RỰC RỠ NYHAVN THÀNH PHỐ CỔ KÍNH DOCX

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "RỰC RỠ NYHAVN THÀNH PHỐ CỔ KÍNH DOCX":

ĐL4. Thành phố Đà Lạt

ĐL4. THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

Th nh ph L tà Đà ạ 1/ Thành phố nổi tiếng về rừng thông và thác nước.Hồ Xuân Hương Thác Cam LiThứ sáu ngày 12 tháng 11 năm 2010Địa lí: Th nh ph L tà Đà ạ 1/ Thành phố nổi tiếng về rừng thông và thác nước. Th nh ph L tà Đà ạ 1/ Thành phố nổi tiếng về rừng thông và thác nước. Hình 3: Lược đồ khu trung tâm thành phố Đà LạtThứ sáu ngày 12 tháng 11 năm 2010Địa lí: Th nh ph L tà Đà ạ 1/ Thành phố nổi tiếng về rừng thông và thác nước.Th sáu ng y 12 tháng 11 n m 2010ứ à ăa líĐị : - Nằm trên cao nguyên Lâm Viên. - Cao 1500 m so với mực nước biển. - Mát mẻ quanh năm. Th nh ph L tà Đà ạ 1/ Thành phố nổi tiếng về rừng thông và thác nước.Th sáu ng y 12 tháng 11 n m 2010ứ à ăa líĐị : - Nhiều phong cảnh đẹp Th nh ph L tà Đà ạ 1/ Th nh ph n i ti ng v r ng thông v thác n cà ổ ế ề ừ à ướ .Th sáu ng y 12 tháng 11 n m 2010ứ à ă
Xem thêm

21 Đọc thêm

CHƯƠNG III MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH VÀ BỒI THƯỜNG HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG TẠI PJICO

CHƯƠNG III MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH VÀ BỒI THƯỜNG HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG TẠI PJICO

Ch ng III M t s ki n ngh i v i công tác giámươ ộ ế ị đố ớnh v b i th ng h ng hoá xu t nh p kh u v nđị à ồ ườ à ấ ậ ẩ ậchuy n b ng ng t i PJICOể ằ đườ ạI.XU HƯỚNG PH T TRIÁ ỂN THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM H NG HO XUÀ Á ẤTNHẬP KHẨU VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN CỦA VIỆT NAM TRONGTHỜI GIAN TỚI:Trong giai đoạn hiện nay khi m xu hà ướng quốc tế hoá, to n cà ầu hoáđang diễn ra ng y c ng mà à ạnh mẽ, các mối quan hệ kinh tế quốc tế phát triểnvới tốc độ nhanh chóng thì sự phát triển của ng nh bà ảo hiểm cũng không nằmngo i xu thà ế đó .Nhất l à đối với một nước như Việt Nam chúng ta,l mà ộtnước đang trong giai đoạn phát triển vì vậy m xu hà ướng phát triển ngoạithương đang rất mạnh mẽ,được thể hiện trong những năm qua chúng ta đã kýhiệp định thương mại Việt Mỹ ,tham gia v o AFTA v à à đây l nhà ững dấu mốclịch sử quan trọng cho sự phát triển kinh tế của nước ta tạo ra một bước ngoặtlớn cho Việt Nam tham gia v o thà ị trường thế giới.Có thể nói đây l dà ấu hiệuđáng mừng với nền kinh tế nước ta đang trong quá trình hội nhập khu vực vàquốc tế,nhưng mặt khác nó lại mở ra trước mắt các doanh nghiệp Việt Namcác thách thức mới ,đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam không những phải cốgắng m còn phà ải có các chiến lược kinh tế to n dià ện để có thể thích nghiđược với ho n cà ảnh mới.Hiệp định thương mại Việt Mỹ được phê chuẩn đãtạo ra một bước ngoặt lớn trong sự phát triển kinh tế,phá vỡ những chuẩnmực vốn có trước kia.Đây thực sự l bà ước khởi đầu rất quan trọng trong việcphát triển mối quan hệ thương mại ,chính trị giữa các nước với nhau ,giữaViệt Nam v cà ộng đồng thế giới,l bà ước chuẩn bị cho việc Việt Nam tham giav o Tà ổ chức thương mại thế giới WTO trong một tương lai gần.Với những sự kiện trên,có thể thấy trước được sự phát triển mạnh mẽcủa nền kinh tế việt nam cũng như sự phát triển của hoạt động xuất nhập khẩuh ng hoá trong thà ời gian tới .Đây l và ấn đề có ảnh hưởng trực tiếp v quyà ếtđịnh đến sự phát triển của ng nh bà ảo hiểm h ng hoá xuà ất nhập khẩu vậnchuyển bằng đường biển của Việt nam.Theo hiệp định thương mại Việt –Mỹ,các doanh nghiệp bảo hiểm nước ngo i có quyà ền lập công ty liên doanh về
Xem thêm

12 Đọc thêm

các vấn đề công nghệ phần mềm

CÁC VẤN ĐỀ CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Phân tích yêu c u ng i dùng v xác nh nhu c u h th ng hoáầ ườ à đị ầ ệ ố 1-1 Thu thập phân tích thông tin để xác định yêu cầu của người dùng • chi tiết các yêu cầu phải tin cậy và phản ản[r]

16 Đọc thêm

ĐA DẠNG CÁC LOÀI CÁ Ở CÁC VÙNG NƯỚC NỘI ĐỊA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ NHỮNG GHI NHẬNMỚI CHO KHU HỆ CÁ VIỆT NAM

ĐA DẠNG CÁC LOÀI CÁ Ở CÁC VÙNG NƯỚC NỘI ĐỊA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ NHỮNG GHI NHẬNMỚI CHO KHU HỆ CÁ VIỆT NAM

TRANG 1 ĐA DẠNG CÁC LOÀI CÁ Ở CÁC VÙNG NƯỚC NỘI ĐỊA THÀNH PH Ố H Ồ CHÍ MINH V À NH ỮNG GHI NHẬN M ỚI CHO KHU HỆ CÁ VIỆT NAM NGUYỄN XUÂN ĐỒNG Viện Sinh học nhiệt đới, Viện Hàn lâm KH & CN[r]

12 Đọc thêm

Đề Thi Lịch Sử Học Thuyết Kinh Tế 2014 _ CQ 49 AOF

ĐỀ THI LỊCH SỬ HỌC THUYẾT KINH TẾ 2014 _ CQ 49 AOF

C â u 1: Nêu lý thuyết địa tô của A.Smith v à D.Ricardo?Các mác đã kế thừa lý thuyế t này như th ế n à o? C â u 2: Tr ì nh b à y l ý thuy ế t v ề quan h ệ gi ữ a th ị tr ườ ng v à nh à nc c ủ a Keynes v à Samuelson? So s á nh v à gi ả i th í ch s ự gi ố ng v à kh á c nhau c ủ a 2 l ý thuy ế t n à y?

7 Đọc thêm

Giao an mi thuat 9 2009 - 2010

GIAO AN MI THUAT 9 2009 - 2010

- Giáo viên giúp học sinh thấy đợc một vài nét khái quát về mĩ thuật các dân tộc Châu á.Hoạt động 2: 27 PhútHớng dẫn học sinh tìm hiểu một sô đặc điểm của mĩ thuật các quốc gia châu á nh: ấn Độ, TQ,Nhật Bản, Lào và Cam-pu-chia.I/ Vài nét khái quát- Trong qua trình phát triển văn hoá thế giới chung ta đã biết một số nớc đợc coi là cái nôi văn hoá của nhân loại nh: trung Quốc ấn độ, cùng một số quốc gia lân cận đợc coi là cái nôi của văn minh thế giới.- Các nớc châu á đóng góp cho nhân loại nhiều công trình mĩ thuật nổi tiếngII/ Vài nét về mĩ thuật của các n ớc châu á 1. Mĩ thuật ấn độ- Vị trí địa lí của nên văn minh cổ ấn độ( Là quốc gia rộng lớn ở nam á hình thành sớm và có nên văn minh phát triển rực rỡ từ 3000 năm trớc Cộng nguyên)- ấn độ là quốc gia có nhiều tôn giáo nh: Phật giáo ấn đọ giáo hồi giáo. Các công trình mĩ Sử dụng trực quan tranh ảnh giáo viên giúp học sinh thấy đợc một số nét nổi bật văn hoá tinh thần của các quốc gia đó.Để có thể thấy đợc sự khác nhau giữa các nền văn hoá giáo viên cùng học sinh tìm hiểu các loại hình nghệ thuật các quốc
Xem thêm

3 Đọc thêm

Sống Tích Cực Cùng HIV potx

SỐNG TÍCH CỰC CÙNG HIV POTX

Giữ nơơi ở sạch sẽ, thông thoáng và có i ở sạch sẽ, thông thoáng và có ánh sáng mặt trời trực tiếp chiếu vào.ánh sáng mặt trời trực tiếp chiếu vào.Tránh cọ rửa chuồng nuôi xúc vật.Tránh cọ rửa chuồng nuôi xúc vật.Nhắc nhở ngNhắc nhở ngưười khác không hút thuốc ời khác không hút thuốc trong nhà.trong nhà.Tránh tiếp xúc với ngTránh tiếp xúc với ngưười bị Lao hoặc ho ời bị Lao hoặc ho mãn tính. mãn tính. S ng l nh m nhố à ạ

23 Đọc thêm

Thuyết trình luật kinh doanh công ty cổ phần

THUYẾT TRÌNH LUẬT KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN

Thực hiện giống như côn g ty hợp danh. Công ty cổ phần Nhóm 8 13 Khi m uốn thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có), mục tiêu và ngành nghề kinh doanh, vốn đầu tư của doanh nghiệp và các vấn đề khác thì Doanh nghiệp phải đăng ký với cơ quan kinh doanh chậm nhất trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày quyết định thay đổi. Tùy theo yêu cầu thay đổi, Doanh nghiệp sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (mới). Khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký do anh n ghiệp mới, Doanh nghiệp cũng phải bố cáo những thay đổi đó trên báo như khi bố cáo thành lập. Trường hợp Giấy CNĐKDN bị mất, rách, cháy hoặc tiêu huỷ dưới hình thức khác, Doanh nghiệp cũng được cấp lại Giấy CNĐKDN và phải trả phí. V. Cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành Công ty cổ phần: Theo Điều 95 Luật doanh nghiệp năm 2005: Công ty cổ phần có Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; đối với Công ty cổ phần có trên mười một cổ đông là cá nhân hoặc có cổ đông là tổ chức sở hữu trên 50% tổng số cổ ph ần của công ty phải có Ban kiểm soát. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty được quy định tại Điều lệ công ty. Người đại diện theo pháp luật của công ty phải thường trú ở Việt Nam; trường hợp vắng mặt trên ba mươi ngày ở Việt Nam thì phải uỷ quyền bằng văn bản cho người khác theo quy định tại Điều lệ công ty để thực hiện các quyền và nhiệm vụ của n gười đại diện theo pháp luật của công ty. 1. Đại hội đồng cổ đông: Vai trò: Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả các cổ đôn g có quyền biểu quyết, là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty cổ phần. Cổ đôn g ưu đãi cổ tức và cổ đông ưu đãi hoàn lại khôn g có quyền tham gia Đại hội đồng. Cổ đông có quyền biểu quyết có thể trực tiếp tham gia hoặc ủy quyền cho người khác tham gia Đại hội thay mình. Thẩm quyền: Theo điều 96, ĐHĐCĐ có các quyền và nhiệm vụ sau đây:  Thông qua định hướng phát triển của công ty;
Xem thêm

31 Đọc thêm

Tài liệu KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU VỀ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA DẦU HẠT LAI (Aleurites moluccana) doc

TÀI LIỆU KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU VỀ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA DẦU HẠT LAI (ALEURITES MOLUCCANA) DOC

K ẾT QUẢ PHÂN TÍCH CHO THẤY CÓ SỰ KHÁC NHAU GIỮA TH ÀNH PH ẦN DẦU LAI CỦA VIỆT NAM V À D ẦU LA I NƯỚC NGOÀI Đ Ã CÔNG B Ố: - TRONG THÀNH PH ẦN DẦU LAI CỦA VIỆT NAM KHÔNG CHỨA SAPONIN TRAN[r]

7 Đọc thêm

Tài liệu Cấp chứng chỉ chất lượng giống cho cơ sở chăn nuôi lợn đực giống trên địa bàn của tỉnh, thành phố trừ các cơ sở do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý doc

TÀI LIỆU CẤP CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG GIỐNG CHO CƠ SỞ CHĂN NUÔI LỢN ĐỰC GIỐNG TRÊN ĐỊA BÀN CỦA TỈNH, THÀNH PHỐ TRỪ CÁC CƠ SỞ DO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT QUẢN LÝ DOC

TRANG 1 C ẤP CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG GIỐNG CHO CƠ SỞ CHĂN NUÔI LỢN ĐỰC GIỐNG TRÊN ĐỊA B ÀN C ỦA TỈNH, TH ÀNH PH Ố TRỪ CÁC CƠ SỞ DO B Ộ NÔNG NGHIỆP V À PTNT QU ẢN LÝ THÔNG TIN Lĩnh vực thống[r]

2 Đọc thêm

KHUÔN KHỔ CHÍNH SÁCH CẠNH TRANH TRONG 1 SỐ NGÀNH KINH TẾ TẠI VIỆT NAM

KHUÔN KHỔ CHÍNH SÁCH CẠNH TRANH TRONG 1 SỐ NGÀNH KINH TẾ TẠI VIỆT NAM

Khuôn kh chính sách c nh tranh ổ ạtrong m t s ng nh kinh t t i Vi t ộ à ế ạ ệNami n l c, Vi n Thông v Ngân H ngĐ ệ ự ễ à àNg­êi tr×nh bµy: Ph¹m Hoµng Hµ NGÀNH ĐIỆN LỰC: CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG Khâu phát điện:Số lượng nhà máy phát điện: hơn 46, trong đó 14 nhà máy thuộc EVN;Sản lượng điện thương phẩm: liên tục tăng từ 15,3 tỷ Kwh (năm 1997) lên 39,6 tỷ Kwh (năm 2004);Trong đó, EVN: 94,1% (năm 2002) và 96,2% (năm 2003)Công suất lắp đặt:14 nhà máy của EVN: chiếm 85% tổng công suất32 nhà máy ngoài EVN: chiếm 15% tổng công suấtNhập khẩu: Trung Quốc (0,4%)Khâu truyền tải4 công ty truyền tải điện khu vực;Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia
Xem thêm

31 Đọc thêm

NGÂN HÀNG DỮ LIỆU ĐỀ THI&QUOT MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

NGÂN HÀNG DỮ LIỆU ĐỀ THI&QUOT MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

T N-2.9 Tron g cá c chứ c n ăn g s au , chứ c n ăn g n ào khôn g phảI là chứ c năn g củatà I chín h:a) Tổ chứ c vốnb) G iá m đốcc) Phân phối lạ i thu n hậ pd) Tìm kiếm đầu và o cho s ản xuấ tT N-2.10 Vốn là :a)Tà I sả nb)Tà I s ản dùn g vào m ục đích kin h doa nh s inh lờ ic) Tà I sả n do cá c chủ doan h nghiệp đón g gópT N-2.11 Chín h s ách tà I khoá quốc gia là một chín h s ách:a) Liên qu an đến thu chi của N gân s á ch nà h nư ớcb) Liên qu an đến việc đI êù chỉn h lư ợn g cu ng tiền tron g lưu thôn gc) Cả ha i câ u a ) và b) đều đún gT N-2.12 Tà I s ản hữu hình là tà I sả n:a) Có thể chu yển thà nh ti ền m ặtb) Có giá trị lớn , thờ i gian sử dụn g lâu dà Ic)Có hình thá I vậ t chấ t cụ thể.T N- 2.13 V n c ủ a ch ủ s ở h ữ u t ro ng do anh nghi ệ p bao g ồ m :a/ Vốn cổ phần .b/ Vốn cổ p hầ n cộn g cỏc khoản dự phũn gc/ Tà i s ản của doa nh nghiệpd/ Vốn cổ p hầ n và lói khôn g chia .T N-2.14 G iá trị còn lạ i TSCĐ thư ờn g đư ợ c đá n h giá bằn g:a/ N guyờn giỏ ba n đầ u trừ đi khấ u ha o.b/ N gu yên giá ban đầu hoặ c giá thị trư ờn g, cá i n ào ca o hơn thỡ lấ y.c/ G iá thị trườ ng tạ i thờ i đi ểm lập bả ng câ n đối kế toánTN-2.15 Đóng góp của chủ doanh nghiệp vào tàI sản của doanh nghiệp được gọi là :a/ Vốnb/ Vốn chủ sở hữu
Xem thêm

28 Đọc thêm

SẢN PHỤ KHOA - CÁC BƯỚC THEO DÕI CHUYỂN DẠ docx

SẢN PHỤ KHOA - CÁC BƯỚC THEO DÕI CHUYỂN DẠ DOCX

Giai đoạn 1a : Cứ 1giờ theo õi cơn co 1 lần. Giai đoạn 1b: Cứ 15-30 phút theo õi cơn co 1 lần và phải bắt 3 cơn co liên tục. 4) Theo dõi sự xoá mở Cổ tử cung. Giai đoạn xoá mở Cổ tử cung (Giai đoạn 1 chuyển dạ) được tình từ khi bắt đầu chuyển dạ đến khi Cổ tử cung mở hết. Giai đoạn này gồm 2 giai đoạn nhỏ là: *)Giai đoạn 1a: Còn gọi là giai đoạn tích cực tính từ khi bắt đầu chuyển dạ đến khi Cổ tử cung mở 0,4 cm, giai đoạn này chiếm 2/3 giai đoạn 1. *)Giai đoạn 1b: Còn gọi là giai đoạn tích cực tính từ khi Cổ tử cung mở 0,4cm đến lúc mở chiếm hết 1/3 giai đoạn 1. Cổ tử cung được thăm khám khi nhập để chẩn đoán chuyển dự và xác định mức độ chuyển dạ sau đó được thăm khám khi vỡ ối hoặc khi có chuyển dạ kéo dài. Khi thăm khám cần kết hợp nhận định thêm Cổ tử cung dày hay mỏng. Mềm hay cứng có u cục gì không. 5) Nghe tim thai: Đánh giá tần số và tính chất của tim thai. Tim thai bình thường 120 lần -160 lần/1phút đều rõ. Bất thường khi: TT <120l/ph hoặc >160l/ph hoặc 120-160l/ph nhưng không đều, nghe khó, nghe xa xăm -> cần hồi sức tim thai . Nếu nghe tim thai sau mỗi cơn co để phát hiện thai suy :
Xem thêm

4 Đọc thêm

TUẦN 25. NGHE-VIẾT: HỘI ĐUA VOI Ở TÂY NGUYÊN

TUẦN 25. NGHE-VIẾT: HỘI ĐUA VOI Ở TÂY NGUYÊN

lại tưng bừng mở hội đua voi. Hàng trăm con voi nục nịchkéo đến. Mặt trời chưa mọc, từ các buôn, bà con đã nườmnượp đổ ra. Các chị mặc những chiếc váy thêu rực rỡ, cổđeo vòng bạc.Theo LÊ TẤN* Những chữ nào trong bài chính tả được viết hoa?Vì sao?Ngày, Hằng, Hàng,.Mặt, Các, Tây Nguyên, Ê, Mơ.Vì các chữ đó là chữ đầu câu và có chữ là tên riêng.Thứ năm ngày 14 tháng 2 năm 2014Chính tả: Ngày hội đua voi ở Tây NguyênHằng năm, cứ đến mùa xuân, đồng bào Ê- đê, Mơ- nônglại tưng bừng mở hội đua voi. Hàng trăm con voi nục nịchkéo đến. Mặt trời chưa mọc, từ các buôn, bà con đã nườmnượp đổ ra. Các chị mặc những chiếc váy thêu rực rỡ, cổđeo vòng bạc.Theo LÊ TẤN* Từ khó:- Tây Nguyên ,- Ê – đê,- Mơ – nông,- nục nịch ,- từ các buôn,- chiếc váy thêu rực rỡ,- cổ đeo vòng bạc,Thứ năm ngày 14tháng 2 năm 2014
Xem thêm

6 Đọc thêm

Mẫu phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng potx

MẪU PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG POTX

- CÔNG B Ố CÔNG KHAI QUYẾT ĐỊNH PH Ê DUY ỆT PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ V À TÁI ĐỊNH CƯ C ỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN: NGAY SAU KHI CÓ QUYẾT ĐỊNH PH Ê DUY ỆT CỦA TRANG 5 - GI ẢI QU[r]

6 Đọc thêm

bài giảng pháp luật kinh doanh quốc tế - chương 3 hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

BÀI GIẢNG PHÁP LUẬT KINH DOANH QUỐC TẾ - CHƯƠNG 3 HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ

Khái niệm chung vềg_ _HĐMBHHQT t.Q _ Xác định yếu tố quốc tế D à Ế TỐ Ố TỊ H ủ á bê th i ký -Dựa vào YẾU TỐ QUỐC TỊCH của các bên tham gia ký kết hợp đồng nationailty of parties -Dựa và[r]

57 Đọc thêm

Núi gần Bắc Kinh rực rỡ sắc thu potx

NÚI GẦN BẮC KINH RỰC RỠ SẮC THU POTX

TRANG 1 NÚI GẦN BẮC KINH RỰC RỠ SẮC THU NÚI MIAOFENG Ở NGOẠI VI BẮC KINH, TRUNG QUỐC NỔI TIẾNG VỚI NHỮNG NGÔI CHÙA CỔ VÀ PHONG CẢNH SƠN THỦY HỮU TÌNH.[r]

7 Đọc thêm

ĐỊA LÝ 5- ( KHUNG LONG)

ĐỊA LÝ 5- ( KHUNG LONG)

TRANG 1 CHỈ ĐẠO CUỘC THI: PHÒNG GD VÀ ĐT THẠCH HÀ - NGƯỜI DỰ THI: CÔ GIÁO H TH T HOAỒ Ị Ố BÀI DẠY: – CHÂU PHI PHỀNG GI O D C Á Ụ PHỀNG GI O D C Á Ụ V À ĐÀO T O K Ạ V À ĐÀO T O K Ạ RONG B[r]

38 Đọc thêm

Quyến rũ áo len pot

QUYẾN RŨ ÁO LEN

Với áo len, kiểu cách của cổ áo là yếu tố chính tạo nên nét đẹp của áo. Áo cổ thuyền kéo rộng sang hai bờ vai thật gợi cảm, áo cổ đổ trông bạn sẽ thật tự tin và thanh lịch. Cổ tròn, cổ chữ V… mỗi kiểu lại tôn lên một vẻ đẹp riêng. Mặc chiếc áo len cổ bẻ với đường khuy hay khóa kéo trước ngực, bạn trông sẽ thật trẻ trung và cuốn hút. Dịu dàng và nữ tính là những gì mà người khác cảm nhận được khi bạn diện chiếc áo len hai lớp: len bó bên trong và len khoác ngoài đồng màu. Dạo quanh thị trường mùa đông có thể nhận ngay ra năm nay xu hướng áo len kiểu khoác dài hay những chiếc váy len đang lên ngôi. Khéo léo trong chọn lựa Một chiếc áo len mỏng có thể mặc trong sinh hoạt thường ngày, mặc đến công sở hay trong những dịp đặc biệt. Nó có thể phối cùng jeans, đầm, váy… với đủ loại chiều dài. Có thể chọn áo len mặc rộng hay chật, tùy ý bạn. Áo len mỏng có thể được tạo từ nhiều loại chất liệu khác nhau. Chất liệu phù hợp nhất là loại sợi cotton vì nhẹ, nếu muốn nặng và ấm hơn – chọn len hay cashmere. Điều quan trọng nhất là sự thoải mái mà chiếc áo mang lại cho bạn. Áo len ôm cổ lọ cao, chất liệu mềm đi cùng jacket. Áo len tay ngắn, đi cùng váy, áo khoác. Các kiểu phối hợp này phù hợp với không gian văn phòng nếu bạn chọn cổ chữ V, cổ tròn, cổ lọ cho áo. Màu sắc rực rỡ, kiểu dáng gợi cảm, những chiếc áo len sẽ mang tới cho người mặc sự quyến rũ không thể cưỡng lại. Điểm nhấn của những chiếc áo là các kiểu cổ rất ấn tượng và quyến rũ sẽ mang đến cho bạn sự tự tin và ấm áp trong mùa đông lạnh giá: - Cổ lọ, trắng, đen, xám lạc đà là những màu dễ mặc, dễ
Xem thêm

7 Đọc thêm

Đẹp quá rừng cây biên giới! docx

ĐẸP QUÁ RỪNG CÂY BIÊN GIỚI! DOCX

Đẹp quá rừng cây biên giới! Mùa khô Tây Nguyên: Nắng và gió. Đầy khắc nghiệt. Nhưng mùa khô rừng Tây Nguyên vẫn có vẻ đẹp riêng của nó: Rực rỡ, xen lẫn nét cổ sơ; vừa thơ mộng kỳ vĩ, vừa huyền bí, lạ lùng. Ấy là lý do khiến đầu tháng 2.2011 này tôi đến vùng rừng biên giới Đắc Lắc – Mônđônkiri (Campuchia) để ghi lại vẻ đẹp của rừng khộp lúc bình minh lên, lúc hoàng hôn đến lúc ta nhìn thẳng vào thân cây, lúc nhìn lên ngọn cây. Bên cạnh rừng khộp là rừng bằng lăng biên giới thuộc Vườn quốc gia Yốk Đôn. Có lẽ đây là rừng bằng lăng giàu có và đẹp nhất Việt Nam.
Xem thêm

4 Đọc thêm