BÀI GIẢNG: TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN - PHẦN 2 DOCX

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "BÀI GIẢNG: TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN - PHẦN 2 DOCX":

Các nguyên lí sáng tạo được ứng dụng xây dựng và phát triển phần mềm Adobe Photoshop

CÁC NGUYÊN LÍ SÁNG TẠO ĐƯỢC ỨNG DỤNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM ADOBE PHOTOSHOP

Năm 1987, Thomas Knoll, một sinh viên học tiến sĩ tại Đại học Michigan, nhận ra rằng máy tính Mac Plus (đời máy thứ ba của Macintosh) không thể hiển thị những bức hình đen trắng 1-bit. Ông bắt đầu bắt tay vào viết một chương trình để giải quyết vấn đề này Cùng lúc đó thì John Knoll, em trai của Thomas, lúc đó đang đảm trách bộ phận thực hiện hiệu ứng đặc biệt cho bộ phim Star Wars I thuộc côn g ty Industrial Light and Magic, bắt đầu quan tâm đến dự án v à khuyến khích anh trai phát triển lên thành một chương trình chỉnh sửa ảnh toàn diện, lấy tên là “Display”. Sau đó thì họ đổi tên thành Image-Pro, có thể được dùng để rack card printing, và đó không ph ải là chức năng duy nhất. Image-Pro còn có nhiều chức năng nâng cao để thiết kế hình ảnh. 2. Ngày 10 tháng 2 năm 1988, phần mềm Adobe Photoshop phiên bản 0.63 chính thức ra đời được viết chạy trên hệ điều hành Macintos System 7 và cha đẻ tên là Thomas Knoll là người sáng lập nên phần mềm này. 3. Năm 1989, phần mềm Adobe Photoshop phiên bản 0.87 ra đời Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Trong Tin Học Giáo viên: GS.TSKH. Hoà ng Kiếm Học viên: Trần Thị Kim Phụng Trang
Xem thêm

34 Đọc thêm

QUẢN LÝ XÂY DỰNG VĂN HÓA GIAO TIẾP TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ, TỈNH ĐIỆN BIÊN

QUẢN LÝ XÂY DỰNG VĂN HÓA GIAO TIẾP TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ, TỈNH ĐIỆN BIÊN

hóa cần phải ược khảo sát ở cả ba cấp ộ ó trong sự phân tích vận hành văn hóatừ nhiều phối cảnh khác nhau”.Trong bất kỳ tổ chức nào, hoạt ộng giao tiếp luôn có ý nghĩa kết nối các cánhân giữa các nhóm, cho ph ép thông tin li ên quan ến công việc chảy trong nh ânviên, tạo iều kiện cho s ự phối hợp nhằm phục vụ các nhu c ầu bên trong v à bênngoài hệ thống. Nội dung và dòng chảy của thông tin liên lạc làm tăng cường các hệ thống giá trị văn hóa, chi phối và làm nên sức mạnh bản sắc, thương hiệu cho tổchức. Thông tin liên lạc xảy ra trên khoảng cách rộng lớn trong thời gian và khônggian, n ó c ó th ể l à r ất nhi ều nh ững th ứ kh ác nhau t ùy thu ộc v ào ngữ c ảnh. Qu átrình truyền thông ít nhất phải có các yếu tố: người gửi, thông iệp và người nhận, cho dù người nhận không cần phải có mặt hoặc nhận thức ược về ý ịnh củangười gửi trong giao ti ếp ở thời iểm giao ti ếp. Giao ti ếp ược xem l à hiệu quảkhi ng ười nh ận hi ểu ược th ông iệp c ủa ng ười g ửi. Th ông tin ph ản h ồi l à r ấtquan trọng ể ảm bảo giao tiếp hiệu quả giữa các bên.20Từ cách tiếp cận ngôn ngữ học - v ăn hóa, hai t ác giả J.C.Richard & R.W.Schmidt cho rằng giao tiếp là “hoạt ộng giao l ưu, ti ếp xúc, trao ổi tình c ảm, t ưtưởng, thông tin, l iên k ết hành ộng…giữa hai ho ặc nhi ều ng ười”. Hoặc “giao tiếp là m ột quá trình h ữu th ức hay v ô th ức, h ữu ý ho ặc vô tình, trong ó các tình cảm v à ý t ưởng ược di ễn t b ằng c ác th ông iệp ng ôn t ừ v à phi ng ôn t ừ”(Berkotal,1989) [19, tr.37-38]; “Giao tiếp là một quá trình năng ộng, cá nhân sử dụng ể trao ổi ý ki ến, liên quan kinh nghi ệm và chia s ẻ mong mu ốn thông quanói, viết, cử chỉ hoặc ngôn ngữ ký hiệu” (Glenn & Smith, 1998).Từ góc ộ tâm lý học, các tác giả trên thế giới cũng có một số ịnh nghĩa vềgiao tiếp như các nhà tâm lý học Liên Xô cũ từng ưa ra khái niệm “giao tiếp là s
Xem thêm

Đọc thêm

ĐỀ THI THỬ ĐH CĐ LẦN 4 MÃ 485

ĐỀ THI THỬ ĐH CĐ LẦN 4 MÃ 485

ĐỘT BIẾN TRUNG TÍNH KHƠNG LI ÊN QUAN V ỚI TÁC DỤNG CỦA CHỌN LỌC TỰ NHIÊN.. ĐỘT BIẾN KHƠNG CĨ LỢI D ƯỚI TÁC DỤNG CỦA CHỌN LỌC TỰ NHI ÊN.[r]

4 Đọc thêm

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM LỚP 3 MÔN TOÁN NĂM 2O12 pot

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM LỚP 3 MÔN TOÁN NĂM 2O12 POT

nhất : Cô giáo tí hon Bé kẹp lại tóc, thả ống quần xuống, lấy các nón của má đội lên đầu. Nó cố bắt chước dáng đi khoan thai của cô giáo khi cô bước vào lớp. Mấy đứa nhr làm y hệt đám học trò, đứng cả dậy, khúc khích cười chào cô. Bé treo nón, mặt tỉnh khô, bẻ một nhành tram bầu làm thước. Mấy đứa em chống hai tay ngồi nhìn chị. Làm như cô giáo, Bé đưa mắt nhìn đám học trò, tay cầm nhánh tram bầu nhịp nhịp trên tấm bảng. Nó đánh vần từng tiếng. Đàn em ríu rít đánh vần theo. Thằng Hiển ngọng líu, nói không kịp hai đứa lớn. Cái Anh hai má núng nính, ngồi gọn tròn như củ khoai, bao giờ cũng giành phần đọc xong trước. Cái Thanh ngồi cao hơn hai em một đầu. Nó mở to đôi mắt hiền dịu nhìn tấm bảng, vừa đọc vừa mân mê mớ tóc mai. Theo NGUYỄN THI 1/ Các bạn nhỏ trong bài chơi trò chơi gì ? a/ Các bạn nhỏ đang chơi trò chơi lớp học. b/ Các bạn nhỏ đang chơi trò chơi đố chữ c/ Các bạn nhỏ đang chơi trò chơi đi chợ . 2/ Cử chỉ của Bé bắt chước cô giáo dạy học như thế nào ? a/ Bé kẹp lại tóc , lấy nón của má đội lên đầu . b/ Bé bước đi khoan thai . c/ Bé bẻ nhánh trâm bầu làm thước , nhịp nhịp cái thước , đánh vần từng tiếng . 3/ Bộ phận được gạch chân trong câu : " Bé đánh vần từng tiếng " trả lời cho câu hỏi nào ? a/ Như thế nào ? b/ Làm gì ? c/ Là gì ? 4/ Cặp từ nào dưới đây trái nghĩa với nhau :
Xem thêm

4 Đọc thêm

TRIẾT học HY lạp cổ đại và TRIẾT học PHƯƠNG tây cổ đại

TRIẾT HỌC HY LẠP CỔ ĐẠI VÀ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY CỔ ĐẠI

NHÌN CHUNG, TRONG VẤN ĐỀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN, FRANCIS BACON LÀ NHÀ DUY CẢM MẶC DÙ KHÔNG CỰC ĐOAN, THI ÊN VỀ SỰ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC TỰ NHI ÊN THỰC NGHIỆM; LÀ NGƯỜI CÓ CÔNG KHỞI XƯỚNG RA TƯ T[r]

22 Đọc thêm

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 4 MÔN SINH MÃ ĐỀ 136

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 4 MÔN SINH MÃ ĐỀ 136

ĐỘT BIẾN TRUNG TÍNH KHƠNG LI ÊN QUAN V ỚI TÁC DỤNG CỦA CHỌN LỌC TỰ NHI ÊN.. BI ẾN DỊ CĨ LỢI KHƠNG LI ÊN QUAN GÌ T ỚI CHỌN LỌC TỰ NHI ÊN.[r]

5 Đọc thêm

Tài liệu Mẫu bản nghiệm thu cơ sở kết quả thực hiện dự án đào tạo - huấn luyện khuyến nông, khuyến ngư ppt

TÀI LIỆU MẪU BẢN NGHIỆM THU CƠ SỞ KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐÀO TẠO - HUẤN LUYỆN KHUYẾN NÔNG, KHUYẾN NGƯ PPT

Tham quan thực tế ngày Đối tượng tham gia: - Cán bộ - Khuyến nông viên, nông dân người Giảng viên: - Phương pháp truyền đạt - Tài liệu, phương tiện thực hành Trên 80% tốt Kết quả học tập của học viên % khá giỏi Trên 75% khá giỏi Khả năng áp dụng vào thực tế sản xuất tỷ lệ % Địa bàn tổ chức:.......................................................................................................................... NghiÖm thu kÕt qu¶ tËp huÊn KN - 2007 2........................................................................................................................................................ III. Đánh giá kết quả thực hiện hợp đồng và đề xuất (bên A thực hiện) ........................................................................................................................................................ ....................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................
Xem thêm

2 Đọc thêm

Tầm quan trọng của kỹ năng giao tiếp docx

TẦM QUAN TRỌNG CỦA KỸ NĂNG GIAO TIẾP DOCX

Phong c ùa thu mang nh ên nhiên Trung Qu ìn qua tâm tr ph ên hiu h và r B phong c àu s ình kh và âm thanh, t ên s hình cho th tr ình hi Ph.. Tâm tr l ình c Cô chu nh ên tâm.[r]

4 Đọc thêm

Học vần EN - ÊN

HỌC VẦN EN - ÊN

                                 Lớp1BTI NG VI TẾ ỆGiáo viên: §Æng ThÞ ThuûTRƯỜNG TIỂU HỌC Th¹ch Quý Thứ 3 ngày10 tháng11 nThứ 3 ngày10 tháng11 nm 2009m 2009 Học vầnKiểm tra bài cũôn bài cơn mưakhôn lớn mơn mởn ThTh 3 ngày 10 tháng 11 năm 2009ứ 3 ngày 10 tháng 11 năm 2009ứ Häc vÇn

15 Đọc thêm

BAI 47: EN - ÊN

BAI 47: EN - ÊN

Gi¸o viªn:Bïi ThÞ SinhTæ : 1 1.Kiểm tra bài cũ ôn bàikhôn lớnmơn mởncơn mưa Sau cơn mưa,cả nhà cá bơi đi bơi lại bận rộn. lá sensen en en

17 Đọc thêm

BÀI 47: VẦN EN - ÊN

BÀI 47: VẦN EN - ÊN

nhệncon nhệnmũi tênnền nhà Bài 47: en ên en ên THI TÌM NHANH TIẾNG, TỪ CÓ VẦN EN ÊN áo len, trên cao, giấy khen, bên kia, cái kèn, sai hẹn, bến đò, cây nến

12 Đọc thêm

SỬ DỤNG ATLÁT ĐỂ DẠY ĐỊA LÍ 12

SỬ DỤNG ATLÁT ĐỂ DẠY ĐỊA LÍ 12

19-09-13 H BM A LÝĐ ĐỊ 1CHUYÊN ĐỀSỬ DỤNG ATLAT SỬ DỤNG ATLAT ĐỂ DẠY ĐỊA LÝ LỚP 12ĐỂ DẠY ĐỊA LÝ LỚP 12 GIỚI THIỆU ATLAT ĐỊA LÝ VIỆT NAMGIỚI THIỆU ATLAT ĐỊA LÝ VIỆT NAM HƯHƯỚỚNG DẪN SỬ DỤNG NG DẪN SỬ DỤNG  MỘT SỐ BÀI DẠY CÓ SỬ DỤNG ATLATMỘT SỐ BÀI DẠY CÓ SỬ DỤNG ATLAT19-09-13 H BM A LÝĐ ĐỊ 2SỬ DỤNG ATLAT ĐỊA LÝ VIỆT NAM• Là tập BĐ được sắp xếp theo thứ tự TN, DC, KT.• Kí hiệu được thể hiện thống nhất ở trang đầu.•
Xem thêm

11 Đọc thêm

SỬ DỤNG ÁTLAT VIỆT NAM ĐỂ DẠY ĐỊA LÍ 12

SỬ DỤNG ÁTLAT VIỆT NAM ĐỂ DẠY ĐỊA LÍ 12

30-09-13 H BM A LÝĐ ĐỊ 1CHUYÊN ĐỀSỬ DỤNG ATLAT SỬ DỤNG ATLAT ĐỂ DẠY ĐỊA LÝ LỚP 12ĐỂ DẠY ĐỊA LÝ LỚP 12 GIỚI THIỆU ATLAT ĐỊA LÝ VIỆT NAMGIỚI THIỆU ATLAT ĐỊA LÝ VIỆT NAM HƯHƯỚỚNG DẪN SỬ DỤNG NG DẪN SỬ DỤNG  MỘT SỐ BÀI DẠY CÓ SỬ DỤNG ATLATMỘT SỐ BÀI DẠY CÓ SỬ DỤNG ATLAT30-09-13 H BM A LÝĐ ĐỊ 2SỬ DỤNG ATLAT ĐỊA LÝ VIỆT NAM• Là tập BĐ được sắp xếp theo thứ tự TN, DC, KT.• Kí hiệu được thể hiện thống nhất ở trang đầu.•
Xem thêm

11 Đọc thêm

Bài EN_ÊN

BÀI EN_ÊN

Trường Tiểu họcTHIÊN HỘ DƯƠNGTrường Tiểu họcTHIÊN HỘ DƯƠNGGiáo viên :LÂM THỊ CẨM GIANGTIẾNG VIỆT  khôn lớnbận rộn cơn mưaS 94,95 bThứ bảy, ngày18 tháng 10 năm 2008 Tiếng ViệtKIỂM TRA BÀI CŨ sơn đỏ Thứ bảy, ngày 18 tháng 10 năm 2008 Tiếng Việt Thứ bảy, ngày 18 tháng 10 năm 2008 Tiếng Việtensen

17 Đọc thêm

ĐẶC ĐIỂM TÂM LÝ CỦA GIẢNG VIÊN GIÀ VÀ GIẢNG VIÊN TRẺ

ĐẶC ĐIỂM TÂM LÝ CỦA GIẢNG VIÊN GIÀ VÀ GIẢNG VIÊN TRẺ

LỜI CẢM ƠN Chúng tôi xin chân thành cảm ơn:  Quý Nhà trường đã tạo điều kiện học tập cho chúng tôi để chúng tôi được tiếp cận với môn học này.  Quý Khoa đã cung cấp giáo trình và các tài liệu tham khảo để chúng tôi có cơ sở thực hiện tiểu luận này.  Ths. Nguyễn Tuyết Ánh đã hướng dẫn và góp ý để chúng tôi có thể hoàn thành tiểu luận này.  Nhóm phản biện đã đọc và giúp chúng tôi phát hiện những thiếu sót để hoàn thiện tiểu luận. MỤC LỤC 1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM TÂM SINH LÝ CỦA GIẢNG VIÊN GIÀ VÀ GIẢNG VIÊN TRẺ 1 1.2. Giảng viên trẻ 4 1.3. Ưu- khuyết điểm của người giảng viên trẻ- giảng viên già 6 2. MỐI QUAN HỆ GIẢNG VIÊN TRẺ- GIẢNG VIÊN GIÀ 7 2.1. Tích cực 7 2.2. Tiêu cực 7 2.1.1 Mâu thuẫn về quan niệm sống 7 2.1.2 Mâu thuẫn về phương pháp giảng dạy 8 2.1.3 Mâu thuẫn về cách ứng xử 8 3. HƯỚNG KHẮC PHỤC 9 3.1. Đối với giảng viên già cần: 9 3.2. Đối với giảng viên trẻ cần: 9 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Cơ cấu tuổi đời giảng viên tại Trường cán bộ thanh tra quý I, 2013 1 Biểu đồ 1.1: Cơ cấu tuổi đời giảng viên tại Trường cán bộ thanh tra quý I, 2013 1 Bảng 1.2: Cơ cấu tuổi nghề giảng viên tại Trường cán bộ thanh tra quý I, 2013 2
Xem thêm

13 Đọc thêm

Tài liệu Ngữ pháp tiếng Anh cho người mới bắt đầu potx

TÀI LIỆU NGỮ PHÁP TIẾNG ANH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU POTX

đó. Ex: water à waters (Nước à những vũng nước) Danh từ "time" nếu dùng với nghĩa là "thời gian" là không đếm được nhưng khi dùng với nghĩa là "thời đại" hay "số lần" là danh từ đếm được. Ex: Ancient times (Những thời cổ đại) - Modern times (những thời hiện đại) Một số từ không đếm được nên biết: sand*, food*, meat*, water*, money*, news, measles (bệnh sởi), soap, mumps (bệnh quai bị), information, economics, physics, air, mathematics, politics, homework. NOTE: advertising là danh từ không đếm được nhưng advertisement là danh từ đếm được, chỉ một quảng cáo cụ thể nào đó. Việc xác định danh từ đếm được và không đếm được là hết sức quan trọng và thường là bước cơ bản mở đầu cho các bài nghe/ ngữ pháp của TOEFL. Ngữ pháp tiếng Anh cho người mới bắt đầu Quán từ không xác định "a" và "an" Dùng "an" trước một danh từ bắt đầu bằng: 4 nguyên âm A, E, I, O. 2 bán nguyên âm U, Y. (uncle, unnatural, umbrella) Những danh từ bắt đầu bằng "h" câm (an heir/ hour/ herbal (Adj: thảo mộc)/ honor)
Xem thêm

12 Đọc thêm

Bài soạn en- ên

BÀI SOẠN EN- ÊN

•Giáo viên giảng dạy: NguyễN Thị Hồng vân Thứ ba ngày 17 tháng 11 năm 2009Học vần :Kiểm tra bài cũ :ôn bàikhôn lớncơn mưa mơn mởnSau cơn mưa cả nhà cá bơi đi bơi lại bận rộn. Thứ ba ngày 17 tháng 11 năm 2009Học vần :Kiểm tra bài cũ :B Thứ ba ngày 17 tháng 11 năm 2009Học vần :Bài 47 : en-ên en sen lá senênnhệncon nhệnen onn

11 Đọc thêm

học vần: en- ên

HỌC VẦN: EN- ÊN

HỌC VẦN TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 QUẢNG VĂNGiáo viên: Phạm Thị Thu DươngSau cơn mưa, cả nhà cá bơi đi bơi lại bận rộn.ôn bàikhôn lớnĐọc :KIỂM TRA BÀI CŨcơn mưamơn mởn Viết :KIỂM TRA BÀI CŨThứ ba ngày 08 tháng 11 năm 2013Học vầnênenensnhlá senệncon nhện Viết bảng con Thứ ba ngày 08 tháng 11năm 2013Học vần en sen lá sen ên nhện con nhện áo len mũi tên khen ngợi nền nhà áo len khen ngợi mũi tên nền nhà en sen lá sen ên nhện con nhện Thứ ba ngày 08 tháng 11 năm 2011Học vần áo len mũi tên khen ngợi nền nhà TIẾT 2 Thứ ba ngày 08 tháng 11 năm 2011Học vần ên nhện con nhện en sen lá sen áo len mũi tên khen ngợi nền nhà Nhà Dế Mèn ở gần bãi cỏ non. Còn nhà Sên thì ở ngay trên tàu lá chuối. 96969797 Bên phải, bên trái, bên trên, bên dướiBức tranh này vẽ gì ?Bức tranh này vẽ gì ? Các em vừa học vần gì? So sánh vần en - ên ?Các em hãy tìm từ, tiếng mang vần en - ên vừa học . Về nhà đọc lại bài nhiều lần Về nhà đọc lại bài nhiều lần ôû saùch giaùo ôû saùch giaùo khoa.khoa...Làm bài tập trong vở BT Tiếng Việt.Làm bài tập trong vở BT Tiếng Việt.Xem trước bài “ in - un” để chuẩn bị cho tiếtXem trước bài “ in - un” để chuẩn bị cho tiết sau.sau.
Xem thêm

22 Đọc thêm