GIÁO ÁN LỚP 4 TUẦN 09 MÔN : THỂ DỤC BÀI 17 : ĐỘNG TÁC CHÂN - TRÒ CHƠI “ NHANH LÊN BẠN ƠI”

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Giáo án lớp 4 Tuần 09 môn : Thể dục bài 17 : Động tác chân - Trò chơi “ nhanh lên bạn ơi”":

Giáo án Lớp 3 Tuần 10 - GV: Trần Ngọc Thiêm

Giáo án Lớp 3 Tuần 10 - GV: Trần Ngọc Thiêm

Học động tác chân và động tác lườn của bài thể dục phát triển chung tương đối đúng.. - Chơi trò chơi "Nhanh lên bạn ơi" chơi tương đối chủ động.[r]

Đọc thêm

GIÁO ÁN TOÁN LỚP 5 TUẦN 17

GIÁO ÁN TOÁN LỚP 5 TUẦN 17

giáo án toán lớp 5 tuần 17.giáo án toán lớp 5 tuần 17.giáo án toán lớp 5 tuần 17.giáo án toán lớp 5 tuần 17.giáo án toán lớp 5 tuần 17.giáo án toán lớp 5 tuần 17.giáo án toán lớp 5 tuần 17.giáo án toán lớp 5 tuần 17.giáo án toán lớp 5 tuần 17.giáo án toán lớp 5 tuần 17

Đọc thêm

Giáo án môn Thể dục 2 - Bài 35: Trò chơi “vòng tròn” - “nhanh lên bạn ơi”

Giáo án môn Thể dục 2 - Bài 35: Trò chơi “vòng tròn” - “nhanh lên bạn ơi”

Cho HS chơi thử kết hợp đọc vần điệu của trò chơi, GV quan sát thao dõi kịp thời sửa sai, GV kết hợp chỉ dẫn thêm để HS nắm vững.. Sau đó cho HS chơi thử 12 lần rồi chơi chính thức.[r]

Đọc thêm

Giáo án thể dục lớp 3 - Bài 28 HOÀN THIỆN BÀI THỂ DỤC pptx

GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 3 - BÀI 28 HOÀN THIỆN BÀI THỂ DỤC PPTX

TRANG 1 Giáo án thể dục lớp 3 - Bài 28 HOÀN THIỆN BÀI THỂ DỤC I/ MỤC TIÊU: Hoàn thiện bài TD phát triển chung,thuộc bài và thực hiện động tác tương đối chính xác.Chơi trò chơi “ Đua ngựa[r]

5 Đọc thêm

Giáo án thể dục lớp 5 - BÀI 23: ÔN 5 ĐỘNG TÁC ĐÃ HỌC. TRÒ CHƠI: AI NHANH VÀ pps

GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 5 - BÀI 23: ÔN 5 ĐỘNG TÁC ĐÃ HỌC. TRÒ CHƠI: AI NHANH VÀ PPS

TRÒ CHƠI: AI NHANH VÀ KHÉO HƠN I.MỤC TIÊU: - Ôn tập các động tác: Vươn thở, tay, chân, vặn mình và toàn thân của bài thể dục phát triển chung.. Yêu cầu tập đúng và liên hoàn các động tác[r]

4 Đọc thêm

Giáo án thể dục lớp 5 - BÀI 23: ÔN 5 ĐỘNG TÁC ĐÃ HỌC. TRÒ CHƠI: AI NHANH VÀ KHÉO HƠN pptx

GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 5 - BÀI 23: ÔN 5 ĐỘNG TÁC ĐÃ HỌC. TRÒ CHƠI: AI NHANH VÀ KHÉO HƠN PPTX

TRÒ CHƠI: AI NHANH VÀ KHÉO HƠN I.MỤC TIÊU: - Ôn tập các động tác: Vươn thở, tay, chân, vặn mình và toàn thân của bài thể dục phát triển chung.. Yêu cầu tập đúng và liên hoàn các động tác[r]

5 Đọc thêm

giáo án môn thể dục lớp 5

giáo án môn thể dục lớp 5

giáo án môn thể dục lớp 5 giáo án môn thể dục lớp 5 giáo án môn thể dục lớp 5 giáo án môn thể dục lớp 5 giáo án môn thể dục lớp 5 giáo án môn thể dục lớp 5 giáo án môn thể dục lớp 5 giáo án môn thể dục lớp 5

Đọc thêm

Giáo án thể dục lớp 2 – Bài 35: Trò chơi “Vòng tròn” và “Nhanh lên bạn ơi!” docx

GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 2 – BÀI 35: TRÒ CHƠI “VÒNG TRÒN” VÀ “NHANH LÊN BẠN ƠI!” DOCX

TRANG 2 ĐỊNH LƯỢNG PH ẦN NỘI DUNG SỐ LẦ N THỜ I GIA N PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC MỞ ĐẦ U - Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.. - Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu.[r]

5 Đọc thêm

Đề và đáp án KT CK2 K2 (TNXH) 2009-2010

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KT CK2 K2 TNXH 2009 2010

• Kiểm tra bài thể dục phát triển chung Gồm 8 động tác:
1) Động tác vươn thở 2) Động tác tay 3) Động tác chân 4) Động tác lườn 5) Động tác bụng 6) Động tác toàn thân 7) Động tác nhảy 8) Động tác điều hoà • Hình thức kiểm tra :

3 Đọc thêm

Giáo án môn Thể dục lớp 2 - Tuần 18 - Bài 35: Trò chơi: “vòng tròn – nhanh lên bạn ơi”

Giáo án môn Thể dục lớp 2 - Tuần 18 - Bài 35: Trò chơi: “vòng tròn – nhanh lên bạn ơi”

- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học - Đứng tại chố vố tay hát - Chạy nhẹ nhàng theo địa hình tự nhiên - Xoay các khớp.. Phần Cơ Bản a Sơ kết học kì I..[r]

Đọc thêm

Giáo án Thể dục lớp 5 - Tiết 22: Động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình và toàn thân Trò chơi : “Chạy nhanh theo số” - Trương Tiến Đạt - Trường Tiểu học "C" Mỹ Đức

Giáo án Thể dục lớp 5 - Tiết 22: Động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình và toàn thân Trò chơi : “Chạy nhanh theo số” - Trương Tiến Đạt - Trường Tiểu học "C" Mỹ Đức

MỤC TIEÂU - Biết cách thực hiện động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình và toàn thân của bài thể dục phaùt trieån chung.. - Trò chơi “Chạy nhanh theo số”.[r]

Đọc thêm

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 34 (TUẦN 17)

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 34 (TUẦN 17)

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 34 (TUẦN 17)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 34 (TUẦN 17)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 34 (TUẦN 17)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 34 (TUẦN 17)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 34 (TUẦN 17)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 34 (TUẦN 17)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 34 (TUẦN 17)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 34 (TUẦN 17)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 34 (TUẦN 17)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 34 (TUẦN 17)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 34 (TUẦN 17)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 34 (TUẦN 17)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 34 (TUẦN 17)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 34 (TUẦN 17)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 34 (TUẦN 17)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 34 (TUẦN 17)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 34 (TUẦN 17)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 34 (TUẦN 17)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 34 (TUẦN 17)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 34 (TUẦN 17)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 34 (TUẦN 17)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 34 (TUẦN 17)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 34 (TUẦN 17)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 34 (TUẦN 17)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 34 (TUẦN 17)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 34 (TUẦN 17)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 34 (TUẦN 17)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 34 (TUẦN 17)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 34 (TUẦN 17)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 34 (TUẦN 17)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 34 (TUẦN 17)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 34 (TUẦN 17)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 34 (TUẦN 17)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 34 (TUẦN 17)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 34 (TUẦN 17)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 34 (TUẦN 17)GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 6-TIẾT 34 (TUẦN 17)
Xem thêm

Đọc thêm

Giáo án Thể dục lớp 5 - Tiết 21: Động tác toàn thân Trò chơi : “Ai nhanh va khéo hơn” - Trương Tiến Đạt - Trường Tiểu học "C" Mỹ Đức

Giáo án Thể dục lớp 5 - Tiết 21: Động tác toàn thân Trò chơi : “Ai nhanh va khéo hơn” - Trương Tiến Đạt - Trường Tiểu học "C" Mỹ Đức

MỤC TIEÂU - Biết cách thực hiện động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình và vươn thở của bài thể dục phát trieån chung.. - Trò chơi “Chạy nhanh theo số”.[r]

Đọc thêm

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 4

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 4

Mời các bạn tham khảo Giáo án Tin học lớp 4 Tuần 1 đến tuần 7 sau đây để biết cách biên soạn một bài giáo án môn Tin học lớp 4 theo chuẩn giáo dục kiến thức và kỹ năng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Đọc thêm

Giáo án thể dục lớp 5 - BÀI 29: BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG TRÒ CHƠI: THỎ NHẢY potx

GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 5 - BÀI 29: BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG TRÒ CHƠI: THỎ NHẢY POTX

TRANG 1 GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 5 - BÀI 29: BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG TRÒ CHƠI: THỎ NHẢY I.MỤC TIÊU: - Ôn tập bài thể dục phát triển chung.. Yêu cầu tập đúng và liên hoàn các động tác.[r]

5 Đọc thêm

Giáo án thể dục lớp 5 - BÀI 30: BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG TRÒ CHƠI: THỎ NHẢY ppsx

GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 5 - BÀI 30: BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG TRÒ CHƠI: THỎ NHẢY PPSX

TRANG 1 GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 5 - BÀI 30: BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG TRÒ CHƠI: THỎ NHẢY I.MỤC TIÊU: - Ôn tập bài thể dục phát triển chung.. Yêu cầu tập đúng và liên hoàn các động tác.[r]

5 Đọc thêm

GIÁO ÁN TUẦN 10

GIÁO ÁN TUẦN 10

NĂNG LỰC CHUNG - Tự chủ và tự học: Tự xem, sưu tầm tranh ảnh, tìm hiểu và khẩu lệnh, các động tác Vươn thở, tay, chân và lườn, trò chơi “Nhanh lên bạn ơi” - Giao tiếp và hợp tác: Biết ph[r]

31 Đọc thêm

Tiết 1 Thể dục lớp 6

TIẾT 1 THỂ DỤC LỚP 6

I- Mục tiêu
- Giới thiệu nội dung chơng trình lớp 7.
- Phòng tránh chấn thơng khi hoạt động thể dục thể thao.
* Học sinh xác định đúng đắn tinh thần thái độ học tập với rèn luyện. Biết cách phòng tránh trấn thơng khi hoạt động thể dục thể thao.

1 Đọc thêm

Giáo án Lớp 4 Tuần 17 năm 2015

Giáo án Lớp 4 Tuần 17 năm 2015

Mời các bạn tham khảo Giáo án Lớp 4 Tuần 17 năm 2015 sau đây để biết được hệ thống những bài giáo án môn Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, Thể dục,... trong chương trình lớp 4 tuần 17. Với các giáo viên lớp 4 thì đây là tài liệu hữu ích.

Đọc thêm

Bai 16 Dong tac vuon tho va tay Tro choi Nhanh len ban oi

BAI 16 DONG TAC VUON THO VA TAY TRO CHOI NHANH LEN BAN OI

Học động tác vươn thở, tay và ôn lại trò chơi “Nhanh lên bạn ơi!” Học động tác tay, chân và chơi trò chơi “Nhanh lên bạn ơi !” Học động tác vươn thở và chơi trò chơi “Nhanh lên bạn ơi !”[r]

29 Đọc thêm

Cùng chủ đề