GIÁO ÁN LỚP 4 MÔN TOÁN - PHÉP CỘNG PHÂN SỐ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Giáo án lớp 4 môn Toán - Phép cộng phân số":

Giáo án Toán 4 chương 4 bài 2: Phép cộng phân số

Giáo án Toán 4 chương 4 bài 2: Phép cộng phân số

Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo Giáo án Toán 4 chương 4 bài 2: Phép cộng phân số để nâng cao kĩ năng và kiến thức soạn giáo án theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình dạy học. Giáo án Toán 4 chương 4 bài 2: Phép cộng phân số được soạn với hình thức 3 cột phù hợp quy định bộ GD và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Đọc thêm

GIÁO ÁN MÔN TOÁN LỚP 7

GIÁO ÁN MÔN TOÁN LỚP 7

Quy tắc cộng, trừ, nhõn, chia số thập phõn.
HI. PHƯƠNG PHÁP: - Thuyết trỡnh, vấn đỏp.
- Tổ chức cỏc hoạt động của học sinh, rốn phương phỏp tự học. - Tăng cường học tập cỏ thể, phối hợp với học tập hợp tỏc. IV. TIẾN TRèNH LấN LỚP:

Đọc thêm

Giáo án lớp 1 theo thông tư 2345

GIÁO ÁN LỚP 1 THEO THÔNG TƯ 2345

Giáo án lớp 1 theo thông tư 2345 tuần 1. Đầy đủ các môn Toán, Tiếng Việt, Đạo đức. Giáo án lớp 1 theo thông tư 2345 tuần 1. Đầy đủ các môn Toán, Tiếng Việt, Đạo đức. Giáo án lớp 1 theo thông tư 2345 tuần 1. Đầy đủ các môn Toán, Tiếng Việt, Đạo đức

41 Đọc thêm

Giáo án Lớp 4 Tuần 17 năm 2015

Giáo án Lớp 4 Tuần 17 năm 2015

Mời các bạn tham khảo Giáo án Lớp 4 Tuần 17 năm 2015 sau đây để biết được hệ thống những bài giáo án môn Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, Thể dục,... trong chương trình lớp 4 tuần 17. Với các giáo viên lớp 4 thì đây là tài liệu hữu ích.

Đọc thêm

CĐTOÁN6.SỐ

CĐTOÁN6.SỐ


Chuyên đề toán 6 Trần Quốc Tộ Bài 3. Chứng minh rằng các tổng sau lớn hơn 1.
a) M = 8 3 + 15 3 + 3 7 b)N = 19 60 + 100 29 + 150 39 + 300 49 ; c) P = 41 90 + 72 31 + 40 21 + − 45 11 + 36 − 1
Giải

2 Đọc thêm

Toán nâng cao về Phân số lớp 6

Toán nâng cao về Phân số lớp 6

Toán nâng cao về Phân số lớp 6Toán nâng cao về Phân số lớp 6Toán nâng cao về Phân số lớp 6Toán nâng cao về Phân số lớp 6Toán nâng cao về Phân số lớp 6Toán nâng cao về Phân số lớp 6Toán nâng cao về Phân số lớp 6Toán nâng cao về Phân số lớp 6Toán nâng cao về Phân số lớp 6Toán nâng cao về Phân số lớp 6Toán nâng cao về Phân số lớp 6Toán nâng cao về Phân số lớp 6Toán nâng cao về Phân số lớp 6Toán nâng cao về Phân số lớp 6Toán nâng cao về Phân số lớp 6Toán nâng cao về Phân số lớp 6Toán nâng cao về Phân số lớp 6Toán nâng cao về Phân số lớp 6Toán nâng cao về Phân số lớp 6Toán nâng cao về Phân số lớp 6Toán nâng cao về Phân số lớp 6
Xem thêm

Đọc thêm

Giáo án môn Toán khối 4 - Tiết 113: Phép cộng phân số

Giáo án môn Toán khối 4 - Tiết 113: Phép cộng phân số

Nhận xét Bài mới: Phép cộng phân số Hoạt động 2 : Ví dụ: 1 băng giấy, bạn Nam tô màu băng giấy sau đó tô tiếp.. -Băng giấy được chia thành bao nhiêu phần bằng nhau?[r]

Đọc thêm

Giáo án môn Toán lớp 2 sách Cánh diều: Tuần 4

GIÁO ÁN MÔN TOÁN LỚP 2 SÁCH CÁNH DIỀU: TUẦN 4

Giáo án môn Toán lớp 2 sách Cánh diều: Tuần 4 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh thực hành cộng (có nhớ) trong phạm vi 20 theo cách “đếm thêm” và “làm cho tròn 10”; vận dụng giải quyết một số vấn đề thực tế liên quan đến phép cộng có nhớ trong phạm vi 20; nêu được nhận xét trực quan về “Tính chất giao hoán của phép cộng”,... Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung giáo án!

20 Đọc thêm

SKKN Dạy tốt So sánh hai phân số theo hướng Tự phát hiện và giải quyết vấn đề (Toán lớp 4)

SKKN Dạy tốt So sánh hai phân số theo hướng Tự phát hiện và giải quyết vấn đề (Toán lớp 4)

SKKN Dạy tốt So sánh hai phân số theo hướng Tự phát hiện và giải quyết vấn đề (Toán lớp 4)SKKN Dạy tốt So sánh hai phân số theo hướng Tự phát hiện và giải quyết vấn đề (Toán lớp 4)SKKN Dạy tốt So sánh hai phân số theo hướng Tự phát hiện và giải quyết vấn đề (Toán lớp 4)SKKN Dạy tốt So sánh hai phân số theo hướng Tự phát hiện và giải quyết vấn đề (Toán lớp 4)SKKN Dạy tốt So sánh hai phân số theo hướng Tự phát hiện và giải quyết vấn đề (Toán lớp 4)SKKN Dạy tốt So sánh hai phân số theo hướng Tự phát hiện và giải quyết vấn đề (Toán lớp 4)SKKN Dạy tốt So sánh hai phân số theo hướng Tự phát hiện và giải quyết vấn đề (Toán lớp 4)SKKN Dạy tốt So sánh hai phân số theo hướng Tự phát hiện và giải quyết vấn đề (Toán lớp 4)SKKN Dạy tốt So sánh hai phân số theo hướng Tự phát hiện và giải quyết vấn đề (Toán lớp 4)SKKN Dạy tốt So sánh hai phân số theo hướng Tự phát hiện và giải quyết vấn đề (Toán lớp 4)
Xem thêm

Đọc thêm

LỚP 4. PHÉP CỘNG PHÂN SỐ

LỚP 4. PHÉP CỘNG PHÂN SỐ

TÍNH: _HƯỚNG DẪN GIẢI : _ Các em cộng tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số.. Hỏi cả hai ô tô chuyển được bao nhiêu phần số gạo trong kho?[r]

2 Đọc thêm

Giáo án Toán 6 theo phương pháp mới - Chủ đề: Phép trừ phân số

GIÁO ÁN TOÁN 6 THEO PHƯƠNG PHÁP MỚI - CHỦ ĐỀ: PHÉP TRỪ PHÂN SỐ

Giáo án Toán 6 theo phương pháp mới - Chủ đề: Phép trừ phân số với mục tiêu nhằm giúp học sinh xác định được thế nào là hai phân số đối nhau; nêu được quy tắc trừ hai phân số; vận dụng được quy tắc trừ hai phân số; có kĩ năng tìm số đối của một phân số, thấy được mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ. Mời các bạn cùng tham khảo.

6 Đọc thêm

Giáo án Toán 4 chương 4 bài 1: Rút gọn phân số

Giáo án Toán 4 chương 4 bài 1: Rút gọn phân số

Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo Giáo án Toán 4 chương 4 bài 1: Rút gọn phân số để nâng cao kĩ năng và kiến thức soạn giáo án theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình dạy học. Giáo án Toán 4 chương 4 bài 1: Rút gọn phân số được soạn với hình thức 3 cột phù hợp quy định bộ GD và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Đọc thêm

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 1: Phép cộng

Giáo án Toán 4 chương 2 bài 1: Phép cộng

Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo Giáo án Toán 4 chương 2 bài 1: Phép cộng để nâng cao kĩ năng và kiến thức soạn giáo án theo chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình dạy học. Giáo án Toán 4 chương 2 bài 1: Phép cộng được soạn với hình thức 3 cột phù hợp quy định bộ GD và nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu bài học hơn.

Đọc thêm

Phép cộng phân số tiếp theo- Toán 4

Phép cộng phân số tiếp theo- Toán 4

Hoûi sau hai giôø oâ toâ ñoù chaïy ñöôïc bao nhieâu phaàn cuûa quaõng Hoûi sau hai giôø oâ toâ ñoù chaïy ñöôïc bao nhieâu phaàn cuûa quaõng. ñöôøng[r]

Đọc thêm

Toan On tap ve phep cong tru tt

Toan On tap ve phep cong tru tt

GIÁO ÁN TOÁN -LỚP 2 ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG,TRỪtt Giáo viên: Lê Thụy Phương... Troø chôi : Bingo HOÏC GIOÛI..[r]

Đọc thêm

TẢI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: THIẾT KẾ TRÒ CHƠI MÔN TOÁN LỚP 4 - SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM BẬC TIỂU HỌC

TẢI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: THIẾT KẾ TRÒ CHƠI MÔN TOÁN LỚP 4 - SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM BẬC TIỂU HỌC

* Định hướng ứng dụng TCHT vào dạy học chương: Phân số - Các phép tính với phân số môn Toán lớp 4. Trong dạy học chương: Phân số - Các phép tính với phân số môn Toán lớp 4 tôi tự thiết[r]

Đọc thêm

gáo án toán 3 Bang chia 9 (4)

gáo án toán 3 Bang chia 9 (4)

giáo án môn toán lớp 3 bảng chia 9 chuẩn, hay, không cần chỉnh sửa,
giáo án môn toán lớp 3 bảng chia 9 chuẩn, hay, không cần chỉnh sửa,
giáo án môn toán lớp 3 bảng chia 9 chuẩn, hay, không cần chỉnh sửa,

Đọc thêm

Giáo án môn Toán lớp 1 sách Cánh Diều - Bài 14: Làm quen với phép cộng - Dấu cộng

Giáo án môn Toán lớp 1 sách Cánh Diều - Bài 14: Làm quen với phép cộng - Dấu cộng

Giáo án môn Toán lớp 1 sách Cánh Diều - Bài 14: Làm quen với phép cộng - Dấu cộng với mục tiêu giúp học sinh: làm quen với phép cộng qua các tình huống có thao tác gộp, nhận biết cách sử dụng các dấu (+, =). Nhận biết ý nghĩa của phép cộng (với nghĩa gộp) trong một số tình huống gắn với thực tiễn.­ Phát triển các năng lực toán học.

Đọc thêm

Đề thi học sinh giỏi lớp 4 môn Toán

Đề thi học sinh giỏi lớp 4 môn Toán

Tham khảo đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 4 phần phân số dành cho quý thầy cô và các bạn học sinh lớp 4 nằm củng cố kiến thức và luyện thi học sinh giỏi môn Toán với chủ đề: Diện tích hình chữ nhật, So sánh các phân số.

Đọc thêm