại rằng: chúng tôi đã mua sản phẩm nhượng quyền. Tiền chúng tôi bỏ ra thì chúng tôi có quyền chi theo ý muốn, trong phạm vi không ảnh hưởng xấu đến danh tiếng và chất lượng của sản phẩm nhượng quyền”. Linh hoạt thay đổi khi cần Tankel muốn đổi thiết kế đồng phục nhân viên trong tiệm. Anh bắt
Xem thêm

8 Đọc thêm

 9 TỐI ƯU HÓA NGOÀI TRANG OFF PAGE

9 TỐI ƯU HÓA NGOÀI TRANG OFF PAGE

Website học trực tuyến – www.videobook.vn BÀI 9: TỐI ƯU HÓA NGOÀI TRANG (OFF - PAGE) Các công việc cần phải làm của bạn là: 1. Đăng ký với công cụ tìm kiếm. 2. Sử dụng các sản phẩm của google (Google Adword, Google Search, Đăng ký sử dụng đo lượng truy cập, quản lý từ khóa). 3. Chèn các từ khóa chứa URL của Website bạn (tạo liên kết ngoài). 4. PR tốt cho Website để tăng Traffic 1. Đăng ký với công cụ tìm kiếm Nếu bạn muốn thu hút Traffic từ các công cụ tìm kiếm, một điều chắc chắn bạn phải làm là hãy cho các Search Engine biết sự tồn tại của website bạn trên mạng Internet Có rất nhiều Search Engine nhưng bạn không cần thiết submit website của bạn vào tất cả các cộng cụ tìm kiếm khác ngoại trừ 3 Search Engine là Google, Yahoo và MSN. Công việc rất đơn giản, bạn chỉ cần truy cập vào 3 đường dẫn sau rồi làm theo hướng dẫn trong đó: - Đối với Google: www.google.com/addurl/ - Đối với Yahoo: www.submit.search.yahoo.com/free/request - Đối với MSN: www.search.msn.com.sg/docs/submit.aspx 2. Sử dụng các sản phẩm của google (Google Adword, Google Search, đăng ký sử dụng đo lượng truy cập, quản lý từ khóa) Điều này thường không được nhắc tới bởi dân chuyên ngành seo nhưng có chắc chắn nó sẽ có lợi ích to lớn với website của bạn, Bạn hãy chèn những tính năng khác của google vào website của bạn như:
Xem thêm

6 Đọc thêm

TỐI ƯU MÃ NGUỒN CC

TỐI ƯU MÃ NGUỒN CC

Tối ưu mã nguồn C/C++ Tại sao phải tối ưu mã lệnh? Sự ra đời của các trình biên dịch hiện đại đã giúp lập trình viên cải thiện đáng kể thời gian và công sức phát triển phần mềm. Một vấn đề đáng quan tâm là xu hướng phát triển phần mềm theo hướng trực quan nhanh và tiện dụng dần làm mặt bằng kĩ năng viết mã lệnh của các lập trình viên giảm rõ rệt vì họ trông cậy hoàn toàn vào sự hỗ trợ của trình biên dịch. Khi phát triển một hệ thống phần mềm có tần suất xử lý cao, ví dụ các sản phẩm có chức năng điều phối hoạt động dây chuyền sản xuất trong nhà máy, thì bên cạnh sự hỗ trợ của một trình biên dịch mạnh còn cần đến kĩ năng tối ưu mã lệnh của lập trình viên. Kĩ năng tốt sẽ biến công việc lập trình khô khan, với các đoạn code tưởng chừng lạnh lùng trở nên sinh động. Một đoạn mã lệnh tốt sẽ tận dụng tối đa ưu điểm của ngôn ngữ và khả năng xử lý của hệ thống, từ đó giúp nâng cao đáng kể hiệu suất hoạt động của hệ thống. Để chương trình hoạt động tối ưu, điều đầu tiên là tận dụng những hỗ trợ sẵn có của trình biên dịch thông qua các chỉ thị (directive) giúp tối ưu mã lệnh, tốc độ và kích thước chương trình. Hầu hết các trình biên dịch phổ biến hiện nay đều hỗ trợ tốt việc tối ưu mã khi biên dịch. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả tốt nhất, lập trình viên cần tập cho mình thói quen tối ưu mã lệnh ngay từ khi bắt tay viết những chương trình đầu tay. Bài viết này trình bày một số gợi ý rất cơ bản và kinh nghiệm thực tế tối ưu trong lập trình bằng ngôn ngữ C/C++. Tinh giản các biểu thức toán học Các biểu thức toán học phức tạp khi được biên dịch có thể sinh ra nhiều mã dư thừa làm tăng kích thước và chậm tốc độ thực hiện của chương trình. Do đó khi viết các biểu thức phức tạp lập trình viên cần nhớ một số đặc điểm cơ bản sau để giúp tinh giản biểu thức:
Xem thêm

13 Đọc thêm

TỐI ƯU HÓA ONPAGE

TỐI ƯU HÓA ONPAGE

Tối Ưu Hóa On-Page Định Nghĩa:SEO On-Page là quá trình xử lý tối ưu trên 1 trang nội dung và trên chính website.1Cách Chọn Domain Tốt Cho SEO Tránh sử dụng dấu ‘–’ trong domain Nên chọn TLD (Top-level domain). Ví dụ: .com, .net Tránh sử dụng dạng TLD không được ưu tiên như: .info, .cc, .ws Domain cần ngắn gọn, không nên dài quá 15 ký tự Sử dụng keyword domain (domain chứa từ khóa) sẽ có lợi khi làm SEO2Tối Ưu Thành Phần Trong Trang WebThẻ Title (Bao gồm title trang, title link, title ảnh): Tiêu đề trang (page title):Code: <head> <title>Tiêu đề ví dụ</title></head> Định dạng tối ưu: Từ khóa chính - Từ khóa thứ 2 | Tên thương hiệu Vị trí xuất hiện của title
Xem thêm

12 Đọc thêm

 TỐI ƯU HÓA DỊCH VỤ LOGISTICS

TỐI ƯU HÓA DỊCH VỤ LOGISTICS

Cần phải xác định 3 vấn đề khi đo lường chất lượng dịch vụ: biến số đo, đơn vị đo, cơ sở đo. 1.3.3.2.Giảm tổng chi phí của cả hệ thống logistics. Tổng chi phí của hệ thống logistics bao gồm: chi phí mua hàng, chi phí vận chuyển hàng hóa, chi phí dự trữ hàng hóa, chi phí thiếu bán hàng hóa, chi phí đặt hàng và chi phí khác. Chi phí của cả hệ thống logistics chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố và vận động theo những chiều hướng ngược nhau dưới ảnh hưởng của qui mô lô hàng nhập. -Chi phí mua hàng chịu ảnh hưởng của:+Quy mô lô hàng+Tổng lượng hàng hóa mua trong kỳ-Chi phí vận chuyển hàng hóa chịu ảnh hưởng+Cước phí vận chuyển hàng hóa+Tổng lượng hàng hóa mua trong kỳ kế hoạch-Chi phí dự trữ hàng hóa gồm: chi phí dự trữ trên đường, dự trữ lô hàng trong kho, dự trữ bảo hiểm ở trong kho. Các chi phí nay chịu ảnh hưởng của:+ Thời gian trung bình vận chuyển hàng hoá+Mức tiêu thụ hàng hoá bình quân một ngày+Giá hàng hoá nhập kho+Qui mô lô hàng nhập kho+Thời gian chu kỳ kiểm tra dự trữ hàng hoá (trường hợp kiểm tra định kỳ dự trữ )+Thời gian bình quân thực hiện đơn đặt hàngcủa nguồn hàng …..-Chi phí đặt hàng chịu ảnh hưởng của:+Quy mô lô hàng nhập+Chi phí một lần đặt hàng.+Tổng lượng hàng hóa mua trong kỳ kế hoạch.Để tối ưu hóa dịch vụ khách hàng, trên cơ sở phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tổng chi phí cần phải xác định qui mô lô hàng hợp lý, đảm bảo cho tổng chi phí thấp nhất. 1.3.3.3, Một số phương pháp Tối ưu hóa dịch vụ khách hàng dựu trên mối quan hệ giữa trình độ dịch vụ khách hàng với doanh thu và chi phí:
Xem thêm

16 Đọc thêm

TỐI ƯU HOÁ THUẬT TOÁN

TỐI ƯU HOÁ THUẬT TOÁN

s=0;for(k=i;k<=j;k++)s+=a[k];if (max<S){< p> max=s;dau=i;cuoi=j;}}}return max;}Ta dễ thấy rằng cách làm trên có độ phức tạp O(n3) với 3 vòng for lồng nhau. Đoạn mã trên có quá nhiều cái để ta có thể tối ưu, ví dụ như khi tính tổng từ i->j đã không tận dụng được tổng từ i->(j-1) đã được tính trước đó! Do vậy đây là 1 đoạn mã khó có thể chấp nhận được về mặt kĩ thuật lập trình lẫn kĩ năng viết chương trình.Cách làm thứ 2:Với 1 cải tiến nhỏ ta sẽ xét hết tất cả các dãy con có thể của dãy số bắt đầu từ vị trí thứ i (i=0,1,2…n-1), với việc tận dụng lại các giá trị đã được tính trước đó. Chúng ta cùng theo dõi đoạn mã sau:int Findmax(int a[],int max,int &dau,int &cuoi){max=a[0];dau=cuoi=0;for(i=0;i<N-1;I++){< p> s=0;for(j=i;j<N;J++){< p> s+=j;if (s>max){max=s;
Xem thêm

6 Đọc thêm