ĐỀ TÀI GIẢI VÀ SƯA TẦM CÁC BÀI TOÁN PASCAL Ở TRUNG HỌC PHỔ CƠ SỞ POT

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "ĐỀ TÀI GIẢI VÀ SƯA TẦM CÁC BÀI TOÁN PASCAL Ở TRUNG HỌC PHỔ CƠ SỞ POT":

Đề tài: Giải và sưa tầm các bài toán pascal ở trung học phổ cơ sở pot

ĐỀ TÀI GIẢI VÀ SƯA TẦM CÁC BÀI TOÁN PASCAL Ở TRUNG HỌC PHỔ CƠ SỞ POT

ĐỀ TÀI: GIẢI VÀ SƯU TẦM CÁC BÀI TOÁN PASCAL TRUNG HOC CƠ SỞSinh viên thực hiện: Phan Thanh VịnhLớp: CĐSP Toán – Tin K50Snh viên: Phan Thanh Vịnh - Lớp CĐSP Toán – Tin K50 1I Câu lệnh IF THEN ELSEBài 1 :Nhập 3 số a , b , c bất kì . Hãy kiểm tra xem ba số đó có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác hay không ? Thông báo lên màn hình ‘ Thỏa mãn ‘, ‘ Không thỏa mãn trong từng trường hợp tương ứng . Var a , b , c : Real ; BEGIN Writeln (' Nhap do dai 3 canh cua tam giac : ') ; Write (' a = ') ; Readln ( a ) ; Write (' b = ') ; Readln ( b ) ; Write (' c = ') ; Readln ( c ) ; If ( a + b > c ) and ( b + c > a ) and ( c + a > b ) and ( a > 0 ) and ( b > 0 ) and ( c > 0 ) Then Writeln (' Thoa man : Day la 3 canh cua mot tam giac ') Else Writeln (' Khong thoa man ! ') ; Readln ; END . Bài 2 :Nhập N số bất kì .Đếm các số lớn hơn 10 và nhỏ hơn 20 và tính tổng của chúng . Sau đó , đưa ra màn hình :
Xem thêm

52 Đọc thêm

skkn bồi dưỡng tư duy học sinh qua giờ học tự chọn môn toán lớp 10

SKKN BỒI DƯỠNG TƯ DUY HỌC SINH QUA GIỜ HỌC TỰ CHỌN MÔN TOÁN LỚP 10

cho học sinh  !và lòng đam mê chinh phục đỉnh caotrong các kỳ thi sắp tới"Các bài toán tìm giá trị lớn nhât, giá trị nhỏ nhất có một vị trí quan trọng trongcác kỳ thi và nó có sức hấp dẫn đối với học sinh khá giỏi và cả những người say mêtoán.Đối với đối tượng học sinh lớp 10 các em chưa học đạo hàm nên chỉ dừng lại ởmột số phương pháp cơ bản để giải các bài toán đó.Tuy nhiên thời gian dạy chủ đềnày không nhiều nên tôi chỉ dừng lại việc giới thiệu các bài toán tìm giá trị lớnnhât, giá trị nhỏ nhất bằng bất đẳng thức giúp cho các giờ học tự chọn đạt hiệu quả vàhọc sinh thích học giờ tự chọn hơn. Chính vì lý do đó tôi mạnh dạn đề xuất sáng kiến #$%!&'()*+," Xin trao đổicùng các đồng nghiệp. 2I-%./-0!& Giúp học sinh lớp 10 nâng cao khả năng tư duy toán học, có những suy nghĩtích cực trong các bài toán tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất.Học sinh thích học cácgiờ tự chọn hơn, đồng thời qua đó giúp học sinh say mê nghiên cứu toán học, hamhọc hỏi. Tạo cho học sinh có niềm tin, mơ ước chinh phục được đỉnh cao của trí tuệ. 12-/-0!&1. Đối tượng nghiên cứu: Học sinh lớp 10A1 của Trường THPT Nguyễn Trung Ngạn trong giờ học tự chọnmôn toán.2. Phạm vi nghiên cứu: #$%!&'()*+, bằng các bàitoán Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhât.-2345$/-0!&Để thực hiện đề tài này, tôi dựa trên cơ sở các kiến thức đã học TrườngĐHSP, các tài liệu về phương pháp giảng dạy, các tài liệu bồi dưỡng thường xuyên,sách giáo khoa, sách bài tập, sách tham khảo của bộ môn Toán bậc trung học phổthông …264/7/-0!&
Xem thêm

25 Đọc thêm

ÔN TẬP QUẢN LÍ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

ÔN TẬP QUẢN LÍ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

cách, tác phong, lề lối làm việc, tinh thần trách nhiệm và tính gương mẫu của đội ngũ cán bộ,đảng viên.Bên cạnh đó, thường xuyên lãnh đạo các đoàn thể cơ quan tổ chức phổ biến, giáo dục cánbộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và những giá trị to lớn của việc làmtheo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để vận dụng vào nhiệm vụ được giao thể hiện phongcách, tác phong, tinh thần trách nhiệm trong công tác. Chính vì vậy đảng bộ nhiều năm đạt“Trong sạch, vững mạnh ”; 100% đảng viên trong chi bộ, đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.1Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên:Đảng ủy luôn chú trọng việc lãnh đạo đảng bộ, đảng viên thực hiện đúng các quy định vềsinh hoạt Đảng, giữ vững nguyên tắc tập chung dân chủ, đảm bảo quyền được thông tin củađảng viên, thực hiện nghiêm chế độ tự phê bình và phê bình. Theo Nghị quyết Trung ương 4khóa XI, Kế hoạch 12-KH/TU ngày 27/3/2012 của Thành ủy Cần Thơ, về việc thực hiện Nghịquyết Hội nghị lần thứ 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Kết quả kiểm điểm đãđược Đảng ủy đánh giá thái độ kiểm điểm thẳng thắng trung thực, cầu thị, công tác chuẩn bịbáo cáo và kiểm điểm được thực hiện nghiêm túc. Qua kiểm điểm, cơ bản làm rõ ưu điểm,khuyết điểm, trách nhiệm của tập thể cá nhân, các ý kiến tham gia góp y chân thành, tạo sựđoàn kết thống nhất cao. Cũng thông qua công tác kiểm điểm, mỗi đồng chí đảng ủy đã đề ranhững giải pháp tích cực để khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm hạn chế. Đảng ủy họpđịnh kỳ 01 lần/tháng, họp đột xuất khi có yêu cầu. Các cuộc họp đều gắn kết công tác đảng vớinhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độchuyên môn, trình độ lý luận chính trị và trình độ quản lý để có được đội ngũ cán bộ đáp ứngyêu cầu nhiệm vụ được giao, củng cố về mặt tổ chức, góp phần ổn định cơ quan.Thực hiện sự chỉ đạo của tổ chức đảng cấp trên, đảng bộ luôn làm tốt công tác phát triểnđảng viên, xem đây là một trong những tiêu chuẩn xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, từkhâu chọn đối tượng, phân công đảng viên giúp đỡ đến việc phân công giao việc thử thách đốitượng. Trong công tác phát triển Đảng, luôn chú trọng đến chất lượng, không chạy theo số
Xem thêm

17 Đọc thêm

SINH THÁI HỌC CHƯƠNG 2

SINH THÁI HỌC CHƯƠNG 2

họp, thực vật chống chọi với gió to, sóng lớn, giảm sự thoát hơi nước, duy trì nguồn lá rụng làm “phân bón” khi bị phân huỷ, tuy nhiên trong sự tụ họp các cá thể phải chia sẻ muối khoáng, ánh sáng. động vật, hậu quả của sự tụ họp là nạn ô nhiễm do chất tiết, chất thải từ chúng, song mặt lợi được đền bù là sự bảo vệ, chống chọi với kẻ thù tốt hơn, nhiều loài (ví dụ như cá) sống ổn định hơn trong hoàn cảnh nước bị nhiễm độc nhờ sự trung hoà của chất tiết và chất nhày từ cá. Nhiều loài chim sống đàn không thể sinh sản có kết quả nếu như chúng sống thành nhóm quá nhỏ (Darling, 1983). W.C. Allee cũng chỉ ra rằng, sự hợp tác nguyên thuỷ (tiền hợp tác) như thế còn gặp nhiều loài động vật bắt đầu có tổ chức xã hội sơ khai và đạt tới mức hoàn thiện xã hội loài người. 2.3. Sự cách ly và tính lãnh thổ Những yếu tố đưa đến sự cách ly hay sự ngăn cách của các cá thể, các cặp hay những nhóm nhỏ của một quần thể trong không gian là do: + Sự cạnh tranh về nguồn sống ít ỏi giữa các cá thể + Tính lãnh thổ, kể cả những phản ứng tập tính động vật bậc cao hay những cơ chế cách ly về mặt hoá học (chất kháng sinh...) thực vật, vi sinh vật, động vật bậc thấp. Trong cả 2 trường hợp đều đưa đến sự phân bố ngẫu nhiên hay phân bố đều của các cá thể trong không gian. Vùng hoạt động của các cá thể, của một cặp hay một nhóm gia đình động vật có xương sống hay không xương sống bậc cao thường bị giới hạn về không gian. Không gian đó được gọi là phần “đất” của gia đình hay cá thể. Nếu phần đất này được bảo vệ nghiêm ngặt, không chồng chéo sang phần của “láng giềng” thì được gọi là lãnh thổ. Tính lãnh thổ được bộc lộ rõ nét động vật có xương sống, một số chân khớp (Arthropoda) có tập tính sinh sản phức tạp, xuất hiện khi xây tổ đẻ trứng và bảo vệ con non. Ngược với sự tụ họp, sự cách ly của các cá thể trong quần thể có
Xem thêm

27 Đọc thêm

MỘT SỐ KẾT QUẢ KHẢO SÁT LOÀI CÂY SƯA (DALBERGIA TONKINENSIS PRAIN) VÀ TÌNH HÌNH GÂY TRỒNG Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ docx

MỘT SỐ KẾT QUẢ KHẢO SÁT LOÀI CÂY SƯA (DALBERGIA TONKINENSIS PRAIN) VÀ TÌNH HÌNH GÂY TRỒNG Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ DOCX

lượng mùn trung bình, đất ít chua (pH = 6,2). Độ tàn che tầng cây gỗ thấp (0,3-0,4), thuộc trạng thái rừng tự nhiên nghèo đang phục hồi sau khai thác chọn và sản xuất nương rẫy. Các loài cây gỗ ưu thế đi kèm phổ biến là nhóm các loài cây ưa sáng mọc nhanh như: Ba bét (Mallotus spp.), Dâu da xoan (Allospondias lakonensis), Hu đay (Trema orinentalis)…, và cũng đã xuất hiện một số cây gỗ lớn trung tính như Chò (Parashorea stellata), Trường (Nephelium melliferum), Đào (Palaquium obovatum). Một số loài thực vật quý hiếm và cũng đặc trưng cho khu hệ núi đá vôi cũng đã được ghi nhận tại đây như: Dây hương (Erythropalum scandens), Xạ đen (Celastrus hindsii), TRẦN MINH ĐỨC, LÊ THÁI HÙNG 23 Tiết dê (Cissampelos pareira), Giảo cổ lam (Gynostemma pentaphyllum), Lan kim tuyến (Calanthe alismifolia), Sâm bòng bòng (Dracaena angustifolia)… 3.6. Tình hình gây trồng 3.6.1. Động cơ, mục đích gây trồng Kết quả khảo sát năm 2009 cho thấy: đa số người dân trồng Sưa Thừa Thiên Huế đều có mục đích, định hướng rõ ràng (chiếm 77,5%). Chỉ một số không nhiều trường hợp là trồng nhưng chưa có định hướng rõ (chiếm 22,5%). Điều này cho thấy rằng không phải ngẫu nhiên mà người ta đưa cây Sưa vào trồng. Tuy nhiên, nhìn chung việc trồng Sưa Thừa Thiên Huế nhìn chung vẫn mang tính tự phát. Động cơ gây trồng Sưa trong thực tế rất đa dạng, người ta có thể trồng vì giá trị kinh tế của gỗ Sưa, vì phong trào, làm cảnh, tạo bóng mát, trồng để nghiên cứu khoa học, trồng vì giá trị dược liệu, hay vì chất lượng gỗ khá tốt của nó. Bảng 2. Số lượng hộ phân theo các động cơ gây trồng Động cơ vì Chỉ tiêu Giá trị kinh tế cao Bảo tồn
Xem thêm

10 Đọc thêm

SINH THÁI HỌC CHƯƠNG 1

SINH THÁI HỌC CHƯƠNG 1

đầu, động vật có xương sống, nhất là chim và thú. Do vậy, động vật thường có màu sắc, đôi khi rất sặc sỡ (côn trùng) và được xem như những tín hiệu sinh học 20- Nhóm động vật ưa tối bao gồm những loài động vật chỉ có chịu được giới hạn hẹp về độ dài sáng. Nhóm này bao gồm các động vật hoạt động vào ban đêm, sống trong hang động, trong đất hay đáy biển sâu. Nhóm động vật này có màu sắc không phát triển và thân thường có màu xỉn đen. Những loài động vật dưới biển, nơi thiếu ánh sáng, cơ quan thị giác có khuynh hướng mở to hoặc còn đính trên các cuống thịt, xoay quanh 4 phía để mở rộng tầm nhìn, còn những vùng không có ánh sáng, cơ quan tiêu giảm hoàn toàn, nhường cho sự phát triển cơ quan xúc giác và cơ quan phát sáng. một số loài động vật có khả năng tiếp nhận những tia sáng khác nhau của quang phổ ánh sáng mặt trời mà mắt người không tiếp thu được. Một số loài động vật thâm mềm dưới nước sâu và Rắn mai gầm có thể tiếp thu tia hồng ngoại. Ong và một số loài chim có thể phân biệt được mặt phẳng phân cực ánh sáng mà con người hoàn toàn không nhận biết, ngoài ra chúng còn có thể nhìn thấy được quang phổ vùng sóng ngắn trong đó có cả tia tử ngoại nhưng không nhận biết được tia sáng màu đỏ (có độ dài sóng lớn). Ong chính nhờ tiếp thu được mặt phẳng phân cực ánh sáng nên xác định được vị trí của mình mà định hướng được địa phương thậm chí cả khi Mặt Trời bị mây che lấp. Nhiều loài động vật định hướng nhờ thị giác trong thời gian di cư. Đặc biệt nhất là chim, những loài chim trú đông bay vượt qua hàng ngàn kilômét đến nơi có khí hậu ấm hơn nhưng không bị chệch hướng. Qua nhiều công trình nghiên cứu đã chứng minh rằng ánh sáng sau khi kích thích cơ quan thị giác, thông qua trung khu thần kinh gây nên
Xem thêm

42 Đọc thêm

Sưa tầm thủ thuật tin học pdf

SƯA TẦM THỦ THUẬT TIN HỌC PDF

hỗ trợ ñó trên các site host miễn phí. Ðiều quan trọng là bạn phải ñánh giá một cách thực tế những nhu cầu của site của bạn không chỉ hiện tại mà cả trong tương lai. 2. Hãy ñể tâm ñến các vấn ñề bảo mật Một host cung cấp hàng rào bảo vệ giúp phòng tránh mọi sự tấn công và các hành vi tin tặc khác diễn ra hàng ngày làm ngừng hoạt ñộng nhắm vào server của bạn. Thực sự bạn có muốn ngày nào cũng mất thời gian ñể xem lại những lần truy cập server, cập nhật phần mềm vŕ phục hồi những thiệt hại do các tuyến phòng thủ của bạn thường xuyên bị chọc thủng? 3. Quyết ñịnh loại host nào là tốt nhất cho bạn Mức thứ nhất của host sẽ ñặt site của bạn cùng nhiều site khác lên một máy chủ trong một domain ảo có thể ñịnh vị site bạn tręn máy ñó . ðây chính là kiểu nuôi chung (shared hosting). Khi nội dung nhiều lên hay khi chuyển trang Web từ dạng tĩnh sang trang tương tác, bạn nên chuyển site của mình sang máy có nhiều nguồn Sưu Tầm Thủ Thuật traitimbinhyen_nova@yahoo.com http://vietdown.org Nguyễn Anh Tú tài nguyên hơn và có ít site dùng chung nguồn tài nguyên ñó hơn . Bước tiếp theo là một máy dành riêng cho site của bạn. Nhà cung cấp host sẽ sở hữu, duy trì và sao lưu máy chủ ñồng thời cung cấp tất cả các hạng mục về bảo mật vật lý cho site, lưu ñiện và các vấn ñề khác về ñiều hành trung tâm dữ liệu. Mức cao nhất của host là sắp ñặt các máy chủ cùng một chỗ. Trong trường hợp này bạn sở hữu toàn bộ phần cứng của mình nhưng về mặt vật lý nó ñược ñặt lại chỗ của bên host ñể tận dụng ñược ưu thế của nhà cung cấp: Bạn có thể chọn dải băng tần mŕ bạn cần và nhà cung cấp sẽ cho bạn một ñường kết nối riêng vào Internet. Ðây là một tuỳ chọn hết sức hấp dẫn nhưng với phần lớn các nhà cung cấp, ñiều này có nghĩa là bạn phải tự thực hiện các khoản mục về bảo an và tường lửa của riêng bạn; bạn sẽ không ñược sự bảo vệ từ tường lửa của bên cung cấp hosting. Trừ khi bạn là chuyên gia về các vấn ñề bảo an, còn không thì bạn sẽ muốn ký kết hợp ñồng với bên cung cấp host hay một nhà tư vấn về bảo an ñể có ñược sự bảo vệ thích hợp cho site và máy chủ của bạn. 4. Nhu cầu dịch vụ nhanh chóng và hiệu năng
Xem thêm

54 Đọc thêm

SINH THÁI HỌC MỞ ĐẦU

SINH THÁI HỌC MỞ ĐẦU

bao phủ trên hành tinh đang hoạt động trong sự toàn vẹn của mình” (Chvartch, 1975). III. Mối quan hệ giữa sinh thái học với các môn học khác Sinh thái học là môn khoa học cơ bản trong sinh vật học, nó cung cấp những nguyên tắc, khái niệm cho việc nghiên cứu sinh thái học các nhóm ngành phân loại riêng lẻ như sinh thái học động vật, sinh thái học thực vật... hay sâu hơn nữa như sinh thái học tảo, sinh thái học nấm, sinh thái học chim, sinh thái học thú.... Đồng thời sinh thái học sử dụng các kiến thức của các môn học này mà sinh thái học có thể giải thích những đặc điểm thích nghi về mặt cấu tạo và chức năng của sinh vật trong những điều kiện sống nhất định. Đặc biệt sinh thái học đã sử dụng kiến thức về phân loại học (phân loại thực vật, phân loại động vật) khi nghiên cứu các quần thể, quần xã và hệ sinh thái. Vì nếu không biết được tên khoa học chính xác của một loài sinh vật nào đó thì khó tìm ra mối liên hệ giữa loài hay giữa các loài. Phân loại học còn giúp cho sinh thái học hiểu rõ sự tiến hóa trong sinh giới. E. Odum (1971) đã nói : “Sinh thái học là môn cơ bản của sinh học, cũng là một phần của từng bộ phận và của tất cả môn phân loại học”. Bên cạnh đó, sinh thái học có liên quan chặt chẽ với các môn học về thổ nhưỡng, khí tượng và địa lý tự nhiên, vì sinh thái học sử dụng kiến thức và kết quả nghiên cứu về khí hậu, đất đai, địa mạo và ngược lại sinh thái học đã giúp cho các môn học này giải thích được nhiều hiện tượng tự nhiên. Sinh thái học còn sử dụng các trang thiết bị phân tích chính xác của vật lý học, thống kê xác xuất và các mô hình toán học. Đặc biệt gần đây môn điều khiển sinh học (Biocybernetic) đã xem khoa học về hệ sinh thái là một phần của môn này. Nhờ sự phát triển của sinh thái học hiện đại và sự kế thừa thành tựu của các lĩnh vực khoa học sinh học và các khoa học khác như toán học, vật lý học... trong sinh học cũng hình thành nên những khoa học trung gian liên quan đến sinh thái học như sinh lý - sinh thái, toán sinh thái, địa lý - sinh thái...còn bản thân sinh thái học cũng phân chia sâu hơn: Cổ sinh thái học,
Xem thêm

7 Đọc thêm

241988

241988

trở về vấn đề này. Vấn đề đặt ra là làm thế nào có thể giúp cho học sinh giải thành thạo các loại phương trình vô tỉ? Và khi gặp bất cứ một dạng toán nào về phương trình vô tỉ các em cũng có thể tìm ra cách giải một cách tốt nhất? Với tất cả những lí do nêu trên. Tôi quyết định chọn đề tài “Một số phương pháp giải phương trình vô tỉ” trong khuôn khổ chương trình bậc THCSII. Mục đích của đề tàiTrên cơ sở những kinh nghiệm giảng dạy và thực tiễn học tập của học sinh, tìm ra những phương pháp giải phương trình vô tỉ một cách hiệu quả nhấtIII. Phạm vi nghiên cứuĐể thực hiện đề tài này, tôi thực hiện nghiên cứu tại đơn vị công tác là Trường THCS Dân tộc Nội trú. Cụ thể là những học sinh tham gia đội tuyển học sinh giỏi Toán của trường và của HuyệnIV. Cơ sở nghiên cứuĐể thực hiện đề tài này, tôi dựa trên cơ sở các kiến thức đã học Trường Cao đẳng sư phạm Yên Bái, các tài liệu về phương pháp giảng dạy, các tài liệu bồi dưỡng thường xuyên, sách giáo khoa, sách bài tập, sách tham khảo của bộ môn Toán bậc trung học cơ sởV. Phương pháp nghiên cứuThực hiện đề tài này, tôi sử dụng các phương pháp sau đây:*******************************Đỗ Trung Thành – Trường THCS Dân tộc Nội trúTrang 1MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ******************************– Phương pháp nghiên cứu lý luận– Phương pháp khảo sát thực tiễn– Phương pháp phân tích– Phương pháp tổng hợp– Phương pháp khái quát hóa– Phương pháp quan sát– Phương pháp kiểm tra– Phương pháp tổng kết kinh nghiệm
Xem thêm

11 Đọc thêm

Gián án Đề tài phương trình vô tỉ

GIÁN ÁN ĐỀ TÀI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ

trở về vấn đề này. Vấn đề đặt ra là làm thế nào có thể giúp cho học sinh giải thành thạo các loại phương trình vô tỉ? Và khi gặp bất cứ một dạng toán nào về phương trình vô tỉ các em cũng có thể tìm ra cách giải một cách tốt nhất? Với tất cả những lí do nêu trên. Tôi quyết định chọn đề tài “Một số phương pháp giải phương trình vô tỉ” trong khuôn khổ chương trình bậc THCSII. Mục đích của đề tàiTrên cơ sở những kinh nghiệm giảng dạy và thực tiễn học tập của học sinh, tìm ra những phương pháp giải phương trình vô tỉ một cách hiệu quả nhấtIII. Phạm vi nghiên cứuĐể thực hiện đề tài này, tôi thực hiện nghiên cứu tại đơn vị công tác là Trường THCS Dân tộc Nội trú. Cụ thể là những học sinh tham gia đội tuyển học sinh giỏi Toán của trường và của HuyệnIV. Cơ sở nghiên cứuĐể thực hiện đề tài này, tôi dựa trên cơ sở các kiến thức đã học Trường Cao đẳng sư phạm Yên Bái, các tài liệu về phương pháp giảng dạy, các tài liệu bồi dưỡng thường xuyên, sách giáo khoa, sách bài tập, sách tham khảo của bộ môn Toán bậc trung học cơ sởV. Phương pháp nghiên cứuThực hiện đề tài này, tôi sử dụng các phương pháp sau đây:*******************************Trang 1MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ. Violet.vn/ducnghi58******************************– Phương pháp nghiên cứu lý luận– Phương pháp khảo sát thực tiễn– Phương pháp phân tích– Phương pháp tổng hợp– Phương pháp khái quát hóa– Phương pháp quan sát– Phương pháp kiểm tra– Phương pháp tổng kết kinh nghiệmVI. Thời gian nghiên cứu
Xem thêm

11 Đọc thêm

SKKN - MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PT VÔ TỈ

SKKN - MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PT VÔ TỈ

trở về vấn đề này. Vấn đề đặt ra là làm thế nào có thể giúp cho học sinh giải thành thạo các loại phương trình vô tỉ? Và khi gặp bất cứ một dạng toán nào về phương trình vô tỉ các em cũng có thể tìm ra cách giải một cách tốt nhất? Với tất cả những lí do nêu trên. Tôi quyết định chọn đề tài “Một số phương pháp giải phương trình vô tỉ” trong khuôn khổ chương trình bậc THCSII. Mục đích của đề tàiTrên cơ sở những kinh nghiệm giảng dạy và thực tiễn học tập của học sinh, tìm ra những phương pháp giải phương trình vô tỉ một cách hiệu quả nhấtIII. Phạm vi nghiên cứuĐể thực hiện đề tài này, tôi thực hiện nghiên cứu tại đơn vị công tác là Trường THCS Dân tộc Nội trú. Cụ thể là những học sinh tham gia đội tuyển học sinh giỏi Toán của trường và của HuyệnIV. Cơ sở nghiên cứuĐể thực hiện đề tài này, tôi dựa trên cơ sở các kiến thức đã học Trường Cao đẳng sư phạm Yên Bái, các tài liệu về phương pháp giảng dạy, các tài liệu bồi dưỡng thường xuyên, sách giáo khoa, sách bài tập, sách tham khảo của bộ môn Toán bậc trung học cơ sởV. Phương pháp nghiên cứuThực hiện đề tài này, tôi sử dụng các phương pháp sau đây:*******************************Đỗ Trung Thành – Trường THCS Dân tộc Nội trúTrang 1MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ******************************– Phương pháp nghiên cứu lý luận– Phương pháp khảo sát thực tiễn– Phương pháp phân tích– Phương pháp tổng hợp– Phương pháp khái quát hóa– Phương pháp quan sát– Phương pháp kiểm tra– Phương pháp tổng kết kinh nghiệm
Xem thêm

11 Đọc thêm

Đề tài về phương trình vô tỷ

ĐỀ TÀI VỀ PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ******************************PHẦN IMỞ ĐẦUI. Lí do chọn đề tàiToán học là một trong những môn khoa học cơ bản mang tính trừu tượng, nhưng mô hình ứng dụng của nó rất rộng rãi và gần gũi trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong khoa học lí thuyết và khoa học ứng dụng. Toán học là một môn học giữ một vai trò quan trọng trong suốt bậc học phổ thông. Tuy nhiên, nó là một môn học khó, khô khan và đòi hỏi mỗi học sinh phải có một sự nỗ lực rất lớn để chiếm lĩnh những tri thức cho mình. Chính vì vậy, đối với mỗi giáo viên dạy toán việc tìm hiểu cấu trúc của chương trình, nội dung của sách giáo khoa, nắm vững phương pháp dạy học. Để từ đó tìm ra những biện pháp dạy học có hiệu quả trong việc truyền thụ các kiến thức Toán học cho học sinh là công việc cần phải làm thường xuyên Dạy học sinh học Toán không chỉ là cung cấp những kiến thức cơ bản, dạy học sinh giải bài tập sách giáo khoa, sách tham khảo mà điều quan trọng là hình thành cho học sinh phương pháp chung để giải các dạng toán, từ đó giúp các em tích cực hoạt động, độc lập sáng tạo để dần hoàn thiện kĩ năng, kĩ xảo, hoàn thiện nhân cáchGiải toán là một trong những vấn đề trung tâm của phương pháp giảng dạy, bởi lẽ việc giải toán là một việc mà người học lẫn người dạy thường xuyên phải làm, đặc biệt là đối với những học sinh bậc THCS thì việc giải toán là hình thức chủ yếu của việc học toánTrong chương trình Toán bậc THCS, chuyên đề về phương trình là một trong những chuyên đề xuyên suốt 4 năm học của học sinh, bắt đầu từ những bài toán “Tìm x biết ” dành cho học sinh lớp 6, 7 đến việc cụ thể hóa vấn đề về phương trình ở cuối năm học lớp 8 và hoàn thiện cơ bản các nội dung về phương trình đại số ở lớp 9. Đây là một nội dung quan trọng bắt buộc học sinh bậc THCS phải nắm bắt được và có kĩ năng giải phương trình một cách thành thạoTrong những vấn đề về phương trình, phương trình vô tỉ lại là một trở ngại không nhỏ khiến cho nhiều học sinh không ít ngỡ ngàng và bối rối khi giải các loại phương trình này. Thực ra, đây cũng là một trong những vấn đề khó. Đặc biệt, với những học sinh tham gia các kì thi học sinh giỏi thì đây là một trong những vấn đề quan trọng mà bắt buộc những học sinh này phải vượt quaLà một giáo viên giảng dạy Toán bậc THCS, bản thân tôi lại được Nhà trường trực tiếp giao trách nhiệm bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi Toán tham dự kì thi các cấp Huyện và Tỉnh, tôi cũng
Xem thêm

11 Đọc thêm

THẢO DƯỢC GIẢI ĐỘC P

THẢO DƯỢC GIẢI ĐỘC P

Thảo dược giải độc (phần 1)1.Cây bọt ếch.Cây bọt ếch hay còn gọi là cây sóc, chè bọt, bòn bọt có danh pháp khoa học “Glochidioneriocarpum”, thuộc họ Đại kích. Cây dạng bụi nhỡ, cành non màu đỏ tím phủ nhiều lôngngắn. Lá đơn mọc cách, phiến lá hình trứng, dài từ 6-8cm, rộng từ 2-3cm, hai mặt lá đềucó phủ lông. Hoa đơn tính mọc nách lá, có từ 2-3 hoa trên mỗi nách, hoa nhỏ. Cây mọchoang vùng trung du miền núi. Bộ phận dùng làm thuốc giải độc là cành và lá, trạngthái khô cũng như tươi.Trong cành và lá đều có chứa khoảng 10-15% tanin, ngoài ra còn có saponin và steroid.Sử dụng: Theo kinh nghiệm dân gian, cây bọt ếch dùng để chữa rắn cắn và dị ứng do sơn.Cành lá cây bọt ếch tươi giã nát lấy nước uống còn bã dùng đẻ đắp vào vết thương để trịrắn cắn. Cành lá khô hoặc tươi của cây đun sắc lấy nước rửa vào vết lở do di ứng sơn. Cànhlá khô của cây bọt ếch sắc uống còn chữa phù thũng, phù do thận, liều lượng 35g lá khô/ngày.2.Cam thảo nam.Cây Cam thảo đất hay còn gọi là cam thảo nam, thổ cam thảo, có danh pháp khoa học“Scoparia dulcis” thuộc họ Mã đề. Cây thân thảo cao tới 50cm. Lá đơn mọc đối hoặc mọcSưa tầm = Thơ Chungchụm 3. Phiến lá hình mác rộng, méo lá có răng chưa. Hoa màu trắng mọc kẽ lá. Câymọc hoang khắp cả nước. Bộ phận làm thuốc giải độc là toàn bộ thân lá.Trong thân lá và rễ đều có chưa scoparinol và dulanol.Sử dụng: Cam thảo đất có vị hơi ngọt, tính mát, có tác dụng hạ nhiệt chữa cảm sốt, họ. Câycam thảo đất có thể dùng chữa say sắn hoặc ngộ độc nấm. Thân cây và lá tươi rửa sạch đất,sắc từ 30-100g lấy nước uống đẻ giải độc.3.Cam thảo bắc.Cây Cam thảo bắc hay còn gọi là sinh cam thảo, cây quốc lão, danh pháp khoa học“Glycyrrhiza uralensis” thuộc họ Đậu. Cây thân thảo lâu năm, toàn thân có lông nhỏ. Lá
Xem thêm

4 Đọc thêm

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TI

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TI

trở về vấn đề này. Vấn đề đặt ra là làm thế nào có thể giúp cho học sinh giải thành thạo các loại phương trình vô tỉ? Và khi gặp bất cứ một dạng toán nào về phương trình vô tỉ các em cũng có thể tìm ra cách giải một cách tốt nhất? Với tất cả những lí do nêu trên. Tôi quyết định chọn đề tài “Một số phương pháp giải phương trình vô tỉ” trong khuôn khổ chương trình bậc THCSII. Mục đích của đề tàiTrên cơ sở những kinh nghiệm giảng dạy và thực tiễn học tập của học sinh, tìm ra những phương pháp giải phương trình vô tỉ một cách hiệu quả nhấtIII. Phạm vi nghiên cứuĐể thực hiện đề tài này, tôi thực hiện nghiên cứu tại đơn vị công tác là Trường THCS Dân tộc Nội trú. Cụ thể là những học sinh tham gia đội tuyển học sinh giỏi Toán của trường và của HuyệnIV. Cơ sở nghiên cứuĐể thực hiện đề tài này, tôi dựa trên cơ sở các kiến thức đã học Trường Cao đẳng sư phạm Yên Bái, các tài liệu về phương pháp giảng dạy, các tài liệu bồi dưỡng thường xuyên, sách giáo khoa, sách bài tập, sách tham khảo của bộ môn Toán bậc trung học cơ sởV. Phương pháp nghiên cứuThực hiện đề tài này, tôi sử dụng các phương pháp sau đây:*******************************Đỗ Trung Thành – Trường THCS Dân tộc Nội trúTrang 1MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ******************************– Phương pháp nghiên cứu lý luận– Phương pháp khảo sát thực tiễn– Phương pháp phân tích– Phương pháp tổng hợp– Phương pháp khái quát hóa– Phương pháp quan sát– Phương pháp kiểm tra– Phương pháp tổng kết kinh nghiệm
Xem thêm

11 Đọc thêm

các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của của cán bộ công nhân viên đối với công ty cổ phần vật liệu xây dựng khánh hòa

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA CỦA CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN ĐỐI VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG KHÁNH HÒA

sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp. Chính vì vậy mà một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá trình độ quản trị nguồn nhân lực tại một công ty, đó chính là "Đánh giá mức độ hài lòng của nhân viên đối với tổ chức". Một cuộc khảo sát được thực hiện bởi CareerBuilder-một website việc làm hàng đầu thế giới (báo Doanh nhân Sài Gòn Cuối tuần số ra ngày 10 tháng 01 năm 2008) đã chỉ ra rằng sự bất mãn đang tăng lên trong giới làm công: cứ trong bốn người thì có một người đang cảm thấy chán nản với việc làm của mình, và số người chán nản như vậy tăng trung bình 20% trong hai năm gần đây; có sáu trong số mười người được hỏi đều đang có ý định rời bỏ công việc hiện tại để tìm đến một bến đỗ khác trong vòng hai năm tới. Chính vì thế mà các nhà quản trị cần phải tích cực tìm ra các yếu tố tác động đến nhân viên để từ đó có những chính sách hợp lý nhằm làm hài lòng nhân viên, tạo đòn bẩy cho sự thành công và phát triển của doanh nghiệp.Vì vậy, một kết quả nghiên cứu về sự hài lòng của nhân viên đối với công việc trong công ty dựa trên cơ sở khoa học là thực sự quan trọng trong việc cung 9cấp cho các nhà quản lý thông tin hữu ích để hoạch định chính sách quản lý phù hợp và chính sách động viên thích đáng, tăng sự hài lòng cho người lao động. Xuất phát từ tầm quan trọng ấy, cùng với những cơ sở lý thuyết đã được học, tác giả đã quyết định chọn đề tài cho khóa luận tốt nghiệp của mình là: “Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của của cán bộ công nhân viên đối với Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Khánh Hòa”.1.2. Mục đích và mục tiêu nghiên cứu của đề tàiMục đích: Xác định và đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của cán bộ công nhân viên đối với Công ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Khánh Hòa.Mục tiêu cụ thể: • Tìm ra các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn đối với công việc của nhân viên.• Xác định mức độ ảnh hưởng (mạnh/yếu) của các nhân tố đến sự thỏa mãn đối với công việc của nhân viên. • Tìm ra những mặt còn tồn tại trong các chính sách đãi ngộ và động
Xem thêm

122 Đọc thêm

sáng kiến tiếng anh

SÁNG KIẾN TIẾNG ANH

I. TÊN ĐỀ TÀI:MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIÚP HỌC SINH TIỂU HỌC RÈN LUYỆN KĨ NĂNG HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH CÓ HIỆU QUẢII . Đặt vấn đề1. Lí do chọn đề tài Đất nước ta đang trên con đường đổi mới, phát triển, hội nhập. Việc học ngoại ngữ là một yêu cầu cấp thiết để đáp ứng với xu thế phát triển chung của xã hội. Tiếng Anh là một ngôn ngữ quốc tế đã, đang và sẽ được nhiều người theo học do nhu cầu, giao tiếp, học tập và nghiên cứu. Tiếng Anh trở thành một phương tiện quan trọng trong quá trình giao lưu, hội nhập vào nền kinh tế, văn hoá của khu vực và của thế giới. Chính vì vậy môn tiếng Anh đã đưa vào chương trình giáo dục tiểu học và cũng là một môn chính trong các kỳ thi phổ thông với mục tiêu giúp các em học sinh rèn luyện 4 kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết đạt được khả năng đọc hiểu tiếng Anh chương trình phổ thông tạo điều kiện thuận lợi cho việc tự học, tìm hiểu khoa học kĩ thuật hiện đại và kho tàn văn hoá phong phú của thế giới. Xuất phát từ đối tượng là học sinh tiểu học thuộc vùng khó, việc học tiếng Anh hoàn toàn mới lạ và ý thức học tập của các em chưa cao, ảnh hưởng đến chất lượng học tập của học sinh. Trong quá trình giảng dạy, tôi nhận thấy rằng, các em còn gặp nhiều khó khăn trong việc học từ vựng, dẫn đến phát âm chưa chính xác, sử dụng từ chưa phù hợp ngữ cảnh…. Là một giáo viên Anh văn, tôi luôn trăn trở làm thế nào để giúp học sinh học tốt từ vựng. Qua đây tôi mạnh dạn đưa ra một số phương pháp tôi đã tham khảo, áp dụng vào quá trình giảng dạy.2. Mục đích đề tài Đề tài tập trung vào vấn đề mà quá trình học tập và thực tế giảng dạy nhằm giúp các em hiểu thêm về cách học từ vựng và nhận thức rõ tầm quan trọng của việc học Tiếng Anh.Vì vậy tôi chọn đề tài : “Một số phương pháp giúp học sinh rèn luyện một số kĩ năng trong việc học và sử dụng từ vựng có hiệu quả”
Xem thêm

8 Đọc thêm

SINH THÁI HỌC CHƯƠNG 4

SINH THÁI HỌC CHƯƠNG 4

sự bốc hơi nước, lượng mưa, sự xói mòn và lắng đọng. Đối với chức năng 4 và 5 gồm quá trình tăng trưởng và tái sản xuất vật chất, những tác nhân sinh học và vật lý đối với mức tử vong, sự di cư, nhập cư trong hệ sinh thái cũng như sự phát triển của các đặc tính thích nghi... Do tính cấu trúc đa dạng như thế, hệ sinh thái ngày càng hướng đến trạng thái cân bằng ổn định và tồn tại vô hạn khi không chịu những tác động mạnh, vượt quá ngưỡng chịu đựng của mình. III. Các ví dụ về hệ sinh thái Như trên đã đề cập, các hệ sinh thái gồm những hệ tự nhiên và nhân tạo. 1. Các hệ sinh thái tự nhiên Sinh quyển là một hệ sinh thái khổng lồ và duy nhất của hành tinh. Nó được cấu tạo bởi tổ hợp các hệ sinh thái dưới đất, trên mặt đất và dưới nước. Chúng có quan hệ và gắn bó với nhau một cách mật thiết bằng chu trình vật chất và dòng năng lượng phạm vi toàn cầu. Do vậy, ta có thể tách hệ thống lớn nêu trên thành những hệ độc lập tương đối, mặc dù trên một dãy liên tục của tự nhiên, ranh giới của phần lớn các hệ không thật rõ ràng. Dưới đây, chúng ta sẽ quan sát một vài hệ sinh thái điển hình như là những ví dụ. 1.1. Rừng quốc gia Cúc Phương. Rừng Cúc Phương là một bộ phận rất nhỏ của khu sinh học rừng mưa nhiệt đới, độ cao trung bình 300 - 400m so với mực nước biển trong đai khí hậu nhiệt đới gió mùa Đông nam châu Á. Những nét nổi bật của hệ sinh thái rừng quốc gia Cúc Phương được biểu hiện như sau: Thành phần sinh giới rất đa dạng, gồm 1944 loài thuộc 908 chi của 229 họ thực vật; 71 loài và phân loài thú, trên 320 loài và phân loài chim, 33 loài bò sát, 16 loài ếch nhái, hàng ngàn loài chân khớp và những loài động vật không xương sống khác, sống các sinh cảnh khác nhau. Trong chúng, nhiều loài còn sót lại từ kỷ thứ Ba như cây Kim giao (Podocarpus fleuryi), những loài có ý nghĩa trong nghiên cứu tiến hóa như dương xỉ
Xem thêm

45 Đọc thêm

KHOA LUAN TOT NGHIEP

KHOA LUAN TOT NGHIEP

Khóa luận tốt nghiệp đề tài Thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực tại doanh nghiệp Trong bài có nói đến các vấn đề kinh tế toàn cầu ASEAN, WTO, FTA, AFTA. Phân tích sâu nhằm hiểu rõ thực trạng công tác đào tạo ở tầm vi mô không nghiên cứu tầm vĩ mô, chỉ rõ các giải pháp giúp công ty phát triển.

82 Đọc thêm

KẾ HOẠCH DẠY NGOÀI GIỜ LÊN LỚP

KẾ HOẠCH DẠY NGOÀI GIỜ LÊN LỚP

Tên bàiMỤC TIÊUKỹ năng Kỹ sảo Thái độ01 01 09 01Ý nghĩa tầm quan trọngcủa việc chọn nghề cócơ sở koa học- Giúp học sinh thấyđược chọn nghề phảituân theo các nguyêntắc: + Nhu cầu nhân lực+ Chọn ngề có năng lựclao động- Giúp HS nhận thứcđược ý nghĩa KT-XH,chính trị giáo dục củaviệc chọn nghề- Hứng thú tìm hiểu ngành nghề trong đời sống văn hoá02 02 10 01Định hướng phát triểnKT- XH của đất nước vàđịa phương- Cung cấp cho HSnhững thông tin chiếnlược phát chiển kinh tếcủa đất nước- Nhận thức được ý nghĩa
Xem thêm

6 Đọc thêm

SANG KIEN TIENG ANH LOP 7-8.doc

SANG KIEN TIENG ANH LOP 7-8

Th viện SKKN của Quang Hiệu http://quanghieu030778.violet.vn/Phần IĐặt vấn đềI. Cơ sở lý luận:Chúng ta đang những năm đầu tiêu của thế kỷ XXI Kỷ nguyên của thông tin và khoa học kỹ thuật tiên tiến. Với xu thế toàn cầu hóa ngôn ngữ Quốc tế. Tiếng Anh một thứ ngoại ngữ đợc nhiều ngời sử dụng nhất và đang đợc coi là phơng thức giao tiếp quan trọng nhất, chiếm lĩnh mọi lĩnh vực trong đời sống hiện đại.Vốn là một ngôn ngữ có lịch sử phát triển lâu đời và có nhiều u điểm riêng đã đợc thừa nhận, Tiếng Anh đã trở thành một ngôn ngữ quốc tế đầy hiệu quả. Có thể nói việc nghiên cứu các tài liệu nớc ngoài đã bắt kịp với sự phát triển chung của thế giới. Đây chính là lý do khiến cho việc học ngoại ngữ nói chung và Tiếng Anh nói riêng trở lên cấp bách và cần thiết trong mọi cấp học. Đặc biệt việc học ngoại ngữ trờng phổ thông giúp cho HS có kiến thức nhất định, làm nền tảng cho việc học ngoại ngữ nâng cao sau này.Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nớc, để góp phần vào công việc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội, đòi hỏi mỗi ngời phải biết ít nhất một ngoại ngữ để nâng cao sự hiểu biết, từ đó sẽ trợ giúp đắc lực cho công việc chính. Vì vậy mà ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trờng, các em học sinh phải xác định đợc tầm quan trọng của việc học ngoại ngữ từ đó xác định đợc mục tiêu cuối cùng là có đợc vốn kiến thức vững vàng, góp phần xây dựng đất n-ớc ngày càng phồn thịnh.II. cơ sở thực tiễn:Việc dạy ngoại ngữ nói chung và Tiếng Anh nói riêng không chỉ là việc cho các em làm quen với một thứ ngôn ngữ mới ngoài tiếng mẹ đẻ mà còn giúp trang bị cho các em vốn kiến thức để giao tiếp, hòa nhập với nền văn minh thế giới, với sự phát triển vợt bậc của khoa học công nghệ thông tin. Chính vì vậy mà đây sẽ là một quá trình không dễ dàng đối với cả ngời dạy và ngời học đặc biệt là các trờng THCS. Đây là cấp học của các đối tợng HS độ tuổi 11 16, do vốn kiến thức và sự hiểu biết chung còn hạn chế nên khi học Tiếng Anh với các
Xem thêm

20 Đọc thêm

Cùng chủ đề