ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT - HOAI DUC SECONDARY SCHOOL DOC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT - HOAI DUC SECONDARY SCHOOL DOC":

tuần 15. tiết 15-VL7. Cẩn

TUẦN 15. TIẾT 15-VL7. CẨN

Tu ần : 15 NS : Ti ết : 15 ND : Bài 14.PHẢN XẠ ÂM – TIẾNG VANG.I/ Mục tiêu: 1.Kiến thức: Mô tả và giải thích được một số hiện tượng liện quan đến tiếng vang. Nhận biết được một số vật phản xạ âm tốt và một số vật phản xạ âm kém. Kể tên một số ứng dụng của phản xạ âm. 2.Kỹ năng: Rèn khả năng tư duy từ các hiện tượng thực tế, từ các thí nghiệm. 3.Thái độ: Tìm tòi, yêu thích môn học.II/ Chuẩn bò: 1.GV: .Mỗi nhóm: giá đỡ, nguồn âm, tấm gương, bình nước. 2.HS: Đọc bài ở nhàIII/ Tổ chức hoạt động d ạy-học :1.Ki ểm tra sĩ số 2.Ki ểm tra bài cũ : m truyền được trong môi trường nào và không truyền được trong môi trường nào?m truyền trong môi trường nào nhanh hơn?Chữa BT 2, 3 SBT.3.Tạo tình huống : Cho Hs đọc phần tình huống trong SGK. Vậy tại sao lại có tiếng sấm rền. Ta sẽ tìm hiểu vấn đề này trong bài học ngày hôm nay. HOẠT ĐỘNG CỦA HS TR GIÚP CỦA GVHĐ 1:Nghiên cứu âm phản xạ, tiếng vang Hs làm theo yêu cầu của Gv.Hs ghi vở.Hs: giống: đều là âm phản xạ. Khác: tiếng vang nghe từ khoảng cách âm phát ra ít nhất 1/15 giây.C3:b. s =v.t
Xem thêm

2 Đọc thêm

TUẦN 14-TIẾT 30-CN8

TUẦN 14-TIẾT 30-CN8

Tu ần: 14 NS: 6/11/2010Tiết: 30 ND: 10/11/2010Bài 31THỰC HÀNH - BIẾN ĐỔI CHUYỂN ĐỘNGI.M ục tiêu 1.Ki ến thức : Hiểu được cấu tạo và nguyên lý làm việc của một số bộ truyền và biến đổi chuyển động.2.K ĩ năng : Tháo lắp được và kiểm tra tỉ số truyền của các bộ truyền động.3.Thái độ: Cẩn thận, trung thực, tích cực khi làm việc nhómII.Chu ẩn bị 1.Giáo viên-Dụng cụ: Bộ dụng cụ tháo lắp cho mỗi nhóm HS-Mô hình truyền động gồm: truyền động đai, truyền động xích, truyền động bánh răng,.2.Học sinh-Đọc trước bài 31.-Chuẩn bò báo cáo thực hành theo mẫu ơ mục III trang 108III.Các ho ạt động dạy và học 1.Ki ểm tra sĩ số (1phút)2.Kiểm tra bài cũ: (7phút)Nêu cấu tạo, nguyên lý làm việc và ứng dụng của cơ cấu tay quay – con trượt?Trình bày cấu tạo, nguyên lý làm việc và ứng dụng của cơ cấu tay quay – thanh lắc?3.Bài mới:PHƯƠNG PHÁPTR Ợ GIÚP CỦA GV HO ẠT ĐỘNG CỦA HS ø Hoạt động 1-GV gọi hs lên đọc rõ nội dung và trình tự tiếnhành của bài thực hành.ø Hoạt động 2-GV giới thiệu các bộ truyền động, tháo từng bộtruyền động cho hs q/s cấu tạo.-Hướng dẫn hs phương pháp đo đường kính bánh
Xem thêm

4 Đọc thêm

KIỂM TRA ANH VĂN LẦN 1 pdf

KIỂM TRA ANH VĂN LẦN 1 PDF

TESTS FOR UNIVERSITRY ENTRANCE EXAM Truong Huu Huong - Lao Bao High school 1 KIỂM TRA ANH VĂN LẦN 1 PRONUNCIATION: Pick out the word which has the underlined part pronounced differently 1. a. fro b. rotate c. promise d. sofa 2. a. aim b. claim c. daily d. bargain 3. a. bear b. dear c. ear d. hear 4. a. traffic b. concept c. basic d. concentrate 5. a. sensible b. traffic c. city d. intend II. VOCABULARY AND EXPRESSION: Choose the most suitable word or phrase 6. Now, Peter has become accustomed to driving to the left . a. has got used to b. has become upset with c. has become angry with d. all are correct 7. “ To keep pace with “ means……. a. to go broad b. to go forward as the same rate as somebody c. to look for peace d. to set the pace for 8. The government ……. That those who smuggle drug are under sentence of death a. has declared b. has asked c. had decreed d. has spoken 9. She is trying her best to study so that she can……. During her illlness a. make up b. make it up c. make the lost time d. make up for the lost time 10. The Vietnamese people struggled bravely during the …… against the US Imperialists a. civil war b. battle c. revolution d. word war 11. Are you … of the danger that you are facing a. sense b. sensible c. senseless d. sensation 12. Half – way across the shop, I caught …… of my mother buying something . a. sight d. sigh c. scene d. sign 13. I have lost touch … Mary for 2 year . a. of b. from c. with d. to 14. Pay attention … all the traffic sign when you are travelling in the street
Xem thêm

2 Đọc thêm

KIỂM TRA ANH VĂN LẦN 6 docx

KIỂM TRA ANH VĂN LẦN 6 DOCX

TESTS FOR UNIVERSITRY ENTRANCE EXAM Truong Huu Huong - Lao Bao High school 1 KIỂM TRA ANH VĂN LẦN 6 Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others 1) A. height B. weight C. eighteen D. great 2) A. rotation B. sanguine C. Dane D. vapour 3) A. logical B. oxygen C. colleague D. language Choose the word that has the main stress different from the other three words 4) A. accessible B. convenient C. resource D. property 5) A. contrary B. status C. outnumber D. tolerate 6-30. Choose the word or phrase that best fits the blank space in each sentence 6) A. where B. which C. who D. when 7) She has spent __________ her time reading English stories. A. most B. most of C. a big number of D. a few 8) Tony is a keen golfer, but unfortunately he has ___________ ability. A. a few B. a great deal of C. little D. a little 9) She thinks little about her future work. A. She doesn’t give a little thought to her future work. B. She gives little thinking about her future work. C. She has a little think about her future work. D. She doesn’t spend time thinking about her future work. 10) I am sorry I forgot posting the letter for you. A. I wish I had to post the letter for you. B. I regret not to post the letter for you. C. I regret not posting the letter for you. D. I am afraid that I should post the letter for you. 11) They felt disappointed because of the bad exam results. A. The bad exam results made them disappointing.B. They felt disappointed, so the exam results were bad. C. The exam results were so bad that they felt disappointed. D. The bad exam results made them to feel disappointed.
Xem thêm

4 Đọc thêm

tuần 15. tiết 31-CN8. Cẩn

TUẦN 15. TIẾT 31-CN8. CẨN

Tu ần : 15 NS: 13/11/2010Tiết : 31 ND:16/11/2010Bài 32:VAI TRÒ CỦA ĐIỆN NĂNG TRONG SẢN XUẤT VÀ ĐỜISỐNGI.M ục tiêu 1.Ki ến thức : Biết được quá trình sản xuất và truyền tải điện năng2.K ĩ năng : Hiểu được vai trò của sản xuất điện năng trong đời sống và sản xuất.3.Thái độ: Làm việc khoa học, liên hệ với kiến thức mơn vật lí,kiến thức thực tếII.Chu ẩn bị 1.Giáo viênGV nghiên cứu SGK và sách hướng dẫn GV, tranh ảnh liên quan đến quá trình sản xuất điệnnăng.2.Học sinhĐọc trước bài 32.III.Các ho ạt động dạy và học 1.Ki ểm tra sĩ số 2.Kiểm tra bài cũKhơng3.Bài mớiPHƯƠNG PHÁPTRỢ GIÚP CỦA GVHO ẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động 1-Từ thế kỷ 18, con người đã biết sử dụng điện đểsản xuất và phục vụ đời sống (nguồn điện từ pin,ắc quy, máy phát điện) và năng lượng của dòngđiện được gọi là điện năng.GV đưa ra các dạng năng lượng: nhiệt năng,thủy năng, năng lượng nguyên tử.Con người đã sử dụng các dạng năng lượng cho
Xem thêm

3 Đọc thêm

Vật lý 9 - SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO TIẾT DIỆN DÂY DẪN pps

VẬT LÝ 9 - SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO TIẾT DIỆN DÂY DẪN PPS

SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO TIẾT DIỆN DÂY DẪN I. Mục tiêu: - Suy luận được rằng các dây dẫn có cùng chiều dài & làm từ cùng một loại vật liệu thì điện trở của chúng tỷ lệ nghịch với tiết diện của dây dẫn. - Bố trí tiến hành được thí nghiệm kiểm tra quan hệ giữa điện trở & tiết diện của dây. - Nêu được điện trở của các dây dẫn có cùng chiều dài & làm từ cùng 1 một loại vật liệu thì tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây. II. Chuẩn bị: - Hai đoạn dây dẫn bằng hợp kim cùng loại, có cùng chiêù dài nhưng có tiét diện lần lượt là s1&s2. - Một nguồn điện 6v, một công tắc, A 1,5A , V=10V, 7 đoạn dây nối, hai chốt kẹp nối dây dẫn. III. Các hoạt động dạy và học: *Hoạt động 1: khởi động: THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 5’ a/ Kiểm tra bài cũ: - Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào yếu tố nào?
Xem thêm

5 Đọc thêm

Chuẩn kỹ năng Kỹ sư Công nghệ thông tin part 3 doc

CHUẨN KỸ NĂNG KỸ SƯ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PART 3 DOC

• nghĩ tới kế hoạch cải tiến thủ tục kiểm thử 214. Khung kiến thức Trong khung kiến thức đối với các kỹ sư CNTT cơ bản, các kiến thức cần thiết để thực hiện các hoạt động chủ chốt được mô tả ở chương trước một cách có hiệu quả và để giải quyết các vấn đề khác nhau được chia thành các nhóm dựa theo các khái niệm kỹ thuật và cách giải quyết vấn đề và được phân loại theo cấu trúc phân cấp. Ở đây có các vấn đề khác nhau, bao gồm cả việc giảm chất lượng sản phẩm, tăng chi phí và tăng thời gian phát triển phần mềm Khung kiến thức đối với các kỹ sư CNTT cơ bản cần phải bao gồm hai loại dưới đây: 1. Khối kiến thức chung về CNTT 2. Kiến thức thực hành và cốt lõi cần có về các vấn đề cơ bản của CNTT Khối kiến thức chung về CNTT trong mục 1 không chỉ giới hạn đối với các kỹ sư CNTT cơ bản, mà còn là kiến thức cần thiết đối với những người tham dự kiểm tra ở tất cả các loại hình khác. Do đó phân loại riêng là cần thiết. Xem thêm chi tiết tại tài liệu:”Chuẩn kỹ năng của kỹ sư CNTT: khối kiến thức chung về CNTT”. Tham khảo phần “Hệ thống sát hạch kỹ sư CNTT: Phạm vi sát hạch”, chúng ta có thể nhận thấy rằng các kỹ sư CNTT cơ bản được kiểm tra kiến thức ở các mức kỹ thuật dưới đây trong 8 lĩnh vực kiến thức chung về CNTT:
Xem thêm

10 Đọc thêm

Đại số 11 - LUỸ THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ (tiếp) ppsx

ĐẠI SỐ 11 - LUỸ THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ (TIẾP) PPSX

Ngày soạn: Tiết :7 LUỸ THỪA CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ (tiếp) A. Mục tiêu: - Học sinh nắm vững hai quy tắc về luỹ thừa của một tích và một thương. - Có kĩ năng vận dụng các quy tắc trên trong tính toán. B. Chuẩn bị: Bảng phụ. C. Tiến trình Dạy - Học: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi våí Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ - Định nghĩa và viết công thức luỹ thừa bậc n của số hữu tỉ x. Áp dụng tính:  4320411;5,2;213;21

4 Đọc thêm

Bài 7. Tỷ lệ thức

BÀI 7. TỶ LỆ THỨC

TRƯỜNG THCS THƯỜNG PHƯỚC 2Tiết : 09Bài :Tỉ lệ thứcGiáo viên soạn: Phan Kiều Thi KIỂM TRA BÀI CŨKIỂM TRA BÀI CŨĐỀ 1 ĐỀ 2Em hãy chọn một trong 2 đề sau đây: KIKIỂM TRA BÀI CỦỂM TRA BÀI CỦCâu hỏi:Em hãy viết công thức lũy thừa của một tích.Áp dụng:Viết dưới dạng lũy thừa của một số hữu tỉ:108 . 28254 . 28Đề 1:

18 Đọc thêm

HAI DE KIEM TRA ĐS 10 CHƯƠNG 1 ĐÂY

HAI DE KIEM TRA ĐS 10 CHƯƠNG 1 ĐÂY

B , ABC ; phần bù của A trong B ,của C trong A(nếu có ) b) Chứng minh rằng : A (B C)=(A B) (A C).Chuực caực em thi toỏt .Đề kiểm tra chơng I: tập hợpThời gian làm bài: 45 phút (kể cả thời gian giao đề)đề 2Họ và tên học sinh:...................................................................... Lớp 10a7I. Phần trắc nghiệm khách quan ( 2 điểm): Câu 1: Hóy chn kt lun ỳng trong nh ng k t lun sau(a)Mnh l cõu khng nh ỳng.(b)Mnh l cõu khng nh sai.(c)Mnh l cõu khng nh hoc ỳng, hoc sai.(d)Mnh l cõu núi thụng thng. Câu 2: : Xác định tính đúng sai của mỗi mệnh đề sau :a) [- 3 ; 0] (0 ; 5) = { 0 } b) (- ; 2) ( 2; + ) = (- ; + )c) ( - 1 ; 3) ( 2; 5) = (2 ; 3) d) (1 ; 2) (2 ; 5) = (1 ; 5)II. Phần tự luận (8 điểm)Câu 1: xác định các tập hợp AB biết :a) { }{ }/ la uoc cua 18/ la uoc cua 15A x xB x x=
Xem thêm

2 Đọc thêm

luận văn thiết kế cầu trục, chương 17 pot

LUẬN VĂN THIẾT KẾ CẦU TRỤC, CHƯƠNG 17 POT

Chương 17: Kiểm tra bền tiết diện đã chọnKết cấu kim loại được tính theo phương pháp ứng suất cho phép dựa trên hai trường hợp phối hợp tải trọng:Trường hợp 1: dưới tác dụng của toàn bộ các tải trọng không di động và tải trọng di động, ứng suất cho phép 1601N/mm2.Trường hợp 2: ngoài các tải trọng chính trên còn tính đến các tải trọng do lực quán tính lớn nhất có thể xảy ra khi phanh hay mở cổng trục và xe lăn, ứng suất cho phép là 1802N/mm2.a. kiểm tra độ võng
Xem thêm

9 Đọc thêm

d8t21 docx

D8T21 DOCX

+ xc/ x2 + 3y - 3x - xy d/ 9 - x2 - 2xy - y2Câu 3. (1đ) a/ Làm tính chia: (x3 - 9x2 + 27x - 27):(x - 3)b/ Tìm các số nguyên n để 2n2 - n + 2 chia hết cho 2n + 1Câu 4.(1đ) a/ Chứng minh rằng: 4x2 - 4x + 4 > 0b/ Tìm giá trị lớn nhất của đa thức: x - 4 - 4x2 TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN KIỂM TRA MỘT TIẾTHọ và tên: ………………………………………. Môn: Đại số 8Lớp:………… Đề BĐIỂM LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊNA. Trắc nghiệm: (3đ) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúngCâu 1. (a - b)2
Xem thêm

5 Đọc thêm

THUY ẾT MINH V Ề CÁI KÉO 1

THUY ẾT MINH V Ề CÁI KÉO 1

Dàn ý bài v ăn thuy ết minh v ềcái kéoBố cục một bài văn thuyết minh về cái kéo ai chả biết gồm có 3 phần không biết mới lạ1/ Mở bài: giới thiệu chung về cái kéo hoặc tình huống để đối tượng xuất hiện2/ Thân bài: định nghĩa về cái kéo là một dụng cụ như thế nào– Sơ lược về nguồn gốc của cái kéo(có thể đưa ra một số câu danh ngôn liên quan đến kéo)– Liệt kê số lượng, đặc điểm, cấu tạo( càng chi tiết càng tốt)– Họ nhà kéo đông đúc và có nhiều loại ra sao . mỗi loại có công dụng và cấu tạo như thế nào?(vd kéocắt vải, nên ta mới có quần áo thẳng thớm, tơm tất ; còn có kéo dùng trong ytế , chỉ cần thiếu chúng thìbạn sẽ khó lòng mà hoàn tất được ca mổ trong gang tất và có thể gây nguy hiểm cho người bệnh..v…v)3/ Kết bài: cảm nghĩ của bạn về cái kéo trong cuộc sống hiện tại (dài dài tí)Tác dụng: cắt những vật liệu nhỏ, mảnh, đòi hỏi 1 lực không lớn để cắt, ví dụ như giấy, vải dây nhựamỏng, miếng kim loại mỏng. Thường được dùng trong nhà bếp, làm vườn, thủ công, ngoài ra có thểdùng trong một số lĩnh vực đặc biệt khác.Bài làm thuy ết minh v ề cái kéo 1.Những di vật thuộc thế kỷ 2 – 3 sau Công nguyên (CN) tìm thấy ở khu v ực La Mã – sông Ranh đã ch ứngminh cho điều đó . Nhưng có thể kéo đã xuất hiện trước đó rất lâu.Cái kéo gắn liền với cuộc sống của mỗi nhà, bởi những công việc thường ngày trong gia đình th ường s ửdụng đến kéo. Không những thế, trong một số lĩnh vực như công nghiệp, y t ế… c ũng s ử dụng đến kéo.Điều đó cho thấy việc phát minh ra cái kéo đã giúp ích cho con ng ười rất nhiều trong cu ộc sống.Kéo có nhiều loại tùy theo tính chất công việc từng loại kéo mà người ta sáng tạo ra các m ẫu kéo phùhợp với công dụng của nó như: kéo chốt đuôi, kéo kẹp, kéo kh ớp…Kéo chốt đuôi: Bước phát triển tiếp của kéo là chiếc kéo có ch ốt ở đuôi. Đó là hai l ưỡi kéo mà ph ần đuôicủa chúng được gắn một cái chốt tạo thành khớp nối. Sử dụng chi ếc kéo kiểu này trong th ực t ế khá r ắcrối, vì để cắt được cần phải ấn các lưỡi kéo vào nhau, và sau đó phải dùng tay tách chúng ra khỏi nhau.Kéo kẹp: So với kéo khớp , kéo kẹp với cần kéo hình chữ U nằm ngang có ti ến b ộ h ơn h ẳn, vì nó có th ểsử dụng được bằng một tay do sức đàn hồi của vật liệu mà cánh kéo có thể tự mở ra. Kép kẹp ch ỉ xu ấthiện khi người ta sản xuất được đồng thau hay hợp kim của sắt có thể rèn được vào khoảng n ăm 1000trước CN. Đó là điều kiện để cánh kéo có thể đàn hồi được. Vì độ đàn hồi của đồng thau mau chónggiảm đi, nên kéo kẹp bằng đồng thau ngày một hiếm dần. Người ta đã tìm được kéo kẹp bằng s ắt ởTrung Âu được sản xuất vào khoảng năm 500 trước CN. Có những mẫu kéo th ời đó có lò xo hình ch ữ U,
Xem thêm

3 Đọc thêm

NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ KINH TẾ 2 pptx

NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ KINH TẾ 2 PPTX

1< n2Bước 1: Đặt giả thuyết: như các trường hợp trênBước 2: Tính giá trị kiểm định:- Xếp hạng tất cả các giá trị của 2 mẫu theo thứ tự tăng dần. Những giá trị bằng nhau sẽ nhận giá trị trung bình- Cộng các hạng của tất cả các giá trị ở mẫu thứ nhất, kýhiệu là R1.- Giá trị kiểm định: Bước 3: Tra bảng phân phối để tìm F (U) = Fn1,n2(U) Bước 4: Giả thuyết H0bị bác bỏ khi:  > p = 2 F(U).Lưu ý:2)1n(nR

6 Đọc thêm

BÀI VI ẾT S Ố2 L ỚP 7 ĐỀ 1 BI ỂU C ẢM

BÀI VI ẾT S Ố2 L ỚP 7 ĐỀ 1 BI ỂU C ẢM

Bài vi ết s ố2 l ớp 7 đề 1: Bi ểu c ảm v ềcâyph ượn g“Nh ững chi ếc gi ỏxe, ch ởđầy hoa ph ượn g. em ch ởmùa hè c ủa tôi đi đâ u…”. M ỗi l ần nghe nh ững giaiđi ệu du d ươn g và quen thu ộc ấy , lòng tôi th ấy nao nao bu ồn. nh ững l ời cag ợi cho tôi nh ớv ề1 loài hoatôi yêu quý.Không hi ểu sao m ỗi l ần t ưởn g t ượn g v ềhoa ph ượn g thong đầu tôi l ại xu ất hi ện hàng tr ăm đốm l ửa liênti ếp ấm nóng đến chói chang. H ầu h ết nh ững ng ười yêu hoa ph ượn g đều nói: “nó đẹp vì bi ết t ận hi ến h ếtmình v ẻđẹp ”. Ph ượn g không đỏ th ẫm ngh ưnhung nh ưm ấy bông h ồng ki ều di ễm. Nó đỏ r ực và th ậmchí r ất t ươi . Nh ững cánh hoa l ượn theo nh ững đườn g cong tùy ý, lúc n ở, nó túa ra đều nh ưm ột chi ếcchong chóng s ắp quay. H ươn g ph ượn g th ơ
Xem thêm

8 Đọc thêm

kiểm định phi tham số nguyên lý thống kê kinh tế

KIỂM ĐỊNH PHI THAM SỐ NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ KINH TẾ

1< n2Bước 1: Đặt giả thuyết: như các trường hợp trênBước 2: Tính giá trị kiểm định:- Xếp hạng tất cả các giá trị của 2 mẫu theo thứ tự tăng dần. Những giá trị bằng nhau sẽ nhận giá trị trung bình- Cộng các hạng của tất cả các giá trị ở mẫu thứ nhất, kýhiệu là R1.- Giá trị kiểm định: Bước 3: Tra bảng phân phối để tìm F (U) = Fn1,n2(U) Bước 4: Giả thuyết H0bị bác bỏ khi:  > p = 2 F(U).Lưu ý:2)1n(nR

6 Đọc thêm

BÀI KIỂM TRA ĐỘNG CƠ P6

BÀI KIỂM TRA ĐỘNG CƠ P6

-3- Chassis Course 2 No. Select. Ans. 1 D 2 C 3 D 4

4 Đọc thêm

KIỂM SOÁT MUA BÁN DOANH NGHIỆP CÒN THIẾU PHỐI HỢP pot

KIỂM SOÁT MUA BÁN DOANH NGHIỆP CÒN THIẾU PHỐI HỢP

TRANG 1 KI ỂM SOÁT MUA BÁN DOANH NGHI ỆP C ÒN THI ẾU PHỐI HỢP _Theo bà Bùi Thanh Ngà, Phó trưởng ban Pháp chế Ủy ban Chứng khoán, _ _hiện vẫn chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa Cục Quản l[r]

3 Đọc thêm

Đáp án Đề thi tuyển sinh đại học khối C năm 2012 môn Văn doc

ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI C NĂM 2012 MÔN VĂN DOC

II Viết bài văn nghị luận bàn về ý kiến: Biết tự hào về bản thân là cần thiết nhưng biết xấu hổ còn quan trọng hơn. 3,0 1. Giải thích ý kiến (0,5 điểm) - Biết tự hào về bản thân là thái độ hãnh diện về cái tốt đẹp mà mình có, về những đóng góp của mình cho cuộc sống; biết xấu hổ là cảm thấy hổ thẹn về sự kém cỏi và những lỗi lầm của mình trước người khác. - Nội dung ý kiến: Đề cao việc nhận thức đầy đủ, sâu sắc về bản thân, hướng đến sự hoàn thiện mình. 0,5 2. Luận bàn về ý kiến (2,0 điểm) - Khẳng định sự cần thiết của việc biết tự hào: biết tự khẳng định mình, giúp bản thân tự tin hơn trong cuộc sống và trong công việc, có thêm động lực để vươn tới những ước mơ lớn hơn. - Phê phán thái độ tự cao, tự đại (tự đánh giá mình quá cao, quá lớn vì thế mà trở nên hợm hĩnh). - Khẳng định sự cần thiết của việc biết xấu hổ: giúp con người có ý thức điều chỉnh hành vi của mình phù hợp với những chuẩn mực đạo đức; biết xấu hổ còn quan trọng hơn biết tự hào bởi nó là biểu hiện của ý thức hoàn toàn tự giác, xuất phát từ lương tâm, giúp con người nâng cao năng lực và hoàn thiện nhân cách. - Phê phán thái độ tự ti, mặc cảm (tự đánh giá thấp bản thân nên thiếu tự tin). 0,5
Xem thêm

3 Đọc thêm

Dạng bài kiểm tra trả lời câu hỏi đúng sai pptx

DẠNG BÀI KIỂM TRA TRẢ LỜI CÂU HỎI ĐÚNG SAI PPTX

Bạn có đến hơn 50% trả lời chính xác nếu bạn chọn đáp án đúng. Tuy nhiên, thầy cô của bạn lại sẵn sàng cho nhiều câu sai hơn câu đúng. Xem lại những bài kiểm tra đã làm trước đó để xem xem cách ra đề của thầy cô ra sao Bài kiểm tra dạng câu hỏi trắc nghiệm Những câu hỏi trắc nghiệm thường bao gồm một mệnh đề, hay một phần của một mệnh đề cùng với ba đến năm phương án để bạn lựa chọn Cách thức làm dạng bài này  Đọc thật kĩ hướng dẫn  Để biết xem mỗi câu hỏi chỉ có một hay hai phương án trả lời đúng  Để biết xem bạn có bị trừ điểm nếu đoán hay không  Để biết xem bạn có bao lâu để hoàn thành(điều này sẽ ảnh hưởng tới cách thức làm bài của bạn)  Đọc trước toàn bộ bài kiểm tra  Đọc thật nhanh qua toàn bộ và làm những câu dễ trước  Đánh dấu những câu mà bạn cho rằng theo một cách nào đó thì bạn có thể trả lời chính xác được câu hỏi đó  Đọc lại toàn bộ bài kiểm tra lần thứ hai và trả lời những câu hỏi khó hơn  Bạn có thể thu thập được một số gợi ý từ lần đọc trước, hoặc cảm thấy thoải mái hơn trong phòng thi  Nếu có thời gian, hãy đọc lại toàn bộ câu hỏi và câu trả lời  Rất có thể bạn đã hiểu sai ý của đề bài từ lần đọc trước Các phương án trả lời Tăng cường những lợi thế của bạn, suy nghĩ thật thấu đáo
Xem thêm

8 Đọc thêm