BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: "BÁO CÁO QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ" POT

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: "BÁO CÁO QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ" POT":

Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư

KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ

Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư

13 Đọc thêm

Thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đối với công trình chỉ lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình ppsx

THẨM TRA PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN HOÀN THÀNH ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH CHỈ LẬP BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH PPSX

Bước 3 Nhận quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành của Ủy ban nhân dân quận tại Phòng Tài chính - Kế hoạch quận – huyện (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần) Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành. 2. - Bản vẽ hoàn công. 3. - Bảng Quyết toán công trình. Thành phần hồ sơ 4. - Quyết định chỉ định tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình. 5. - Hợp đồng khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình. 6. - Kết quả thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công kỹ thuật công trình. 7. - Báo cáo kinh tế kỹ thuật đã được phê duyệt, Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình,
Xem thêm

7 Đọc thêm

Sự thật của lãi, lỗ trong hoạt động sản xuất kinh doanh pps

SỰ THẬT CỦA LÃI LỖ TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Sự thật của lãi, lỗ trong hoạt động sản xuất kinh doanh Sự thật của lãi, lỗ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các DN Việt Nam như thế nào, không ai có thể khẳng định được một cách chính xác. Bạn muốn download phần mềm kế toán miễn phí FTS Accouting phải không? Hãy click vào đây. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, theo báo cáo thì lỗ nhiều hơn lãi, mức lỗ khá lớn và mỗi năm một tăng, làm cho dư luận nghi ngờ đến tình trạng chuyển giá, giấu lãi để giảm nghĩa vụ nộp NSNN. Với thế mạnh về quy mô vốn, về thiết bị, kỹ thuật – công nghệ, về trình độ quản lý, tay nghề, tiếp thị, sự hỗ trợ của các công ty mẹ ở nước ngoài, với sự ưu đãi của Việt Nam, với thị trường có quy mô dân số đông, có mức tăng trưởng cao, có thị trường quốc tế được mở rộng sau khi Việt Nam gia nhập WTO, có giá nhân công rẻ, chi phí bảo vệ môi trường còn đang thấp,…, thì không thể lỗ, trái lại còn có lãi và lãi lớn là tất yếu. Hơn nữa, nếu lỗ lớn và lỗ tăng như vậy, thì chẳng có chuyện nhiều nhà đầu tư nước ngoài đã coi Việt Nam là "thiên đường đầu tư" để đổ vốn theo các dự án mới hoặc tăng vốn cho các dự án cũ như thời gian qua. Như vậy, đỗi với không ít DN có vốn đầu tư nước ngoài thì thật sự "lỗ giả, lãi thật". Đối với các DN nhà nước, theo báo cáo thì số có lãi nhiều hơn hẳn số bị lỗ và mức lãi nhiều hơn hẳn số bị lỗ và mức lãi thì khá lớn. Đúng là với những ưu đãi về đất đai, về tiếp cận vốn, về vị trí thuận lợi, thậm chí cả về vị thế độc quyền,… thì lãi nhiều hơn lỗ cũng là tất yếu. Nhưng cứ sau một thời gian lại xuất hiện những DN, thậm chí cả những "đại gia" như Vinashin thua lỗ, nợ "khủng", cho dẫu nhiều DN trước đó thường báo cáo lãi. Có những DN độc quyền, thường báo cáo lãi lớn để được duyệt khi
Xem thêm

5 Đọc thêm

Báo cáo quyết tóan vốn đầu tư - 1 pptx

BÁO CÁO QUYẾT TÓAN VỐN ĐẦU TƯ - 1 PPTX

quy chế quản lý dtfvà xây dựng phù hợp với từng thời kỳ đầu tư. Hằng năm, chủ đầu tư và cơ quan quản lý cấp trên của chủ đầu tư (được giao nhận nhiệm vụ quản lý chung dự án - nếu có) có trách nhiệm tổng hợp toàn bộ tình hình thực hiện dự án, tình hình quyết toán vốn đầu tư của dự án báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và đầu tư. Khi toàn bộ dự án hoàn thành, Chủ đầu tư và cơ quan quản lý cấp trên của Chủ đầu tư (nêu trên) có trách nhiệm quyết toán các chi phí chung liên quan tới dự án trình Bộ chủ quản phê duyệt và tổng hợp chung vào kết quả quyết toán vốn đầu tư của toàn dự án để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và đầu tư. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.comĐối với các dự án có nhiều hạng mục công trình mà mỗi hạng mục công trình hoặc nhóm hạng mục khi hoàn thành có thể đưa vào khai thác, sử dụng độc lập, thì Chủ đầu tư lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư theo hạng mục, trình người có thẩm quyền phê duyệt. Giá trị đề nghị quyết toán của hạng mục công trình bao gồm: chi phí xây lắp, chi phí thiết bị và các khoản chi phí khác có liên quan trực tiếp đến hạng mục đó. Sau khi toàn bộ dự án hoàn thành, chủ đầu tư phải tổng quyết toán toàn bộ dự án và xác định mức phân bổ chi phí chung của dự án cho từng hạng mục công trình thuộc dự án trình người có thẩm quyền phê duyệt quyết toán phê duyệt. Đối với các dự án đầu tư có sử dụng vốn nước ngoài (vốn do Nhà nước bảo lãnh, vốn vay, vốn viện trợ từ các chính phủ, tổ chức, cá nhân người nước ngoài) khi hoàn thành phải thực hiện quyết toán vốn đầu tư theo quy định của Thông tư này và các quy định liên quan của Điều ước quốc tế (nếu có) Đối với dự án của cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài, dự án có yêu cầu cơ mật thuộc an ninh quốc phòng , dự án mua sở hữu bản quyền, việc quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành được thực hiện theo quyết định riêng của Thủ tướng chính phủ trên cơ sở đề xuất và kiến nghị của cơ quan có dự án. 1.4. Đánh giá kết quả trong quá trình đầu tư: Thông qua công tác quyết toán vốn đầu tư nhằm đánh giá kết quả quá trình đầu tư, xác hđịn năng lực sản xuất, giá trị tài sản mới tăng thêm do đầu tư mang lại, xác định rõ trách nhiệm của Chủ đầu tư, các nhà thầu, cơ quan cấp vốn, cho vay, kiểm
Xem thêm

7 Đọc thêm

ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VỚI ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CỦA KHÁCH HÀNG

ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VỚI ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CỦA KHÁCH HÀNG

động kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư của AASC đã góp phần giúp các chủ đầu tư loại bỏ được các chi phí bất hợp lý, tiết kiệm cho Ngân sách Nhà nước và cho chủ đầu tư hàng ngàn tỷ đồng. Thứ hai: Dịch vụ kế toánKhởi đầu của AASC là công ty dịch vụ kế toán chuyên cung cấp các dịch vụ kế toán do đó AASC có nguồn lực đông đảo và nhiều kinh nghiệm về loại hình dịch vụ này. Về dịch vụ kế toán, Công ty xây dựng các mô hình tổ chức bộ máy kế toán và tổ chức công tác kế toán cho các doanh nghiệp mới thành lập, xây dựng hệ thống thông tin kinh tế nội bộ phục vụ công tác quản trị - kinh doanh; rà soát, phân tích, cải tổ, hợp lý hoá bộ máy kế toán - tài chính đã có sẵn; tư vấn giúp các doanh nghiệp thực hiện đúng các qui định về việc lập chứng từ, luân chuyển chứng từ, mở và ghi sổ kế toán, soát xét, điều chỉnh số liệu kế toán và khoá sổ kế toán, lập báo cáo kế toán, lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư,... theo qui định.Thứ ba: Dịch vụ tư vấnVới kinh nghiệm dày dặn trong suốt 17 năm hoạt động của mình, AASC không chỉ tạo được thương hiệu trong việc thực hiện dịch vụ kế toán, kiểm toán mà còn được đánh giá cao trong loại hình dịch vụ tư vấn. Các hoạt động tư vấn của Công ty bao gồm: tư vấn lập Báo cáo tài chính doanh nghiệp, tư vấn lập báo cáo dự án, tư vấn lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư, tư vấn xây dựng và lựa chọn mô hình kế toán doanh nghiệp, tư vấn lựa chọn hình thức kế toán; AASC đã khảo sát, nghiên cứu đưa ra các ý kiến tư vấn hoặc trực tiếp xây dựng giúp các doanh nghiệp sắp xếp lại tổ chức sản xuất kinh doanh, tổ chức quản lý, soạn thảo và hướng dẫn thực hiện các qui định về quản trị - kinh doanh, phân cấp quản lý; tư vấn thuế, dịch vụ này của Công ty luôn mang lại hiệu quả cao cho khách hàng bởi Công ty có một đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm và am hiểu pháp luật thuế Việt Nam và các quy định của các cơ quan thuế ở Trung Ương cũng như địa phương; tư vấn sáp nhập và giải thể doanh nghiệp.Thứ tư: Dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp và tư vấn cổ phần hóaNăm 2003, Đảng và Nhà nước đưa ra chủ trương về việc chuyển đổi hình thức sở hữu các doanh nghiệp Nhà nước sang các công ty cổ phần, từ đó nhu cầu thị trường về việc xác định giá trị doanh nghiệp và tư vấn cổ phần hoá tăng lên nhanh chóng, với điều kiện thuận lợi như trên đã tạo nên những bước phát triển vượt bậc trong hoạt động cung cấp
Xem thêm

15 Đọc thêm

Báo cáo giám sát môi trường

1 BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

- Trình nộp cho Cơ quan thẩm quyền. 7. Số lượng mẫu khí thải, nước thải cần phải đo đạc: Tương tự như thời gian thực hiện Báo cáo giám sát môi trường định kỳ, dựa trên Phần Cam kết (Chương 4) trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Đề án bảo vệ môi trường hoặc Cam kết bảo vệ môi trường mà mỗi Doanh nghiệp có số lượng mẫu đo đạc khác nhau. Tuy nhiên, đối với những Doanh nghiệpchưa có bất cứ giấy tờ nào liên quan như trên, số lượng mẫu sẽ ước tính khi khảo sát hoặc dựa trên những thông tin sơ bộ. 8. Chi tiết về lập Báo cáo giám sát môi trường định kỳ từ năm 2014 của tỉnh Bình Dương: Đối với các Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nằm trong hoặc ngoài Khu/cụm công nghiệp: Nhằm kiểm soát chặt chẽ hơn tình hình bảo vệ môi trường tại Doanh nghiệp mà tỉnh Bình Dương đã triển khai hình thức Báo cáo giám sát môi trường định kỳ mới cho mỗi Cơ sở. Theo Công văn số 4228/CCBVMT-KS kèm theo Quyết định số 63/2012/QĐ-UBND ngày 18/12/2012 của UBND tỉnh Bình Dương, tất cả các Doanh nghiệp có chế độ báo cáo mới như sau: + Giám sát môi trường xung quanh: giám sát các thông số ô nhiễm đặc trưng theo Quy chuẩn Việt Nam hiện hành với tần suất 06 tháng/ lần. + Giám sát chất thải: giám sát, đo đạc chất thải tại Cơ sở theo Quy chuẩn Việt Nam hiện hành với tần suất 03 tháng/ lần. Thời hạn nộp báo cáo giám sát môi trường định kỳ cho các Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tại địa bàn tỉnh là 01 lần/ năm (cụ thể là vào Quý đầu tiên của năm kế tiếp). Trong đó, nội dung Báo cáo phải đầy đủ kết quả của các đợt quan trắc theo quy định. Đối với các Chủ đầu tư Khu/cụm công nghiệp: Đối với chủ đầu tư các Khu/cụm công nghiệp, Ủy ban tỉnh có biện pháp quản lý chặt chẽ với tần suất báo cáo giám sát môi trường định kỳ cao hơn, là 02 lần/ năm. Thời hạn nộp báo cáo định kỳ như sau: + Thời hạn nộp báo cáo định kỳ lần 1: tháng 07 hàng năm;
Xem thêm

4 Đọc thêm

Tài liệu qd24-tham tra quyet toan pdf

TÀI LIỆU QD24-THAM TRA QUYET TOAN PDF

UỶ BAN NHÂN DÂNTỈNH QUẢNG NAMSố: 24/2000/QĐ-UBCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcTam Kỳ, ngày 03 tháng 5 năm 2000QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAMVề ban hành Quy chế hoạt động của Tổ tư vấn thẩm tra quyết toán các dự án đầu tư tỉnh Quảng NamỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM-Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;-Căn cứ Thông tư số 136/1999/TT-BTC ngày 19/11/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư;-Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ về ban hành Qui chế quản lý đầu tư và xây dựng;-Căn cứ Quyết định số QĐ-UB ngày / /2000 của UBND tỉnh v/v thành lập Tổ tư vấn thẩm tra quyết toán vốn đầu tư;-Theo đề nghị của Sở Tài chính-Vật giá tại Tờ trình số 203/TC-VG/ĐT ngày 07/3/2000;QUYẾT ĐỊNHĐiều 1: Nay ban hành kèm theo Quyết định nầy Quy chế hoạt động của Tổ tư vấn thẩm tra quyết toán các dự án đầu tư tỉnh Quảng Nam.Điều 2: Sở Tài chính-Vật giá có trách nhiệm chủ trì, triển khai, hướng dẫn Tổ tư vấn thẩm tra quyết toán vốn đầu tư theo đúng nội dung Thông tư hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư số 136/1999/TT-BTC ngày 19/11/1999 của Bộ Tài chính và Quy chế hoạt động này.Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính-Vật giá, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Tổ tư vấn thẩm tra quyết toán vốn đầu tư các dự án, các chủ đầu tư, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Xem thêm

7 Đọc thêm

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN11

1.2.2/ Các lĩnh vực kinh doanh của A&C1.2.2.1/ Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính Kiểm toán BCTC là hoạt động chủ yếu của công ty với 1000 khách hàngthuộc mọi loại hình doanh nghiệp ở các ngành nghề khác nhau và 70% doanhthu của công ty. Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực kiểm toán BCTC,công ty đã tích luỹ được nhiều kinh nghiệm thực tế quý báu và luôn sẵn sàngphục vụ các doanh nghiệp với chất lượng dịch vụ tốt nhất. Việc kiểm toán hàngnăm theo lịch trình thảo thuận với khách hàng. 1.2.2.2/ Dịch vụ thẩm định, kiểm toán đầu tư và XDCB Hoạt động thẩm định kiểm toán quyết toán vốn đầu tư và quyết toán cáccông trình XDCB là một trong những hoạt động nổi trội của A&C trong một sốnăm gần đây. Các dịch vụ mà công ty đã đang và sẵn sàng cung cấp cho kháchhàng thuộc mọi lĩnh vực trên toàn quốc bao gồm: Kiểm toán báo cáo quyết toánvốn đầu tư dự án, kiểm toán báo cáo quyết toán công trình, kiểm toán tuân thủtrong hoạt động đầu tư, thẩm tra dự án, lập và thẩm tra dự toán công trình, xácđịnh giá trị doanh nghiệp, vốn góp, vốn chuyển nhượng, định giá tài sản (hànghoá, nhà cửa, đất đai, máy móc…)1.2.2.3/ Dịch vụ tư vấn Các chuyên gia tư vấn của A&C với kiến thức sâu rộng và am hiểu về phápluật cùng với kinh nghiệm làm việc thực tiễn đã đang cung cấp cho các khách
Xem thêm

13 Đọc thêm

TÀI LIỆU BIỂU MẪU:"THỰC HIỆN ĐẦU TƯ" PPTX

TÀI LIỆU BIỂU MẪU:"THỰC HIỆN ĐẦU TƯ" PPTX

Cơ quan cấp trên:…. Mẫu số B03-CĐTĐơn vị chủ đầu tư:…(Ban hành theo quy định số 214/2000/QĐ-BTCngày 28/12/2000 của bộ tài chính)Ban quản lý dự án:… THỰC HIỆN ĐẦU TƯQuý…..năm…..Đơn vị tính:….STT Cơ cấu vốn đầu tưKếhoạchnămThựchiệnđầutưđầuquýThực hiện đầu tư Đầu tư hoàn thànhbàn giao sử dụngđược duyệt quyếttoánThựchiệnđầutưcònlạicuốiquý

2 Đọc thêm

ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VỚI ĐÁNH GIÁ

ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VỚI ĐÁNH GIÁ

và kiểm toánSơ đồ 1.1. Các loại hình dịch vụ của Công ty(Nguồn tài liệu nội bộ)Thứ nhất: Dịch vụ kiểm toánĐây là loại hình dịch vụ chính của Công ty với số lượng khách hàng lớn và tỷ trọng doanh thu cao (chiếm 90% của Công ty). Trong loại hình dịch vụ này lại chia thành kiểm toán báo cáo tài chính và kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư. Dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính là một trong những yếu tố cơ bản tạo nên thương hiệu của AASC và là một trong những thế mạnh của Công ty. Hoạt động này đã có sự phát triển không ngừng về cả số lượng và chất lượng. Hiện nay trong lĩnh vực kiểm toán Báo cáo tài chính, AASC có hơn 200 chuyên gia với kinh nghiệm chuyên sâu về tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế,… Hàng năm, đội ngũ này đã thực hiện kiểm toán rất nhiều hợp đồng kiểm toán cho các doanh nghiệp, các dự án tài trợ, các công trình xây dựng cơ bản,… trong đó có nhiều doanh nghiệp Nhà nước, hầu hết là các tập đoàn kinh tế lớn, các tổng công ty, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các ngân hàng thương mại, các tổ chức đơn vị sự nghiệp và các doanh nghiệp khác trong cả nước. Qua hoạt động kiểm toán, Công ty đã giúp khách hàng phát hiện các sai sót trong quá trình thực hiện công tác quản lý và công tác kế toán, khắc phục nhược điểm đồng thời các KTV tư vấn cho khách hàng về việc hoàn thiện hệ thống kế toán, hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ và hoàn thiện công tác quản lý của khách hàng từ đó nâng cao chất lượng công tác quản lý và điều hành tài chính của đơn vị.Dịch vụ kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư được cung cấp từ năm 1993 khi Đảng và Nhà nước đề ra chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực đầu tư XDCB. Để đáp ứng được nhu cầu này, AASC đã tuyển chọn và đào tạo được đội ngũ cán bộ, KTV có phẩm chất đạo đức tốt, có kinh nghiệm bản lĩnh vững vàng, có trình độ chuyên môn cao, trong đó có trên 30 kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng, kỹ sư giao thông,... Hàng năm, Công ty đã thực hiện và hoàn thành rất nhiều hợp đồng kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án, trong đó có nhiều công trình có tính trọng điểm, phức tạp như công trình đường dây tải điện 500 KW Bắc - Nam, công trình xây dựng Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình,... và nhiều công trình đặc biệt quan trọng của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, Ngành. Hoạt
Xem thêm

14 Đọc thêm

 20 BÁO CÁO THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ

20 BÁO CÁO THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc........, ngày .... tháng ... năm 20... BÁO CÁO THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ Căn cứ Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1996, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 2000; Căn cứ Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;Căn cứ Thông tư số ..... /2000/TT-BKH ngày tháng năm 2000 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;Sau khi hoàn thành đầu tư xây dựng, Công ty .......... (tên Doanh nghiệp hoặc Hợp đồng hợp tác kinh doanh), thành lập theo Giấy phép đầu tư số ..........., cấp ngày.......... tháng .......... năm .....; trụ sở đặt tại ...................xin gửi tới ................. (tên Cơ quan cấp Giấy phép đầu tư) Báo cáo thực hiện vốn đầu tư với các nội dung sau:1/ Tổng vốn đầu tư thực hiện ....... đôla MỹChia theo các năm :19...19..........Trong đó :a/ Tài sản cố định theo Báo cáo quyết toán công trình....... đôla Mỹb/ Vốn lưu động thực hiện (đến thời điểm báo cáo)....... đôla Mỹ2/ Các nguồn vốn đã sử dụng: a/ Vốn pháp định (hoặc vốn góp)( viết bằng số và ch ữ) ....... đôla Mỹ
Xem thêm

1 Đọc thêm

Hướng dẫn hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đâu tư pot

HƯỚNG DẪN HỒ SƠ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐÂU TƯ

Hướng dẫn hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đâu tư (Cần soạn thảo và cung cấp tài liệu chuẩn xác khi điều chỉnh GCNĐT - Ảnh minh họa) I. Danh mục hồ sơ cần có 1. Tờ khai đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư. 2. Hồ sơ pháp lý của công ty - Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận mã số thuế. - Báo cáo tài chính có kiểm toán năm gần nhất. - Điều lệ công ty mới. - Hợp đồng liên doanh mới (Chỉ áp dụng cho công ty liên doanh). - Các loại báo cáo theo quy định của pháp luật đầu tư về chế độ báo cáo đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 3. Hồ sơ pháp lý của Giám đốc là người nước ngoài (Áp dụng cho lần điều chỉnh đầu tiên): Bản sao thẻ tạm trú hoặc bản đăng ký tạm trú của Giám đốc. 4. Các tài liệu liên quan đến nội dung điều chỉnh Dự án có thể điều chỉnh về nhiều nội dung như thay đổi nhà đầu tư, thay đổi vốn, thay đổi ngành nghề, Tùy từng nội dung mà pháp luật quy định cần có những tài liệu liên quan khác nhau. II. Danh mục những vướng mắc thường gặp khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư 1. Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư không có đủ các giấy tờ theo quy định pháp luật. 2. Dự án triển khai không đúng với tiến độ thực hiện dự án đã đăng ký. 3. Công ty lỗ lũy kế theo các năm.
Xem thêm

4 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2013 - CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2 NĂM 2013 - CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG

trước khi sử dụng cho việc lập Báo cáo tài chính hợp nhất.Số dư các tài khoản trên Bảng cân đối kế toán giữa các công ty trong cùng Tập đoàn, các giaodịch nội bộ, các khoản lãi nội bộ chưa thực hiện phát sinh từ các giao dịch này được loại trừ khilập Báo cáo tài chính hợp nhất. Các khoản lỗ chưa thực hiện phát sinh từ các giao dịch nội bộc ng được loại bỏ trừ khi chí phí tạo nên khoản lỗ đó không thể thu hồi được.Lợi ích của cổ đông thiểu số thể hiện phần lợi nhuận và tài sản thuần của công ty con không nắmgiữ bởi các cổ đông của công ty mẹ và được trình bày ở mục riêng trên Báo cáo kết quả hoạtđộng kinh doanh hợp nhất và Bảng cân đối kế toán hợp nhất. Lợi ích của cổ đông thiểu số baogồm giá trị các lợi ích của cổ đông thiểu số tại ngày hợp nhất kinh doanh ban đầu và phần lợi íchcủa cổ đông thiểu số trong biến động của vốn chủ sở hữu kể từ ngày hợp nhất kinh doanh. Cáckhoản lỗ tương ứng với phần vốn của cổ đông thiểu số vượt quá phần vốn của họ trong vốn chủsở hữu của công ty con được tính giảm vào phần lợi ích của Tập đoàn trừ khi cổ đông thiểu số cónghĩa vụ ràng buộc và có khả năng bù đắp khoản lỗ đó.3.Hợp nhất kinh do nhViệc hợp nhất kinh doanh được kế toán theo phương pháp mua. Giá phí hợp nhất kinh doanh baogồm giá trị hợp lý tại ngày diễn ra trao đổi của các tài sản đem trao đổi, các khoản nợ phải trả đãphát sinh hoặc đã thừa nhận và các công cụ vốn do Tập đoàn phát hành để đổi lấy quy n kiểmsoát bên bị mua cộng với các chi phí liên quan trực tiếp đến việc hợp nhất kinh doanh. Tài sản đãmua, nợ phải trả có thể xác định được và những khoản nợ ti m tàng phải gánh chịu trong hợpnhất kinh doanh được ghi nhận theo giá trị hợp lý tại ngày hợp nhất kinh doanh.Chênh lệch giữa giá phí hợp nhất kinh doanh với phần sở hữu của bên mua Tập đoàn trong giá trịhợp lý thuần của tài sản, nợ phải trả có thể xác định được và các khoản nợ ti m tàng đã ghi nhậncủa bên bị mua tại ngày mua được ghi nhận là lợi thế thương mại. Nếu giá phí hợp nhất kinhdoanh thấp hơn giá trị hợp lý thuần của tài sản, nợ phải trả có thể xác định được và các khoản nợti m tàng đã ghi nhận của bên bị mua, phần chênh lệch được ghi nhận vào kết quả hoạt động kinhdoanh trong kỳ phát sinh nghiệp vụ mua.
Xem thêm

34 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2013 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2013 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG

lập ngày 22 tháng 3 năm 2014, từ trang 09 đến trang 56, bao gồm: Bảng cân đối kế toán hợp nhất tạithời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2013, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưuchuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chínhhợp nhất.Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốcBan Tổng Giám đốc Công ty cổ phần kinh doanh và phát triển Bình Dương chịu trách nhiệm về việclập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn theo các chuẩn mực kếtoán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trìnhbày Báo cáo tài chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xácđịnh là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọngyếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.Trách nhiệm của Kiểm toán viênTrách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộckiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mựcnày yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch vàthực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính hợp nhất củaTập đoàn có còn sai sót trọng yếu hay không.Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các sốliệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xétđoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính hợp nhấtdo gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soátnội bộ của Tập đoàn liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lýnhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưara ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Tập đoàn. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giátính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của BanTổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính hợp nhất.Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thíchhợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.7
Xem thêm

56 Đọc thêm

Chuẩn mực 07: Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết

CHUẨN MỰC 07: KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT

HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM CHUẨN MỰC SỐ 07 KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY LIÊN KẾT (Ban hành và công bố theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) QUY ĐỊNH CHUNG 01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán các khoản đầu tư của nhà đầu tư vào công ty liên kết, gồm: Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết trong báo cáo tài chính của riêng nhà đầu tư và trong báo cáo tài chính hợp nhất làm cơ sở ghi sổ kế toán, lập và trình bày báo cáo tài chính. 02. Chuẩn mực này áp dụng cho kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết
Xem thêm

6 Đọc thêm

Biểu mẫu công trình, dự án

Biểu mẫu công trình, dự án

Dự án xây dựng công trình là một trong những lĩnh vực đang được các nhà đầu tư quan tâm. Trên đây là một số biểu mẫu được dùng trong lĩnh vực dự án , công trình bao gồm Tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tờ trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu). Báo cáo quyết toán vốn Danh mục đầu tư Báo cáo chi phí tiến độ dự án Kế hoạch mua sắm năm Danh mục hàng hóa tồn kho

Đọc thêm

MẪU THỰC HIỆN ĐẦU TƯ

MẪU THỰC HIỆN ĐẦU TƯ

Cơ quan cấp trên:…. Mẫu số B03-CĐTĐơn vị chủ đầu tư:…Ban quản lý dự án:…(Ban hành theo quy định số 214/2000/QĐ-BTC ngày 28/12/2000 của bộ tài chính) THỰC HIỆN ĐẦU TƯQuý…..năm…..Đơn vị tính:….STT Cơ cấu vốn đầu tưKế hoạch nămThực hiện đầu tư đầu quýThực hiện đầu tư Đầu tư hoàn thành bàn giao sử dụng được duyệt quyết toánQuý báo cáoLuỹ kế từ đầu năm đến cuối

1 Đọc thêm

Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM:Thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh của Hợp tác xã, thông báo chấp thuận bảo lãnh hoặc không chấp thuận bảo lãnh vay vốn đối với dự án không phân cấp pot

BẢO LÃNH CHO DOANH NGHIỆP VAY VỐN CỦA NHTM:THẨM ĐỊNH HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ BẢO LÃNH CỦA HỢP TÁC XÃ, THÔNG BÁO CHẤP THUẬN BẢO LÃNH HOẶC KHÔNG CHẤP THUẬN BẢO LÃNH VAY VỐN ĐỐI VỚI DỰ ÁN KHÔNG PHÂN CẤP POT

Hồ sơ tài chính: - Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật trong 2 năm gần nhất (bản sao y của Thành phần hồ sơ Hợp tác xã); kèm theo kết luận của đơn vị kiểm toán - nếu có (bản sao chứng thực). 4. Hồ sơ dự án đầu tư: - Báo cáo nghiên cứu khả thi (hoặc dự án đầu tư xây dựng công trình)/ Báo cáo kinh tế-kỹ thuật xây dựng công trình (trường hợp dự án có vốn đầu tư nhỏ hơn 15 tỷ đồng) được lập theo quy định của pháp luật (02 bộ); - Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng công trình có tổng mức đầu tư 15 tỷ đồng trở lên (bản sao chứng thực); - Quyết định đầu tư - nếu có (bản chính); - Văn bản của cơ quan thẩm quyền về các nội dung liên quan dự án: + Giấy phép xây dựng + Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Hợp đồng thuê đất trong khu công nghiệp (bản sao chứng thực); + Báo cáo đánh giá tác động môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt - nếu phải có theo quy định (bản sao chứng thực); + Giấy phép khai thác tài nguyên - đối với dự án khai thác tài nguyên (bản sao chứng thực) + Các giải pháp thiết kế về phòng cháy chữa cháy được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (bản sao chứng thực); * Đối với dự án đầu tư mua sắm thiết bị lẻ, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp: Tuỳ từng trường hợp, nếu không phải xin thêm đất thì Hồ sơ dự án thông thường chỉ gồm báo cáo phương án đầu tư và quyết định phê duyệt phương án đầu tư hoặc dự án đầu tư và quyết định phê duyệt dự án đầu tư trong trường hợp các công trình cải tạo, sửa
Xem thêm

6 Đọc thêm

Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM:Thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh của doanh nghiệp, thông báo chấp thuận bảo lãnh hoặc không chấp thuận bảo lãnh vay vốn đối với dự án phân cấp ppsx

BẢO LÃNH CHO DOANH NGHIỆP VAY VỐN CỦA NHTM:THẨM ĐỊNH HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ BẢO LÃNH CỦA DOANH NGHIỆP, THÔNG BÁO CHẤP THUẬN BẢO LÃNH HOẶC KHÔNG CHẤP THUẬN BẢO LÃNH VAY VỐN ĐỐI VỚI DỰ ÁN PHÂN CẤP PPSX

Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM:Thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh của doanh nghiệp, thông báo chấp thuận bảo lãnh hoặc không chấp thuận bảo lãnh vay vốn đối với dự án phân cấp Thông tin Lĩnh vực thống kê: Quản lý bảo lãnh tín dụng của Nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở GD, Giám đốc Chi nhánh NHPT. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở GD, Chi nhánh NHPT. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Tối đa không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận bảo lãnh vay vốn Các bước Tên bước Mô tả bước 1.
Xem thêm

6 Đọc thêm

Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM:Thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh của Hợp tác xã, thông báo chấp thuận bảo lãnh hoặc không chấp thuận bảo lãnh vay vốn đối với dự án phân cấp docx

BẢO LÃNH CHO DOANH NGHIỆP VAY VỐN CỦA NHTM:THẨM ĐỊNH HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ BẢO LÃNH CỦA HỢP TÁC XÃ, THÔNG BÁO CHẤP THUẬN BẢO LÃNH HOẶC KHÔNG CHẤP THUẬN BẢO LÃNH VAY VỐN ĐỐI VỚI DỰ ÁN PHÂN CẤP DOCX

Bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của NHTM:Thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh của Hợp tác xã, thông báo chấp thuận bảo lãnh hoặc không chấp thuận bảo lãnh vay vốn đối với dự án phân cấp Thông tin Lĩnh vực thống kê: Quản lý bảo lãnh tín dụng của Nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở GD, Giám đốc Chi nhánh NHPT. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở GD, Chi nhánh NHPT. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Tối đa không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận bảo lãnh vay vốn Các bước Tên bước Mô tả bước 1.
Xem thêm

6 Đọc thêm

Cùng chủ đề