GIÁO ÁN LỚP 4 TUẦN 19 MÔN: LUYỆN TỪ VÀ CÂU BÀI DẠY: CHỦ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI LÀM GÌ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Giáo án lớp 4 Tuần 19 môn: Luyện từ và câu Bài dạy: Chủ ngữ trong câu kể ai làm gì":

Giáo án Luyện từ và câu Lớp 4 - Tuần 19 - Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì?

Giáo án Luyện từ và câu Lớp 4 - Tuần 19 - Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì?

PhÇn nhËn xÐt - 1HS đọc nội dung bài tập, cả lớp đọc thầm đoạn văn, từng cặp trao đổi, trả lời lần lượt 3 câu hỏi vào vào vở BT.. - GVgắn lên bảng 3 tờ phiếu đã viết nội dung đoạn văn, m[r]

Đọc thêm

Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì?

LUYỆN TỪ VÀ CÂU CHỦ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI LÀM GÌCả thung lũng như một bức tranh thủy mặc. Những sinh hoạt của ngày mới bắt đầu. Trong rừng, chim chĩc hĩt véo von. Thanh niên lên rẫy. Phụ nữ giặt giũ bên những giếng nước. Em nhỏ đùa vui trước nhà sàn. Các cụ già chụm đầu bên những ché rượu cần.

11 Đọc thêm

bài Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì | Ngữ văn, Lớp 4 - Ôn Luyện

bài Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì | Ngữ văn, Lớp 4 - Ôn Luyện


Luyện từ và câu I/. Nhận xét:
Một đàn ngỗng vươn dài cổ, chúi mỏ về phía trước, định đớp bọn trẻ. Hùng đút vội khẩu súng gỗ vào túi quần, chạy biến. Thắng mếu máo nấp vào sau lưng Tiến. Tiến không có súng, cũng chẳng có kiếm. Em liền nhặt một cành xoan, xua đàn ngỗng ra xa. Đàn ngỗng kêu quàng quạc, vươn cổ chạy miết.

Đọc thêm

BÀI LUYỆN TỪ VÀ CÂU - CHỦ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI LÀ GÌ- | NGỮ VĂN, LỚP 4 - ÔN LUYỆN

BÀI LUYỆN TỪ VÀ CÂU - CHỦ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI LÀ GÌ- | NGỮ VĂN, LỚP 4 - ÔN LUYỆN

Nhấn chuột vào ô trống trước câu trả lời đúng.. Chính xác - Click chuột để tiếp tục Chưa chính xác - Click chuột để tiếp tục. Bạn đã trả lời một cách chính xác! Câu trả lời của bạn:[r]

Đọc thêm

TẢI VIẾT ĐOẠN VĂN KHOẢNG 5 CÂU NÓI VỀ VIỆC TRỰC NHẬT LỚP CỦA TỔ EM, TRONG ĐÓ CÓ CÂU KIỂU AI LÀM GÌ? - LUYỆN TỪ VÀ CÂU TUẦN 20: LUYỆN TẬP VỀ CÂU KỂ AI LÀM GÌ?

TẢI VIẾT ĐOẠN VĂN KHOẢNG 5 CÂU NÓI VỀ VIỆC TRỰC NHẬT LỚP CỦA TỔ EM, TRONG ĐÓ CÓ CÂU KIỂU AI LÀM GÌ? - LUYỆN TỪ VÀ CÂU TUẦN 20: LUYỆN TẬP VỀ CÂU KỂ AI LÀM GÌ?

khoảng 5 câu kể về công việc trực nhật lớp của tổ em, trong đó có dùng kiểu câu Ai làm gì.. Phần soạn bài Luyện từ và câu Tuần 20: Luyện tập về Câu kể Ai làm gì.[r]

Đọc thêm

LT&C 4 - TUẦN 19 - BÀI: CHỦ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI LÀM GÌ?

LT&C 4 - TUẦN 19 - BÀI: CHỦ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI LÀM GÌ?

ĐẶT CÂU VỚI CÁC TỪ NGỮ SAU LÀM CHỦ NGỮ:_ TRANG 12 LUYỆN TỪ VÀ CÂU - TRONG CÂU KỂ AI LÀM GÌ?, CHỦ NGỮ CHỈ SỰ VẬT NGƯỜI, CON VẬT HAY ĐỒ VẬT CÂY CỐI ĐƯỢC NHÂN HOÁ CÓ HOẠT ĐỘNG ĐƯỢC NÓI ĐẾN [r]

14 Đọc thêm

Tuần 19: LTVC: Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì?

Tuần 19: LTVC: Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì?

chỉ đồ vật, cây cối được nhân hóa có hoạt động được nói đến ở vị ngữ.. Ngọn mồng tơi Cánh tay cần cẩu..[r]

Đọc thêm

Tuần 19 - LTVC - Bài: Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì?

Tuần 19 - LTVC - Bài: Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì?

Bài 3 : Đặt câu nói về hoạt động của từng nhóm người : Đặt câu nói về hoạt động của từng nhóm người hoặc vật được miêu tả trong bức tranh sau:. hoặc vật được miêu tả trong bức tranh sa[r]

Đọc thêm

Giáo án Luyện từ và câu 4: Chủ ngữ trong câu kể ai là gì?

Giáo án Luyện từ và câu 4: Chủ ngữ trong câu kể ai là gì?

trong đoạn văn và xác định được CN của câu tìm được BT1, mục III; biết ghép các bộ phận cho trước thành câu kể theo mẫu đã học BT2; đặt được câu kể Ai là gì.. với từ ngữ cho trước làm CN[r]

Đọc thêm

LUYỆN TỪ VÀ CÂU: CHỦ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI LÀM GÌ?

LUYỆN TỪ VÀ CÂU: CHỦ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI LÀM GÌ?

CÂU 2 TRANG 7 SGK TIẾNG VIỆT 4: Đặt câu với các từ ngữ sau làm chủ ngữ a Các chú công nhân b Mẹ em c Chim sơn ca TRẢ LỜI: Các chú công nhân đang thay ca Mẹ em đang dọn dẹp nhà cửa Chim s[r]

3 Đọc thêm

Giáo án Lớp 4 Tuần 19 năm 2015

Giáo án Lớp 4 Tuần 19 năm 2015

Giáo án Lớp 4 Tuần 19 năm 2015 dưới đây bao gồm những bài giáo án như: Tập đọc - Bốn anh tài; Ki – lô – mét vuông; Thực hành tiếng Việt; Kim tự tháp ai cập phân biệt s/x - iêc/iêt; Thực hành toán; Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì? và một số bài giáo án khác.

Đọc thêm