BÀI GIẢNG CÔN TRÙNG HỌC POT

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "BÀI GIẢNG CÔN TRÙNG HỌC POT":

Tiet 109 Song chet mac bay

TIET 109 SONG CHET MAC BAY

B. Chánh t ngổC. Quan phủD. Ng i nh quêườ à CUÛNG COÁHãy khoanh tròn v o ý ki n m em cho l úng nh t!à ế à à đ ấ2. Tác d ng c a vi c s d ng phép t ng ph n trong ụ ủ ệ ử ụ ươ S ng ch t m c bayố ế ặ l àgì?A. Ch l m n i b t cu c s ng c a tên quan ph .ỉ à ổ ậ ộ ố ủ ủB. L m n i b t t t ng chính c a tác ph m: S i l p gay g t gi a sinh à ổ ậ ư ưở ủ ẩ ự đố ậ ắ ữm ng, cu c s ng c a ng i dân v cu c s ng c a b n quan l i.ạ ộ ố ủ ườ à ộ ố ủ ọ ạC. L m n i b t s i l p gi a m t bên l s c ng i; m t bên l s c n c. à ổ ậ ự đố ậ ữ ộ à ứ ườ ộ à ứ ướD. L m n i b t s ph n c a nhân dân khi b thiên tai ho nh h nh.à ổ ậ ố ậ ủ ị à à3. Dòng nào sau đây nói đúng nh t n i dung hi n th c c a truy n ấ ộ ệ ự ủ ệS ng ch t m c bayố ế ặ?A. Cu c s ng nhàn h , sung túc c a b n quan l i.ộ ố ạ ủ ọ ạB. Thái đ vô trách nhi m c a b n quan l i tr c sinh m ng c a ộ ệ ủ ọ ạ ướ ạ ủdân.C. Cu c s ng c c c c a ng i dân trong c n m a lũ.ộ ố ơ ự ủ ườ ơ ưD. Cu c s ng c c c c a ng i dân và l i s ng vô trách nhi m c a ộ ố ơ ự ủ ườ ố ố ệ ủb n quan l i phong ki n.ọ ạ ế H íng dÉn häc bµi nhµ:ở- Làm tiếp bài tập 2/83 SGK-Học thuộc ghi nhớ -Chuẩn bị bài cách làm bài văn lập luận giải thích
Xem thêm

25 Đọc thêm

NHỮNG NỘI DUNG MỚI VÀ KHÓ TRONG PHẦN VẼ KT

NHỮNG NỘI DUNG MỚI VÀ KHÓ TRONG PHẦN VẼ KT

I- Giới thiệu nh ng nội dung mới, khó trong phần Vẽ kĩ thuật 1.1 Một số điều chỉnh về chương trỡnha. Một số phần của nội dung chương trinh Vẽ kĩ thuật công nghệ 11 được giảm nhẹ, hoặc đ được học ở Vẽ kĩ ãthuật công nghệ 8. + Vai trò về vẽ kĩ thuật đối với s n xuất và đời sống (CN8)+ Vẽ hình học (không có)+ B n vẽ các khối h ình học (CN8)+ Khái niệm chung về các phép chiếu (CN8)+ Biểu diễn quy ước (CN8) không có phần hàn tán , mối ghép then, chốt. b. Một số nội dung mới so với chương trinh VKT 10 hiện hành + Phương pháp góc chiếu thứ ba + Hinh chiếu phối c nh + Thiết kế và b n vẽ kĩ thuật + B n vẽ xây dựng + Lập b n vẽ kĩ thuật bằng máy tính điện tử Thực hành: + Lập b n vẽ thiết kế s n phẩm cơ khí đơn gi n + ọc b n vẽ xây dựng
Xem thêm

34 Đọc thêm

Bài giảng sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

BÀI GIẢNG SƠ LƯỢC BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

B¶ng hÖ thèng tuÇn hoµn d¹ng viªn biB¶ng HÖ thèng tuÇn hoµn d¹ng xo¸y ch«n ècB¶ng hÖ thèng tuÇn hoµn d¹ng thiªn hµ.B¶ng HÖ thèng tuÇn hoµn d¹ng ch×a kho¸Men-®ª-lª-Ðp1834- 1907-N m ă 1869, Mendeleyev đã tìm ra đ c đ nh lu t tu n hoàn và công b ượ ị ậ ầ ốb ng tu n hoàn các nguyên t hóa ầ ốh c. th i kì c a ông, ch có 63 ọ Ở ờ ủ ỉnguyên t đ c tìm th y, nên ông ố ượ ấph i đ tr ng m t s ô trong b ng và ể ố ộ ố ảd đoán các tính ch t c a các nguyên ự ấ ủt này trong các ô đó. Sau này các ốnguyên t đó đã đ c tìm th y v i các ố ượ ấ ớtính ch t đúng v i các d đoán c a ấ ớ ự ủông. -B ng tu n hoàn có nh h ng ưở lớn cho sự phát triển hoá học và là một trong những kết quả hoạt động nghiên cứu sáng tạo, vĩ đại nhất của ông.Kim lo¹iPhi kimKhÝ hiÕmKim lo¹i chuyÓn tiÕpB¶ng tuÇn hoµn c¸c nguyªn tè ho¸ häcBÀI 34 (2 TIẾT)
Xem thêm

30 Đọc thêm

Bài giảng máy điện I - Phần mở đầu docx

BÀI GIẢNG MÁY ĐIỆN I - PHẦN MỞ ĐẦU DOCX

TRANG 1 NEXT NỘI DUNG BACK KHOA ĐIỆN BỘ MÔN THIẾT BỊ ĐIỆN BÀI GI Ả NG MÁY ĐIỆ N NGUY Ễ N TH Ị THU HƯỜ NG TRANG 2 NEXT NỘI DUNG BACK KHOA ĐIỆN BỘ MÔN THIẾT BỊ ĐIỆN BÀI GI Ả NG MÁY ĐIỆ N P[r]

5 Đọc thêm

Bài giảng GIAO AN LOP 3 TUAN 24

BÀI GIẢNG GIAO AN LOP 3 TUAN 24

- HS nhận phiếu và thảo luận- Các nhóm thực hiện theo yêu cầu.- HS lắng nghe.- HS nhận đồ dùng học tập-HS thảo luận và ghi kết quả vào giấy, sau đó trình bày trên bảng lớp.- Cả lớp nhận xét, đánh giá kết quả công việc của mỗi nhóm- HS lắng nghe.thắng cuộc.à GV nhận xét khen những nhóm thắng cuộc* Kết luận chung: Cần phải tôn trọng đám tang, không nên làm gì xúc phạm đến tang lễ. Đó là môt biểu hiện của nếp sống văn hóa.r: Về xem lại bài và ứng dụng trong cuộc sống hằng ngày.Thø 3 ngµy 02 th¸ng 03 n¨m 2010Chính tả ( Nghe – viết ): ĐỐI ĐÁP VỚI VUAI/ Mục tiêu:a) Kiến thức : - Nghe và viết chính xác , trình bày đúng, đẹp một đoạn trong bài “ Đối đáp với vua” .- Biết viết hoa chữ đầu câu và tên riêng trong bài, ghi đúng các dấu câu. b) Kỹ năng : Làm đúng bài tập chính tả, điền vào chỗ trống chứa tiếng bắt đầu bằng s/x hoặc thanh hỏi, thanh ngã theo nghóa đã cho.c) Thái độ : Giáo dục HS có ý thức rèn chữ, giữ vỡ .II/ Chuẩn bò:* GV: Bảng phụ viết BT2. * HS: VỞ, bút.II/ Các hoạt động:1. Khởi động : Hát.
Xem thêm

26 Đọc thêm

ĐÀ NẴNG

ĐÀ NẴNG

MỤC TIÊU BÀI 28 Học xong bài này,HS biết:Dựa vào bản đồ Việt Nam xác đònh và nêu được v trí Đà N ngị ẵGi i thích c vì sao Đà Nẵng đượvừa là thành phố cảng vừa là thành phố du lòch . BÀI 28THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG THIẾT KẾ GIÁO ÁN : GV LÊ THỊ LIÊNTRƯỜNG TIỂU HỌC DƯƠNG MINH CHÂUĐ Ị A LÍ L Ớ P 4 ĐÀ NẴNG THÀNH PHỐ CẢNG ĐÀ NẴNG TRUNG TÂM CÔNG NGHIỆP ĐÀ NẴNG ĐỊA ĐIỂM DU LỊCH Các vấn đề cần tìm hiểu ẹAỉ NAĩNG THAỉNH PHO CANG
Xem thêm

24 Đọc thêm

Đà Nẵng

ĐÀ NẴNG

MỤC TIÊU BÀI 28 Học xong bài này,HS biết:Dựa vào bản đồ Việt Nam xác đònh và nêu được v trí Đà N ngị ẵGi i thích c vì sao Đà Nẵng đượvừa là thành phố cảng vừa là thành phố du lòch . BÀI 28THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG THIẾT KẾ GIÁO ÁN : GV LÊ THỊ LIÊNTRƯỜNG TIỂU HỌC DƯƠNG MINH CHÂUĐ Ị A LÍ L Ớ P 4 ĐÀ NẴNG THÀNH PHỐ CẢNG ĐÀ NẴNG TRUNG TÂM CÔNG NGHIỆP ĐÀ NẴNG ĐỊA ĐIỂM DU LỊCH Các vấn đề cần tìm hiểu ẹAỉ NAĩNG THAỉNH PHO CANG
Xem thêm

24 Đọc thêm

Đà Nẵng

ĐÀ NẴNG

MỤC TIÊU BÀI 28 Học xong bài này,HS biết:Dựa vào bản đồ Việt Nam xác đònh và nêu được v trí Đà N ngị ẵGi i thích c vì sao Đà Nẵng đượvừa là thành phố cảng vừa là thành phố du lòch . BÀI 28THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG THIẾT KẾ GIÁO ÁN : GV LÊ THỊ LIÊNTRƯỜNG TIỂU HỌC DƯƠNG MINH CHÂUĐ Ị A LÍ L Ớ P 4 ĐÀ NẴNG THÀNH PHỐ CẢNG ĐÀ NẴNG TRUNG TÂM CÔNG NGHIỆP ĐÀ NẴNG ĐỊA ĐIỂM DU LỊCH Các vấn đề cần tìm hiểu ẹAỉ NAĩNG THAỉNH PHO CANG
Xem thêm

24 Đọc thêm

BÀI 14 TIET26

BÀI 14 TIET26

Tưới tiêu hiện đạiTrồng cây trong nhà kínhPhát triển rừng phòng hộTuyển chọn giống cây trồng vật nuôi Sử dụng nhiều dòch vụ.Trình độ sản xuất tiên tiến, Trang trại: qui mô lớn.*/ Khác:Hộ gia đình: qui mô nhỏ*/ Giống: 1. NỊn n«ng nghiƯp tiªn tiÕn:Bài 14 - Tiết 16:2. C¸c s¶n phÈm n«ng nghiƯp chđ u-Các sản phẩm được sản xuất phù hợp với đất đai, đặc điểm khí hậu từng kiểu môi trường .-Sản phẩm nông nghiệp ở môi trường đới ôn hòa rất đa dạng .

8 Đọc thêm

ĐÀ NẴNG

ĐÀ NẴNG

MỤC TIÊU BÀI 28 Học xong bài này,HS biết:Dựa vào bản đồ Việt Nam xác đònh và nêu được v trí Đà N ngị ẵGi i thích c vì sao Đà Nẵng đượvừa là thành phố cảng vừa là thành phố du lòch . BÀI 28THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG THIẾT KẾ GIÁO ÁN : GV LÊ THỊ LIÊNTRƯỜNG TIỂU HỌC DƯƠNG MINH CHÂUĐ Ị A LÍ L Ớ P 4 ĐÀ NẴNG THÀNH PHỐ CẢNG ĐÀ NẴNG TRUNG TÂM CÔNG NGHIỆP ĐÀ NẴNG ĐỊA ĐIỂM DU LỊCH Các vấn đề cần tìm hiểu ẹAỉ NAĩNG THAỉNH PHO CANG
Xem thêm

24 Đọc thêm

Đà Nẵng

ĐÀ NẴNG

MỤC TIÊU BÀI 28 Học xong bài này,HS biết:Dựa vào bản đồ Việt Nam xác đònh và nêu được v trí Đà N ngị ẵGi i thích c vì sao Đà Nẵng đượvừa là thành phố cảng vừa là thành phố du lòch . BÀI 28THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG THIẾT KẾ GIÁO ÁN : GV LÊ THỊ LIÊNTRƯỜNG TIỂU HỌC DƯƠNG MINH CHÂUĐ Ị A LÍ L Ớ P 4 ĐÀ NẴNG THÀNH PHỐ CẢNG ĐÀ NẴNG TRUNG TÂM CÔNG NGHIỆP ĐÀ NẴNG ĐỊA ĐIỂM DU LỊCH Các vấn đề cần tìm hiểu ẹAỉ NAĩNG THAỉNH PHO CANG
Xem thêm

24 Đọc thêm

KHAI NIEM CHI TIET MAY VA LAP GHEP

KHAI NIEM CHI TIET MAY VA LAP GHEP

4. Côn d. Có nhiệm vụ giữ côn ở lại một vị trí1+ b2+ d3+ a4+ cI. Khái niệm về chi tiết máy 1. Chi tiết máy là gì ?Tit 23 - Bi 24. KHI NIM CHI TIT MY V LP GHẫPI. Kh¸i niÖm vÒ chi tiÕt m¸y 1. Chi tiÕt m¸y lµ g× ?Tiết 23 - Bài 24. KHÁI NIỆM CHI TIẾT MÁY VÀ LẮP GHÉP§ai èc h·m c«n §ai ècVßng ®ÖmC«n TrôcCác phần tử trên có chung đặc điểm là có cấu tạo hoàn chỉnh, có một nhiệm vụ nhất định trong chiếc xe đạp. Chúng được gọi là chi tiết.Chi tiết máy là phần tử có cấu tạo hoàn chỉnh và thực hiện hiện một nhiệm vụ nhất định trong máy.Hỡnh 24.2I. Khái niệm về chi tiết máy 1. Chi tiết máy là gì ?Tit 23 - Bi 24. KHI NIM CHI TIT MY V LP GHẫPChi tit mỏy l phn t cú cu to
Xem thêm

16 Đọc thêm

SKKN GIAI TOAN LAP PT

SKKN GIAI TOAN LAP PT

Bước 2 : Giải phương trình (hệ phương trình). Tùy theo từng dạng phương trình mà chọn cách giải thích thích hợp và ngắn gọn.Bước 3 : Nhận định kết quả, thử lại và trả lời. Chú ý so sánh với điều kiện đặt ra cho ẩn xem có thích hợp không,có thể thử lại kết quả đó với cả nội dung bài toán (Vì các em đặt điều kiện cho ẩn đôi khi thiếu chặt chẽ) sau đó trả lời bằng danh số (có kèm theo đơn vị ).Chú ý: Bước 1 có tính chất quyết định nhất. Thường đầu bài hỏi số liệu gì thì ta đặt cái đó là ẩn số. Xác định đơn vị đo và điều kiện của ẩn phải phù hợp với ý nghĩa thực tiễn.II- PHÂN TÍCH BÀI TOÁN : - Trong quá trình giảng dạy và hướng dẫn các em giải bài tập, giáo viên phải phân ra từng loại toán, giới thiệu đường lối chung từng loại, các công thức, các kiến thức có liên quan từng loại bài. Ở lớp 9 các em thường gặp các loại bài như :Loại toán : 1- Bài toán về chuyển động.2- Bài tập năng suất lao động.3- Bài toán liên quan đến số học và hình học.4- Bài toán có nội dung vật lý - hóa học.5- Bài toán về công việc làm chung và làm riêng.6- Bài toán về tỷ lệ, chia phần.Khi bắt tay vào giải bài tập, một yêu cầu không kém phần quan trọng, đó là phải đọc kỹ đề bài, tự mình biết ghi tóm tắt đề bài, nếu tóm tắt được đề bài là các em đã hiểu được nội dung, yêu cầu của bài, từ đó biết được đại lượng nào đã biết, đại lượng nào chưa biết, mối quan hệ giữa các đại lượng.Cần hướng dẫn cho các em như tóm tắt đề bài như thế nào để làm toán, lên dạng tổng quát của phương trình, ghi được tóm tắt đề bài một cách ngắn gọn, toát lên được dạng tổng quát của phương trình thì các em sẽ lập phương trình được dễ dàng. Đến đây coi như đã giải quyết được một phần lớn bài toán rồi.Khó khăn nhất đối với học sinh là bước lập phương trình, các em không biết chọn đối tượng nào là ẩn, rồi điều kiện của ẩn ra sao? Điều này có thể khắc sâu cho học sinh là ở những bài tập đơn giản thì thường thường “bài toán yêu cầu tìm đại lượng nào thì chọn đại lượng đó là ẩn”.
Xem thêm

20 Đọc thêm

Tạp chí dạy và học hóa học doc

TẠP CHÍ DẠY VÀ HỌC HÓA HỌC DOC

là luôn bằng nhau” - Điểm mấu chốt của phương pháp là phải xác định được đúng các hợp phần có chứa nguyên tố X ở trước và sau phản ứng, áp dụng ĐLBT nguyên tố với X để rút ra mối quan hệ giữa các hợp phần từ đó đưa ra kết luận chính. II. CÁC DẠNG BÀI TẬP THƯỜNG GẶP Phương pháp bảo toàn nguyên tố có thể áp dụng cho hầu hết các dạng bài tập, đặc biệt là các dạng bài hỗn hợp nhiều chất, xảy ra nhiều biến đổi phức tạp. Dưới đây là một số dạng bài tập điển hình. Dạng 1. Từ nhiều chất ban đầu tạo thành một sản phẩm. Từ dữ kiện đề bài → số mol của nguyên tố X trong các chất đầu → tổng số mol trong sản phẩm tạo thành → số mol sản phẩm. - Hỗn hợp kim loại và oxit kim loại → hyđroxit kim loại → oxit - Al và Al2O3 + các oxit sắt hỗn hợp rắn → hyđroxit → Al2O3 + Fe2O3 ⇒ 2 3Al On(cu
Xem thêm

236 Đọc thêm

Đề tài: ỨNG DỤNG MẠNG NEURAL NHẬN DẠNG KÍ TỰ docx

ĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG MẠNG NEURAL NHẬN DẠNG KÍ TỰ DOCX

việc xử lý thông tin của bộ não người, do vậy đặc trưng cơ bản của mạng là có khả năng học, tái tạo các hình ảnh và dữ liệu khi đã học.  Có 3 kiểu học chính:  Học có giám sát.  Học không giám sát.  Học tăng cường 8CHƢƠNG II: ỨNG DỤNG MẠNG NEURAL NHẬN DẠNG KÍ TỰÝ tưởng bài toán : Phân tích ảnh cho kí tự: Chia ảnh theo dòng và táchký tự theo từng vùng giới hạn Chuyển đổi kí tự sang ma trận điểm ảnh. Chuyển thành ma trận tuyến tính và đưa vào mạngneural. Đưa vào mạng neural tính giá trị đầu ra. Hiển thị kí tự thu được.9QUÁ TRÌNH TÁCH DÒNG 10QUÁ TRÌNH TÁCH KÍ TỰ 11TÌM GIỚI HẠN KÍ TỰ 12CHIA LUỚI KÍ TỰ 13ÁNH XẠ VÀO MA TRẬN 14
Xem thêm

25 Đọc thêm

Chính tả - Nghe, viết - MÙA THẢO QUẢ - PHÂN BIỆT ÂM ĐẦU: S/X, ÂM CUỐI C/T

CHÍNH TẢ NGHE VIẾT MÙA THẢO QUẢ PHÂN BIỆT ÂM ĐẦU SX ÂM CUỐI CT

Chính tả: Nghe- viết: MÙA THẢO QUẢ PHÂN BIỆT ÂM ĐẦU: S/X, ÂM CUỐI C/T I. Mục tiêu, nhiệm vụ: - Nghe- viết đúng chính tả, trình bày đúng một đoạn văn trong bài Mùa thảo quả (Từ đầu đến “thêm hai nhánh mới”) - Ôn chính tả phương ngữ: phân biệt chính tả những từ ngữ có âm đầu s/x hoặc âm cuối t/c dễ lẫn. II. Đồ dùng dạy học: - Phiếu để ghi từng cặp tiếng cho HS bốc thăm. - Bút dạ, giấy khổ to. III. Các hoạt động dạy- học: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1. Kiểm tra: (4') 2. Bài mới: Hoạt động 1: Giới thiệu bài. (1') Hoạt động 2: Viết chính tả. (20’) - GV đọc bài chính tả một lượt. - Cho HS viết chính tả. - Chấm, chữa bài. Hoạt động 3: Làm bài tập. (8-10’) a) Hướng dẫn HS làm BT 2. - Cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc. Tìm các cặp từ ngữ chứa tiếng ghi ở mỗi cột dọc trong bảng a. - Cho HS làm bài. - Tổ chức tham gia trong chơi Thi tìm từ nhanh. - GV nhận xét. b) Hướng dẫn HS làm BT 3. - Cho HS đọc yêu cầu đề và giao việc.
Xem thêm

4 Đọc thêm

Tai ù có thể do ung thư vòm họng pdf

TAI Ù CÓ THỂ DO UNG THƯ VÒM HỌNG

- Do Virus Epstein Barr (EBV): đây là loại virút ở người thuộc nhóm Herpès là nguyên nhân gây bệnh u lympho Burkitt ở trẻ em. Những năm gần đây người ta hay nói đến sự liên quan giữa Ung thư vòm họng với EBV, do phát hiện được bộ gen của EBV trong tế bào khối u vòm họng và trong huyết thanh người bệnh ung thư vòm họng. - Yếu tố gen di truyền: gần đây có một số tác giả cho rằng những người cùng huyết thống có khả năng cùng mắc bệnh Ung thư vòm họng. Ngành di truyền học đã tìm thấy khoảng 30 gen ung thư nội sinh. Những gen này bình thường ở trạng thái tự động đóng lại và nằm im nhưng nếu có một cơ chế cảm ứng nào đó, gen ung thư sẽ thức dậy và gây nên hiện tượng phát triển vô tổ chức tạo ra ung thư. Tuy nhiên nhiều tác giả cho rằng căn nguyên của ung thư vòm họng không phải là đơn độc mà do nhiều yếu tố cùng tác động gây nên. Vì vậy công tác phòng chống ung thư vòm họng phải làm ở nhiều khâu, nhiều lĩnh vực khác nhau mới mang lại kết quả. 3. Triệu chứng bệnh - Giai đoạn sớm: có tới 80% bệnh nhân ung thư vòm bị nhức đầu âm ỉ và thường ở một bên đầu. Ù tai chiếm 70% ca bệnh, đa số ù một bên tai. Ngạt một bên mũi, chảy mũi nhầy, có thể chảy mũi mủ do viêm xoang phối hợp, thỉnh thoảng có xì mũi hoặc khạc ra máu . - Giai đoạn muộn: người bệnh nhức đầu liên tục, có lúc đau dữ dội. Ù tai tăng dần, dẫn tới nghe kém hoặc điếc (nghe kém thể dẫn truyền đơn thuần do bị tắc vòi Eustache), có thể gặp viêm tai giữa cùng bên do bội nhiễm. Mũi nghẹt liên tục , chảy mũi nhầy lẫn máu, chảy máu mũi. Thường 80% số bệnh nhân khi được chẩn đoán ung thư vòm họng đã có hạch cổ. Hạch thường nằm ở cùng bên với khối u và chính vì sự nổi hạch bất thường này mà người bệnh đi khám. Một số bệnh nhân đến với bệnh cảnh di căn xa như di căn phổi, gan…
Xem thêm

8 Đọc thêm

LỊCH BÁO GIẢNG KIÊM SỬ DỤNG THIẾT BỊ

LỊCH BÁO GIẢNG KIÊM SỬ DỤNG THIẾT BỊ

LỊCH BÁO GIẢNG KIÊM SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌCLớp:5 Tuần:35ThưùMôn Tên bài dạy buổi sáng Thiết bò dạy học Tên bài,môn học buổi chiều 2T .đọcToánĐ.đứcLòch sửÔn tập kiểm traLuyện tập chungThực hành cuối kì 2 và CNKiểm tra đònh kìVBT,thămBảng nhómLuyện toánLuyện tiếng việtLuyện tiếng việtThể dục 3C.tảToánLTvàCKhoaÔn tậpLuyện tập chungÔn tậpÔn MT và TNTN

1 Đọc thêm

bài giảng trang bị bảo hộ lao động cá nhân

BÀI GIẢNG TRANG BỊ BẢO HỘ LAO ĐỘNG CÁ NHÂN

ª Thực tế thì sự việc xảy ra trong tic tắc, quá nhanh đến nỗi ta không kòp có phản ứng CÁC YẾU TỐ NGUY HIỂM ĐV MẮT & MẶTHAZARD IDENTIFICATIONåéª 4 Loại TNLĐ gây thương toån maét/mặt:1. Tiếp xúc Bụi, Khói, Khí, Hơi các hoá chất rắn, lỏng2. Văng hoá chất, mãnh vụn vào mắt/mặt 3 Nhì ù h ù ườ đ ä (h ø l )3. Nhìn aùnh saùng cường đoä cao (h

96 Đọc thêm

Kinh nghiệm đánh chắn toàn tập

KINH NGHIỆM ĐÁNH CHẮN TOÀN TẬP

Chắn học toàn tập(Sưu tầm và biên soạn)1. Các yếu tố tạo nên chiến thắng 2. Nhất ù nhì bơm đì 3. Các con số toán học cho từng trường hợp cụ thể trong 1 ván chắn 4. Bắt bài, đánh kín bài 5. Bắt trơ, khuyết của làng6. Những kinh nghiệm thực chiếnMình vốn là người rất đam mê chơi chắn, chinh chiến cũng được 6 năm rùi. Khi mới học chơi chắn mình nghĩ đánh chắn hay là do kinh nghiệm, phải mất học phí thì mới đánh hay được. Quả thật lúc mới chơi mình thua là chủ yếu nhưng giờ thì khác rùi.heheSo với các game bài khác thì chơi đánh chắn tốn khá nhiều thời gian và đòi hỏi tính chiến thuật,kỹ thuật khá cao. Đây là những kinh nghiệm mình sưu tầm và biên soạn để chia sẻ cho những ai đam mê chắn học.
Xem thêm

15 Đọc thêm

Cùng chủ đề