NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TẠI HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý nuôi trồng thủy sản tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình":

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Chất lượng công chức Văn phòng - Thống kê cấp xã tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Chất lượng công chức Văn phòng - Thống kê cấp xã tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm khảo sát phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng công chức Văn phòng - Thống kê cấp xã huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình và tìm ra các nguyên nhân của những nhược điểm về chất lượng công chức Văn phòng - Thống kê cấp xã huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Đề xuất các giải pháp phù hợp với khả năng và điều kiện đặc thù của địa phương, nhằm nâng cao chất lượng công chức Văn phòng - Thống kê cấp xã tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình trong thời gian tới.
Xem thêm

Đọc thêm

PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN VÙNG VEN BIỂN TỈNH THANH HÓA (TT)

PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN VÙNG VEN BIỂN TỈNH THANH HÓA (TT)


10
4.1.1.2. Diện tích nuôi trồng thủy sản theo từng loại nuôi
Diện tích các loài nuôi có sự biến động qua các năm. Trong giai đoạn 2010 – 2015, tôm sú có diện tích nuôi lớn nhất và chiếm gần 50% tổng diện tích NTTS năm 2015. Diện tích nuôi tôm sú đang giảm nhẹ (giảm gần 2%/năm) một phần chủ yếu là do nhiều hộ đã đầu tư cơ sở hạ tầng và kỹ thuật để chuyển sang nuôi thâm canh với loại nuôi mới là tôm thẻ. Do vậy diện tích nuôi tôm thẻ đã tăng khá nhanh từ gần 90ha năm 2010 lên hơn 330 ha năm 2015 (tăng hơn 30%/năm). Tôm thẻ chân trắng phát triển đi theo xu hướng chung của ngành nuôi tôm Việt Nam để đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng, nhất là giai đoạn 2012- 2014 khi khủng hoảng thiếu tôm trên thị trường thế giới. Tôm luôn được xác định là đối tượng nuôi chủ lực trong NTTS vùng ven biển. Cùng đó, nuôi tôm ở Thanh Hóa đã và đang thực hiện theo mô hình hướng VietGAP để phát triển bền vững, giảm dịch bệnh, an toàn thực phẩm, môi trường và an sinh xã hội.
Xem thêm

Đọc thêm

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

Luận văn được hoàn thành nhằm hệ thống cơ sở lý luận quản lý nhà nước về giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Phân tích thực trạng công tác quản lý nhà nước về giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Đề xuất hệ thống giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước về giải quyết việc làm cho lao động nông thôn huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Đọc thêm

MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGÀNH NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN TỈNH SÓC TRĂNG

MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGÀNH NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN TỈNH SÓC TRĂNG

Nuôi trồng thủy sản là một ngành kinh tế quan trọng của tỉnh Sóc Trăng. Tuy nhiên, sự phát triển của ngành hiện vẫn chưa tương xứng với tiềm năng sẵn có. Do vậy, việc đề xuất các giải pháp cho sự phát triển bền vững của ngành nuôi trồng thủy sản ở tỉnh Sóc Trăng là một vấn đề có ý nghĩa quan trọng và cần thiết.

Đọc thêm

Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (tt)

Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (tt)

Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng BìnhQuản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng BìnhQuản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng BìnhQuản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng BìnhQuản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng BìnhQuản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng BìnhQuản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng BìnhQuản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng BìnhQuản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
Xem thêm

Đọc thêm

Quản lý Nhà nước về đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (tt)

Quản lý Nhà nước về đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (tt)

Quản lý Nhà nước về đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng BìnhQuản lý Nhà nước về đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng BìnhQuản lý Nhà nước về đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng BìnhQuản lý Nhà nước về đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng BìnhQuản lý Nhà nước về đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng BìnhQuản lý Nhà nước về đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng BìnhQuản lý Nhà nước về đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng BìnhQuản lý Nhà nước về đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng BìnhQuản lý Nhà nước về đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng BìnhQuản lý Nhà nước về đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
Xem thêm

Đọc thêm

Phát triển nuôi trồng thủy sản tỉnh Phú Yên (tt LA tiến sĩ)

Phát triển nuôi trồng thủy sản tỉnh Phú Yên (tt LA tiến sĩ)

Chương 1. Cơ sở lý luận về phát triển nuôi trồng thủy sản; Chương 2. Địa điểm địa bàn và phương pháp nghiên cứu; Chương 3. Thực trạng phát triển nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên thời gian qua; ...

Đọc thêm

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HƯNG NGUYÊN, TỈNH NGHỆ AN

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HƯNG NGUYÊN, TỈNH NGHỆ AN

Luận Văn: Thực trạng và giải pháp phát triển nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

Đọc thêm

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng nông thôn mới tại một số xã ở huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang (LV thạc sĩ)

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng nông thôn mới tại một số xã ở huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang (LV thạc sĩ)

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng nông thôn mới tại một số xã ở huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng nông thôn mới tại một số xã ở huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng nông thôn mới tại một số xã ở huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng nông thôn mới tại một số xã ở huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng nông thôn mới tại một số xã ở huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng nông thôn mới tại một số xã ở huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng nông thôn mới tại một số xã ở huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng nông thôn mới tại một số xã ở huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp xây dựng nông thôn mới tại một số xã ở huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang (LV thạc sĩ)
Xem thêm

Đọc thêm

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý công: Quản lý nhà nước về phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Luận văn được nghiên cứu với mục tiêu nhằm nghiên cứu cở sở khoa học quản lý nhà nước về công tác phòng chống mại dâm. Đánh giá thực trạng thực hiện quản lý nhà nước về phòng chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Đề xuất các giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Đọc thêm

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình: Nghiên cứu giải pháp quản lý đất đai đô thị tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình: Nghiên cứu giải pháp quản lý đất đai đô thị tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài Nghiên cứu giải pháp quản lý đất đai đô thị tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh là dánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp tăng cường quản lý đất đai tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Đọc thêm

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Quản trị kinh doanh: Nhân lực của các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn Tỉnh Quảng Bình: Thực trạng và giải pháp

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Quản trị kinh doanh: Nhân lực của các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn Tỉnh Quảng Bình: Thực trạng và giải pháp

Luận văn tập trung nghiên cứu xây dựng danh mục năng lực phù hợp nhằm đánh giá thực trạng chất lượng của nhân lực quản lý các doanh nghiệp du lịch tại Quảng Bình. Kết quả nghiên cứu là cơ sở để tác giả đề xuất các giải pháp và kiến nghị đối với các bên liên quan nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý tại các doanh nghiệp du lịch tỉnh Quảng Bình.

Đọc thêm

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Quản trị kinh doanh: Nhân lực của các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn Tỉnh Quảng Bình: Thực trạng và giải pháp

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Quản trị kinh doanh: Nhân lực của các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn Tỉnh Quảng Bình: Thực trạng và giải pháp

Luận văn tập trung nghiên cứu xây dựng danh mục năng lực phù hợp nhằm đánh giá thực trạng chất lượng của nhân lực quản lý các doanh nghiệp du lịch tại Quảng Bình. Kết quả nghiên cứu là cơ sở để tác giả đề xuất các giải pháp và kiến nghị đối với các bên liên quan nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý tại các doanh nghiệp du lịch tỉnh Quảng Bình.

Đọc thêm

HIỆN TRẠNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TẠI HUYỆN TÂN THÀNH TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

HIỆN TRẠNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TẠI HUYỆN TÂN THÀNH TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

Hiện trạng nuôi trồng thủy sản tại huyện Tân Thành tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Đọc thêm

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

Đề tài hệ thống hóa những vấn đề lý luận về kinh tế trang trại và phát triển kinh tế trang trại, phân tích thực trạng phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình; đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm phát triển có hiệu quả kinh tế trang trại tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Đọc thêm

Đánh giá thực trạng rừng trồng Giổi xanh, đề xuất biện pháp kỹ thuật gây trồng và phát triển tại huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)

Đánh giá thực trạng rừng trồng Giổi xanh, đề xuất biện pháp kỹ thuật gây trồng và phát triển tại huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)

Đánh giá thực trạng rừng trồng Giổi xanh, đề xuất biện pháp kỹ thuật gây trồng và phát triển tại huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng rừng trồng Giổi xanh, đề xuất biện pháp kỹ thuật gây trồng và phát triển tại huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng rừng trồng Giổi xanh, đề xuất biện pháp kỹ thuật gây trồng và phát triển tại huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng rừng trồng Giổi xanh, đề xuất biện pháp kỹ thuật gây trồng và phát triển tại huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng rừng trồng Giổi xanh, đề xuất biện pháp kỹ thuật gây trồng và phát triển tại huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng rừng trồng Giổi xanh, đề xuất biện pháp kỹ thuật gây trồng và phát triển tại huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng rừng trồng Giổi xanh, đề xuất biện pháp kỹ thuật gây trồng và phát triển tại huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng rừng trồng Giổi xanh, đề xuất biện pháp kỹ thuật gây trồng và phát triển tại huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng rừng trồng Giổi xanh, đề xuất biện pháp kỹ thuật gây trồng và phát triển tại huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng rừng trồng Giổi xanh, đề xuất biện pháp kỹ thuật gây trồng và phát triển tại huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)
Xem thêm

Đọc thêm

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kinh tế phát triển: Phát triển rừng trồng trên địa bàn huyện Đại Lộc

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kinh tế phát triển: Phát triển rừng trồng trên địa bàn huyện Đại Lộc

Luận văn hệ thống lý luận về phát triển rừng trồng, đánh giá thực trạng phát triển rừng trồng trên địa bàn huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam, đề xuất giải pháp phát triển rừng trồng trên địa bàn huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam.

Đọc thêm

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Phát triển rừng trồng trên địa bàn huyện Đại Lộc

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Phát triển rừng trồng trên địa bàn huyện Đại Lộc

Luận văn hệ thống lý luận về phát triển rừng trồng, đánh giá thực trạng phát triển rừng trồng trên địa bàn huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam, đề xuất giải pháp phát triển rừng trồng trên địa bàn huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam.

Đọc thêm

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHÁT TRIỂN: PHÁT TRIỂN RỪNG TRỒNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠI LỘC

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHÁT TRIỂN: PHÁT TRIỂN RỪNG TRỒNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẠI LỘC

Luận văn hệ thống lý luận về phát triển rừng trồng, đánh giá thực trạng phát triển rừng trồng trên địa bàn huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam, đề xuất giải pháp phát triển rừng trồng trên địa bàn huyện Đại Lộc tỉnh Quảng Nam.

Đọc thêm

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG RỪNG TRỒNG SẢN XUẤT CỦA HUYỆN ĐỊNH HOÁ THÁI NGUYÊN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG RỪNG TRỒNG SẢN XUẤT CỦA HUYỆN ĐỊNH HOÁ THÁI NGUYÊN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN

Nghiên cứu thực trạng rừng trồng sản xuất của huyện định hoá thái nguyên và đề xuất các giải pháp phát triển

Đọc thêm

Cùng chủ đề