TẢI ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG MÔN TIẾNG ANH LỚP 12 TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU, VĨNH PHÚC NĂM 2015 - 2016 (LẦN 1) - ĐỀ KIỂM TRA KSCL MÔN TIẾNG ANH LỚP 12 CÓ ĐÁP ÁN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Tải Đề thi khảo sát chất lượng môn Tiếng Anh lớp 12 trường THPT Đồng Đậu, Vĩnh Phúc năm 2015 - 2016 (Lần 1) - Đề kiểm tra KSCL môn Tiếng Anh lớp 12 có đáp án":

Tải Đề thi khảo sát chất lượng môn Tiếng Anh lớp 12 trường THPT Đồng Đậu, Vĩnh Phúc năm 2015 - 2016 (Lần 1) - Đề kiểm tra KSCL môn Tiếng Anh lớp 12 có đáp án

TẢI ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG MÔN TIẾNG ANH LỚP 12 TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU, VĨNH PHÚC NĂM 2015 - 2016 (LẦN 1) - ĐỀ KIỂM TRA KSCL MÔN TIẾNG ANH LỚP 12 CÓ ĐÁP ÁN

A. SECTION A (8 points)
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.
Question 1: A. weekends B. schools C. secrets D. solutions Question 2: A. knocked B. missed C. finished D. organized

9 Đọc thêm

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 MÔN TIẾNG ANH NĂM 2019-2020 CÓ ĐÁP ÁN - TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 MÔN TIẾNG ANH NĂM 2019-2020 CÓ ĐÁP ÁN - TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN

Dưới đây là Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Tiếng Anh năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Hàn Thuyên dành cho các em học sinh lớp 11 và ôn thi khảo sát chất lượng môn Tiếng Anh lớp 12 sắp tới, việc tham khảo đề thi này giúp các bạn củng cố kiến thức luyện thi một cách hiệu quả. Chúc các em ôn tập kiểm tra đạt kết quả cao!

Đọc thêm

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017 MÔN TIẾNG ANH TRƯỜNG THPT YÊN LẠC, VĨNH PHÚC CÓ ĐÁP ÁN

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017 MÔN TIẾNG ANH TRƯỜNG THPT YÊN LẠC, VĨNH PHÚC CÓ ĐÁP ÁN

TRANG 1 SỞ GD – ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT YÊN LẠC Đề thi có 04 trang ĐỀ KSCL ÔN THI THPT QUỐC GIA LẦN 3 – LỚP 12 NĂM HỌC 2016-2017 ĐỀ THI MÔN: TIẾNG ANH _Thời gian làm bài: 60 phút , khôn[r]

4 Đọc thêm

Đề kiểm tra chọn đội tuyển học sinh giỏi cấp trường môn Tiếng Anh lớp 12 năm học 2015-2016 – Trường THPT Hàn Thuyên

Đề kiểm tra chọn đội tuyển học sinh giỏi cấp trường môn Tiếng Anh lớp 12 năm học 2015-2016 – Trường THPT Hàn Thuyên

A. her boss felt sorry for Mary B. Mary was shocked C. Mary’s face turned pale D. all are correct 18. We shouldn’t give the children everything they ask for; they will become completely _____. A. spoilt B. wounded C. damaged D. destroyed 19.I usually buy my clothes ………………. It’s cheaper than going to a dress maker A. off the peg B. on the house C. in public D. on the shelf 20. She listened so attentively that not a word_______. A. did she miss B. she missed C. she didn't miss D. she had missed Your answers: 1…… 2…… 3…… 4…… 5…… 6…… 7…... 8…… 9…… 10…...
Xem thêm

Đọc thêm

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 2 môn Toán năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Đồng Đậu

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 MÔN TOÁN NĂM 2019-2020 CÓ ĐÁP ÁN - TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU

Mời các bạn cùng tham khảo Đề thi thử THPT Quốc gia lần 2 môn Toán năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Đồng Đậu. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho giáo viên và học sinh trong quá trình giảng dạy và học tập môn Toán lớp 12. Mời các em cùng tham khảo.

8 Đọc thêm

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG MÔN TOÁN 12 NĂM 2019 - THPT ĐỒNG ĐẬU, VĨNH PHÚC

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG MÔN TOÁN 12 NĂM 2019 - THPT ĐỒNG ĐẬU, VĨNH PHÚC

Dưới đây là Đề khảo sát chất lượng môn Toán 12 năm 2019 - THPT Đồng Đậu, Vĩnh Phúc giúp các em kiểm tra lại đánh giá kiến thức của mình và có thêm thời gian chuẩn bị ôn tập cho kì thi sắp tới được tốt hơn. Chúc các em ôn tập kiểm tra đạt kết quả cao.

20 Đọc thêm

đề thi kiểm tra môn tiếng anh lớp 6 có đáp án chi tiết

ĐỀ THI KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT

... điểm 0.5 điểm ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015- 20 16 Môn: Tiếng Anh - Lớp Thời gian: 60 phút (Không kể thời gian phát đề) Thí sinh làm trực tiếp vào đề kiểm tra - Họ tên:... THANH OAI ĐỀ THI OLYMPIC LỚP TRƯỜNG THCS PHƯƠNG TRUNG Năm học 2014 - 2015 Môn: Tiếng Anh Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề) Chú ý:- Bộ đề thi gồm có 05 trang, từ trang 01 đến trang... lập – Tự – Hạnh phúc ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HKII - NĂM HỌC 2015 – 20 16 Môn thi: Anh Văn; LỚP: Thời gian: 60 phút (không kể thời gian phát đề) A MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA: Ma trix Chủ đề Nhận
Xem thêm

49 Đọc thêm

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM MÔN TOÁN LỚP 12 NĂM HỌC 2015-2016 – TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ 1

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM MÔN TOÁN LỚP 12 NĂM HỌC 2015-2016 – TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ 1

Mời các bạn và quý phụ huynh cùng tham khảo Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 12 năm học 2015-2016 – Trường THPT Thuận Thành số 1 để hỗ trợ cho quá trình học tập và ôn luyện kiến thức cho học sinh khối 12.

Đọc thêm

Đề thi chọn Học sinh giỏi lớp 12 môn văn THPT Tỉnh Vĩnh Phúc 2014 2015

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 MÔN VĂN THPT TỈNH VĨNH PHÚC 2014 2015

Đề thi chọn Học sinh giỏi lớp 12 môn văn THPT Tỉnh Vĩnh Phúc 2014 2015Đề thi chọn Học sinh giỏi lớp 12 môn văn THPT Tỉnh Vĩnh Phúc 2014 2015Đề thi chọn Học sinh giỏi lớp 12 môn văn THPT Tỉnh Vĩnh Phúc 2014 2015Đề thi chọn Học sinh giỏi lớp 12 môn văn THPT Tỉnh Vĩnh Phúc 2014 2015Đề thi chọn Học sinh giỏi lớp 12 môn văn THPT Tỉnh Vĩnh Phúc 2014 2015Đề thi chọn Học sinh giỏi lớp 12 môn văn THPT Tỉnh Vĩnh Phúc 2014 2015

6 Đọc thêm

Đề kiểm tra học kì 2 năm học 2014 2015 môn Toán lớp 12

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2014 2015 MÔN TOÁN LỚP 12

Đề kiểm tra học kì 2 năm học 2014 2015 môn Toán lớp 12Đề kiểm tra học kì 2 năm học 2014 2015 môn Toán lớp 12Đề kiểm tra học kì 2 năm học 2014 2015 môn Toán lớp 12Đề kiểm tra học kì 2 năm học 2014 2015 môn Toán lớp 12Đề kiểm tra học kì 2 năm học 2014 2015 môn Toán lớp 12Đề kiểm tra học kì 2 năm học 2014 2015 môn Toán lớp 12

5 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIÊT TIẾNG ANH 12 UNIT 116 CÓ ĐÁP ÁN

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIÊT TIẾNG ANH 12 UNIT 116 CÓ ĐÁP ÁN

David got his job with the Liverpool-based company four months ago, a year after leaving school with six O-levels and working for a time in a computer shop. "I got the job because the people who run the firm knew 1 had already written some programs," he said.
"I suppose £35,000 sounds a lot but actually that's being pessimistic. I hope it will come to more than that this year." He spends some of his money on records and clothes, and gives his mother £20 a week. But most his spare time is spent working.

52 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIÊT TIẾNG ANH 12 UNIT 1 CÓ ĐÁP ÁN

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIÊT TIẾNG ANH 12 UNIT 1 CÓ ĐÁP ÁN

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIÊT TIẾNG ANH 12 UNIT 1 CÓ ĐÁP ÁN gồm các câu hỏi trắc nghiệm môn tiếng anh lớp 12, đặc biệt tài liệu được bổ sung đáp án dưới phần đề. Rất mong tài liệu này sẽ giúp ích cho quý thầy cô và các bạn trong giảng dạy và học tập.

2 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIẾNG ANH LỚP 12 LẦN 1

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIẾNG ANH LỚP 12 LẦN 1

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIẾNG ANH LỚP 12 LẦN 1 gồm các câu hỏi trắc nghiệm môn tiếng anh lớp 12 phục vụ cho các bạn luyện tập trước kiểm tra cũng như cung cấp dạng đề cho quý thầy cô tham khảo. Rất mong tài liệu này sẽ giúp ích cho quý thầy cô và các bạn trong giảng dạy và học tập.

5 Đọc thêm

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI ANH VĂN 12 CÓ ĐÁP ÁN

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI ANH VĂN 12 CÓ ĐÁP ÁN

TRANG 7 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÁI BÌNH ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 NĂM HỌC 2015-2016 MÔN: TIẾNG ANH _THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT, KHÔNG KỂ THỜI GIAN GIAO ĐỀ._ _ĐỀ GỒM 05 TRANG; THÍ[r]

25 Đọc thêm

ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH CÓ ĐÁP ÁN

ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH CÓ ĐÁP ÁN

Đề thi vào lớp 10 môn tiếng anh có đáp án Đề thi vào lớp 10 môn tiếng anh có đáp án Đề thi vào lớp 10 môn tiếng anh có đáp án Đề thi vào lớp 10 môn tiếng anh có đáp án Đề thi vào lớp 10 môn tiếng anh có đáp án Đề thi vào lớp 10 môn tiếng anh có đáp án Đề thi vào lớp 10 môn tiếng anh có đáp án Đề thi vào lớp 10 môn tiếng anh có đáp án Đề thi vào lớp 10 môn tiếng anh có đáp án Đề thi vào lớp 10 môn tiếng anh có đáp án Đề thi vào lớp 10 môn tiếng anh có đáp án Đề thi vào lớp 10 môn tiếng anh có đáp án Đề thi vào lớp 10 môn tiếng anh có đáp án Đề thi vào lớp 10 môn tiếng anh có đáp án Đề thi vào lớp 10 môn tiếng anh có đáp án Đề thi vào lớp 10 môn tiếng anh có đáp án Đề thi vào lớp 10 môn tiếng anh có đáp án Đề thi vào lớp 10 môn tiếng anh có đáp án Đề thi vào lớp 10 môn tiếng anh có đáp án Đề thi vào lớp 10 môn tiếng anh có đáp án Đề thi vào lớp 10 môn tiếng anh có đáp án Đề thi vào lớp 10 môn tiếng anh có đáp án Đề thi vào lớp 10 môn tiếng anh có đáp án Đề thi vào lớp 10 môn tiếng anh có đáp án Đề thi vào lớp 10 môn tiếng anh có đáp án Đề thi vào lớp 10 môn tiếng anh có đáp án Đề thi vào lớp 10 môn tiếng anh có đáp án Đề thi vào lớp 10 môn tiếng anh có đáp án Đề thi vào lớp 10 môn tiếng anh có đáp án Đề thi vào lớp 10 môn tiếng anh có đáp án Đề thi vào lớp 10 môn tiếng anh có đáp án Đề thi vào lớp 10 môn tiếng anh có đáp án Đề thi vào lớp 10 môn tiếng anh có đáp án Đề thi vào lớp 10 môn tiếng anh có đáp án Đề thi vào lớp 10 môn tiếng anh có đáp án Đề thi vào lớp 10 môn tiếng anh có đáp án Đề thi vào lớp 10 môn tiếng anh có đáp án v
Xem thêm

Đọc thêm

Đề thi HSG Hóa Học 10 Vĩnh Phúc 2014 2015 (CÓ ĐÁP ÁN)

ĐỀ THI HSG HÓA HỌC 10 VĨNH PHÚC 2014 2015 (CÓ ĐÁP ÁN)

Đề thi và đáp án học sinh giỏi môn Hóa Học lớp 10 tỉnh Vĩnh Phúc 2014 2015,
đề thi olympic hoá học 10, đề thi hsg hóa 10, tỉnh vĩnh phúc, đề thi hsg lớp 10 môn hóa học tỉnh vp có đáp án, đề thi hsg hóa 12 tỉnh vĩnh phúc

7 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIẾNG ANH 12 LẦN 1 CÓ ĐÁP ÁN

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIẾNG ANH 12 LẦN 1 CÓ ĐÁP ÁN

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIẾNG ANH 12 LẦN 1 CÓ ĐÁP ÁN gồm các câu hỏi trắc nghiệm môn tiếng anh lớp 12, đặc biệt tài liệu được bổ sung đáp án dưới phần đề. Rất mong tài liệu này sẽ giúp ích cho quý thầy cô và các bạn trong giảng dạy và học tập.

4 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIẾNG ANH 12 LẦN 1 CÓ ĐÁP ÁN

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIẾNG ANH 12 LẦN 1 CÓ ĐÁP ÁN

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIẾNG ANH 12 LẦN 1 CÓ ĐÁP ÁN gồm các câu hỏi trắc nghiệm môn tiếng anh lớp 12, đặc biệt tài liệu được bổ sung đáp án dưới phần đề. Rất mong tài liệu này sẽ giúp ích cho quý thầy cô và các bạn trong giảng dạy và học tập.

5 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIẾNG ANH LỚP 12 CÓ ĐÁP ÁN

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIẾNG ANH LỚP 12 CÓ ĐÁP ÁN

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TIẾNG ANH LỚP 12 CÓ ĐÁP ÁN gồm các câu hỏi trắc nghiệm môn tiếng anh lớp 12, đặc biệt tài liệu được bổ sung đáp án dưới phần đề. Rất mong tài liệu này sẽ giúp ích cho quý thầy cô và các bạn trong giảng dạy và học tập.

3 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA + ĐÁP ÁN TIẾNG ANH 12

ĐỀ KIỂM TRA + ĐÁP ÁN TIẾNG ANH 12

Tài liệu gồm đề kiểm tra, đáp án môn tiếng anh lớp 12 lần 1. Đề kiểm tra gồm các phần: I. Listening; II. Language focus ( phonetics, vocabulary, grammar). III. Reading. IV. Writing. Trong đó có cả tự luận và trắc nghiệm khách quan.

8 Đọc thêm

Cùng chủ đề