GIÁO ÁN LỚP 4 TUẦN 09 MÔN : KHOA HỌC - BÀI 17 : PHÒNG TRÁNH TAI NẠN ĐUỐI NƯỚC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Giáo án lớp 4 Tuần 09 môn : Khoa học - Bài 17 : Phòng tránh tai nạn đuối nước":

TẢI GIẢI BÀI TẬP SGK KHOA HỌC 4 BÀI 17: PHÒNG TRÁNH TAI NẠN ĐUỐI NƯỚC - GIẢI BÀI TẬP MÔN KHOA HỌC LỚP 4

TẢI GIẢI BÀI TẬP SGK KHOA HỌC 4 BÀI 17: PHÒNG TRÁNH TAI NẠN ĐUỐI NƯỚC - GIẢI BÀI TẬP MÔN KHOA HỌC LỚP 4

TRANG 1 GIẢI BÀI TẬP SGK KHOA HỌC 4 BÀI 17: PHÒNG TRÁNH TAI NẠN ĐUỐI NƯỚC LIỆN HỆ THỰC TẾ VÀ TRẢ LỜI SGK KHOA HỌC 4 TẬP 1 TRANG 36 Nên và không nên làm gì để phòng tránh tai nạn đuối nướ[r]

2 Đọc thêm

BÀI 17: PHÒNG TRÁNH TAI NẠN ĐUỐI NƯỚC

BÀI 17: PHÒNG TRÁNH TAI NẠN ĐUỐI NƯỚC

TRANG 1 GIẢI BÀI TẬP SGK KHOA HỌC 4 BÀI 17: PHÒNG TRÁNH TAI NẠN ĐUỐI NƯỚC LIỆN HỆ THỰC TẾ VÀ TRẢ LỜI SGK KHOA HỌC 4 TẬP 1 TRANG 36 Nên và không nên làm gì để phòng tránh tai nạn đuối nướ[r]

2 Đọc thêm

BÀI 17. PHÒNG TRÁNH TAI NẠN ĐUỐI NƯỚC

BÀI 17. PHÒNG TRÁNH TAI NẠN ĐUỐI NƯỚC

các em hãy thảo luận nhóm đôi bày tỏ ý kiến của mình với các tình hướng sau
Tình huống 3. Trên đường đi học về, trời mưa to, nước dâng ngập cầu. Các bạn học sinh có nên đi qua không? Nên xử lí thế nào?

18 Đọc thêm

KHOA HOC PHONG TRANH TAI NAN DUOI NUOC

KHOA HOC PHONG TRANH TAI NAN DUOI NUOC

CÁCH PHÒNG TRÁNH TAI NẠN ĐUỐI NƯỚC: KHOA HỌC: _THỨ BA NGÀY 01 THÁNG 11 NĂM 2016_ PHÒNG TRÁNH TAI NẠN ĐUỐI NƯỚC CÂU 1: NÊN TẬP BƠI HOẶC ĐI BƠI Ở ĐÂU?. NÊN TẬP BƠI HOẶC BƠI Ở NƠI CÓ NGƯỜI[r]

26 Đọc thêm

BÀI 17: PHÒNG TRÁNH TAI NẠN ĐUỐI NƯỚC

BÀI 17: PHÒNG TRÁNH TAI NẠN ĐUỐI NƯỚC

LỜI GIẢI: Hình Nội dung hình Nên thực hiện Không nên thực hiện 1 Hai bạn đang chơi đùa cạnh ao, một bạn đang nghịch nước ở cầu ao X 2 Giếng được xây cao và có nắp đậy X 3 Nghịch nước khi[r]

2 Đọc thêm

Giáo án lớp 4 môn Khoa học - Bài 17: Phòng tránh tại nạn đuối nước

Giáo án lớp 4 môn Khoa học - Bài 17: Phòng tránh tại nạn đuối nước

C/ Bài mới: Hoạt động 1: Thảo luận về các biện pháp phòng tránh tai nạn đuối nước *Muïc tieâu: Kể tên một số việc nên và không nên làm để phòng tránh tai nạn đuối nước *Caùch tieán haønh[r]

Đọc thêm

Khoa hoc 4 Phong tranh tai nan duoi nuoc

Khoa hoc 4 Phong tranh tai nan duoi nuoc

Thứ tư ngày 24 tháng 10 năm 2012 Khoa học: Phòng tránh tai nạn đuối nước Hoạt động 1 : Các biện pháp phòng tránh tai nạn đuối nước Hình 1 : Một bạn nam đang rửa tay dưới nước, hai bạn kh[r]

Đọc thêm

BAI 17 PHONG TRANH TAI NAN DUOI NUOC

BAI 17 PHONG TRANH TAI NAN DUOI NUOC

Chủ nhật ngày 03 tháng 02 năm 2013 Khoa học PHÒNG TRÁNH TAI NẠN ĐUỐI NƯỚC HĐ1 : Các biện pháp phòng tránh tai nạn đuối nước HĐ2 : Thảo luận về một số nguyên tắc khi tập bơi hoặc đi bơi [r]

Đọc thêm

Bài giảng Phòng đuối nước

BÀI GIẢNG PHÒNG ĐUỐI NƯỚC

II. Một số nguyên tắc khi tập bơi hoặc đi bơi
- Chỉ tập bơi ở những nơi có người lớn và phương tiện cứu hộ. Tuân thủ các quy định của bể bơi, khu vực bơi.
- Không nên chơi đùa gần hồ ao, sông, suối. Giếng nước phải được xây thành cao, có nắp đậy.

18 Đọc thêm

Bài soạn Phòng đuối nước

BÀI SOẠN PHÒNG ĐUỐI NƯỚC

-Nên và không nên làm gì để phòng tránh tai nạn đuối nước ? - nước phải được xây thành cao, có nắp đậy. Không nên chơi đùa gần hồ ao, sông, suối. Giếng
Chum, vại, bể nước phải có nắp đậy.
- Chấp hành tốt các quy định về an toàn khi tham

18 Đọc thêm

Bai giang khoa học

BAI GIANG KHOA HỌC


Thảo luận nhóm
Nhóm 1 + 3: Hình minh họa cho em biết điều gì? Theo em nên tập bơi hoặc đi bơi ở đâu?
Nhóm 2 + 4 : Theo em nên tập bơi hoặc đi bơi ở đâu? Trước khi bơi và sau khi bơi cần chú ý điều gì?

19 Đọc thêm

Tài liệu bai phong trnh tai nan duoi nước

TÀI LIỆU BAI PHONG TRNH TAI NAN DUOI NƯỚC


Bài 17: Phòng tránh tai nạn đuối nước
Hoạt động 3: Thảo luận đóng vai, giải quyết tình huống
* Tình huống 1: Trước trường em có vũng nước sâu, Hoàng đi học sớm rủ Vũ lội xuống chơi. Nếu em là Vũ em sẽ làm gì?

20 Đọc thêm

17 PHÒNG TRÁNH TAI NẠN ĐUỐI NƯỚC1

PHÒNG TRÁNH TAI NẠN ĐUỐI NƯỚC

ĐÁP ÁN: EM SẼ BẢO CÁC EM KHÔNG CỐ LẤY BÓNG NỮA, ĐỨNG XA BỜ AO VÀ ĐI NHỜ NGƯỜI LỚN LẤY GIÚP.VÌ TRẺ EM KHÔNG NÊN ĐỨNG GẦN BỜ AO, RẤT DỄ BỊ NGÃ XUỐNG NƯỚC TRANG 19 Tình huống 3 MINH ĐẾN NHÀ[r]

23 Đọc thêm

Khoa học 4 Bài Phòng tránh tai nạn đuối nước

KHOA HỌC 4 BÀI PHÒNG TRÁNH TAI NẠN ĐUỐI NƯỚC

- Khụng chơi đựa gần ao, hồ, sụng, suối. Giếng, chum, vại, bể nước phải cú nắp đậy - Chấp hành cỏc quy định về an toàn khi tham gia giao thụng đường thuỷ
Hỡnh
Hỡnh Việc nờn làm Việc nờn làm Việc khụng nờn làm Việc khụng nờn làm

14 Đọc thêm

giao an t

GIAO AN T

2.Bài mới + HĐ1: Thảo luận về các biện pháp phòng tránh tai nạn đuối nước - Cho các nhóm thảo luận: Nên và không - Học sinh chia nhóm 2 và thảo luận nên làm gì để phòng tránh đuối nước t[r]

34 Đọc thêm

QUI TRÌNH XD TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN

QUI TRÌNH XD TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN

Chuyên môn Đội TN+ CM BCĐ Toàn trường BCĐ 4/09 - Tổ chức ngoại khóa: Phòng tránh tai nạn đuối nước cho học sinh.. - Tổ chức giao lưu GD phòng tránh TNBM cho học sinh.[r]

2 Đọc thêm