THIẾT KẾ BLEND ĐẶC BIỆT CHO ẢNH CƯỚI PHẦN 3 PDF

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "THIẾT KẾ BLEND ĐẶC BIỆT CHO ẢNH CƯỚI PHẦN 3 PDF":

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỂ TÍNH TOÁN LƯỢNG PHÂN BÓN CẦN THIẾT CHO MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH Ở ĐỒNG NAI

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỂ TÍNH TOÁN LƯỢNG PHÂN BÓN CẦN THIẾT CHO MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHÍNH Ở ĐỒNG NAI

Chương 1- Đ ẶT V ẤN Đ Ề, N ỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C ỨU.......1-4 1.1. Đ ặt v ấn đ ề................................................................................................................. 1 1.2. Mục tiêu c ủa đ ề tài.................................................................................................... 2 1.3. Ph ạm vi nghiên c ứu .................................................................................................. 2 1.4. N ội dung nghiên c ứu................................................................................................. 2 1.5. Phương pháp nghiên c ứu........................................................................................... 3 Chương 2 – T ỔNG QUAN V ẤN Đ Ề NGHIÊN C ỨU Ở TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC Chương 3 - K ẾT QU Ả NGHIÊN C ỨU VÀ TH ẢO LU ẬN...................................11-82 3.1. HI ỆN TRẠNG S Ử D ỤNG PHÂN BÓN CHO M ỘT S Ố LO ẠI CÂY TR ỒNG Ở Đ ỒNG NAI .........................................................................................................11-26 3.1.1. N ội dung đi ều tra ................................................................................................. 12 3.1.2. Phương pháp đi ều tra ........................................................................................... 12 3.1.3. Kết qu ả ................................................................................................................ 12 3.1.3.1. Tình hình s ử dụng phân bón cho nhóm cây hàng năm ....................................... 12 3.1.3.2. Tình hình s ử dụng phân bón cho nhóm cây ăn trái ............................................ 18 3.1.3.3. Nhóm cây công nghi ệp ...................................................................................... 22 3.1.4. Nh ận xét chung................................................................................................... 25 3.2. CƠ S Ở D Ữ LI ỆU VÀ CÔNG TH ỨC TÍNH...................................................27-45 3.2.1. Phương pháp lu ận c ủa vi ệc xây d ựng công thức tính toán .................................... 27 3.2.1.1. Nhu c ầu dinh dưỡng của cây trồng.................................................................... 27 3.2.1.2. Đất trồng trọt và các ngu ồn cân b ằng dinh dưỡng trong đất ............................. 29 3.2.1.3. Hi ệu su ất s ử dụng phân bón.............................................................................. 40 3.2.2. Xây d ựng công th ức............................................................................................. 42 3.2.2.1. Gi ới h ạn đi ều ki ện biên ..................................................................................... 43 3.2.2.2. Xây dựng công th ức .......................................................................................... 44 3.3. CÁC BƯỚC TÍNH TOÁN LƯỢNG DINH DƯỠNG C ẦN THI ẾT CHO CÂY TRỒNG ...............................................................................................................46 -59 3.3.1. Cơ c ấu chương trình............................................................................................. 46 3.3.2. Các bước tính lư ợng dinh dưỡng c ần thi ết cho m ột s ố lo ại cây trồng.................... 46 3.3.2.1. Hi ện trạng s ử dụng dinh dưỡng trên khu vực xã................................................ 48 3.3.2.2. Tính toán cho nông h ộ....................................................................................... 51 3.3.2.3. Tính ước lượng phân bón c ần thi ết.................................................................... 56 3.4. K ẾT QU Ả XÂY D ỰNG VÀ TÍNH TOÁN .....................................................60-78 3.4.1. Xây d ựng b ản đ ồ nhu c ầu dinh dư ỡng.................................................................. 60 3.4.1.1. Xây dựng các b ản đồ thành ph ần ...................................................................... 60 3.4.1.2. Ph ần m ềm ứng dụng trong xây dựng và biên tập b ản đồ ................................... 60 3.4.1.3. Phương pháp xây dựng ..................................................................................... 60 3.4.1.4. Kết qu ả xây dựng .............................................................................................. 62 3.4.2. Gi ới thi ệu chương trình và k ết qu ả tính ................................................................ 65 3.4.2.1. Gi ới thi ệu chương trình..................................................................................... 65 3.4.2.2. Một s ố kết qu ả tính toán.................................................................................... 73 3.4.3. Thực hi ện một s ố thí nghi ệm ki ểm ch ứng kết qu ả tính toán t ừ mô hình................ 78 3.4.3.1 . Thí nghi ệm trên cây đậu nành ........................................................................... 78 3.4.3.2. Thí nghi ệm trên cây b ắp.................................................................................... 79 3.4.3.3. Thí nghi ệm trên cây rau c ải............................................................................... 80 Chương 4 – KẾT LU ẬN VÀ Đ Ề NGH Ị...................................................................... 83 4.1. Kết lu ận .................................................................................................................. 83 4.2. Đ ề ngh ị ................................................................................................................... 83 TÀI LI ỆU THAM KH ẢO
Xem thêm

93 Đọc thêm

Thiết kế giếng trời cho phòng khách pptx

THIẾT KẾ GIẾNG TRỜI CHO PHÒNG KHÁCH PPTX

TRANG 1 THI ẾT KẾ GIẾNG TRỜI CHO PH ÒNG KHÁCH GIẾNG TRỜI LÀ MỘT HÌNH ẢNH QUEN THUỘC TRONG CÁC NGÔI NHÀ HIỆN ĐẠI, NHẤT LÀ VỚI NHỮNG CĂN NHÀ PHỐ THƯỜNG KHÔNG CÓ NHIỀU MẶT THOÁNG.. CÓ ĐƯỢC [r]

12 Đọc thêm

nghiên cứu khả năng thay thế men bánh mì bằng bột đậu nành trong nuôi luân trùng

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG THAY THẾ MEN BÁNH MÌ BẰNG BỘT ĐẬU NÀNH TRONG NUÔI LUÂN TRÙNG

Các thức ăn này có thành phần chủ yếu là men bánh mì được bổ sung dinh dưỡng như các amino acid và các acid béo thiết yếu, các vitamin và khoáng, nhằm cân bằng dinh dưỡng và nâng cao sinh trưởng của luân trùng. Các thành phần bổ sung trong thức ăn nhân tạo này đều nhằm mục đích là nâng cao hoạt tính của men (Hoff, 2004). Thức ăn nhân tạo thường dùng trong nuôi luân trùng là Selco. Selco có những đặc tính vật lý thuận lợi cho việc bắt mồi của luân trùng là kích cở hạt nhỏ 7µm, tồn tại lâu trong nước có sục khí mạnh, luôn trôi lơ lửng trong nước mà không bị hòa tan, thuận tiện với việc cho luân trùng ăn một cách tự động hoá nhằm tối ưu hoá chế độ cho ăn thay đổi theo mật độ luân trùng (Nguyễn Văn Hạnh, 2007) 24 Ở Châu Âu, người ta nuôi luân trùng bằng thức ăn Selco ở dạng khô. Thức ăn tổng hợp này hoàn toàn có thể thay thế tảo với hàm lượng vitamin và acid béo thiết yếu cao không no. Thành phần hóa học của nó gồm có: 45% protein, 30% carbonhydrate, 15% lipid với 33% trong đó là n-3 HUFA và 7% là tro (Nguyễn Văn Hạnh, 2007). Liều lượng selco cho ăn là 0,25-0,3 g/1 triệu luân trùng cho mật độ nuôi từ 500-1.500 luân trùng/mL và 0,2g cho mật độ trên 1.500 luân trùng/mL (Nguyễn Văn Hạnh, 2007). 2.6 Vi khuẩn và Protozoa 2.5.1. Vi khuẩn Một số vi khuẩn làm thức ăn cho luân trùng như: Pseudomonas, Acinetobacter nhưng một số loài vi khuẩn gây hại cho luân trùng như Flavobacteria, chúng hạn chế sự phát triển của luân trùng và Vibrio alginoliticus làm chết luân trùng (Nguyễn Văn Hạnh, 2007) 2.5.2 Ciliate Một số loài tiêm mao trùng (ciliate), protozoa,… như: Euplotes và Vorticella. Đây là hai loài thường xuyên gặp trong nuôi sinh khối luân trùng, chúng cạnh tranh thức ăn và oxy với luân trùng. Đặc biệt chúng làm giảm chất lượng nước trong môi trường sống của luân trùng, tạo nhiều hợp chất hữu cơ, làm giảm pH (Nguyễn Văn Hạnh, 2007). Tuy nhiên theo Dhert (1996) chúng có thể làm sạch nước bể nuôi khỏi vi khuẩn và vật chất hữu cơ.
Xem thêm

39 Đọc thêm

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2014 Môn thi: TOÁN - đề 3

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2014 MÔN THI: TOÁN - ĐỀ 3

Khóa học Luyện giải đề môn Toán – Thầy Đặng Việt Hùng Facebook: LyHung95 Tham gia trọn vẹn khóa LTĐH và Luyện giải đề tại Moon.vn để đạt được kết quả cao nhất trong kỳ TSĐH 2014! ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2014 Môn thi: TOÁN; khối A và khối A1, lần 3 Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số − +=+2x myx có đồ thị là (Cm). a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số khi m = 1. b) Tìm các giá trị của m để đường thẳng : 2 2 1 0d x y+ − = cắt (Cm) tại hai điểm A và B sao cho tam giác OAB có diện tích bằng 1 (với O là gốc tọa độ). Câu 2 (1,0 điểm). Giải phương trình 2 2sin sin 3tan 2 (sin sin3 ).
Xem thêm

1 Đọc thêm

Wi-Fi là ''''một thuật ngữ không có nghĩa''''? doc

WIFI LÀ 'MỘT THUẬT NGỮ KHÔNG CÓ NGHĨA'

Wi-Fi là 'một thuật ngữ không có nghĩa'? Wi-Fi không phải thuật ngữ viết tắt của cụm từ nào cả. Nó không hề có nghĩa. Wi-Fi và hình biểu tượng (logo) theo phong cách âm dương được thiết kế bởi hãng Interbrand, công ty đã đặt ra những tên nổi tiếng như 'Prozac', 'Compaq', 'Oneworld', 'Imation' Chúng tôi, những người sáng lập Wireless Ethernet Compatibility Alliance (hiện nay là Wi-Fi Alliance), đã thuê Interbrand thiết kế thương hiệu và logo để nhấn mạnh khả năng tương tác lẫn nhau và khuếch trương công nghệ. Chúng tôi cần một cái gì đó dễ nắm bắt hơn thuật ngữ 'IEEE 802.11b Direct Sequence'. Lý do duy nhất bạn nghe thấy thuật ngữ 'Wireless Fidelity' là vì một số đồng nghiệp trong nhóm cảm thấy không hài lòng. Họ không hiểu về thương hiệu hay tiếp thị. Họ không thể tưởng tưởng việc sử dụng tên 'Wi-Fi' mà không có một vài lời giải thích rõ ràng. Do đó, chúng tôi thỏa thuận thêm vào dòng chữ 'viết tắt của Wireless Fidelity' phía sau tên này. Đây là một sai lầm và chỉ làm cho mọi người khó hiểu và làm loãng thương hiệu. Sau này, khi Wi-Fi đã thành công hơn và có thêm những thành viên từ các doanh nghiệp lớn trong hội đồng quản trị, hiệp hội chấp nhận 'đoạn mở rộng' này. Như thế, Wireless Fidelity được sáng tác sau khi chúng tôi đã chọn từ 10 thuật ngữ khác nhau do Interbrand đề xuất. Và nó không có nghĩa gì cả. Đây chỉ là một cố gắng vụng về trong việc tìm ra hai từ hợp với Wi và Fi". Không sử dụng các chương trình bảo vệ, máy tính của bạn rất dễ bị nhiễm vi rút và phần mềm gián điệp.Các chương trình chống vi rút thường rất thành công trong việc xác định vi rút và tiêu diệt chúng. Nhưng tốt nhất, bạn chỉ nên chạy một chương trình diệt vi rút mà thôi, chạy 2 hay 3 chương trình cùng một lúc sẽ rất tốn tài nguyên mà lại làm ảnh hưởng tới các chương trình khác. Các phần mềm chống vi rút như Norton Antivirus của Synmatec chẳng hạn,
Xem thêm

3 Đọc thêm

Hạch Toán Tài Chính Doanh Nghiệp (Phần 2) part 15 pdf

HẠCH TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP (PHẦN 2) PART 15 PDF

3. Đối với doanh nghiệp liên doanh phải tổ chức hạch toán chi tiết nguồn vốn kinh doanh theo từng bên góp vốn. Trong đó phải chi tiết theo từng lần góp vốn, mức vốn góp, loại vốn góp, như: Vốn góp ban đầu, vốn được bổ sung từ kết quả hoạt động kinh doanh. 4. Chỉ ghi giảm vốn kinh doanh khi doanh nghiệp nộp trả vốn cho Ngân sách Nhà nước, bị điều động vốn cho doanh nghiệp khác trong nội bộ Tổng công ty, trả lại vốn cho các cổ đông hoặc các bên góp vốn liên doanh hoặc giải thể, thanh lý doanh nghiệp, hoặc xử lý bù lỗ kinh doanh theo quyết định của Đại hội cổ đông. 5. Trường hợp nhận vốn góp liên doanh, vốn góp cổ phần của các cổ đông bằng ngoại tệ thì được quy đổi ngoại tệ ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế hoặc tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên Ngân hàng do ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh. Trong quá trình hoạt động, không được đánh giá lại số dư Có Tài khoản 411 “Nguồn vốn kinh doanh” có gốc ngoại tệ. 6. Trường hợp nhận vốn góp của các tổ chức, cá nhân góp vốn bằng tài sản phải phản ánh tăng nguồn vốn kinh doanh theo giá đánh giá lại của tài sản được các bên góp vốn chấp nhận. 7. Đối với công ty cổ phần, vốn góp cổ phần của các cổ đông được ghi theo giá thực tế phát hành cổ phiếu, nhưng được phản ánh chi tiết theo hai chỉ tiêu riêng: Vốn đầu tư của chủ sở hữu và thặng dư vốn cổ phần. Vốn đầu tư của chủ sở hữu được phản ánh theo mệnh giá của cổ phiếu. Thặng dư vốn cổ phần phản ánh khoản chênh lệch tăng giữa số tiền thực tế thu được so với mệnh giá khi phát hành lần đầu, hoặc phát hành bổ sung cổ phiếu và chênh lệch tăng, giảm giữa số tiền thực tế thu được so với giá mua lại cổ phiếu khi tái phát hành cổ phiếu quỹ.
Xem thêm

9 Đọc thêm

CHƯƠNG 2 THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG CHO PHÂN XƯỞNG doc

CHƯƠNG 2 THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG CHO PHÂN XƯỞNG DOC

3= 0.375 Theo chiều dài: α = 2.583.5= 1.12 β = 83.55.2» 0.429 Ta thấy phân bố như vậy là thõa mãn yêu cầu Vậy ta chọn 28 bộ đèn Metal Halide 150W phân bố như bản vẽ sau · Từ tủ phân phối chính của phân xưởng sẽ đưa xuống một tủ chiếu sáng cung cấp điện cho bộ đèn này

3 Đọc thêm

10 mẫu phòng khách phong cách cổ điển potx

10 MẪU PHÒNG KHÁCH PHONG CÁCH CỔ ĐIỂN POTX

M ỜI BẠN NGẮM NHỮNG PH ÒNG KHÁCH ĐỘC ĐÁO ĐƯỢC THI ẾT KẾ THEO PHONG CÁCH CỔ KÍNH NHƯNG RẤT SÁNG TẠO V À KHÔNG H Ề LẠC HẬU.. TRANG 2 Tông màu vàng cổ điển.[r]

6 Đọc thêm

Báo cáo khoa học: " NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH PHẨM MÀU ĐIỀU NHUỘM BẰNG DẦU MEIZAN" docx

BÁO CÁO KHOA HỌC: " NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH PHẨM MÀU ĐIỀU NHUỘM BẰNG DẦU MEIZAN" DOCX

hoạch quả có chứa hàm lượng chất màu cao nhất là một việc làm cần thiết, quan trọng, có ý nghĩa lớn nhằm ứng dụng rộng rãi chất màu tự nhiên trong thực phẩm, góp phần tích cực phát triển cây công nghiệp ở nước ta. 2. Thực nghiệm 2.1. Nguyên liệu Quả điều được hái tại Tam Kỳ - Quảng Nam trên một cây điều đã được trồng 5 năm. Các loại quả được hái một cách ngẫu nhiên (hình 1), sau đó ph ân loại mẫu thí nghiệm theo độ chín của quả: Mẫu 1 - quả điều nhuộm rất non: là những quả có vỏ màu xanh nhạt, tươi, vỏ rất mềm và giòn; Mẫu 2 - quả điều nhuộm non: là những quả có vỏ màu xanh hơi đậm, vỏ mềm và giòn; Mẫu 3 - quả điều nhuộm hơi già: là những quả có vỏ màu xanh thẫm, vỏ hơi cứng hơn và hơi khó bấm; Mẫu 4 - quả điều nhuộm già: là những quả điều nhuộm có vỏ màu nâu, vỏ cứng và khó bấm; Mẫu 5 - quả điều nhuộm chín: là quả điều nhuộm có vỏ màu nâu đen, đen, vỏ rất cứng, khó bấm thường bị nứt. 2.2. Chiết tách bixin ∗ Chọn dung môi chiết Dùng dung môi là dầu thực vật để chiết tách bixin. Ngâm lần lượt 1g mẫu 4-hạt điều nhuộm già vào cùng một thể tích là 10ml các loại dầu hỗn hợp Meizan, Cooking oil, dầu đậu phụng và dầu đậu nành trong khoảng thời gian là 48 h. Thỉnh thoảng lắc, khuấy để quá trình chiết được dễ dàng. Thu lấy các dịch chiết để đo UV-Vis. ∗ Nghiên cứu ảnh hưởng của các điều kiện đến hiệu suất chiết tách bixin Tiến hành chưng ninh hạt điều nhuộm già với dầu thực vật thích hợp đã được chọn ở trên và thu lấy dịch chiết. Để xác định điều kiện tối ưu nhằm thu sản phẩm có Hình 1. Quả và hạt điều nhuộm già TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 1(30).2009 68 hiệu suất cao nhất, chúng tôi tiến hành khảo sát, tỷ lệ giữa khối lượng hạt điều nhuôm với dung môi (tỷ lệ rắn lỏng) và thời gian chiết tách bixin. 3. Kết quả và thảo luận 3.1. Khả năng hoà tan của bixin trong các loại dầu thực phẩm khác nhau
Xem thêm

6 Đọc thêm

thiết kế hệ thống dẫn động cho băng tải, chương 4 ppsx

THIẾT KẾ HỆ THỐNG DẪN ĐỘNG CHO BĂNG TẢI CHƯƠNG 4 PPSX

Làm việc một chiều, tải va đập nhẹ.b. Tính toán thiết kế:b.1Cấp chính xác,loại trục vít và vật liệu:Dự đoán vận tốc trượt:()( )( )3s tv bv43s4s3,7 4,6v .n . T103,7 4,6v .1200. 525,3610v 3,58 4,45 4(m/s)¸=¸Þ =Þ = ¸ =Do đó chọn sơ bộ cấp chính xác của bộ truyền: cấp 8.Vì s

11 Đọc thêm

Tài liệu Phòng khách tuyệt đẹp với những gam màu nổi bật cho 4 mùa docx

TÀI LIỆU PHÒNG KHÁCH TUYỆT ĐẸP VỚI NHỮNG GAM MÀU NỔI BẬT CHO 4 MÙA DOCX

TRANG 1 PHÒNG KHÁCH TUYỆT ĐẸP VỚI NHỮNG GAM MÀU NỔI BẬT CHO 4 MÙA KHÔNG GIAN PHÒNG KHÁCH LUÔN ĐƯỢC QUAN TÂM KHÔNG CHỈ L À TRONG QUÁ TRÌNH THI ẾT KẾ, B ÀI TRÍ MÀ CÒN THAY ĐỔI THEO TỪNG MÙ[r]

24 Đọc thêm

Thiết kế nội thất căn hộ chung cư nhà chi Hương Phố Huế pdf

THIẾT KẾ NỘI THẤT CĂN HỘ CHUNG CƯ NHÀ CHI HƯƠNG PHỐ HUẾ

TRANG 1 THI ẾT KẾ NỘI THẤT CĂN HỘ CHUNG CƯ NHÀ CHI HƯƠNG - TRANG 2 Yêu cầu thiết kế theo phong cách hiện đại trẻ trung, thuận tiệncông năng sử dụng: Với yêu cầu củachi Hương Kiến trúc Nh[r]

7 Đọc thêm

TRÌNH TỰ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KIỂM TOÁN

TRÌNH TỰ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KIỂM TOÁN

hợp theo một trình tự khoa học phù hợp với đối tượng cụ thể ở một khách thể xác định.có nhiều cách kết hợp cụ thể khác nhau và mang lại hiệu quả khác nhau. Trong điều kiện Việt Nam hiện nay, hoạt động kiểm toán nói chung cũng như hoạt động kiểm toán độc lập nói riêng là những hoạt động hết sức mới mẻ. Trong khi đó hành 1Đ ề ánkiểm toán tài chính lang pháp lý cho hoạt động kiểm toán chưa đầy đủ, nội dung, quy trình cũng như phương pháp được vận dụng trong các cuộc kiểm toán của Việt Nam mới ở giai đoạn đầu, nguồn tài liệu thiếu cả về số lượng, tính đồng bộ và hạn chế về mặt chất lượng. Do vậy, kế hoạch kiểm toán cần được coi trọng để đảm bảo chất lượng và hiệu quả của cuộc kiểm toán. Thực tiễn hoạt động kiểm toán ở nước ta trong những năm vừa qua cho thấy kế hoạch kiểm toán được lập đầy đủ và chu đáo là một trong những nhân tố hàng đầu đưa đến sự thành công của cuộc kiểm toán cũng như dẫn đến sự thành công của các doanhnghiệp.Đề án môn học”Trình tự tổ chức công tác kiểm toán”được viết trên cơ sở những bài giảng về kiểm toán.Đề án gồm 3 phần:PhầnI: Tổ chức kiểm toán với việc xác định trình tự kiểm toán.PhầnII: Quy trình chung của công tác kiểm toán.Phần III: Vận dụng quy trình kiểm toán vào các loại hình kiểm toán 2Đ ề ánkiểm toán tài chính PhầnI: Tổ chức kiểm toán với việc xác định trình tự kiểm toán1.1Kiểm toán và tổ chức kiểm toán1.1.1 Tổ chứcLà mối liên hệ giữa các yếu tố trong một hệ thống .mức độ liên hệ này được xác định qua biên độ giao động từ không đến một.ở mức độ không,các yếu tố trong cùng một hệ thống không tồn tại bấ kì mối liên hệ nào.khi đó hệ thống rơI vào tình trạng tan rã hay vô tổ chức.ở độ
Xem thêm

37 Đọc thêm

Thiết Kế Sơ Bộ Tàu Câu Cá Ngừ Đại Dương, chương 7 pdf

THIẾT KẾ SƠ BỘ TÀU CÂU CÁ NGỪ ĐẠI DƯƠNG, CHƯƠNG 7 PDF

0,2m.3.Cánh tay đòn ổn định động tại 300lđ300,055m.4.Cánh tay đòn ổn định động tại 400lđ400,09m.5. Hiệu lđ40- lđ30 0,03m.6. Góc ứng với tay đòn ổn định tĩnh cực đại max250÷300Ưu điểm của tiêu chuẩn IMO là phù hợp với thực tế (nếu phương pháp thống kê chính xác), độ tin cậy khá cao, được áp dụng cho tất cả các loại tàu có boong. Tuy nhiên nó chỉ là kinh nghi

7 Đọc thêm

Giáo trình miễn dịch học ứng dụng part 10 potx

GIÁO TRÌNH MIỄN DỊCH HỌC ỨNG DỤNG PART 10 POTX

Những vết thơng phần mềm sâu, kín, bẩn dễ bị nhiễm vi khuẩn hoại th sinh hơi. Ngời và động vật bị bệnh hoại th sinh hơi có biểu hiện nhiễm trùng, nhiễm độc nặng. ở phần cơ thể bị hoại tử da tím tái, phù nề, có lớp hơi dới da. Tổn thơng hoại tử lan rộng dẫn đến nguy cơ phải tháo khớp. + Thành phần: huyết thanh kháng độc tố hoại th sinh hơi đợc điều chế từ máu ngựa đã đợc miễn dịch là chế phẩm chứa Ig kháng độc tố có khả năng trung hòa đặc hiệu độc tố các loài gây bệnh Clostridium tơng ứng. Ngoài Ig đặc hiệu còn có các tá chất bảo quản và duy trì sự ổn định của chế phẩm + Trình bày: dung dịch tiêm + Chỉ định dùng: Để điều trị bệnh hoại th sinh hơi hoặc dự phòng cho những bệnh nhân bị chấn thơng nặng. + Cách dùng: tiêm tĩnh mạch + Bảo quản: ở nhiệt độ từ 20C đến 80C. + Trong 1ml huyết thanh kháng độc tố hoại th sinh hơi của Aventis Pasteur có: Kháng độc tố C. perfringens: 1000 IU Kháng độc tố C. septicum: 500 IU Kháng độc tố C. novyi: 1000 IU Cresol tối đa 3 mg 6.6. Huyt thanh khỏng di Huyết thanh kháng dại đợc điều chế từ máu ngựa đợc gây miễn dịch bằng vacxin dại. + Thành phần: Ig đặc hiệu có khả năng bất hoạt virus dại, chất bảo quản và tá dợc. + Trình bày: dung dịch tiêm, thờng đóng lọ 5 ml, chứa 1000 IU + Chỉ định dùng: tiêm cho ngời, động vật bị chó nghi dại hoặc chó dại cắn gần đầu hoặc bị cắn nhiều vết thơng. Huyết thanh kháng dại thờng dùng kết hợp với vacxin dại. + Cách dùng: tiêm bắp thịt ở vị trí khác bên với vị trí tiêm vacxin dại. Huyết thanh kháng dại còn đợc dùng để tiêm xung quanh vết thơng hoặc để tẩm đắp vào vết thuơng bị
Xem thêm

16 Đọc thêm

QUY CHẾ QUẢN lý của NIKE inc

QUY CHẾ QUẢN LÝ CỦA NIKE INC

QUY CH Ế QU Ả N LÝ NÀY PH ẢI ĐƯỢ C TRI Ể N KHAI VÀ THI HÀNH TRI ỆT ĐỂ Như là một điều kiện hợp tác với Nike, nhà máy phải triển khai, thi hành và kết hợp các tiêu chuẩn của Quy Chế này c[r]

2 Đọc thêm

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 TỈNH VĨNH PHÚC 2008-2009 pptx

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 TỈNH VĨNH PHÚC 2008 2009 PPTX

  Câu 3. Tìm tất cả các số thực, , ,a b p q sao cho phương trình:    1020 2022 1     x ax b x px qthoả mãn với mọixR.Câu 4. Cho tam giác đều ABC có diện tích bằng 7. Các điểm M và N lần lượt nằm trênhai cạnh AB và AC sao cho AN = BM. Gọi O là giao điểm của hai đường thẳng BN vàCM. Biết diện tích tam giác BOC bằng 2.a. Tính tỷ sốMBABb. Tính giá trị AOB (kí hiệu là góc)Câu 5. Cho, ,x y z là các số thực dương thoả mãn điều kiện

1 Đọc thêm

tóm tắt luận án tiến sĩ kỹ thuật nâng cao hiệu quả sử dụng máy điện dị bộ nguồn kép cho hệ thống phát điện đồng trục trên tầu thủy

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG MÁY ĐIỆN DỊ BỘ NGUỒN KÉP CHO HỆ THỐNG PHÁT ĐIỆN ĐỒNG TRỤC TRÊN TẦU THỦY

ới khi sụt điện áp l ới khi tốc độ thay đổi ới khi sụt điện áp lưới 19 Các kết quả mô phỏng cho thấy: khi sụt điện áp lưới với hệ số K, dòng điện các pha stator DFIG2 phát lên lưới cũng giảm với hệ số K, kết quả là công suất DFIG2 phát lên lưới giảm với hệ số K2. Vậy với đặc điểm tự nhiên này, hệ thống sẽ có phản ứng thích hợp trong điều kiện sụt điện áp lưới là không có nguy cơ bị quá dòng của máy phát khi xảy ra hiện tượng sụt điện áp lưới. Kết luận chương 3 Các kết quả mô phỏng ở hình 3.7, 3.8 và 3.9 phù hợp với kết luận trong mục 2.3.3 ở chương 2: khi máy phát chưa hòa với lưới, sau khi chỉnh định Gss, điện áp của máy phát luôn trùng pha, trùng tần số, trùng biên độ với điện áp lưới, ngay cả trong các trường hợp tốc độ rotor thay đổi hoặc điện áp lưới thay đổi, đáp ứng rất tốt các điều kiện hòa đồng bộ giữa máy phát với lưới điện. Các kết quả mô phỏng ở hình 3.10, 3.11, 3.12 phù hợp với kết luận mục 2.3.4 trong chương 2: khi hòa máy phát với lưới điện, có thể điều khiển độc lập công suất tác dụng và công suất phản kháng của DFIG2 phát lên lưới thông qua điều chỉnh hệ số GP và G
Xem thêm

27 Đọc thêm

Kiến thức lớp 10 CÁCH LÀM BÀI VĂN THUYẾT MINH-thuyết minh về Hưng Đạo Vương pptx

KIẾN THỨC LỚP 10 CÁCH LÀM BÀI VĂN THUYẾT MINH-THUYẾT MINH VỀ HƯNG ĐẠO VƯƠNG PPTX

trăng trối rằng: "Con không vì cha lấy được thiên hạ, thì cha chết dưới suối vàng cũng không nhắm mắt được". Do An Sinh vương Trần Liễu lấy người chị của công chúa Lý Chiêu Hoàng là Thuận Thiên công chúa, còn Trần Cảnh cưới Lý Chiêu Hoàng khi bà mới 7 tuổi. Sau này Lý Chiêu Hoàng không có con nên năm 1237, Trần Thủ Độ bắt vợ của Trần Liễu lúc ấy có thai ba tháng về làm vợ Trần Cảnh (chị thay cho em). Chính vì lẽ đó mà Trần Liễu oán giận Trần Cảnh. Quốc Tuấn ghi điều đó trong lòng, nhưng không cho là phải” Đến khi vận nước trong tay,nắm vững binh quyền ong nhớ đến lới cha dặn ,nhưng TQT đã đặt trung hiếu lên trên thù nhà,ông thử đem chuyện của mình để thử lòng 2 người gia nô và 2 ngưới con:”Đến khi vận nước lung lay, quyền quân quyền nước đều do ở mình, ông đem lời cha trăn trối để dò ý hai gia nô thân tín là Dã Tượng và Yết Kiêu. Hai người gia nô bẩm rằng: "Làm kế ấy tuy được phú quý một thời nhưng để lại tiếng xấu ngàn năm. Nay Đại Vương há chẳng đủ phú và quý hay sao? Chúng tôi thề xin chết già làm gia nô, chứ không muốn làm quan mà không có trung hiếu, chỉ xin lấy người làm thịt dê là Duyệt làm thầy mà thôi,Quốc Tuấn cảm phục đến khóc, khen ngợi hai người. Một hôm Quốc Tuấn vờ hỏi con ông là Hưng Vũ vương Trần Quốc Hiến: "Người xưa có cả thiên hạ để truyền cho con cháu, con nghĩ thế nào?" Hưng Vũ vương Trần Quốc Hiến thưa: "Dẫu khác họ cũng không nên, huống chi là cùng một họ!" Trần Quốc Tuấn ngẫm cho là phải. Lại một hôm Trần Quốc Tuấn đem chuyện ấy hỏi người con thứ là Hưng Nhượng vương Trần Quốc Tảng. Trần Quốc Tảng tiến lên thưa: "Tống Thái Tổ vốn là
Xem thêm

9 Đọc thêm

so ke hoach

SO KE HOACH

- HiƯn tỵng di trun liªn kÕtB, KÜ n¨ng:- Quan s¸t, ph©n tÝch tranh vÏ- Ho¹t ®éng nhãmC, Ph¬ng ph¸p:- Ph¬ng ph¸p quan s¸t t×m tßi- Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu thÝ nghiƯm- Ph¬ng ph¸p tỉ chøc ho¹t ®éng nhãmD, §å dïng:- Tranh vÏ ¶nh hëng cđa m«i trêng -> sinh vËt , gi÷a c¸c sinh vËt GV: Nguyễn Đức Hữu Tổ : Hoá - Sinh1Trường THCS Thò Trấn Thạnh An – Vónh Thạnh – TP Cần ThơC, Ph¬ng ph¸p- Ph¬ng ph¸p quan s¸t t×m tßi- Ph¬ng ph¸p tỉ chøc ho¹t ®éng nhãm nhá- Ph¬ng ph¸p thùc hµnhD, §å dïng- Tranh vÏ: NST; ¶nh chơp NST qua c¸c k× nguyªn ph©n; diƠn biÕn nguyªn ph©n, gi¶m ph©n- B¶ng phơ, m¸y chiÕu* Ch ¬ng 3: AND vµ genA, KiÕn thøc cÇn ®¹t:- CÊu tróc AND, ARN, chøc n¨ng AND- Qu¸ tr×nh tù nh©n ®«i cđa AND, qu¸ tr×nh tỉng hỵp ARN- Mèi quan hƯ AND -> ARN-> Pr«tªin-> TÝnh tr¹ngB, KÜ n¨ng:- KÜ n¨ng quan s¸t, ph©n tÝch, t×m tßi trªn tranh, m« h×nh- KÜ n¨ng ho¹t ®éng nhãm- KÜ n¨ng vËn dơng lÝ thut -> thùc hµnh th¸o l¾p m« h×nh
Xem thêm

13 Đọc thêm