THỦ THUẬT FLASH :CÁCH LÀM MỘT ẢNH ĐỘNG POTX

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "THỦ THUẬT FLASH :CÁCH LÀM MỘT ẢNH ĐỘNG POTX":

Giới thiệu hệ điều hành di động firefox OS của mozilla

GIỚI THIỆU HỆ ĐIỀU HÀNH DI ĐỘNG FIREFOX OS CỦA MOZILLA

ITStudent.net - H i u hành di ng ệđ ề độ Firefox OS c a Mozilla có nh ng tính n ng gì có th c nh tranh v i các h ữ ă để ể ạ ớ ệi u hành khác hi n nay? u i m và nh c i m c a h i u hành Firefox OS là gì? Các ng d ng ch y trên n n đ ề ệ Ư đ ể ượ đ ể ệđ ề ứ ụ ạ ềweb c a h i u hành Firefox OS có nhanh h n các n g d ng ch y trên các h i u hành khác; i m m i c a h ệđ ề ơ ứ ụ ạ ệđ ề Đ ể ớ ệi u hành Firefox OS so v i h i u hành Android hay so v i n n t ng di ng iOS m nh m c a Apple. ó là hàng đ ề ớ ệđ ề ớ ề độ ạ ẽ Đlo t các câu h i c các tín công ngh quan tâm và mong mu n c tr i nghi m.ạ ỏ đượ đồ ệ ố đượ ệGiới thiệu hệ điều hành di động Firefox OS của Mozilla Ngoài các hệ điều hành di động hiện đang chiếm lĩnh thị trường như Android, iOS, Window Phone,… Vài năm trở lại đây, tổ chức Mozilla phi lợi nhuận đã cho ra đời một điều hành mới với tham vọng xây dựng một hệ điều hành với các đặc tính mới – mã nguồn mở - cạnh tranh với các hệ điều hành di động khác đang chiếm lĩnh thị trường hiện nay, đặc biệt là hệ điểu hành Android. Đặc điểm nổi bật của hệ điều hành này là được xây dựng từ các ưu điểm của Mozilla như được xây dựng từ nhân Linux, công nghệ Gecko của Mozilla và chuẩn web HTML5, CSS3 và Javascript, phối cảnh đẹp mắt với người dùng, tích hợp các công cụ mã nguồn mở, tất cả các ứng dụng đều được xây dựng từ nền web có thể chạy các ứng dụng nhanh hơn so với chạy các ứng dụng trên các hệ điều hành khác, Mozilla tạo ra môi trường giao tiếp thuận lợi giữa các ứng dụng HTML5 và phần cứng hệ điều hành Firefox OS bằng cách phát triển các Web API để tạo ra sự khác biệt. Từ các đặc điểm nổi bật của hệ điều hành Firefox OS mà chủ yếu là được xây dựng từ ngôn ngữ lập trình web như HTML5, CSS3, Javascript đã tạo nên các ứng dụng web chạy trên nền web. Các ứng dụng chạy trên nền web thường sẽ chạy nhanh hơn so với chạy các ứng dụng trên các môi trường khác. Các ứng dụng trên hệ điều hành Firefox OS được chia làm 2 phần: ứng dụng lưu trữ (host application) và ứng dụng đóng gói (package application). Các ứng dụng thuộc loại ứng dụng lưu trữ được lưu ở máy chủ Mozilla khi kết nối Internet ứng dụng được tải về mới sử dụng được. Trái ngược với ứng dụng lưu trữ là ứng dụng đóng gói chúng được đóng gói và được tải về cài đặt và có thể sử dụng ngay trực tiếp trên máy. Đây cũng chính là đặc điểm nổi bật của hệ điều hành Firefox OS so với các hệ điều khác.Trải nghiệm hệ điều hành Firefox OSMozilla cho phép chúng ta trải nghiệm hệ điều hành Firefox OS thông qua một số cách sau:• Download bộ source và cài đặt;• Tạo môi trường giả lập chạy Firefox OS;• Sử dụng các add-on giả lập hệ điều hành Firefox OS do Mozilla cung cấp sẵn;
Xem thêm

3 Đọc thêm

Tài liệu Báo cáo " Về việc đưa môn học pháp luật kinh doanh bất động sản vào chương trình giảng dạy của Trường Đại học Luật Hà Nội " pdf

TÀI LIỆU BÁO CÁO " VỀ VIỆC ĐƯA MÔN HỌC PHÁP LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN VÀO CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI " PDF

nhà, công trình xây dựng khác và các tài sản gắn liền với nhà, đất lại chưa được trang bị cho sinh viên. Như vậy, thực tế giảng dạy trong Trường Đại học Luật Hà Nội cho thấy sinh viên chưa được tiếp cận một cách trực diện, chưa được trang bị một cách có hệ thống các kiến thức pháp luật về kinh doanh bất động sản. Thứ tư, trong điều kiện kinh tế thị trường, hệ thống pháp luật dân sự, thương mại có vai trò đặc biệt quan trọng tạo cơ sở pháp lí cho Nhà nước quản lí và định hướng hoạt động của thị trường. Mảng hệ thống pháp luật này luôn biến động và được sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện nhằm đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn. Để hoàn thiện đồng bộ thể chế kinh tế thị trường, Nhà nước phải xây dựng và quản đào tạo 72 tạp chí luật học số 8/2009 lớ tt cỏc th trng mang tớnh u vo ca quỏ trỡnh sn xut-kinh doanh; bao gm: th trng vn, th trng sc lao ng, th trng khoa hc-cụng ngh v th trng bt ng sn. Cỏc o lut iu chnh trc tip hot ng ca tng loi th trng ny ln lt c ra i nh Lut chng khoỏn, Lut khoa hc-cụng ngh, B lut lao ng
Xem thêm

7 Đọc thêm

Bài 2: Những mối nguy gây mất an toàn thực phẩm thủy sản doc

BÀI 2: NHỮNG MỐI NGUY GÂY MẤT AN TOÀN THỰC PHẨM THỦY SẢN DOC

t¸c h¹i KHI Mèi nguy vËt lý XẢY RAG©y tæn th−¬ng®−êng tiªu ho¸Có thểđưa VSV gâybệnh vào thựcphẩmCó thể làm dập nát, hư hỏng sảnphẩmMối nguy Hoá họcMốiNguyHoáhọcGắn liền với loài- Histamine: Cá ngừ, thu- CFP: Cá hồng, mú (>2Kg)- PSP, DSP, ASP: Nhuyễn thể 2 mnh vỏ- Tetrodotoxin: Cá nóc, Bạch tuộc đốm xanhDO CON NGI A VO: Vụ tỡnh hay cú ch ý/s dng bthpphỏp- Kim loại nặng, thuốc trừ sâu-D lợng thuốc Thú y- Hoá chất tẩy rửa, khử trùng, dầu máy-AflatoxineS DNG BT HP PHP HểA CHT/ KHNG SINH- Borat, ure, thuốc kháng sinh- Phụ gia hoặc phẩm màu không đợc phép sử dụng chothực phẩmnguån gèc mèi nguy ho¸ häc1. G¾n liÒn víi loµi thñy sản. Histamine : Histidine (trong c¸ thu, ngõ, ) Histamine
Xem thêm

17 Đọc thêm

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁ THỂ, NGUỒN GIỐNG, CƠ SỞ NUÔI BÒ CÁI VÀ LỨA ĐẺ ĐẾN TỶ LỆ PHỐI GIỐNG LẦN MỘT CÓ CHỬA CỦA BÒ ĐỰC GIỐNG HOLSTEIN FRIESIAN NUÔI TẠI MONCADA

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁ THỂ, NGUỒN GIỐNG, CƠ SỞ NUÔI BÒ CÁI VÀ LỨA ĐẺ ĐẾN TỶ LỆ PHỐI GIỐNG LẦN MỘT CÓ CHỬA CỦA BÒ ĐỰC GIỐNG HOLSTEIN FRIESIAN NUÔI TẠI MONCADA

TRANG 1 Ả NH H ƯỞ NG C Ủ A CÁ TH Ể , NGU Ồ N GI Ố NG, C Ơ S Ở NUÔI BÒ CÁI VÀ L Ứ A ĐẺ ĐẾ N T Ỷ L Ệ PH Ố I GI Ố NG L Ầ N M Ộ T CÓ CH Ử A C Ủ A BÒ ĐỰ C GI Ố NG HOLSTEIN FRIESIAN NUÔI T Ạ I[r]

8 Đọc thêm

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " ĐẶC TÍNH SINH TRƯỞNG CÁ QUẢ CHANNA STRIATA (BLOCH, 1797) Ở CÁC THUỶ VỰC MIỀN TRUNG" pot

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐẶC TÍNH SINH TRƯỞNG CÁ QUẢ CHANNA STRIATA BLOCH 1797 Ở CÁC THUỶ VỰC MIỀN TRUNG POT

ủy diệt, về tuyên truyền để nâng cao ý thức cộng đồng về bảo vệ nguồn lợi, khai thác hợp lý nhằm góp phần bảo tồn nguồn giống ngoài tự nhiên, tạo điều kiện cho sự phát triển nguồn lợi cá Quả ở các thuỷ vực miền Trung. Đồng thời đẩy mạnh sản xuất giống cá Quả để bổ sung và phát triển loài này trong tự nhiên. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. B Khoa h c, Công ngh và Môi tr ng, Sách Vi t Nam, Ph n ng v t, Nxb KH&KT, Hà Ni, 2000. 2. B Th y s n, Ngu n l i th y s n Vi t Nam, Nxb Nông nghi p, 1996. 3. Carl B. Shareck, Methods for Fish Biology, American Fisheries Society, Bethesda, Maryland, USA, 1990. 4. Michael King, Fisheries biology, assessment and management, Fishing New Books, A division of Blackwell Science Ltd, 54 University Street, Carlton Victoria 3053, Australia, 1995. 5. Nikolski, Sinh thái hc . Nxb Nông Nghi p, Hà N i (Ng i d ch: Nguy n V n Thái, Mai ình Yên, Tr n ình Tr ng), 1961. 6. Pravdin I.F, Hng d n nghiên c u (Nguy n Th Minh Giang d ch), Nxb KH&KT, Hà Ni, 1973. 7. Lê Th Nam Thu n, Nguy n Ng c Sang, D n li u b c u v m t s c i m sinh tr
Xem thêm

9 Đọc thêm

Phân tích môi trường nội bộ heacor resort

PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ HEACOR RESORT

h ng nhìn khác nhau, mướ t bên là ội núi hùng v và m t bên là đồ ĩ ộbi n hi n hòa m áp giúp b n g n ể ề ấ ạ ầh n v i thiên nhiênơ ớ . 10 villa đ c thi t k v i t m ượ ế ế ớ ầnhìn h ng ra bi n giúp b n có ướ ể ạth ng m nhìn i d ng bao la ể ắ đạ ươxanh th mẳHEACOR resortQuý khách có th vể a th ng th c ừ ưở ứnh ng món n ngon v a ng m bi n ữ ă ừ ắ ểxinh p trong không gian t nh l ng đẹ ĩ ặvà bình an. Sau 1 n m xây d ng và i vào ho t ng, tr c ă ự đ ạ độ ướs c ép c nh tranh ngày càng kh c li t t i th và ứ ạ ố ệ ừđố ủnguy c doanh thu gi m, nay chúng tôi ã quy t ơ đ ếnh xem xét ánh giá l i n ng l c n i b đị đ ạ ă ự ộ ộHEACOR resortChu i giá tr lỗ ị à m t khái ni m t ộ ệ ừqu n lý kinh doanh u tiên ã đầ đc mô t và ph c p b i đượ ổ ậ ởMichael Porter vào n m 1985 ătrong cu n sách best-seller c a ố ủông có t a : ự đề Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance
Xem thêm

36 Đọc thêm

Kiểm soát quản lý - Chương 6 doc

KIỂM SOÁT QUẢN LÝ - CHƯƠNG 6 DOC

cứ để huy động, tiếp nhận các khoản vốn đầutư, vốn vay, và là căn cứ để đánh giá kết quảhoạt động của các đơn vị thành viên theo dựtoán đã lập. • ý nghĩa của lập dự toán: – Thể hiện công việc của TCty cho năm tài chính, gắn liền với kế hoạch đã lập– Cơ sở để bộ phận chức năng huy động vốn đầu tưvào lĩnh vực khác nhau như chứng khoán – Căn cứ để đánh giá kết quả thực hiện của từng đơnvị thành viênB5: sửa đổi, cập nhật dự toán (TH đặc biệt)• Trong những TH đặc biệt, dự toán có thể được sửađổi• Nguyên tắc cơ bản trong quản lý tài chính tại các đơnvị: phải thực hiện một cách chặt chẽ dự toán đã lập, đã được kiểm tra và phê chuẩn. đơn vị thành viênlập dự toán không thể tự ý sửa đổi dự toán. Tuynhiên, dự toán hoạt động của doanh nghiệp có thểthay đổi trong những TH đặc biệt khi có sự thay đổiđáng kể trong hoạt động SXKD của các đơn vị thànhviên hay các chương trình, dự án SXKD• 2 hình thức sửa đổi dự toán: – Sửa đổi định kỳ trên cơ sở cập nhật các điều kiện mới– Dự toán đã phê chuẩn có thể sửa trong TH đặc biệt khôngphụ thuộc vào thời gian định trước, mang tính bất thườngNội dung dự toán hoạt động• Dự toán về doanh thu tiêu thụ hàng hoá dịchvụ của đơn vị SXKD có hạch toán riêng• Dự toán về chi phí SXKD, giá vốn hàng bán
Xem thêm

23 Đọc thêm

Báo cáo khoa học: Ảnh hưởng của gốc ghép Volkameriana nhân vô tính và hữu tính đến sinh trưởng, ra hoa, đậu quả của Cam đường canh trồng ở gia lâm, hà nội doc

BÁO CÁO KHOA HỌC: ẢNH HƯỞNG CỦA GỐC GHÉP VOLKAMERIANA NHÂN VÔ TÍNH VÀ HỮU TÍNH ĐẾN SINH TRƯỞNG, RA HOA, ĐẬU QUẢ CỦA CAM ĐƯỜNG CANH TRỒNG Ở GIA LÂM, HÀ NỘI DOC

gian khai thác ngắn (5-7năm). Một trong những nguyên nhân chính là do mực nớc ngầm cao làm ảnh hởng xấu đến sinh trởng của bộ rễ khi phần lớn các vờn cam Đờng Canh ghép trên gốc ghép bởi gieo hạt. Để hạn chế ảnh hởng xấu của mực nớc ngầm cao vào mùa ma ở vùng đồng bằng sông Hồng đến việc trồng cam quýt nói chung và cam Đờng Canh nói riêng Hoàng Ngọc Thuận và các cộng sự đ nghiên cứu sử dụng 1 Khoa Nông học, Đại học Nông nghiệp I. gốc ghép vô tính là chanh Eureka, DH1-85 và Volka-01 cho cam Đờng Canh (Hoàng Ngọc Thuận, 1994; Trần Nh Sơn, 2004). Cam Đờng Canh và bởi Diễn ghép trên Volka-01 nhân vô tính sinh trởng tốt, ít nhiễm các loại sâu, bệnh nguy hiểm. Các tổ hợp ghép cam quýt với gốc ghép là Volka-01 có sức sinh trởng mạnh hơn nhiều và ra quả sớm hơn khi ghép trên gốc ghép truyền thống bởi Chua (Bùi Huy Kiểm, 2000). Tổ hợp ghép bởi Diễn/Volka-01 ở năm thứ 3 sau trồng cho 9-11 quả/cây và hiện đang đợc một số hộ nông dân ở Sóc Sơn và Gia Lâm áp dụng (Vongsalath, 2005). Tuy nhiên, các nghiên cứu về gốc ghép Volka đối với cam quýt còn rất ít. Các kết quả nghiên cứu chủ yếu thu đợc từ giai đoạn vờn ơm, các thông tin về
Xem thêm

5 Đọc thêm

Luận văn:Nghiên cứu ứng dụng enzym glucose oxidase để cải thiện độ nở của bánh mì doc

LUẬN VĂN:NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG ENZYM GLUCOSE OXIDASE ĐỂ CẢI THIỆN ĐỘ NỞ CỦA BÁNH MÌ DOC

+ Thời gian nướng: 10 phút + Nhiệt ñộ nướng: 2200C. 3.4. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG E.GOD VÀ VITAMIN C ĐỂ CẢI THIỆN ĐỘ NỞ BÁNH MÌ HAMBURGER 3.4.1. Khảo sát ảnh hưởng của E.GOD và vitamin C ñến thể tích bánh mì Qua tìm hiểu một số cơ sở sản xuất trong công thức làm bánh mì hamburger ngoài những thành phần nguyên liệu như bảng 3.7 thì các nhà sản xuất này không sử dụng vitamin C trong khi ñó thì một số cơ sở lại sử dụng chúng trong công thức riêng của mình. Kết hợp với các tài liệu nghiên cứu nước ngoài [19], [26], [28] cho thấy, việc bổ sung enzyme glucose oxidase hay bổ sung kết hợp giữa enzyme GOD và vitamin C ñều có khả năng cải thiện ñộ nở của bánh mì. Kết quả thu ñược từ phòng thí nghiệm theo phụ lục 2.7 và biểu diễn trên ñồ thị 3.6. Hình 3.6. Ảnh hưởng của vitamin C ñến thể tích bánh mì Qua ñồ thị hình 3.6 cho thấy, ñộ nở bánh mì ñạt ñược cực ñại là 351,1 cm3 ứng với hàm lượng vitamin C cho vào là 0,006%. Khi tỷ lệ vitamin C bổ sung vào từ 0,001% ñến 0,006% thì thể tích bánh mì thu ñược tăng dần. Điều này có thể ñược giải thích là do khi chúng ta ñưa axit arcosbic vào trong công thức chế biến thì axit này bị oxi hóa chuyển thành axit dehydroascorbic. Chính axit dehydroascorbic lại dễ dàng bị khử bởi các liên kết S - H tạo thành liên kết S – S, làm tăng chất lượng khung gluten. Mặt khác, dưới tác dụng của nhiệt ñộ cao trong khi nướng do có tính axit nên vitamin C sẽ phân hủy nhanh tạo thành CO
Xem thêm

13 Đọc thêm

Khủng hoảng và hệ thống tài chính. Phân tích ứng dụng với kinh tế Mỹ và Việt nam

KHỦNG HOẢNG VÀ HỆ THỐNG TÀI CHÍNH. PHÂN TÍCH ỨNG DỤNG VỚI KINH TẾ MỸ VÀ VIỆT NAM

thu nhập bình thường. Ở rất nhiều nước, một phần tài sản lớn của dân chúng nằm ở quĩ hưu trí. Cách tổ chức quĩ hưu trí ở các nước cũng khác nhau. Có trường hợp tiền hưu được tính dựa vào đóng góp và lợi nhuận thu được do đầu tư của quĩ (gọi là đóng góp định sẵn - defined contribution). Có trường hợp tiền hưu dựa vào số năm nhân viên làm việc và lương cuối cùng (gọi là quyền thụ hưởng định sẵn - defined benefits). Trong trường hợp sau, chi trả tiền hưu có thể trở thành gánh nặng cho ngân sách hoặc công ty nếu không được tính toán kỹ lưỡng nhất là khi số người làm việc cho chính phủ hoặc công ty sống lâu hơn và dân số trẻ làm việc trả thuế ngày càng giảm. Các chính phủ và các công ty ngày nay đang tìm cách tránh cách tổ chức quĩ hưu trí theo quyền thụ hưởng định sẵn. Công ty tài chính khác: Các công ty tài chính khác, không gồm các công ty tài chính bàn ở trên mà gồm các công ty chủ yếu làm môi giới cho các công ty tài chính như ngân hàng thương mại, ngân hàng đầu tư, công ty bảo hiểm, quĩ hưu trí. Họ có thể là môi giới buôn bán chứng khoán ở thị trường thứ cấp (tức là mua bán lại các cổ phiếu hay trái phiếu đã được phát hành) cho khách hàng, bán hợp đồng bảo hiểm cho công ty bảo hiểm để ăn hoa hồng. Họ có thể là cung cấp thẻ tín dụng, thuê tài chính (một loại cho vay mua máy móc, xe hơi nhưng người dùng tài sản phải chịu trách nhiệm sửa chữa và quyền sở hữu vẫn thuộc người cho vay tiền. Họ cũng có thể là cung cấp tín dụng nhập khẩu. Quan trọng hơn là các hoạt động đầy rủi ro ở thị trường thứ cấp như mua bán tương lai, quyền mua quyền bán cả chứng khoán, lãi suất, ngoại tệ, hàng hóa (commodity). Trong các loại công ty tài chính khác có một loại là sáng kiến những năm gần đây đã đưa đến sự phá sản của công ty Enron và vấn đề mất khả năng chi trả của chính phủ Hy Lạp (Greece) hiện nay, đó là SPV (special purpose vehicles), được bàn riêng ở dưới . SPV (special purpose vehicles): SPV, tạm dịch là các chiếc xe đặc nhiệm, là loại công ty độc lập không có nhân viên, thậm chí không có văn phòng và chỉ có 1 hộp thư ở một hòn đảo nào đó không có giám sát tài chính. Công ty này do một ngân hàng hoặc một công ty nào đó
Xem thêm

39 Đọc thêm

Luận văn: PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TRANG TRÍ NỘI THẤT LỢI PHÁT TỪ NĂM 2011 ĐẾN NĂM 2015 docx

LUẬN VĂN PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT CHIẾN LƯỢC KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TRANG TRÍ NỘI THẤT LỢI PHÁT TỪ NĂM 2011 ĐẾN NĂM 2015 DOCX

t điện ). Mặt khác ở Việt Nam, các ngân hàng liên tục huy động vốn dẫn đến lãi suất ngân hàng tăng mạnh, điều này gây rất nhiều ảnh hưởng tới các doanh nghiệp trong việc tìm nguồn vốn và thời gian thu hồi vốn cần thiết. MGT510: ĐỒ ÁN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC Nguyễn Anh Phương –E0900373 Page 21 Các yếu tố công nghệ Dự báo các yếu tố công nghệ giúp bảo vệ và cải thiện khả năng sinh lời của doanh nghiệp. SOMECO khá chú trọng yếu tố về phát triển công nghệ, có thể thấy: trong khối văn phòng nâng cấp các thiết bị điện tử văn phòng, trang bị hệ thống thảo luận trực tuyến phục vụ các cuộc họp kết nối được các chi nhánh; trong khối sản xuất đầu tư cần trục với các sức năng đến 150 tấn có khả năng phục vụ phù hợp trong vòng 5 năm tới, các thiết bị hàn cắt tự động… Có thể thầy các trang thiết bị sẽ giúp SOMECO phát huy được hiệu quả và tạo ra sản phẩm với chất lượng cao cạnh tranh được với các doanh nghiệp khác cùng ngành; tiến độ sản xuất nhanh hơn đáp ứng được yêu cầu về thu hồi vốn và tiến độ hoàn thiện của khách hàng. Môi trường ngành Cơ khí ở Việt Nam là một thị trường lớn và chưa được khai thác đẩy đủ bởi còn lệ thuộc nhiều vào các doanh nghiệp và sản phẩm từ nước ngoài. Tuy vậy sự cạnh tranh trong ngành là rất cao. Mặt khác ngành cơ khí được Nhà nước quan tâm và hộ trợ các doanh nghiệp phát triển. (Isporne) Các yếu tố đặc trưng trong môi trường ngành tạo cho SOMECO nhiều cơ hội nhưng cũng có những thách thức. Yếu tố xã hội Dân số tăng nhanh, khả năng cung cấp lao động lớn nhưng tài nguyên cạn kiệt. Đối với doanh nghiệp cơ khí có thể thấy rằng: dễ dàng thu hút lao động tại các điểm có công trình đang thực hiện; nhu cầu về năng lượng ngày càng tăng tạo lên nhiều dự án cho doanh nghiệp.
Xem thêm

45 Đọc thêm

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

5 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Loan Trâm GVHD: Trương Thị Bích Liên SVTH: Trương Thị Thúy Ngọc 55 CHƯƠNG 5 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TĂNG DOANH THU Để tăng doanh thu cung cấp dịch trong năm ta tập trung vào tăng nhân tố khối lượng tiêu thụ vì nhân tố giá ảnh hưởng rất ít doanh thu, và doanh nghiệp cũng thể tự tăng giá dịch vụ quá cao so với giá công lập và một số cơ sở kinh doanh khác. Do đặc điểm sản phNm dịch vụ khám chữa bệnh nên nâng cao chất lượng hàng hóa, tức là nâng cao chất lượng chuNn đoán chính xác, kê toa hiệu quả, nó có tính chất hơi trừu tượng, khó đo lường được. Cụ thể với một số hành động thiết thực sau: - Nâng cao tay nghề của các y bác sĩ: đối với các dịch vụ như khám bệnh, phNu thuật thNm mỹ, tiểu phẫu thì trình độ chuyên môn của các y bác sĩ có vai trò rất quan trọng, do đó công ty chỉ nên hợp tác với các bác sĩ có nhiều kinh nghiệm, tay nghề cao. Tạo mối quan hệ tốt đẹp để có thể hợp tác với họ trong thời gian dài, ổn định. - Nâng cao chất lượng phục vụ: thái độ nhân viên phòng khám từ khâu ghi phiếu khám bệnh đến khâu dẫn bệnh, khám bệnh phải ân cần, chu đáo, lịch thiệp. - Đối với các dịch vụ khác có liên quan đến chuNn đoán nhờ vào máy móc thiết bị như siêu âm, chụp X quang, xét nghiệm,… cần sử dụng những thiết bị hiện đại, đồng thời hết sức cNn thận để tránh hiện tượng nhằm lẫn kết quả của những bệnh nhân khác nhau. Đặc biệt, ban quản trị công ty cần chú ý vào các dịch vụ mang lại doanh thu
Xem thêm

5 Đọc thêm

Báo cáo: Gánh nặng bệnh tật và chấn thương ở Việt Nam 2008

BÁO CÁO: GÁNH NẶNG BỆNH TẬT VÀ CHẤN THƯƠNG Ở VIỆT NAM 2008

kiểm; (iii) các câu hỏi mở để tìm ra các thông tin về tình trạng ốm đau/bệnh tật dẫn đến tử vong; và (iv) thông tin về việc tiếp cận dịch vụ y tế trong khoảng thời gian ốm đau trước khi chết. Bản tiếng Anh của bộ câu hỏi đã được dịch ra tiếng Việt và thử nghiệm trước khi sử dụng chính thức cho nghiên cứu. Dự án VINE Trường Đại học Y tế Công cộng Trang 7 Ở mỗi xã được chọn, 2 điều tra viên được tuyển là nhân viên trạm y tế (y tá hoặc nữ hộ sinh) và cán bộ dân số. Điều tra viên được tập huấn trong 3 ngày về các kỹ năng phỏng vấn điều tra nguyên nhân tử vong. Quá trình tập huấn tập trung vào kỹ thuật làm dịu nỗi đau và các kỹ năng truyền thông để động viên người chăm sóc chính của người đã mất tham gia vào cuộc phỏng vấn và đưa ra các câu trả lời chính xác, đầy đủ. Ngoài ra, điều tra viên cũng được tập huấn đầy đủ các nội dung của bộ câu hỏi, mục đích chính của từng câu hỏi và hướng dẫn cụ thể cách ghi lại các câu trả lời. Phương pháp tập huấn gồm có thuyết trình, thảo luận nhóm, đóng vai và thực hành. Trong quá trình tập huấn cũng đề cập đến việc các kiến thức về y khoa của điều tra viên có thể gây nhiễu/sai lệch kết quả phỏng vấn và hướng dẫn cụ thể cách hỏi và ghi lại câu trả lời cho từng câu hỏi là phương pháp để hạn chế yếu tố nhiễu này. Quá trình điều tra nguyên nhân tử vong được điều phối bởi 5 trường đại học Y Dược là Đại học Y Dược Thái Nguyên và Đại học Y Hà Nội ở miền Bắc, Đại học Y Dược Huế ở miền Trung, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Y Dược Cần Thơ ở miền Nam. Để thuận tiện cho việc chuẩn bị và điều phối, 16 tỉnh thành được chia thành 5 cụm (Bảng 1) tương ứng với vị trí địa lý của mỗi trường. Mỗi trường chịu trách nhiệm thu thập thông tin về nguyên nhân tử vong, thẩm định lại phiếu điều tra để xác định nguyên nhân tử vong và mã hóa nguyên nhân tử vong vào các nhóm. Điều tra hoàn thành trong 6 tháng, từ tháng 5 đến tháng 10 năm 2009.
Xem thêm

110 Đọc thêm

ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG VÀ HÀM LƯỢNG CORTISOL CỦA CÁ TRA NUÔI (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) potx

ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN LÊN SỰ TĂNG TRƯỞNG VÀ HÀM LƯỢNG CORTISOL CỦA CÁ TRA NUÔI (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) POTX

2 dâng lên của nước biển (IPCC, 2007), nghề nuôi cá tra có thể chịu những ảnh hưởng nhất định. Stress là hiện tượng sinh lý phổ biến ở và cũng như các loài sinh vật khác, để đáp ứng trước những ảnh hưởng, kích thích hay sự thay đổi của môi trường nhằm tồn tại, duy trì các yếu tố cân bằng bên trong của cơ thể bằng cách chuyển đổi trạng thái, chức năng sinh lý và tạo ra mức năng lượng cao để đáp ứng với những tác động từ bên ngoài (Fuzzen et al., 2011). là loài đặc trưng sống trong môi trường nước, chỉ ngăn cách với môi trường bằng những lớp biểu mô mỏng. Để duy trì trạng thái cân bằng nội môi, cả hệ nội tiết, hệ thần kinh và nhiều hệ cơ quan khác của tham gia hoạt động điều hòa lượng muối và nước hấp thu vào thông qua hệ hô hấp, tiêu hóa và bài tiết (Takei & Balment, 2009). Sự thay đổi độ mặn của môi trường sống là một yếu tố gây stress thường xuyên và có khả năng ảnh hưởng đến nhiều quá trình sinh lý ở (Fashina-Bombata & Busari, 2003; Konstantinov & Martynova, 1993; Partridge & Jenkins, 2002; Sink, 2010). 2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Cá tra giống do trung tâm giống thủy sản Vĩnh Long cung cấp được nuôi thuần dưỡng 2 tuần trước khi thí nghiệm trong các bể 4000 lít
Xem thêm

10 Đọc thêm

TÀI LIỆU KỸ THUẬT ƯƠNG CÁ TRA

TÀI LIỆU KỸ THUẬT ƯƠNG CÁ TRA

KỸ THUẬT ƯƠNG CÁ TRA(Pangasius hypophthalmus)Ths. Phạm Thanh Liêm, Pgs. Ts. Nguyễn Thanh PhươngBộ môn Sinh học và bệnh thủy sản, Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơ Lời tựaMùa lũ năm 2000, mùa lũ lớn nhất trong 40 năm qua ở vùngĐồng Bằng Sông Cửu Long, đã gây thiệt hại nghiêm trọng ảnhhưởng nhiều đến đời sống của gần 5 triệu dân trong vùng, trongđó, đáng kể nhất là thiệt hại về nông nghiệp và rất nhiều nông hộđang phải đương đầu với những khó khăn trong các hoạt độngcanh tác sau lũ, đặc biệt là sự thất thu của các hộ nuôi thủy sản.Đáp ứng lời kêu gọi giúp đỡ khắc phục lũ của Chính phú ViệtNam và Ủy Ban Nhân Dân các tỉnh An Giang, Cần Thơ và ĐồngTháp, Tổ chức Lương - Nông (FAO) đã hỗ trợ kịp thời cho cáchộ nông dân nghèo và bị thiệt hại nặng nhất ở 3 tỉnh nêu trên.Hoạt động chính của chương trình cứu trợ khắc phục sau lũ củaFAO là cung cấp lượng giống cho các nông hộ bị thiệt hạinhằm giúp họ nhanh chóng phục hồi công ăn việc làm.Trong khuôn khổ hoạt động của chương trình hỗ trợ khắc phụcsau lũ của FAO ở tỉnh An Giang (có tên gọi là “chương trình hỗtrợ khẩn cấp sau lũ nhằm phục hồi hoạt động nuôi thủy sản ở AnGiang - TCP/VIE/0168”), một loạt tài liệu khuyến ngư giới thiệuvề các mô hình nuôi thủy sản đa dạng được áp dụng phổ biến ởĐồng bằng sông Cửu Long sẽ được xuất bản và phân phát miễnphí cho nông dân. Tài liệu về “Kỹ thuật ương cá tra, Pangasiushypophthalmus” này là một trong 7 tập được FAO và TrườngĐại học Cần Thơ biên soạn và in ấn từ nguồn kinh phí trongchương trình.
Xem thêm

3 Đọc thêm

Báo cáo tốt nghiệp: “Biện pháp mở rộng và nâng cao hiệu quả cho vay hộ sản xuất ở Hội sở Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang” potx

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP: “BIỆN PHÁP MỞ RỘNG VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY HỘ SẢN XUẤT Ở HỘI SỞ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH HÀ GIANG” POTX

khả năng của chính bản thân các hộ đó. Do có sự chênh lệch lớn về quy mô và cơ sở vật chất kỹ thuật giữa các hộ, cùng với sự tồn tại của một số lượng lớn các hộ sản xuất nhỏ lẻ, tất yếu sẽ dẫn đến quá trình tích tụ và tập trung về ruộng đất, cơ sở vật chất kỹ thuật, quá trình tích tụ và tập trung này sẽ góp phần giảm bớt chất phân tán lạc hậu của nền kinh tế tiểu nông tạo điêù kiện thuận lợi để phát triển, mở rộng sản xuất kinh tế hộ. * Đặc trưng thứ ba: Cùng với sự chuyển hoá nền kinh tế từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường, kinh tế hộ sản xuất cũng sẽ suất hiện thêm nhiều hình thức tổ chức kinh tế hộ sản xuất khác nhau như hộ nhận khoán, hộ nhận thầu, hộ gia đình là hộ thành viên của hợp tác xã, nông trường, tập đoàn sản xuất, doanh nghiệp Nhà nước. Sự xuất hiện các hình thức tổ chức mới đã góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế hộ sản xuất, tăng thu nhập của hộ. Tuy nhiên các hình thức tổ chức như thế này cũng chịu mức độ rủi ro rất lớn vì vậy Nhà nước cần ban hành các chính sách hỗ trợ thích hợp để kinh tế hộ sản xuất củng cố và nâng cao vị trí của mình trong tổng thể nền kinh tế quốc dân. Với những đặc trưng kể trên kinh tế hộ sản xuất được coi là nhân tố quyết định sự chuyển biến mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn. Trong điều kiện kinh tế nước ta hiện nay và trong tương lai, quan tâm phát triển kinh tế hộ sản xuất, làm cho hộ nghèo giảm bớt, hộ giàu thêm nhiều là vấn đề quan trọng trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới hiện đại rút ngắn khoảng cách giữa thành thị và nông thôn. Đây là vấn đề lớn quan trọng. Hộ sản xuất thuộc nhiều ngành nghề khác nhau như dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi, song phần lớn hiện nay trong tổng số lao động nằm trong các ngành sản xuất vật chất thì riêng ngành nông nghiệp chiếm hơn 70%. Hộ sản xuất vừa sản xuất vừa làm nghề phụ kinh doanh để tăng thu nhập cho gia đình nâng cao đời sống .
Xem thêm

86 Đọc thêm

Luận văn: PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO SÔNG ĐÀ ppt

LUẬN VĂN PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO SÔNG ĐÀ PPT

t điện ). Mặt khác ở Việt Nam, các ngân hàng liên tục huy động vốn dẫn đến lãi suất ngân hàng tăng mạnh, điều này gây rất nhiều ảnh hưởng tới các doanh nghiệp trong việc tìm nguồn vốn và thời gian thu hồi vốn cần thiết. MGT510: ĐỒ ÁN QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC Nguyễn Anh Phương –E0900373 Page 21 Các yếu tố công nghệ Dự báo các yếu tố công nghệ giúp bảo vệ và cải thiện khả năng sinh lời của doanh nghiệp. SOMECO khá chú trọng yếu tố về phát triển công nghệ, có thể thấy: trong khối văn phòng nâng cấp các thiết bị điện tử văn phòng, trang bị hệ thống thảo luận trực tuyến phục vụ các cuộc họp kết nối được các chi nhánh; trong khối sản xuất đầu tư cần trục với các sức năng đến 150 tấn có khả năng phục vụ phù hợp trong vòng 5 năm tới, các thiết bị hàn cắt tự động… Có thể thầy các trang thiết bị sẽ giúp SOMECO phát huy được hiệu quả và tạo ra sản phẩm với chất lượng cao cạnh tranh được với các doanh nghiệp khác cùng ngành; tiến độ sản xuất nhanh hơn đáp ứng được yêu cầu về thu hồi vốn và tiến độ hoàn thiện của khách hàng. Môi trường ngành Cơ khí ở Việt Nam là một thị trường lớn và chưa được khai thác đẩy đủ bởi còn lệ thuộc nhiều vào các doanh nghiệp và sản phẩm từ nước ngoài. Tuy vậy sự cạnh tranh trong ngành là rất cao. Mặt khác ngành cơ khí được Nhà nước quan tâm và hộ trợ các doanh nghiệp phát triển. (Isporne) Các yếu tố đặc trưng trong môi trường ngành tạo cho SOMECO nhiều cơ hội nhưng cũng có những thách thức. Yếu tố xã hội Dân số tăng nhanh, khả năng cung cấp lao động lớn nhưng tài nguyên cạn kiệt. Đối với doanh nghiệp cơ khí có thể thấy rằng: dễ dàng thu hút lao động tại các điểm có công trình đang thực hiện; nhu cầu về năng lượng ngày càng tăng tạo lên nhiều dự án cho doanh nghiệp.
Xem thêm

45 Đọc thêm

BÀI GIẢNG: ĐẠI CƯƠNG GÃY XƯƠNG

BÀI GIẢNG: ĐẠI CƯƠNG GÃY XƯƠNG

- Mất máu. Dễ xảy ra khi:- Gãy một xương lớn( xương chậu, xương đùi)- Gãy nhiều xương- Gãy xương có tổn thương nhiều mô mềm- Nạn nhân có nhiều thương tích. Các dấu hiệu phát hiện sớm:- Mạch nhanh- Chỉ số sốc: Mạch/HA tâm thu ≥ 1KHÔNG ĐƯỢC VẬN CHUYỂN NẠN NHÂN KHI ĐANG CÓSỐC HOẶC CÓ NHIỀU NGUY CƠ ĐE DỌA SỐCTắc mạch máu do mỡGãy xương → Tăng áp lực trong ống tủy xương→ Trào ngược tủy xương vào máu → Tắcnghẽn mạch ở phổi → Suy hô hấp → Tử vong.. Các triệu chứng kinh điển:+ Suy hô hấp+ Hôn mê+ Xuất huyết dưới daXuất hiện 3 triệu chứng này, tử vong gần100%.Chèn ép khoangChèn ép khoang
Xem thêm

42 Đọc thêm

BÀI TẬP LỚN VẬT LIỆU KIM LOẠI

BÀI TẬP LỚN VẬT LIỆU KIM LOẠI

so với thép các bon khi nung ở cùng nhiệt độ. - Sự phân hóa đẳng nhiệt của austenit quá nguội và độ thấm tôi: Đây là tác dụng quan trọng nhất và điển hình nhất của nguyên tố hợp kim. + Khi hòa tan vào austenit tất cả các nguyên tố hợp kim (trừ Co) với các mức độ khác nhau đều làm chậm tốc độ phân hóa đẳng nhiệt của austenit quá nguội ( làm đường cong chữ C chạy sang phải) do đó làm giảm tốc độ tôi tới hạn. Nếu không hòa tan vào austenit mà ở dạng các bít sẽ có tác dụng ngược lại. + Độ thấm tôi: Do làm giảm tốc độ tôi tới hạn nên các nguyên tố hợp kim ( trừ Co) khi hòa tan vào austenit đều làm tăng độ thấm tôi. Nhờ tác dụng này mà thép hợp kim có thể tôi thấu hay tự tôi ( làm nguội trong không khí vẫn tạo thành mactenxit - thép gió) mà thép các bon không thể có được.Hình 3: Thép C và thép hợp kim hóa bằng Cr, W, Mo và VHình 4: Sơ đồ biểu diễn sự giảm tốc độ tôi giới hạn (a) và sự tăng độ thấm tôi của thép hợp kim so với thép C - Chuyển biến mactencit: Khi hòa tan vào austenit, các nguyên tố hợp kim (trừ Co, Si, Al) đều hạ thấp nhiệt độ chuyển biến mactenxit do vậy làm tăng lượng austenit dư sau khi tôi. Do đó sẽ làm giảm độ cứng sau khi tôi từ 1÷10 HRC. Tuy nhiên hoàn toàn có thể khắc phục được nhược điểm này bằng cách gia công lạnh. - Chuyển biến khi ram: Nói chung các nguyên tố hợp kim khi hòa tan vào mactenxit đều cản trở sự phân hóa của nó khi ram có nghĩa là làm tăng các nhiệt độ chuyển biến khi ram. Có hiện tượng trên là do các nguyên tố hợp kim cản trở khá mạnh sự khuếch tán của các bon. Do vậy dẫn tới kết quả sau: + Các bít tạo ra rất nhỏ mịn và phân tán làm tăng độ cứng và tính chống mài mòn. Hiện tượng này gọi là biến tính phân tán. Trong một số thép hợp kim cao khi ram ở nhiệt độ thích hợp austenit dư chuyển biến thành mactenxit ram và các bít tiết ra nhỏ mịn, phân tán làm độ cứng tăng lên so với sau khi tôi gọi là độ cứng thứ hai. + Khi ram hay làm việc ở cùng nhiệt độ, thép hợp kim bao giờ cũng có độ bền, độ cứng cũng như độ dai cao hơn (do ram cao hơn khử bỏ ứng suất dư nhiều hơn). Câu 4: Để đảm bảo cơ tính để đáp ứng được các yêu cầu làm việc của chi tiết, phôi thép phải
Xem thêm

7 Đọc thêm

đặc điểm phân bố cá nổi và cấu trúc nhiệt – muối ở vùng biển miền trung

ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CÁ NỔI VÀ CẤU TRÚC NHIỆT – MUỐI Ở VÙNG BIỂN MIỀN TRUNG

Chúng ta biết rằng biển cũng như mọi sinh vật biển không thể tồn tại nếu chúng bị tách ra khỏi môi trường nước biển. biển không chỉ thích nghi với môi trường mà còn ảnh hưởng tới môi trường sống của chúng. Sự thích nghi thể hiện ở cấu tạo hình thái, tập tính sống, dinh dưỡng, sinh sản, phát triển đồng thời quyết định số lượng chủng quần ở trong các thủy vực khác nhau. biển và môi trường nước biển là một thể thống nhất các mối quan hệ tương tác chặt chẽ và trong nhiều trường hợp chúng mang tính nhân quả của nhau. Qua thực tế quan sát, chúng ta dễ dàng nhận thấy rõ rằng, sự biến đổi các yếu tố hải dương học (như nhiệt độ, độ muối, oxy hòa tan, dòng chảy, ) thường đưa đến các biến đổi tương ứng về sự phân bố, mức độ phân bố của và ảnh hưởng sâu sắc đển tập tính sinh học, sinh lý của cơ thể, nhất là trong giai đoạn đầu của đời sống cá thể. Vùng biển nghiên cứu kéo dài từ vĩ tuyến 170N -100N thuộc các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận. Với đặc điểm địa hình hẹp và dốc, thềm lục địa co lại với diện tích nhỏ và sâu, độ sâu thay đổi từ vài chục mét tới 5.000m. khu vực nước nông dưới 50m rất hẹp, lưu lượng nước sông nhỏ nên chịu ảnh hưởng trực tiếp của nước ngoài khơi. PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.comĐồ án tốt nghiệp @&? GVHD: T.S. Nguyễn Văn Lục SVTH: Cao Thế Anh Lớp 43 Hải Dương Học Trang 6 Với các đặc điểm địa hình phức tạp, kết kợp với các điều kiện khí hậu và hải dương đã tạo nên một sự khác biệt về nguồn lợi nổi di cư.
Xem thêm

34 Đọc thêm