VẤN ĐỀ: ĐỒ THỊ HÀM SỐ TUYỆT ĐỐI PPT

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "VẤN ĐỀ: ĐỒ THỊ HÀM SỐ TUYỆT ĐỐI PPT":

ĐƯỜNG TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ

ĐƯỜNG TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ

Nghĩa là khoảng cách NK = |x| từ N thuộc đồ thị đến trục tung dần đến 0 khi N theo đồ thị dần ra vô tận phía trên hoặc phía dưới.Lúc đó ta gọi trục Oy là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y = x1. - Cho HS định nghĩa tiệm cận đứng.( treo bảng phụ hình 1.8

6 Đọc thêm

BÀI 4 TIEM CAN

BÀI 4 TIEM CAN

Trang 5BÀI TẬP LUYỆN THI MÔN TOÁN 12 - NĂM 2018Câu 10.mx  2có hai tiệm cận đứng làx  4x  32B. m  2 và m  . C. m  0 và m  2 .3Điều kiện để đồ thị hàm số y A. m  2 .2D. m   .Câu 11.Trong các phát biểu sau, đâu là phát biểu đúng?A. Các đường tiệm cận không bao giờ cắt đồ thị của nó.B. Nếu hàm số y  f  x  có tập xác định là  thì đồ thị của nó không có tiệm cận đứng.C. Đồ thị của hàm số dạng phân thức luôn có tiệm cận đứng.ax  bD. Đồ thị hàm số y luôn có hai tiệm cận.
Xem thêm

7 Đọc thêm

Công nghệ sinh học và vấn đề phát triển nông nghiệp của Vi ệt Nam ppt

CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CỦA VI ỆT NAM PPT

phẩm biến đổi gen phục vụ mục tiêu xuất khẩu, cũng như chưa có nhu cầu nhập khẩu chúng mộtcách rõ ràng. Chúng ta phải xem xét vấn đề trên cơ sở khoa khọc và cần thời gian để quyết định,do đó Việt Nam phải xác định các bước đi trong thực hiện chiến lược công nghệ sinh học nhưsau: bước 1, xác định nhu cầu và ưu tiên hóa; bước 2, hình thành các chính sách nhà nước; bước3, phát triển và thực hiện kế hoạch; bước 4, chuyển giao sản phẩm công nghệ.Ưu tiên hóa các nội dung triển khai là việc làm rất thận trọng, sao cho phù hợp với tình trạngngân sách và nhu cầu của cuộc sống. Tuy nhiên, cái yếu nhất của Việt Nam được ISNAR nhậnđịnh là bước thứ ba trong xây dựng và thực hiện kế hoạch, bước đi như thế nào trong từngchặng đường rất không rõ ràng.Việt Nam sẽ phải định hướng hoạt động của mình với những nguyên tắc căn bản như sau:Cần có những quyết định có tính chất chiến lược, gắn chi phí đầu tư cho công nghệ sinh học vàmục tiêu phát triển của quốc gia, tạo ra những đột phá mới đáp ứng mục tiêu an toàn lươngthực và phát triển nông nghiệp bền vững; xác định hướng ưu tiên đầu tư và mục tiêu nghiên cứurõ ràng;Công nghệ sinh học trong nông nghiệp là lĩnh vực ưu tiên trong chiến lược phát triển quốc gia;Ngân sách cho công nghệ sinh học phải bảo đảm cho các chương trình trọng điểm luôn luônđược liên tục hỗ trợ và Nhà nước là người sử dụng có định hướng;Chính sách và cơ chế khuyến khích tư nhân tham gia đầu tư phải được nhấn mạnh trong côngnghệ sinh học nông nghiệp.Nội dung truyền thông cho đại chúng hiểu về công nghệ sinh học và an toàn sinh học, đa dạngsinh học và lợi ích của nông dân, cần được đẩy mạnh, để công nghệ sinh học thực sự được xãhội hóa, tác động do lợi ích mà công nghệ sinh học mang lại cho nông nghiệp Việt Nam ngangtầm trong khu vực và dần dần tiếp cận những tiến bộ mới nhất của sinh học phân tử.Ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp Ứng dụng công nghệ sinh học (CNSH) trong lĩnh vực nông nghiệp được coi là giải pháp đột phá xây dựng nền nông nghiệp nước ta phát triển toàn diện theo hướng hiện đại. Tuy nhiên, việc đầu tư nghiên cứu ứng dụng CNSH vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp trong giai đoạn hiện nay.Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, đến hết năm 2010, Chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng CNSH tronglĩnh vực nông nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2006-2010 đã phê duyệt đưa vào thực hiện được 90nhiệm vụ khoa học công nghệ (78 đề tài và 12 dự án sản xuất thử nghiệm), trong đó có 35 đề tài kết thúc năm 2010.
Xem thêm

21 Đọc thêm

Giáo trình thực tập hóa lý - PGS. TS. Vũ Ngọc Ban Phần 10 pdf

GIÁO TRÌNH THỰC TẬP HÓA LÝ PGS TS VŨ NGỌC BAN PHẦN 10 PDF

n đã cho (hình 2). Hình 1. Nội suy bằng đồ thị Hình 2. Ngoại suy bằng đồ thị Phép ngoại suy chỉ được phép thực hiện khi tương quan hàm số và biến số vẫn đúng cả ở ngoài phạm vi của phép đo được tiến hành. Độ chính xác của phép ngoại suy không cao, nhất là đối với các giá trị x nằm xa các giá trị x1 … xn đã cho, tuy nhiên, trong một số trường hợp, đó vẫn là phương pháp thực nghiệm không thể thay thế được. Phép vi phân đồ thị được tiến hành bằng cách vẽ một tiếp tuyến tại điểm đã cho trên đường cong dydx = tgα. Góc α tạo bởi tiếp tuyến với hướng dương của trục x. Đạo hàm dydx được xác định bằng tỉ số giữa các cạnh của một tam giác vuông (xem hình 3). Độ lớn của các cạnh của tam giác phải được tính ra đơn vị của thang tỉ lệ. Ví dụ, trong hình 3: dy abdx cb=
Xem thêm

10 Đọc thêm

KIEM TRA 45P TRAC NGHIEM TOÁN

KIEM TRA 45P TRAC NGHIEM TOÁN

Câu 45: Cho hàm số y = x + m x2 + (2m −1)x −1 Mệnh đề nào sau đây là sai?3A. ∀m B. Hàm số luôn luôn có cực đại và cực tiểuC. ∀m ≠ 1 thì hàm số có cực đại và cực tiểuD. ∀m > 1 thì hàm số có cực trịCâu 46: Cho hàm sốnhất :A. y = 0y = x3 − 3x2 + 2 ( C ). Đường thẳng nào sau đây là tiếp tuyến của ( C ) và có hệ số góc nhỏB. y = −3x + 3C. y = −3xD. y = −3x − 32(2m − n)x + mx +1nhận trục hoành và trục tung làm 2 tiệm cận thì : m + n =Câu 47: Biết đồ thị hàm số y =x2 + mx + n − 6A. 8B. 6C. 2D. - 6Câu 48: Đường thẳng y = m không cắt đồ thi hàm số y = −2x4 + 4x2 + 2 khi :A. 0 B. 0 C. 0 D. 0 Câu 49: Hàm số y = xlnx đồng biến trên khoảng nào sau đây :
Xem thêm

5 Đọc thêm

Tài liệu Qủan trị ngân hàng p6 docx

TÀI LIỆU QỦAN TRỊ NGÂN HÀNG P6 DOCX

kiện cạnh tranh hiện nay giữa các định chế tài chính. I. SẢN PHẨM ĐƯA RA THỊ TRƯỜNG TOP Ban quản trị của các ngân hàng ngày nay gia tăng rất nhiều các loại sản phẩm, dịch vụ đưa ra thị trường. Các NH quốc tế có thể đáp ứng một phạm vi dịch vụ bao hàm hầu hết các lãnh vực hoạt động của NH và các dịch vụ tài chính có liên quan. Tuy nhiên, các NH không cùng kỹ năng, cách thức khi đưa ra các sản phẩm và dịch vụ cụ thể trên thị trường. Sau đây là những nhận xét của các nhà phân tích kinh tế ngân hàng về chiến lược phát triển sản phẩm của các ngân hàng thương mại. Các ngân hàng không có cùng kỷ năng khi đưa ra những dịch vụ hay sản phẩm cụ thể, mỗi ngân hàng đều có cách thức riêng của họ, thể hiện năng lực của mỗi ngân hàng trong môi trường hoạt động. Các ngân hàng không tổ chức đưa ra những dịch vụ giống nhau bằng những cách thức như nhau. Các ngân hàng chuyên môn hóa đối với những dịch vụ cụ thể, trong đó họ sẽ có một sự cạnh tranh rõ rệt liên quan đến các đối thủ. - Nhiều sản phẩm của ngân hàng đưa ra rất phức tạp và được thực hiện không giống như hướng dẫn và tiếp thị. - Nhiều nhân viên trong nghề ngân hàng lại có điểm yếu trong kiến thức sản phẩm, đặc biệt trong dịch vụ tín dụng. Những dịch vụ cơ bản nhất được cung cấp bởi ngân hàng là huy động vốn và cho vay các khoản vốn đã huy động được để lấy lãi. Đa số lợi nhuận của ngân hàng là sự chênh lệch lãi suất giữa huy động vốn và cho vay vốn. Tuy nhiên, có nhiều hình thức khác nhau hoặc các sản phẩm lựa chọn được tổng hợp trong các dịch vụ cơ bản này. Đây là con đường tốt nhất để những ngân hàng có thể phát triển những hoạt động cho vay và các hình thức huy động phân biệt với đối thủ cạnh tranh của mình, và chiếm được thị phần trong phân khúc thị trường cụ thể. Theo sự nghiên cứu của các nhà phân tích, thì hầu hết các ngân hàng cung cấp dịch vụ cho thị trường thiếu năng lực tổ chức của riêng họ, kết quả
Xem thêm

12 Đọc thêm

ĐỒ THÒ HÀM SỐ Y AX

ĐỒ THÒ HÀM SỐ Y AX

-12-4-112-5-34 93 7511Tiết 23: ĐỒ THỊ HÀM SỐ Tiết 23: ĐỒ THỊ HÀM SỐ y = ax + b (a y = ax + b (a ≠≠ 0) 0)1. 1. ĐỒ THỊ HÀM SỐ ĐỒ THỊ HÀM SỐ y = ax + b (a y = ax + b (a ≠≠ 0) 0)

15 Đọc thêm

Chuyên đề luyện thi đại học - cao đẳng : Cấu trúc đề thi đại học cao đẳngmôn toán học (Full)

CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG : CẤU TRÚC ĐỀ THI ĐẠI HỌC CAO ĐẲNGMÔN TOÁN HỌC (FULL)

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC SỐ 1 VIỆT NAM TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG YÊN PHONG IIĐịa chỉ :Yên Trung – Yên Phong - Bắc NinhÔN THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN CẤP TỐC THEO CHỦ ĐỀI. PHẦN BẮT BUỘC (7 điểm):Câu 1 (2 điểm):- Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số.- Các bài toán liên quan đến ứng dụng của đạo hàm và đồ thị của hàm số: Chiều biến thiên của hàm số; cực trị; giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số; tiếp tuyến, tiệm cận (đứng và ngang) của đồ thị hàm số; tìm trên đồ thị những điểm có tính chất cho trước; tương giao giữa hai đồ thị (một trong hai đồ thị là đường thẳng)…Câu 2 (2 điểm):- Phương trình, bất phưong trình; hệ phương trình đại số- Công thức lượng giác, phương trình lượng giácCâu 3 (1 điểm):- Tìm giới hạn- Tìm nguyên hàm, tính tích phân.- Ứng dụng của tích phân: Tính diện tích hình phẳng, thể tích khối tròn xoayCâu 4 (1 điểm):- Hình học không gian (tổng hợp): Quan hệ song song, quan hệ vuông góc của đường thẳng, mặt phẳng; diện tích xung quanh của hình nón tròn xoay, hình trụ tròn xoay; thể tích của khối lăng trụ, khối chóp, khối nón tròn xoay, khối trụ tròn xoay; diện tích mặt cầu và thể tích khối cầu.Câu 5 (1 điểm):- Bài toán tổng hợp
Xem thêm

25 Đọc thêm

Giao an on thi tot nghiep

GIAO AN ON THI TOT NGHIEP

có 3 nghiệm phân biệtcó 2 nghiệm phân biệt khác k13. Cho hàm số : a) Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số.b) Tìm giá trị của để phương trình có 6 nghiệm phân 14. Cho hàm số (*)1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (*).2. Dựa vào đồ thị (C), biện luận theo k số nghiệm của phương trình sau : 15. Cho hàm số a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số .b. Với giá trị nào của m phương trình có 3 nghiệm phân biệt .Trang 19Giáo án dạy tăng tiết 12 Gv: Nguyễn Danh NgônMỘT SỐ BÀI TẬP ƠN TẬP TỔNG HỢPBài 1 :Cho hàm số 13++=xxy gọi (C) là đồ thị hàm số đã choa) Khảo sát và vẽ đồ thị hàm sốb) Tìm các điểm trên (C ) có tọa độ là những số ngunc) Chứng minh rằng đường thẳng D:y=2x+m ln cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt MN ;xác định m để đoạn MN có độ dài nhỏ nhất d) Tìm những điểm trên trục hồnh từ đó vẽ đúng hai tiếp tuyến với (C) trường hợp vẽ được hai tiếp tuyến có tiếp điểm là P;Q viết phương trình đường thẳng PQ
Xem thêm

54 Đọc thêm

ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN

ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ THUẬN

C u trấ úc c a ch ng IIủ ươhàm s và thố đồ ịĐại lượng tỉ lệ thuậnĐại lượng tỉ lệ nghịchHàm số và đồ thịMột số bài toán về tỉ lệ thuậnMột số bài toán về tỉ lệ nghịchMặt phẳng toạ độ, đồ thị hàm số y= a.x Bài tập ?1: Hãy viết công thức tính:a)Quãng đường đi được S(km) theo thừi gian t(h) của một vật chuyển động đều với vận tốc 15km/h.b)Khối lượng m (Kg) theo thể tích V(m3) của một thanh sắt có khối lượng riêng 7,8kg/m3S= 15.t (km)m=7,8.V(kg)y=k.x (k là hằng số) Bài tập ?2:Cho biết y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k= .Hỏi x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ nào?Giải : Vì y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k=Ta có: y=
Xem thêm

7 Đọc thêm

CẤU TRÚC ĐỀ THI ĐẠI HỌC doc

CẤU TRÚC ĐỀ THI ĐẠI HỌC DOC

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ LUYỆN THI ĐẠI HỌCSỐ 1 VIỆT NAM TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔTHÔNG YÊN PHONG IIĐịa chỉ :Yên Trung – Yên Phong - Bắc NinhÔN THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN CẤP TỐCTHEO CHỦ ĐỀI. PHẦN BẮT BUỘC (7 điểm):Câu 1 (2 điểm):- Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số.- Các bài toán liên quan đến ứng dụng của đạo hàm và đồ thị của hàm số: Chiều biến thiên của hàm số; cực trị; giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số; tiếp tuyến, tiệm cận (đứngvà ngang) của đồ thị hàm số; tìm trên đồ thị những điểm có tính chất cho trước; tương giao giữa hai đồ thị (một trong hai đồ thị là đường thẳng)…Câu 2 (2 điểm):- Phương trình, bất phưong trình; hệ phương trình đại số- Công thức lượng giác, phương trình lượng giácCâu 3 (1 điểm):- Tìm giới hạn- Tìm nguyên hàm, tính tích phân.- Ứng dụng của tích phân: Tính diện tích hình phẳng, thểtích khối tròn xoayCâu 4 (1 điểm):- Hình học không gian (tổng hợp): Quan hệ song song,quan hệ vuông góc của đường thẳng, mặt phẳng; diện tíchxung quanh của hình nón tròn xoay, hình trụ tròn xoay; thểtích của khối lăng trụ, khối chóp, khối nón tròn xoay, khốitrụ tròn xoay; diện tích mặt cầu và thể tích khối cầu.Câu 5 (1 điểm):- Bài toán tổng hợp
Xem thêm

25 Đọc thêm

ĐS - GT 11 NC C5

ĐS - GT 11 NC C5

3. Về thái độ :Tích cực , hứng thú trong nhận thức tri thức mới 4.Về tư duy : Phát triển tư duy lôgic , biết vận dụng các kiến thức đã biết vào hình thành các khái niệm mới .B)CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ:1. Thực tiễn : Học sinh đã biết khái niện hàm đạo hàm , cách tính đạo hàm theo định nghĩa.2. Phương tiện : SGK, bảng kết quả mỗi hoạt động, phiếu học tập.C)PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: Cơ bản dùng phương pháp gợi mở vấn đáp thôngqua các hoạt động điều khiển tư duy, đan xen hoạt động nhóm.D) TIẾN TRÌNH BÀI HỌC1. Ổn định lớp . 2.Kiểm tra bài cũ :-Em hảy cho biết cách tính đạo hàm bằng định nghĩa ? -Nêu định nghĩa đạo hàm trên một khoảng , hàm đạo hàm ?3.bài mới :Đặt vấn đề vào bài : Ta có thể tính đạo hàm của hàm số bằng định nghĩa , tuy nhiên cách tính này thường phức tạp .Chúng ta sẽ nghiên cứu các qui tắc tính đạo hàm mà bài này sẽ giới thiệu , nhờ đó việc tính đạo hàm của một hàm số phức tạp sẽ được quy về đạo hàm của các hàm số đơn giản hơn . Tiết 1 và 2Hoạt động của HS Hoạt động của GV1. Đạo hàm của tổng hay hiệu hai hàm số HĐ 1 : Định lí 1 (Đạo hàm của tổng hay hiệu hai hàm số )*HĐTP 1: Chứng minh định lí 1 -Thực hiện các yêu cầu của giáo viên , rút ra nội dung định lí-Phát biểu và ghi nhớ định lí (như SGK)-Ghi tóm tắt nội dung định lí*HĐTP 2 :Củng cố định lí :Áp dụng định lí thực hiện
Xem thêm

24 Đọc thêm

Điều trị ARV ở người có HIV đang sử dụng ma tuý pot

ĐIỀU TRỊ ARV Ở NGƯỜI CÓ HIV ĐANG SỬ DỤNG MA TUÝ POT

Điều trị ARV ở người có HIV đang sử dụng ma tuý Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã khẳng định điều trị ARV ở người sử dụng ma tuý vẫn cho kết quả tốt. Tuy nhiên trong quá trình điều trị bằng ARV tuân thủ điều trị là điều cốt lõi cho sự thành công. Thế nhưng đối với nhừng người tiếp tục sử dụng ma tuý thì việc tuân thủ điều trị vẫn đang là một thách thức lớn cho bản thân bệnh nhân và toàn bộ chương trình điều trị. Thực trạng Thường xuyên lên cơn vật "thuốc" và luôn tìm mọi cách để có tiền mua ma tuý đáp ứng, thoả mãn cho nhu cầu cơn nghiện chẳng còn tâm trí đâu để nhớ những điều tư vấn của bác sĩ cũng như những lời khuyên bảo của người thân. Vì thế đối với người có HIV (NCH) vẫn còn dùng ma tuý khó khăn lớn nhất là sự không tuân thủ điều trị: không uống thuốc ARV theo đúng giờ quy định, quên uống thuốc…Đấy là chưa kể đến trường hợp lĩnh thuốc rồi bán lại cho người khác lấy tiền hút chích. Hiện nay, việc điều trị ARV chủ yếu được thực hiện tại các phòng khám ngoại trú. Lượng bệnh nhân đông, thời gian dành cho mỗi bệnh nhân có hạn, trong khi bệnh nhân có sử dụng ma tuý thường không dám bộc lộ với cán bộ y tế do sợ bị kỳ thị và phân biệt đối xử. Mặt khác, nặc dù chính sách về điều trị HIV nói chung và điều trị ARV nói riêng không coi việc sử dụng ma tuý là một tiêu chuẩn loại trừ khỏi điều trị, nhưng trên thực tế vẫn có trường hợp bệnh nhân sử dụng ma tuý phải ngừng điều trị. Điều này càng khiến bệnh nhân này che giấu tình trạng của mình, dẫn đến không được tư vấn và hổ trợ điều trị. Hậu quả Thạc sĩ – Bác sĩ. Nguyễn Tiến Lâm, Viện y học lâm sàng các b
Xem thêm

3 Đọc thêm

KHẢO SÁT H ÀM SỐ VÀ VẼ ĐỒ THỊ

KHẢO SÁT H ÀM SỐ VÀ VẼ ĐỒ THỊ

1, 1]. Ví dụ 3. Cho hàm số y = (m − 2)x3 − mx + 2 (1) a) Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số khi m = − 1 b) Chứng minh rằng khi m ∈ (0, 2) hàm không có cực đại và cực tiểu. c) Chứng minh rằng đồ thị của hàm số (1) luôn qua ba điểm cố định. Giải a) Tập xác định R y’ = − 9x2 + 1 = 0 ⇔ x = − 1/3 và x = 1/3 Điểm cực đại (−1/3, 16/9), cực tiểu (1/3, 20/9). y” =

13 Đọc thêm

Tài liệu Đề án kinh tế chính trị: Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hộ chủ nghĩa ở Việt Nam pdf

TÀI LIỆU ĐỀ ÁN KINH TẾ CHÍNH TRỊ: PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘ CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM PDF

nhanh chóng nhận biết yêu thay đổi cho phù hợp với tình hình mới. Trong thực tế các doanh nghiệp Nhà nước thường chậm chạp trong việc thay đổi này do việc ra quyết định không thể nhanh chóng như ở các doanh nghiệp không phải Nhà nước. Vấn đề cơ bản là ở chỗ sự chuyển đổi nhanh chóng này giúp cho nền kinh tế nhanh chóng đi vào ổn định hơn khi có sự thay đổi. Tuy nhiên đôi khi chính nền kinh tế cũng không thể nhanh chóng đi vào ổn định mà khi đó cần có sự can thiệp của Nhà nước thong qua các chính sách kinh tế vĩ mô hợp lý. Nói chung, mục đích của các doanh nghiệp khi tham gia vào thị trường là lợi nhuận. Thế nhưng lợi nhuận lại chỉ có được thông qua sự tiêu dùng của cách hàng. Bởi vậy để có được lợi nhuận tối đa, các doanh nghiệp bắt buộc phải quan tâm đến nhu cầu của khách hàng, cụ thể là nhu cầu về chất lượng và giá cả. Khách hàng luôn đòi hỏi chất lượng hàng hoá phải được nâng cao trong khi giá bán hạ xuống. Để đáp ứng đòi hỏi của “ông vua” này doanh nghiệp phải lựa chọn phương thức sản xuất sao cho chi ohí sản cuất giảm xuống đến mức có thể trong khi vẫn đảm bảo chất lượng. Như vậy cơ chế thị trường đã giải quyết ba vấn đề cơ bản của nền kinh tế trong khi với cơ chế kế hoach hoá việc Nhà nước tự ra quyết định sản xuất thường gây ra sự khác biệt giữa cầu và cung dẫn đến sự rối loạn của thị trường hàng hoá. Tuy nhiên lịch sử loài người cũng ghi nhận những khuyết điểm của cơ chế thị trường đặc biệt là trong các vấn đề xã hội. Trước hết do áp lực cạnh tranh mà trong quá trình sản xuất đã phát sinh vấn đề phân hoá giàu nghèo. Những người tồn tại và phát triển được cùng với cơ chế thị trường sẽ có được những nguồn thu nhập lớn trở nên giàu có trong khi một bộ phận không nhỏ khác phải chấp nhận phá sản, trở nên nghèo khó. Khi xã hội càng phát triển thì sự phân hoá giàu nghèo 6 §Ò ¸n kinh tÕ chÝnh trÞ càng diễn ra mạnh mẽ giữa những cư dân cùng quốc gia, giữa mức sống dân chúng của các nước. Ngày nay, sự khác biệt đó đã lên đến hàng trăm lần. Tại những quốc gia có mức sống cao, GDP đầu người hàng năm vào khoảng trên 30000 USD trong
Xem thêm

42 Đọc thêm

báo cáo nghiên cứu khoa học ' thực trạng kinh doanh đa ngành của các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước ở việt nam hiện nay và vấn đề quản lý nhà nước'

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ' THỰC TRẠNG KINH DOANH ĐA NGÀNH CỦA CÁC TẬP ĐOÀN KINH TẾ VÀ TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY VÀ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC'

công ty có quy mô lớn và Chính phủ quy định hướng dẫn tiêu chí, tổ chức quản lý, hoạt động của các tập đoàn kinh tế này. Từ quy định pháp định đó cho ta thấy vấn đề quản lý của các tập đoàn kinh tế và tổng công ty Nhà nước ở Việt Nam đã được giao cho Chính phủ. Tuy nhiên, hiện nay vai trò và nhiệm vụ quản lý Nhà nước đối với tập đoàn kinh tế và tổng công ty Nhà nước, đặc biệt là quản lý tài chính, nguồn vốn Nhà nước đang còn nhiều bất cập. Còn đối với hoạt động của các tập đoàn kinh tế và tổng công ty Nhà nước thì thời gian gần đây, dư luận xã hội lên tiếng chỉ trích tương đối nhiều về việc họ đã đầu tư dàn trải ra ngoài các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh chính, đặc biệt là trong một số lĩnh vực nhạy cảm như bất động sản, tài chính - chứng khoán, ngân hàng. Thực tế một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước đã sử dụng vốn vào các mục đích kinh doanh thu lợi ngay trong các kế hoạch kinh doanh ngắn hạn vào các lĩnh vực nhiều rủi ro như đã nói. Câu chuyện tìm một cơ chế phù hợp để quản lý các tập đoàn kinh tế và tổng công ty Nhà nước, quản lý nguồn vốn Nhà nước trong các doanh nghiệp một lần nữa được đặt ra và thực sự trở thành vấn đề bức thiết. 2. Giải pháp quản lý cho các hoạt động tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước hiện nay 1. Về lý thuyết, kinh doanh đa ngành là một hướng đi, hướng phát triển về lâu dài và tất yếu ở Việt Nam cũng như trên toàn thế giới của các tổ chức kinh doanh, đặc biệt là đối với những công ty đã thực sự trưởng thành, chín muồi, thành công trong lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của mình. Kinh doanh đa ngành thực sự là một cách phát triển, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đồng thời phát huy lợi thế so sánh, lợi thế về quy mô của một doanh nghiệp. Kinh doanh đa ngành là một xu hướng vận động và phát triển khách quan, về lâu về dài chiến lược kinh doanh đa ngành của mỗi doanh nghiệp cần phải rất thận trọng. Cách và hướng mở rộng, phát triển ngành, lĩnh vực kinh doanh phải phù hợp, phải gắn liền với hình thức kinh doanh then chốt của mình. Những lĩnh vực được giao cho doanh nghiệp Nhà nước hiện nay là những lĩnh vực, những ngành kinh tế then chốt của nền TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 4(33).2009
Xem thêm

6 Đọc thêm

Giáo trình thực tập hóa lý part 10 doc

GIÁO TRÌNH THỰC TẬP HÓA LÝ PART 10 DOC

n đã cho (hình 2). Hình 1. Nội suy bằng đồ thị Hình 2. Ngoại suy bằng đồ thị Phép ngoại suy chỉ được phép thực hiện khi tương quan hàm số và biến số vẫn đúng cả ở ngoài phạm vi của phép đo được tiến hành. Độ chính xác của phép ngoại suy không cao, nhất là đối với các giá trị x nằm xa các giá trị x1 … xn đã cho, tuy nhiên, trong một số trường hợp, đó vẫn là phương pháp thực nghiệm không thể thay thế được. Phép vi phân đồ thị được tiến hành bằng cách vẽ một tiếp tuyến tại điểm đã cho trên đường cong dydx = tgα. Góc α tạo bởi tiếp tuyến với hướng dương của trục x. Đạo hàm dydx được xác định bằng tỉ số giữa các cạnh của một tam giác vuông (xem hình 3). Độ lớn của các cạnh của tam giác phải được tính ra đơn vị của thang tỉ lệ. Ví dụ, trong hình 3: dy abdx cb=
Xem thêm

10 Đọc thêm

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 - CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 - CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3

5từng quý, các phiên họp có sự tham gia của các thành viên Ban kiểm soát, một số phiên họp mở rộngcó sự tham gia của các Phó Tổng giám đốc, Các trưởng phòng có liên quan…Từng phiên họp HĐQT đã xem xét kiểm điểm, đánh giá và thống nhất ban hành các nghị quyếtchỉ đạo sát với tình hình thực tế, phù hợp với chiến lược phát triển của công ty. Các thành viên HĐQTđã chủ động thực hiện các nội dung của nghị quyết đề ra và hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.Năm 2010, HĐQT Công ty đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, quản lý và giám sát toàn diện cácmặt hoạt động SXKD của Công ty. Kiểm tra giám sát về việc thực hiện các chế độ chính sách của NhàNước, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, các quy định, điều hành của Tổng Giám đốc trong hoạtđộng SXKD. Bằng các Nghị quyết và quyết định của mình, HĐQT đã đưa ra định hướng đúng đắn, cácgiải pháp phù hợp và kịp thời để chỉ đạo thực hiện hoạt động SXKD, tuy nhiên một số chỉ tiêu kếhoạch đề ra đã không đạt được mà Đại hội đồng cổ đông năm 2010 đã đề ra, nguyên nhân do sự suygiảm của nên kinh tế đem lại và trong năm 2010 cũng là năm công ty thực hiện đầu tư XD nhà máy chếtạo cơ khí và Đóng tàu Bạch Hạc với Tổng giá trị hoàn thành của dự án là gần 238 tỷ đồng đây là dự ántự thực hiện nên trong năm công ty cũng pahir huy rất nhiều các đội thi công để thực hiện dự án. Cụ thểcác vấn đề mà Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành bao gồm:1. Quyết định thành lập 03 công ty con trong các thời điểm của năm như sau:- Tháng 1/2010 Quyết định thành lập Công ty Cổ phần LILAMA 3.4 với vốn điều lệ đăng ký là 6tỷđồng LILAMA 3 chiếm 51% các cổ đông còn lại là cán bộ công nhân viên trong công ty và cử ÔngNguyễn Ngọc Mai giám đốc Xí nghiệp LILAMA 3.4 giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty- Tháng 4/2010 Quyết định thành lập Công ty Cổ phần LILAMA 3.3 với vốn điều lệ đăng ký là 9,5 tỷđồng LILAMA 3 chiếm 51%, Công ty Ngọc Việt Linh chiếm 25% các cổ đông còn lại là cán bộ nhânviên của công ty và cử Ông Đỗ Huy Vũ phó Tổng giám đốc giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty- Tháng 7 năm 2010 Quyết định thành lập Công ty TNHH LILAMA 3 – DAI NIPPON TORYO vớivốn điều lệ đăng ký là 600.000 USD LILAMA 3 góp 51% và Công ty Sơn DAI NIPPON TORRYOcủa Nhật Bản góp 49% vốn điều lệ và Cử Ông Nguyễn Tiến Thành phó Tổng giám đốc giữ chức vụTổng giám đốc công ty2. Thực hiện Dự án Nhà máy chế tạo cơ khí và đóng tàu. Cơ bản hoàn thành các hạng mục công trình
Xem thêm

36 Đọc thêm

CEO Việt, nhiều vấn đề chưa nói hết… pptx

CEO VIỆT, NHIỀU VẤN ĐỀ CHƯA NÓI HẾT… PPTX

CEO Việt, nhiều vấn đề chưa nói hết… Đại diện DNTN Tư Vấn KINH THƯƠNG, tôi đã tham dự hội thảo “CEO Việt Trong Thế Giới Phẳng”, được tổ chức lần thứ hai vào sáng hôm nay (chủ nhật, 11/11/2007) tại Hội Trường Thống Nhất (TP. HCM). (Lần thứ nhất vào tháng 10/2006). Chỉ trong một khoảng thời gian không dài của hổi thảo, các nhà tổ chức: Viện Nghiên Cứu Kinh Tế Phát Triển (ĐH Kinh Tế TP.HCM) và Báo Người Lao Động, lại mong muốn hội thảo giải quyết nhiều vấn đề có tầm vĩ mô như: xác định chân dung CEO Việt Nam sau khi gia nhập WTO, điểm mạnh - yếu và phương hướng phát triển của CEO trong quá trình quản lý doanh nghiệp (DN)… Những điều thu hoạch được… Trước hết, địa điểm phòng Khánh tiết của Hội Trường Thống Nhất khá lý tưởng cho hội thảo với số đại biểu tham dự hơn 500 người. Sau đó, khâu đón tiếp, phát thẻ - tài liệu cho tham dự viên cũng được chuẩn bị chu đáo. Trong quyển Kỷ yếu có 28 bài viết của các nhà quản lý DN, chuyên gia, nhà báo… đóng góp cho hội thảo: như bài “C.E.O Việt trong thế giới phẳng” của GS.TS Hồ Đức Hùng (GĐ Viện NCKT Phát triển – ĐHKT TP.HCM); “CEO và những kinh nghiệm có được từ các mối quan hệ hợp tác kinh doanh toàn cầu” của Trần Nam Hương (GĐ Cty Tư Vấn đầu tư và tài chính Việt Nam)… Trong buổi hội thảo, chúng tôi ghi nhận có khoảng 15 đại biểu
Xem thêm

11 Đọc thêm

TUYEN TAP DE THI THU DAI HOC 2014 MON TOAN LAISAC DE31 2014

TUYEN TAP DE THI THU DAI HOC 2014 MON TOAN LAISAC DE31 2014

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 2013TRƯỜNG THPT CHUYÊN – ĐHSP Môn thi: TOÁN Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề======================================== Câu 1. ( 2,0 điểm ) Cho hàm số y = x3 + (m +1)x2 – x . 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số khi

3 Đọc thêm