TÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC - NTTH DOCX

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "TÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC - NTTH DOCX":

Ôn thi đại học môn hóa học chuyên đề Halogen

ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC CHUYÊN ĐỀ HALOGEN

. KCl D. CuCl2Câu 11: Axit Halogenhiđric được dùng để khắc thủy tinh là:A. HF B. HCl C. HBr D. HICâu 12: Để tạo kết tủa keo trắng người ta thêm vào dung dòch AlCl3 hỗn hợp dung dòch:A. KCl và KClO2B. KI và KIO3C. NaBr và NaBrO D. HClO4và HClCâu 13: Berili Clorua được đều chế bằng cách:A. Cho Be tác dụng với Clorofom ở 1073KB. Cho BeO tác dụng với CCl4 ở 1073KC. Cho khí Cl2 khô tác dụng với hỗn hợp BeO và C nung nóng đỏ ở 1173KD. B & C đúngCâu 14: Nhiệt độ nóng chảy của các Hiđro Halogenua tăng theo chiều:A. HI < HF < HBr < HClB. HCl < HBr < HF < HIC. HI < HBr < HF < HClD. HBr < HF < HCl < HICâu 15: Momen lưỡng cực của các Hiđro Halogenua tăng theo chiều:A. HF < HCl < HBr < HIB. HI < HBr < HCl < HFC. HI < HF < HBr < HClD. HBr < HF < HCl < HITÀI LIỆU ƠN THI ĐẠI HỌC MƠN HĨA HỌC  2************************************************************************************************************************************Câu 16: Sự hấp thụ tia sáng trong vùng nhìn thấy ( = 400  700 nm) là nguyên nhân làm cho Cl2:A. Dễ bẻ gãy liên kết để tham gia các phản ứng hóa học.B. Có màu vàng lụcC. Tồn tại ở trạng thái khí trong điều kiện thường.D. Liên kết trong Cl2 bò phá vỡ dưới tác dụng của photon có độ dài sóng  > 495 nmCâu 17: Năng lượng phân li của các phân tử sau tăng dần theo thứ tự:A. F2 < Cl2 < Br2 < I2B. I2 < Br2 < Cl2 < F2C. I2 < Br2 < F2< Cl2D. I2 < F2< Br2 < Cl2Câu 18: Cho biết:49,24NHapK. pH của dung dòch NH3 0,125M là:A. 2,83 B. 11,17 C. 8,93 D. A, B, C đều saiCâu 19: Cho33,75 4,7610 ; 10HCOOH CH COOHa aK K . Trộn 10 ml dd HCOOH 0,1M với 100 ml dd CH3COOH 0,2Mthu được dung dòch có pH là:A. 2,0 B. 2,35 C. 2,5 D. A, B, C đều saiCâu 20: Dung dòch H2SO4 có pH = 0,5 (dd A), Sau khi pha loãng 10 ml dd A đã cho bằng
Xem thêm

4 Đọc thêm

Các bài toán hiệu suất phản ứng cực hay ôn thi đại học môn hóa học

CÁC BÀI TOÁN HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG CỰC HAY ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC

Các bài toán hiệu suất phản ứng cực hay ôn thi đại học môn hóa học Các bài toán hiệu suất phản ứng cực hay ôn thi đại học môn hóa học Các bài toán hiệu suất phản ứng cực hay ôn thi đại học môn hóa học Các bài toán hiệu suất phản ứng cực hay ôn thi đại học môn hóa học Các bài toán hiệu suất phản ứng cực hay ôn thi đại học môn hóa học Các bài toán hiệu suất phản ứng cực hay ôn thi đại học môn hóa học

1 Đọc thêm

500 bài tích phân hay ôn thi đại học 2015

500 BÀI TÍCH PHÂN HAY ÔN THI ĐẠI HỌC 2015

500 bài tích phân hay ôn thi đại học 2015________________________500 bài tích phân hay ôn thi đại học 2015________________________500 bài tích phân hay ôn thi đại học 2015________________________500 bài tích phân hay ôn thi đại học 2015________________________500 bài tích phân hay ôn thi đại học 2015________________________500 bài tích phân hay ôn thi đại học 2015________________________500 bài tích phân hay ôn thi đại học 2015________________________500 bài tích phân hay ôn thi đại học 2015________________________500 bài tích phân hay ôn thi đại học 2015________________________500 bài tích phân hay ôn thi đại học 2015________________________500 bài tích phân hay ôn thi đại học 2015________________________
Xem thêm

30 Đọc thêm

Tuyển chọn câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn tiếng anh hay

TUYỂN CHỌN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN TIẾNG ANH HAY

Tuyển chọn câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn tiếng anh hay Tuyển chọn câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn tiếng anh hay Tuyển chọn câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn tiếng anh hay Tuyển chọn câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn tiếng anh hay Tuyển chọn câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn tiếng anh hay Tuyển chọn câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn tiếng anh hay Tuyển chọn câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn tiếng anh hay Tuyển chọn câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn tiếng anh hay Tuyển chọn câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn tiếng anh hay Tuyển chọn câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn tiếng anh hay Tuyển chọn câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn tiếng anh hay Tuyển chọn câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn tiếng anh hay Tuyển chọn câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn tiếng anh hay Tuyển chọn câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn tiếng anh hay Tuyển chọn câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn tiếng anh hay Tuyển chọn câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn tiếng anh hay Tuyển chọn câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn tiếng anh hay Tuyển chọn câu hỏi trắc nghiệm ôn thi đại học môn tiếng anh hay
Xem thêm

26 Đọc thêm

ôn thi đại học chuyên đề logarit và mũ loga

ÔN THI ĐẠI HỌC CHUYÊN ĐỀ LOGARIT VÀ MŨ LOGA

ôn thi đại học chuyên đề logarit và mũ loga ôn thi đại học chuyên đề logarit và mũ loga ôn thi đại học chuyên đề logarit và mũ loga ôn thi đại học chuyên đề logarit và mũ loga ôn thi đại học chuyên đề logarit và mũ loga ôn thi đại học chuyên đề logarit và mũ loga ôn thi đại học chuyên đề logarit và mũ loga

10 Đọc thêm

Tài liệu học điện xoay chiều ôn thi đại học

TÀI LIỆU HỌC ĐIỆN XOAY CHIỀU ÔN THI ĐẠI HỌC

Tài liệu học điện xoay chiều ôn thi đại học Tài liệu học điện xoay chiều ôn thi đại học Tài liệu học điện xoay chiều ôn thi đại học Tài liệu học điện xoay chiều ôn thi đại học Tài liệu học điện xoay chiều ôn thi đại họcTài liệu học điện xoay chiều ôn thi đại học

120 Đọc thêm

Ngữ pháp và từ vựng tổng hợp ôn thi đại học TOEIC và IELTS

NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG TỔNG HỢP ÔN THI ĐẠI HỌC TOEIC VÀ IELTS

NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG TỔNG HỢP ÔN THI ĐẠI HỌC, TOEIC VÀ IELTS NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG TỔNG HỢP ÔN THI ĐẠI HỌC, TOEIC VÀ IELTS NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG TỔNG HỢP ÔN THI ĐẠI HỌC, TOEIC VÀ IELTS NGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG TỔNG HỢP ÔN THI ĐẠI HỌC, TOEIC VÀ IELTSNGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG TỔNG HỢP ÔN THI ĐẠI HỌC, TOEIC VÀ IELTSNGỮ PHÁP VÀ TỪ VỰNG TỔNG HỢP ÔN THI ĐẠI HỌC, TOEIC VÀ IELTS

204 Đọc thêm

200 câu trắc nghiệm tiếng anh ôn thi đại học (có đáp án)

200 CÂU TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH ÔN THI ĐẠI HỌC (CÓ ĐÁP ÁN)

200 câu trắc nghiệm tiếng anh ôn thi đại học (có đáp án) 200 câu trắc nghiệm tiếng anh ôn thi đại học (có đáp án) 200 câu trắc nghiệm tiếng anh ôn thi đại học (có đáp án) 200 câu trắc nghiệm tiếng anh ôn thi đại học (có đáp án) 200 câu trắc nghiệm tiếng anh ôn thi đại học (có đáp án) 200 câu trắc nghiệm tiếng anh ôn thi đại học (có đáp án)

28 Đọc thêm

BÀI GIẢNG GIẢI TÍCH TỔ HỢP ÔN THI ĐẠI HỌC

BÀI GIẢNG GIẢI TÍCH TỔ HỢP ÔN THI ĐẠI HỌC

BÀI GIẢNG GIẢI TÍCH TỔ HỢP ÔN THI ĐẠI HỌC==============================BÀI GIẢNG GIẢI TÍCH TỔ HỢP ÔN THI ĐẠI HỌC==============================BÀI GIẢNG GIẢI TÍCH TỔ HỢP ÔN THI ĐẠI HỌC==============================

17 Đọc thêm

ÔN THI ĐẠI HỌC TOÁN HÌNH GIẢI TÍCH VÀ PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ

ÔN THI ĐẠI HỌC TOÁN HÌNH GIẢI TÍCH VÀ PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ

ÔN THI ĐẠI HỌC TOÁN 20142015 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ ÔN THI ĐẠI HỌC TOÁN 20142015 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ ÔN THI ĐẠI HỌC TOÁN 20142015 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ ÔN THI ĐẠI HỌC TOÁN 20142015 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ ÔN THI ĐẠI HỌC TOÁN 20142015 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ ÔN THI ĐẠI HỌC TOÁN 20142015 HÌNH GIẢI TÍCH VÀ PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ

21 Đọc thêm

hệ thống công thức sinh học ôn thi đại học 2015

HỆ THỐNG CÔNG THỨC SINH HỌC ÔN THI ĐẠI HỌC 2015

hệ thống công thức sinh học ôn thi đại học 2015hệ thống công thức sinh học ôn thi đại học 2015hệ thống công thức sinh học ôn thi đại học 2015hệ thống công thức sinh học ôn thi đại học 2015hệ thống công thức sinh học ôn thi đại học 2015hệ thống công thức sinh học ôn thi đại học 2015hệ thống công thức sinh học ôn thi đại học 2015hệ thống công thức sinh học ôn thi đại học 2015

137 Đọc thêm

42 hệ phương trình vô tỷ ôn thi ĐẠI HỌC năm 2015

42 HỆ PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ ÔN THI ĐẠI HỌC NĂM 2015

42 hệ phương trình vô tỷ ôn thi ĐẠI HỌC năm 2015 42 hệ phương trình vô tỷ ôn thi ĐẠI HỌC năm 2015 42 hệ phương trình vô tỷ ôn thi ĐẠI HỌC năm 2015 42 hệ phương trình vô tỷ ôn thi ĐẠI HỌC năm 2015 42 hệ phương trình vô tỷ ôn thi ĐẠI HỌC năm 2015 42 hệ phương trình vô tỷ ôn thi ĐẠI HỌC năm 2015 42 hệ phương trình vô tỷ ôn thi ĐẠI HỌC năm 2015 42 hệ phương trình vô tỷ ôn thi ĐẠI HỌC năm 2015 42 hệ phương trình vô tỷ ôn thi ĐẠI HỌC năm 2015 42 hệ phương trình vô tỷ ôn thi ĐẠI HỌC năm 2015 42 hệ phương trình vô tỷ ôn thi ĐẠI HỌC năm 2015 42 hệ phương trình vô tỷ ôn thi ĐẠI HỌC năm 2015 42 hệ phương trình vô tỷ ôn thi ĐẠI HỌC năm 2015 42 hệ phương trình vô tỷ ôn thi ĐẠI HỌC năm 2015 42 hệ phương trình vô tỷ ôn thi ĐẠI HỌC năm 2015 42 hệ phương trình vô tỷ ôn thi ĐẠI HỌC năm 2015 42 hệ phương trình vô tỷ ôn thi ĐẠI HỌC năm 2015 42 hệ phương trình vô tỷ ôn thi ĐẠI HỌC năm 2015 42 hệ phương trình vô tỷ ôn thi ĐẠI HỌC năm 2015 42 hệ phương trình vô tỷ ôn thi ĐẠI HỌC năm 2015 42 hệ phương trình vô tỷ ôn thi ĐẠI HỌC năm 2015 42 hệ phương trình vô tỷ ôn thi ĐẠI HỌC năm 2015 42 hệ phương trình vô tỷ ôn thi ĐẠI HỌC năm 2015 42 hệ phương trình vô tỷ ôn thi ĐẠI HỌC năm 2015 42 hệ phương trình vô tỷ ôn thi ĐẠI HỌC năm 2015 42 hệ phương trình vô tỷ ôn thi ĐẠI HỌC năm 2015 42 hệ phương trình vô tỷ ôn thi ĐẠI HỌC năm 2015 42 hệ phương trình vô tỷ ôn thi ĐẠI HỌC năm 2015 42 hệ phương trình vô tỷ ôn thi ĐẠI HỌC năm 2015 42 hệ phương trình vô tỷ ôn thi ĐẠI HỌC năm 2015 42 hệ phương trình vô tỷ ôn thi ĐẠI HỌC năm 2015 42 hệ phương trình vô tỷ ôn thi ĐẠI HỌC năm 2015 42 hệ phương trình vô tỷ ôn thi ĐẠI HỌC năm 2015 42 hệ phương trình vô tỷ ôn thi ĐẠI HỌC năm 2015 42 hệ phương trình vô tỷ ôn thi ĐẠI HỌC năm 2015 42 hệ phương trình vô tỷ ôn thi ĐẠI HỌC năm 2015 42 hệ phương trình vô tỷ ôn thi ĐẠI HỌC năm 2015 42 hệ phương trình vô tỷ ôn thi ĐẠI HỌC năm 2015 42 hệ phương trình vô tỷ ôn thi ĐẠI HỌC năm 2015 42 hệ phương trình vô tỷ ôn thi ĐẠI HỌC năm 2015 42 hệ phương trình vô tỷ ôn thi ĐẠI HỌC năm 2015 42 hệ phương trình vô tỷ ôn thi ĐẠI HỌC năm 2015 42 hệ phương trình vô tỷ ôn thi ĐẠI HỌC năm 2015 42 hệ phương trình vô tỷ ôn thi ĐẠI HỌC năm 2015
Xem thêm

21 Đọc thêm

Bài tập phần điện phân ôn thi đại học môn hóa học 2015

BÀI TẬP PHẦN ĐIỆN PHÂN ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC 2015

Bài tập phần điện phân ôn thi đại học môn hóa học 2015 Bài tập phần điện phân ôn thi đại học môn hóa học 2015 Bài tập phần điện phân ôn thi đại học môn hóa học 2015 Bài tập phần điện phân ôn thi đại học môn hóa học 2015 Bài tập phần điện phân ôn thi đại học môn hóa học 2015 Bài tập phần điện phân ôn thi đại học môn hóa học 2015

3 Đọc thêm

Công thức vật lý ôn thi đại học cực kì đầy đủ bay sử dụng casio

CÔNG THỨC VẬT LÝ ÔN THI ĐẠI HỌC CỰC KÌ ĐẦY ĐỦ BAY SỬ DỤNG CASIO

Công thức vật lý ôn thi đại học cực kì đầy đủ bay sử dụng casioCông thức vật lý ôn thi đại học cực kì đầy đủ bay sử dụng casioCông thức vật lý ôn thi đại học cực kì đầy đủ bay sử dụng casioCông thức vật lý ôn thi đại học cực kì đầy đủ bay sử dụng casioCông thức vật lý ôn thi đại học cực kì đầy đủ bay sử dụng casioCông thức vật lý ôn thi đại học cực kì đầy đủ bay sử dụng casioCông thức vật lý ôn thi đại học cực kì đầy đủ bay sử dụng casioCông thức vật lý ôn thi đại học cực kì đầy đủ bay sử dụng casioCông thức vật lý ôn thi đại học cực kì đầy đủ bay sử dụng casioCông thức vật lý ôn thi đại học cực kì đầy đủ bay sử dụng casio
Xem thêm

78 Đọc thêm

tài liêu ôn thi đại học cao đẳng môn lịch sử

TÀI LIÊU ÔN THI ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG MÔN LỊCH SỬ

tài liêu ôn thi đại học cao đẳng theo chương trình chuẩn của bộ giáo dục giúp học sinh có thể tự học và tìm hiểu thêm kiến thức có cơ hội đi đến giảng đường đại học cao đẳng năm 2015 cao hơn . chúc các bạn thành công

115 Đọc thêm

chuyên đề lượng giác ôn thi đại học rất hay file pdf

CHUYÊN ĐỀ LƯỢNG GIÁC ÔN THI ĐẠI HỌC RẤT HAY FILE PDF

chuyên đề lượng giác ôn thi đại học rất hay file pdfchuyên đề lượng giác ôn thi đại học rất hay file pdfchuyên đề lượng giác ôn thi đại học rất hay file pdfchuyên đề lượng giác ôn thi đại học rất hay file pdf

5 Đọc thêm

300 bài BDT hay ôn thi đại học cao đẳng

300 BÀI BDT HAY ÔN THI ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG

300 bài BDT hay ôn thi đại học cao đẳng_________________________________________________300 bài BDT hay ôn thi đại học cao đẳng300 bài BDT hay ôn thi đại học cao đẳng300 bài BDT hay ôn thi đại học cao đẳng300 bài BDT hay ôn thi đại học cao đẳng300 bài BDT hay ôn thi đại học cao đẳng300 bài BDT hay ôn thi đại học cao đẳng300 bài BDT hay ôn thi đại học cao đẳng300 bài BDT hay ôn thi đại học cao đẳng300 bài BDT hay ôn thi đại học cao đẳng

58 Đọc thêm

Câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết sinh học Liên kết gen ôn thi đại học

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT SINH HỌC LIÊN KẾT GEN ÔN THI ĐẠI HỌC

, cho các ruồi thuần chủng mình xám, cánh dài lai với mình ñen, cánh cụt ở F1 thu ñược toàn mình xám, cánh dài.Tiến hành lai phân tích ruồi ñực F1 bằng ruồi cái mình ñen, cánh cụt, dài.Tiến hành lai phân tích ruồi ñực bằng ruồi cái mình ñen, cánh cụt Với kết quả F1 chứng t ỏ A) Ruồi ñực F1 mang kiểu gen dị hợp tử về hai cặp gen www.VNMATH.com Chuyên ðề Ôn thi ðH - Sinh Học 12 B) Tính trạng mình xám, cánh dài là trội hoàn toàn so với mình ñen, cánh cụt C) Các gen chi phối các tính trạng cùng nằm trên một NST D) A và B ñúng ðáp án -D Câu 6 Trong thí nghiệm của Moocgan, cho các ruồi thuần chủng mình xám, cánh dài lai với mình ñen, cánh cụt ở F1 thu ñược toàn mình xám, cánh dài.Tiến hành lai phân tích ruồi ñực F1 bằng ruồi cái mình ñen, cánh cụt, dài.Tiến hành lai phân tích ruồi ñực bằng ruồi cái mình ñen, cánh cụt Với kết quả FB chứng tỏ A) Tính trạng mình ñen luôn ñi ñôi với cánh cụt, mình xám luôn ñi ñôi với cánh dài B) Ruồi ñực F1 hợp tử về hai cặp gen ñã chỉ cho 2 loại giao tử với tỉ lệ bằng nhau C) Các gen chi phối hai tính trạng trên ñã liên kết chặt chẽ với nhau trong quá trình di truỳên D) Tất cả ñều ñúng ðáp án -D Câu 7 Với hai cặp gen không alen A,a và B, b cung nằm trên một cặp NST Trong quần thể sẽ có bao nhiêu kiểu gen khác nhau: A) 3 B) 10 C) 9 D) 4 ðáp án B Câu 8 với hai cặp gen không alen A,a và B, b cung nằm trên một cặp NST Trong quần thể sẽ có bao nhiêu kiểu gen ñồng hợp: A) 4 B) 8 C) 2 D) 1 ðáp án A Câu 9 với hai cặp gen không alen A,a và B, b cung nằm trên một cặp NST Trong quần thể sẽ có bao nhiêu kiểu gen dị hợp: A) 1 B) 4 C) 2 D) 6 ðáp án C Câu 10 kiểu gen nào dưới ñây ñược viết là không ñúng: A) abAB B) AbAb C) bbaA www.VNMATH.com Chuyên ðề Ôn thi ðH - Sinh Học 12 D) abAb ðáp án C Câu 11 Cơ sở tế bào học của hiện tượng liên kết gen A) Các gen không alen cùng nằm trên một NST ñồng dạng, liện kết chặt chẽ với nhau trong quá trình giảm phân và thụ tinh B) Các gen không alen cùng nằm trên một cặp NST ñồng dạng, phân li ngẫu nhiên trong giảm phân và tổ hợp
Xem thêm

6 Đọc thêm

Câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết sinh học Loài ôn thi đại học

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT SINH HỌC LOÀI ÔN THI ĐẠI HỌC

toàn vẹn C Từ cách li sinh sản dẫn ñến cách li ñịa lí hoặc sinh thái D Tạo nên ranh giới sinh học giữa các loài ðáp Án B Câu15 ðơn vị tổ chức cơ bản trong cấu trúc của loài trong thiên nhiên là A Nòi ñịa lý B Nòi sinh thái C Nòi sinh học D Quần thể ðáp Án D Câu16 Nhóm quần thể kí sinh trên loài vật chủ xác ñịnh hoặc trên những phần khác nhau của cơ thể vật chủ gọi là: A Nòi ñịa lý B Nòi sinh thái C Nòi sinh học D Nòi kí sinh ðáp Án C Câu 17 Các quần thể hay nhóm quần thể có thể phân bố (G: gián ñoạn; L: liên tục; LG: gián ñoạn hoặc liên tục) tạo thành các (N: nòi; T: thứ). Các cá thể thuộc các (N: nòi; T: thứ) khác nhau trong một loàil (C: có thể; K: không thể) giao phối với nhau. A GL; N; N; C B G; T; T; K C L; T; T; K D G; N; T; K ðáp Án A Câu 18 Các quần thể hay nhóm quần thể của loài có thể phân bố gián ñoạn hay liên tục tạo thành: A Quần xã B Các nhóm giao phối C Các nòi D Các chi ðáp Án C Câu 19 Phát biểu nào dưới ñây là không ñúng: A Nòi ñịa lý là nhóm quần thể phân bố trong một khu vực ñia lí xác ñịnh B Nòi sinh thái là nhóm quần thể thích nghi với những ñiều kiện sinh thái xác ñịnh C Trong cùng một khu vực ñịa lí có thể tồn tại nhiều nòi sinh thái www.VNMATH.com Chuyên ðề Ôn thi ðH - Sinh Học 12 D Hai nòi ñịa lý khác nhau có thể có khu phân bố trùng lên nhau toàn bộ hay một phần ðáp Án D Câu 20 Theo quan niệm hiện ñại, trong thiên nhiên loài tồn tại dưới dạng: A Một hệ thống quần thể B Quấn xã C Quần tụ D Các nòi ðáp Án A www.VNMATH.com
Xem thêm

4 Đọc thêm

Đề ôn thi đại học môn hóa học

ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC

Sở GD-ĐT Bắc Ninh THI THỬ ĐẠI HỌC Trường THPT Môn HÓA HỌC Thời gian 90 phút 1/ Nếu crackinh n-Butan thì có thể thu mấy ankan?a 4 b 3 c 2 d 1 2/ Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lit hỗn hợp 2 ankan dạng khí (đktc) thu được 40g ktủa khi cho sản phẩm cháy vào nước vôi trong dư. Hai ankan là:a C3H8 và C4H10b Đều C4H10c Không xác định d C2H6 và C4H10 3/ Cho biết các mức oxi hóa của Clo có thể có trong các chất sau: HCl, NaClO, KClO3, HClO2, CaOCl2a -1, +1, +3, +5 b -1, 0, +1, +3, +5 c -1, 0, +3, +5 d -1, +1, +7, +5 4/ Có bao nhiêu nguyên tố hóa học có lớp electron ngoài cùng là lớp N?a 8 b 26 c 32 d 18 5/ Những khí nào có thể bị hấp thụ hoàn toàn bởi dd NaOH dư :NO2,NO,SO2,H2S, Cl2O.a NH3,CO2 ,SO2,H2S b NO2,CO2 ,SO2,H2S c NO2,CO2 ,SO2,H2S,Cl2Od NO2,CO2 ,SO2,NH3 6/ X và Y là 2 đồng phân, X td với Na, Y thì không. Đốt 13,8g X thu được 26,4g CO2 và 16,2g nước. Tên của X, Y lần lượt là:a Rượu Etylic, đimetyl ete b Rượu Propylic, etyl metyl ete c không xác định đượcd Rượu Etylic, đietyl ete 7/ Thành phần hoá học chính của supephotphat đơn là?a Ca(H2PO4)2 và CaSO4b Ca3(PO4)2c CaHPO4d Ca(H2PO4)2 8/ Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lit hỗn hợp 2 anken dạng khí (đktc) thu được 40g ktủa khi cho sản phẩm cháy vào nước vôi trong dư. Hỗn hợp này hợp nước tạo tối đa mấy rượu:a 5 b 4 c 2 d 3 9/ Khi cho H2SO4 hấp thụ SO3 người ta thu được một Oleum chứa 71% SO3 về khối lượng. Công thức Oleum cần tìm là:a H2SO4 . SO3b H2SO4 . 3SO3c H2SO4 . 4SO3d H2SO4 . 2SO3 10/ Glixerin đun nóng với 2 axit cacboxylic đơn chức có xúc tác thu tối đa mấy trieste?a không được b 6 c 9 d 12 11/ Xà phòng hóa 17,4g một este no đơn chức cần dùng 300ml dung dịch NaOH 0,5M. Công thức phân tử của este là:a C6H12O2b C5H10O2c C4H8O2d C3H6O2 12/ Cho phản ứng: H2SO4 + HI > H2S + I2 + H2O. Hệ số cân bằng của các chất lần lượt là:a 1, 8, 2, 2, 3 b 1, 2, 1, 1, 3 c 1, 8, 1, 4, 4 d 2, 8, 2, 4, 4 13/ Có thể hòa tan tối đa mấy gam Fe trong 200ml dung dịch HNO3 0,2M (chỉ tạo khí NO)?a 1,12g b 0,56g c 0,28g d 0,84g 14/ Cho 200g
Xem thêm

4 Đọc thêm