TÍNH TOÁN TẢI LƯỢNG PHÁT THẢI TỪ HOẠT ĐỘNG CỦA 4 CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP MỸ XUÂN B1-TIẾN HÙNG, XÃ MỸ XUÂN, HUYỆN TÂN THÀNH, TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "TÍNH TOÁN TẢI LƯỢNG PHÁT THẢI TỪ HOẠT ĐỘNG CỦA 4 CÔNG TY TRONG KHU CÔNG NGHIỆP MỸ XUÂN B1-TIẾN HÙNG, XÃ MỸ XUÂN, HUYỆN TÂN THÀNH, TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU":

TẢI MẪU HỢP ĐỒNG HOÁN ĐỔI CÔNG CỤ NỢ - HOATIEU.VN

TẢI MẪU HỢP ĐỒNG HOÁN ĐỔI CÔNG CỤ NỢ - HOATIEU.VN

của Chính phủ thống nhất bị hoán đ i Điều khoản, điệu kiện của công cụ nợ của Chính phủ thống nhất được hoán đ i Ng ày ho án đ i cô ng cụ nợ M ã cô ng cụ nợ Ng ày ph át hà nh lần đầ u Ng[r]

2 Đọc thêm

BÀI TẬP MÔN KẾ TOÁN NGÂN HÀNG 2 CÔ HẠNH MỸ

BÀI TẬP MÔN KẾ TOÁN NGÂN HÀNG 2 CÔ HẠNH MỸ

Câu 1
Ngày 0810N ngân hàng ký hợp đồng bán ngoại tệ có kỳ hạn với công ty Thanh Tâm, số lượng 400.000 USD, ngày thực hiện hợp đồng là 1612N.
Tỷ giá giữa đồng đô la Mỹ và đồng Việt Nam (USDVND) như sau:
• Tỷ giá giao ngay ngày 0810N : 21.42040
• Tỷ giá kỳ hạn ngày 0810N : 21.55070
• Tỷ giá giao ngay ngày 3110N : 21.45075
• Tỷ giá giao ngay ngày 3011N : 21.43080
• Tỷ giá giao ngay ngày 1612N: 21.68095
Biết rằng: Ngân hàng phân bổ lãi phải thuphải trảđánh giá lại ngoại tệ vào ngày cuối tháng.
Các tài khoản liên quan đủ điều kiện hạch toán.
Thanh toán hợp đồng kỳ hạn bằng chuyển khoản.
Yêu cầu: Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh từ ngày 0810N đến ngày 1612N

Câu 2
Ngày 127N, tại Ngân hàng KMB phát sinh các nghiệp vụ sau:
1. Ngân hàng ký hợp đồng kỳ hạn với Công ty BM, trong đó NH mua ngoại tệ kỳ hạn 2 tháng, giá trị 20.000 USD.
2. Ngân hàng thực hiện bán cho Công ty LH theo hợp đồng đã ký trước đây 3 tháng, giá trị 150.000 EUR.
Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ trên vào ngày 127N tại Ngân hàng KMB.
Biết rằng:
Tỷ giá kỳ hạn là USDVND: 20.340; EURVND: 28.420
Tỷ giá ngày 306N: USDVND: 20.490; EURVND: 28.500
Tỷ giá giao ngay ngày 127N: USDVND = 20.280310; EURVND = 28.430520
Tỷ giá giao ngay ngày 124N: USDVND = 20.13090; EURVND = 28.130250
Định kỳ cuối tháng, ngân hàng tiến hành phân bổ lãi phải thulãi phải trả, đánh giá lại giá trị hợp đồng kỳ hạn.
Các tài khoản liên quan đủ số dư hạch toán, thanh toán hợp đồng bằng chuyển khoản.
Xem thêm

Đọc thêm

Sáp nhập, chia, tách, hợp nhất, giải thể trung tâm đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao, trung tâm hoạt động thể thao, cơ sở dịch vụ hoạt động thể thao trên địa bàn tỉnh docx

SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH, HỢP NHẤT, GIẢI THỂ TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ THAO, TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG THỂ THAO, CƠ SỞ DỊCH VỤ HOẠT ĐỘNG THỂ THAO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH DOCX

TRANG 1 SÁP NH ẬP, CHIA, TÁCH, HỢP NHẤT, GI ẢI THỂ TRUNG TÂM Đ ÀO T ẠO, HUẤN LUY ỆN VẬN ĐỘNG VI ÊN TH Ể THAO, TRUNG TÂM HO ẠT ĐỘNG THỂ THAO, CƠ S Ở DỊCH VỤ HOẠT ĐỘNG THỂ THAO TRÊN ĐỊA B [r]

3 Đọc thêm

Tài liệu Chương trình nâng cao kỹ năng kinh doanh ppt

TÀI LIỆU CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO KỸ NĂNG KINH DOANH PPT

• T ất cả hội viên của Hiệp Hội Doanh nghi ệp Bỉ Luxembourg BeluxCham hoặc các cá nh ân, công ty Bỉ, Luxembourg muốn trở thành hội viên của BeluxCham và cam kết sau khi đã đóng hội phí t[r]

3 Đọc thêm

ĐỀ TÀI " VẢI VỤN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3 TP. ĐÀ NẴNG THỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP " potx

ĐỀ TÀI " VẢI VỤN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3 TP. ĐÀ NẴNG THỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP " POTX

BÊN C ẠNH NHỮNG LỢI ÍCH VỀ KINH TẾ - XÃ H ỘI M À NGÀNH D ỆT MAY MANG LẠI TH Ì TRONG QUY TRÌNH S ẢN XUẤT, CÁC XƯỞNG MAY C ÒN TH ẢI RA MỘT KHỐI LƯỢNG LỚN CHẤT THẢI RẮN CÔNG NGHI ỆP CTRCN V[r]

12 Đọc thêm

 VĂN TỰ SỰBÀI 1

VĂN TỰ SỰ HAY


đợc đi học. ở lớp học này các thầy chỉ bằng tuổi con mình nhng họ dạy phải lắm, chí lí lắm. Họ dạy bao nhiêu là điều hay lẽ phải, họ vận động chúng tôi chăm lo đến việc học tập của con em, sao cho tất trẻ em đến tuổi đều đợc đi học, dạy cho cách trồng trọt, chăn nuôi, kế hoạch hoá gia đình. Nói thật với các ông, mới đầu nghe họ nói vì thiếu hiểu biết nên tôi không tin, tôi nghĩ “ Học giỏi thì cũng theo ren bố mẹ, huống gì mình là ngời không biết chữ thì lấy đâu cho con nó giỏi”, nhng qua quá trình học tập. rèn luyện, các thầy giảng giãi cho chúng tôi: Thiên tài bẩm sinh chỉ có 5% còn 95% còn lại là do học tập, rèn luyện mà có”, từ đó tôi chú tâm cho con Linh nó ăn học cho đến nơi đến chốn, hai chị nó quá tuổi rồi thì thôi. Mà này, các ông có biết không, tham gia lớp học xoá mù chữ này có rất nhiều ngời trong làng ta đó, họ cũng chẳng quản khó khăn vất vả để đến với kiến thức văn hóa. Từ khi tham gia lớp học này có nhiều gia đình đã khá lên nhiều nh: nhà ông Hải, ông tham gia lớp học này 10 năm nên gia đình có khác, hai đứa con đi học đại học, trong nhà nào là trâu, hơu, tivi, tủ lạnh Rồi nhà ông Quý vừa xây nhà hai tầng đó và cả nhà tôi nữa, …
Xem thêm

14 Đọc thêm

BÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN HÀNG 2 CÔ HẠNH MỸ

BÀI TẬP KẾ TOÁN NGÂN HÀNG 2 CÔ HẠNH MỸ

Câu 4
Cho biết thông tin các tài khoản thu nhập, chi phí đầu ngày 0112N của ngân hàng ABC như sau:
Đvt: triệu đồng

TÊN TÀI KHOẢN TK SỐ DƯ
Thu lãi tiền gửi 701 34.987
Thu lãi cho vay 702 75.854
Thu nhập phí dịch vụ 71 5.432
Thu nhập từ HĐKD ngoại hối 72 13.626
Thu nhập khác 79 765
Trong đó: Thu hoàn nhập dự phòng RRTD 134
Trả lãi tiền gửi 801 64.654
Trả lãi tiền vay 802 5.421
Trả lãi phát hành GTCG 803 1.320
Chi phí khác 809 95
Chi phí hoạt động dịch vụ 81 743
Chi phí HĐKD ngoại hối 82 11.954
Chi nộp thuế và các khoản phí, lệ phí 83 5.398
Trong đó chi phí nộp thuế TNDN hiện hành 8331 4.963
Chi phí nhân viên 85 6.390
Chi về hoạt động quản lý và công vụ 86 1.986
Chi về tài sản 87 1.432
Chi dự phòng 882 2.307
Chi nộp phí bảo hiểm tiền gửi 883 197
Chi phí khác 89 33

Trong tháng 12 phát sinh các nghiệp vụ sau:
1. Ngân hàng thanh toán tiền công tác phí cho cán bộ ngân hàng đi công tác tổng cộng là 120.000.000 đồng. Trước đó các cán bộ này đã tạm ứng 100.000.000 đồng. Số tiền thanh toán còn lại được chuyển vào tài khoản tiền gửi của cá nhân mở tại ngân hàng.
2. Thu lãi tiền gửi tại NHNN là 70.000.000 đồng
3. Tiền lương phải trả công nhân viên trong tháng 12 được xác định là 200.000.000 đồng.
4. Chi trả lãi tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn (chưa dự chi) bằng tiền mặt 280.000.000 đồng.
5. Chi thưởng cho nhân viên có thành tích xuất sắc từ quỹ khen thưởng, số tiền 30.000.000 đồng
6. Kết chuyển lãi kinh doanh ngoại tệ, số tiền 55.000.000 đồng.
7. Xác định và hạch toán thuế TNDN phải trích thêm hoặc được hoàn lại trong năm, biết rằng thuế suất thuế TNDN là 22%; không có CLTT và CLVV.
Yêu cầu:
1. Định khoản các nghiệp vụ phát sinh trên
2. Xác định kết quả kinh doanh năm N của ngân hàng.
3. Lập báo cáo kết quả kinh doanh năm N

Câu 5
Trong tháng 052x15 tại Ngân hàng XYZ chi nhánh Tp.HCM phát sinh các nghiệp vụ như sau:
1. Thu lãi cho vay 850.000.000 đồng bằng chuyển khoản từ công ty H, trong đó lãi đã dự thu là 480.000.000 đồng.
2. Thu phí cam kết bảo lãnh 500.000 đồng từ công ty K bằng chuyển khoản.
3. Thanh toán chuyển khoản cho công ty điện lực (có TK tại ngân hàng) theo hóa đơn giá trị gia tăng, số tiền chưa bao gồm thuế GTGT là 15.000.000 đồng.
4. Thanh toán tiền may đồng phục nhân viên cho công ty May (có TK tại ABC – CN Tp.HCM), số tiền 160.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT).
5. Chi tiền mặt bảo dưỡng định kỳ xe ô tô của ngân hàng, số tiền 8.800.000 đồng (bao gồm thuế GTGT)
6. Thu phí dịch vụ thanh toán 250.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT).
7. Kết chuyển lãi kinh doanh ngoại tệ 80.000.000 đồng.
Yêu cầu:
1. Định khoản các nghiệp vụ phát sinh trên.
2. Phản ánh các nghiệp vụ phát sinh trên vào tài khoản Thuế GTGT đầu vào (TK 3532) và thuế GTGT đầu ra (TK 4531).
3. Cuối tháng 052x15, ngân hàng thực hiện khấu trừ thuế GTGT. Xác định thuế GTGT được khấu trừ, thuế GTGT không được khấu trừ và thuế GTGT phải nộp. Định khoản các nghiệp vụ phát sinh trên (bao gồm cả việc nộp thuế cho cơ quan thuế có TK tại NHNN).
Biết rằng:
Các tài khoản liên quan đủ số dư hạch toán
Thuế suất thuế GTGT đầu vào và đầu ra là 10%
Tỷ lệ khấu trừ đối với thuế GTGT đầu vào là 26%
Các ngân hàng trên cùng địa bàn Tp HCM có tham gia thanh toán bù trừ.
Câu 9
Tại ngân hàng TMCP XXX có thông tin dưới đây:
I. Số dư của một số tài khoản cuối ngày 3112N như sau:
STT Tên tài khoản Dư Nợ Dư Có
1 Thu lãi tiền gửi 989,546
2 Thu lãi cho vay 26,672,301
3 Thu lãi đầu tư chứng khoán (chi tiết: CK nợ đầu tư) 4,072,148
4 Thu từ dịch vụ thanh toán 1,998,526
5 Thu từ dịch vụ ngân quỹ 237,172
6 Thu từ kinh doanh chứng khoán (chi tiết: CK đầu tư) 124,526
7 Chi phí trả lãi tiền gửi 17,619,982
8 Chi phí trả lãi tiền vay 2,904,585
9 Chi phí trả lãi phát hành giấy tờ có giá 268,376
10 Chi phí về dịch vụ thanh toán 677,558
11 Chi phi thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 120,020
12 Chi từ kinh doanh chứng khoán (chi tiết: CK đầu tư) 44,144
13 Chi dự phòng giảm giá chứng khoán (chi tiết: chứng khoán đầu tư) 3,640

II. Báo cáo KQKD chưa hoàn chỉnh như sau:

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho năm tài chính kết thúc ngày 3112N
Đơn vị tính: triệu đồng
STT Chỉ tiêu Năm N
1 Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự ?
2 Chi phí lãi và các chi phí tương tự ?
I Thu nhập lãi thuần ?
3 Thu nhập từ hoạt động dịch vụ ?
4 Chi phí hoạt động dịch vụ ?
II Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ ?
III Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối 1,695,382
IV Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư ?
5 Thu nhập từ hoạt động khác 657,253
6 Chi phí từ hoạt động khác ?
V Lãi thuần từ hoạt động khác 525,098
VI Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần 468,583
VII Chi phí hoạt động 6,013,108
VIII Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng ?
IX Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 3,303,210
X Tổng lợi nhuận trước thuế ?
7 Chi phi thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành ?
8 Chi phi thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại ?
XI Chi phi thuế thu nhập doanh nghiệp 1,450,000
XII Lợi nhuận sau thuế ?

Yêu cầu: Hoàn chỉnh báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm N của Ngân hàng TMCP BBB

Câu 10
Tại NHTMCP HHH có số liệu như sau:
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
ĐVT: Tỷ đồng
STT Chỉ tiêu Năm 2x12 Năm 2x11
A Tài sản
I Tiền mặt, vàng bạc, đá quí 5.627 5.394
II Tiền gửi tại NHNN 15.732 10.617
III Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 65.712 105.005
IV Chứng khoán kinh doanh 521 818
IV Cho vay khách hàng ? 204.089
V Chứng khoán đầu tư 78.521 29.457
VI Góp vốn, đầu tư dài hạn 3.021 2.618
VII Tài sản cố định 3.660 2.606
VII Tài sản Có khác 5.810 6.119
Tổng tài sản ? 366,723
B Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu
I Các khoản nợ Chính phủ và NHNN 24.806 38.866
II Tiền gửi và vay các TCTD khác 34.066 47.962
III Tiền gửi của khách hàng 284.415 47.962
IV Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác 5 11
V Phát hành giấy tờ có giá 2.028 2.071
VI Các khoản nợ khác 27.450 22.012
Tổng Nợ phải trả 372.770 337.939
VIII Vốn và các quỹ 28.784
1. Vốn của TCTD 32.421 20.739
2. Quỹ của TCTD ? 2.524
3. Lợi nhuận chưa phân phối Lỗ luỹ kế 6.144 5.521
Tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu ? 366.723

Yêu cầu:
1. Nêu cách tính và tính số liệu của các chỉ tiêu còn thiếu (?), biết:
Trích lập các quỹ trong năm 2x12: 5.320 tỷ đồng
Chi từ các quỹ trong năm 2x12: 2.181 tỷ đồng
2. Lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm N của NHTM A biết:
Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối: 1.560 tỷ đồng
Lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh: 77 tỷ đồng
Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng: 3.329 tỷ đồng
Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự: 32.700 tỷ đồng
Chi phí lãi và các chi phí tương tự: 20.793 tỷ đồng
Thu nhập phí từ hoạt động dịch vụ: 2.251 tỷ đồng
Chi phí hoạt động dịch vụ: 862 tỷ đồng
Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư: 208 tỷ đồng
Chi phí từ hoạt động khác: 262 tỷ đồng
Lãi thuần từ hoạt động khác: 538 tỷ đồng
Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần: 469 tỷ đồng
Chi phí hoạt động: 6.050 tỷ đồng
Chi phi thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành: 1.680
Trong năm 2x12, NHTMCP HHH đã phân phối 80% số lợi nhuận chưa phân phối tại ngày đầu năm.
Xem thêm

Đọc thêm

TÂM LÝ HÀNH VI TRONG GIAO TIẾP

TÂM LÝ HÀNH VI TRONG GIAO TIẾP


2.2 Những vấn đề tâm lý trong giao tiếp
_ Ph ân loại đối tượng giao tiếp:
 Phân loại đối tượng theo Toropov:
+ Người thợ săn: là tuýp người thường tìm các lỗi nghiêm trọng đang tìm ẩn. Họ rát giỏi trong việc đi sâu phân tích và uốn nhắn trục trặc.

19 Đọc thêm

Tam guong nguoi tot viev tot

TAM GUONG NGUOI TOT VIEV TOT

TRANG 1 MỘT THẦY GIÁO TÂM HUYẾT VỚI NGHỀ Là một thầy giáo đang giữ vị trí quan trọng của trờng đó là thầy Nông Văn Ân - Bí th chi bộ, phó hiệu trởng trờng PTCS Vạn Thuỷ huyện Bắc Sơn, tỉ[r]

2 Đọc thêm

Ân 7t28

ÂN 7T28

-ƠN TĐN SỐ 8 -NHẠC LÍ: GAM TRƯỞNG, GIỌNG TRƯỞNG -ÂNTT: NHẠC SĨ HUY DU VÀ BÀI HÁT “ĐƯỜNG CHÚNG TA ĐI” TRANG 10 Qua NHỮNG NĂM THÁNG GẮN BĨ VỚI CUỘC ĐỜI CHIẾN SĨ ĐÃ HÌNH THÀNH TRONG ƠNG NIỀ[r]

14 Đọc thêm

Đề KT 1 tiết - HKI (địa 8)

ĐỀ KT 1 TIẾT - HKI (ĐỊA 8)

C. Khu vực Nam Á; D. Khu vực Đông Á. 4. Khí hậu châu Á phân hóa thành nhiều đới khí hậu khác nhau là do: A. Lãnh thổ trải dài từ vùng cực Bắc đến vùng xích đạo
B. Lãnh thổ rộng C. Địa hình đa dạng và phức tạp D. Có nhiều biển và đại dương bao quanh. 5. Đặc điểm của sông ngòi Bắc Á là: A. Lũ vào cuối mùa hạ đầu thu; B. Sông ngòi thiếu nước quanh năm; C. Mùa đông đóng băng, cuối xuân đầu hạ có lũ; D. Một số sông nhỏ bị chết trong hoang mạc. 6.. Chủng tộc Môn-gô-lô-ít phân bố chủ yếu ở khu vực: A. Bắc Á, Đông Á, Đông Nam Á; C. Tây Nam Á; B. Trung Á; D. Nam Á. II. TỰ LUẬN. (7 điểm) Câu 1: (1 điểm): Cho biết đặc điểm chính của địa hình Châu Á. Câu 2: (3 điểm): Nêu đặc điểm các lưu vực sông châu Á (Bắc Á; Đông Á, ĐNA và Nam Á; Tây Á và Trung Á). Câu 3: (1 điểm): Kể tên bốn tôn giáo lớn ở Châu Á? Câu 4: (2 điểm): Cho Bảng số liệu về tình hình dân số châu Á từ năm 1900 đến năm 2002 Năm 1900 1950 1970 1990 2002 Số dân (triệu người) 880 1402 2100 3110 3766* (*) Chưa tính dân số Liên bang Nga thuộc châu Á. Hãy vẽ biểu đồ hình cột thể hiện sự gia tăng dân số của châu Á theo bảng trên. BÀI LÀM .............................................................................................................................................................................................
Xem thêm

3 Đọc thêm

VAN UÂN - UYÊN

VAN UÂN - UYÊN

BÀI CŨ : Nơi ấy ngôi sao khuya Soi vào trong giấc ngủ TRANG 3 U UÂÂNN UÂN X MÙA XUÂN U YÊ CHUYÊN` BÓNG CHUYỀN ÂN HỌC VẦN ÂN Thứ ngày tháng năm 2009 TRANG 4 Thứ .... tháng...năm 2009 BÀI [r]

7 Đọc thêm

Trí tuệ Chu Ân Lai Tào Ứng Vượng

TRÍ TUỆ CHU ÂN LAI TÀO ỨNG VƯỢNG

Dầu quan điểm hai bên không giống nhau về “vấn đề Việt Nam” song tổng thống Mỹ Richard Nixon vẫn hài lòng với bước khởi đầu vào “thời kỳ mới trong bang giao Trung Mỹ” và đã dành nhiều dòng ca ngợi Chu Ân Lai trong hồi ký của mình...Nixon viết: “một kỷ niệm xúc động nhất của tôi là kỷ niệm về nhân vật vô song Chu Ân Lai (…) nhiều giờ đàm thoại nghiêm túc và nói chuyện tự do thoải mái với Chu đã làm cho tôi nhận thấy trí tuệ và tính năng động của ông là hết sức tuyệt vời” và “tôi đã rất thích thú về những gì ông ta nói với tôi”. Nixon đánh giá “tầm hiểu biết của ông thật quá sức lớn”, hoặc “Chu Ân Lai rất am hiểu lịch sử”. Có một lần, Chu Ân Lai nhắc đến cái chết
Xem thêm

938 Đọc thêm

Len in hoa cho mùa noel potx

LEN IN HOA CHO MÙA NOEL POTX

TRANG 1 LEN IN HOA CHO MÙA NOEL PHÁI N Ữ CÓ THỂ KHÁM PHÁ V À HOÀN THI ỆN VẺ ĐẸP TRẺ TRUNG, THANH LỊCH, NỮ TÍNH V À QUY ẾN RŨ C ỦA M ÌNH B ẰNG NHỮNG TRANG PHỤC ẤM ÁP, HIỆN ĐẠI TRONG BỘ SƯ[r]

9 Đọc thêm

Cach mang thang 8

CACH MANG THANG 8


NỘI DUNG TRỌNG TÂM BÀI 16 1. Tình hình Việt Nam trong những năm 1939-1945 2. Phong trào cách mạng trong những năm 1939-1945
3. Quá trình chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa từ 1939 đến 1945 4. Hoàn cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả Tổng khởi nghĩa tháng Tám -1945

38 Đọc thêm

CV BÓNG CHUYỀN

CV BÓNG CHUYỀN


* Thi đấu loại trực tiếp tại 02 khu vực:
- Khu vực I, tại sân Bóng chuyền trường THCS Mỹ Châu gồm các trường thuộc các -thị trấn: TT Bình Dương, Mỹ Châu, Mỹ Lộc, Mỹ Đức, Mỹ Phong, Mỹ Lợi, Mỹ Thắng, Mỹ An, Mỹ Thọ.

2 Đọc thêm

GIÁO ÂN 4 -TUẦN 3

GIÁO ÂN 4 -TUẦN 3

- T: Kiểm tra vă chốt kết quả đúng, sau mỗi số, cho HS đọc lại câc số vừa viết. Băi 4: Lăm việc cả lớp
-T: Lần lượt viết từng số lín bảng, hướng dẫn HS câch trả lời
Chẳng hạn: Số 715 638, yíu cầu HS chỉ văo chữ số 5 trong số 715 638, sau đó níu: chữ số 5 thuộc hăng trăm nghìn nín giâ trị của nó lă năm trăm nghìN.

28 Đọc thêm

KHÓA LUYỆN GIẢI ĐỀ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH MOON.VN (CÓ KEY) CÔ VŨ MAI PHƯƠNG

KHÓA LUYỆN GIẢI ĐỀ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH MOON VN CÓ KEY CÔ VŨ MAI PHƯƠNG

[3] If a high salary is important to you, do not judge a career by its starting wages. Many jobs, such as insurance sales, offer relatively low starting salaries; however, pay substantially increases along with your experience, additional training, promotions, and commission. [4]
Don’t rule out any occupation without learning more about it. Some industries evoke positive or negative associations: The travelling life of a flight attendant appears glamorous, while that of a plumber does not. Remember that many jobs are not what they appear to be at first, and may have merits that are less obvious. Flight attendants must work long, grueling hours without sleeps, whereas plumbers can be as highly paid as some doctors another point to consider is that as you mature, you will likely develop new interests and skills that may point the way to new opportunities. The choice you make today need not be your final one.
Xem thêm

138 Đọc thêm

Anh ngữ sinh động 3

ANH NGỮ SINH ĐỘNG

Trong bài học này quí vị sẽ gặp ông Max và cô Kathy, hai người phụ trách chương trình Anh ngữ căn bản nhằm giúp quí vị hiểu thêm về người Mỹ và văn hóa Mỹ.. Chủ đề của bài học hôm nay là[r]

6 Đọc thêm

KIỂM TRA VĂN

KIỂM TRA VĂN 6

A. Kẻ ác bị đền tội đích đáng.
B. Lòng khinh bỉ của dân gian với những kẻ tham ác xảo trá. C. Chứng tỏ tính bao dung độ lợng của Thạch Sanh.
D. Mơ ớc của dân gian về kết cục của thiên-ác.. 3. Trong truyện, Thạch Sanh gảy đàn mấy lần? A. Một lân.

4 Đọc thêm

Cùng chủ đề