THĂM THÀNH PHỐ BARDOLINO CỦA NƯỚC Ý PPTX

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "THĂM THÀNH PHỐ BARDOLINO CỦA NƯỚC Ý PPTX":

ĐL4. Thành phố Đà Lạt

ĐL4. THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

Th nh ph L tà Đà ạ 1/ Thành phố nổi tiếng về rừng thông và thác nước.Hồ Xuân Hương Thác Cam LiThứ sáu ngày 12 tháng 11 năm 2010Địa lí: Th nh ph L tà Đà ạ 1/ Thành phố nổi tiếng về rừng thông và thác nước. Th nh ph L tà Đà ạ 1/ Thành phố nổi tiếng về rừng thông và thác nước. Hình 3: Lược đồ khu trung tâm thành phố Đà LạtThứ sáu ngày 12 tháng 11 năm 2010Địa lí: Th nh ph L tà Đà ạ 1/ Thành phố nổi tiếng về rừng thông và thác nước.Th sáu ng y 12 tháng 11 n m 2010ứ à ăa líĐị : - Nằm trên cao nguyên Lâm Viên. - Cao 1500 m so với mực nước biển. - Mát mẻ quanh năm. Th nh ph L tà Đà ạ 1/ Thành phố nổi tiếng về rừng thông và thác nước.Th sáu ng y 12 tháng 11 n m 2010ứ à ăa líĐị : - Nhiều phong cảnh đẹp Th nh ph L tà Đà ạ 1/ Th nh ph n i ti ng v r ng thông v thác n cà ổ ế ề ừ à ướ .Th sáu ng y 12 tháng 11 n m 2010ứ à ă
Xem thêm

21 Đọc thêm

CHƯƠNG III MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH VÀ BỒI THƯỜNG HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG TẠI PJICO

CHƯƠNG III MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH VÀ BỒI THƯỜNG HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG TẠI PJICO

Ch ng III M t s ki n ngh i v i công tác giámươ ộ ế ị đố ớnh v b i th ng h ng hoá xu t nh p kh u v nđị à ồ ườ à ấ ậ ẩ ậchuy n b ng ng t i PJICOể ằ đườ ạI.XU HƯỚNG PH T TRIÁ ỂN THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM H NG HO XUÀ Á ẤTNHẬP KHẨU VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN CỦA VIỆT NAM TRONGTHỜI GIAN TỚI:Trong giai đoạn hiện nay khi m xu hà ướng quốc tế hoá, to n cà ầu hoáđang diễn ra ng y c ng mà à ạnh mẽ, các mối quan hệ kinh tế quốc tế phát triểnvới tốc độ nhanh chóng thì sự phát triển của ng nh bà ảo hiểm cũng không nằmngo i xu thà ế đó .Nhất l à đối với một nước như Việt Nam chúng ta,l mà ộtnước đang trong giai đoạn phát triển vì vậy m xu hà ướng phát triển ngoạithương đang rất mạnh mẽ,được thể hiện trong những năm qua chúng ta đã kýhiệp định thương mại Việt Mỹ ,tham gia v o AFTA v à à đây l nhà ững dấu mốclịch sử quan trọng cho sự phát triển kinh tế của nước ta tạo ra một bước ngoặtlớn cho Việt Nam tham gia v o thà ị trường thế giới.Có thể nói đây l dà ấu hiệuđáng mừng với nền kinh tế nước ta đang trong quá trình hội nhập khu vực vàquốc tế,nhưng mặt khác nó lại mở ra trước mắt các doanh nghiệp Việt Namcác thách thức mới ,đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam không những phải cốgắng m còn phà ải có các chiến lược kinh tế to n dià ện để có thể thích nghiđược với ho n cà ảnh mới.Hiệp định thương mại Việt Mỹ được phê chuẩn đãtạo ra một bước ngoặt lớn trong sự phát triển kinh tế,phá vỡ những chuẩnmực vốn có trước kia.Đây thực sự l bà ước khởi đầu rất quan trọng trong việcphát triển mối quan hệ thương mại ,chính trị giữa các nước với nhau ,giữaViệt Nam v cà ộng đồng thế giới,l bà ước chuẩn bị cho việc Việt Nam tham giav o Tà ổ chức thương mại thế giới WTO trong một tương lai gần.Với những sự kiện trên,có thể thấy trước được sự phát triển mạnh mẽcủa nền kinh tế việt nam cũng như sự phát triển của hoạt động xuất nhập khẩuh ng hoá trong thà ời gian tới .Đây l và ấn đề có ảnh hưởng trực tiếp v quyà ếtđịnh đến sự phát triển của ng nh bà ảo hiểm h ng hoá xuà ất nhập khẩu vậnchuyển bằng đường biển của Việt nam.Theo hiệp định thương mại Việt –Mỹ,các doanh nghiệp bảo hiểm nước ngo i có quyà ền lập công ty liên doanh về
Xem thêm

12 Đọc thêm

ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ MARKETING BÁN LẺ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ MARKETING BÁN LẺ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI1

+ Cách thức trưng bày hàng hoá phải phù hợp với tính chất lý hoá và đặc tính thương phẩm của từng loại mặt hàng.- Đối với mặt hàng mới: Để đạt được mặt hàng mới, Công ty có thể tiến hành bằng 2 cách như sau: + Triển khai nghiên cứu mặt hàng mới và tổ chức mua mặt hàng mới theo hoạch định từ các nhà sản xuất. + Nghiên cứu triển khai mặt hàng mới và liên kết với Công ty sản xuất phát triển mặt hàng mới.Để Công ty có thể phát triển mặt hàng mới một cách khoa học tôi xin đề xuất mô hình phát triển mặt hàng mới như biểu hình sau:Biểu 10: Mô hình phát triển mặt hàng mới của Công tyHình th nh ý nià ệm từ nhu cầu thị trường định hướng mặt h ngàTriển khai nghiên cứu mặt h ng mà ớiPhân tích thời cơ lựa chọn khách h ngàQuyết định chọn mặt h ng mà ớiĐánh giá sự chấp nhận của khách h ng thu nhà ập thông tin phản phốiTriển khai kinh doanh mặt h ng mà ớiTheo dõi chu kỳ sống - Điều chỉnh sức bánĐể đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm, cần phải phân loại hàng hoá phù hợp với yêu cầu (tiện dụng, dễ vận chuyển, chất lượng, hình thức…)2.2. Đề xuất hoàn thiện quy trình định giá Tổ chức Marketing định giá là một công việc phức tạp và quan trọng vì giá bán lẻ là một yếu tố chiến lược chủ chốt của Marketing – mix. Các mục tiêu Marketing đóng vai trò định hướng trong việc xác định vai trò và nhiệm vụ của giá. Giá chỉ trở thành một công cụ Marketing hữu hiệu nếu nó phục vụ đắc lực cho chiến lược thị trường mục tiêu và định vị những hàng hoá mà Công ty đã chọn. Đối với sản phẩm hàng tiêu dùng, giá thấp thường dễ tiêu thụ hơn, bởi vì nhu cầu là rất lớn nhưng khả năng thì có hạn. Nếu mức giá đặt ra không tương xứng với
Xem thêm

18 Đọc thêm

Tài liệu Cấp chứng chỉ chất lượng giống cho cơ sở chăn nuôi lợn đực giống trên địa bàn của tỉnh, thành phố trừ các cơ sở do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý doc

TÀI LIỆU CẤP CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG GIỐNG CHO CƠ SỞ CHĂN NUÔI LỢN ĐỰC GIỐNG TRÊN ĐỊA BÀN CỦA TỈNH, THÀNH PHỐ TRỪ CÁC CƠ SỞ DO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT QUẢN LÝ DOC

TRANG 1 C ẤP CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG GIỐNG CHO CƠ SỞ CHĂN NUÔI LỢN ĐỰC GIỐNG TRÊN ĐỊA B ÀN C ỦA TỈNH, TH ÀNH PH Ố TRỪ CÁC CƠ SỞ DO B Ộ NÔNG NGHIỆP V À PTNT QU ẢN LÝ THÔNG TIN Lĩnh vực thống[r]

2 Đọc thêm

thang long ha noi

THANG LONG HA NOI

Phần II: Câu hỏi tự luậnBạn viết một bài không quá 1.000 từ (theo thể bình luận, nêu cảm nghĩ, cảm tưởng ) của bạn về những câu mở đầu trong bài hát “Người Hà Nội” của Nguyễn Đình Thi: “Đây hồ Gươm, Hồng Hà, hồ Tây/ Đây lắng hồn núi sông ngàn năm ”.B i l m: à àNguyễn Đình Thi l mà ột nh và ăn , l mà ột nhạc sĩ, l nh thà à ơ lớn. Ông đã sáng tác rất nhiều tác phẩm hay, nổi tiếng. Rất nhiều b i thà ơ, b i và ăn, b i hát à đã đi sâu v o àlòng người. B i hát Ngà ười H Nà ội, ca ngợi về H Nà ội của ông l mà ột b i hát rà ất hay đã được rất nhiều người biết đến.Với b i hát n y, ôngà à xứng đáng được tôn vinh l mà ột trong những nhạc sĩ nổi tiếng nhất của nước ta. Ngo i b i hát n y, ông à à àcòn sáng tác rất nhiều b i hát nà ổi tiếng khác, đặc biệt l thà ể loại nhạc thời kháng chiến. Tên tuổi của ông đã được bao thế hệ biết đến v hà ơn nửa sau của thế kỷ XX, với sự hoạt động có hiệu quả ở nhiều lĩnh vực: triết học, văn thơ, kịch , nhạc. Ông l àmột văn nghệ sĩ đa t i, à để lại cho đời những th nh tà ựu đáng kể ở cả 2 hoạt động sáng tác v quà ản lý. V o à đầu b ià hát Nguyễn Đình Thi không ngần ngại khẳng định rằng “Đây Hồ Gươm, Hồng H , Hà ồ Tây ”, đây l ba danh lam thà ắng cảnh đẹp, nổi tiếng nhất của H Nà ội không được kẻ n o dám xâm phà ạm. Vì “ Đây lắng hồn núi sông ng n nà ăm, ng n nà ăm”, đây l mà ột nơi rất linh thiêng, hồn sông núi từ ng n nà ăm hội tụ về đây. Ông sáng tác b ià hát Người H Nà ội v o nà ăm 1947. Đó l thà ời điểm hết sức khó khăn của nhân dân ta, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp vừa mới được lãnh tụ Hồ Chí Minh phát động. Chúng ta vẫn gọi đây l giai à đoạn phòng ngự với việc thực hiện vườn không nh trà ống ở những nơi giặc xâm chiếm để cản bước tiến của chúng. Tại Thủ đô Hà Nội, chiến lũy được dựng lên ở nhiều đường phố v nhà ững đội quân cảm tử đã sẵn s ng tà ất cả cho Tổ Quốc. Cả thủ đô ngập trong máu lửa v àhừng hực lòng căm thù, sôi sục ý chí quyết chiến quyết thắng. Vậy m mà ở đầu b i àhát, nhạc sĩ đã không phản ánh ngay điều đó m nhà ư người họa sĩ phác họa một m u thà ật tươi sáng, thật lãng mạng về H Nà ội, về Thủ đô ng n nà ăm văn hiến: Nét nhạc ở phần đầu d n trà ải thoáng đãng, đã được vút lên gieo v o lòng ngà ười nghe cái gì đó thật linh thiêng thanh cao với việc nhắc lại những cái tên của Thủ đô từng
Xem thêm

4 Đọc thêm

các vấn đề công nghệ phần mềm

CÁC VẤN ĐỀ CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Phân tích yêu c u ng i dùng v xác nh nhu c u h th ng hoáầ ườ à đị ầ ệ ố 1-1 Thu thập phân tích thông tin để xác định yêu cầu của người dùng • chi tiết các yêu cầu phải tin cậy và phản ản[r]

16 Đọc thêm

Đề Thi Lịch Sử Học Thuyết Kinh Tế 2014 _ CQ 49 AOF

ĐỀ THI LỊCH SỬ HỌC THUYẾT KINH TẾ 2014 _ CQ 49 AOF

C â u 1: Nêu lý thuyết địa tô của A.Smith v à D.Ricardo?Các mác đã kế thừa lý thuyế t này như th ế n à o? C â u 2: Tr ì nh b à y l ý thuy ế t v ề quan h ệ gi ữ a th ị tr ườ ng v à nh à nc c ủ a Keynes v à Samuelson? So s á nh v à gi ả i th í ch s ự gi ố ng v à kh á c nhau c ủ a 2 l ý thuy ế t n à y?

7 Đọc thêm

bài giảng pháp luật kinh doanh quốc tế - chương 3 hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

BÀI GIẢNG PHÁP LUẬT KINH DOANH QUỐC TẾ - CHƯƠNG 3 HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ

Khái niệm chung vềg_ _HĐMBHHQT t.Q _ Xác định yếu tố quốc tế D à Ế TỐ Ố TỊ H ủ á bê th i ký -Dựa vào YẾU TỐ QUỐC TỊCH của các bên tham gia ký kết hợp đồng nationailty of parties -Dựa và[r]

57 Đọc thêm

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH TRẠM GỐC ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG MẶT ĐẤT CÔNG CỘNG ppsx

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH TRẠM GỐC ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG MẶT ĐẤT CÔNG CỘNG PPSX

_ NƠI CẤP NGÀY CẤP CÓ GIÁ TRỊ ĐẾN : : : TRANG 2 M ẶT SAU: GHI T ÊN CÁC DOANH NGHI ỆP CÓ TRẠM GỐC LẮP ĐẶT C ÙNG V Ị TRÍ V À CÁC THÔNG S Ố K Ỹ THUẬT CƠ BẢN CỦA TỪNG TRẠM GỐC THÔNG SỐ KỸ TH[r]

2 Đọc thêm

Sống Tích Cực Cùng HIV potx

SỐNG TÍCH CỰC CÙNG HIV POTX

ười nhiễm HIVời nhiễm HIVTh n o l s ng tích c c?ế à à ựĐó là một trạng thái thể chất và Đó là một trạng thái thể chất và tinh thần trong tinh thần trong đđó con ngó con ngưười sống ời sống lành mạnh và hiệu quả mặc dù họ lành mạnh và hiệu quả mặc dù họ bị nhiễm HIV.bị nhiễm HIV.Ngư i nhi m HIV v n có th ờ ễ ẫ ểs ng khoố ẻNgNgưười nhiễm HIV vẫn có thể sống ời nhiễm HIV vẫn có thể sống khoẻ hkhoẻ h

23 Đọc thêm

ĐỊA LÝ 5- ( KHUNG LONG)

ĐỊA LÝ 5- ( KHUNG LONG)

TRANG 1 CHỈ ĐẠO CUỘC THI: PHÒNG GD VÀ ĐT THẠCH HÀ - NGƯỜI DỰ THI: CÔ GIÁO H TH T HOAỒ Ị Ố BÀI DẠY: – CHÂU PHI PHỀNG GI O D C Á Ụ PHỀNG GI O D C Á Ụ V À ĐÀO T O K Ạ V À ĐÀO T O K Ạ RONG B[r]

38 Đọc thêm

ĐA DẠNG CÁC LOÀI CÁ Ở CÁC VÙNG NƯỚC NỘI ĐỊA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ NHỮNG GHI NHẬNMỚI CHO KHU HỆ CÁ VIỆT NAM

ĐA DẠNG CÁC LOÀI CÁ Ở CÁC VÙNG NƯỚC NỘI ĐỊA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ NHỮNG GHI NHẬNMỚI CHO KHU HỆ CÁ VIỆT NAM

các tài liệu Mai Đình Yên và nnk. (1992) [12], Nguyễn Văn Hảo và nnk. (2001) [5], Nguyễn Văn Hảo (2005) [6], Rainboth (1996) [9], FAO (1999, 2001) [7, 8]. Danh lục thành phần loài được sắp xếp theo hệ thống phân loại của Eschmeyer (1998) [4]. Các mẫu vật được lưu giữ trung formalin 8-10% và được ký hiệu ITBCZ-00121 đến 00236). Mẫu vật được lưu tại tại Phòng tiêu bản cá, Viện Sinh học Nhiệt đới KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN Phân tích các mẫu cá thu thập được, chúng tôi đã xác định được ở khu vực tp. Hồ Chí Minh có 215 dạng loài thuộc 135 giống, 65 họ của 18 bộ cá. Đa dạng nhất là bộ cá vược (Perciformes) Nguyen Xuan Dong 282 với 76 loài, chiếm 35,35% tổng số loài ghi nhận; tiếp đến là bộ cá nheo (Siluriformes) với 39 loài (18,14%); bộ cá chép (Cypriniformes) có 37 loài (17,21%); các bộ còn lại có số loài không nhiều, từ 1 đến 12 loài (chiếm từ 0,47-5,58%). Cấu trúc thành phần loài được trình bày ở bảng 1, danh sách thành phần loài được trình bày ở bảng 2. Bảng 1. Cấu trúc thành phần loài cá vùng nước nội địa tp. Hồ Chí Minh Họ Giống loài STT
Xem thêm

12 Đọc thêm

Những cái nhất của nước Ý pot

NHỮNG CÁI NHẤT CỦA NƯỚC Ý

Bãi biển dài nhất Ý có nhiều bãi biển tuyệt đẹp, chẳng hạn như bãi biển dài nhất nước Ý là Poetta. Bãi biển này nằm trên đảo Sardinia, dài từ 6-8km. Những địa điểm hấp dẫn nhất tại Ý Mặc dù thường có khí hậu Địa Trung Hải, vị trí địa lý rất đa dạng nhưng Ý không có nhiệt độ quá nóng. Nơi nóng nhất ở Ý là đảo Sicily. Trên thực tế, hòn đảo này nắm giữ danh hiệu như là địa điểm nóng nhất ở châu Âu, đánh bại kỷ lục của Hy Lạp vào năm 1977. Nhiệt độ tối đa của hòn đảo được ghi nhận lại là 48,5 độ C. Vì nhiệt độ quá nóng, đảo này đã trở thành nhà sản xuất rượu vang lớn thứ ba trong nước. Mách nhỏ bạn: thời điểm lý tưởng nhất để du lịch nước Ý là vào tháng Sáu và tháng Bảy, khi đó thời tiết sẽ có nắng nhẹ và hoa nở rực rỡ.
Xem thêm

4 Đọc thêm

NGÂN HÀNG DỮ LIỆU ĐỀ THI&QUOT MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

NGÂN HÀNG DỮ LIỆU ĐỀ THI&QUOT MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

* Khái niệm hệ thống tài chính: Là tổng hợp những tài chính trong các lĩnh vực hoạt độngkhác nhau nhưng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau trong quá trình tạo lập, phân phối, sử dụng các nguồn lực tài chính.*Đặc điểm của hệ thống tài chính trong nền KTTT:-Hệ thống tàI chính gồm nhiều thành phần-Cho phép nhà nước thực hiện đIều tiết kinh tế vĩ mô bằng các công cụ tàI chính-Phân phối được thực hiện theo nguyên tắc của thị trường.-Các hoạt động dịch vụ cũng tham gia vào tạo ra nguồn lực tàI chính.L T -2.3* Bản chất của tài chính doanh nghiệp: Là tổng thể các mối quan hệ kinh tế biểu hiện dướihình thái giá trị phát sinh trong quá trình hình thành, phân phối và sử dụng các quỹ tiền tệ củadoanh nghiệp để phục vụ yêu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp*Chức năng:- Chức năng phân phối.- Chức năng huy động, tổ chức vốn.-Chức năng giám đốc.LT-2.4* KháI niệm thuế: Là một khoản thu bắt buộc của nhà nước đối với các tổ chức và mọithành viên trong xã hội không được hàon trả trực tiếp và được quy định trong pháp luật.L T -2.5* Ngân sách nhà nước: Là một dự toán (kế hoạch) thu chi bằng tiền của nhà nước trong mộtkhoảng thời gian xác định (thường là 1 năm).* Bản chất của ngân sách nhà nước: Là hệ thống những mối quan hệ kinh tế giữa nước và xãhội phát sinh trong quá trình nhà nước huy động và sử dụng các nguồn tàI chính nhằm đảm bảoyêu cầu thực hiện chức năng của nhà nước.L T -2.6*Thu ngân sách nhà nước: Là những khoản tiền mà nhà nước huy động vào ngân sách để
Xem thêm

28 Đọc thêm

Những hồ nước lãng mạn nhất nước Ý pdf

NHỮNG HỒ NƯỚC LÃNG MẠN NHẤT NƯỚC Ý

hòn ngọc của hồ Majeur, sẽ mang lại một cảm giác trọn vẹn hơn với chuyến tham quan bằng thuyền qua ba đảo Isola Bella, Isola Madre và Isola dei Pescatori trên hồ dài nhất nước Ý này. Khu nghỉ dưỡng tại đây còn có những đường trượt tuyết ấn tượng. Và sau khi tham gia những trò chơi thể thao dưới nước, du khách có thể dạo bước qua những lâu đài có từ thế kỷ 17 để thưởng lãm những vườn hoa rực rỡ, hay chiêm nghiệm lịch sử qua những kho tàng văn hóa đầy ắp tại các biệt thự vùng phụ cận. vietsnets2 Bài viết: 27 Ngày tham gia: 18 Tháng 5 2011 12:00
Xem thêm

8 Đọc thêm

Mẫu phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng potx

MẪU PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG POTX

Khi có khiếu nại của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, Cơ quan làm nhiệm vụ BT,HT&TĐC , UBND xã (phường, thị trấn) là nơi tiếp nhận hồ sơ và phối hợp giải quyết mọi thắc mắc của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. 2. Phương pháp giải quyết Thủ tục khiếu nại tố cáo phải tuân thủ theo đúng Luật khiếu nại, tố cáo số 09/1998/QH01 được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Công bố ban hành bằng Lệnh số 09L/CTN ngày 11/12/1998. Trong khi giải quyết khiếu nại, người bị thu hồi đất vẩn phải chấp hành Quyết định thu hồi đất, giao đất đúng kế hoạch và thời gian đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định. Những hộ cố ý từ chối hay gây chậm trễ việc bàn giao mặt bằng xây dựng dự án, tùy theo mức độ vi phạm sẽ được các cấp chính quyền xem xét, xử lý theo Pháp luật. VIII. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN. - Tổ chức họp dân thông báo kế họach giải phóng mặt bằng: Từ ngày Đến ngày - Tổ chức kiểm kê thực tế lập hồ sơ đền bù cho các đối tượng nằm trong khu vực giải tỏa: Từ ngày Đến ngày - Thẩm định điều kiện bồi thường về đất: Từ ngày Đến ngày - Áp giá đền bù và thẩm định phê duyệt đền bù: Từ ngày Đến ngày - Công bố công khai Quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền: ngay sau khi có quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền - Giải quyết thắc mắc khiếu nại: Từ ngày Đến ngày - Chi trả bồi thường hỗ trợ và thu tiền sử dụng đất: Từ ngày Đến ngày - Giải tỏa bàn giao mặt bằng thực hiện dự án: Từ ngày Đến ngày IX. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 1. Báo cáo về công tác tài chính kế toán: thực hiện theo quy định của Pháp lệnh Thống kê kế toán hiện hành . 2. Báo cáo thống kê kế hoạch thực hiện bao gồm:
Xem thêm

6 Đọc thêm

15 T ỪĐỆM TI ẾNG NH ẬT

15 T ỪĐỆM TI ẾNG NH ẬT

15 t ừđệm ti ếng Nh ật, l ưu ngay để h ọc nhé!1) NE: nh ỉ, nhé素敵ですね。Suteki desu ne.Tuyệt vời nhỉ.さようなら!元気でね!Sayounara! Genki de ne!Tạm biệt! Mạnh khỏe nhé!Vậy khi nào thì là "nhỉ", khi nào thì là "nhé"? Bạn có phân biệt được "nhỉ" và "nhé" trong tiếng Việt không?Thực ra khá đơn giản: "nhỉ" dùng để tìm sự đồng tình của người nghe với một tính chất nào đó (Ví dụ "Phim haynhỉ"), còn "nhé" dùng để tìm một hành động nào đó từ người nghe trong tương lai (Ví dụ "Cố gắng lên nhé" = Hãy cốgắng lên; hay "Khỏe mạnh nhé" = Hãy khỏe mạnh.).2) YO: đây, đâu, đấy行きますよ。Ikimasu yo.Tôi đi đây.それはだめだよ。Sore wa dame da yo.Việc đó không được đâu.彼は作家ですよ。Kare wa sakka desu yo.Anh ấy là nhà văn đấy.YO dùng để thông báo cho người nghe một sự việc gì đó (cái mà bạn biết và bạn nghĩ là người nghe không biết.) Từtương đương trong tiếng Việt là "đây" (hành động bạn sắp làm), "đâu" (dùng với phủ định), "đấy" (thông báo sự việc)..3) WA: Dùng ở cuối câu, diễn tả sự suống sã, thân mậtだめだったわ。Dame datta wa.Không được thiệt.暑かったわ。Atsukatta wa.Nóng thiệt.WA dùng trong mối quan hệ hết sức suống sã, thân mật. Bạn nên tránh dùng với người mới quen hoặc người lớntuổi..4) SA: Dùng nối các vế câu khi người nói chưa nghĩ ra được cái phải nói tiếp, là "ý mà", "ý hả" trong tiếng Việt俺はさ、その子が好きじゃないよ。Ore wa sa, sono ko ga suki janai yo.
Xem thêm

2 Đọc thêm

LIÊN MINH CHIẾN LƯỢC MÔ HÌNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH MỚI CHO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

LIÊN MINH CHIẾN LƯỢC MÔ HÌNH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH MỚI CHO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

lời cảm ơn chân thành, và lòng biêt ơn sâu sắc tới giáo viên hướng dẫn: T i ế nsỹ Lè Thị Thu T h ủ y vi sự tận tình chi bào của cô trong suốt quá trình tác giảthực hiện đề tài k h ó a luận.Trong quá trinh hoan thành khóa luận tốt nghiệp tác giả đã cố gắng cậpnhật những vấn đề mới nhất mang tính lý luận và thực tiễn liên quan đ ế n đềtài, vận dớng những kiến thức đã học đế phân tích, đánh giá các t h ô n g tin, sốliệu thu thập được nhằm phớc vớ cho mớc đích nghiên cứu. Tuy nhiên v ớ ithời gian, v n h i ể u biết còn hạn chế và khá n ă n g tông hợp c h ư a cao nênnhững thiếu sót trong khóa luận tốt nghiệp này là đ i ề u k h ó tránh k h ỏ i . B ờ iv ậ y tác g i ả rất mong nhận được sự quan tâm đ ó n g g ó p ý k i ế n từ thầy cô vàtoàn thể bạn đọc để đề tài đ ư ợ c hoàn thiện h ơ n .Xin chân thành cảm ơn!3Chương ì : NHỮNG VẤN ĐÈ LÝ LUẬN CHUNG VÈ LIÊNMINH CHIÊN L Ư Ợ Cì. MỐT SỐ KHÁI NIỆM VÈ LIÊN MINH CHIẾN LU ọc1. K h á i niệm liên minh chiến lược/ . Ì Liên minh chiên lượcK ế t ừ khi ra đ ờ i đ ế n nay đ ã có nhiều cách h i ể u v ề liên minh chiến lược:Liên minh chiến lược được định nghĩa là thỏa thuận giữa các c ô n g tyhoặc đôi tác đ ê đạt các mục tiêu có l ợ i ích chung. Liên minh là một trongnhững cách thức m à các c ô n g ty quốc tế có thể lựa chọn, cách thức này chuy ế u dựa v à o sự cộng tác giữa các c ô n g ty hoặc các đ i t á c 'Hay như:Liên minh chiến lược là một dạng c ơ bỹn c ù a các chiến lược hợp tác.
Xem thêm

20 Đọc thêm

Tài liệu KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU VỀ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA DẦU HẠT LAI (Aleurites moluccana) doc

TÀI LIỆU KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU VỀ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA DẦU HẠT LAI (ALEURITES MOLUCCANA) DOC

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU VỀ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA DẦU HẠT LAI (Aleurites moluccana) Lương Văn Tiến, Vũ Hoàng Phương, Hoàng Văn Thắng Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam TÓM TẮT Cây Lai (Aleurites moluccana) là loài cây gỗ lớn đa tác dụng, có phân bố rộng từ các tỉnh phía Bắc đến các tỉnh Tây Nguyên. Dầu ép từ hạt Lai có giá trị dinh dưỡng cao, tại một số nước trên thế giới như Hawai, Úc, Malaysia, dầu Lai được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp thực phẩm và dược phẩm. Các kết quả nghiên cứu ban đầu về tách dầu từ hạt và xác định thành phần hóa học của dầu Lai phân bố tại ba vùng Đông Bắc, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên cho thấy hàm lượng axit linoleic (axit omega- 6) chiếm 32–40%, hàm lượng axit linolenic (α- linoleic) 22 – 26%, hàm lượng axit oleic 22 –38%, tổng hàm lượng axit béo bão hoà thấp dưới 12%; ngoài các axit béo bão hoà và chưa bão hoà còn có mặt các alcaloid, terpennoid, flavonoid. Dầu Lai có chỉ số axit thấp, chỉ số iode tương đối cao (115), độ nhớt thấp (45 cP), là loại dầu dễ ester hóa để làm nguyên liệu cho sản xuất biodiesel. Các kết quả phân tích cho thấy có thể coi dầu Lai là một nguồn nguyên liệu dầu thực vật quan trọng trong tương lai. Từ khoá: Dầu Lai, Aleurites moluccana, Thành phần hóa học. ĐẶT VẤN ĐỀ Cây Lai (Aleurites moluccana), họ Thầu dầu (Euphorbiaceae) là loài cây nhiệt đới, phân bố rộng rãi ở Đông Nam Á, Trung Quốc, Philippin, Ấn Độ, Malaysia, Mỹ, Úc. Cây Lai được biết như loài cây đa tác dụng. Hạt Lai dùng để ăn, ép dầu dùng trong công nghiệp xà phòng, mỹ phẩm, chế dầu nhờn, thắp sáng, làm sơn, verni. Khô dầu được khử độc dùng làm thức ăn chăn nuôi. Một số bộ phận của cây được dùng làm thuốc chữa bệnh như lá, hoa, nhựa tiết ra từ cành non. Gỗ được dùng làm nhà, đóng đồ mộc. Cây còn được trồng làm cảnh, cây bóng mát. Phần quan trọng nhất của cây Lai là dầu ép từ hạt. Theo các tài liệu nghiên cứu nước ngoài đã được công bố, dầu chiết bằng phương pháp Sochxlet trong dung môi n-hexan, xác định thành phần dầu bằng phương pháp sắc ký khí/khối phổ (GC/MS), trong dầu Lai có khoảng 13 axit béo no và không no, chiếm 92% khối lượng, bao gồm: myristic, palmitic, palmitoleic, heptadecanoic,
Xem thêm

7 Đọc thêm

KHUÔN KHỔ CHÍNH SÁCH CẠNH TRANH TRONG 1 SỐ NGÀNH KINH TẾ TẠI VIỆT NAM

KHUÔN KHỔ CHÍNH SÁCH CẠNH TRANH TRONG 1 SỐ NGÀNH KINH TẾ TẠI VIỆT NAM

Khuôn kh chính sách c nh tranh ổ ạtrong m t s ng nh kinh t t i Vi t ộ à ế ạ ệNami n l c, Vi n Thông v Ngân H ngĐ ệ ự ễ à àNg­êi tr×nh bµy: Ph¹m Hoµng Hµ NGÀNH ĐIỆN LỰC: CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG Khâu phát điện:Số lượng nhà máy phát điện: hơn 46, trong đó 14 nhà máy thuộc EVN;Sản lượng điện thương phẩm: liên tục tăng từ 15,3 tỷ Kwh (năm 1997) lên 39,6 tỷ Kwh (năm 2004);Trong đó, EVN: 94,1% (năm 2002) và 96,2% (năm 2003)Công suất lắp đặt:14 nhà máy của EVN: chiếm 85% tổng công suất32 nhà máy ngoài EVN: chiếm 15% tổng công suấtNhập khẩu: Trung Quốc (0,4%)Khâu truyền tải4 công ty truyền tải điện khu vực;Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia
Xem thêm

31 Đọc thêm

Cùng chủ đề