MỘT SỐ PHẠM TRÙ ĐẠO ĐỨC TRONG KINH THÁNH

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Một số phạm trù đạo đức trong kinh thánh":

Một số phạm trù cơ bản của đạo đức

MỘT SỐ PHẠM TRÙ CƠ BẢN CỦA ĐẠO ĐỨC


- Những nhu cầu của con người có thể thoả mãn được không? “ Tri túc ,tiện túc , đãi túc , hà thời túc”. ( Nguyễn Công Trứ )
( Biết rằng đủ, thế là đủ, đợi đủ, biết khi nào đủ )  biết giới hạn sự thoả mãn nhu cầu ( NC ) trong phạm vi và mức độ mà điều kiện khách quan cho phép – biết như vậy thì mới hạnh phúc, nếu không thì luôn cảm thấy bất mãn với hiện thực và sẽ không lúc nào cảm thấy hạnh phúc.

23 Đọc thêm

Đôi nét về Kinh Thánh Kitô giáo và một số lưu ý khi nghiên cứu Kinh Thánh

Đôi nét về Kinh Thánh Kitô giáo và một số lưu ý khi nghiên cứu Kinh Thánh

Muốn hiểu về một tôn giáo, nhất thiết phải nghiên cứu kinh điển của tôn giáo đó. Kinh điển của tôn giáo tỏ bày về bản chất của tôn giáo. Tuy nhiên, việc tiếp cận nghiên cứu kinh điển tôn giáo là công việc khó khăn, nó đòi hỏi những người nghiên cứu lĩnh vực này phải có phương pháp phù hợp và khả năng tiếp cận đối tượng. Ở góc độ hiện sinh, Kinh Thánh chứa đựng nhiều quan điểm trả lời cho những câu hỏi về phần lớn các vấn đề mà con người phải đối mặt ở mọi nơi và mọi thời: Con người là ai? Con người bởi đâu mà hiện hữu? Tại sao con người lại ở đây? Số phận con người là gì? Ý nghĩa sự tồn tại của mỗi cá nhân là gì trong một thế giới?.... Vì thế, việc nghiên cứu Kinh Thánh luôn có tính thời sự. Trọng tâm của bài viết này, người viết đề cập đến một số lưu ý khi nghiên cứu Kinh Thánh.
Xem thêm

Đọc thêm

Một số nội dung cơ bản của Kinh Thánh Tin Lành

Một số nội dung cơ bản của Kinh Thánh Tin Lành

th ỏ a mãn mong mu ố n t ự nhiên theo cách không đ úng đắ n đề u là “nh ữ ng ham mu ố n c ủ a con ng ườ i t ộ i l ỗ i” (1 Gi ă ng 2: 16).
Th ứ hai, mong mu ố n s ở h ữ u. Vi ệ c chi ế m h ữ u c ủ a c ả i c ũ ng đ óng m ộ t vai trò quan tr ọ ng trong ch ươ ng trình sáng t ạ o c ủ a Chúa. Đ i ề u này đượ c ng ụ ý trong m ệ nh l ệ nh ph ả i cai qu ả n th ế gi ớ i (Sáng Th ế 1: 28) và nh ữ ng ẩ n d ụ v ề c ươ ng v ị qu ả n lý (Ma-thi- ơ 25: 14-30). Vi ệ c có thêm nhi ề u c ủ a c ả i v ậ t ch ấ t đượ c xem nh ư là độ ng c ơ chính đ áng khuy ế n khích s ự ch ă m ch ỉ , siêng n ă ng. Nh ư ng khi mong mu ố n chi ế m h ữ u c ủ a c ả i tr ở nên mãnh li ệ t đế n m ứ c ph ả i đạ t b ằ ng m ọ i giá, th ậ m chí bóc l ộ t hay tr ộ m c ắ p c ủ a c ả i c ủ a ng ườ i khác thì nó đ ã thoái hóa thành “s ự ham mu ố n c ủ a con m ắ t” (1 Gi ă ng 2: 16).
Xem thêm

Đọc thêm

Đôi nét về Kinh Thánh Kitô giáo và một số lưu ý khi nghiên cứu Kinh Thánh

Đôi nét về Kinh Thánh Kitô giáo và một số lưu ý khi nghiên cứu Kinh Thánh

Muốn hiểu về một tôn giáo, nhất thiết phải nghiên cứu kinh điển của tôn giáo đó. Kinh điển của tôn giáo tỏ bày về bản chất của tôn giáo. Tuy nhiên, việc tiếp cận nghiên cứu kinh điển tôn giáo là công việc khó khăn, nó đòi hỏi những người nghiên cứu lĩnh vực này phải có phương pháp phù hợp và khả năng tiếp cận đối tượng.

Đọc thêm

Kinh thánh của một con người

Kinh thánh của một con người

Kinh Thánh của một người", vì sao trong hồi ức khủng khiếp về những đau khổ, buồn bã và bạo tàn xuyên suốt ba thập niên đầu của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa này ông lại dùng phụ nữ, nhất là

Đọc thêm

skkn sử dụng truyện kể nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy dạy phần công dân với đạo đức - gdcd10 thpt yên định 2

SKKN SỬ DỤNG TRUYỆN KỂ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢNG DẠY DẠY PHẦN CÔNG DÂN VỚI ĐẠO ĐỨC GDCD10 THPT YÊN ĐỊNH 2

Qua các năm giảng dạy, bản thân tôi luôn tìm tòi, suy nghĩ vận
dụng những kinh nghiệm từ thực tiễn, những phương pháp những cách thức…làm thế nào để dạy học đạt kết quả cao nhất, gây hứng thú cho HS nhằm giúp các em khắc sâu kiến thức đã học đồng thời biết vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống. Xuất phát từ thực tiễn dạy học và từ chính kinh nghiệm giảng dạy của bản thân, tôi nhận thấy rằng sẽ rất hiệu quả nếu giáo viên có thể vận dụng truyện kể trong việc giảng dạy. Vì vậy khai thác giá trị của nó để vận dụng vào giảng dạy chắc chắn sẽ khơi dậy được niềm say mê học tập của học sinh, góp phần nâng cao hiệu quả dạy học. Hơn thế nữa, giáo dục đạo đức cho học sinh trong nhà trường là một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược vô cùng quan trọng như Bác Hồ đã khẳng định:
Xem thêm

22 Đọc thêm

BÀI: PHẠM TRÙ ĐẠO ĐỨC

BÀI: PHẠM TRÙ ĐẠO ĐỨC

LÀ CÁI NHÌN TỔNG QUAN VỀ SỰ VẬT HIỆN TƯỢNG ĐANG ĐƯỢC NÓI ĐẾNPHẠM TRÙ LÀ NHỮNG KHÁI NIỆM CHUNG NHẤT PHẢN ÁNH NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN, NHỮNG PHƯƠNG TIỆN VÀ MỐI QUAN HỆ PHỔ BIẾN NHẤT CỦA HIỆN TƯỢNG TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘILÀ HAI PHẠM TRÙ CÓ NỘI DUNG TRÁI NGƯỢC NHAU DÙNG ĐỂ PHẢN ÁNH ĐÁNH GIÁ MỘT TƯ TƯỞNG, MỘT HÀNH VI, LỐI SỐNG, NHÂN CÁCH, CUỘC ĐỜI LÀ TỐT HAY XẤU, TÍCH CỰC TIÊU CỰC VỀ MẶT ĐẠO ĐỨCMỖI CON NGƯỜI ĐỀU CÓ CÁI THIỆN, CÁI ÁC, CÁI XẤU, CÁI TỐT Ở TRONG LÒNG. ĐỂ PHÁT TRIỂN CÁI THIỆN CHỐNG LẠI CÁI ÁC, CẢ XÃ HỘI VÀ MỖI NGƯỜI PHẢI LUÔN CHÚ TRỌNG TU DƯỠNG ĐẠO ĐỨC SUỐT ĐỜI, NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM, XÂY ĐI ĐÔI VỚI CHỐNG TRÊN TẤT CẢ CÁC LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI…
Xem thêm

Đọc thêm

Một số hàm tử trên phạm trù môđun (Khóa luận tốt nghiệp)

Một số hàm tử trên phạm trù môđun (Khóa luận tốt nghiệp)

Một số hàm tử trên phạm trù môđun (Khóa luận tốt nghiệp)Một số hàm tử trên phạm trù môđun (Khóa luận tốt nghiệp)Một số hàm tử trên phạm trù môđun (Khóa luận tốt nghiệp)Một số hàm tử trên phạm trù môđun (Khóa luận tốt nghiệp)Một số hàm tử trên phạm trù môđun (Khóa luận tốt nghiệp)Một số hàm tử trên phạm trù môđun (Khóa luận tốt nghiệp)Một số hàm tử trên phạm trù môđun (Khóa luận tốt nghiệp)Một số hàm tử trên phạm trù môđun (Khóa luận tốt nghiệp)Một số hàm tử trên phạm trù môđun (Khóa luận tốt nghiệp)Một số hàm tử trên phạm trù môđun (Khóa luận tốt nghiệp)Một số hàm tử trên phạm trù môđun (Khóa luận tốt nghiệp)Một số hàm tử trên phạm trù môđun (Khóa luận tốt nghiệp)Một số hàm tử trên phạm trù môđun (Khóa luận tốt nghiệp)
Xem thêm

Đọc thêm

Tìm hiểu về Khổng Tử - Mạnh Tử (Word) pdf

TÌM HIỂU VỀ KHỔNG TỬ MẠNH TỬ WORD PDF

Không phải tự nhiên mà ta đạt được trình độ “ nhi nhĩ thuận ” .Muốn đạt
được trình độ này, con người cũng phải có căn bản giáo dục, đạo đức, kiến văn, và kinh nghiệm từng trải về sự đời.
 Giai đoạn từ 70 tuổi : “ Thất thập tòng tâm sử dục, bất du cửu ” có nghĩa là tới 70 tuổi, con người sẽ đạt đến tình trạng rất hoàn hảo về cách xử sự và xử thế, thông hiểu những điều mắt thấy tai nghe. Nhờ đó mà mỗi khi người ta định nói điều gì hay làm việc gì thì tự nhiên thể hiện đúng với chủ tâm của lòng mình, muốn sao được vậy, và không bao giờ vượt ra khỏi khuôn khổ của đạo lý hay lẽ thường. Con người nói và làm theo ý muốn của
Xem thêm

21 Đọc thêm

Nhận diện “thân thể sáng tác” trong văn học đương đại Trung Quốc _1 pptx

NHẬN DIỆN “THÂN THỂ SÁNG TÁC” TRONG VĂN HỌC ĐƯƠNG ĐẠI TRUNG QUỐC _1 PPTX

d ựng lại hệ thống trật tự mới cho một thế giới đang “mất trật tự”. Sự phân vân trong con
m ắt tính nữ qua những tín hiệu thần kinh cảm giác đ ã được giải m ã và chuy ển d ịch với
nh ững quy cách trong văn bản được cá tính hóa của tự sự nữ tính, thế giới vốn của “anh ta” đ ã tr ở th ành th ế giới của “chính ta”, sau đó, những đặc trưng mẫn cảm của phụ nữ cũng được mở rộng, khi đó một thế giới mới với đặc tính nữ được sinh ra.
Xem thêm

5 Đọc thêm

BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ HỌC - CHƯƠNG 5: ĐẠO ĐỨC VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ HỌC - CHƯƠNG 5: ĐẠO ĐỨC VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Bài giảng Quản trị học - Chương 5: Đạo đức và trách nhiệm xã hội với các nội dung ba vùng phạm trù chi phối hành động của con người; một số ví dụ về hành vi vi phạm pháp luật và đạo đức; ba cấp độ phát triển đạo đức cá nhân; các đối tượng hữu quan chủ yếu của Gap Inc; tiêu chuẩn về trách nhiệm xã hội.

Đọc thêm

CÁC PHẠM TRÙ CƠ BẢN CỦA ĐẠO ĐỨC pdf

CÁC PHẠM TRÙ CƠ BẢN CỦA ĐẠO ĐỨC PDF

phúc cho xã h ội v à cho chính mình
C. Tr ường phái nghĩa vụ luận cho rằng lẽ sống của con người l à tìm cho mình
h ạnh phúc trong sự gi àu cĩ, quy ền thế, danh vọng, sức lhỏe v à s ự thanh thản
D. Tr ường phái hạnh phúc luận cho rằng lẽ sống của con người l à tìm ni ềm vui

32 Đọc thêm

“NHÂN” TRONG "LUẬN NGỮ" CỦA KHỔNG TỬ

“NHÂN” TRONG "LUẬN NGỮ" CỦA KHỔNG TỬ

"Nhân" có quan hệ chặt chẽ với các phạm trù đạo đức khác trong triết học Khổng Tử để làm nên một hệ thống triết lý nhất quán, chặt chẽ và do vậy, đã có người cho rằng, nếu coi các phạm t[r]

5 Đọc thêm

Quan niệm về tình yêu trong kinh thánh công giáo

Quan niệm về tình yêu trong kinh thánh công giáo

Xét dưới góc độ đạo đức học, mỗi học thuyết tôn giáo đều có một quan niệm mang tính hạt nhân, từ đó triển khai hệ thống tư tưởng đạo đức. Đối với Kitô giáo, nếu dùng một từ có thể toát yếu tư tưởng đạo đức thì đó là “Tình yêu”. Chủ tịch Hồ Chí Minh khi nhận định về học thuyết của các tôn giáo lớn, đã nói: “Tôn giáo Giêsu có ưu điểm của nó là lòng nhân ái cao cả”1 . Nhận thức các phương diện quan niệm về tình yêu trong Kinh Thánh có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp cận học thuyết Kitô giáo và tâm thế sống đạo của người Kitô hữu. Trong bài viết này, người viết phác thảo những nét cơ bản nhất quan niệm về tình yêu trong Kinh Thánh Công giáo, có tính chất gợi ý về phương pháp tiếp cận học thuyết Kitô giáo và đời sống đạo của người Kitô hữu.
Xem thêm

Đọc thêm

Đề tài: Tư tưởng Phật giáo và ảnh hưởng của tư tưởng Phật giáo đối với đời sống đạo đức người Việt Nam hiện nay

ĐỀ TÀI: TƯ TƯỞNG PHẬT GIÁO VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA TƯ TƯỞNG PHẬT GIÁO ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG ĐẠO ĐỨC NGƯỜI VIỆT NAM HIỆN NAY

Liên quan đến vấn đề về ảnh hưởng của tư tưởng Phật giáo đối với đời sống đạo đức người Việt Nam đã được đề cập đến trong một số công trình như sau: Tác giả Ngô Thị Lan Anh, Phạm trù “Tâ[r]

32 Đọc thêm

Quan niệm của John Stuart Mill về hạnh phúc và ý nghĩa giáo dục lối sống nhân văn cho sinh viên hiện nay

Quan niệm của John Stuart Mill về hạnh phúc và ý nghĩa giáo dục lối sống nhân văn cho sinh viên hiện nay

Hạnh phúc là một trong những phạm trù của đạo đức học. Trong phạm vi nghiên cứu, tác giả bài viết trình bày quan niệm hạnh phúc của John Stuart Mill. Qua đó, liên hệ và vận dụng trong vấn đề giáo dục lối sống nhân văn cho sinh viên hiện nay.

Đọc thêm

vấn đề kế thừa, phát triển một số phạm trù cơ bản của đạo đức nho giáo trong tư tưởng đạo đức hồ chí minh

VẤN ĐỀ KẾ THỪA PHÁT TRIỂN MỘT SỐ PHẠM TRÙ CƠ BẢN CỦA ĐẠO ĐỨC NHO GIÁO TRONG TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH


Xu ất phát từ tinh thần dân tộc tr ên, trong quan h ệ x ã h ội, cha ông ta có
nh ững quan niệm ri êng không hoàn toàn gi ống đạo lý của Nho giáo. Nếu bóc
tách v ỏ Nho giáo phủ bên ngoài để t ìm cái c ốt l õi bên trong thì chúng ta d ễ
nh ận thấy trong mối quan hệ như cha me, anh em, v ợ chồng, làng xóm… người Vi ệt Nam chúng ta lấy tình th ương yêu làm cơ sở cho cách xử t h ế ở đời và coi đó là triết lý sống. Người Việt thường khen ngợi và đề cao những tấm gương v ì ngh ĩa, l ên án nh ững kẻ ác nhân, không tha thứ cho kẻ bạc t ình, b ạc
Xem thêm

164 Đọc thêm

BÀI 11 MỘT SỐ PHẠM TRÙ CƠ BẢN CỦA ĐẠO ĐỨC

BÀI 11 MỘT SỐ PHẠM TRÙ CƠ BẢN CỦA ĐẠO ĐỨC

Lương tâm: “Đào hố hại người lại chon mình”; “Một lời nói dối sám hối bảy ngày” “Cầm cân nảy mực”
Nhân phẩm, Danh dự: “Danh dự quý hơn tiền bạc, mất danh dự là mất tất cả”; “Ta thà làm quỹ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc” – Trần Bình Trọng; “Thà đui mà giữ đạo nhà”- Nguyễn Đình Chiểu.

10 Đọc thêm

Một số hàm tử trên phạm trù môđun (LV tốt nghiệp)

Một số hàm tử trên phạm trù môđun (LV tốt nghiệp)

Một số hàm tử trên phạm trù môđun (LV tốt nghiệp)Một số hàm tử trên phạm trù môđun (LV tốt nghiệp)Một số hàm tử trên phạm trù môđun (LV tốt nghiệp)Một số hàm tử trên phạm trù môđun (LV tốt nghiệp)Một số hàm tử trên phạm trù môđun (LV tốt nghiệp)Một số hàm tử trên phạm trù môđun (LV tốt nghiệp)Một số hàm tử trên phạm trù môđun (LV tốt nghiệp)Một số hàm tử trên phạm trù môđun (LV tốt nghiệp)Một số hàm tử trên phạm trù môđun (LV tốt nghiệp)Một số hàm tử trên phạm trù môđun (LV tốt nghiệp)Một số hàm tử trên phạm trù môđun (LV tốt nghiệp)Một số hàm tử trên phạm trù môđun (LV tốt nghiệp)Một số hàm tử trên phạm trù môđun (LV tốt nghiệp)Một số hàm tử trên phạm trù môđun (LV tốt nghiệp)Một số hàm tử trên phạm trù môđun (LV tốt nghiệp)Một số hàm tử trên phạm trù môđun (LV tốt nghiệp)Một số hàm tử trên phạm trù môđun (LV tốt nghiệp)
Xem thêm

Đọc thêm

TIẾT 22 BÀI 11 MỘT SỐ PHẠM TRÙ CƠ BẢN CỦA ĐẠO ĐỨC HỌC

TIẾT 22 BÀI 11 MỘT SỐ PHẠM TRÙ CƠ BẢN CỦA ĐẠO ĐỨC HỌC

- Bồi dưỡng tình cảm trong sáng, đẹp đẽ, cao thượng, bao dung và nhân ái.
* Đối với học sinh: Đối với học sinh:
- Tự giác thực hiện nghĩa vụ của học sinh. - Rèn luyện ý thức đạo đức, tác phong kỉ luật.

19 Đọc thêm