ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI CÂY DÂU TẰM TẠI HUYỆN DI LINH TỈNH LÂM ĐỒNG

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI CÂY DÂU TẰM TẠI HUYỆN DI LINH TỈNH LÂM ĐỒNG":

NGHIÊN CỨU KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC RỄ CÂY DÂU TẰM

NGHIÊN CỨU KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC RỄ CÂY DÂU TẰM


3. NGHIÊN C Ứ U
3.1. Gi ớ i thi ệ u chung
Trong lu ậ n v ă n này, chúng tơi ti ế n hành nghiên c ứ u thành ph ầ n hĩa h ọ c r ễ cây dâu t ằ m Morus alba L. thu hái t ạ i Đ à L ạ t, Lâm Đồ ng vào tháng 6 n ă m 2007. M ẫ u r ễ đượ c r ử a s ạ ch, c ắ t nh ỏ , ph ơ i khơ, sau đ ĩ đ em s ấ y ở 60 0 C trong ba gi ờ . M ẫ u khơ đ em đ un hồn l ư u ba l ầ n v ớ i metanol, m ỗ i l ầ n ba gi ờ . D ị ch thu đượ c đ em cơ quay thu h ồ i dung mơi thu đượ c cao metanol thơ. Hịa tan cao metanol thơ vào n ướ c và l ầ n l ượ t trích v ớ i các dung mơi eter d ầ u h ỏ a, cloroform bão hịa n ướ c, etyl acetat và cu ố i cùng là n- butanol bão hịa n ướ c. Cơ quay thu h ồ i dung mơi thu đượ c cao eter d ầ u h ỏ a, cao cloroform, cao etyl acetat, cao n-butanol và d ị ch n ướ c.
Xem thêm

26 Đọc thêm

phân tích cú pháp theo phương pháp Earley

PHÂN TÍCH CÚ PHÁP THEO PHƯƠNG PHÁP EARLEY

HΜ CHÝ TRUNG NHÃM TH C HI N:Ự Ệ 1/ VƯƠNG TH TUY NỊ Ế KHOA CNTT H C VI N KTQS– Ọ Ệ NHÃM 6 TIN HÄC 9A– ÁN M¤N H C: ĐỒ Ọ AUTOMATA Vµ NG¤N NG÷ H×NH THøC PH N T CH CÓ PH P Â Í Á THEO PH ƯƠ NG[r]

18 Đọc thêm

BÀI THU HOẠCH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

BÀI THU HOẠCH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

TRANG 1 ĐẢNG BỘ XÃ XUÂN HOA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ: TR ỜNG THCS XUAN HOA BẢN B O C O TH NH T CH C NHÂNÁ Á À Í Á “QUA 4 NĂM THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƠNG ĐẠO[r]

4 Đọc thêm

Đám tang lão Gôriô ( Tiết 1) - Thao giảng

ĐÁM TANG LÃO GÔRIÔ ( TIẾT 1) - THAO GIẢNG

TRANG 9 KHÔNG GIAN TANG LỄ NGHĨA TRANG CHA-LA-SE-DƠ TRANG 10 - KHÔNG GIAN TANG LỄ DIỄN TRANG 11 => ĐỊA ĐIỂM CH Í NH X Á C  TÔ ĐẬM ẤN TƯỢNG THẬT VỀ HIỆN THỰC CỦA KHUNG CẢNH TRANG 12 THỜI[r]

17 Đọc thêm

IPV6

Í UXV

a bàn t nh Qu n 2017 2019
kxS Õ x O m ç Q X A W [ X r A W ; R A V ] A ÿ Ý Q X A 3 ] Q ; S [ R Q ’ A ÿ ; Q X A [ R ¥ W A ÿ Ý ngxtrênx
ÿ Ï ax bànx t Í nhx Qu § Q X A H u Q [ A > y A [ X A [ m ß Q X A X ] ; A WCA Q X A T X ; A > i > A QCA P A W ï x
• ( ( s 0 I d A W [ X r A W ; R A QCA P A • . 0 ) A O r Q A I • 0 s P • . A W [ X r A W ; R A V ] A ÿ Ý Q X A Y j R A QCA P A

32 Đọc thêm

MÔN QUẢN LÝ THẢM THỰC VẬT: ARTIFICIAL REGENERATION 2

MÔN QUẢN LÝ THẢM THỰC VẬT: ARTIFICIAL REGENERATION 2

cách trồng cây lâm nghiệpkinh nghiệm trồng cây lâm nghiệpcẩm nang trồng cây lâm nghiệpđịnh mức trồng cây lâm nghiệpmô hình trồng cây lâm nghiệpkỹ thuật trồng cây lâm nghiệptrồng cây lâm nghiệp giá trị caotrồng cây lâm nghiệp hiệu quả
Roots separated from the soil in which they were grown before they are planted
Survival depends on quick reestablishment of functional contact between the roots and the soil
Bare root Vs. Containerized
Containerized: Extended planting season, better control of germinationgrowing conditions, shorter nursery rotations, uniformity of sizecondition, undisturbed roots, protection of roots
Xem thêm

Đọc thêm

CÁC HÌNH THỨC SỞ HỮU TRONG NỀN KTTT THEO ĐỊNH HƯỚNG

CÁC HÌNH THỨC SỞ HỮU TRONG NỀN KTTT THEO ĐỊNH HƯỚNG


là duy trỡ một chớnh sỏch tài khoỏ đủ linh hoạt và xõy dựng cỏc khoản đệm, chẳng hạn như dự trữ một lượng lớn ngoại hối để cải thiện tớnh đàn hồi của nền kinh tế trước cỏc cỳ sốc. Sau cuộc khủng hoảng Mexico, nhiều người nghĩ rằng thời của cỏc hệ thống tỉ giỏ cú quản lý đó qua . Tuy nhiờn, hầu hết cỏc nước đều cú thể đi qua cuộc khủng hoảng mà khụng phải thay đổi hệ thống tỉ giỏ của mỡnh. Cỏc thị trường vốn quốc tế đó cú xu hướng chọn lọc kể từ biến cố Mexico và cấu trỳc nền kinh tế mới là yếu tố quan trọng để dẫn đến sự ổn định. Như vậy, cú cỏc dấu hiệu cho thấy rằng cú thể quản lý thành cụng cỏc tỉ giỏ hối đoỏi được ấn định chớnh thức trong một khuụn khổ chớnh sỏch kinh tế vĩ mụ nhất quỏn. Cụ thể, thành cụng của cỏc hệ thống quản lý linh hoạt tựy
Xem thêm

25 Đọc thêm

Chính sách tỉ giá hối đoái ở VN

CHÍNH SÁCH TỈ GIÁ HỐI ĐOÁI Ở VN


là duy trỡ một chớnh sỏch tài khoỏ đủ linh hoạt và xõy dựng cỏc khoản đệm, chẳng hạn như dự trữ một lượng lớn ngoại hối để cải thiện tớnh đàn hồi của nền kinh tế trước cỏc cỳ sốc. Sau cuộc khủng hoảng Mexico, nhiều người nghĩ rằng thời của cỏc hệ thống tỉ giỏ cú quản lý đó qua . Tuy nhiờn, hầu hết cỏc nước đều cú thể đi qua cuộc khủng hoảng mà khụng phải thay đổi hệ thống tỉ giỏ của mỡnh. Cỏc thị trường vốn quốc tế đó cú xu hướng chọn lọc kể từ biến cố Mexico và cấu trỳc nền kinh tế mới là yếu tố quan trọng để dẫn đến sự ổn định. Như vậy, cú cỏc dấu hiệu cho thấy rằng cú thể quản lý thành cụng cỏc tỉ giỏ hối đoỏi được ấn định chớnh thức trong một khuụn khổ chớnh sỏch kinh tế vĩ mụ nhất quỏn. Cụ thể, thành cụng của cỏc hệ thống quản lý linh hoạt tựy
Xem thêm

25 Đọc thêm

Tỉ giá hối đoái và chính sách tỉ giá hối đoái ở Việt Nam

TỈ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ CHÍNH SÁCH TỈ GIÁ HỐI ĐOÁI Ở VIỆT NAM


là duy trỡ một chớnh sỏch tài khoỏ đủ linh hoạt và xõy dựng cỏc khoản đệm, chẳng hạn như dự trữ một lượng lớn ngoại hối để cải thiện tớnh đàn hồi của nền kinh tế trước cỏc cỳ sốc. Sau cuộc khủng hoảng Mexico, nhiều người nghĩ rằng thời của cỏc hệ thống tỉ giỏ cú quản lý đó qua . Tuy nhiờn, hầu hết cỏc nước đều cú thể đi qua cuộc khủng hoảng mà khụng phải thay đổi hệ thống tỉ giỏ của mỡnh. Cỏc thị trường vốn quốc tế đó cú xu hướng chọn lọc kể từ biến cố Mexico và cấu trỳc nền kinh tế mới là yếu tố quan trọng để dẫn đến sự ổn định. Như vậy, cú cỏc dấu hiệu cho thấy rằng cú thể quản lý thành cụng cỏc tỉ giỏ hối đoỏi được ấn định chớnh thức trong một khuụn khổ chớnh sỏch kinh tế vĩ mụ nhất quỏn. Cụ thể, thành cụng của cỏc hệ thống quản lý linh hoạt tựy
Xem thêm

25 Đọc thêm

GIỚI THIỆU LẨU SHABU NABE

GIỚI THIỆU LẨU SHABU NABE

Còn đồ tráng mi ng là trái cây, nệ ước ép trái cây ho c là nặ ướ đc á.[r]

4 Đọc thêm

THỰC NGHIỆM KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC RỄ CÂY DÂU TẰM

THỰC NGHIỆM KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC RỄ CÂY DÂU TẰM


4.2. Thu hái và xử lí mẫu
Rễ cây dâu tằm Morus alba L. thu hái tại Đà Lạt – Lâm Đồng vào tháng 6 năm 2007 được định danh bởi ThS. Hồng Việt, bộ mơn Thực vật và Sinh mơi, khoa Sinh, trường Đại học Khoa học Tự nhiên thành phố Hồ Chí Minh.

9 Đọc thêm

TỔNG QUAN KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC RỄ CÂY DÂU TẰM

TỔNG QUAN KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC RỄ CÂY DÂU TẰM

2.3.3 Tr ồ ng tr ọ t, thu hái [4]
Dâu trồng bằng cành hay bằng hạt gieo vào cuối đơng đầu xuân. Trồng bằng cành thường áp dụng nhiều nhất trong trường hợp trồng ở bãi lớn liền hàng. Đất trồng dâu khơng cần luống cao, chỉ cày sâu độ 15-20 cm và khơng cần bĩn lĩt. Nếu gieo bằng hạt thì phủ thêm lớp đất mùn, tưới nước chăm cho cây mọc. Khi cây cao độ 80 cm thì thu hoạch cắt cành để lấy lá, chỉ để lại phần gốc cách mặt đất khoảng 30 cm. Quả dâu hái khi chín. Mùa hoa quả: tháng 3 – 4.
Xem thêm

16 Đọc thêm

BỆNH PHÓ THƯƠNG HÀN LỢN

BỆNH PHÓ THƯƠNG HÀN LỢN

typhi suis gây bệnh thể mạn tính hoặc á cấp tính: VK qua uis gây bệnh thể mạn tính hoặc á cấp tính: VK qua đường tiêu hóa vào nang lâm ba ruột già, gây hoại tử các tổ đường tiêu hóa vào [r]

30 Đọc thêm

Cây thuốc vị thuốc Đông y - DÂU TẰM pptx

CÂY THUỐC VỊ THUỐC ĐÔNG Y - DÂU TẰM PPTX

Chữa thiếu máu, da xanh người gầy khô héo, mất ngủ, đầu choáng, chóng mặt; dùng quả Dâu chế xirô hay ngâm rượu hoặc dùng quả Dâu thêm Câu Kỷ tử, Hà thủ ô đỏ, nhân hạt táo, mỗi vị 10g, sắ[r]

5 Đọc thêm

Đồ trang sức đá dạ quang lung linh

ĐỒ TRANG SỨC ĐÁ DẠ QUANG LUNG LINH

_ MÁCH NHỎ: SẢN PHẨM SAU KHI NUNG XONG NÊN CHO VÀO NƯỚC ĐÁ NGAY ĐỂ TĂNG ĐỘ RÕ NÉT HA!. CÓ HẠT ĐÁ RÙI![r]

5 Đọc thêm

TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI KHÔNG DO LAO (Kỳ 2) ppsx

TRÀN DỊCH MÀNG PHỔI KHÔNG DO LAO (KỲ 2) PPSX

_Điều trị nguyên nhân_: Phải căn cứ vào vi khuẩn của dịch màng phổi và kháng sinh đồ, nếu chưa có kháng sinh đồ thì dựa vào bệnh cảnh lâm sàng, tính chất dịch màng phổi, kinh nghiệm lâm [r]

8 Đọc thêm

Hiện trạng phát triển dâu tằm 2019

Hiện trạng phát triển dâu tằm 2019

Tài liệu tổng hợp toàn bộ số liệu về thực trạng hiện trạng thị trường phát triển ngành dâu tằm tơ Việt Nam và thế giới. Thống kê được số liệu mà nghề dâu tằm Việt Nam đã đạt được so với thế giới. Chỉ ra được chỗ đứng của Việt Nam trên thế giới trong lĩnh vực phát triển ngành dâu tằm.

Đọc thêm

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM VI HỌC, THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ TÁC DỤNG TRÊN SỎI TIẾT NIỆU CỦA LÁ ĐỀ ( FICUS RELIGIOSA L , HỌ DÂU TẰM MORACEAE)

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM VI HỌC, THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ TÁC DỤNG TRÊN SỎI TIẾT NIỆU CỦA LÁ ĐỀ ( FICUS RELIGIOSA L , HỌ DÂU TẰM MORACEAE)

Nghiên cứu đặc điểm vi học, thành phần hóa học và tác dụng trên sỏi tiết niệu của lá đề ( ficus religiosa l , họ dâu tằm moraceae) Nghiên cứu đặc điểm vi học, thành phần hóa học và tác dụng trên sỏi tiết niệu của lá đề ( ficus religiosa l , họ dâu tằm moraceae) Nghiên cứu đặc điểm vi học, thành phần hóa học và tác dụng trên sỏi tiết niệu của lá đề ( ficus religiosa l , họ dâu tằm moraceae) Nghiên cứu đặc điểm vi học, thành phần hóa học và tác dụng trên sỏi tiết niệu của lá đề ( ficus religiosa l , họ dâu tằm moraceae) Nghiên cứu đặc điểm vi học, thành phần hóa học và tác dụng trên sỏi tiết niệu của lá đề ( ficus religiosa l , họ dâu tằm moraceae) Nghiên cứu đặc điểm vi học, thành phần hóa học và tác dụng trên sỏi tiết niệu của lá đề ( ficus religiosa l , họ dâu tằm moraceae) Nghiên cứu đặc điểm vi học, thành phần hóa học và tác dụng trên sỏi tiết niệu của lá đề ( ficus religiosa l , họ dâu tằm moraceae) Nghiên cứu đặc điểm vi học, thành phần hóa học và tác dụng trên sỏi tiết niệu của lá đề ( ficus religiosa l , họ dâu tằm moraceae) Nghiên cứu đặc điểm vi học, thành phần hóa học và tác dụng trên sỏi tiết niệu của lá đề ( ficus religiosa l , họ dâu tằm moraceae) Nghiên cứu đặc điểm vi học, thành phần hóa học và tác dụng trên sỏi tiết niệu của lá đề ( ficus religiosa l , họ dâu tằm moraceae) Nghiên cứu đặc điểm vi học, thành phần hóa học và tác dụng trên sỏi tiết niệu của lá đề ( ficus religiosa l , họ dâu tằm moraceae) Nghiên cứu đặc điểm vi học, thành phần hóa học và tác dụng trên sỏi tiết niệu của lá đề ( ficus religiosa l , họ dâu tằm moraceae) Nghiên cứu đặc điểm vi học, thành phần hóa học và tác dụng trên sỏi tiết niệu của lá đề ( ficus religiosa l , họ dâu tằm moraceae) Nghiên cứu đặc điểm vi học, thành phần hóa học và tác dụng trên sỏi tiết niệu của lá đề ( ficus religiosa l , họ dâu tằm moraceae) Nghiên cứu đặc điểm vi học, thành phần hóa học và tác dụng trên sỏi tiết niệu của lá đề ( ficus religiosa l , họ dâu tằm moraceae) Nghiên cứu đặc điểm vi học, thành phần hóa học và tác dụng trên sỏi tiết niệu của lá đề ( ficus religiosa l , họ dâu tằm moraceae) Nghiên cứu đặc điểm vi học, thành phần hóa học và tác dụng trên sỏi tiết niệu của lá đề ( ficus religiosa l , họ dâu tằm moraceae) Nghiên cứu đặc điểm vi học, thành phần hóa học và tác dụng trên sỏi tiết niệu của lá đề ( ficus religiosa l , họ dâu tằm moraceae) Nghiên cứu đặc điểm vi học, thành phần hóa học và tác dụng trên sỏi tiết niệu của lá đề ( ficus religiosa l , họ dâu tằm moraceae) Nghiên cứu đặc điểm vi học, thành phần hóa học và tác dụng trên sỏi tiết niệu của lá đề ( ficus religiosa l , họ dâu tằm moraceae) Nghiên cứu đặc điểm vi học, thành phần hóa học và tác dụng trên sỏi tiết niệu của lá đề ( ficus religiosa l , họ dâu tằm moraceae) Nghiên cứu đặc điểm vi học, thành phần hóa học và tác dụng trên sỏi tiết niệu của lá đề ( ficus religiosa l , họ dâu tằm moraceae) Nghiên cứu đặc điểm vi học, thành phần hóa học và tác dụng trên sỏi tiết niệu của lá đề ( ficus religiosa l , họ dâu tằm moraceae) Nghiên cứu đặc điểm vi học, thành phần hóa học và tác dụng trên sỏi tiết niệu của lá đề ( ficus religiosa l , họ dâu tằm moraceae) Nghiên cứu đặc điểm vi học, thành phần hóa học và tác dụng trên sỏi tiết niệu của lá đề ( ficus religiosa l , họ dâu tằm moraceae) Nghiên cứu đặc điểm vi học, thành phần hóa học và tác dụng trên sỏi tiết niệu của lá đề ( ficus religiosa l , họ dâu tằm moraceae) Nghiên cứu đặc điểm vi học, thành phần hóa học và tác dụng trên sỏi tiết niệu của lá đề ( ficus religiosa l , họ dâu tằm moraceae) Nghiên cứu đặc điểm vi học, thành phần hóa học và tác dụng trên sỏi tiết niệu của lá đề ( ficus religiosa l , họ dâu tằm moraceae) Nghiên cứu đặc điểm vi học, thành phần hóa học và tác dụng trên sỏi tiết niệu của lá đề ( ficus religiosa l , họ dâu tằm moraceae)
Xem thêm

58 Đọc thêm

Bí quyết làm trắng da pdf

BÍ QUYẾT LÀM TRẮNG DA

BƯỚC 2: 60 phút tắm trắng bằng các loại tinh chất thảo dược quý, lúc này, các sắc tố trên bề mặt da bị loại bỏ, da được sản sinh ra tế bào mới.. BƯỚC 3: Một lớp rễ cây dâu tằm tán nhỏ sẽ[r]

3 Đọc thêm

TẢI GIẢI BÀI TẬP SGK ĐỊA LÝ LỚP 12 BÀI 22: VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP - GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA ĐỊA LÍ 12

TẢI GIẢI BÀI TẬP SGK ĐỊA LÝ LỚP 12 BÀI 22: VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP - GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA ĐỊA LÍ 12

- Sự thay đổi tỉ trọng của các nhóm cây trong giá trị sản xuất ngành trồng trọt: cây lương thực, cây ăn quả, rau đậu và cây khác đều giảm tỉ trọng, trong khi đó, cây công nghiệp có tỉ tr[r]

Đọc thêm