THÁNH ĐỊA CỦA NHỮNG NHÀ THỜ CỔ PPTX

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "THÁNH ĐỊA CỦA NHỮNG NHÀ THỜ CỔ PPTX":

Đề Thi Lịch Sử Học Thuyết Kinh Tế 2014 _ CQ 49 AOF

ĐỀ THI LỊCH SỬ HỌC THUYẾT KINH TẾ 2014 _ CQ 49 AOF

C â u 1: Nêu lý thuyết địa tô của A.Smith v à D.Ricardo?Các mác đã kế thừa lý thuyế t này như th ế n à o? C â u 2: Tr ì nh b à y l ý thuy ế t v ề quan h ệ gi ữ a th ị tr ườ ng v à nh à nc c ủ a Keynes v à Samuelson? So s á nh v à gi ả i th í ch s ự gi ố ng v à kh á c nhau c ủ a 2 l ý thuy ế t n à y?

7 Đọc thêm

Đề tài "Phân tích nội dung qui luật từ những thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại. Việc nhận thức và vận dụng vào trong hoạt động thực tiễn"

TÀI PHÂN TÍCH NỘI DUNG QUI LUẬT TỪ NHỮNG THAYĐỔI VỀ LƯỢNG DẪN ĐẾN SỰ THAY ĐỔI VỀ CHẤT VÀ NGƯỢCLẠI VIỆC NHẬN THỨC VÀ VẬN DỤNG VÀO TRONG HOẠTĐỘNG THỰC TIỄN 1

Tiểu luậnĐề tài "Phân tích nội dung qui luật từ những thayđổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngượclại. Việc nhận thức và vận dụng vào trong hoạtđộng thực tiễn" 1Mục lụcPh n Iầ ..................................................................................................................5Nh ng v n lý lu n c a quy lu t t nh ng thay i v l ng d n n ấ đề ậ ủ ậ ừ đổ ề ượ ẫ đếs thay i v ch t v ng c l iự đổ ề ấ à ượ ạ .....................................................................51- Các khái ni mệ ................................................................................................52- N i dung quy lu t t nh ng thay i d n v l ng d n n s thay iộ ậ ừ đổ ầ ề ượ ấ đế ự đổv ch t v ng c l i.ề ấ à ượ ạ ........................................................................................73- ý ngh a ph ng pháp lu nĩ ươ ậ .............................................................................9Ph n IIầ ...............................................................................................................10V n d ng v o th c ti n phát tri n kinh t th tr ng nh h ng XHCn ậ ụ à ự ễ ể ế ị ườ đị ướ ởVi t namệ ...........................................................................................................101-Tính t t y u khách quan c a kinh t th tr ng nh h ng CNXH ấ ế ủ ế ị ườ đị ướ ởn c taướ ..............................................................................................................102-Nh ng th nh t u m chúng ta ã t c sau 15 n m i m i. àà đ đạ đượ ă đổ ớ ..........12T i li u tham kh oà ệ ả ...........................................................................................14 2Lời mở đầuTrong đời sống hàng ngày, đằng sau các hiện tượng muôn hình muônvẻ, con người dần dần nhận thức được tính trật tự và mối liên hệ có tính lặplại của các hiện tượng, từ đó hình thành nên khái niệm “quy luật”. Với tưcách là phạm trù của lý luận nhận thức, khái niệm “quy luật” là sản phẩmcủa tư duy khoa học, phản ánh sự liên hệ của các sự vật và tính chỉnh thể củachúng.Các quy luật của tự nhiên, của xã hội cũng như của tư duy con người
Xem thêm

14 Đọc thêm

BÀI THU HOẠCH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

BÀI THU HOẠCH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

TRANG 1 ĐẢNG BỘ XÃ XUÂN HOA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ: TR ỜNG THCS XUAN HOA BẢN B O C O TH NH T CH C NHÂNÁ Á À Í Á “QUA 4 NĂM THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƠNG ĐẠO[r]

4 Đọc thêm

Tài liệu Microsoft PowerPoint - Day 3 Afternoon - Use of charts- V doc

TÀI LIỆU MICROSOFT POWERPOINT - DAY 3 AFTERNOON - USE OF CHARTS- V DOC

8 TRANG 5 5 9 NH Ấ N M Ạ NH 10 TRANG 6 6 11 NH Ữ NG L Ờ I CHÚ THÍCH z Những lời chú thích cũng cần thiết cho việc diễn giải, nhưng cần nhớ là việc có quá nhiều chi tiết và trang trí sẽ l[r]

28 Đọc thêm

So G.Dich va thi truong OTC - p. Nguyen Hoang 6.07 pot

SO G.DICH VA THI TRUONG OTC - P. NGUYEN HOANG 6.07 POT

NH NG L I ỢÍÍCH C A DOANH NGHI P Ủ ỆCH C A DOANH NGHI P Ủ ỆSAU KHI THAM GIA NIÊM Y T/ĐĂNG ẾSAU KHI THAM GIA NIÊM Y T/ĐĂNG ẾKÝ GIAO D CH(ti p)Ị ếKÝ GIAO D CH(ti p)Ị ế5. Quản trị kinh doanh minh bạch theo quy luật thị 5. Quản trị kinh doanh minh bạch theo quy luật thị trườngtrường-Các yêu cầu công bố thông tin buộc DN phải có hệ Các yêu cầu công bố thông tin buộc DN phải có hệ thông thông tin quản lý tốt, giúp BGD điều hành theo thông thông tin quản lý tốt, giúp BGD điều hành theo nguyên tắc quản trị công ty tiên tiếnnguyên tắc quản trị công ty tiên tiến-Bảo vệ được quyền lợi doanh nghiệp và cổ đôngBảo vệ được quyền lợi doanh nghiệp và cổ đôngThs. Ph m Nguy n Hoàng (UBCKNN)ạ ễ 13NH NG L I ỢNH NG L I ỢÍÍCH C A C ĐÔNG SAU Ủ ỔCH C A C ĐÔNG SAU Ủ Ổ
Xem thêm

40 Đọc thêm

Tương tác người - máy (Human - Computer Interaction) ppt

TƯƠNG TÁC NGƯỜI - MÁY (HUMAN - COMPUTER INTERACTION) PPT

– Cài đặt: Cài đặt các giao diện TRANG 7 4/11/2005 Bùi Thế Duy - Bộmôn Mạng và TTMT 7 NH NH Ữ Ữ NG NG CHUYÊN CHUYÊN NG NG À À NH NH LIÊN LIÊN QUAN QUAN Đ Đ Ế Ế N N HCI HCI z Tâm lý học, [r]

141 Đọc thêm

Tương tác người - máy (Human - Computer Interaction) - Phần 1 potx

TƯƠNG TÁC NGƯỜI - MÁY (HUMAN - COMPUTER INTERACTION) - PHẦN 1 POTX

– CÀI ĐẶ T: CÀI ĐẶ T CÁC GIAO DI Ệ N TRANG 7 NH NH Ữ Ữ NG NG CHUYÊN CHUYÊN NG NG À À NH NH LIÊN LIÊN QUAN QUAN Đ Đ Ế Ế N N HCI HCI Z TÂM LÝ HỌC, XÃ HỘI HỌC, TRIẾT HỌC: CHỨC NĂNG Z SINH L[r]

20 Đọc thêm

Các phương tiện biểu thị tình thái thuộc ngôn ngữ người tường thuật trong phóng sự của vũ trọng phụng

CÁC PHƯƠNG TIỆN BIỂU THỊ TÌNH THÁI THUỘC NGÔN NGỮ NGƯỜI TƯỜNG THUẬT TRONG PHÓNG SỰ CỦA VŨ TRỌNG PHỤNG

K NĂNG K G Ữ Ể N Á Á VTTT Ó Ý NG Ĩ K N, K N Các vị từ tình thái n n n được xem là những chỉ hiệu gần gũi cho kiểu hành động ngôn từ mà phát ngôn biểu thị, và theo một nghĩa nào đó, có th[r]

27 Đọc thêm

VIÊM DẠ DÀY RUỘT Ở TRẺ EM CÁC YẾU TỐ DẪN ĐẾN TIÊU CHẢY KÉO DÀI VÀ HỘI CHỨNG RUỘT KÍCH THÍCH

VIÊM DẠ DÀY RUỘT Ở TRẺ EM CÁC YẾU TỐ DẪN ĐẾN TIÊU CHẢY KÉO DÀI VÀ HỘI CHỨNG RUỘT KÍCH THÍCH

TRANG 27 JPChouraqui, 2011 T T ƯƠ ƯƠ NG QUAN LIỀU-HIỆU QUẢ GI NG QUAN LIỀU-HIỆU QUẢ GI Ữ Ữ A LIỀU DÙNG LACTOBACILLUS A LIỀU DÙNG LACTOBACILLUS VÀ GIẢM TH VÀ GIẢM TH Ờ Ờ I GIAN TIÊU CHẢY [r]

45 Đọc thêm

Những không gian lưu trữ tuyệt vời dưới cầu thang doc

NHỮNG KHÔNG GIAN LƯU TRỮ TUYỆT VỜI DƯỚI CẦU THANG

TRANG 1 NHỮNG KHÔNG GIAN LƯU TRỮ TUYỆT VỜI DƯỚI CẦU THANG KHÔNG GIAN LƯU TRỮ LUÔN CẦN THIẾT VÀ DƯỜNG NHƯ KHÔNG BAO GI Ờ ĐỦ VỚI NGÔI NH À HI ỆN ĐẠI.. NHỮNG CÁCH DÉCOR DƯỚI ĐÂY SẼ MANG L Ạ[r]

16 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN CUNG CẤP NƯỚC CHO KHU VỰC PHÍA BẮC TỈNH ĐIỆN BIÊN; THIẾT KẾ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC CHO TRẠM CẤP NƯỚC XÃ PA HAM, HUYỆN MƯỜNG CHÀ, TỈNH ĐIỆN BIÊN, CÔNG SUẤT 500 M3NGÀY.THỜI GIAN THI CÔNG 06 THÁNG

ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN CUNG CẤP NƯỚC CHO KHU VỰC PHÍA BẮC TỈNH ĐIỆN BIÊN; THIẾT KẾ DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC CHO TRẠM CẤP NƯỚC XÃ PA HAM, HUYỆN MƯỜNG CHÀ, TỈNH ĐIỆN BIÊN, CÔNG SUẤT 500 M3NGÀY.THỜI GIAN THI CÔNG 06 THÁNG

MỞ ĐẦU ời sống củ â â à à c c i thi n. Cù v xu u ầu s à à ă k ắ ọ ề ấ về ấ l và ữ l . Do vậy vi c cung cấ c s ch phục vụ cho sinh ho t và s n xuất là một nhi m vụ quan trọng và à c quan tâm. M ờ C à là ộ u ề ú và ằ o vù k í ậu ù ù l í ù và ều. M ờ C à ố s suố à ặ ề ă về ủ l và ủ ấ M ờ C à í ồ á lo â : o qu á k è o s ậu ơ l …C í v u ầu sử ụ o s o ũ ụ ụ o s xuấ v á á uồ o vù là ấ ầ và ấ bá . Xuất phát từ thực t ồng thờ ể giúp cho sinh viên làm quen v i nghề nghi p và kh ă k t h p giữa lý thuy t và thực ti n công tác. Bộ Địa chất thủ vă ã o o e ồ án môn học v ề tài: Đánh giá điều kiện cung cấp nước cho khu vực phía Bắc tỉnh Điện Biên; Thiết kế dây chuyền công nghệ xử lý nước cho trạm cấp nước xã Pa Ham, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên, công suất 500 m3ngày.Thời gian thi công 06 tháng. Qua thời gian làm vi c và nghiên cứu tài li u i sự ng dẫn tận tình của cô giáo T .S Vũ T u ền cùng các thầy cô trong Bộ Địa Chất Thủ Vă b ồ á ã c oà à ú ời h n. Nộ u ồ án bao gồm: Chương 1: Đặc điểm tự nhiên – kinh tế xã hội và nguồn nước trong khu vực Chương 2: Đặc điểm địa chất Chương 3: Đặc điểm địa chất thủy văn và điều kiện địa chất công trình trong khu vực nghiên cứu Chương 4: Đánh giá chất lượng nguồn nước và lựa chọn nguồn nước cấp Chương 5: Tổng quan về xử lý nước và đề xuất lựa chọn công nghệ xử lý
Xem thêm

Đọc thêm

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm 2013 môn lý 12 GDTX potx

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TỈNH NGHỆ AN NĂM 2013 MÔN LÝ 12 GDTX POTX

GI Ữ CỐ ĐỊNH THẤU KÍNH V À D ỊCH CHUYỂN VẬT TR ƯỚC TH ẤU KÍNH D ỌC THEO TR ỤC CHÍNH ĐỂ ẢNH CÓ ĐỘ LỚN CAO GẤP BA LẦN VẬT.[r]

3 Đọc thêm

BỘ CHƯNG TƯ TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ

BỘ CHƯNG TƯ TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ

 Mẫu riêng lập sẵn126. Hóa đơn hải quan (Custom Invoice) Thuận tiện cho hải quan nước nhập kh å th á k â ù đò h à á(Custom Invoice)khẩu: thống kê, xac đònh nguồn gốc, xác đònh giá cả Nội dung: Chi tiết về người bán, người mua, đòa điểm ûvà thời gian lập hóa đơn, nơi gửi và nhận, tên hàng, ký mã hiệu, nước xk.Sál l iù û ù k Số lượng, trọng lượng, giá ở nước xk Chứng nhận hóa đơn đúng và chính xác137. Bảo hiểm đơn (Insurance Policy)(Insurance Policy) Chứng từ do công ty bảo hiểm cấp, chấp nhận bảohiểmcho1lô hàngnhận bao hiem cho 1 lo hang Tác dụng:áàûå Đã ký kết hợp đồng bảo hiểm Đã trả phí bảo hiểmàà Khiếu nại và nhận tiền bồi thường147. (tt) Nội dung Điều khoản chung Được in sẵnûûå Trách nhiệm của người bảo hiểm và người được
Xem thêm

38 Đọc thêm

ĐỊA LÝ 5- ( KHUNG LONG)

ĐỊA LÝ 5- ( KHUNG LONG)

TRANG 1 CHỈ ĐẠO CUỘC THI: PHÒNG GD VÀ ĐT THẠCH HÀ - NGƯỜI DỰ THI: CÔ GIÁO H TH T HOAỒ Ị Ố BÀI DẠY: – CHÂU PHI PHỀNG GI O D C Á Ụ PHỀNG GI O D C Á Ụ V À ĐÀO T O K Ạ V À ĐÀO T O K Ạ RONG B[r]

38 Đọc thêm

công ty cổ phần đầu tư xây dựng phú hưng gia báo cáo thường niên năm báo cáo 2009

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG PHÚ HƯNG GIA BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM BÁO CÁO 2009

3. Tình hình đầu tư : - Trong năm công ty đã chuyển nhượng 14.000 CP của Công ty Cổ phần Phú Gia An với giá chuyển nhượng là 150.000 đ/cp và thu lại tiền góp vốn dự án Phú Gia An : 3,4 tỷ đồng. - Thu hồi vốn góp dự án EDEN 30,52 tỷ . 4. Tình hình vay nợ : Đến ngày 31/12/2009, công ty có các khoản tiền vay ngân hàng TMCP Phát triển nhà 62,8 tỷ đồng. Khoản vay này được đảm bảo bằng việc thế chấp các căn hộ chung cư tại 53-55 Bà Huyện Thanh Quan . 5. Tình hình vốn cổ phần : Trong năm không có biến động về vốn góp . 6. Các vấn đề khác : 1. Công ty đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật về thực hiện các chế độ, chính sách cho người lao động . 2. Theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009, công ty đã chi trả 10% cổ tức năm 2008 cho các cổ đồng bằng tiền . 7. Kiến nghị : Công bố thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty thường xuyên, kịp thời và đầy đủ. Giải quyết dứt điểm vấn đề truy thu thuế của Chi Cục thuế Quận Phú Nhuận . Xây dựng kế hoạch về vốn trong ngắn hạn và dài hạn. Ban điều hành cần xem xét, đánh giá các chi phí hoạt động của công ty để có những giải pháp để tiết kiệm chi phí. Công ty cần xây dựng chiến lược về quản trị công ty dể đảm bảo sự tăng trưởng trong tương lai Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của công ty năm 2009. Kính trình Đại hội xem xét và thông qua. Trong quá trình thực hiện chức năng của mình do các thành viên đều kiêm nhiệm nên công tác kiểm soát không được thường xuyên, liên tục và không khỏi tránh những sơ suất . Ban kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, đóng góp ý kiến để hoạt động của Ban kiểm soát
Xem thêm

66 Đọc thêm

Giáo trình hệ thống tìm tin

GIÁO TRÌNH HỆ THỐNG TÌM TIN

đôi hồi cổ hoàn toàn mục lục phiếu sang mục lục điện tử hoặc đơn giản là do nó phù hợp với thói quen của nsười sừ dụng thư viện.5.1.4. Tiêu chí đánh giá chất lưọìig mục lụcDù được tồ chức dưới bất kỳ hình thức nào, một mục lục hiệu quả phải đảm báo một số tiêu chuẩn nhất định cho phép tra cứu và quản trị dễ dàng. Có thể đánh giá chất lượng của một mục lục dựa trên các tiêu chí dưới đây.Tính linh hoạt và cập nhật. Việc bồ sung và thanh lọc tài liệu được tiến hành thường xuyên trong các thư viện, cơ quan thông tin. Mục lục phải phản ánh kịp thời sự thay đổi trong vốn tài liệu của thư viện, cơ quan thông tin.Tính linh hoạt ở mục lục phiếu cao hơn so với mục lục dạng sách. Có thể dễ dàng thêm vào hay loại bỏ các biểu ghi khỏi các hộp phiếu khi cần thiết. So với mục lục phiếu thì mục lục sách khó110cập nhật hơn vì một khi đã được in ra thì không thể thêm vào hoặc oại bỏ các biêu ghi được nữa, tiìr khi xuấl bản các phụ trương hoặc tái bản. Tuy nhiên, vì hiện nay các mục lục này được biên soạn bằng máy lính nên có thể thay đổi các biểu ghi hiện có một cách linh hoạt. Ví dụ, chi cần sừ dụng một lệnh đơn giản là có thề thay đồi hàng loạt biểu ghi, trong khi với mục lục phiếu thì phải sừa từng phiếu một.Tính thân thiện đối với nguờỉ sử dụng. Mục lục phải được tồ cliúc sao cho người sử dạng có ihẻ tìni kiếni nhanh chóng và dl dàng các biểu ghi. Điều này đòi hòi cách sắp xếp các biểu ghi trong mục lục phải khoa học, phù hợp với thói quen tìm tin của người dùng lin và các hướng dẫn sử dụng phái rõ ràng, dễ hiểu.Tính kinh tế. Mục lục phái được tổ chức với các phương án hợp lý, có tính đến chi phí xây dựng, duy irì mục lục cũng như hiệu quả kinh tế cùa mục lục.
Xem thêm

105 Đọc thêm

HOÀNG VIỆT LONG HƯNG CHÍ

HOÀNG VIỆT LONG HƯNG CHÍ

một phần Quảng Nam thuộc về quyền kiểm soát của quân Trịnh. Cũng trongkhoảng thời gian này, cuộc khởi nghĩa của anh em Nguyễn Nhạc khởi lên ở ấp TâySơn, dùng mưu ñoạt lấy trấn thành Quy Nhơn (1773) rồi tiếp tục tiến xa hơn nữacả về phía Bắc và phía Nam. Duệ Tông Nguyễn Phúc Thuần ẩn lánh ít ngày ởQuảng nam rồi dẫn tùy tùng vượt biển vào Gia ñịnh. Không bao lâu sau, quân TâySơn do Nguyễn Lữ chỉ huy tiến vào ñánh lấy Gia ñịnh, Hoàng tôn Dương chạy raBa Việt (Ba Vác),bị vây bức phải tự sát. Duệ Tông lánh xuống Cà mau cũng bịquân Nguyễn Lữ bắt về hành quyết tại Sài côn (Sài gòn), tháng 11 năm 1777. Từñây cho ñến hết thế kỷ, hơn 25 năm, là thời gian ñương ñầu của Nguyễn Ánh vớiquân ñội của vua Thái ðức Nguyễn Nhạc và của triều ñình Quang Toản (từ saunăm 1793).Lần thứ nhất, do Nguyễn Lữ chủ quan,chỉ ñể lại lực lượng phòng thủ khôngñủ mạnh, Nguyễn Ánh chiếm lại Sài gòn (12/1777), trụ ñược hơn 4 năm ñể gâylực lượng. Nhưng tình hình xấu ñi nhanh chóng sau khi Nguyễn Ánh phản trắc giếttướng ðông Sơn ðỗ Thành Nhân – người có công ñầu trong việc ñưa Nguyễn Ánhlên ngôi vương. Nắm lấy cơ hội, Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ ñích thân ñưa ñạiquân vào ñánh. Thủy quân Nguyễn Ánh gần 500 chiến thuyền ñậu ở cửa Cần giờbị ñánh tan, Ánh phải lánh ra ñảo Phú quốc. Chỉ sau 5 tháng, các tướng Tôn ThấtMân, Lê Văn Quân ñã hội binh ñánh bại ñược quân phòng thủ Tây Sơn do NhànTrập và Hộ bộ Bá chỉ huy, rồi ñón Nguyễn Ánh về Gia ñịnh (5/1782). Chu VănTiếp, Dương Công Trừng ñốc suất ñắp lũy Vàm Cỏ (Thảo Câu) và Cá Trê (GiácNgư) ở hai bờ nam bắc sông Gia ñịnh. Khi quân Tây Sơn tiến vào (2/1783), trậnthủy chiến hỏa công của quân Nguyễn ñã không ngăn ñược nổi ñoàn thuyền củaTư khấu Nguyễn văn Kim, ðô ñốc Lê Văn Kế, lại thêm gió ñông bắc bất ngờ thổimạnh, các bè lửa trôi ngược lại,ñốt trụi tầu thuyền của quân Nguyễn. Tướng TâySơn Trương Tiến Thận tung quân truy kích ñến tận Hà tiên, Nguyễn Ánh phảicướp thuyền chạy ra ñảo Côn nôn. Thủy quân Tây Sơn của phò mã Trương Vănða dàn chiến thuyền ba vòng vây ñảo, nhưng gặp cơn lốc mạnh, Nguyễn Ánh mớiñược thoát vây. Qua các hải ñảo Cổ cốt, Phú quốc rồi lại trở lại ñảo Thổ chu, thếcùng lực tận. Nguyễn Ánh nghĩ ñến việc cầu viện nước ngoài. Giám mục Bá ða
Xem thêm

216 Đọc thêm

MẠNG THÔNG MINH VÀ CÁC DỊCH VỤ CỦA MẠNG THÔNG MINH ppt

MẠNG THÔNG MINH VÀ CÁC DỊCH VỤ CỦA MẠNG THÔNG MINH PPT

TRANG 1 M M Ạ Ạ NG THÔNG MINH NG THÔNG MINH V V À À C C Á Á C D C D Ị Ị CH V CH V Ụ Ụ C C Ủ Ủ A M A M Ạ Ạ NG THÔNG MINH NG THÔNG MINH NEXT GENERATION NETWORK TRANG 2 N Ộ I DUNG BÀI GI Ả [r]

44 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG XƠ VỮA VÀ BỀ DÀY LỚP NỘI TRUNG MẠC ĐỘNG MẠCH CẢNH CỦA PHỤ NỮ MÃN KINH KHÔNG TĂNG HUYẾT ÁP TẠI BVĐK BỒNG SƠN BÌNH ĐỊNH

NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG XƠ VỮA VÀ BỀ DÀY LỚP NỘI TRUNG MẠC ĐỘNG MẠCH CẢNH CỦA PHỤ NỮ MÃN KINH KHÔNG TĂNG HUYẾT ÁP TẠI BVĐK BỒNG SƠN BÌNH ĐỊNH

ủy, Lê C uyể , Lê Vă A , Lê ị Bíuậ , Nguyễị úyHằ g, Hoà gLợ , Ng uyễị Ngọ ỷ ( 008 , K ảo sá bề dày lớp ộru gvà xơ vữ độ gảeo p â lo g đo lâ sà g báu ão ủ N l -Thevenet, Tạp chí Y Học thực hành, (616-617), tr 771781.Nguyễ Hảủy, Lê C uyể , Lê Vă A , Lê ị Bíuậ , Nguyễị úyHằ g, Hoà gLợ , Ng uyễị Ngọ ỷ ( 008 , Ng ê ứu sự l ê quộ số yếu ố guy ơ và ổươ g xơ vữ độ gả ở gườ lớ , Tạp chíY Học thực hành, (616-617), tr 789-801.Nguyễ Hảủy (1996 , Nghiên cứu sự tổn thương thành động mạch cảnh vàđộng mạch hai chi dưới ở bệnh nhân đái tháo đường không phụ thuộc insulinbằng siêu âm để phát hiện sớm các tổn thương xơ vữa động mạch, Luậ á p óế sĩ k o ọ y dượ .Nguyễ Hảủy, Huỳ Vă Cườ , Hoà gLợ , Nguyễ
Xem thêm

7 Đọc thêm

KỸ NĂNG BÁN HÀNG Ô TÔ

KỸ NĂNG BÁN HÀNG Ô TÔ

NHẮC BẢO DƯỠNG V À À HẸN KH HẸN KH Á Á CH H CH H À À NG NG 11 CHÀO HÀNG CHÀO HÀNG CHÀO HÀNG CHÀO HÀNG  KHI LIÊN HỆ VỚI KHÁCH HÀNG ĐỂ NHẮC XE ĐÃ ĐẾN KỲ BẢO DƯỠNG, CẦN GIẢI THÍCH CHI TIẾT[r]

13 Đọc thêm