NỀN KINH TẾ XUẤT KHẨU THỦY HẢI SẢN PART 3 PPTX

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "NỀN KINH TẾ XUẤT KHẨU THỦY HẢI SẢN PART 3 PPTX":

Nền kinh tế xuất khẩu thủy hải sản part 3 pptx

NỀN KINH TẾ XUẤT KHẨU THỦY HẢI SẢN PART 3 PPTX

Nội dung 2 I. Tổng quan về ngành thuỷ sản ở Việt Nam 2 1. Điều kiện tự nhiên để phát triển ngành thuỷ sản 2 2. Điều kiện kinh tế xã hội để phát triển ngành thủy sản 2 3. Vị trí của ngành thuỷ sản trong nền kinh tế quốc doanh 3 II. Thực trạng xuất khẩu thuỷ sản ở Việt Nam 4 1. Những thành công trong vịêc xuất khẩu thuỷ sản ở Việt Nam 4 2. Những mặt tồn tại cần khắc phục của xuất khẩu thuỷ sản 7 III. Một số biện pháp để ngành xuất khẩu thuỷ sản phát triển 8 1. Nâng cao chất lợng và đa dạng hoá các sản phẩm 8 2. Nâng cao chất lợng nguồn nhân lực và trình độ sản xuất 9 Kết luận 10
Xem thêm

5 Đọc thêm

NH137 doc

NH137 DOC

Chuyên đề thực tậpLời nói đầu Nớc ta đang tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nền kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa trong xu hớng hội nhập kinh tế khu vực và toàn cầu. Một trong những vấn đề có vị thế quan trọng hàng đầu trong sự nghiệp mà chúng ta đang theo đuổi đó là vấn đề về nguồn lực, vấn đề vốn - vấn đề thuộc cơ sở hạ tầng mềm cho đầu t phát triển. Đây là vấn đề mang tính cấp thiết, đầy biến động đòi hỏi phải xây dựng, phát triển và thờng xuyên đợc xử lý, điều chỉnh nhằm đáp ứng đợc nhu cầu vốn của nền kinh tế, giải quyết đợc những thiếu hụt trong chi tiêu của Chính phủ. Vậy thì giải pháp nào cho huy động vốn; chúng ta phải có những phơng án, quyết sách cụ thể mang tính chiến lợc trong dài hạn nhằm thỏa mãn nhu cầu về vốn cũng nh nâng cao khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế. Ngân hàng thơng mại với chức năng của mình cần phải có biện pháp thích hợp tập trung mọi nguồn vốn còn tạm thời nhàn rỗi trong dân c và các tổ chức kinh tế, nhất là các hình thức huy động trung và dài hạn để cho vay và đầu t vào các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị, đổi mới công nghệ. Hệ thống ngân hàng đang phấn đấu nhằm thực hiện có hiệu quả chiến lợc huy động vốn trong nớc và tranh thủ các nguồn vốn từ bên ngoài để đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế, đẩy mạnh cho vay, khắc phục tình trạng ứ đọng vốn trong hệ thống ngân hàng, đồng thời tập trung giảm tỷ lệ nợ quá hạn và kiểm soát chất lợng tín dụng. Nằm trong hệ thống ngân hàng thơng mại quốc doanh Việt Nam, ngân hàng công thơng chi nhánh Ba Đình đã và đang hoàn thiện, phát huy hơn nữa vai trò và thế mạnh của mình trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nớc. Với bề dày lịch sử của mình, ngân hàng công thơng Ba Đình trong thời kì đổi mới đã có bớc chuyển mình quan trọng từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trờng, kinh doanh vì mục tiêu lợi nhuận, góp phần vào công cuộc cải cách nền kinh tế đất nớc. Tính bức xúc trong hoạt động huy động vốn của các ngân hàng thơng mại nói riêng và nền kinh tế nói chung cũng nh nhu cầu về vốn cho sự nghiệp công 1
Xem thêm

69 Đọc thêm

Giải pháp tăng cường huy động vốn tại AgriBank Mỹ Đức – Hà Tây Thực trạng và giải pháp

GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI AGRIBANK MỸ ĐỨC – HÀ TÂY THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

1 Tính cấp thiết của đề tài Ngân hàng thương mại là tổ chức kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ với chức năng chính là trung gian tài chính, là trung gian chu chuyển vốn trong nền kinh tế hoạt động chính của các ngân hàng là huy động vốn và cho vay. Trong những năm gần đây, có thể nói nền kinh tế Việt Nam đang trên đà tăng trưởng trong xu thế phát triển chung của thế giới và hướng tới hội nhập Quốc tế. Theo sự phát triển của nền kinh tế, nhu cầu về vốn cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước càng trở nên cấp thiết hơn bao giê hết. Tuy nhiên, ở Việt Nam do thị trường chúng khoán chưa phát triển thì các ngân hàng thương mại với tư cách là những tổ chức tài chính quan trọng nhất với các chức năng của mình đã trở thành nơi thu hót các nguồn tiền nhàn rỗi trong nền kinh tế để cho vay đối với nền kinh tế. Bản chất của hoạt động ngân hàng tập trung các nguồn tiền nhàn rỗi, nhỏ lẻ với nhiều thời hạn khác nhau
Xem thêm

65 Đọc thêm

Tổng quan về kinh tế khu vực Đông Nam Á

TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ KHU VỰC ĐÔNG NAM Á

khẩu cao và tăng qua các năm.Kinh tế phát triển, thu nhập quốc dân tính theo đầu người tăng, đời sống nhân dân được cải thiện. Nhưng đến năm 1997, các nước Đông Nam Á bị khủng hoảng tài chính nặng nề do sự suy thoái nền kinh tế thế giới, sự kiện 11 – 9 – 2001 ở Mỹ, nạn khủng bố ở một số nước, dịch Sarh và dịch cúm gia cầm….đã làm cho nền kinh tế của khu vực này từ 1997 đến nay vẫn chưa ổn định, mức tăng trưởng GDP chậm lại, lạm phát tăng, GDP/ người của cả khu vực và nhiều nước suy giảm.  Đòi hỏi các nước phải điều chỉnh các chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho phù hợp. Để cải thiện nền kinh tế vượt qua khủng hoảng các nước Đông Nam Á có nhiều chính sách phát triển kinh tế - xã hội phù hợp, ổn định tình hình an ninh chính trị, cải thiện kết cấu hạ tầng, phát triển nguông nhân lực giá rẻ, cần cù. Tuy nhiên, các nước trong khu vực vẫn còn một số hạn chế về môi trường đầu tư như: phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn vay và đầu tư quốc tế, hoạt động tài chính còn kém, dịch bệnh thường xuyên xảy ra…Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào khu vực từ năm 2000 đến 2003 có xu hướng giảm ( năm 2000 là 23.379 triệu USD nhưng năm 2003 là 20.304 triệu USD ). Nhưng từ năm 2004 đến 2006 lại có xu hướng tăng trở lại, FDI vào khu vực năm 2006 đạt 52. 379,4 triệu USD. Tổng GDP các nước Đông Nam Á năm 2007 là 52,41504 tỷ USD chiếm 4,26% vốn FDI trên thế giới (thế giới là 1230,4 tỷ USD ).
Xem thêm

54 Đọc thêm

ĐỊA LÍ VIỆT NAM: ĐẶC ĐIỂM NỀN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM pot

ĐỊA LÍ VIỆT NAM ĐẶC ĐIỂM NỀN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 1

Từ việc thay đổi trong hình thức sản xuất đã tạo ra sự chuyển dịch trong nền kinh tế nông thôn và đây cũng là một đặc điêm của nền nông nghiệp nước ta 3. Kinh tế nông thôn nuớc ta đang chuyển dịch rõ nét a. Hoạt động nông nghịêp là bộ phận chủ yếu của nông thôn. - Hoạt động nông nghịêp là bộ phận chủ yếu của nông thôn. -Trong cơ cấu hoạt động kinh tế nông thôn của nước ta chủ yếu hoạt động trong ngành nông-lâm- thủy sản ( chiếm 71% ) -Công nghiệp- xây dựng và dịch vụ nông nghiệp còn thấp - Trong cơ cấu nông nghiệp có sự chuyển dịch mạnh theo hướng là: +Giảm dần số hộ sản xuất trong lĩnh vực nông- lâm- thủy sản + Tăng dần số hộ trong ngành sản xuất công nghiệp- xây dựng và dịch vụ nông nghiệp Hoạt động nông nghiệp vẫn là chủ yếu trong phát triển kinh tế nông thôn. Với xu hướng chuyển dịch như vậy nền nông nghiệp VN vẫn chưa phát triển đáp ứng tiềm năng nền nông nghiệp nước ta Sự chuyển dịch trong nền kinh tế nông thôn còn chậm( trong cả nước nhìn chung trong nông nghiệp nông thôn vẫn chủ yếu hoạt động trong ngành nông- lâm- thủy sản chiếm 70% thu nhập. Khu vực trung du miền núi tỉ lệ này còn chiếm tới trên 85% ) =>Đây là biểu hiên phát triển của nền nông nghiệp thuần nông đang chuyển dịch trong cơ cấu nông thôn.
Xem thêm

11 Đọc thêm

phương hướng đổi mới kinh tế chính sách thúc đẩy kinh tế tư nhân ở nước ta

PHƯƠNG HƯỚNG ĐỔI MỚI KINH TẾ CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY KINH TẾ TƯ NHÂN Ở NƯỚC TA

Lời mở đầuQuá trình cải biến xã hội cũ, xây dựng xã hội mới xã hội chủ nghĩa không phải là quá trình chứng minh sôi động trải qua nhiều giai đoạn khác nhau. Những xu thế phát triển đi lên là phù hợp với xu thế khách quan hợp với quy luật lịch sử. Chủ nghĩa xã hội khoa học tự do dân chủ nhân đạo mà nhân dân ta mà loài ngời tiến bộ đang vơn tới luôn đại diện cho những giá trị tiến bộ của nhân loại, đại diện lợi ích cho ngời lao động. Chủ nghĩa xã hội là ngời đề xớng lực lợng tiên phong chống chiến tranh vì hoà bình độc lập dân tộc. Dân chủ và tiến bộ xã hội. Nó xây dựng hình thành kiến trúc xã hội cao hơn chủ nghĩa t bản đãvà đang đạt đợc. Nó vì sự nghiệp cao cả giải phóng con ngời, vì sự phát triển tự do và toàn diện của con ngời, vì sự tiến bộ chung của loài ngời.Việc giải quyết vấn đề kinh tế xã hội mang tính toàn cầu nh: Cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trờng, khủng hoảng kinh tế, bùng nổ dân số, phân biệt chủng tộc và quan hệ sắc tộc đòi hỏi phải có giải pháp tổng hợp có lợi cho tất cả mọi ngời, mọi quốc gia. Điều đó thực hiện đợc là nhờ đờng lối xã hội chủ nghĩa, chứ không phải nền kinh tế thị trờng tự do t bản chủ nghĩa.Đối với nớc ta mối quan hệ giữa cách mạng dân tộc dân chủ với cách mạng xã hội chủ nghĩa là cơ sở cho việc lựa chọn con đờng chủ nghĩa xã hội. Mục tiêu của con đờng chủ nghĩa xã hội là hoà bình, độc lập dân tộc, tự do dân chủ, chống áp bức, bóc lột, bình đẳng, phồn thịnh và văn minh. Tuy nhiên để đi lên chủ nghĩa xã hội đất nớc ta phải đi qua con đờng quá độ lên chủ nghĩa xã hội.Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, sự phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần là quá trình hợp quy luật chuyền nền sản xuất nhỏ từng bớc lên nền sản xuất lớn phát triển theo định hớng chủ nghĩa xã hội. Đại hội VII của Đảng cộng sản Việt Nam khẳng định nớc ta có các thành 1phần kinh tế sau: Kinh tế quốc doanh, kinh tế tập thể kinh tế cá thể tiểu chủ, kinh tế t bản t nhân, kinh tế t bản Nhà nớc.
Xem thêm

13 Đọc thêm

Khi nào có thể cho bé ăn hải sản docx

KHI NÀO CÓ THỂ CHO BÉ ĂN HẢI SẢN DOCX

Khi nào có thể cho bé ăn hải sản? Trừ các loại hải sản có vỏ, bạn có thể cho bé ăn cá ở dạng bột sệt hoặc nghiền nhuyễn từ 6 tháng tuổi khi bé đã bắt đầu ăn dặm. Tuy nhiên, do đạm trong hải sản thường hay gây dị ứng cho trẻ vì vậy nên cho bé ăn từ tháng thứ 7 trở đi là tốt nhất, cho ăn từ từ ít một để bé thích nghi dần, với những trẻ có cơ địa dị ứng thì các bà mẹ cần phải thận trọng hơn. Cho bé ăn những loại hải sản nào? Trong số các loại hải sản, cá biển là thực phẩm tuyệt vời đối với sức khỏe do chứa đạm có giá trị sinh học cao với tỷ lệ cân đối, phù hợp với cơ thể người. Cá còn rất giàu chất béo không no omega-3 cần để tạo màng tê baò thân kinh và có tác dụng phòng chống bệnh tim mạch. Do đó, ăn cá ít nhất 3 lần/tuần rất có lợi cho sức khoẻ. Gan cá còn rất giàu vitamin A và D. Hàu thì rất giàu kẽm là thành phần của hơn 300 enzyme bên trong cơ thể, là chất cần thiết để trẻ tăng trưởng, và cũng rất cần để phát triển hệ sinh dục. Hầu hết các loại hải sản đều giàu canxi (nhất là các loại cá nhỏ ăn được cả xương) nên rất cần cho xương và răng. Nhưng nêu không biết lựa chọn, bảo quản, chế biến hải sản đúng cách và ăn có mức độ thì có thể “lợi bất cập hại”. Cá đồng tuy không chứa nhiều các acid béo chưa no như cá biển nhưng cũng chứa nhiều chất đạm quý dễ hấp thu, lại ít gây dị ứng hơn cá biển. Vì vậy, khi trẻ mới bắt đầu ăn cá các bà mẹ nên cho ăn cá đồng trước, nên chọn cá nạc ít xương như: cá quả (cá lóc), cá trắm, cá trê Cá biển: nên ăn cá hồi, cá thu, cá ngừ. Các loại cá này chứa nhiều omega-3 (các acid béo chưa no rất tốt cho sự phát triển thần kinh và thị giác của trẻ, phát triển trí não giúp bé thông minh hơn). Tôm cũng là thức ăn giàu đạm và canxi, từ tháng thứ 7 trở đi các bà mẹ có thể cho con ăn tôm đồng, tôm biển . Cua đồng là thức ăn chứa hàm lượng canxi cao, vì vậy nên cho trẻ ăn thường xuyên để cung cấp canxi cho trẻ.
Xem thêm

5 Đọc thêm

đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng của chi nhánh nhno& ptnt h.vĩnh tường – t.vĩnh phúc

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA CHI NHÁNH NHNO& PTNT H.VĨNH TƯỜNG – T.VĨNH PHÚC

Lãi suất của các khoản vay tiêu dùng phần lớn đều cao hơn các khoản vay khác của Ngân hàng. Điều này xuất phát từ các khoản cho vay tiêu dùng có chi phí cao và rủi ro cao nhất trong các loại cho vay của Ngân hàng. Mức lợi nhuận từ trên mỗi khoản cho vay tiêu dùng cao, số lợng các khoản cho vay tiêu dùng lớn. Vì vậy, toàn bộ lợi nhuận thu về từ hoạt động này là đáng kể trong tổng thu nhập của Ngân hàng.Từ triển vọng về lợi nhuận cũng nh phạm vi đối tợng khách hàng trong lĩnh vực này, cho vay tiêu dùng ngày càng đợc chú trọng phát triển và thể hiện đợc vai trò của mình. Cho vay tiêu dùng thờng nhạy cảm theo chu kỳ tăng lên khi nền kinh tế mở rộng và giảm xuống khi nền kinh tế suy thoái. Cho vay tiêu dùng thờng có tài sản đảm bảo.Các khoản vay đợc sử dụng vào các hoạt động không sinh lời, cho nên việc trả nợ của khách hàng phụ thuộc vào các nguồn thu nhập của khách hàng. Sự kiểm soát các nguồn thu này của Ngân hàng nhiều khi gặp khó khăn hơn. Để hạn chế bớt rủi ro trong hầu hết các khoản vay tiêu dùng, Ngân hàng đều yêu cầu khách hàng phải có đảm bảo bằng tài sản.1.2.4. Phân loại cho vay tiêu dùng:1.2.4.1. Theo hình thức bảo đảm tiền vay: Cho vay cầm cố:Lê Thị Ly TN3N2Khoa Tài chính Ngân hàng- 16 -Trờng Đại học Công ĐoànChuyên đề tốt nghiệp Cho vay cầm cố là hình thức Ngân hàng cho khách hàng vay tiền và giữ tài sản của khách hàng để đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ của khách hàng trong hợp đồng cầm cố.- Về điều kiện của tài sản cầm cố:Danh mục và điều kiện của tài sản cầm cố đợc Ngân hàng quy định cụ thể
Xem thêm

90 Đọc thêm

CÂU 1 TRANG 144 SGK ĐỊA LÍ 9

CÂU 1 TRANG 144 SGK ĐỊA LÍ 9

CÂU 1 TRANG 144 SGK ĐỊA LÍ 9Câu hỏi: Phát triển tổng hợp kinh tế biển có ý nghĩa như thế nào đối với nền kinh tế vàbảo vệ an ninh quốc phòng của đất nước?Trả lờiPhát triển tổng hợp kinh tế biển (đánh bắt, nuôi trồng và chế biến hải sản, khai tháckhoáng sản biển - đảo, giao thông vận tải biển, du lịch biển - đảo) có ý nghĩa:+ Đối với nền kinh tế:- Khai thác hợp lí hơn tiềm năng biển - đảo, đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn- Đẩy mạnh sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cấu trúc lại cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ- Tăng nguồn thu ngoại tệ để thực hiện công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước: từ xuấtkhẩu thủy sản, khoáng sản, từ hoạt động du lịch, dịch vụ vận tải biển ....- Thu hút đầu tư nước ngoài (thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản biển, xây dựngcác khu du lịch ...) -> tăng tiềm lực phát triển kinh tế.- Góp phần đẩy mạnh tiến trình hội nhập vào nền kinh tế thế giới và khu vực.+ Đối với việc bảo vệ an ninh quốc phòng:- Khẳng định chủ quyền lãnh thổ biển - đảo của nước ta.- Có điều kiện bảo vệ an ninh quốc phòng biển - đảo tốt hơn.
Xem thêm

1 Đọc thêm

GIAO AN 8 TUAN 12, 13

GIAO AN 8 TUAN 12, 13

Tuần 12Tiết 12Ngày soạn: 15/11/2004Bài 10: điều kiện tự nhiên khu vực nam áI.Mục tiêu1.Kiến thức-Nhận biết đợc 3 miền địa hình: miền núi ở phía bắc, sơn nguyên ở phía nam và đồng bằng ở giữa.- Giải thích đợc Nam á có khí hậu nhiệt đới gió mùa điển hình, nhịp điệu của gió mùa có ảnh hởng đến nhịp điệu sản xuất của ngời dân trong khu vực.2.Kĩ năngĐọc, phân tích lợc đồ tự nhiên và tranh ảnh...II. Chuẩn bị của GV- Lợc đồ chính trị và phân bố lợng ma khu vực Nam á.- Lợc đồ tự nhiên và khí hậu Nam á.III.ổn định lớp và kiểm tra bài cũ1 ổn định lớp : kiểm tra sĩ số.2 Kiểm tra bài cũ? Tây Nam á có vị trí nh thế nào IV. Tiến trình bài mới1. Mở bài: Bài trớc chúng ta đã tìm hiểu một khu vực có trữ lợng dầu mỏ lớn nhất thế giới. Hôm nay chúng ta tiếp tục đi tìm hiểu một khu vực có dân số đông và nền kinh tế đang phát triển.2. Bài mới phơng pháp nội dung- GV cho Hs làm việc với lợc đồ các nớc Nam á:? Gồm những quốc gia nào.? Nêu vị trí địa lí của Nam áTừ đó thấy đợc vị trí địa lí của Nam á- Dựa vào lợc đồ tự nhiên của Nam á
Xem thêm

4 Đọc thêm

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở CÔNG TY TNHH MINH TRÍ

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG Ở CÔNG TY TNHH MINH TRÍ

ơng nhân nhận uỷ thác không đợc sử dụng hạn ngạch hoặc giấy phép do Bộ thơng mại cấp cho mình để uỷ thác Xuất nhập khẩu1.1.1.3. Vai trũ ca hot ng kinh doanh xut - nhp khu: 3 Thông qua mua bán trao đổi hàng hoá Xuất nhập khẩu mà mỗi nớc tham gia vào thị trờng quốc tế có thể đợc thể hiện một cách có hiệu quả mục tiêu tăng trởng kinh tế Xuất khẩu có vai trò tạo vốn cho Nhập khẩu, mở rộng thị trờng cho sản xuất trong nớc, tạo tiền đề vật chất để giải quyết nhiều mục tiêu kinh tế đối ngoại khác của Nhà nớc. Nhập khẩu giữ vai trò mua hàng, dịch vụ để thực hiện cân đối kinh tế, kích thích sản xuất trong nớc.* Thi gian lu chuyn hng húa Xut nhp khu .- Thời gian lu chuyển hàng hoá trong hoạt động kinh doanh Xuất nhập khẩu dài hơn so với thời gian lu chuyển hàng hoá trong hoạt động kinh doanh nội địa do phải thực hiện 2 giai đoạn mua hàng và 2 giai đoạn bán hàng. Đối với hoạt động Xuất khẩu là mua hàng hoá ở thị trờng trong nớc bán cho thị trờng nớc ngoài, còn đối với hoạt động Nhập khẩu thì mua hàng hoá ở thị trờng nớc ngoài và bán cho thị trờng nội địa. Vì vậy, để xác định kết quả hoạt động kinh doanh Xuất nhập khẩu, ngời ta chỉ xác định khi hàng hoá đã luân chuyển đợc một vòng hay khi đã thực hiện song một thơng vụ ngoại thơng, có thể bao gồm cả hoạt động Nhập khẩu và hoạt động Xuất khẩu. * i tng Xut nhp khu . - Đối tợng Xuất nhập khẩu: là các loại hàng hoá phù hợp với ngành nghề ghi trong giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh trừ những mặt hàng tạm ngừng Xuất nhập khẩu. Hàng hoá Xuất khẩu là những mặt hàng thuộc thế mạnh trong nớc; còn hàng hoá Nhập khẩu là những hàng hoá trong nớc cha sản xuất đợc hoặc cha đáp ứng đủ yêu cầu cả về số lợng và chất lợng, đặc biệt là các trang tiết bị, máy móc, vật t kĩ thuật, công nghệ hiện đại. Bên cạnh đó, còn có các mặt hàng có điều kiện và các mặt hàng cấm Xuất nhập khẩu. Hàng hoá Xuất nhập khẩu có điều kiện là hàng hóa Xuất nhập khẩu theo hạn ngạch hoặc theo giấy phép của Bộ thơng mại hoặc Bộ quản lý theo chuyên ngành. Đối với các mặt hàng thuộc danh mục cấm Xuất nhập khẩu,
Xem thêm

31 Đọc thêm

PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU UỶ THÁC TẠI VIỆT NAM

PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU UỶ THÁC TẠI VIỆT NAM

ơng nhân nhận uỷ thác không đợc sử dụng hạn ngạch hoặc giấy phép do Bộ thơng mại cấp cho mình để uỷ thác Xuất nhập khẩu1.1.1.3. Vai trũ ca hot ng kinh doanh xut - nhp khu: 3 Thông qua mua bán trao đổi hàng hoá Xuất nhập khẩu mà mỗi nớc tham gia vào thị trờng quốc tế có thể đợc thể hiện một cách có hiệu quả mục tiêu tăng trởng kinh tế Xuất khẩu có vai trò tạo vốn cho Nhập khẩu, mở rộng thị trờng cho sản xuất trong nớc, tạo tiền đề vật chất để giải quyết nhiều mục tiêu kinh tế đối ngoại khác của Nhà nớc. Nhập khẩu giữ vai trò mua hàng, dịch vụ để thực hiện cân đối kinh tế, kích thích sản xuất trong nớc.* Thi gian lu chuyn hng húa Xut nhp khu .- Thời gian lu chuyển hàng hoá trong hoạt động kinh doanh Xuất nhập khẩu dài hơn so với thời gian lu chuyển hàng hoá trong hoạt động kinh doanh nội địa do phải thực hiện 2 giai đoạn mua hàng và 2 giai đoạn bán hàng. Đối với hoạt động Xuất khẩu là mua hàng hoá ở thị trờng trong nớc bán cho thị trờng nớc ngoài, còn đối với hoạt động Nhập khẩu thì mua hàng hoá ở thị trờng nớc ngoài và bán cho thị trờng nội địa. Vì vậy, để xác định kết quả hoạt động kinh doanh Xuất nhập khẩu, ngời ta chỉ xác định khi hàng hoá đã luân chuyển đợc một vòng hay khi đã thực hiện song một thơng vụ ngoại thơng, có thể bao gồm cả hoạt động Nhập khẩu và hoạt động Xuất khẩu. * i tng Xut nhp khu . - Đối tợng Xuất nhập khẩu: là các loại hàng hoá phù hợp với ngành nghề ghi trong giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh trừ những mặt hàng tạm ngừng Xuất nhập khẩu. Hàng hoá Xuất khẩu là những mặt hàng thuộc thế mạnh trong nớc; còn hàng hoá Nhập khẩu là những hàng hoá trong nớc cha sản xuất đợc hoặc cha đáp ứng đủ yêu cầu cả về số lợng và chất lợng, đặc biệt là các trang tiết bị, máy móc, vật t kĩ thuật, công nghệ hiện đại. Bên cạnh đó, còn có các mặt hàng có điều kiện và các mặt hàng cấm Xuất nhập khẩu. Hàng hoá Xuất nhập khẩu có điều kiện là hàng hóa Xuất nhập khẩu theo hạn ngạch hoặc theo giấy phép của Bộ thơng mại hoặc Bộ quản lý theo chuyên ngành. Đối với các mặt hàng thuộc danh mục cấm Xuất nhập khẩu,
Xem thêm

31 Đọc thêm

DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ HIỆU QUẢ CỦA TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ HIỆU QUẢ CỦA TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

và lợi nhuận của doanh nghiệp. Mặt khác, DNNN là một doanh nghiệp do Nhà nước đầu tư vốn nên tài sản trong doanh nghiệp là một bộ phận của Nhà nước. Sau khi thành lập nó là một chủ thể kinh doanh nhưng không có quyền sở hữu mà chỉ có quyền quản lý tài sản đó. Đây là điểm khác biệt giữa DNNN và các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác.6* Trong DNNN thì phần lớn mọi quyết định về tổ chức quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh đều do Nhà nước nắm giữ. Vì phần lớn số vốn là do Nhà nước cấp do đó Nhà nước có quyền buộc doanh nghiệp phải thực hiện những chính sách của Nhà nước hoạc trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ quan trọng chiến lược như quốc phòng, an ninh, kinh tế công cộng, các nghành kinh tế có vị trí quan trọng họac có khả năng đóng góp lớn cho nền kinh tế. Càng các nghành giữ vị trí chiến lược, quan trọng thì càng nằm dưới sự chỉ đạo của Nhà nước.7* DNNN có mạng lưới hoạt động rộng lớn ở mọi nơi, mọi lĩnh vực, nghành nghề. Như đã trình bầy ở trên, cộng thêm, DNNN vì do Nhà nước sở hữu ,đầu tư vốnvà tổ chức hoạt động nên theo định hướng phát triển của xã hội, phát triển đồng đều các nghành , các lĩnh vực trừ một số nghành, lĩnh vực then chốt,cho nên DNNN có mặt ở tất cả các nghành nghề, lĩnh vực và các vùng trên đất nước.8* DNNN có đội ngũ cán bộ công nhân viên được đào tạo cơ bản và đồng đều. Đúng vậy, ngoài được đào tạo đồng bộ về trình độ làm việc thì cán bộ công nhân viên chức Nhà nước còn được đào tạo thấm nhuần chủ nghĩa Mac-Lênin và tư tưởng Hồ-Chí-Minh sẽ đảm bảo nền kinh tế Việt Nam không đi chệch hướng con đường CNXH mà Đảng và Nhà nước đã lựa chọn.9* DNNN luôn lắm giữ các nghành ,các lĩnh vục có vị trí quan trọng. Không có những nghành , lĩnh vực này thì các nghành khác không thể phát triển tốt được. Các nghành mà DNNN lắm giữ đó là: Các nghành trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng (giao thông vận tải, thuỷ lợi, điện nước, thông
Xem thêm

21 Đọc thêm

Nền kình tế Thái Lan

NỀN KÌNH TẾ THÁI LAN

bài thuyết trình về nền kinh tế thái lan cả word và slide, do mình tự làm nên không hay cho lắm, mong các bạn thông cảm nha .............................................................................................................................................................................................................................................................................................

19 Đọc thêm

Nâng cao năng lực cạnh tranh để nền kin tế hội nhập có hiệu quả - 3 potx

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH ĐỂ NỀN KIN TẾ HỘI NHẬP CÓ HIỆU QUẢ - 3 POTX

phát triển, do vậy khi xet đến chủ thể nay như một nhân tố tích cực trong việc nâng cao sức cạnh tranh của từng doanh nghiệp nói riêng và cả nền kinh tế nói chung thì cần phải chú ý hai mặt: Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com_ Làm sao để phát huy vai trò động lực của con người, tạo điều kiện để họ đóng góp cho x• hội được nhiều hơn. _ Mặt khác, muốn “con tằm nhả tơ óng mượt hơn” thì phải đầu tư vào con người nhiều hơn, phải phục vụ họ được tốt hơn, tạo môi trường để họ tin tưởng, tự tin trong công việc Một khi họ đã gắn bó với sự sinh tồn của doanh nghiệp thì họ sẽ gắng sức không ngừng cải tiến đổi mới công nghệ, phát huy sức sáng tạo, nỗ lực trong việc tìm kiếm thị trường nhằm tạo ra những sản phẩm có giá trị gia tăng cao nhất. Muốn vậy, để nâng cao sức cạnh tranh, thông qua yếu tố con người nên chăng cần chú ý giải quyết tốt những vấn đề sau: Một là, không ngừng tạo điều kiện cho người lao động (bao gồm cả công nhân lao động lẫn đội ngũ quản lý ở mọi cấp) được học tập, được đào tạo và đào tạo lại. Trong xã hội thông tin, viêc không ngừng nâng cao cập nhật kiến thức là một nhu cầu tất yếu, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay khi mà sự phát triển của mọi quốc gia đều hướng tới nền kinh tế tri thức- một xã hội tinh thần không ngừng học hỏi rèn luyện và nâng cao kiến thức. Tuy nhiên, cũng nên phân định rõ sự cần thiết trong việc đào tạo ở hai cấp độ: đào tạo nhân lực nói chung và đào tạo nhân tài nói riêng. Đào tạo nhân lực là đào tạo để đáp ứng phổ cập những kiến thức cơ bản tuỳ theo từng trình độ. Phù hợp với nhu cầu phát triển trên diện rộng. Còn đào tạo nhân tài là đào tạo với mục đích, hình thành nên đội ngũ cán bộ giỏi, cán bộ đầu ngành trong từng lĩnh vực, để họ có đủ năng lực kiến thức và khả năng tư duy, suy nghĩ độc lập và sáng tạo, đủ sức đảm Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.comđương những trọng trách mà xã hội giao phó hoặc đủ tầm đạt tới những đỉnh cao của khoa học công nghệ mới. Để nâng cao sức cạnh tranh thì việc đào tạo chuyên sâu là vô cùng cần thiết, vì có
Xem thêm

9 Đọc thêm

Hội chứng Porphyrin niệu pps

HỘI CHỨNG PORPHYRIN NIỆU PPS

Hội chứng Porphyrin niệu Porphyrin niệu là bệnh bẩm sinh do sự thiếu hụt các men trong quá trình tổng hợp Hem, Hem được tổng hợp từ succinyl CoA và glycine. Quá trình tổng hợp như sau: Sự thiếu hụt một trong những men trên sẽ dẫn đến porphyrin niệu, bệnh có tính chất di truyền, thường hay thiếu men proto-oxidase. Biểu hiện của chứng porphyrin niệu: nước tiểu màu đỏ, xuất hiện thành từng đợt, quay ly tâm không có hồng cầu lắng ở đáy ống nghiệm. Đái porphyrin thường gây tổn thương ở nhiều cơ quan: - Tổn thương gan: viêm gan cấp tính (tăng bilirubin máu, tăng SGOT, SGPT). - Đau bụng dữ dội thành từng cơn không rõ căn nguyên. - Tổn thương não gây liệt vận động, liệt cơ hô hấp. - Tổn thương da, chủ yếu tình trạng da dễ nhậy cảm với ánh sáng, sạm da. - Một số trường hợp thiếu máu. (ALA: d- aminolevulinate, HMB: hydroxymethylbilane, URO: uroporphyrinogen) HỘI CHỨNG PROTEIN NIỆU Bình thường, protein niệu không có hoặc protein niệu dưới 0,2g/24giờ. Protein niệu (+) khi lượng protein niệu vượt quá 0,2g/ngày. Protein niệu không màu, kết tủa khi đun nóng, hoặc tủa khi nhỏ axit sulfosalicylic, axit nitric, axit acetic. Khi protein niệu vượt quá 3 g/24 giờ sẽ xuất hiện hội chứng thận hư. Có 3 loại protein niệu: - Protein niệu nguồn gốc là protein của huyết tương. - Bence-Jones protein là chuỗi nhẹ của immunoglobulin do tương bào sản xuất. - Tamm-Horsfall protein là những muco protein do tế bào biểu mô ống thận sản xuất. 1. Thành phần của protein niệu và căn nguyên. Thành phần chủ yếu của protein niệu thông thường là albumin và globulin. Dựa vào kết quả điện di protein, người ta chia protein niệu chọn lọc và không chọn lọc. 1.1. Protein niệu chọn lọc:
Xem thêm

6 Đọc thêm

THU MOI DHDCD NHIEM KY 2011-2015

THU MOI DHDCD NHIEM KY 2011-2015

Địa chỉ thường trú (2):..................- c0 200200 21g ng ng TH ng ng ĐT nen KT bà cv ng kén 3. Nội dung uỷ quyên: Thay mặt tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2011-2015 của Công ty cỗ phần Tin học Viễn thông Petrolimex, để tham gia ý kiến và thực hiện quyên biểu quyết, bầu cử tại Đại hội theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

2 Đọc thêm

Đề Thi Thử Đại Học Khối C Địa 2013 - Phần 1 - Đề 8 ppt

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC KHỐI C ĐỊA 2013 - PHẦN 1 - ĐỀ 8 PPT

19.287,0 24.960,2 34.456,6 45.225,6 Dịch vụ nông nghiệp 572,0 2545,6 2.707,0 3.036,6 3.432,7 3.362,3 Anh (chị) hãy: 1. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất ngành nông nghiệp phân theo ngành giai đoạn 1990 - 2005. 2. Nhận xét và giải thích sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp trong thời gian kể trên. II. PHẦN RIÊNG (2,0 điểm) Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu IV.a hoặc IV.b) Câu IV.a. Theo chương trình Chuẩn (2,0 điểm) Phân tích những điều kiện thuận lợi phát triển ngành thủy sản ở nước ta. Tại sao ngành đánh bắt hải sản lại phát triển mạnh ở Duyên hải Nam Trung Bộ? Câu IV.b. Theo chương trình Nâng cao (2,0 điểm) Tại sao Đông Nam Bộ là vùng có tỉ trọng công nghiệp lớn nhất trong các vùng của cả nước (Năm 2005 chiếm 55,6 % giá trị sản lượng công nghiệp của cả nước)? Hết Gv ra đề: Nguyễn Thế Hiệu Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BẮC NINH TRƯỜNG THPT TIÊN DU SỐ 1 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN II, NĂM 2013 Môn: ĐỊA LÍ; Khối: C Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề
Xem thêm

1 Đọc thêm

AT SUU

ẤT SỬU 25

trong suốt thời kỳ bị đại hạn thì sẽ được giải hạn Khai trương, nhận việc, xuất hành nên chọn giờ lẻ, ngày chẵn, tháng chẵn sẽ đượcthuận lợi hơn. SỨC KHỎE Năm nay dễ bị ốm đau khi thời tiết thay đổi, nên quan tâm chăm sóc nhiều hơn đếnsức khỏe. Cuộc sống nhiều lo nghĩ, dễ sinh yếu thần kinh, đau bao tử và rối loạn khíhuyết. Cần nghỉ ngơi, bồi dưỡng nhiều hơn. Lái xe cẩn thận. Bổn mạng có suy nhưng không nguy NHỮNG ĐIỂM ĐẶC BIỆT TRONG NĂM -- Mùa Xuân : Tháng giêng: Gia đình, tình cảm vui vẻ. Tiền bạc vào ít ra nhiều.Công việc gặp may mắn, có tin vui. Tháng 2 : Công việc thuận lợi. Tài lộc dồi dào.Gia đình, tình cảm vui vẻ. Tháng 3 : tài chính gặp khó khăn, có người giúp đỡ vượtqua. Phòng bệnh, nạn. - Mùa Hạ : Tháng 4 : Công việc gặp khó khăn ban đầu, về sau thuận lợi. Mưu sựgặp trở ngại nhưng vẫn vượt qua. Tiền bạc hao tốn. Tháng 5 : Nhiều may mắnnhưng đừng mưu tính lớn. Đổi thay bất trắc, cẩn thận giấy tờ. Tiền vào ra đềunhiều. Tháng 6 : cơ hội tốt qua mau, phòng kiện thưa, tranh chấp. Gia đình có điềubất ổn. - Mùa Thu : Tháng 7 : có dịp thi thố khả năng. Công việc lợi nhuận cao. Tình cảm,gia đạo vui vẻ. Tài lộc dồi dào. Có tranh chấp nên nhẫn nhịnTháng 8 : Công việc bấtlợi. Tiền bạc tốn hao. Tài lộc thất thường. Bản thân, gia đình có ốm đau. Tháng 9 :nhiều việc chống trái. Đề phòng nạn tai. Tài chính khó khăn. - Mùa Đông : Tháng 10 : Gặp may mắn, cơ hội tốt qua mau. Gia đình tình cảm cónhiều lo buồn. Tháng 11 : đề phòng tai nạn, rủi ro. Đua đòi sẽ hỏng hụt. Tránh mọisự cạnh tranh, đôi co. Tháng 12 : có người giúp đỡ. Công việc có chiều hướng tốt.Tài lộc khá. CÚNG SAO HẠN Hàng tháng vào lúc 9 giờ tối, ngày 27 âm lịch, dùng 12 ngọn đèn, hương hoa trà quảlàm phẩm vật, quay mặt về hướng Đông mà khấn vái. NHỮNG NĂM KHÓ KHĂN NHẤT
Xem thêm

5 Đọc thêm

Hội Chứng Porphyrin Niệu pdf

HỘI CHỨNG PORPHYRIN NIỆU PDF

Hội Chứng Porphyrin Niệu Porphyrin niệu là bệnh bẩm sinh do sự thiếu hụt các men trong quá trình tổng hợp Hem, Hem được tổng hợp từ succinyl CoA và glycine. Quá trình tổng hợp như sau: Sự thiếu hụt một trong những men trên sẽ dẫn đến porphyrin niệu, bệnh có tính chất di truyền, thường hay thiếu men proto-oxidase. Biểu hiện của chứng porphyrin niệu: nước tiểu màu đỏ, xuất hiện thành từng đợt, quay ly tâm không có hồng cầu lắng ở đáy ống nghiệm. Đái porphyrin thường gây tổn thương ở nhiều cơ quan: - Tổn thương gan: viêm gan cấp tính (tăng bilirubin máu, tăng SGOT, SGPT). - Đau bụng dữ dội thành từng cơn không rõ căn nguyên. - Tổn thương não gây liệt vận động, liệt cơ hô hấp. - Tổn thương da, chủ yếu tình trạng da dễ nhậy cảm với ánh sáng, sạm da. - Một số trường hợp thiếu máu. Sơ đồ 16. Quá trình tổng hợp Hem và hệ thống men tham gia tổng hợp Hem (ALA: d- aminolevulinate, HMB: hydroxymethylbilane, URO: uroporphyrinogen) HỘI CHỨNG PROTEIN NIỆU Bình thường, protein niệu không có hoặc protein niệu dưới 0,2g/24giờ. Protein niệu (+) khi lượng protein niệu vượt quá 0,2g/ngày. Protein niệu không màu, kết tủa khi đun nóng, hoặc tủa khi nhỏ axit sulfosalicylic, axit nitric, axit acetic. Khi protein niệu vượt quá 3 g/24 giờ sẽ xuất hiện hội chứng thận hư. Có 3 loại protein niệu: - Protein niệu nguồn gốc là protein của huyết tương. - Bence-Jones protein là chuỗi nhẹ của immunoglobulin do tương bào sản xuất. - Tamm-Horsfall protein là những muco protein do tế bào biểu mô ống thận sản xuất. 1. Thành phần của protein niệu và căn nguyên. Thành phần chủ yếu của protein niệu thông thường là albumin và globulin. Dựa vào kết quả điện di protein, người ta chia protein niệu chọn lọc và không chọn lọc.
Xem thêm

7 Đọc thêm

Cùng chủ đề