GIÁO TRÌNH TÌM HIỂU CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI DỰA VÀO VỊ TRÍ ĐỊA LÝ VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN P1 PPTX

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "GIÁO TRÌNH TÌM HIỂU CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI DỰA VÀO VỊ TRÍ ĐỊA LÝ VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN P1 PPTX":

Tầm quan trọng của kỹ năng giao tiếp docx

TẦM QUAN TRỌNG CỦA KỸ NĂNG GIAO TIẾP DOCX

Phong c ùa thu mang nh ên nhiên Trung Qu ìn qua tâm tr ph ên hiu h và r B phong c àu s ình kh và âm thanh, t ên s hình cho th tr ình hi Ph.. Tâm tr l ình c Cô chu nh ên tâm.[r]

4 Đọc thêm

ĐẶC ĐIỂM TÂM LÝ CỦA GIẢNG VIÊN GIÀ VÀ GIẢNG VIÊN TRẺ

ĐẶC ĐIỂM TÂM LÝ CỦA GIẢNG VIÊN GIÀ VÀ GIẢNG VIÊN TRẺ

 Nhắc đến tuổi nghề giảng viên cao chúng ta luôn hình tượng về một người thầy có tuổi đã già nhưng chưa hẳn một người thầy lớn tuổi thì tuổi nghề đã nhiều khi người thầy đó bắt đầu vào nghề muộn. Vì vậy tuổi nghề và tuổi đời không đồng thời. Tuổi nghề cao hay thấp quan trọng hơn khi nhận định giảng viên già hay trẻ. Do đó, cùng là 2 giảng viên có tuổi đời 60 nhưng có tuổi nghề chỉ 5 năm thì không thể gọi là giảng viên già so với người kia lại có tuổi đời 15 năm.  Một giảng viên có tuổi nghề cao, ứng xử khéo léo trong tất cả các mối quan hệ thầy – Trò, đồng nghiệp, lãnh đạo, có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy, truyền đạt thông tin tốt cho người học nhưng thầy lại Tâm lý giáo dục học đại học GVHD: ThS. Lê Tuyết Ánh Nhóm 4 Trang 4 không cập nhật kiến thức mới, không chủ động nghiên cứu, đào sâu kiến thức chuyên môn, đi theo rãnh mòn mà không chịu tiếp thu cái mới, cái hay để thay đổi trong giảng dạy. Những trường hợp trên không thể nhận định đó là một giảng viên già. Hiện nay một bộ phận nhà giáo có tư tưởng an phận thủ thường, không có ý chí tiến thủ, hoặc lên đến học hàm, học vị giáo sư, tiến sĩ thì bỏ quên nghiên cứu khoa học, 10 năm chẳng có một đóng góp gì cho chuyên môn, học thuật của mình cho dù họ có lớn tuổi thì họ có xứng đáng để gọi là giảng viên già? Giảng viên già là nền tảng vững chắc để xây dựng nên những thế hệ giảng viên trẻ, những công dân xứng đáng cho xã hội vì vậy giảng viên già là “gương” để thế hệ trẻ noi theo. Do đó, giảng viên già phải xứng đáng là “gương” sáng thật sự. Chân dung một người Thầy già ngày xưa được Vũ Đình Liên phác họa thành công trong hình ảnh Ông Đồ già nhưng ngày nay thì giảng viên già hay tổng quan hơn là Thầy già là một người Thầy có trình độ chuyên môn sâu, học vấn cao, có kinh nghiệm giảng dạy và kinh nghiệm ứng xử quan hệ trong nhà trường tốt, có tuổi nghề cao. Đó là một con người gắn với mẫu mực, phẩm giá và tri thức.
Xem thêm

13 Đọc thêm

ĐỀ THI THỬ ĐH CĐ LẦN 4 MÃ 485

ĐỀ THI THỬ ĐH CĐ LẦN 4 MÃ 485

ĐỘT BIẾN TRUNG TÍNH KHƠNG LI ÊN QUAN V ỚI TÁC DỤNG CỦA CHỌN LỌC TỰ NHIÊN.. ĐỘT BIẾN KHƠNG CĨ LỢI D ƯỚI TÁC DỤNG CỦA CHỌN LỌC TỰ NHI ÊN.[r]

4 Đọc thêm

Những chiếc ghế sofa độc đáo lấy cảm hứng từ thiên nhiên ppt

NHỮNG CHIẾC GHẾ SOFA ĐỘC ĐÁO LẤY CẢM HỨNG TỪ THIÊN NHIÊN

TRANG 1 NH ỮNG CHIẾC GHẾ SOFA ĐỘC ĐÁO LẤY C ẢM HỨNG TỪ THI ÊN NHIÊN NH ỮNG CHIẾC SOFA NÀY ĐƯỢC LẤY CẢM HỨNG TỪ THI ÊN NHIÊN V ỚI KI ỂU DÁNG LẠ MẮT VÀ ĐỘC ĐÁO ĐƯỢC THIẾT KẾ BỞI Ý TƯỞNG SÁ[r]

4 Đọc thêm

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 4 MÔN SINH MÃ ĐỀ 136

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 4 MÔN SINH MÃ ĐỀ 136

ĐỘT BIẾN TRUNG TÍNH KHƠNG LI ÊN QUAN V ỚI TÁC DỤNG CỦA CHỌN LỌC TỰ NHI ÊN.. BI ẾN DỊ CĨ LỢI KHƠNG LI ÊN QUAN GÌ T ỚI CHỌN LỌC TỰ NHI ÊN.[r]

5 Đọc thêm

công thức tài chính doanh nghiệp cực hay

CÔNG THỨC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP CỰC HAY

(ROE) DOANH LI DOANH THU (ROS) XVÒNG QUAY TỔNG VỐN LN : DT thuần DT thuần : Tổng vốn DT - CP VCĐ + VLĐ GTCL TSCĐ Tiền GV CPBH ĐTTCDH ĐTTCNH Thuế TN CPQLDN XDCBDD Phải thu CPHĐTC Tồn kho CP khác TSLĐ khác E- PHÂN TÍCH NGUỒN TÀI TR: BCĐKT Tài sản Nguồn vốn Thay đổi Nguồn tài trợ

7 Đọc thêm

Học vần EN - ÊN

HỌC VẦN EN - ÊN

                                 Lớp1BTI NG VI TẾ ỆGiáo viên: §Æng ThÞ ThuûTRƯỜNG TIỂU HỌC Th¹ch Quý Thứ 3 ngày10 tháng11 nThứ 3 ngày10 tháng11 nm 2009m 2009 Học vầnKiểm tra bài cũôn bài cơn mưakhôn lớn mơn mởn ThTh 3 ngày 10 tháng 11 năm 2009ứ 3 ngày 10 tháng 11 năm 2009ứ Häc vÇn

15 Đọc thêm

hệ thống quản lý tập tin

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TẬP TIN

tập tin iệt iên kết Một thư mục thường thường chứa một số entry, mỗi entry cho một tập tin. Mỗi entry chứa tên tập tin, thuộc tính và địa chỉ trên đĩa lưu dữ liệu hoặc một entry chỉ chứa tên tập tin và một con trỏ, trỏ tới một cấu trúc, trên đó có thuộc tính và vị trí lưu trữ của tập tin. Khi một tập tin được mở, hệ điều hành tìm trên thư mục của nó cho tới khi tìm thấy tên của tập tin được mở. Sau đó nó sẽ xác định thuộc tính cũng như địa chỉ lưu trữ trên đĩa và đưa vào một bảng trong bộ nhớ. Những truy xuất sau đó thực hiện trong bộ nhớ chính. Số lượng thư mục trên mỗi hệ thống là khác nhau. Thiết kế đơn giản nhất là hệ thống chỉ có thư mục đơn(còn gọi là thư mục một cấp), chứa tất cả các tập tin của tất cả người dùng, cách này dễ tổ chức và khai thác nhưng cũng dễ gây ra khó khăn khi có nhiều người sử dụng vì sẽ có nhiều tập tin trùng tên. Ngay cả trong trường hợp chỉ có một người sử dụng, nếu có nhiều tập tin thì việc đặt tên cho một tập tin mới không trùng lắp là một vấn đề khó. Cách thứ hai là có một thư mục gốc và trong đó có nhiều thư mục con, trong mỗi thư mục con chứa tập tin của người sử dụng (còn gọi là thư mục hai cấp), cách này tránh được trường hợp xung đột tên nhưng cũng còn khó khăn với người dùng có nhiều tập tin. Người sử dụng luôn muốn nhóm các ứng dụng lại một cách logic. Từ đó, hệ thống thư mục theo cấp bậc (còn gọi là cây thư mục) được hình thành với mô hình một thư mục có thể chứa tập tin hoặc một thư mục con và cứ tiếp tục như vậy hình thành cây thư mục như trong các hệ điều hành DOS, Windows, v. v Ngoài ra, trong một số hệ điều hành nhiều người dùng, hệ thống còn xây dựng các hình
Xem thêm

11 Đọc thêm

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC ĐỢT II Môn: Vật Lý - Mã đề 101 ppsx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC ĐỢT II MÔN VẬT LÝ MÃ ĐỀ 101 PPSX

qua đoạn mạch tăng. c Hệ số công suất của mạch bằng 0. d Nếu tăng tần số dòng điện lên một lượng nhỏ từ điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở giảm. 27/ Một mạch dao động điện từ LC; có điện trở thuần không đáng kể. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện biến thiên điều hoà theo thời gian với tần số f. Phát biểu nào sau đây là sai. a năng lượng điện từ biến thiên tuần hoàn với tần số f. b năng lượng điện từ bằng năng lượng từ trường cực đại. c năng lượng điện từ bằng năng lượng điện trường cực đại. d năng lượng điện từ biến thiên tuần hoàn với tần số 2f. 28/ Tìm câu sai: a Trong dao động tắt dần, cơ năng dần dần chuyển hoá thành nội năng. b Dao động tắt dần được ứng dụng trong các trường hợp như: bộ phận giảm xóc ở xe máy, đồng hồ quả lắc. c Lực cản của môi trường càng lớn thì dao động tắt dần càng nhanh. d Nếu lực cản của môi trường khá nhỏ thì chu kì dao động tắt dần coi như bằng chu kì của dao động riêng. 29/ Coi dao động điện từ trong một mạch dao động LC của máy thu vô tuyến điện là dao động tự do. Biết độ tự cảm của cuộn dây là L = 2.10-2H và điện dung của tụ điện là C = 2.10-10F. Mạch dao động trên bắt được sóng vô tuyến có bước sóng là: a 120 (m). b 1600 (m).
Xem thêm

8 Đọc thêm

ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG HỆ THỐNG MC CDMA 2

ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG HỆ THỐNG MC CDMA 2

2.4.2 Đồng bộ trong OFDM Đồng bộ là một trong những vấn đề đang rất được quan tâm trong kỹ thuật OFDM bởi nó có ý nghĩa quyết định đến khả năng cải thiện các nhược điểm của OFDM. Chẳng hạn, nếu không đảm bảo sự đồng bộ về tần số sóng mang thì sẽ dẫn đến nguy cơ mất tính trực giao giữa các sóng mang nhánh, khiến hệ thống OFDM mất đi các ưu điểm đặc trưng nhờ sự trực giao này. Trong hệ thống OFDM, người ta xét đến ba loại đồng bộ khác nhau là : đồng bộ ký tự (symbol synchronization), đồng bộ tần số sóng mang (carrier frequency synchronization), và đồng bộ tần số lấy mẫu (sampling frequency synchronization). 2.4.2.1 Đồng bộ ký tự Đồng bộ ký tự nhằm xác định chính xác thời điểm bắt đầu một ký tự OFDM. Hiện nay, với kỹ thuật sử dụng tiền tố lặp (CP) thì đồng bộ ký tự đã được thực hiện một cách dễ dàng hơn. Hai yếu tố cần được chú ý khi thực hiện đồng bộ ký tự là lỗi thời gian (timing error) và nhiễu pha sóng mang (carrier phase noise).  Lỗi thời gian Lỗi thời gian gây ra sự sai lệch thời điểm bắt đầu một ký tự OFDM. Nếu lỗi thời gian đủ nhỏ sao cho đáp ứng xung của kênh vẫn còn nằm trong chiều dài khoảng tiền tố lặp (CP) thì hệ thống vẫn đảm bảo sự trực giao giữa các sóng mang. Trong trường hợp này thì thời gian trễ của một ký tự được xem như là độ dịch pha của kênh truyền và độ dịch pha này được xác định nhờ kỹ thuật ước lượng kênh. Trong trường hợp ngược lại, nếu chiều dài của CP nhỏ hơn lỗi thời gian thì hệ thống sẽ xuất hiện lỗi ISI. Có hai phương pháp để thực hiện đồng bộ thời gian, đó là : đồng bộ thời gian dựa vào tín hiệu pilot và đồng bộ thời gian dựa vào tiền tố lặp.  Nhiễu pha sóng mang Nhiễu pha sóng mang là hiện tượng không ổn định về pha của các sóng mang do sự không ổn định của bộ tạo dao động bên phát và bên thu. 2.4.2.2 Đồng bộ tần số sóng mang Trong đồng bộ tần số sóng mang, hai vấn đề chính được quan tâm đến là : lỗi tần số (frequency error) và thực hiện ước lượng tần số.  Lỗi tần số
Xem thêm

11 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010-2011 Môn: TOÁN - Khối: 11 TRƯỜNG THPT TAM GIANG doc

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010-2011 MÔN: TOÁN - KHỐI: 11 TRƯỜNG THPT TAM GIANG DOC

3 3n nA P nC  . 2/. Trên một giá sách tham khảo môn toán khối 11 của thư viện trường A đựng 15 quyển sách tham khảo môn toán đại số lớp 11 và 10 quyển sách tham khảo môn toán hình học lớp 11. Một học sinh lớp 11 của trường muốn chọn ngẫu nhiên đồng thời ba quyển sách từ giá sách trên. Tính xác suất để bạn học sinh đó chọn được hai quyển sách đại số và một quyển sách hình học. Câu 3 (2,5 điểm): Cho hình tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là các điểm trên các cạnh BC, CD sao cho BM=MC và CN=14CD. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. 1/. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng: (ABD) và (AMN). 2/. Tìm giao điểm của đường thẳng NG với mặt phẳng (ABD). PHẦN RIÊNG (3,0 điểm) Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc phần B) A. Theo chương trình Chuẩn Câu 1 (1 điểm): Giải phương trình: sinx + cosx = 1 + cosxsinx. Câu 2 (1 điểm): Gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất hai lần. Tính xác suất sao cho tổng số chấm trong hai lần gieo là số chẵn. Câu 3 (1 điểm): Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng d có phương trình tổng quát: 4x + 3y - 5 = 0. Hãy viết phương trình tổng quát của đường thẳng d’ là ảnh của đường thẳng d qua phép tịnh tiến theo vectơ (2; 1)v r
Xem thêm

1 Đọc thêm

SỬ DỤNG ATLÁT ĐỂ DẠY ĐỊA LÍ 12

SỬ DỤNG ATLÁT ĐỂ DẠY ĐỊA LÍ 12

19-09-13 H BM A LÝĐ ĐỊ 1CHUYÊN ĐỀSỬ DỤNG ATLAT SỬ DỤNG ATLAT ĐỂ DẠY ĐỊA LÝ LỚP 12ĐỂ DẠY ĐỊA LÝ LỚP 12 GIỚI THIỆU ATLAT ĐỊA LÝ VIỆT NAMGIỚI THIỆU ATLAT ĐỊA LÝ VIỆT NAM HƯHƯỚỚNG DẪN SỬ DỤNG NG DẪN SỬ DỤNG  MỘT SỐ BÀI DẠY CÓ SỬ DỤNG ATLATMỘT SỐ BÀI DẠY CÓ SỬ DỤNG ATLAT19-09-13 H BM A LÝĐ ĐỊ 2SỬ DỤNG ATLAT ĐỊA LÝ VIỆT NAM• Là tập BĐ được sắp xếp theo thứ tự TN, DC, KT.• Kí hiệu được thể hiện thống nhất ở trang đầu.•
Xem thêm

11 Đọc thêm

Đề thi HSG lớp 12 vòng 1 tỉnh Long An năm 2013 môn Toán pot

ĐỀ THI HSG LỚP 12 VÒNG 1 TỈNH LONG AN NĂM 2013 MÔN TOÁN POT

22( 2) 2 3 ( )(2)3x y mx y xy m y     Tìm m để hệ phương trinh có nhiều hơn hai nghiệm (1) 32x m y  Thế vào (2) 23 32 2 2 3 22 2

6 Đọc thêm

Tiết 1: CHUYỂN ĐỘNG CƠ potx

TIẾT 1: CHUYỂN ĐỘNG CƠ POTX

2) Hệ tọa độ: Để xác định vị tri của một vật ta cần chọn 1 vật làm mốc, một hệ trục tọa độ gắn với vật làm mốc để xác định tọa độ của vật. Trong trường hợp đã biết rõ quỹ đạo thì chỉ cần chọn vật làm mốc và chiều dương trên quý đạo đó. Hoạt động 3: Tìm hiểu về cách xác định thời gian trong chuyển động. Thòi gian Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bảng 10’ - Mốc thời gian là thời điểm mà ta bắt đầu đo - Tiếp thu.
Xem thêm

6 Đọc thêm

SỬ DỤNG ÁTLAT VIỆT NAM ĐỂ DẠY ĐỊA LÍ 12

SỬ DỤNG ÁTLAT VIỆT NAM ĐỂ DẠY ĐỊA LÍ 12

30-09-13 H BM A LÝĐ ĐỊ 1CHUYÊN ĐỀSỬ DỤNG ATLAT SỬ DỤNG ATLAT ĐỂ DẠY ĐỊA LÝ LỚP 12ĐỂ DẠY ĐỊA LÝ LỚP 12 GIỚI THIỆU ATLAT ĐỊA LÝ VIỆT NAMGIỚI THIỆU ATLAT ĐỊA LÝ VIỆT NAM HƯHƯỚỚNG DẪN SỬ DỤNG NG DẪN SỬ DỤNG  MỘT SỐ BÀI DẠY CÓ SỬ DỤNG ATLATMỘT SỐ BÀI DẠY CÓ SỬ DỤNG ATLAT30-09-13 H BM A LÝĐ ĐỊ 2SỬ DỤNG ATLAT ĐỊA LÝ VIỆT NAM• Là tập BĐ được sắp xếp theo thứ tự TN, DC, KT.• Kí hiệu được thể hiện thống nhất ở trang đầu.•
Xem thêm

11 Đọc thêm

Bài soạn en- ên

BÀI SOẠN EN- ÊN

•Giáo viên giảng dạy: NguyễN Thị Hồng vân Thứ ba ngày 17 tháng 11 năm 2009Học vần :Kiểm tra bài cũ :ôn bàikhôn lớncơn mưa mơn mởnSau cơn mưa cả nhà cá bơi đi bơi lại bận rộn. Thứ ba ngày 17 tháng 11 năm 2009Học vần :Kiểm tra bài cũ :B Thứ ba ngày 17 tháng 11 năm 2009Học vần :Bài 47 : en-ên en sen lá senênnhệncon nhệnen onn

11 Đọc thêm

T12-HOC VAN-EN, ÊN

T12-HOC VAN-EN, ÊN

Bµi 38en - ªnc¸i kÌnBµi 38en - ªnngän nÕnBài học của chúng ta đến đây là hếtrồi. Qua bài học các em đã biết vềvần en và vần ên. Về nhà các em cầnluyên tập thêm qua các bài tậpsau: ........ Cô chúc các em ôn bài vàlàm tốt bài tập về nhà để đạt điểmcao trong tiết học sau.Mời các em nghỉ giải lao. Cám ơncác em./.Sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ dạy họcMôn Toán lớp 5

37 Đọc thêm

Tài liệu Mẫu bản nghiệm thu cơ sở kết quả thực hiện dự án đào tạo - huấn luyện khuyến nông, khuyến ngư ppt

TÀI LIỆU MẪU BẢN NGHIỆM THU CƠ SỞ KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐÀO TẠO - HUẤN LUYỆN KHUYẾN NÔNG, KHUYẾN NGƯ PPT

NghiÖm thu kÕt qu¶ tËp huÊn KN - 2007 1CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu - NTĐT/KN BẢN NGHIỆM THU KẾT QUẢ THỰC HIỆN Dự án đào tạo - huấn luyện khuyến nông, khuyến ngư Căn cứ hợp đồng số................ ngày...... tháng....... năm 200... ký kết giữa Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và: ........................................................................................................ Về việc tổ chức tập huấn khuyến nông, khuyến ngư năm 200.. Hôm nay ngày......... tháng ....... năm 200.......tại: .............................................................. I. Thành phần nghiệm thu: Đại diện bên A : Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Quốc gia 1/ Ông (bà) ....................................................... Chức vụ: .......................................................... 2/ Ông (bà) ....................................................... Chức vụ: .......................................................... Đại diện bên B (đơn vị ký hợp đồng): ....................................................................................... 1/ Ông (bà) ....................................................... Chức vụ: .......................................................... 2/ Ông (bà) ....................................................... Chức vụ: .......................................................... 3/ Ông (bà) ....................................................... Chức vụ: .......................................................... Trên cơ sở tổng kết các kết quả tập huấn khuyến nông, khuyến ngư năm 200... của bên B, chúng tôi cùng thống nhất đánh giá việc thực hiện hợp đồng với các nội dung sau: II. Nội dung chi tiết và kết quả: ( bên B thực hiện) Thứ tự Chỉ tiêu đánh giá Đơn vi tính Yêu cầu của HĐ Thực hiện Số lớp tập huấn lớp Tổng số học viên tham gia người Thời gian tập huấn (ngày/lớp) ngày
Xem thêm

2 Đọc thêm

Cùng chủ đề