NỀN KINH TẾ XUẤT KHẨU THỦY HẢI SẢN PART 1 POTX

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "NỀN KINH TẾ XUẤT KHẨU THỦY HẢI SẢN PART 1 POTX":

Nền kinh tế xuất khẩu thủy hải sản part 1 potx

NỀN KINH TẾ XUẤT KHẨU THỦY HẢI SẢN PART 1 POTX

lời mở đầu Trong những năm qua, từ sau khi đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trờng có sự quản lý của Nhà nớc, kinh tế đất nớc đã có những bớc phát triển vợt bậc. Cùng với chiến lợc kinh tế hội nhập và phát triển do Nhà nớc đặt ra, thơng mại quốc tế trở thành một bộ phận quan trọng có vai trò quyết định đến sự phát triển của quốc gia. Vì vậy việc đẩy mạng giao lu thơng mại quốc tế nói chung và xuất khẩu hàng hoá dịch vụ nói riêng là mục tiêu phát triển kinh tế hàng đầu của nớc ta. Đối với một nơc đang phát triển, có sự khan hiếm về vốn để tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc thì việc phát triển các ngành kinh tế tận dụng đợc lợi thế vốn có của quốc gia là một điều vô cùng quan trọng. Trong những năm qua ngành thuỷ sản nớc ta đã khẳng định đợc lợi thế và vị trí của mình trong nền kinh tế quốc dân. Với việc đòi hỏi vốn đầu t không lớn, tận dụng đợc điều kiện tự nhiên xã hội đất nớc, ngành thuỷ sản đã có sự phát triển to lớn, hàng năm đem về cho đất nớc một nguồn ngoại tệ lớn phục vụ tái đầu t thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc. Xuất khẩu - thành công lớn nhất của ngành thủy sản. Xuất khẩu thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực khai thác, nuôi trồng, chế biến và các dịch vụ hậu cần khác của ngành. Nh vậy xuất khẩu đóng một vai trò rất quan trọng đối với ngành thuỷ sản. Để hiểu rõ hơn về xuất khẩu thuỷ sản những cơ hội và thách thức. Thông qua việc nghiên cứu và phân tích các tài liệu và số liệu thống kê của ngành thuỷ sản và xuất khẩu thuỷ sản để thấy đợc thực trạng của ngành từ đó có những giải pháp nhằm phát triển và nâng cao vai trò của xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam. Đề tài: "Xuất khẩu thuỷ sản ở việt nam "Nội dung I. Tổng quan về ngành thuỷ sản ở Việt Nam 1. Điều kiện tự nhiên để phát triển ngành thuỷ sản Việt Nam nằm trog khu vực nhiệt đới gió mùa ẩm, có đờng bờ biển dài
Xem thêm

5 Đọc thêm

Nâng cao năng lực cạnh tranh để nền kin tế hội nhập có hiệu quả - 1 pps

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH ĐỂ NỀN KIN TẾ HỘI NHẬP CÓ HIỆU QUẢ - 1 PPS

thuộc một chiều của nền kinh tế quốc gia và kinh tế nước khác. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.comThời đại chúng ta đang sống không còn là thời đại tư bản trứơc đây mà là thời đại quá độ từ CNTB sang CNXH trên phạm vi toàn thế giới. Trên thực tế, ngày nay lực lượng tham gia, thúc đẩy toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế không chỉ có các nước tư bản mà bao gồm ba loại nước với hàng trăm dân tộc và nhà nước khác nhau: Các nước tư bản phát triển; Các dân tộc chủ nghĩa vừa thoát ra khỏi ách đô hộ thực dân; Các nước phát triển theo định hướng chủ nghĩa XHCN. Với phương thức sản xuất riêng của từng nước mang tính đặc thù quốc gia, các nước, các dân tộc lợi dụng toàn cầu hoá và tham gia hội nhập quốc tế đều theo đuổi những mục tiêu, ý đồ khác nhau, thậm chí đối lập nhau. Có thể nói tóm tắt như sau: Một số ít nước tư bản phát triển cao không chỉ theo đuổi mục tiêu lợi nhuận mà quan trọng hơn là tìm cách chi phối, khống chế thị trường thê giới, cải biến kinh tê các nước khác theo quỹ đạo của mình. Các nước dân tộc chủ nghĩa tận dụng xu thế toàn cầu hoá và tham gia hội nhập quốc tế, để có điều kiện xây dựng nền kinh tế quốc gia tự chủ. Các nước XHCN vận dụng xu thế toàn cầu hoá và chủ động hội nhập quốc tế, để tranh thủ những khả năng có lợi trên thị trương thế giới, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế theo định hướng chủ nghĩa xã hội, không chỉ chống nguy cơ tụt hậu xa hơn mà còn nhằm mục đích thu hẹp khoảng cách về tiềm lực kinh tế so với các nước khác. Điều đó nói lên tính chất đồng sàng dị mộng, đa mục tiêu và ý đồ của hội nhập quốc tế, hình thành những cuộc cạnh tranh gay gắt giữa các loại thế lực, báo hiệu những khả năng biến đổi sẽ tiếp tục diễn ra trong toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế. Trong bối cảnh rất đa dạng không thuần nhất bao trùm hầu khắp toàn cầu, sẽ không hợp lý, thậm chí có khả năng dẫn đến sai lệch, nếu chỉ nhìn thấy tính chất TBCN của toàn cầu hoá mà Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.comkhông thấy những nội dung mới trong nền kinh tế thế giới không chỉ về mặt lực lượng sản xuất và khoa học công nghệ, mà cả về quan hệ tương tác giữa các nền kinh tế quốc gia, nhất là sức mạnh vươn lên của các nước chậm phát triển. Mặt khác cũng sẽ không đúng nế không nhìn thấy răng qua trình toàn cầu hoá hiện đang bị
Xem thêm

9 Đọc thêm

ĐỊA LÍ VIỆT NAM: ĐẶC ĐIỂM NỀN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM pot

ĐỊA LÍ VIỆT NAM ĐẶC ĐIỂM NỀN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 1

Từ việc thay đổi trong hình thức sản xuất đã tạo ra sự chuyển dịch trong nền kinh tế nông thôn và đây cũng là một đặc điêm của nền nông nghiệp nước ta 3. Kinh tế nông thôn nuớc ta đang chuyển dịch rõ nét a. Hoạt động nông nghịêp là bộ phận chủ yếu của nông thôn. - Hoạt động nông nghịêp là bộ phận chủ yếu của nông thôn. -Trong cơ cấu hoạt động kinh tế nông thôn của nước ta chủ yếu hoạt động trong ngành nông-lâm- thủy sản ( chiếm 71% ) -Công nghiệp- xây dựng và dịch vụ nông nghiệp còn thấp - Trong cơ cấu nông nghiệp có sự chuyển dịch mạnh theo hướng là: +Giảm dần số hộ sản xuất trong lĩnh vực nông- lâm- thủy sản + Tăng dần số hộ trong ngành sản xuất công nghiệp- xây dựng và dịch vụ nông nghiệp Hoạt động nông nghiệp vẫn là chủ yếu trong phát triển kinh tế nông thôn. Với xu hướng chuyển dịch như vậy nền nông nghiệp VN vẫn chưa phát triển đáp ứng tiềm năng nền nông nghiệp nước ta Sự chuyển dịch trong nền kinh tế nông thôn còn chậm( trong cả nước nhìn chung trong nông nghiệp nông thôn vẫn chủ yếu hoạt động trong ngành nông- lâm- thủy sản chiếm 70% thu nhập. Khu vực trung du miền núi tỉ lệ này còn chiếm tới trên 85% ) =>Đây là biểu hiên phát triển của nền nông nghiệp thuần nông đang chuyển dịch trong cơ cấu nông thôn.
Xem thêm

11 Đọc thêm

Giải pháp tăng cường huy động vốn tại AgriBank Mỹ Đức – Hà Tây Thực trạng và giải pháp

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI AGRIBANK MỸ ĐỨC – HÀ TÂY THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

1 Tính cấp thiết của đề tài Ngân hàng thương mại là tổ chức kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ với chức năng chính là trung gian tài chính, là trung gian chu chuyển vốn trong nền kinh tế hoạt động chính của các ngân hàng là huy động vốn và cho vay. Trong những năm gần đây, có thể nói nền kinh tế Việt Nam đang trên đà tăng trưởng trong xu thế phát triển chung của thế giới và hướng tới hội nhập Quốc tế. Theo sự phát triển của nền kinh tế, nhu cầu về vốn cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước càng trở nên cấp thiết hơn bao giê hết. Tuy nhiên, ở Việt Nam do thị trường chúng khoán chưa phát triển thì các ngân hàng thương mại với tư cách là những tổ chức tài chính quan trọng nhất với các chức năng của mình đã trở thành nơi thu hót các nguồn tiền nhàn rỗi trong nền kinh tế để cho vay đối với nền kinh tế. Bản chất của hoạt động ngân hàng tập trung các nguồn tiền nhàn rỗi, nhỏ lẻ với nhiều thời hạn khác nhau
Xem thêm

65 Đọc thêm

phương hướng đổi mới kinh tế chính sách thúc đẩy kinh tế tư nhân ở nước ta

PHƯƠNG HƯỚNG ĐỔI MỚI KINH TẾ CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY KINH TẾ TƯ NHÂN Ở NƯỚC TA

Lời mở đầuQuá trình cải biến xã hội cũ, xây dựng xã hội mới xã hội chủ nghĩa không phải là quá trình chứng minh sôi động trải qua nhiều giai đoạn khác nhau. Những xu thế phát triển đi lên là phù hợp với xu thế khách quan hợp với quy luật lịch sử. Chủ nghĩa xã hội khoa học tự do dân chủ nhân đạo mà nhân dân ta mà loài ngời tiến bộ đang vơn tới luôn đại diện cho những giá trị tiến bộ của nhân loại, đại diện lợi ích cho ngời lao động. Chủ nghĩa xã hội là ngời đề xớng lực lợng tiên phong chống chiến tranh vì hoà bình độc lập dân tộc. Dân chủ và tiến bộ xã hội. Nó xây dựng hình thành kiến trúc xã hội cao hơn chủ nghĩa t bản đãvà đang đạt đợc. Nó vì sự nghiệp cao cả giải phóng con ngời, vì sự phát triển tự do và toàn diện của con ngời, vì sự tiến bộ chung của loài ngời.Việc giải quyết vấn đề kinh tế xã hội mang tính toàn cầu nh: Cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trờng, khủng hoảng kinh tế, bùng nổ dân số, phân biệt chủng tộc và quan hệ sắc tộc đòi hỏi phải có giải pháp tổng hợp có lợi cho tất cả mọi ngời, mọi quốc gia. Điều đó thực hiện đợc là nhờ đờng lối xã hội chủ nghĩa, chứ không phải nền kinh tế thị trờng tự do t bản chủ nghĩa.Đối với nớc ta mối quan hệ giữa cách mạng dân tộc dân chủ với cách mạng xã hội chủ nghĩa là cơ sở cho việc lựa chọn con đờng chủ nghĩa xã hội. Mục tiêu của con đờng chủ nghĩa xã hội là hoà bình, độc lập dân tộc, tự do dân chủ, chống áp bức, bóc lột, bình đẳng, phồn thịnh và văn minh. Tuy nhiên để đi lên chủ nghĩa xã hội đất nớc ta phải đi qua con đờng quá độ lên chủ nghĩa xã hội.Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, sự phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần là quá trình hợp quy luật chuyền nền sản xuất nhỏ từng bớc lên nền sản xuất lớn phát triển theo định hớng chủ nghĩa xã hội. Đại hội VII của Đảng cộng sản Việt Nam khẳng định nớc ta có các thành 1phần kinh tế sau: Kinh tế quốc doanh, kinh tế tập thể kinh tế cá thể tiểu chủ, kinh tế t bản t nhân, kinh tế t bản Nhà nớc.
Xem thêm

13 Đọc thêm

Tổng quan về kinh tế khu vực Đông Nam Á

TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ KHU VỰC ĐÔNG NAM Á

khẩu cao và tăng qua các năm.Kinh tế phát triển, thu nhập quốc dân tính theo đầu người tăng, đời sống nhân dân được cải thiện. Nhưng đến năm 1997, các nước Đông Nam Á bị khủng hoảng tài chính nặng nề do sự suy thoái nền kinh tế thế giới, sự kiện 11 – 9 – 2001 ở Mỹ, nạn khủng bố ở một số nước, dịch Sarh và dịch cúm gia cầm….đã làm cho nền kinh tế của khu vực này từ 1997 đến nay vẫn chưa ổn định, mức tăng trưởng GDP chậm lại, lạm phát tăng, GDP/ người của cả khu vực và nhiều nước suy giảm.  Đòi hỏi các nước phải điều chỉnh các chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho phù hợp. Để cải thiện nền kinh tế vượt qua khủng hoảng các nước Đông Nam Á có nhiều chính sách phát triển kinh tế - xã hội phù hợp, ổn định tình hình an ninh chính trị, cải thiện kết cấu hạ tầng, phát triển nguông nhân lực giá rẻ, cần cù. Tuy nhiên, các nước trong khu vực vẫn còn một số hạn chế về môi trường đầu tư như: phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn vay và đầu tư quốc tế, hoạt động tài chính còn kém, dịch bệnh thường xuyên xảy ra…Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào khu vực từ năm 2000 đến 2003 có xu hướng giảm ( năm 2000 là 23.379 triệu USD nhưng năm 2003 là 20.304 triệu USD ). Nhưng từ năm 2004 đến 2006 lại có xu hướng tăng trở lại, FDI vào khu vực năm 2006 đạt 52. 379,4 triệu USD. Tổng GDP các nước Đông Nam Á năm 2007 là 52,41504 tỷ USD chiếm 4,26% vốn FDI trên thế giới (thế giới là 1230,4 tỷ USD ).
Xem thêm

54 Đọc thêm

PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU UỶ THÁC TẠI VIỆT NAM

PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU UỶ THÁC TẠI VIỆT NAM

Li m uTrong bi cnh Vit Nam va gia nhp WTO, xut nhp khu l hot ng thng mi quan trng trong vic em li thu nhp cho t nc, m ra hng phỏt trin a dng cho cỏc doanh nghip Vit Nam. Vi s phỏt trin ca nn kinh t th trng, thỡ hot ng kinh doanh thng mi trong nc cng nh hot ng ngoi thng hin nay cng c m rng v phỏt trin mt cỏch mnh m gúp phn tớch cc vo vic thỳc y sn xut trong nc c v mt s lng ln cht lng, nhm ỏp ng yờu cu ca ngi tiờu dựng hng húa, dch v. i vi hot ng ngoi thng thỡ thụng qua mua bỏn trao i hng húa dch v xut nhp khu m mi nc tham gia vo th trng quc t cú th thc hin mt cỏch cú hiu qu mc tiờu tng trng kinh t. Xut nhp khu cú vai trũ to vn cho Nhp khu,m rng th trng trong nc, to tin vt cht gii quyt nhiu mc tiờu kinh t i ngoi khỏc ca Nh nc. Nhp khu gi vai trũ mua hng húa, dch v thc hin cõn i kinh t, kớch thớch sn xut trong nc. Trong kinh doanh xut nhp khu thỡ hot ng xut nhp khu y thỏc l mt trong nhng hot ng quan trng v ch yu trong iu kin nn kinh t Vit Nam hin nay. Do vy, vic hch toỏn k toỏn hot ng xut nhp khu núi chung v xut nhp khu y thỏc núi riờng cú vai trũ quan trng v phng phỏp hch toỏn cú m bo tớnh khoa hc thng nht thỡ s m bo cho vic cung cp v lu chuyn hng húa, dch v c thụng sut. Thy c tm quan trng ca hch toỏn k toỏn hng húa,dch v xut nhp khu y thỏc em ó la chn ti: Phng phỏp k toỏn nghip xut nhp khu y thỏc ti Vit NamNgoài phần mở đầu và kết luận đề tài này của em gồm có những phần sau đây:Phn 1: Nhng vn c bn v k toỏn nghip v xut nhp khu1Phn 2: ỏnh giỏ ch k toỏn nghip v xut - nhp khu y thỏc v mt s ý kin xutDo thời gian và trình độ có hạn, nên đề án không tránh khỏi những hạn chế nhất định về nội dung, hình thức. Vì vậy em rất mong đợc sự đóng góp chỉ bảo tận tình của các thầy, cô giáo và các bạn để đề án đợc hoàn thiện hơn.
Xem thêm

31 Đọc thêm

TIỂU LUẬN MÔN LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH KẾ HOẠCH KHỞI SỰ KINH DOANH HẢI SẢN

TIỂU LUẬN MÔN LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH KẾ HOẠCH KHỞI SỰ KINH DOANH HẢI SẢN

3.1. Phân đoạn thi trường, chọn thị trường mục tiêuTrên cơ sở các phân tích về khách hàng, một điều rõ ràng là: cơ hội phát triểncác dịch vụ kèm theo việc cung cấp hải sản cho khách hàng là rất lớn, có thể tạo ra sựkhác biệt và lợi thế cạnh tranh dài hạn cho công ty mới gia nhập thị trường này. Từđó, xác định lĩnh vực kinh doanh công ty chuẩn bị gia nhập là sản phẩm dịch vụ cungcấp hải sản theo nhu cầu của khách hàng, không đơn thuần là bán hải sản.Thị trường có nhu cầu về dịch vụ cung cấp hải sản được phân đoạn theo cáctiêu chí chính sau đây: (i) Nhân khẩu học (giới tính, tuổi, nghề nghiệp, thu nhập); (ii)Tâm lý (giá trị theo đuổi, lối sống); (iii) Hành vi (xu hướng lựa chọn điểm bán, lợi íchtìm kiếm)Thị trường mục tiêu được lựa chọn là: Nữ giới, tuổi từ 25-45, nghề nghiệp ổnđịnh với thu nhập cá nhân mức 10 triệu/tháng trở lên ở khu vực nội thành Hà Nội.Là những người có lối sống hiện đại, thực dụng trong việc tiết kiệm thời gian vàcông sức, có xu hướng lựa chọn mua hải sản online với mong muốn được cungcấp hải sản tươi ngon, an toàn một cách tiện lợi nhất.3.2. Định vịTrước khi xây dựng chiến lược định vị cho công ty, cần thấy được bức tranhtoàn cảnh về vị trí của các đối thủ cạnh tranh trong ngành, từ đó tìm kiếm vị trí phùhợp cho doanh nghiệp trên thị trường cũng như trong tâm trí khách hàng.Với điều kiện nguồn lực cho dự án, nhóm thực hiện đã tiến hành khảo sát cácđối thủ cạnh tranh trực tiếp trong ngành hàng cung cấp hải sản tươi sống, trên cơ sởcác thông tin thu được, thiết lập bản đồ nhóm chiến lược sơ bộ. Bản đồ trình bày banhóm chiến lược chính: (1)Nhóm cung cấp sản phẩm mức giá cao và mức cung ứngdịch vụ khá cao (gồm: Cleve’r food; Hải sản biển,...) ; (2) nhóm cung cấp sản phẩmmức giá khá cao và mức cung ứng dịch vụ trung bình khá (gồm: Fivimart,Lottemar,...) (3) nhóm cung cấp sản phẩm mức giá và mức dịch vụ trung bình (BigC,Đồ hải sản, chợ truyền thống...). Hai tiêu chí được quan tâm là giá bán (tổng mức giágồm cả giá hải sản, giá sơ chế, giao hàng,...) và mức cung ứng dịch vụ ( tổng hợp các
Xem thêm

34 Đọc thêm

NH137 doc

NH137 DOC

Chuyên đề thực tậpLời nói đầu Nớc ta đang tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nền kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa trong xu hớng hội nhập kinh tế khu vực và toàn cầu. Một trong những vấn đề có vị thế quan trọng hàng đầu trong sự nghiệp mà chúng ta đang theo đuổi đó là vấn đề về nguồn lực, vấn đề vốn - vấn đề thuộc cơ sở hạ tầng mềm cho đầu t phát triển. Đây là vấn đề mang tính cấp thiết, đầy biến động đòi hỏi phải xây dựng, phát triển và thờng xuyên đợc xử lý, điều chỉnh nhằm đáp ứng đợc nhu cầu vốn của nền kinh tế, giải quyết đợc những thiếu hụt trong chi tiêu của Chính phủ. Vậy thì giải pháp nào cho huy động vốn; chúng ta phải có những phơng án, quyết sách cụ thể mang tính chiến lợc trong dài hạn nhằm thỏa mãn nhu cầu về vốn cũng nh nâng cao khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế. Ngân hàng thơng mại với chức năng của mình cần phải có biện pháp thích hợp tập trung mọi nguồn vốn còn tạm thời nhàn rỗi trong dân c và các tổ chức kinh tế, nhất là các hình thức huy động trung và dài hạn để cho vay và đầu t vào các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị, đổi mới công nghệ. Hệ thống ngân hàng đang phấn đấu nhằm thực hiện có hiệu quả chiến lợc huy động vốn trong nớc và tranh thủ các nguồn vốn từ bên ngoài để đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế, đẩy mạnh cho vay, khắc phục tình trạng ứ đọng vốn trong hệ thống ngân hàng, đồng thời tập trung giảm tỷ lệ nợ quá hạn và kiểm soát chất lợng tín dụng. Nằm trong hệ thống ngân hàng thơng mại quốc doanh Việt Nam, ngân hàng công thơng chi nhánh Ba Đình đã và đang hoàn thiện, phát huy hơn nữa vai trò và thế mạnh của mình trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nớc. Với bề dày lịch sử của mình, ngân hàng công thơng Ba Đình trong thời kì đổi mới đã có bớc chuyển mình quan trọng từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trờng, kinh doanh vì mục tiêu lợi nhuận, góp phần vào công cuộc cải cách nền kinh tế đất nớc. Tính bức xúc trong hoạt động huy động vốn của các ngân hàng thơng mại nói riêng và nền kinh tế nói chung cũng nh nhu cầu về vốn cho sự nghiệp công 1
Xem thêm

69 Đọc thêm

Lịch sử lớp 9 Bài 1 pdf

LỊCH SỬ LỚP 9 BÀI 1 PDF

TH? Dùng bản đồ Châu Âu xác định vị trí Liên XôTrong chiến tranh thế giới thứ hai , Liên xô là lực lượng đi đầu , lực lượng nòng cốt quyết định thắng lợi của lực lượng yêu chuộng hoà bình đối với chủ nghĩa Phát xít ( Đọc SGK từ đầu đến “ Chậm lại tới 10 năm ” Cho Hs quan sát một số tranh ảnh về đất nước LX sau CTTG 1. Công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh (1945-1950 )- Hoàn cảnh : Chịu tổn thất nặng nề sau CTTG thứ II.?HT?H??

9 Đọc thêm

GIAO AN 8 TUAN 12, 13

GIAO AN 8 TUAN 12, 13

Tuần 12Tiết 12Ngày soạn: 15/11/2004Bài 10: điều kiện tự nhiên khu vực nam áI.Mục tiêu1.Kiến thức-Nhận biết đợc 3 miền địa hình: miền núi ở phía bắc, sơn nguyên ở phía nam và đồng bằng ở giữa.- Giải thích đợc Nam á có khí hậu nhiệt đới gió mùa điển hình, nhịp điệu của gió mùa có ảnh hởng đến nhịp điệu sản xuất của ngời dân trong khu vực.2.Kĩ năngĐọc, phân tích lợc đồ tự nhiên và tranh ảnh...II. Chuẩn bị của GV- Lợc đồ chính trị và phân bố lợng ma khu vực Nam á.- Lợc đồ tự nhiên và khí hậu Nam á.III.ổn định lớp và kiểm tra bài cũ1 ổn định lớp : kiểm tra sĩ số.2 Kiểm tra bài cũ? Tây Nam á có vị trí nh thế nào IV. Tiến trình bài mới1. Mở bài: Bài trớc chúng ta đã tìm hiểu một khu vực có trữ lợng dầu mỏ lớn nhất thế giới. Hôm nay chúng ta tiếp tục đi tìm hiểu một khu vực có dân số đông và nền kinh tế đang phát triển.2. Bài mới phơng pháp nội dung- GV cho Hs làm việc với lợc đồ các nớc Nam á:? Gồm những quốc gia nào.? Nêu vị trí địa lí của Nam áTừ đó thấy đợc vị trí địa lí của Nam á- Dựa vào lợc đồ tự nhiên của Nam á
Xem thêm

4 Đọc thêm

đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng của chi nhánh nhno& ptnt h.vĩnh tường – t.vĩnh phúc

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA CHI NHÁNH NHNO& PTNT H.VĨNH TƯỜNG – T.VĨNH PHÚC

1.2.2.2. Đối với NHTM:NHTM là một tổ chức tài chính trung gian đứng ra huy động tiền gửi từ dân c và các tổ chức kinh tế xã hội để thực hiện cho vay. Hoạt động cho vay của Ngân hàng phải đảm bảo bù đắp đợc tất cả các chi phí có liên quan, tạo ra một khoản sinh lời cần thiết để hoạt động của Ngân hàng có lãi và tăng trởng. Đối với cho vay tiêu dùng, do lãi suất hấp dẫn và ổn địng hơn so với cho vay kinh doanh. Mặt khác, số lợng các món vay tiêu dùng lớn nên rủi ro sẽ đợc phân tán. Vì vậy, thu nhập từ cho vay tiêu dùng là một nguồn thu không nhỏ và có thể bù đắp chi phí hoạt động của Ngân hàng.Khi thực hiện cho vay tiêu dùng, NHTM có thể đa dạng hóa danh mục đầu t của mình. Nh vậy, Ngân hàng nâng cao thu nhập đồng thời phân tán rủi ro có thể gặp trong hoạt động tín dụng.Vậy, với việc mở rộng cho vay tiêu dùng, Ngân hàng vừa mở rộng đợc khách hàng, vừa tận dụng nguồn vốn huy động, vừa đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ, nhờ đó Ngân hàng nâng cao đợc sức cạnh tranh.1.2.2.3. Đối với nền kinh tế:Thông qua các khoản cấp tín dụng cho ngời tiêu dùng, Ngân hàng góp phần nâng cao chất lợng cuộc sống, tạo điều kiện tái sản xuất sức lao động, nâng cao khả năng làm việc, nâng cao hiệu quả công việc mà họ đảm nhận.Lê Thị Ly TN3N2Khoa Tài chính Ngân hàng- 13 -Trờng Đại học Công ĐoànChuyên đề tốt nghiệp Cho vay tiêu dùng góp phần đáng kể vào chính sách kích cầu của Nhà nớc. Bằng việc kích thích tiêu dùng, kích thích sản xuất, cho vay tiêu dùng giúp Nhà nớc đạt đợc một số mục tiêu kinh tế xã hội nhất định: tăng mức sống cho dân c, tăng GDP, thúc đẩy quá trình sản xuất kinh doanh.1.2.3. Đặc điểm cho vay tiêu dùng:Khác với cho vay kinh doanh, mục đích vay nhằm phục vụ nhu cầu chi tiêu
Xem thêm

90 Đọc thêm

Đề Thi Thử Đại Học Khối C Địa Lý 2013 - Phần 1 - Đề 8 docx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC KHỐI C ĐỊA LÝ 2013 - PHẦN 1 - ĐỀ 8 DOCX

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (8,0 điểm) Câu I (2,0 điểm) 1. Trình bày đặc điểm vị trí địa lý nước ta. Phân tích ý nghĩa tự nhiên của vị trí địa lý. 2. Chứng minh cơ cấu dân số nước ta thuộc loại trẻ và đang có sự biến đổi nhanh chóng. Điều này tạo thuận lợi và gây khó khăn gì cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam? Câu II (3,0 điểm) 1. Phân tích điều kiện tự nhiên để phát triển ngành trồng cây lương thực. Tại sao trong những năm gần đây xuất khẩu gạo ở nước ta tăng nhanh? 2. Trình bày quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ ở nước ta hiện nay. Câu III (3,0 điểm) Cho bảng số liệu: Gía trị sản xuất nông nghiệp phân theo ngành của nước ta, giai đoạn 1990 - 2005 (đơn vị: tỉ đồng) Ngành 1990 1995 1997 2000 2003 2005 Trồng trọt 16.393,5 66.973,8 77.358,3 101.043,7 116.065,7 134.754,5 Chăn nuôi 3.701,0 16.168,2
Xem thêm

1 Đọc thêm

Đề Thi Thử Đại Học Khối C Địa 2013 - Phần 1 - Đề 8 ppt

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC KHỐI C ĐỊA 2013 - PHẦN 1 - ĐỀ 8 PPT

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (8,0 điểm) Câu I (2,0 điểm) 1. Trình bày đặc điểm vị trí địa lý nước ta. Phân tích ý nghĩa tự nhiên của vị trí địa lý. 2. Chứng minh cơ cấu dân số nước ta thuộc loại trẻ và đang có sự biến đổi nhanh chóng. Điều này tạo thuận lợi và gây khó khăn gì cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam? Câu II (3,0 điểm) 1. Phân tích điều kiện tự nhiên để phát triển ngành trồng cây lương thực. Tại sao trong những năm gần đây xuất khẩu gạo ở nước ta tăng nhanh? 2. Trình bày quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ ở nước ta hiện nay. Câu III (3,0 điểm) Cho bảng số liệu: Gía trị sản xuất nông nghiệp phân theo ngành của nước ta, giai đoạn 1990 - 2005 (đơn vị: tỉ đồng) Ngành 1990 1995 1997 2000 2003 2005 Trồng trọt 16.393,5 66.973,8 77.358,3 101.043,7 116.065,7 134.754,5 Chăn nuôi 3.701,0 16.168,2
Xem thêm

1 Đọc thêm

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN: ĐỊA LÝ ĐỀ 21 docx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN: ĐỊA LÝ ĐỀ 21 DOCX

Nguồn: Diemthi.24h.com.vn Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (8,0 điểm) Câu I (2,0 điểm) 1. Trình bày đặc điểm vị trí địa lý nước ta. Phân tích ý nghĩa tự nhiên của vị trí địa lý. 2. Chứng minh cơ cấu dân số nước ta thuộc loại trẻ và đang có sự biến đổi nhanh chóng. Điều này tạo thuận lợi và gây khó khăn gì cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam? Câu II (3,0 điểm) 1. Phân tích điều kiện tự nhiên để phát triển ngành trồng cây lương thực. Tại sao trong những năm gần đây xuất khẩu gạo ở nước ta tăng nhanh? 2. Trình bày quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ ở nước ta hiện nay. Câu III (3,0 điểm) Cho bảng số liệu: Gía trị sản xuất nông nghiệp phân theo ngành của nước ta, giai đoạn 1990 - 2005 (đơn vị: tỉ đồng) Ngành 1990 1995 1997 2000 2003 2005 Trồng trọt 16.393,5 66.973,8
Xem thêm

1 Đọc thêm

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II, NĂM 2013 Môn: ĐỊA LÍ; Khối: C ĐỀ 21 pot

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II, NĂM 2013 MÔN: ĐỊA LÍ; KHỐI: C ĐỀ 21 POT

Nguồn: Diemthi.24h.com.vn Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (8,0 điểm) Câu I (2,0 điểm) 1. Trình bày đặc điểm vị trí địa lý nước ta. Phân tích ý nghĩa tự nhiên của vị trí địa lý. 2. Chứng minh cơ cấu dân số nước ta thuộc loại trẻ và đang có sự biến đổi nhanh chóng. Điều này tạo thuận lợi và gây khó khăn gì cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam? Câu II (3,0 điểm) 1. Phân tích điều kiện tự nhiên để phát triển ngành trồng cây lương thực. Tại sao trong những năm gần đây xuất khẩu gạo ở nước ta tăng nhanh? 2. Trình bày quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ ở nước ta hiện nay. Câu III (3,0 điểm) Cho bảng số liệu: Gía trị sản xuất nông nghiệp phân theo ngành của nước ta, giai đoạn 1990 - 2005 (đơn vị: tỉ đồng) Ngành 1990 1995 1997 2000 2003 2005 Trồng trọt 16.393,5 66.973,8
Xem thêm

1 Đọc thêm

CÂU 1 TRANG 144 SGK ĐỊA LÍ 9

CÂU 1 TRANG 144 SGK ĐỊA LÍ 9

CÂU 1 TRANG 144 SGK ĐỊA LÍ 9Câu hỏi: Phát triển tổng hợp kinh tế biển có ý nghĩa như thế nào đối với nền kinh tế vàbảo vệ an ninh quốc phòng của đất nước?Trả lờiPhát triển tổng hợp kinh tế biển (đánh bắt, nuôi trồng và chế biến hải sản, khai tháckhoáng sản biển - đảo, giao thông vận tải biển, du lịch biển - đảo) có ý nghĩa:+ Đối với nền kinh tế:- Khai thác hợp lí hơn tiềm năng biển - đảo, đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn- Đẩy mạnh sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cấu trúc lại cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ- Tăng nguồn thu ngoại tệ để thực hiện công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước: từ xuấtkhẩu thủy sản, khoáng sản, từ hoạt động du lịch, dịch vụ vận tải biển ....- Thu hút đầu tư nước ngoài (thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản biển, xây dựngcác khu du lịch ...) -> tăng tiềm lực phát triển kinh tế.- Góp phần đẩy mạnh tiến trình hội nhập vào nền kinh tế thế giới và khu vực.+ Đối với việc bảo vệ an ninh quốc phòng:- Khẳng định chủ quyền lãnh thổ biển - đảo của nước ta.- Có điều kiện bảo vệ an ninh quốc phòng biển - đảo tốt hơn.
Xem thêm

1 Đọc thêm

BÀI 9 NHẬT BẢN TIẾT 2

BÀI 9 NHẬT BẢN TIẾT 2

Bài 9: NHẬT BẢNI.Các ngành kinh tế:1: CÔNG NGHIỆP:a) Vị thế của công nghiệp Nhật Bản:- CN Nhật bản thu hút gần 30% dân số hoạt động và chiếm khoảng 30 % tổng thu nhập quốc dân. Giá trị sản lượng CN đứng thứ 2 TG sau Hoa kì.- Nhật chiếm vị trí số 1 TG về máy CN và thiết bị điện tử, người máy, tàu biển, thép, ô tô, vô tuyến truyền hình, máy ảnh, sản phẩm tơ tằm, tơ sợi tổng hợp, giấy in báo…..-Có nhiều ngành công nghiệp chính-chiếm vị trí cao (tàu biển, xe gắn máy, vi mạch và chất bán dẫn, vật liệu truyền thông, người máy, dệt).Các sản phẩm công nghiệp nổi tiếng của Nhật XE MÁY Ô TÔ ĐIỆN TỬ-TIN HỌCNGƯỜI MÁY MÁY ẢNH TÀU BIỂNCác trung tâm công nghiệp chính của Nhật bản-Mức độ t
Xem thêm

23 Đọc thêm

MÔN ĐỊA LÍ LỚP 7 KINH TẾ CHÂU PHI (TIẾT 2)

MÔN ĐỊA LÍ LỚP 7 KINH TẾ CHÂU PHI (TIẾT 2)

- Nhập hàng gì- Nơi tiêu thụ hàng hoá cho các nước tưbản: nhập máy móc, thiết bị hàng tiêu? Tại sao phần lớn các nước châu Phi phảidùng, lương thựcxuất khẩu khoáng sản, nguyên liệu thô vànhập máy móc thiết bị? Tại sao châu Phi phải nhập nhiều lươngthực? Thu nhập ngoại tệ của phần lớn các nước90% thu nhập ngoại tệ nhờ xuất khẩu nôngchâu Phi dựa vào nguồn kinh tế nàosản và khoáng sảnQua việc xuất khẩu và nhập khẩu của châuPhi em nhận thấy thế yếu ở đây là gì- Quan sát H31-1 sgk cho biết đường sắtchâu Phi phát triển chủ yếu ở khu vựcnào?(ven vịnh Ghinê, khu vực sông Nin và NamPhi)? Tại sao mạng lưới đường sắt lại phát triểnở khu vực đó
Xem thêm

4 Đọc thêm

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở CÔNG TY TNHH MINH TRÍ

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở CÔNG TY TNHH MINH TRÍ

Li m uTrong bi cnh Vit Nam va gia nhp WTO, xut nhp khu l hot ng thng mi quan trng trong vic em li thu nhp cho t nc, m ra hng phỏt trin a dng cho cỏc doanh nghip Vit Nam. Vi s phỏt trin ca nn kinh t th trng, thỡ hot ng kinh doanh thng mi trong nc cng nh hot ng ngoi thng hin nay cng c m rng v phỏt trin mt cỏch mnh m gúp phn tớch cc vo vic thỳc y sn xut trong nc c v mt s lng ln cht lng, nhm ỏp ng yờu cu ca ngi tiờu dựng hng húa, dch v. i vi hot ng ngoi thng thỡ thụng qua mua bỏn trao i hng húa dch v xut nhp khu m mi nc tham gia vo th trng quc t cú th thc hin mt cỏch cú hiu qu mc tiờu tng trng kinh t. Xut nhp khu cú vai trũ to vn cho Nhp khu,m rng th trng trong nc, to tin vt cht gii quyt nhiu mc tiờu kinh t i ngoi khỏc ca Nh nc. Nhp khu gi vai trũ mua hng húa, dch v thc hin cõn i kinh t, kớch thớch sn xut trong nc. Trong kinh doanh xut nhp khu thỡ hot ng xut nhp khu y thỏc l mt trong nhng hot ng quan trng v ch yu trong iu kin nn kinh t Vit Nam hin nay. Do vy, vic hch toỏn k toỏn hot ng xut nhp khu núi chung v xut nhp khu y thỏc núi riờng cú vai trũ quan trng v phng phỏp hch toỏn cú m bo tớnh khoa hc thng nht thỡ s m bo cho vic cung cp v lu chuyn hng húa, dch v c thụng sut. Thy c tm quan trng ca hch toỏn k toỏn hng húa,dch v xut nhp khu y thỏc em ó la chn ti: Phng phỏp k toỏn nghip xut nhp khu y thỏc ti Vit NamNgoài phần mở đầu và kết luận đề tài này của em gồm có những phần sau đây:Phn 1: Nhng vn c bn v k toỏn nghip v xut nhp khu1Phn 2: ỏnh giỏ ch k toỏn nghip v xut - nhp khu y thỏc v mt s ý kin xutDo thời gian và trình độ có hạn, nên đề án không tránh khỏi những hạn chế nhất định về nội dung, hình thức. Vì vậy em rất mong đợc sự đóng góp chỉ bảo tận tình của các thầy, cô giáo và các bạn để đề án đợc hoàn thiện hơn.
Xem thêm

31 Đọc thêm

Cùng chủ đề